VanColland September 2022

Page 1

Het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen VanColland202203 Calamiteitenverlof Wat is het en hoe maak ik hier duidelijke afspraken over? THEMA Sociaal Maatschappelijken BPL Pensioen helpt jongeren in Delft aan woning Interview met Eric Douma (BPL Pensioen) ‘Onze Eredivisie-niveau’draaienmedewerkersmeeop Interview met Nancy van der Vin (Rosa Novum)

Pensioen bestaat al lang en kwam voort uit de overtuiging om te helpen als een werknemer niet meer in zijn of haar inkomen kon voorzien. Of om te zorgen voor nabestaanden. Die sociaal- en maatschappelijke taak hebben we nog steeds. En dat doen we samen via ons fonds BPL Pensioen. ■

Het thema van deze editie van VanColland is ‘Sociaal en Maatschappelijk’. Ik vind het mooi dat BPL Pensioen in deze editie VanColland de column mag schrijven, omdat juíst pensioen een erg belangrijke sociaalen maatschappelijke rol heeft. Ongeveer 9 op de 10 werkenden in Nederland bouwt pensioen op. Zij sparen samen met hun werkgever voor een inkomen voor later. In Nederland vinden we dat heel gewoon. Al in de 15-en 16e eeuw ontstonden er pensioenfondsen voor geestelijken en in de 17e eeuw kwamen er steunfondsen voor gilden. Begin 1800 kwam er een pensioenvoorziening voor ambtenaren. De zorg en hulp voor werknemers in het bedrijfsleven die niet meer konden werken, werden verzorgd door familie en kerk. Steeds meer werkgevers vonden het een sociaal en maatschappelijke plicht om een pensioenregeling aan te bieden. Het eerste ondernemingspensioenfonds (Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij in 1845) werd opgericht vanwege ‘louter charitatieve Pensioenoverwegingen’.heeft

zich inmiddels ontwikkeld van liefdadigheid naar recht. Maar nog steeds is het die sociaal- en maatschappelijke taak die ons als pensioenfondsen drijft. In 1949 is BPL Pensioen opgericht. Werkgevers en werknemers wilden samen – als agrarische en groene sectoren – niet alleen inkomen voor nú regelen, maar ook inkomen voor later.

Natuurlijk is er sindsdien veel veranderd. De meesten van ons werken niet meer hun hele leven bij één baas en we worden ouder. Maar de basis is gelijk gebleven. Een werkgever houdt een deel van het salaris van een werknemer in en betaalt premie aan BPL Pensioen. BPL Pensioen belegt dat geld zodat het meer waard wordt. En dat beleggen doen we op een groene manier, zodat we ons steentje bijdragen aan een leefbare wereld waarin van dat pensioen genoten kan worden. Een mooi voorbeeld daarvan leest u op pagina 4.

Sander van Meer bestuurder BPL Pensioen Thema Sociaal en Maatschappelijk 2

Column Sociaal Maatschappelijken

www.colland.nlVerder in

VanColland is met de grootste zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VanColland is ook digitaal beschikbaar op dit

nummer07

COLOFON VanColland is het magazine van het samenwerkings verband van alle agrarische en groene sociale regelingen. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 16.000. Vragen, ideeën of tips? Of liever de digitale versie ontvangen? Neem dan contact op met onze redactie via redactie@colland.nl.

HOOFD- EN EINDREDACTEUR Elte Palm REDACTIE Kim Gerrits, Annemarie van den Hoven en Wendy Kranendonk VORMGEVING Appeldoorn Vormgeving - Zoetermeer DRUK Drukwerkstudio.nl - Woerden

Samen zorgen voor úw werknemer 08 Meeste uitkeringen arbeids ongeschiktheid door psychische klachten 09 Deelname Sazas aan de Week van het geld 2022 10 Calamiteitenverlof; Wat is het en hoe maak ik hier duidelijke afspraken over? 12 Alles over het loonkostenvoordeel 16 5 tips om werknemers van buiten de agrarische sector aan te trekken 22 Kort nieuws 24 Nieuw in de sector; Ingrid Blom BPL Pensioen helpt jongeren in Delft aan woning4 Workshop Veilig en gezond werkt! – editie internationale flexmedewerkers14 medewerkers draaien mee op Eredivisie-niveau

13 BeschermCampagnebewust20 VanColland magazine #3 | september 2022 3

Onze

Tekst: BPL Pensioen | Fotografie: Marianne Ronner BPL woninginhelptPensioenjongerenDelftaan Eric Douma (bestuurder BPL Pensioen) voor de groene muur in One Space 4 Thema Sociaal en Maatschappelijk

Waarom investeren in huisvesting voor jongeren?

“BPL Pensioen vindt maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen heel belangrijk. Het draagt allereerst bij aan een waardevast pensioen voor alle (ex-)werknemers en pensioengerechtigden in onze sector. Én we werken zo ook aan een betere, leefbare Jongerenwereld. en starters hebben behoefte aan geschikte woonruimte en een betaalbare huur. Maar er is te weinig van die woonruimte op de markt. Daarom zijn wij in One Space gestapt, samen met onze vastgoed beheerder Syntrus Achmea. Investeren in One Space past prima bij onze ambitie: een goed pensioen in een leefbare wereld.”

‘’We hebben natuurlijk bepaalde beleggingsrichtlijnen. Zo kijken we bijvoorbeeld scherp naar het verwachte rendement en eventuele risico’s. Bij One Space hebben Strakke studio’s en hippe ‘lofts’. In het centrum van Delft staat One Space. Het biedt huisvesting aan werkende jongeren, met gezamenlijke voorzieningen en een schappelijke huurprijs. BPL Pensioen heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van dit gebouw. Waarom? Eric Douma legt het uit. 5 “Wonen, werken, sporten, ontmoeten en ontspannen: goed voor de fysieke én mentale fitheid van jongeren” Eric Douma (1971) is vanuit zijn agrarische achtergrond bestuurder bij LTO en namens de land en tuinbouw organisatie is hij sinds 2021 gekozen om het bestuur van BPL Pensioen te versterken. Hij is lid van de beleggingscommissie en is enorm gedreven om met BPL Pensioen stappen te blijven zetten in verduurzaming en impactvol beleggen. ONE SPACE Onder het motto ‘Embrace life’ biedt One Space strakke studio’s en hippe ‘lofts’. Met flexplekken om te werken, een sportruimte, een ‘laundryroom’, een ‘game room’, een grote lobby en een gezamenlijk dakterras.

Een mooi project, maar hoe bepaalt BPL Pensioen dat hierin geïnvesteerd wordt?

VanColland magazine #3 | september 2022

Waarom zo’n woonvorm? “Er is door corona meer behoefte ontstaan aan thuiswerken en aan sociale contacten dicht bij huis. In One Space kunnen jongeren wonen, werken, sporten, ontmoeten en ontspannen. Vandaar de vele gezamen lijke ruimtes in het complex. Dat bevordert hun fysieke én mentale fitheid.”

we kritisch gekeken naar de locatie. Hoe waardevast is een investering in het centrum van Delft? Het pand staat op een prima plek, vlak bij de binnenstad en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.”

En hoe zit het met duurzaamheid?

“Daar stellen we hoge eisen aan. Bijvoorbeeld door de ontwikkelaar te verplichten hoogrendementsglas, warmtepompen en duurzame materialen te gebruiken. De daktuinen dragen bij aan de biodiversiteit. En er zijn maatregelen genomen om minder water te verbruiken, zoals waterbesparende douchekoppen en toiletten met twee spoelknoppen.” Hoe toekomstbestendig is dit wooncomplex? “Ook daar is rekening mee gehouden. Stel, de vraag naar studio’s neemt af en de vraag naar grotere appartementen neemt toe. Dan kunnen twee studio’s eenvoudig worden samengevoegd. En de gemeen schappelijke ruimtes kunnen een andere functie krijgen. Zo is One Space voorbereid op een verande rende woningmarkt.” ■

6 Thema Sociaal en Maatschappelijk

Wij bieden de mogelijkheid pensioen op te blijven bouw tijdens (ouderschaps-)verlof. Indien jouw werk nemer meer of minder gaat werken, verandert het salaris en dus ook de pensioenopbouw. Hij of zij kan ervoor kiezen pensioen bij ons op te blijven bouwen (zie voor meer informatie bplpensioen.nl/verlof ).

y Twee keer per jaar een magazine y Veel contactmogelijkheden zoals chat, online videogesprek, mail, telefoon Krijg je vragen van jouw werknemers over pensioen?

Vaak is er recht op een pensioen voor de partner en kinderen.

Irma: “Mijn man overleed en er kwam veel op me af. BPL Pensioen nam veel zorgen bij me weg, alles verliep heel soepel. Fijn dat ik een inkomen houd.”

Jochem: “Zelf geld opzij zetten voor later lukt mij niet. Iedere keer is de maand voorbij en wil ik liever geld aan andere dingen uitgeven. Ik ben nu zelfstandig en koos ervoor pensioen bij BPL Pensioen op te blijven bouwen.”

En wij bieden vrijwillige pensioenopbouw tijdens werkloosheid. Jouw werknemer kan ervoor kiezen pensioen bij ons op te blijven bouwen (zie voor meer informatie bplpensioen.nl/op-eigen-kosten-pensioenopbouwen).

Wij zorgen óók voor jouw werknemers vóórdat ze met pensioen gaan. Dat doen wij op verschillende manieren. Wij nemen contact op met nabestaanden. Als je werknemer overlijdt, nemen wij contact op met zijn of haar partner (zie voor meer informatie bplpensioen.nl/ hoeveel-nabestaandenpensioen).

Samen zorgen voor joúw werknemer

y Website met overzichtelijke informatie y Jaarlijks overzicht y Informatie bij in dienst en uit dienst

VanColland magazine #3 | september 2022 7

Maak een afspraak voor een videogesprek. Of neem op een andere manier contact met ons op: bplpensioen.nl/contact/werkgevers

Tjeerd: “Ik raakte arbeids ongeschikt. Schrok me rot. Ik was blij dat de pensioenconsulent vertelde dat mijn pensioen opbouw blijft doorlopen, ook nu ik niet kan werken.”

Samen zorgen we voor jouw werknemer. Jij betaalt nu een salaris. Als je werknemer straks stopt met werken, dan zorgen wíj daarvoor in de vorm van pensioen. Maar dat is het niet het enige dat wij doen. Want ook nu al doen wij er alles aan om jouw werk nemers te voorzien van relevante informatie en mogelijke vragen te beantwoorden. Wist je dat pensioen niet alleen voor later is?

Wij helpen je door jouw werknemers te voorzien van relevante, begrijpelijke informatie: y Altijd inzicht in hoogte blpensioen.nl/plan-uw-pensioenpensioen:

Wij betalen de pensioenopbouw bij arbeidsongeschikt heid. Als jouw medewerker arbeidsongeschikt raakt, blijft hij of zij pensioen bij ons opbouwen. Hoeveel wij betalen hangt af van de situatie (zie voor meer infor matie bplpensioen.nl/arbeidsongeschikt).

Arbeidsongeschiktheid voorkomen: wat kunt u doen? Vooral door structureel anders te gaan werken kunnen uw werknemers zich wapenen tegen werkstress. Ga op tijd in gesprek met uw werknemer als u merkt dat het iemand teveel wordt. Samen kunt u bijvoorbeeld kijken of uw werknemer het werk op een andere manier kan invullen. Het kan ook nuttig zijn om samen te bespreken van welke taken de werknemer juist veel energie krijgt. Psychische klachten niet van het werk? Ook vervelende zaken in de privésfeer kunnen van grote invloed zijn op de prestaties op het werk en op hoe uw werknemer zich voelt. Een luisterend oor bieden is dan heel belangrijk. Vaak durven mensen zelf niet over hun psychische klachten te beginnen. Probeer daarom door te vragen als u merkt dat uw werknemer niet lekker in zijn of haar vel zit, en houd ook na zo’n gesprek regelmatig een vinger aan de pols. Als u signaleert dat het steeds slechter gaat, schakel dan een bedrijfsarts of andere arboprofessional in. Of stimuleer de werknemer om zelf deze stap te zetten. Begeleiding bij psychische klachten Een werknemer die door werkstress psychische klachten ervaart, heeft er baat bij om zelf controle te houden over de werksituatie. Dit vergroot de kans dat hij of zij kan blijven werken. Zo zal de werknemer namelijk meer werkplezier ervaren. Het is daarom belangrijk dat u uw werknemer begeleid bij het zelf zoeken naar oplossingen. Bijvoorbeeld hoe uw werknemer het werk anders kan organiseren of plannen. Samen kunt u psychische klachten aanpakken, of beter nog: voorkomen. ■

Meeste

Tekst: Paul Klinkert (Sazas)

8 Feiten en cijfers Ruim 4 op de 10 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2020 werden verstrekt vanwege psychische klachten, meldt het CBS. Eind 2020 werden 816.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt aan ruim 758.000 personen. De meeste uitkeringen, 346.000 diagnoses, vielen in de hoofdcategorie psychische stoornissen. Op de tweede plaats staat de hoofdcategorie ziekten van het bot- en spierstelsel (154.000 gevallen), op de derde plaats komen ziekten van het zenuwstelsel, oog en oor (84.000 gevallen). De signalen van werkstress Signalen die kunnen wijzen op psychische klachten zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, een afwezige houding of iemand is snel geïrriteerd of ontevreden. Ook kunnen werknemers met psychische klachten soms minder werk verzetten en moeite hebben met veranderingen. Daarnaast kunnen onverklaarbare lichamelijke klachten een teken zijn dat iemand het psychisch zwaar heeft.

klachtendoorarbeidsongeschiktheiduitkeringenpsychische

Mentale klachten zijn soms lastig te herkennen. Terwijl daarmee wel veel winst te behalen is. Onderzoek van het CBS toont namelijk aan dat de meeste uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid het gevolg zijn van psychische klach ten. Gelukkig kunt u als werkgever veel doen om uw werknemers mentaal fit te houden. Verzuimspecialist Sazas geeft cijfers en vertelt wat u kunt doen.

Sazas streeft naar vitale mensen in gezonde bedrijven. Maar ook naar een vitale maatschappij. Door mee te doen aan verschillende maatschappelijke initiatieven geven wij hier vorm aan. Zo doen wij ieder jaar mee aan de Week van het geld.

In de Week van het geld worden op basisscholen in heel Nederland door werknemers van onder meer banken, verzekeraars en gemeenten gastlessen en workshops gegeven over het omgaan met geld. Het doel van de gastlessen is dat de kinderen weten dat er risico’s zijn (bijvoorbeeld kapot gaan van spullen, diefstal en brand) en dat deze risico’s financiële gevolgen hebben waar je je tegen kunt verzekeren. Eerst gingen we in gesprek met de klassen over geld en verzekeren, vervolgens werd er een interactief spel gespeeld. Hiermee wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen Verschillendeleeftijd.

collega’s hebben dit jaar hun steentje bijgedragen of gaan dat nog doen. Hiernaast lees je de ervaring van collega Paul Klinkert. De ervaring van Paul Hoe leuk! Begin april 2022 gaf ik in de klas van mijn zoon (groep 7) voor het eerst een gastles over geld en verzekeren. Dit alles in het kader van de Week van het Geld, een landelijk initiatief van het platform Wijzer in Hetgeldzaken.lesmateriaal kreeg ik ruim van tevoren vanuit Sazas aangeboden en ook de collegiale begeleiding was uitstekend. Heel fijn, want zo kon ik mijzelf extra goed voorbereiden. Want eerlijk is eerlijk; ik moest voor deze actie “wel een beetje uit m’n comfortzone komen”. Toch waren de kinderen uit Quirijn’s klas razend enthousiast en hebben zij echt genóten!

Ik ben dankbaar dat ik met deze gastles een steentje kon bijdragen aan de financiële redzaamheid van kinderen, voor mij een nieuwe, onvergetelijke ervaring. Deze ervaring zou ik iedere collega gunnen, vandaar dat ik iedereen aanraad om volgend jaar ook mee te doen! Dank ook aan Basisschool KC Werelds in Vianen voor het geven van de gelegenheid. ■

Deelname Sazas aan Week van het geld 2022

Wat is het doel?

VanColland magazine #3 | september 2022 9

Tekst: Paul Klinkert (Sazas)

In deze tijd vertellen we kinderen uit onder andere groep 6, 7 en 8 door middel van gastlessen meer over verzekeren en risico’s. “Gastles geven over geld en verzekeren; een nieuwe en onvergetelijke ervaring!”

Thema Sociaal en Maatschappelijk

Calamiteitenverlof wat is het en hoe maak ik hier duidelijke afspraken over?

Tekst: Paul Klinkert (Sazas) | Fotografie: Enith van Tongeren Soms komt een werknemer onverwacht voor een bijzondere persoonlijke situatie te staan. Een familielid komt te overlijden, een partner gaat bevallen of een kind is ziek. Op die momenten kan een werknemer even niet werken. Maar ziekmelden kan ook niet: de werknemer is namelijk niet zélf arbeidsongeschikt. Om deze situaties op te lossen, bestaat het recht op Calamiteitenverlofcalamiteitenverlof.wordtookwel kort verzuimverlof genoemd. Sazas legt uit over calamiteitenverlof: wat is het, wat zijn uw verplichtingen en hoe kunt u goede afspraken maken met uw werk nemers? Wat is calamiteitenverlof en kort verzuimverlof? Volgens de wet heeft iedere werknemer recht op verlof bij ‘dringende’ of ‘bijzondere’ omstandigheden. Een werknemer mag calamiteitenverlof krijgen om een dringend privéprobleem op te lossen. Als werkgever bent u daarom verplicht om uw werknemer verlof te geven bij bijzondere omstandigheden. Het salaris betaalt u tijdens de verlofduur door en kost de werknemer geen vakantiedagen. Ook hoeft de werknemer van tevoren geen verlof aan te vragen, omdat het hier om bijzondere en onverwachte situaties gaat. Wat valt er onder calamiteitenverlof? Er zijn een paar situaties waarin uw werknemer calamiteitenverlof kan aanvragen: y Als uw werknemer in een heel bijzondere situatie zit. Voorbeelden zijn het overlijden van een direct familielid, de bevalling van een partner, een kind ziek op school of noodsituaties in huis, zoals brand of een gesprongen leiding. y Als uw werknemer naar een dokter- of ziekenhuis afspraak moet, die niet buiten werktijden kon worden ingepland. y Als uw werknemer moet voldoen aan een wettelijke verplichting die niet buiten werktijd kan worden ingevuld. Een voorbeeld is het moeten verschijnen voor de rechtbank. y Tijdens verkiezingen. De hoofdregel is dat stembureaus op de dag van stemming open zijn van 7.30 tot 21.00 uur. De meeste werknemers kunnen dus voor of na hun werk stemmen. Daarnaast mag u de werknemer erop wijzen dat deze ook iemand toestemming mag geven om namens hem of haar te stemmen. 10

y Beschrijf wanneer werknemers recht hebben op kort verzuimverlof. De situaties die op deze pagina zijn genoemd, horen daar sowieso in te staan.

Is calamiteitenverlof hetzelfde als buitengewoon verlof? Bij calamiteitenverlof gaat het om bijzondere en onvoorspelbare spoedgevallen. Bij buitengewoon verlof gaat het om bijzondere situaties of gebeurtenissen die geen spoedgeval zijn. Bijvoorbeeld een verhuizing, een rijexamen, een eigen huwelijk, of het huwelijk van een familielid van de eerste of tweede graad (ouders, broer, zus of eigen kinderen).

verlofvormen.VanColland magazine #3 | september 2022

Tips voor goede afspraken over calamiteitenverlof: y Als uw organisatie een cao heeft, dan kan het zijn dat hierin al regels zijn opgenomen over calamiteiten verlof of bijzonder verlof. U kunt deze regels volgen, maar u kunt deze ook gebruiken als basis voor de invulling voor uw eigen organisatie.

Hoe lang duurt calamiteitenverlof? Hoe lang uw werknemer kort verzuimverlof mag krijgen, hangt af van de persoonlijke situatie. Vaak gaat het om een paar uur tot een paar dagen. De wet stelt hiervoor geen richtlijnen, maar een redelijk verzoek tot kort verzuimverlof mag u niet weigeren. U zult dus samen met uw werknemer moeten bepalen wat redelijk is in de situatie: voor het regelen van een loodgieter bij een gesprongen waterleiding is een paar uur voldoende, maar een ziek kind op school ophalen en thuis verzorgen kan natuurlijk langer duren. Tips voor het maken van duidelijke afspraken over calamiteitenverlof Omdat de wet alleen richtlijnen stelt voor kort verzuimverlof, is het verstandig om binnen uw organisatie duidelijke afspraken te maken over kort verzuim. U kunt deze bijvoorbeeld opschrijven in het personeelshandboek of opnemen in het verzuimbeleid. Zo voorkomt u dat leidinggevenden en werknemers bij elke situatie opnieuw in discussie gaan en weten uw werknemers meteen waaraan zij toe zijn. Dit scheelt veel onnodige stress. Werknemers kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor zeer dringende, onverwachte of bijzondere persoonlijke situaties. Op de website van Sazas vindt u meer informatie over de verschillen tussen beide

y Geef richtlijnen voor de duur van het verlof per situatie, waarbij u aangeeft dat in bijzondere situaties uitzonderingen mogelijk zijn. y Geef vooral duidelijkheid over verlof voor bezoek aan een dokter, tandarts, fysiotherapeut, coach of psycholoog. U kunt aangeven dat deze afspraken zoveel mogelijk buiten werktijd worden gepland, tenzij dit echt niet anders kan. Zeker parttime werknemers kunnen afspraken buiten werktijd inplannen. Moet ik altijd het loon doorbetalen bij calamiteitenverlof?

11

Iedere werknemer binnen uw organisatie heeft recht op betaald calamiteitenverlof: van fulltime werknemer tot vakantiekracht. De enige voorwaarde is dat de werknemer kort verzuimverlof aanvraagt zodra dit nodig is. Het gaat meestal om onverwachte situaties, dus dit kan niet ver van tevoren worden aangevraagd. Het kan ook gebeuren dat het verlof wat langer duurt, bijvoorbeeld wanneer iemand onvoorzien alsnog met spoed naar het ziekenhuis moet. ■

Neemt u een werknemer in dienst die moeilijker aan het werk kan komen, zoals ouderen of mensen met een arbeidshandicap? Dan heeft u als werkgever mogelijk recht op het loonkosten voordeel. Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming waardoor uw loonkosten dalen. Dit is geregeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De bedoeling van de wet is dat kwetsbare groepen betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. In dit artikel van Sazas leest u meer over het loon kostenvoordeel en hoe u het aanvraagt.

Mensen in dienst nemen die moeilijker aan werk komen: alles over het

Voor welke werknemers kunt u loonkostenvoordeel krijgen? Voor de volgende vier doelgroepen kunt u loon kostenvoordeel krijgen: y Oudere werknemers (56 jaar en ouder) die een uitkering hadden; y Werknemers met een arbeidshandicap die nieuw in dienst komen; y Werknemers met een arbeidshandicap die herplaatst worden; y Werknemers uit de doelgroep banenafspraak en Twijfeltscholingsbelemmerden;uofuwwerknemeronder één van deze doelgroepen valt? UWV heeft voor de werknemer een keuzehulp gemaakt. Deze kunt u als werkgever ook bekijken. Let op de termijn van 3 maanden Zorg dat u op tijd weet of u het loonkostenvoordeel wilt aanvragen. Om aan te tonen of uw werknemer aan de voorwaarden voldoet is een doelgroepverklaring vereist. Deze kan uw werknemer zelf aanvragen binnen 3 maanden na indiensttreding of herplaatsing. Let er wel op dat uw werknemer niet verplicht is hieraan mee te werken.

loonkostenvoordeel

Wilt u de doelgroepverklaring loonkostenvoordeel zelf aanvragen voor uw werknemer? Uw werknemer kan u als werkgever hiervoor machtigen. Hiervoor kunt u het formulier ‘Machtigen voor aanvraag doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)’ op de website van UWV gebruiken. Let op loonkostenvoordeel bij herplaatsing In de praktijk blijkt dat UWV geen doelgroepverklaring afgeeft als de betrokkene niet eerst een WGA-uitkering heeft ontvangen. Het is dus verstandig uw werknemer niet direct te herplaatsen, maar pas na een maand of langer, zodat hij of zij eerst een uitkering ontvangt. Als de werknemer binnen de wachttijd is gere-integreerd en na het einde van de wachttijd dit werk is blijven doen, is er geen recht op loonkostenvoordeel.

Hoe kan uw werknemer een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel aanvragen? Uw werknemer kan de doelgroepverklaring loonkosten voordeel aanvragen bij UWV. Is uw werknemer 56 jaar of ouder en krijgt hij of zij een uitkering van de gemeente? Dan vraagt uw werknemer de doelgroep verklaring loonkostenvoordeel aan bij de gemeente.

Hoe regelt u het loonkostenvoordeel met de doelgroepverklaring? De doelgroepverklaring van uw werknemer bewaart u in uw loonadministratie. U dient het verzoek voor loonkostenvoordeel zelf in via de loonaangifte. In de loonaangifte kunt u de indicatie voor de aanvraag van het op ‘ja’ zetten. UWV beoordeelt welke werknemers in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel en voor welk bedrag. UWV berekent het totale loonkosten voordeel voor uw bedrijf. De Belastingdienst betaalt het bedrag aan u uit. Lees meer over het loonkosten voordeel, bijvoorbeeld over de hoogte van het voordeel en hoe u het regelt, op de website van Sazas via de QR-code van hiernaast. ■

Thema Sociaal en Maatschappelijk 12

Tekst: Paul Klinkert (Sazas) | Fotografie: Enith van Tongeren

Eredivisie-niveau Tekst: Elte Palm (Colland) 13 VanColland magazine #3 | september 2022

Nancy van der Vin is oprichter van Rosa Novum, een bedrijf dat zich richt op het onderhoud van groenvoorzieningen en bedrijf stuinen en werk biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vroegen haar naar het ontstaan van Rosa Novum en wat het bedrijf uniek maakt in de hovenierssector.

Onze draaienmedewerkersmeeop

Hoe is Rosa Novum ontstaan?

“Wij creëren een omgeving waarin ze zich competent en opgenomen voelen”

En hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Thema Sociaal en Maatschappelijk 14

“Koninklijke Ginkel Groep, waar Rosa Novum onderdeel van uitmaakt, werkt(e) al jarenlang met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met het ingaan van de participatiewet in 2015 hebben we gekeken hoe we het professioneler konden aanpakken. We hebben een business-case gemaakt en in 2018 is Rosa Novum B.V. opgericht. Het is een zogeheten ‘sociale onderneming’ waar de winst wordt geherinvesteerd in het maat schappelijk doel. Ongeveer 60 mensen werken bij ons.

“Onze werknemers hebben lichamelijke en psychische of cognitieve beperkingen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over mensen met autisme, met ADHD, een laag IQ of psychische kwetsbaarheid. De meeste zijn bij ons terechtgekomen omdat ze bij hun vorige werkgever tegen te hoge eisen aanliepen. Wij geven het steuntje in de rug dat ze nodig hebben.”

“Iedereen die bij ons werkt moet in een ploeg kunnen werken, het fijn vinden om buiten te zijn en vroeg kunnen opstaan. Wij creëren een omgeving waarin ze zich competent en opgenomen voelen. Uiteindelijk zijn het mensen zoals jij en ik die simpelweg willen werken en leren. En werken in het groen is daar heel geschikt voor. Aan het eind van de dag zie je direct resultaat. En daar bovenop leren ze ook nog een vak. Wij zien ze zichzelf ontwikkelen en opbloeien. En dat is heel mooi om te zien”

Wat voor mensen werken bij jullie?

Zij vallen onder de cao van de VHG, de branchevereni ging voor hoveniers en groenvoorzieners, waar wij bij zijn aangesloten.”

Hoe begeleiden jullie je medewerkers?

“Wij kijken in eerste instantie naar wat hij of zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Wat triggert nou diegene en hoe kunnen we de zwakke punten compenseren? De voormannen van onze werkploegen, die vaak ook een arbeidsbeperking hebben, helpen bij het uitvoeren van het werk. De uitvoerders en interne jobcoach geven de verdere begeleiding vorm. Belangrijk is om de werkzaamheden goed af te stemmen op de mogelijkheden van het individu, en ervoor te zorgen dat de juiste combinatie van mensen in een ploeg samenwerkt. Daarnaast is de combinatie duidelijkheid, rust en voorspelbaarheid aan de ene kant, en voldoende afwisseling aan de andere kant, nodig om het werk uitvoerbaar en interessant te houden. Een van onze begeleidingsdoelen is het verbreden van inzetbaarheid. Dat versterkt hun positie op de arbeidsmarkt en wij kunnen ze zowel voor het zomer- als winterwerk inzetten. Een win-win situatie.”

Wat kunnen andere bedrijven van jullie leren?

“In de volle breedte. Met onze winst als sociale onderneming, wordt meer werk gecreëerd voor mensen

“Door niet het takenpakket centraal te stellen maar de mens. Belangrijk daarbij is hoe je zorgt voor een goede match tussen de medewerker en het bedrijf. Vervol gens kijk je samen wat er nodig is om de taken het beste uit te voeren. Op die manier halen wij het optimale uit mensen. Een structureel tekort aan personeel kennen wij dan ook niet.”

“Een tekort aan personeel kennen wij niet”

“Wij bewijzen dat een arbeids beperking niets inboet aan kwaliteit ten opzichte van een ‘normaal’ hoveniersbedrijf” Waarom kiezen opdrachtgevers voor jullie?

“Dan zijn wij hopelijk verder gegroeid en hebben wij nog meer werkgelegenheid gecreëerd. Onze ambitie voor 2028 is om ons personeelsbestand te verdubbelen en een extra vestiging op te zetten.” ■

VanColland magazine #3 | september 2022 15

Waar staan jullie over vijf jaar?

Aan wat voor projecten werken jullie?

In welk opzicht?

“Bedrijven die voor ons kiezen, vinden het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen. Maar ze krijgen kwaliteit tegen een verantwoorde prijs, dat is uiteindelijk belangrijk voor hen. Het is geen liefdadigheid, we zijn een commercieel bedrijf. Wij bewijzen met Rosa Novum dat een arbeidsbeperking niets inboet aan kwaliteit ten opzichte van een normaal hoveniersbedrijf. Daarnaast kiezen bedrijven bij ons ook voor duurzaamheid.”

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast werken wij zoveel mogelijk met elektrische machines. Van bladblazers tot bosmaaiers en auto’s. Ook dragen wij bij aan biodiversiteit en een duurzame omgang met onze omgeving. Veel hoveniersbedrijven ruimen al het blad dat in de herfst valt op. Wij vinden het juist belangrijk om blad daar waar het kan terug te brengen in de borders en in de plantsoenen. Dat is beter voor het bodemleven en voor de fauna. Ook helpen we scholen met het vergroenen van schoolpleinen.”

“Onze projecten bestaan uit groenonderhoud voor met name gemeenten, woningcorporaties en bedrijven. Daarnaast werken wij voor zorg- en onderwijsinstellin gen en sportaccommodaties. Ook ondersteunen wij onze zusterbedrijven bij verschillende projecten zoals het onderhoud van Paleis ’t Loo. Onze medewerkers draaien dus mee op Eredivisie-niveau.”

uitgevoerd7&22respondenten1268april2022Onderzoektussen SparkeyUitvoering:|Motivaction die18-67Nederlanderstussendejaarwerkenofopenstaanvoorwerk HOE NEDERLANDERSKIJKEN NAAR WERKEN IN DE LAND- EN TUINBOUW? Wat vinden ze belangrijk bij een nieuwe werkgever? Goede GoedeBetrouwbarePrettigearbeidsvoorwaardenwerksfeereneerlijkewerkgeverwerk-privébalans Wat verwachten ze van de land- en tuinbouw? Weinig loon Zwaar werk Lange Weinigdagendoorgroeimogelijkheden Merendeel is trots op de sector is niet bekend met de landen tuinbouw als werkgever heeft geen associaties met werken in land- en tuinbouw41%56% Gericht op primaire agrarische sectoren, 0.a: Waarom staan ze open voor werken in de land- en tuinbouw? Buiten kunnen werken Verbinding met de natuur/dieren Maatschappelijke betekenis Afwisseling in het werk Wie staat open voor werken in de land- en tuinbouw? Resultaten onderzoek 6% zeker, 22% misschien Geen echte voorkeur voor deelsector Alle opleidingsniveaus, piek bij hoger opgeleid Flexibel, staan ook open voor andere sectoren Evenveel vrouwen als mannenAlle leeftijden, maar piek bij 35-54 jaar 28% van de beroepsbevolking uitgevoerd7&22respondenten1268april2022Onderzoektussen SparkeyUitvoering:|Motivaction die18-67Nederlanderstussendejaarwerkenofopenstaanvoorwerk HOE NEDERLANDERSKIJKEN NAAR WERKEN IN DE LAND- EN TUINBOUW? Wat vinden ze belangrijk bij een nieuwe werkgever? Goede GoedeBetrouwbarePrettigearbeidsvoorwaardenwerksfeereneerlijkewerkgeverwerk-privébalans Wat verwachten ze van de land- en tuinbouw? Weinig loon Zwaar werk Lange Weinigdagendoorgroeimogelijkheden Merendeel is trots op de sector is niet bekend met de landen tuinbouw als werkgever heeft geen associaties met werken in land- en tuinbouw41%56% Gericht op primaire agrarische sectoren, 0.a: Waarom staan ze open voor werken in de land- en tuinbouw? Buiten kunnen werken Verbinding met de natuur/dieren Maatschappelijke betekenis Afwisseling in het werk Wie staat open voor werken in de land- en tuinbouw? Resultaten onderzoek 6% zeker, 22% misschien Geen echte voorkeur voor deelsector Alle opleidingsniveaus, piek bij hoger opgeleid Flexibel, staan ook open voor andere sectoren Evenveel vrouwen als mannenAlle leeftijden, maar piek bij 35-54 jaar 28% van de beroepsbevolking uitgevoerd7&22respondenten1268april2022Onderzoektussen SparkeyUitvoering:|Motivaction die18-67Nederlanderstussendejaarwerkenofopenstaanvoorwerk HOE NEDERLANDERSKIJKEN NAAR WERKEN IN DE LAND- EN TUINBOUW? Wat vinden ze belangrijk bij een nieuwe werkgever? Goede GoedeBetrouwbarePrettigearbeidsvoorwaardenwerksfeereneerlijkewerkgeverwerk-privébalans Wat verwachten ze van de land- en tuinbouw? Weinig loon Zwaar werk Lange Weinigdagendoorgroeimogelijkheden Merendeel is trots op de sector is niet bekend met de landen tuinbouw als werkgever heeft geen associaties met werken in land- en tuinbouw41%56% Gericht op primaire agrarische sectoren, 0.a: Waarom staan ze open voor werken in de land- en tuinbouw? Buiten kunnen werken Verbinding met de natuur/dieren Maatschappelijke betekenis Afwisseling in het werk Wie staat open voor werken in de land- en tuinbouw? Resultaten onderzoek 6% zeker, 22% misschien Geen echte voorkeur voor deelsector Alle opleidingsniveaus, piek bij hoger opgeleid Flexibel, staan ook open voor andere sectoren Evenveel vrouwen als mannenAlle leeftijden, maar piek bij 35-54 jaar 28% van de beroepsbevolking Thema Sociaal en Maatschappelijk 16

1. Wees helder over arbeidsvoorwaarden Mensen verwachten dat je als werknemer in de land- en tuinbouw slecht verdient. Is dat ook zo? Wees hier trans parant over in de vacature. Benoem concreet een salaris indicatie in de vacature-omschrijving zodat je ze kunt verrassen. Benoem ook secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opleidingsmogelijkheden, reiskostenvergoedingen maar ook zaken die gaan over de waardering van je werk nemers zoals extra beloningen of personeelsuitjes.

2. Geef een duidelijk beeld van de functie De meerderheid van de Nederlandse beroepsbevolking heeft geen duidelijk beeld van de land- en tuinbouw. Gebruik de vacature en/of je website voor het toelichten van je bedrijf en omschrijf de werkzaamheden. Hoe ziet een werkdag er bijvoorbeeld uit? Heb je foto’s of een video van je bedrijf? Mensen van buiten de sector kunnen zich hier zelf geen voorstelling bij maken.

Benoem ook duidelijk in je vacature of het werk buiten of (gedeeltelijk) binnen plaatsvindt. Zo geef je de kandidaat de juiste verwachting als hij/zij solliciteert.

VanColland magazine #3 | september 2022 17

4. Speel in op werk met maatschappelijke betekenis Vooral mensen met hoger opleidingsniveau geven aan dat werken in de land- en tuinbouw hen aanspreekt omdat het werk maatschappelijke waarde heeft. Hier kun je op inspelen in vacatureteksten voor kaderfuncties zoals HR, administratie, sales en leidinggevende functies.

3. Speel in op verbinding met de natuur Veel werkenden geven aan dat ze buiten werken en werken in verbinding met de natuur en/of dieren een aantrekke lijke kant vinden van de land- en tuinbouw. Benoem dit als een positieve kant van het werk in je vacatureteksten.

5 tips om werknemers van buiten de agrarische sector aan te trekken

Tekst: Colland Concrete aanbevelingen voor werkgevers op basis van het onderzoek Werken in de land- en tuinbouw Hoe kijken mensen van buiten de landen tuinbouw aan tegen werken in deze sector? Sparkey | Motivaction voerde in het kader van het Colland project Werken in de land- en tuinbouw een kwantitatief onderzoek uit onder 1268 Nederlanders die werken of open staan om te werken. De resultaten bieden mooie inzichten waar werkgevers nu al hun voordeel mee kunnen doen.

Over Werken in de land- en tuinbouw Het project Werken in de land- en tuinbouw wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt en uitgevoerd door LTO Noord, in samenwerking met ZLTO, LLTB, Glastuinbouw Nederland en NFO. Doel van het project is om een gezamenlijk arbeidsmarktplatform voor alle primair agrarische sectoren te realiseren. Voor meer vragen over het project, neem contact op met Mirthe Post (projectleider Werken in de land- en tuinbouw) via email mpost@ltonoord.nl of telefoon 06-20 498 555.

5. Geef een duidelijk beeld van de werk-privébalans Werkzoekenden verwachten dat werknemers in de landen tuinbouw lange dagen maken en geen goede werkprivébalans hebben. Benoem de balans in je vacature. Geef bijvoorbeeld aan als er piekmomenten zijn in het jaar of leg in je functieomschrijving juist de nadruk op het feit dat werknemers op tijd klaar zijn en bijvoorbeeld niet hoeven te werken op zaterdag. Is de functie ook uit te voeren voor parttimers, scholieren of bijvoorbeeld onder schooltijd? Benoem dit zeker.

Zo’n zestig daarvan zijn internationale medewerkers.”

Remco van der Kooij van De Jong Lelies schreef zich in voor de work shop Veilig en gezond werkt! -editie internationale flexmedewerkers.

Workshop Veilig en gezond werkt!

“Poolse medewerkers zijn over het algemeen wat hiërarchischer ingesteld dan Nederlandse. Als je vraagt of alles duidelijk is, zeggen ze soms uit beleefdheid ‘ja’, terwijl ze het nog niet altijd doorhebben. Aangeven dat je het niet meteen snapt en het nog een keer uitgelegd wilt krijgen is not done. In de workshop kreeg ik de tip om dan gewoon even te blijven staan en te vragen of ze het voor willen doen. Dan zie je meteen of je instructie duidelijk was of niet.”

“We hebben 26 man personeel vast in dienst. In het sei zoen van oktober tot en met januari werken er bij ons zo’n 70 flexmedewerkers; zij vormen onze flexibele schil.

Hoe vond je de workshop? “Nuttig! We kregen veel handige informatie over arborisico’s die internationale flexmedewerkers lopen, en dan gaat het niet alleen om fysieke, maar ook om sociale veiligheid. De verplichtingen die je als ondernemer hebt, kwamen ook aan bod. Verder was het heel waardevol dat we met meerdere ondernemers bij elkaar zaten: je hoort elkaars verhalen, leert ervan en geeft elkaar tips. Dat werkt echt heel goed.” Merike

Aan welk veiligheidsrisico besteed jij elk seizoen weer extra aandacht?

“Heel nuttig dat we met meerdere ondernemers bij elkaar zaten.”

Thema Sociaal en Maatschappelijk 18 Tekst: Stigas | Foto: Studio

“Aan de heftrucks. Er rijden bij ons meerdere heftrucks rond en we wijzen iedereen die nieuw bij ons erop: zorg voor je eigen veiligheid; maak altijd oogcontact met de heftruckchauffeur voordat je oversteekt.”

Merken jullie iets van cultuurverschillen?

Werken er bij jullie veel internationale medewerkers?

editie internationale flexmedewerkers

Hij stelde een ruimte op zijn bedrijf hiervoor beschikbaar, er schreven zich nog meer ondernemers in en het werd een waardevolle bijeenkomst:

“Op de eerste plaats dat we best veel dingen al goed geregeld hebben. Dat is ook wel eens leuk. En ik heb besloten dat we een aantal zaken nu echt in meerdere talen op papier gaan zetten. Regels rond alcoholgebruik bijvoorbeeld en seksuele intimidatie. Dat kan absoluut niet. Soms hoor je pas veel later dat iemand zich on veilig heeft gevoeld op de werkvloer. Dat kan gewoon niet. Ik wil dat mensen vanaf dag één weten dat dat niet getolereerd wordt en dat je dan meteen naar je leidinggevende kunt stappen.”

Wil je meer informatie over deze workshop? Stuur dan een mail naar

Wat heb je geleerd?

corine.witter@stigas.nl. VanColland magazine #3 | september 2022 19

“Soms hoor je pas veel later dat iemand zich onveilig heeft gevoeld op de werkvloer. Dat kan gewoon niet.”

Wordt er nog veel gespoten?

Op dit moment loopt de campagne Bescherm bewust, over veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. Waarom is zo’n campagne nog steeds nodig? VanColland vroeg het Albert van der Burg, branchespecialist glastuinbouw bij Stigas en projectleider van het project Bescherm bewust.

Thema Sociaal en Maatschappelijk 20

Als je spuit, dan doe het veilig Tekst: Stigas | Beeld: Kuub Videoproducties

Waarom een campagne? “De overheid besteedt steeds meer aandacht aan het werken met gevaarlijke stoffen. Uit onderzoek komt naar voren dat nog niet ieder een zich aan alle maatregelen houdt als het gaat om veilig werken met gewasbeschermings middelen. Werken aan de bewustwording dat het echt veilig kan en moet, is pure noodzaak. Het is en blijft daarmee een actueel thema.”

bewustBescherm

je

“De trend is: om plagen te voorkomen, zet je allereerst biologie in. Dat wil zeggen: de natuurlijke vijanden van wat je wilt bestrijden. Vervolgens houd je goed in de gaten of en hoe een plaag zich ontwikkelt. Blijkt het met biologie toch niet beheersbaar, pas dan zet je gewasbe schermingsmiddelen in. Pleksgewijs, dus alleen op de plekken waar het echt nodig is.”

Wat is de boodschap?

“Je spuit pas als het echt niet anders kan. En als je spuit en je neemt alle beheersmaatregelen in acht dan hoef je niet aan gevaarlijke midde len bloot te worden gesteld. Als de werkgever

“Op de campagnewebsite vind je alles terug. Een aanrader is het filmpje over het aan- en uit trekken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Superhelder en stap voor stap. Dat moet iedereen zien!”

Een aanrader is het filmpje over het aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

heldere voorlichting geeft over de risico’s en de maatregelen waar de medewerker zich aan moet houden, kan de medewerker veilig werken.”

Op wie richt de campagne zich?

“Op ondernemers, toepassers van gewasbe schermingsmiddelen en op medewerkers. Ondernemers en toepassers krijgen specifieke informatie over het werken met gewasbescher mingsmiddelen. En medewerkers moeten weten waar ze op moeten letten als ze gaan werken in een gewas dat bespoten is. De campagne is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.”

VanColland magazine #3 | september 2022 21

Waar staat alle info?

Thema Sociaal en Maatschappelijk 22

Kort Nieuws

Op 2 augustus 2022 ging de regeling voor betaald ouderschapsverlof in. Door deze regeling kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst 9 weken van hun ouderschapsverlof betaald opnemen. Met deze wet wil de regering het aantrekkelijker maken voor ouders (vooral vaders) om ouder schapsverlof op te nemen. Dit is de derde stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Dit past in de ambitie van het kabinet om mensen meer ruimte te geven om werken en zorgen te Sazascombineren.legtin een artikel onder andere uit wat het betaald ouderschapsverlof is, wie het betaalt en hoe ouders het ouderschaps verlof kunnen opnemen. Scan de QR-code om de pagina te bezoeken. ■ Deze voorlichting is voor iedereen die wil starten met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), maar er nog geen tijd voor heeft kunnen maken of niet goed weet hoe te beginnen.

Wanneer: iedere eerste dinsdag van de maand Waar: online, dus lekker thuis of op kantoor, achter de eigen laptop Hoe laat: van 16:00 tot 16:45 uur Heb je koudwatervrees als het gaat om de RIE? Dan is dit echt iets voor jou. Tijdens de voorlichting helpen we je op weg met de RIE van Stigas. Het is niet moeilijk en je hebt er echt wat aan. Je kunt je opgeven vliegende-start-met-je-rie?month=2022-09https://calendly.com/voorlichtingen/maak-een-via: ■ Wet betaald

opschapsverlofouder-gingin2augustus2022

Elke eerste dinsdag van de maand: Online jeVliegendevoorlichtingstartmetRIE

Om hieraan inhoud te geven geloven wij onder andere in duurzame samenwerkingen met goede doelen.

Kosteloze en professionele begeleiding voor tien bedrijven die nu stappen willen maken

Voor meer informatie, kijk op regeling-glastuinbouw-11-oktober-2022/markt.nl/nieuws-item/webinar-voorlichting-seniorenwww.collandarbeids

■ In juni 2022 is een doorstart gemaakt van het project #kenniskracht ‘zo blijf je bloeien in de bollen’. Het doel is om duurzame inzetbaarheid tussen werkgevers en werknemers bespreekbaar te maken en breed in te zetten in de sector bloembollengroothandel. Heeft u vragen of ervaart u knelpunten over bijvoorbeeld de inzetbaarheid van oudere medewerkers of de moeizame instroom van nieuwe medewerkers? Wij bieden op dit moment tien bedrijven de kans om onder professionele begeleiding aan de slag te gaan met het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. Deze ondersteuning is kosteloos. Meld u snel aan via kenniskracht@actor.nl

Webinar 11Glastuinbouwseniorenregelingvoorlichtingoktober2022

VanColland magazine #3 | september 2022 23

Sazas heeft als verzuimspecialist Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) hoog in het vaandel staan.

Sinds kort ondersteunen we daarom twee goede doelen: Stichting Hartekind en het Ronald McDonald Kinderfonds. Zo leveren we een mooie bijdrage aan zieke kinderen en hun ouders. Over deze initiatieven, en hoe we invulling geven aan deze samenwerkingen, vertellen we u in een artikel. Scan de QR-code om het te lezen. ■

#Kenniskracht is een initiatief van sociale partners Anthos, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen. Voor meer informatie, kijk op www.dashboardkenniskracht.nl

Sazas werkt samen met Stichting Hartekind en steunt het Ronald McDonald Kinderfonds Gezond en met plezier blijven werken tot aan uw AOW leeftijd? Met het opschuiven van de AOW-leeftijd kan dat lastig zijn. Sociale partners in de sector Glastuin bouw (CNV vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Glastuin bouw Nederland, LTO Nederland en Plantum) hebben hiervoor een seniorenregeling ingesteld. De regeling is bedoeld voor werknemers vanaf 62 jaar. Op 11 oktober organiseert Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen in samenwerking met sociale partners een webinar over de seniorenregeling. Het webinar is bedoeld voor werkgevers en werknemers.

Doorstart bloembollengroothandel#kenniskrachtprojectinde

Wat is jouw stijl van werken? “De wereld is veel groter dan die van de officiële lijntjes. Daarom ben ik graag op pad om mensen op te zoeken die mee kunnen denken. Ik stuitte pas op een netwerk van P&O’ers met een schat aan kennis van de praktijk in bedrijven.”

Wat is je eerste indruk van Stigas?

Hoe kijk jij aan tegen de crises die op de sector afkomen? “Nu komt het aan op de veerkracht van de sector. Ben je in staat om die te organiseren? We hebben mensen nodig die een visie op de toekomst hebben en daarover in gesprek kunnen met de overheid en de buitenwereld.” Stigas bij voor onderwerpen cao, pensioen Stigas doet niets zelf”

■ Tekst:

Wat hebben de binnenvaart en de agrarische sector met elkaar gemeen? “De binnenvaart heeft geen cao; dat is het grote verschil. De overeenkomst is het internationale karakter: binnen vaartschippers bewegen zich door Europa en in de glastuinbouw werken veel internationale medewerkers. Bedrijven telen bovendien voor een internationale afzetmarkt.”

“Vanaf 1 april. Daarvoor was ik beleidsadviseur bij Koninklijke Binnenvaart Nederland. En daarvoor heb ik tien jaar de cao-onderhandelingen voor de waterschappen begeleid.”

en Bestuurderarbo van

Sinds wanneer werk je voor de agrarische en groene sector?

“Met Stigas is veilig en gezond werken niet alleen een individuele keuze van een werkgever, maar het wordt ook sectorbreed geregeld. Stigas slaat een brug tussen de wetgeving en de dagelijkse praktijk op bedrijven. In de lastige periode die voor ons ligt, is dat iets om heel blij mee te zijn!” Welke uitdagingen zie je als het gaat om gezond en veilig werken? “Werk staat enorm onder druk. Er zijn te weinig arbeids krachten en daarom zullen we het werk anders moeten organiseren. Dan heb ik het over innovatie en technische oplossingen, maar vooral ook over mensen. Techniek doet niets zelf! Aan Stigas de taak te stimuleren én te monitoren dat de hulpmiddelen om het werk gezond en veilig te doen ingezet blijven worden. Naast een morele overweging, speelt hier ook een strategische: we hebben ook mensen op mbo- en hbo-niveau nodig en als we de basis niet op orde hebben, zijn wij geen aantrekkelijke sector om in te gaan werken.”

de

Ingrid Blom Themaspecialist arbeid

Thema Sociaal en Maatschappelijk 24

Glastuinbouw Nederland

NIEUW IN DE SECTOR “Techniek