Page 1

Phương

án thiết kế logo cuối năm


Logo Sử dụng mũi tên cùng với tông mầu xanh biểu thị cho sự chuyển động, hiện đại tính linh hoạt năng động và sáng tạo.

Ý Nghĩa Mũi tên tượng trưng cho tốc độ, độ chính xác giúp chúng ta viết kế hoạch cho công việc và cuộc sống với sự tập chung cần thiết định hướng rõ ràng và hiệu quả. .


hà nội 24.11.2017

Hà Nội 24.11.2017

www.kgvietnam.com


www.kgvietnam.com

www.kgvietnam.com

www.kgvietnam.com


Logo In trên áo


Hà Nội 24.11.2017

www.kgvietnam.com


www.kgvietnam.com

www.kgvietnam.com

Logo phương án 3  
Logo phương án 3  
Advertisement