VanColland Maart 2022

Page 1

VanColland Het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen

THEMA

Werk & welzijn

‘ Als er 200 appels aan de boom hangen, dan kan iedereen wat meer krijgen’ Interview met Noël Beckers lid verantwoordingsorgaan BPL Pensioen

Project #Kenniskracht

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid heeft positieve impact op instroom in de bloembollengroothandel

Winnaar Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs laat directieve ­tuinbouwmodel los

02 2022


Thema werk & welzijn

Column

Veiligheid in ieders DNA Iedereen heeft recht op een veilige werkplek. Of je nu in vaste dienst bent of als uitzendkracht werkt. Of je nu op een graafmachine zit of met gewas­beschermingsmiddelen spuit. Bij Stigas lopen op dit moment allerlei projecten om hier een extra impuls aan te geven. Denk aan het project ‘Uitzendkrachten werken veilig’, waarin inleners extra aandacht besteden aan communicatie met anderstaligen en regelmatig met de uitzendorganisatie overleggen over werkomstandigheden en verbeter­

Jeroen Brandenburg

punten. En denk aan het project ‘Bescherm Bewust’ dat opnieuw aandacht vraagt voor veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Werknemersvoorzitter Stigas namens FNV

Awareness, in gewoon Nederlands ‘bewustzijn’, van het belang van gezond en veilig werken, daar gaat het om. Ooit werkte ik bij een Amerikaans bedrijf, waar veiligheid heel strak georganiseerd was. Medewerkers konden als team een veiligheidsprijs winnen als er in bepaalde periode geen ongelukken hadden plaatsgevonden. De veiligheidsinstructies waren zo ver doorgevoerd dat zelf bij de urinoirs exact was aangegeven tot waar je mocht plassen. Dat zie ik in de agrarische en groene sector niet zo snel gebeuren. En dat hoeft ook niet. De vraag waar wij ons op concentreren is: hoe krijg je veiligheid in het DNA van organisaties, leidinggevenden en medewerkers? Hoe zorgen we ervoor dat het continu, als een achtergrondprogramma, meedraait? Bij het maken van een bestek, tijdens het werkoverleg en bij het wisselen van de wacht in ploegendiensten. In veel bedrijven is er een spanningsveld tussen productienormen, personeels­krapte en de doorlooptijd van processen. Dat baart mij zorgen. Vlug vlug even iets afmaken sluipt er dan gemakkelijk in. Dan vergeet je dingen en volg je instructies misschien niet volledig op. En zoals iedereen weet: een ongeluk zit in een klein hoekje. Wat is de sleutel naar de weg omhoog, naar veiligheid in ieders DNA? In mijn optiek: ‘gewoon’ goed personeelsbeleid voeren, zorgen voor rust, aandacht en een open cultuur. Zodat medewerkers aan het begin van hun werkdag een last minute risicoanalyse kunnen uitvoeren. En na afloop durven te evalueren: wat ging er (bijna) fout en wat moeten we veranderen om dat in de toekomst te voorkomen? Gebruik daarbij vooral de hulpmiddelen die voor jouw sector zijn gemaakt: de ­arbocatalogi bijvoorbeeld en natuurlijk de RIE. En laat je inspireren door collega-bedrijven, zoals Forever Plants Group, winnaar van de ­Stigas ­Gezond en Vitaal Werken Prijs 2021. Lees ook het interview over ­Forever Plants verder op in het magazine. ■

2


VanColland magazine #2 | juni 2022

8

LTO Noord Vrouw & Bedrijf en Stigas zetten in op ­veiligheid kinderen

10

BPL Pensioen streeft naar ‘leefbaar loon voor iedere ­schakel in de keten’

Verder in dit nummer 09 Ziek tijdens vakantie... Wat zijn de regels?

22 Kort Nieuws 24 Nieuw in de sector; Alie Dijkstra

14

“ Van financiële ­zorgen wil ­niemand wakker liggen, ­zeker na je pensioen niet”

16

De impact van Oekraïne op onze sectoren

COLOFON VanColland is het magazine van het ­samenwerkings­-

VORMGEVING Appeldoorn Vormgeving - Zoetermeer DRUK Drukwerkstudio.nl - Woerden

verband van alle ­agrarische en groene sociale ­regelingen. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 16.000. Vragen, ideeën of tips? Of ­liever de digitale versie ontvangen? Neem dan contact op met onze redactie via redactie@colland.nl. HOOFDREDACTEUR Marlies van Loon EINDREDACTEUR Elte Palm

REDACTIE Kim Gerrits, Annemarie van den Hoven en ­Wendy Kranendonk

VanColland is met de grootste zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ­ontleend. VanColland is ook digitaal beschikbaar op

www.colland.nl 3


Thema werk & welzijn

Sander Uphus (links) en Thom Persoon (rechts)

Metamorfose zorgt voor werkgeluk Winnaar Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs laat directieve tuinbouwmodel los Tekst: Stigas | Fotografie: La Luz fotografie

Op 17 maart won Forever Plants Group de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs 2021. Volgens de jury is dit glastuinbouwbedrijf een inspiratiebron voor collegabedrijven die werk willen maken van duurzame inzetbaarheid. In gewonemensentaal ben je duurzaam inzetbaar als je gezond, gelukkig en productief aan het werk gaat, elke dag weer. Fluitend naar je werk dus. Hoe zorgen ze daar bij Forever Plants voor? VanColland vroeg het aan Thom Persoon, algemeen directeur en Sander Uphus, operationeel manager. “Er is een metamorfose aan de gang.” 4


VanColland magazine #2 | juni 2022

Al snel komt het gesprek uit op de automatiseringsslag die ze hebben ­gemaakt. De planten komen bij Forever Plants sinds twee jaar op werkhoogte aanrollen. Bukken en zwaar tillen is bijna niet meer aan de orde. “Auto­ matisering gaat om veel meer dan efficiency. Wij hebben onszelf ­afgevraagd: hoe kan innovatie ook meer rust in de organisatie brengen en het werkgeluk van onze medewerkers vergroten”, vertelt Sander Uphus. “We hebben geïnvesteerd in een modern WPS-systeem (Walking Plant System), waarmee we 95 procent van ons assortiment op werkhoogte kunnen verwerken. Verder ziet iedereen op de schermen wat zijn of haar team die dag nog te doen heeft. Dan ontstaat er ruimte om te rouleren: heb je het rustig, dan ga je je collega’s helpen en als jij het druk hebt, ondersteunen ze jou.” “Automatisering is bij uitstek geschikt om de prestaties te verbeteren en werkdruk en lichamelijke belasting te verlagen”, bevestigt Thom Persoon. “Mensen die zich voorheen aan het eind van de dag lichamelijk uitgeput voelden door de vele repeterende bewegingen, hebben nu energie voor hun leven thuis. Dat gaat echter niet vanzelf. Als je van innovaties wilt profiteren, moet je goed kijken naar hoe je je processen inricht en hoe je met mensen omgaat. Dat kun je niet alleen, daar heb je iedereen in het bedrijf bij nodig.”

Sander Uphus en Diane Prins (HR-manager) namen de prijs in ontvangst

Hoe betrekken jullie je mensen erbij? Thom Persoon: “We investeren veel in communicatie: teammeetings, twee keer per jaar een medewerkersenquête, loopbaangesprekken en jaarlijks een improvement day. We gaan dan een middag met zijn alleen naar een externe locatie, waar we in spelvorm een aantal thema’s bespreken. Klanttevredenheid bijvoorbeeld, wat komt daar allemaal bij kijken? En: hoe kan de product­ kwaliteit omhoog en hoe verbeteren we de onderlinge communicatie?” Daarnaast is er het initiatief ‘One change a month’, dat teams uitnodigt kleine en grote verbeteringen voor te dragen en uit te voeren. Sander Uphus: “Elke maand is er een prijsuitreiking waarop we bekend maken wat het beste idee van de maand is. Dat maakt de verandering tastbaar en geeft ons meteen de gelegenheid om iedereen bij te praten. Het heeft al negentig verbeteringen opgeleverd! Spiegels voor meer zicht in de bochten bijvoorbeeld, werkmatten die goed zijn voor je benen als je lang staat, en een alarmscherm op het middenpad dat afgaat als er een plant van de band valt. Maar ook het idee

“Afscheid nemen van het oude directieve tuinbouwmodel is niet eenvoudig. Als je gaat loslaten en je mensen meer ruimte geeft, word je in eerste instantie inefficiënter.”

om één Nederlands woord de hele dag te gebruiken en te herhalen, zodat internationale medewerkers het leren, heeft een keer gewonnen en is ­succesvol ingevoerd.” Hoe pakt het uit, deze initiatieven? “Afscheid nemen van het oude directieve tuinbouwmodel is niet eenvoudig. Als je gaat loslaten en je mensen meer ruimte geeft, word je in eerste instantie inefficiënter. Dat is gewoon zo”, vertelt Sander Uphus. “Er is een metamorfose aan de gang die niet zomaar in je DNA zit. We zijn nu vier jaar bezig en inmiddels komt het er langzaam maar zeker in. We willen mensen in de actieve modus krijgen: hoe ervaar jij je werk, wat kan beter? Mensen moeten de ruimte voelen om zich uit te spreken, die veiligheid moeten wij bieden. Dat is niet altijd makkelijk want men is het niet gewend. We zijn daar continu mee bezig en we worstelen er nog steeds wel eens mee. Er zijn veel verschillende culturen en persoonlijkheden in het bedrijf. Niet iedereen staat

5


Thema werk & welzijn

er hetzelfde in. Sommigen vinden ons te ver gaan en willen duidelijkheid: ‘Vertel me maar gewoon wat ik moet

Wat je van Forever Plants Group kunt leren

doen.’ Op een gegeven moment hebben we een externe

• Accepteer dat bij grote veranderingen, zoals

partij met organisatiepsychologen ingehuurd om met

het invoeren van taakroulatie, je in eerste

ons mee te kijken. Zij gingen met een frisse blik met de

instantie minder efficiënt wordt. Het duurt

directie, het management en de medewerkers in gesprek.”

even voor je de vruchten plukt. • Op elk bedrijf zijn verbeteringen mogelijk,

Thom Persoon: “Ze gaven ons het vertrouwen dat we

wees daarom kritisch op je bedrijfsproces-

het met elkaar kunnen, al duurt het wat langer en

sen. Geef mensen het vertrouwen dat je

worden er soms fouten gemaakt. Ook als het gaat om

het samen kunt doen. Stel open vragen

communicatie hebben we dingen geleerd. Er is zo veel

en laat ze nadenken over oplossingen en

wat je kunt delen, maar je moet de juiste elementen eruit zien te halen. Anders overspoel je je mensen.

verbeteringen. • Kies bewust wat je wil communiceren.

We toetsen de communicatie nu vooraf bij enkele

Dat voorkomt dat mensen zich overspoeld

medewerkers. Elke keer zetten we weer een stap.

voelen. Check bij enkele medewerkers

Inmiddels worden mensen opener, gaan meedenken,

aan welke informatie behoefte is en of

vragen stellen. En dan doen we het goed: we willen

deze begrijpelijk is.

een bedrijf zijn waar mensen vragen durven te stellen. Het ís ook veel leuker om het samen te doen.” Hoe werkt de taakroulatie in de praktijk?

Veiligheid, gezondheid en verzuim

Sander Uphus: ”Bij het oppot- en productieteam

Forever Plants Group heeft een actuele RIE en

hebben we meerdere handelingen die we rouleren in

heeft een aantal preventiemedewerkers. Er is

blokken van ongeveer twee uur. Het maakt het werk

een goede relatie met de leveranciers van

afwisselender en het is beter voor je lichaam omdat

heftrucks en systeembanden. “We hebben ze

je niet acht uur lang in dezelfde houding staat en

onlangs uitgenodigd om mensen te leren hoe

dezelfde arm­bewegingen maakt. Het doet ook iets

ze kleine storingen veilig kunnen verhelpen. Die

met de effec­tiviteit; de hele dag hetzelfde doen zorgde

monteurs komen op zoveel plekken en zien zo

ervoor dat de efficiëntie het laatste uur naar beneden

veel; onze mensen vinden het leuk om van hen

ging. Het afleverteam heeft het op maandag, dinsdag

te leren.” De automatisering heeft ertoe geleid

en vrijdag altijd druk. De productiemedewerkers

dat de werkhoogtes gunstiger zijn: het bukwerk

komen dan helpen. Hierdoor blijft er bij productie

is verdwenen. Er is altijd gratis fruit in de

op de woensdag en donderdag meer werk liggen en

kantine, medewerkers kunnen een fiets van de

dan komen de collega’s van het afleverteam helpen.

zaak aanschaffen en een cursus Stoppen met

In het begin had het geen positief effect op de

roken volgen. In de loopbaangesprekken wordt

productie doordat de teamcoach vaker werk­

standaard gevraagd wat het bedrijf kan doen

instructies moest geven. Toen het rouleren er

om het werk gemakkelijk te maken.

eenmaal inzat, viel dit weg.” ■

Forever Plants Group Glastuinbouwbedrijf | 4 hectare Gevestigd in Honselersdijk 36 vaste medewerkers gemiddeld 12 uitzendkrachten per jaar Teelt van tropische planten

6


VanColland magazine #2 | juni 2022

“ Mensen die zich voorheen aan het eind van de dag lichamelijk uit­geput voelden door de vele ­repeterende bewegingen, hebben nu energie voor hun leven thuis.”

7


Thema werk & welzijn

LTO Noord Vrouw & Bedrijf en Stigas zetten in op

­veiligheid kinderen Tekst: Stigas

De boerderij en het erf zijn voor veel kinde-

hebben we veel aandacht voor het risicobewustzijn van

ren hun favoriete speelplaats. Tegelijkertijd

We promoten de risico-inventarisatie en evaluatie

de ondernemers, veelal de ouders van de kinderen.

brengt het boerenerf risico’s met zich mee.

en geven voorlichting bij bedrijven. We vinden het

Elk jaar zijn er enkele dodelijke ongelukken

risico’s. Jong geleerd is immers oud gedaan. We zijn

belangrijk om ook kinderen bewust te maken van de

met kinderen op de boerderij. Veel vaker is

daarom blij met deze toolkit, waardoor ouders en

de afloop minder ernstig of gaat het net

een manier die hen aanspreekt!”

kinderen samen aan de slag gaan met veiligheid, op

goed. De meeste ongelukken komen door rijdende machines, trekkers of dieren. Met een uitgebreide toolkit worden ouders nu op weg geholpen om de veiligheid op het erf te vergroten.

“ LTO Noord Vrouw & Bedrijf en Stigas hebben de toolkit ‘Veilig spelen op de ­boerderij, doen we samen!’ ontwikkeld.”

Veiligheid bespreekbaar Volgens Helma Vermuë, voorzitter van LTO Noord Vrouw & Bedrijf, kent iedereen in de agrarische sector wel een

Toolkit

verhaal over een ongeval waar een kind bij betrokken

De toolkit bestaat uit een animatie voor volwassenen

was. Vermuë: “De nachtmerrie van iedere ouder. Je kunt

en één voor kinderen, een stappenplan voor volwassenen,

niet alles voorkomen, maar door veiligheid bespreek-

een werkboekje en een afsprakenposter. Het materiaal

baar te maken kun je er wel veel bewuster mee bezig

is ontwikkeld in samenwerking met LTO Noord Vrouw &

zijn. Om onze leden praktische handvatten te geven,

Bedrijf en Boerderij Educatie Nederland. De doelgroep

ontwikkelden we concrete producten zoals een

is kinderen van 6 tot 12 jaar oud, omdat ze in die

afsprakenposter waarmee je samen met je kinderen

leeftijd steeds meer zelfstandig buitenspelen.

aan de slag kunt. Families kunnen zelf kiezen welke afspraken over veilig buitenspelen goed bij hen en het

Je kunt de toolkit downloaden en

bedrijf passen.”

zelf printen via de QR-code op

Jong geleerd…

deze pagina. De toolkit wordt verspreid op bijeenkomsten van

Tanja de Jong, onderzoeker en projectleider bij Stigas,

LTO-organisaties en tijdens de

vindt het belangrijk om kinderen jong bewust te maken

bedrijfsbezoeken van adviseurs

van de risico’s op hun erf. De Jong: “Vanuit Stigas

van Stigas. ■

8


VanColland magazine #2 | juni 2022

Ziek tijdens vakantie... Wat zijn de regels?

Tekst: Stigas

Ziek worden tijdens je vakantie. Dat is wel het laatste waar je op zit te wachten. Maar het kan iedereen overkomen, dus ook jouw medewerkers. Zorg dat ze weten wat ze in zo’n geval moeten doen. En mocht het er nog niet instaan: neem het op in je verzuimprotocol. Wordt jouw medewerker tijdens zijn vakantie ziek? Dan moet hij zich ziekmelden volgens de standaardprocedure van jullie bedrijf. In de meeste bedrijven geldt: meld je ziek bij je direct leiding­ gevende. Over de dagen dat je mede­­werker ziek is, mag je als werkgever geen vakantiedagen inhouden. Bij iemand die in Nederland op vakantie is, wordt de verzuimbegeleiding meteen in gang gezet. Bij een ziekmelding vanuit het buitenland is dat lastiger. De werknemer moet zijn ziekmelding daarom kunnen onderbouwen. Dat betekent dat hij naar een arts gaat om zich te laten behandelen en dat hij om een doktersverklaring vraagt. De bedrijfsarts zal er bij terugkeer in Nederland naar vragen. Zorg dat jouw medewerker weet dat hij dit moet doen. Als hij door zijn ziekte niet kan reizen, heeft hij ook een dokters­verklaring van niet-reisvaardigheid nodig. De verzuimbegeleiding wordt dan op afstand in gang gezet. De bedrijfsarts zal dan naar de doktersverklaring vragen. Verder moet de zieke medewerker telefonisch bereikbaar zijn. Mocht hij tijdens zijn vakantie weer beter worden, dan moet hij zich beter melden bij zijn direct leidinggevende. Ziek op vakantie, mag dat? Een zieke medewerker mag op vakantie. Voorwaarde is dat hij dat vooraf met jou als werkgever bespreekt. Bij twijfel kan je de bedrijfsarts om advies vragen. Die onderzoekt dan of er medische bezwaren tegen de reisplannen zijn. Kan de reis doorgaan, dan worden de opgenomen dagen geregistreerd als vakantiedagen, mits de medewerker daarmee akkoord gaat. De werknemer hoeft die dagen ook niet aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen. Als de zieke medewerker geen akkoord geeft voor het afschrijven van vakantiedagen, dan zou je als werkgever de toestemming om met vakantie te gaan kunnen weigeren. ■

9


Thema werk & welzijn

BPL Pensioen streeft naar ‘leefbaar loon voor iedere schakel in de keten’ Tekst: BPL Pensioen

Als groen pensioenfonds nemen we duurzaamheid serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord beleggen bijdraagt aan een waardevast pensioen én aan een betere, leefbare wereld. Daarom vinden we het belangrijk dat de bedrijven waarin we investeren onder andere aandacht hebben voor goede arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Waaronder een ‘leefbaar loon’. Zelf verantwoordelijk Eén van die bedrijven waarin wij beleggen is Ralph Lauren. In veel van de landen waar Ralph Lauren actief is, zijn er geen wetten of ­regels voor eerlijke beloning. Voor het welzijn van werknemers, waar ook ter wereld, is een ‘leefbaar loon’ essentieel. Wij voelen ons daar medeverantwoordelijk voor, omdat wij als grote belegger invloed kunnen uitoefenen op bedrijven. Vinger aan de pols Wij beoordelen of de bedrijven waarin we investeren voldoende toezien op arbeidsomstandigheden (en dus de lonen) én stappen zetten om die te verbeteren. Daarbij vragen we ze niet alleen naar hun eigen bedrijf te kijken, maar ook naar hun toeleveranciers. Hierover rapporteren ze in hun duurzaamheidsverslag. Deze transparantie is een eis die wij als investeerder stellen. Als we zien dat een bedrijf onvoldoende voortgang boekt, dan gaan we in gesprek en kan het zelfs zo zijn dat we stoppen met investeren. Wil je meer weten over ons beleggingsbeleid? Lees meer op www.bplpensioen.nl/verantwoord-beleggen. ■

Leefbaar loon: een mensenrecht Een leefbaar loon is een mensenrecht. Een leefbaar loon betekent dat iemand in zijn of haar basisbehoefte kan voorzien. Waaronder gezonde voeding, gezondheidszorg, ­kleding, wonen, onderwijs en de mogelijkheid om te sparen voor onverwachte omstandigheden. De hoogte van het leefbaar loon is in ieder land anders.

10


VanColland magazine #2 | juni 2022

“ Als er 200 appels aan de boom hangen, dan kan iedereen wat meer krijgen” Interview met Noël Beckers – lid verantwoordingsorgaan BPL Pensioen

Tekst: BPL Pensioen

Met zijn 36 jaar is Noël Beckers het jongste lid van het verantwoordings­ orgaan bij BPL Pensioen. Hij werkt in het dagelijks leven als allround hovenier bij een hoveniersbedrijf in Noord-Limburg. Al sinds 2013 zit hij in het verantwoordingsorgaan. En als het aan hem ligt, gaat hij de komende jaren nog even door. In de avonduren doet hij er ook nog een opleiding bij, voor Boom- technisch Adviseur. We spreken hem tussen de bedrijven door. Wat is zijn kijk op pensioen? Pensioen bij BPL Pensioen: een mooie ­arbeidsvoorwaarde?

Draagt een goed pensioen bij aan een gevoel van welzijn wat jou betreft?

“Ja, op verschillende manieren. Kijk, we worden in het werkveld elke dag geconfronteerd met de ­gevolgen van klimaatverandering, gebrek aan biodiversiteit, de regels rondom stikstof, noem het maar op. Daar moeten we als sector iets mee. Dat vragen onze klanten ook van ons. Daarom ben ik zo blij met de aandacht die BPL Pensioen besteedt aan duurzaamheid. Dat draagt uiteindelijk bij aan het welzijn van iedereen. Maar ook individueel. Als je weet dat je later een goed pensioen hebt, dan is dat een kwestie van ontzorging. Dus ja, dan draagt het ook bij aan je eigen welzijn. Je hoeft je dan geen zorgen te maken over je inkomen voor later.” Wat verwacht je van je werkgever als het gaat om ­pensioen?

“Heel eerlijk gezegd: pensioen komt bij ons eigenlijk

“Jazeker! Het is natuurlijk een mooie voorziening voor je

bijna nooit aan de orde. Er is een wederzijds vertrou-

oude dag. Maar het is meer dan dat. BPL Pensioen loopt

wen dat het goed geregeld is. Ik zie het wel meer bij

voorop als het gaat om duurzaam beleggen. Heel mooi is

kleine bedrijven. Zo’n werkgever moet al heel veel

bijvoorbeeld dat we investeren in vastgoed met ‘groene

regelen en het is altijd druk-druk-druk. Het onderwerp

daken’. Met dit soort initiatieven willen we bijdragen aan

pensioen is dan soms – onbewust – een beetje een

een leefbare wereld. Daar heeft iedereen baat bij.”

ondergeschoven kindje.

11


Thema werk & welzijn

“Heel vaak zie je dat mensen toch wat sceptisch binnen­ komen, maar aan het eind van de avond met een goed gevoel de deur uit gaan.”

Grotere werkgevers hebben misschien iets meer mogelijkheden. Zij organiseren nog weleens informatie­bijeenkomsten voor hun personeel, in samenwerking met een pensioenconsulent van BPL Pensioen bijvoorbeeld. Dat is ook een speerpunt van BPL Pensioen. We willen werkgevers ontzorgen en helpen hun werknemers goed te informeren.” Heb je tips voor werkgevers? Hoe kunnen zij hun werknemers nog beter informeren en helpen bij pensioenzaken?

“De belangrijkste tip: als je iets niet begrijpt, neem contact op met BPL Pensioen! Ga om tafel met een van de pensioenconsulenten. Zij kunnen inzicht geven in wat nodig is voor werknemers. En zijn er deelnemersbijeenkomsten in de regio? Attendeer je personeel erop en vraag of zij zich willen opgeven. Ik ben nu al verschillende keren bij zo’n bijeenkomst geweest. Heel vaak zie je dat mensen toch wat sceptisch binnenkomen, maar aan het eind van de avond met een goed gevoel de deur uit gaan. Ze weten dan precies wat er voor hen geregeld is.” Stap je zelf weleens op je werkgever af om iets te vertellen over pensioen?

“Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die mijn werkgever of mijn collega’s direct raken, dan geef ik dat wel aan.

Tip: kijk voor de ­contactgegevens van onze pensioen­ consulenten op bplpensioen.nl/gesprek

Laatst heb ik verteld over de ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel. En dan is het voor mij ook handig om te horen hoe mijn werkgever en mijn collega’s daarover denken, gewoon even sparren. Hun feedback neem ik dan weer mee in mijn werk voor het verantwoordingsorgaan.” Wat zijn de typische momenten waarop je meer wilt weten over jouw pensioen?

“Ik heb het zelf onlangs nog gehad. Ik heb een tijdje in de ziektewet gezeten en ben werkloos geweest. Toen vroeg ik me wel af: hoe zit het met de premiebetalingen en hoe bouw ik nu pensioen op? Op dat moment

12


VanColland magazine #2 | juni 2022

wilde ik gewoon weten hoe het zat. Ik vond gelukkig snel de juiste informatie, zodat ik wist waar ik aan toe was. En verder zijn er natuurlijk de situaties zoals verandering van baan en inkomen, een echtscheiding. Op dat soort momenten is het goed om te checken: wat voor effect heeft het op je pensioen?” De sociale partners en BPL Pensioen zijn al druk in

gesprek over een nieuwe pensioenregeling. Hoe hoop je dat die regeling eruit gaat zien?

“Ik hoop vooral dat het minder complex wordt. En het zou mooi zijn als we eerder de pensioenen kunnen verhogen. Maar dat moet dan wel kunnen volgens de wetgeving natuurlijk. In de nieuwe pensioenregeling komt te staan dat pensioenfondsen minder reserves hoeven aan te houden. Dat betekent dat BPL Pensioen de pensioenen straks als het goed is eerder kan verhogen. In het nieuwe pensioenstelsel beweegt je pensioen mee met de economie. Gaat het economisch goed, dan gaan de pensioenen eerder omhoog. En gaat het economisch minder goed, dan gaan de pensioenen eerder omlaag. Ik hoop dat we daarbij ook meer uit kunnen gaan van het beleggingsresultaat van het pensioenfonds. Het liefst zonder allerlei ingewikkelde systematiek. Een passende metafoor is denk ik: als we met 150 man zijn en er hangen maar 100 appels aan de boom, dan moet iedereen een stukje inleveren. En als er 200 appels aan de boom hangen, dan kan iedereen wat meer krijgen. Dat begrijpt iedereen.” ■

“ Als we met 150 man zijn en er hangen maar 100 appels aan de boom, dan moet iedereen een stukje inleveren. Als er 200 ­appels aan de boom ­hangen, dan kan iedereen wat meer krijgen. Dat ­begrijpt iedereen.” 13


Thema werk & welzijn

“ Van financiële ­zorgen wil ­niemand wakker liggen, zeker na je pensioen niet” Tekst: BPL Pensioen

Pensioen is een mooie arbeidsvoorwaarde voor jouw werk­ nemers, ondergebracht bij BPL Pensioen. Daar betalen jullie samen iedere maand premie voor. Dan mag je natuurlijk ­verwachten dat het pensioen, het inkomen voor later, goed geregeld is. En daar doen wij bij BPL Pensioen iedere dag ons best voor. Ontzorgen

gaan en vragen te beantwoorden over wat er geregeld is. Zo krijgen werkgevers meer kennis over de arbeidsvoorwaarde die ze hun werknemers bieden én kunnen zij, als ze dat willen natuurlijk, op hun beurt hun werknemers goed informeren.” In gesprek Leendert en zijn collega-pensioenconsulenten krijgen veel verschillende vragen van werkgevers. y Moet ik iets doen als ik personeel aanneem? y Hoeveel pensioen bouwen mijn werknemers op? y Wat als mijn werknemer arbeidsongeschikt wordt of – gedeeltelijk – minder wil werken? y Wat is er geregeld voor nabestaanden? Over deze en andere onderwerpen gaan zij graag met je in gesprek. Welkomstbrief en jaarlijks overzicht voor ­(nieuwe) werknemers

“Op financiële zorgen zit niemand te wachten en al

“Zo vertellen we bijvoorbeeld dat de pensioenopbouw

helemaal niet als je na een leven lang werken, wilt

automatisch geregeld wordt”, zegt Leendert Bakker.

stoppen”, aldus BPL-pensioenconsulent Leendert

“Als een werkgever nieuw personeel aanneemt, geeft

Bakker. “Ook werkgevers willen graag worden ontzorgd.

hij dat via de uniforme pensioenaangifte aan ons door.

Dat doen we bijvoorbeeld door bij werkgevers langs te

De werknemers krijgen dan automatisch een uitgebreide

14


VanColland magazine #2 | juni 2022

welkomstbrief. En ieder jaar krijgen zij hun Uniform Pensioenoverzicht, het UPO. Daarop staat wat ze hebben opgebouwd en wat ze later aan pensioen kunnen verwachten.” Arbeidsongeschikt en minder werken Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, loopt de pensioenopbouw gewoon door. “De werknemer betaalt geen premie. En wil een werknemer minder werken? Dan kan hij of zij al vanaf 60 jaar – gedeeltelijk – met pensioen. Dat is een uitkomst als je niet kunt of wilt doorwerken tot je AOW-leeftijd. Dat betekent natuurlijk wel dat de pensioenuitkering lager wordt want die betaalt het fonds over een langere periode uit.” Pensioen voor partner en kinderen Ook bij overlijden van een werknemer is er bij BPL Pensioen het nodige geregeld. “Dan krijgen de partner en kinderen een nabestaandenpensioen”, legt Leendert Bakker uit. “Hoeveel dat is, staat op het jaarlijkse UPO.” ■

Bel of mail ons

Wil je een persoonlijk gesprek met een pensioenconsulent, op locatie of online? Of een presentatie voor je werknemers? Maak dan een afspraak. Dit is onderdeel van onze service, dus geen extra kosten! y Regio Noord: Jelmer Leenstra

Leendert Bakker, Pensioenconsulent BPL Pensioen.

Telefoon: 06 252 822 17 E-mail: jelmer.leenstra@bplpensioen.nl Postcodegebieden: 1600 t/m 1899 en 6700 t/m 9999 y Regio Midden: Leendert Bakker Telefoon: 06 138 098 52

Tip voor je werknemer

Maak je werknemer attent op onze pensioenplanner www.bplpensioen.nl/pensioenplanner.

E-mail: leendert.bakker@bplpensioen.nl Postcodegebieden: 1000 t/m 1599,

Een handige tool om inzicht te krijgen

1900 t/m 3199 en 3400 t/m 3999

in het opgebouwde pensioen en in alle

y Regio Zuid: Bart Bekker

keuzemogelijkheden die de pensioen­ regeling biedt.

Telefoon: 06 138 099 73 E-mail: bart.bekker@bplpensioen.nl Postcodegebieden: 3200 t/m 3399 en 4000 t/m 6699 Lees meer op

www.bplpensioen.nl/pensioenconsulenten

15


Thema werk & welzijn

De impact van Oekraïne op onze sectoren

“ LTO ondersteunt ­en ­informeert onder­ nemers waar dat ­noodzakelijk is” Tekst: Elte Palm (Colland)

Hans Koehorst, LTO Nederland

16

De oorlog in Oekraïne heeft enorme gevolgen voor het land en haar inwoners. Ook in andere landen voelen mensen en bedrijven de impact hiervan. Nederlandse boeren en tuinders kijken in eerste instantie met veel zorg naar de gevolgen van de oorlog voor de inwoners van Oekraïne en de impact ervan op het land. Tegelijkertijd denken ze na over wat dit betekent voor hun eigen bedrijf. LTO Nederland informeert en ondersteunt haar leden op verschillende manieren. Wij vroegen Hans Koehorst (Themacoördinator Plantaardige Sectoren, LTO Nederland) naar de s­ ituatie in de Nederlandse land- en tuinbouwsector, de opvang van vluchtelingen en de ondersteuning vanuit LTO voor ondernemers en werkgevers in de land- en tuinbouw.


VanColland magazine #2 | juni 2022

Kunt u een beeld schetsen van de impact van de ­oorlog op de land- en tuinbouwsector?

In de afgelopen maanden heeft LTO continue de vinger aan de pols gehouden en de impact van de Oekraï-

“Allereerst is het natuurlijk vreselijk wat er gebeurt in

ne-oorlog op het boerenerf gemonitord. Zo heeft LTO

Oekraïne en de noodzaak voor velen om huis en haard

onderzoek gedaan naar hoe kostprijsstijgingen boeren en

achter zich te laten. Vanaf het begin van de oorlog

tuinders raken, in hoeverre deze kunnen worden

hebben agrarische ondernemers vele initiatieven

doorberekend aan de volgende schakel in de keten, en

genomen om Oekraïners te helpen met opvang in

wat uiteindelijk de bedrijfseconomische gevolgen zijn.

Nederland, met voedselpakketten of met het verzamelen

Duidelijk is dat de impact van de oorlog stevig wordt

en sturen van hulpgoederen. De crisis heeft ook een grote

gevoeld. Gelukkig hebben boeren en tuinders een groot

economische impact vanwege het strategische belang in

aanpassingsvermogen en zijn flexibel en uitermate

de voedselvoorziening, grondstoffen voor kunstmest en

creatief om zich ook door deze crisis heen te slaan.”

energie. Boeren en tuinders zijn geconfronteerd met sterk stijgende prijzen voor voer, energie en kunstmest. Met name de glastuinbouw heeft het vanwege de hoge gasprijzen zwaar te verduren. Ook andere sectoren, en specifiek ook sectoren met import uit of export naar Oekraïne en Rusland, worden flink geraakt. Denk daarbij aan export van bijvoorbeeld bloemen, planten, bomen, fruit, zuivel en zaad- en pootgoed.

“De impact van de oorlog wordt gevoeld en genomen” In hoeverre worden Oekraïense vluchtelingen al op opgevangen door ondernemers?

“De EU heeft op 4 maart 2022 de Richtlijn Tijdelijke Ondanks dat we een zekere stijging zien van de

Bescherming geactiveerd voor Oekraïense vluchtelingen.

opbrengstprijzen, dekken deze de sterk gestegen kosten

Dat houdt in dat zij bescherming, opvang en toegang tot

van boeren en tuinders nog niet of nauwelijks. Veel

de arbeidsmarkt krijgen in alle lidstaten van de Europese

ondernemers nemen maatregelen om de kosten te

Unie. Werkgevers, die Oekraïense vluchtelingen werk

beheersen of zoeken naar nieuwe afzetgebieden om het

bieden, hoeven daarom nu geen werkvergunning aan te

bedrijf draaiende te houden. Het zal tijd kosten om die

vragen. Wel geldt er een meldplicht voor werkgevers bij

disbalans in de keten te herstellen.”

het UWV. Steeds meer werkgevers bieden inmiddels werk aan Oekraïense vluchtelingen.”

“Het zal tijd kosten om de ­disbalans in de keten te herstellen” Wat doet LTO om ondernemers te ondersteunen?

In hoeverre kan deze regeling de krapte op de ­arbeidsmarkt oplossen?

“Werkgevers zijn allereerst blij dat ze Oekraïense vluchtelingen, die dat willen en kunnen, werk en huisvesting mogen aanbieden. Deze regeling is echter

“Wij proberen de ondernemers zo goed mogelijk te

tijdelijk maar biedt zeker geen oplossing voor de krapte

informeren en te ondersteunen waar dat noodzakelijk

op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daar is veel meer voor

is. Wij staan in direct contact met onze leden via de

nodig. De krapte op de arbeidsmarkt is groot en voelbaar

regionale ledencontactcentra en informatielijnen zoals de

in alle sectoren. Ook werkgevers in de land- en tuinbouw

Werkgeverslijn. Daarnaast is LTO voortdurend in overleg

hebben grote moeite om in vacatures te voorzien. Ook is

met relevante ministeries. Op basis van een tijdelijke

de concurrentie tussen sectoren en werkgevers groot. Ik

Europese richtlijn mogen Oekraïense vluchtelingen vanaf

vergelijk de arbeidsmarkt wel is met een vijver waarin

begin april ook werken in Nederland. Voor werkgevers,

steeds minder vissen zwemmen en waar de vissers aan

die Oekraïense vluchtelingen werk (en huisvesting) willen

de waterkant steeds beter hun best moeten doen om

aanbieden, heeft LTO een speciale themapagina ingericht

überhaupt een vis te vangen.

www.werkgeverslijn.nl/oekraine/ met een overzicht van

Dit maakt het noodzakelijk dat werkgevers in de land- en

de belangrijkste zaken. Op de website van LTO is er een

tuinbouw breed investeren in behoud van personeel, in

speciale pagina www.lto.nl/onderwerpen/oekraine/

actieve werving uit binnen- en buitenland en in bieden

waarop actualiteiten over de impact van de oorlog en

van een aantrekkelijk ‘arbeidspakket’. Daarnaast vindt LTO

noodzakelijke maatregelen worden bijgehouden.

dat het mogelijk en eenvoudiger moet worden om ook

17


Thema werk & welzijn

Zachtfruitteler en bestuurder van NFO René Simons heeft op dit moment 10 Oekraïense vluchtelingen in dienst die hij ook bij zijn bedrijf huisvest. “In goede samenwerking met de gemeente is het ons gelukt om 10 vluchtelingen huisvesting aan te bieden. Wij hebben gecertificeerde huisvesting dus dat is allemaal goed in orde. Op 1 april konden ze, na melding bij het UWV, ook bij ons aan het werk. Ze zijn werknemers van buiten de EU in de land- en tuinbouw

natuurlijk niet hier naar toe gekomen om te werken,

in dienst te nemen. Werken in Nederland zorgt ervoor

maar om een veilig onderkomen te hebben. Onze

dat internationale werknemers voor zichzelf een betere

insteek was dan ook, wij moeten die mensen helpen.

economische positie kunnen realiseren die tevens

Daarom zijn we blij dat we daar in kunnen voorzien

ook bijdraagt aan de economische ontwikkeling in

en dat ze ook salaris verdienen om voor henzelf en

hun ­eigen land.”

hun familie te zorgen.”

“Agrarische ondernemers zijn blij om Oekraïense ­vluchtelingen te mogen helpen” Wat zijn verdere uitdagingen?

Troostende schouder “Je merkt dat de vluchtelingen een trauma te verwerken hebben. Gelukkig hebben onze Poolse werknemers ze heel goed opgevangen en bieden ze ook een troostende schouder aan als dat nodig is. Wij bieden de mogelijkheid om, als dat nodig en wenselijk is, dat zij al dan niet tijdelijk terugkeren

“De krapte op de arbeidsmarkt en de beschikbaarheid

naar Oekraïne. Ook blijven ze natuurlijk van harte

van voldoende en kwalitatieve huisvesting voor onze

welkom bij terugkomst. We plannen dat zo goed

internationale werknemers blijven belangrijke uitdagin-

mogelijk in. Maar ook als we straks geen werk

gen de komende jaren. Ook het Aanjaagteam Bescher-

hebben, dan mogen ze van onze huisvesting gebruik

ming Arbeidsmigranten van Emile Roemer heeft dat vorig

blijven maken.”

jaar geconstateerd en belangrijke aanbevelingen gedaan. Werkgevers in de land- en tuinbouw kunnen in

Vooraf goed regelen

belangrijke mate bijdragen aan oplossingen van het

“Binnen LTO en NFO hebben we vooraf veel tijd

huisvestingsvraagstuk door op of nabij het bedrijf

besteed om samen met de overheid te kijken naar

huisvesting voor internationale werknemers te bouwen.

wat wel en niet mogelijk is om Oekraïense vluchte-

Belangrijk is dat gemeenten meewerken en vergunningen

lingen zo goed mogelijk op te vangen. Je moet het

verlenen. Ten tweede moeten we ervoor zorgen dat we

vooraf goed regelen, ook administratief. Denk

als sector aantrekkelijk en concurrerend blijven. Niet in

bijvoorbeeld aan een verzekering, het openen van

de laatste plaats staat de onbekendheid met het werk,

een bankrekening en het inschrijven bij de

carrièremogelijkheden, toekomstperspectief en imago

gemeente. Uiteindelijk hopen wij al onze Oekraïense

ons, vaak ook onterecht, in de weg. Daar willen we de

werknemers te helpen om weer een goede start te

komende tijd veel aandacht aan besteden om dat op te

maken in Oekraïne zodra dat weer mogelijk is.”

lossen.” ■

18


VanColland magazine #2 | juni 2022

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid heeft positieve ­impact op instroom Tekst: Elte Palm (Colland)

Een groot deel van de werknemers in de sector bloembollengroothandel is ouder dan 50 jaar. De kennis van deze werknemers kan verdwijnen als zij met Leo van Beekum, FNV

pensioen gaan. Om dit te voorkomen heeft Colland Arbeidsmarkt met sociale partners Anthos, FNV en CNV het project #Kenniskracht, zo blijf je bloeien in de bollen opgezet. Wij vroegen Leo van Beekum (bestuurder van FNV) en Alfons Zwetsloot (directeur Anthos) naar het belang van duurzame inzetbaarheid,

Alfons Zwetsloot, Anthos

de voortgang van het project en de resultaten tot nu toe.

19


Thema werk & welzijn

Wat is volgens jullie de essentie van duurzame

Hoe kunnen werkgevers bijdragen aan het vergroten

“Gezond en met plezier kunnen blijven werken nu en in de

Alfons Zwetsloot: “Het begint met de strategie van je bedrijf.

toekomst”, aldus Leo van Beekum. “Duurzame inzetbaar-

Waar wil je naar toe en wat vraagt dat van je medewerkers?

heid gaat over fysiek en mentaal fit blijven, en meegroeien

Het betekent ook dat je als werkgever weet wat er speelt

met de veranderingen in een bedrijf waar het fijn is om in

onder medewerkers en welke behoefte en wensen zij

te werken.”

hebben. Binnen het project #kenniskracht wordt in dat

­inzetbaarheid?

van duurzame inzetbaarheid?

verband de zogenaamde ‘drijfverensessie’ ingezet. Volgens Alfons Zwetsloot is het niet alleen belangrijk voor

De drijfverensessie is ontwikkeld en wordt uitgevoerd

werknemers maar ook voor werkgevers. “Het vergroten van

door Stigas. Hierin krijgen medewerkers inzicht in hun

duurzame inzetbaarheid zorgt dat medewerkers productie-

persoonlijke drijfveren en hoe je deze zelf kunt beïnvloeden.

ver zijn, meer kwaliteit leveren en minder vaak ziek zijn.”

Volgens Leo van Beekum moeten werkgevers daarbij

Wat zijn de ontwikkelingen van duurzame ­inzetbaarheid in de bloembollensector?

perspectief bieden aan jongeren. “Houd een eerlijk en transparant verhaal over doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf. Zo voorkom je ongemotiveerd personeel. Ook

Leo van Beekum geeft aan dat er op dit moment een

denk ik dat we veel meer moeten samenwerken met andere

snelle stijging is van de AOW-leeftijd. Hierdoor is een grote

sectoren en bedrijven om op de lange termijn werknemers

groep ouderen niet in staat om op een gezonde wijze door

te boeien en binden.”

te werken tot aan hun pensioen. “Een van de maatregelen die sociale partners hiervoor hebben ontwikkeld is de

Wat houdt het project #kenniskracht in?

Seniorenregeling Bloembollengroothandel. Het is ons

Alfons Zwetsloot: “#kenniskracht richt zich op de dialoog

belang om duurzame inzetbaarheid te bevorderen

tussen werknemers en werkgevers om duurzame inzetbaar-

zodat werknemers op een veilige en gezonde manier

heid bespreekbaar te maken en breed in te zetten in de

de ­pensioenleeftijd kunnen halen.

bloembollensector. Hiermee willen we innovatie, kwaliteit

Daarnaast moeten wij zorgen dat de kennis van oudere

en verduurzaming in de sector verder stimuleren.”

medewerkers behouden blijft voor de sector door een

Leo van Beekum vult aan dat #kenniskracht een ontwikkel-

goede en tijdige kennisoverdracht.”

en leerproces is. “Je haalt eruit wat je er zelf instopt. We zijn vooral gaan luisteren naar waar bedrijven tegenaan

Volgens Alfons Zwetsloot is de sector aantrekkelijk

lopen en waar behoefte aan is in plaats van het zenden

genoeg om in te werken. “Het is dynamisch, innovatief,

van informatie waarom duurzame inzetbaarheid zo

internationaal georiënteerd en het werk is cyclisch en

belangrijk is. En dat heeft gewerkt.”

gevarieerd. Toch is het werven, binden, boeien en behouden van vaste- en flexmedewerkers een grote uitdaging.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Als werkgevers voldoende aandacht besteden aan

“We zijn begonnen met een pilot waarin we vijf bedrijven

duurzame inzetbaarheid, dan heeft dat ook een positieve

hebben ondersteund bij het maken van beleid op het

impact op de instroom van nieuw personeel”

gebied van duurzame inzetbaarheid. Uit de interactie en samenwerking met die bedrijven zijn nieuwe inzichten gekomen. Daar hebben we tools op ontwikkeld om weer andere bedrijven en vooral ook kleinere ­bedrijven verder te helpen”, aldus Alfons Zwetsloot.

20


VanColland magazine #2 | juni 2022

“Je haalt eruit wat je er zelf instopt.” Leo van Beekum: “Wij hebben vervolgens de website

Hoe kunnen bedrijven zich aanmelden?

www.dashboardkenniskracht.nl ontwikkeld waarop

Leo van Beekum: “Bedrijven die vragen of knelpunten

de tools te vinden zijn. Zo kun je deelnemen aan

ervaren, bijvoorbeeld over de inzetbaarheid van

een workshop duurzame inzetbaarheid en is er een

oudere medewerkers of moeizame instroom van

­vitaliteitsscan om medewerkers inzicht te geven in hun

nieuwe medewerkers, roepen wij op zich te melden

huidige vitaliteit en een prognose van hun vitaliteit

via kenniskracht@actor.nl Wij hebben ervaren

over vijf jaar. Ook is er een kaartspel ontwikkeld met

adviseurs beschikbaar die helpen om de verbeterpun-

inhoudelijke -en vitaliteitsvragen. Het spel is bedoeld

ten in beeld te brengen en een eerste stap te zetten in

om het gesprek over duurzame inzetbaarheid met

de goede richting. Deze ondersteuning is kosteloos.”

collega’s op een laagdrempelige manier aan te

Alfons Zwetsloot: “Wacht vooral niet tot een probleem of

wakkeren. Door corona heeft het project stilgelegen.

knelpunt zich aandient maar ga proactief aan de slag,

Maar de komende periode gaan wij het project opnieuw

voordat eventuele problemen ontstaan.”

onder de aandacht brengen en proberen wij zoveel mogelijk bedrijven te laten aanhaken.” Welk resultaat moet dat opleveren? Alfons Zwetsloot: “Wij willen werkgevers en werknemers

Aanmelden voor de pilot? Bedrijven die willen deelnemen aan de pilot ­kunnen contact opnemen met Margreet Verkerk via kenniskracht@actor.nl

op deze manier nog meer bewust maken en activeren om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.

Voor meer informatie of vragen over het project

Het gaat daarbij om het behoud van vakmensen zodat

kijk op dashboardkenniskracht.nl of stuur een

zij gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven

email naar kenniskracht@actor.nl

werken tot aan hun pensioen. En tevens gaat het om het in lijn brengen van identiteit en imago. Zo zijn en blijven bedrijven aantrekkelijk voor nieuwe instroom.

FONDS COLLAND ARBEIDSMARKT

Ook dit vraagt om een investering in goed werkgever-

Het bestuur van Colland Arbeidsmarkt

schap.

heeft ­financieel bijgedragen aan het project

Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid is

#kenniskracht. Dankzij het project zijn er

maatwerk. Daarom bieden we tien bedrijven de kans

best practices en gratis tools beschikbaar

om onder professionele begeleiding aan de slag te

die bedrijven in de bloembollensector kunnen

gaan met het bevorderen van de duurzame inzetbaar-

inzetten om de duurzame inzetbaarheid binnen

heid. Daarnaast zullen we ook themabijeenkomsten

hun organisatie te vergroten.

en workshops gaan organiseren.”

21


Thema werk & welzijn

Kort Nieuws Collega met zonnesteek? Handel snel! Veel drinken, lichte kleding en veel drinken. Dat zijn de drie vuistregels als het gaat om werken bij hoge temperaturen. Toch gaat het soms mis en krijgt iemand een zonnesteek. Symptomen zijn: veel zweet, bleek zien, hoofdpijn, duizeligheid, braken, spierkrampen, soms flauwvallen, snelle oppervlakkige pols, ernstige vermoeidheid en slapheid. Zie je dit bij je collega gebeuren? Kom dan meteen in actie en leg hem in een koele omgeving, laat hem rusten, geef hem een niet te koude (sport)drank en koel eventueel verkrampte spieren. En bel de BHV’er. Is die niet aanwezig, bel dan direct 112 als de toestand niet snel verbetert. ■

Uitzendkrachten werken veilig Word ook ambassadeur en laat zien hoe het bij jou werkt!

Ga jij voor een bedrijf waar iedereen veilig werkt?

Werken met ­scholieren Werk je deze zomer met scholieren? Hanteer dan de volgende vuistregels: y Kinderen van 12 jaar en jonger mogen niet werken.

Dus ook de uitzendkrachten? Sluit je dan aan bij het

y 13-, 14- en 15-jarigen mogen lichte

jouw branchegenoten hoe jij het aanpakt.

y 16- en 17-jarigen mogen alle werkzaamheden

­initiatief Uitzendkrachten werken veilig. En deel met

­werkzaamheden verrichten doen, tenzij ze gevaarlijk zijn of schade voor

Je bevindt je in goed gezelschap: Bryte, CombiVliet, ­Dailyflex Perso-

de gezondheid kunnen opleveren.

neelsdiensten, KP Holland, Marnic

Geef duidelijke instructies

­uitzendbureau, NL Jobs, Paeon,

Jongeren gaan vaak te werk volgens het principe

Plantise, Pointgroep, Rosa Werkt en

‘Eerst doen, dan denken’. Dat kan je niet veran-

Tesselaar Alstroemeria doen al mee.

deren. Hun hersenen zijn nog volop in ontwik-

Meer info en aanmelden? ■

keling, waardoor ze soms impulsief handelen. Houd daar rekening mee bij je instructies en begeleiding. Geef één duidelijke opdracht per keer en overstelp ze niet met opdrachten. Meer info? Scan de QR code. ■

22


VanColland magazine #2 | juni 2022

Koninklijke VHG realiseert Food ­Forum Floriade In de aanloop naar Floriade Expo 2022 werkten VHG-groenprofessionals gezamenlijk aan de

Colland sectoren z­ etten in op ­vervolg­­­activiteiten om ­duurzame ­inzetbaarheid verder te stimuleren

realisatie van het Food Forum. Dit iconische gebouw bij de entree van Floriade-park is de

Gezond, productief en met plezier aan het werk zijn én

vaste stek waar de Provincie Flevoland en de

blijven, dat is de grote uitdaging voor de toekomst.

Koninklijke VHG zich presenteren.

Daarom is er vanuit Colland Arbeidsmarkt vorig jaar gestart met een sectoranalyse naar de stand van zaken

In en rond dit ‘Nature Based Building’ laten de

van duurzame inzetbaarheid bij bedrijven in verschillende

groenspecialisten de bezoekers ervaren wat het

agrarische en groene sectoren. Deze is inmiddels afgerond.

overkoepelende Floriade-thema ‘Growing Green Cities’ eruit kan zien. Met de vergroening van

De resultaten hebben geleid tot

Food Forum geven de betrokken VHG-onder­

inzicht wat de aandachtspunten zijn

nemers hun visitekaartje af.

per sector en welke behoeften werkgevers en werknemers hebben

Diverse Hoveniersbedrijven en twee architecten-

om de inzetbaarheid te verbeteren.

bureaus werkten met elkaar samen.

Hiermee kunnen de sectoren inzetten

NetwerkZes produceerde in opdracht van de

op vervolgactiviteiten.

Koninklijke VHG de promotiefilm over de totstandkoming van het Food Forum.

Scan de QR code voor meer informatie. ■

Klik hier voor de film of scan de QR code. ■ De sectoranalyse is mede mogelijk gemaakt door:

Vakmensen

23


Thema werk & welzijn

NIEUW IN DE SECTOR

Alie Dijkstra beleids­mede­ werker bij ­Cumela

“ Het is stoerder om nee te doen dan ja te zeggen”

Tekst: Cumela | Foto: Alie Dijkstra

Kun je jezelf voorstellen?

inkuilen van 30 ha gras voor een veehouder tot het

Ik ben Alie Dijkstra en sinds 1 september werkzaam bij

vernieuwen van een riolering, waarbij na afloop de

Cumela als beleidsmedewerker Arbeidsmarkt. Cumela

straat weer keurig wordt opgeleverd. Wie kan dat nu

is de brancheorganisatie voor ondernemers in de groen,

zeggen als hij of zij thuiskomt?

grond en infra. Daarnaast ben ik werkgeversvoorzitter van het bestuur Colland Arbeidsmarkt, lid van het

Wat is iets dat weinig mensen van jou weten?

­Verantwoordingsorgaan BPL Pensioen en lid van de

Vroeger wilde ik graag kinderrechter of musicalster worden.

sectorcommissie Groen Grond en Infra. Wat vind je zo leuk aan het werken in de agrarische en groene sector?

Welke quote of gezegde past bij jou? Mijn moeder zei vroeger altijd: “het is stoerder om nee te doen dan ja te zeggen”. Deze opmerking schiet nu nog

Ik vind het mooi om in een sector van aanpakkers

steeds met enige regelmaat door mijn hoofd en draagt

te ­werken. Onze leden zijn echte ondernemers die

bij aan het maken van mijn keuzes.

voor elk probleem een oplossing (proberen te) vinden. Ik zou hen willen omschrijven als flexibel en creatief

Wat doe je in je vrije tijd?

en met een gezonde dosis doorzettingsvermogen.

Kamperen, hardlopen, lezen, maar vooral tijd doorbrengen

Ze ­denken in mogelijkheden in plaats van problemen.

met familie en vrienden.

Wat zijn je ambities?

Wat doe je over vijf jaar?

Om samen met alle andere partijen de agrarische en

De komende jaren liggen een paar belangrijke thema’s

groene sector nog steviger op de kaart te zetten en aan

op tafel. Denk hierbij aan het personeelstekort en de

heel Nederland te laten zien hoe leuk en uitdagend het is

transformatie van de arbeidsmarkt. Ik zal me hiervoor

om in onze sector te komen werken. Dat je concreet aan

gaan inzetten. En uiteraard hoop ik dan nog steeds voor

iets bijdraagt met direct resultaat. Of het nu gaat om het

Cumela te mogen werken. ■

24