__MAIN_TEXT__

Page 1

Voorjaarsmagazine Dit is een uitgave van Van Beers Hoogeloon Jaargang 4 , uitgave 1 - april 2016


Voorwoord Ad van Beers

Ad van Beers De maatschappij verandert in een razend tempo. Robots, drones en internet maken alles zichtbaar en verkrijgbaar. Oude gevestigde bedrijven worden ingehaald door nieuwe innovaties of gaan soms zelfs failliet. In sommige branches nemen internetwinkels hun posities in. Internet is de sleutel die iedereen en alles met elkaar verbindt.

Ons team We stellen graag weer iemand van ons team nader aan u voor. Henk van Beers mag dan misschien biologisch gezien geen familie van Ad en Hanneke zijn, hij voelt zich net als alle andere collega’s ‘lid van de familie Van Beers Hoogeloon’. Henk is 52 jaar en woont met zijn vrouw en hun 2 zonen in Hapert. Henk’s vader was stratenmaker en op 12-jarige leeftijd stond ook Henk regelmatig ‘in de kreuge’ (kruiwagen). Na zijn opleiding voor timmerman en metselaar aan de LTS in Bladel studeerde hij op middelbaar niveau bouwtechniek. Eigenlijk meer als ‘overbrugging’ richting zijn militaire dienst, omdat een korte opleiding in de zorg op dat moment niet mogelijk was. Henk ambieerde in die tijd namelijk nog een baan in de zorgsector. In zijn diensttijd ging Henk al snel als ‘zandhaas’ door het leven en misschien heeft dat de basis gelegd voor de branche waarin hij nu werkzaam is. Maar Henk ging eerst nog bij een drukkerij werken en daar groeide hij in zeer uitlopende functies

Hoe meer de wereld met elkaar verbonden raakt, hoe sneller de communicatie verloopt. We lijken vandaag de dag sneller en gehaaster te leven dan vroeger en dat is voor sommige bedrijven geen voordeel. Maar ontwikkelingen mag je niet afremmen. Je zult er flexibel mee om moeten leren gaan en zelfs een beetje mee veranderen. Ons bedrijf vormt daarop geen uitzondering en ik word ook weleens geconfronteerd met iemand die zegt: “ja, maar vruuger was het als aannemer veul gemakkelijker”. Men bedoelt dan te zeggen dat alle eisen, wetgeving en dergelijke bij het maken van een aanbesteding afleiden van de kerntaak van een aannemer. Maar is alleen de uitvoering van de opdracht nog wel onze kerntaak? Volgens mij niet. De opdrachtgever vraagt een totaalplaatje waarbij alle taken zoals ontwerp, uitvoering, communicatie, registratie en kwaliteitsborging door de aannemer geboden moeten worden. Aannemen is niet meer louter het uitvoeren van het werk, maar het ontzorgen van de opdrachtgever. En met slimme ontwikkelingen en optimale klantgerichtheid kunnen we als bedrijf veel waarde aan onze oorspronkelijke kerntaak toevoegen. Daarom hebben we bijvoorbeeld de afgelopen jaren diverse nieuwe technologieën en innovaties binnen onze bedrijfsvoering

mee met het bedrijf. Toen rond 2007 in die sector de recessie zich aandiende, ging Henk op zoek naar een andere baan. Bij Van Beers Hoogeloon konden ze op kantoor wel iemand gebruiken die ‘niet gauw gek te krijgen is’ en verantwoordelijkheid kan dragen. Henk kreeg als hoofdtaak de administratie maar pikte allerlei andere taken op waarvan hij zag dat die efficiënter geregeld konden worden. In het begin testten zijn collega’s hem ook wel uit door sleutels in zijn hand te drukken om ‘even een bulldozer te verzetten’ of door hem in te plannen voor het graven van sleuven bij een project. Henk liet zich niet kennen en verscheen ’s morgens mét broodtrommel op het werk en begon met een schop een sleuf te graven. Van deze ‘praktijklessen’ en de diverse bezoeken met de uitvoerders aan projecten leerde hij veel. Nog steeds toert hij regelmatig in het weekend met z’n motor naar een project om de voortgang te bekijken en meer voeling met het project te houden. De functie ‘officemanager’ vindt Henk een “te dure naam” voor wat hij vandaag de dag op

2

ingevoerd. We werken inmiddels met GPS, track & trace, digitale transportregistratie, automatische machinebesturing, drones etc.. En we gaan machines en processen nog meer met elkaar verbinden voor meer efficiëntie en kwaliteitsborging. Zowel onze opdrachtgever als de eindgebruiker profiteren daarvan. We vertalen hun wensen naar een ontwerp, passen bijvoorbeeld onze planning aan op de situatie in de omgeving en communiceren de voortgang van het project via social media. Voorbeelden van een moderne tijd die volop in ontwikkeling is. “Vruuger was het veul gemakkelijker?”. Volgens mij niet gemakke­ lijker of beter, wél anders. Maar het is prima om daar zo nu en dan ook met plezier aan terug te denken!

Zo doen wij dat bij Van Beers…

Henk van Beers kantoor allemaal doet. Over zijn functie zegt hij: “ik sta gewoon graag ten dienste van alle collega’s en ontzorg hen bij zeer uiteenlopende zaken”.

Zo doen wij dat bij Van Beers…


projecten nader bekeken

Beekherstel Kleine Beerze in Middelbeers (Noord-Brabant) Al in 2008 zijn we, samen met Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, Stichting Noordbrabants Landschap, ZLTO en diverse Brabantse gemeenten begonnen met het beekherstel van de Kleine Beerze. We hebben al zo’n 5 kilometer rechte beek veranderd in een ruim 6 kilometer slingerende stroom van water. Zowel flora als fauna profiteren van de aangelegde poelen, de nieuwe duikers onder bestaande wegen en de gevarieerde houtsingels. Recentelijk hebben we de beek ook in het traject MiddelbeersLandgoed Baest laten meanderen, bomen en struiken geplant en twee nieuwe poelen voor onder andere amfibieÍn aangelegd.

In totaal wordt de Kleine Beerze over een lengte van 8 kilometer hersteld, worden er circa 18.000 nieuwe bomen en struiken geplant en vormt deze beek weer een ecologische verbinding tussen natuurgebieden voor kleine zoogdieren.

Projecten nader bekeken 3


4


projecten nader bekeken

Herinrichting Caumerbeek ­(deelgebied Loopgraaf) in Heerlen In het kader van het project ‘Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk’ hebben we in opdracht van Waterschap Roer en Overmaas en Gemeente Heerlen de Loopgraaf (een zijtak van de Caumerbeek) ontkluisd en h­eringericht. Het zichtbaar maken heeft tot doel om overstromingen en waterschaarste te voorkomen en schoon bron- en regenwater van vuilwaterstromen te scheiden. Daarnaast streven we naar een betere waterkwaliteit, een betere werking van de rioolzuivering en een mooi beekdal met nieuwe planten, dieren en nieuwe recreatiemogelijkheden. De Loopgraaf ontspringt in het stadsdeel Heerlerheide en na de bron verdween het schone beekwater in een ondergronds buizenstelsel waar het zich mengde met vuil water uit bebouwd gebied. De beek stroomt tussen twee belangrijke

natuurgebieden: de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal. Deze zijn aangewezen als Natura 2000 en worden daardoor op Europees niveau beschermd. Wij hebben het bronwater en het gemeentelijke rioolstelsel van elkaar losgekoppeld en de beek weer bovengronds zichtbaar gemaakt. Na het meanderend uitgraven hebben we de beek op diverse plaatsen verfraaid met Ardenner gres stapelmuren. Verder hebben we roostergoten, diverse kruis- en valputten, ruim 550 meter diepriool en buffers voor de opvang van overtollig riool- en regenwater aangelegd. De werkzaamheden aan de Loopgraaf behoorden tot de laatste fase van het totale project ‘Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk’ dat al in 2010 opgestart is en waarvan een groot gedeelte medio 2015 opgeleverd werd.

“Als projectleider in de Gemeente Heerlen, ben ik verantwoordelijk voor het realiseren van civieltechnische werken zoals het ontkluizen van de Caumerbeek. Na een openbare aanbesteding werd een gedeelte van het project “Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk” (onderdeel Loopgraaf en piekafvoer) samen met Van Beers Hoogeloon opgestart. Het project betreft het aanleggen van een beek in stedelijk en landelijk gebied, rioleringswerken, het aanleggen van een aquaduct en het bouwen van keermuren van stapelstenen. Enkele gebieden rond de Caumerbeek waren slecht toegankelijk door beperkte werkruimte of drassige grond. Met name op dergelijke lastige onderdelen van het werk en op de onderdelen die echt vakmanschap vragen, komt de kracht van Van Beers naar voren. De samenwerking met hun is mede prettig omdat ze denken in oplossingen met oog voor de belangen van de opdrachtgever en de omgeving. Mee- en vooruitdenken waardoor problemen opgelost zijn voordat het betreffende deel van het werk bereikt wordt. Praktische en solide oplossingen aanreiken en natuurlijk afspraken nakomen. De kracht van Van Beers zit vooral bij de kennis en kunde van het personeel, de onderlinge sfeer en het feit dat ze hart voor de zaak hebben en betrokken zijn bij het werk. Ook na de oplevering zoals wij bemerkten toen er ergens grond wegspoelde. Waardoor en waarheen was op dat moment onduidelijk. Nog op de dag van constatering was Van Beers ter plekke, de dag daarna al met machines om de oorzaak te zoeken. Gelukkig bleek er niets mis te zijn met het nieuw aangelegde riool maar bleek er verderop een onbekende oude leiding te liggen waar water en grond in was gestroomd. De snelle reactie van Van Beers bij dit probleem heb ik als bijzonder prettig ervaren.” Maarten van de Kerkhof (Gemeente Heerlen)

5


Ontwikkeling Greenhouse 足Expansion in Nunhem (Limburg) In opdracht van Bayer Vegetable Seeds (voorheen Nunhems) hebben we onder andere de grondwerkzaamheden voor Greenhouse Expansion (GreenEx) uitgevoerd.

Foto: Joyfotografie ArialCam

6

Bayer (vooral bekend van de medicijnen) is een wereldspeler op het gebied van zaadveredeling. Ze investeren veel in gewasbeschermingsproducten die tot een hogere opbrengst van gewassen moeten leiden. Daarmee bieden ze oplossingen voor de groeiende wereldbevolking en de vraag naar voedsel. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat in Nunhem de


projecten nader bekeken

Foto: Joyfotografie ArialC am

Foto: Joyfotografie ArialCam

Foto: Joyfotografie ArialCam

zaadveredelingsactiviteiten begonnen en vandaag de dag werken er ruim 550 mensen op het gebied van onderzoek, veredeling en productie van groentezaden. Onderdeel van het uitbreidingsplan GreenEx is de bouw van zo’n 20 hectare kassen op een circa 45 hectare groot terrein in de komende 20 jaar. ­Beschikbaar voor de grondwerkzaamheden was het betreffende terrein pas nadat het van archeologie en munitie vrijverklaard was. Om het vervolgens op de vereiste hoogte te krijgen, hebben we zo’n 200.000 m³ grond verzet waarbij het voorkomen van structuurbederf en het houden van een gesloten grondbalans voorop stonden. Het project zit nu in de fase van bouwrijp maken. Daarin wordt onder andere 3 kilometer riolering, onder-

grondse mantelleiding, een molgoot met kolken en de toekomstige wegenstructuur aangelegd. Hiervoor moesten we ook onder de provinciale weg door boren. Verder hebben we voor de watercompensatie een 5 hectare grasland aangelegd. Dit stuk land dient als buffer bij extreem hoge waterstand van rivier de Maas. Bayer verwacht dat het centrale gebouw en het eerste kassencomplex van circa 7 hectare eind 2018 in gebruik genomen kunnen worden. Kijk voor een virtuele tour van dit project op onze website.

“Mijn huidige functie is Project Manager binnen de afdeling Facilities van Bayer Vegetable Seeds. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor de voorbereiding, engineering en realisatie van de grotere investeringsprojecten die Bayer Vegetable Seeds realiseert. Een van die projecten is GreenEx. Op advies van onze adviseur Brouwers Adviesbureau te Roermond kwam Van Beers Hoogeloon op de ‘long-list’ terecht. Zij wonnen destijds de aanbesteding en voerden voor het eerste projectgedeelte het volledige grondwerk uit. Voor het tweede projectgedeelte zijn ze verantwoordelijk voor de gehele infrastructuur. Bayer is een voorbeeld van een groot bedrijf waarvan men vaak denkt dat grote werken alleen aan grote aannemers gegund worden. Wij denken daar duidelijk anders over. Wij werken in veel gevallen ook graag samen met relatief kleine bedrijven waar aspecten als heldere communicatie en korte lijnen een belangrijke rol spelen. De samenwerking met Van Beers verloopt erg prettig en constructief. Het is een partij met een enorme ervaring op het gebied van grootschalig grondwerk en infrastructuur. Wat ons zeer aanspreekt is de ‘no nonsense’ manier van werken en de wijze waarop zaken bespreekbaar worden gemaakt. Daarbij zijn er altijd wel onverwachte zaken waarop snel gereageerd moet worden. Van Beers denkt altijd in oplossingen en alle medewerkers spelen daarin een essentiële rol. Ze hebben een platte organisatie en iedereen is bereid hard te werken omdat men weet waar het om draait.” Luc Swinkels (Bayer Vegetable Seeds)

Zo doen we dat bij Van Beers…

7


8


projecten nader bekeken Bypass Risschotse Loop in Zoersel (België) Om overstromingen in de wijk ‘Goudveld’ in Zoersel te voorkomen, besloot Provincie Antwerpen, samen met de gemeente en het Agentschap Natuur en Bos, de Risschotseloop (lokale naam voor rivier de Schijn) en de infrastructuur rond deze beek grondig aan te pakken. Door onder andere de toegenomen bebouwing en het verdwijnen van natuurlijk valleigebied, trad de Risschotseloop bij hevige regenval in het recente verleden buiten haar oevers. Na grondige studies werd besloten om

een aftakking (bypass) van de Risschotseloop te maken om het overtollige water te kunnen bufferen en gecontroleerd af te kunnen voeren. Deze aftakking, met een lengte van bijna 2 kilometer, werd meanderend aangelegd en voorzien van een faunapassage en sluizen. Voor een natuurlijk karakter van de bypass werden de oevers bekleed met onder andere kokosrollen en steenbestorting. Naast de ingreep in de natuur in en rond de Risschotseloop, hebben de betrokken partijen

ook een paar infrastructurele ingrepen doorgevoerd zoals de aanleg van een veiliger kruispunt van wegen, een wandelpad en een ruiterpad. Op de plaatsen waar het naaldbos door al deze ingrepen moest wijken, wordt nieuw loofbos en zomereik aangeplant en ook een paar weilanden worden met nieuwe bomen beplant.

“Ik ben projectverantwoordelijke binnen de afdeling projecten van de dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen. Deze afdeling staat in voor de uitvoering van projecten aan en langs waterlopen die onder het beheer vallen van de provincie. Dit gaat van het aanleggen van overstromingsgebieden tot het oplossen van vismigratieknelpunten. Als overheid zijn wij gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten. Voor het project ‘aanleg van een bypass op de Risschotseloop inclusief verkeers- en recreatieve infrastructuur’ werd een bestek uitgeschreven en gepubliceerd. Van Beers Hoogeloon heeft op deze opdracht ingeschreven en had op basis van de gunningscriteria de beste offerte. Zij zijn de aannemer en staan in voor de volledige uitvoering van het project. We zitten nu in de afrondingsfase en de voorlopige oplevering is voor deze maand voorzien. De samenwerking met Van Beers is goed en constructief verlopen. Ze denken actief mee en koppelen tijdig terug. Specifiek voor dit type werken heeft Van Beers Hoogeloon een brede expertise in huis. Het betreft niet enkel waterbouw, maar ook weginfrastructuur en groenaanleg. Gebaseerd op de constructieve samenwerking en die brede expertise, zou ik Van Beers Hoogeloon zeker aan collega’s aanbevelen.” Bart Aubroeck (Provincie Antwerpen)

9


Dijkversterking Maas in ­Noord-Limburg Na de noodzakelijke geotechnische en milieukundige onderzoeken hebben we in opdracht van Waterschap Peel en Maasvallei de waterkeringen van rivier de Maas op een vijftal locaties (onder andere tussen Venlo en Ottersum en in Blerick en Tegelen) aangepast. Deze waterkeringen waren eerder door Rijkswaterstaat aangepakt om bescherming te bieden tegen overstromingen. Om diverse redenen werd het te verwachten beveiligings­ niveau niet gehaald. Daarom hebben we onder andere bij de dijkdoorgangen met een speciaal cementmengsel (grout) ondergrondse waterkerende schermen aangelegd. In Venlo hebben we de voorzieningen ten behoeve van een, later te monteren, dubbelkerende schuif aangebracht. Een van de grootste ingrepen hebben we nabij het klooster ‘Maria Roepaen’ in Ottersum verricht. Over een lengte van 800 meter hebben we conform de laatste veiligheidsvoorschriften de dijk compleet opnieuw aangelegd. Hiervoor hebben we eerst compenserende maatregelen voor flora en fauna getroffen zoals het ophangen van vleermuiskasten en het verhuizen van een compleet bijenvolk uit een oude boomstam. Vervolgens hebben we de oude dijk volledig ontmanteld en laag voor laag opnieuw opgebouwd. Een van die lagen is een erosie­ werende kleilaag. De berm tussen de provinciale weg en het binnentalud van de dijk is over de volledige lengte voorzien van, eveneens erosiewerende, grasbetontegels. Als laatste hebben we de dijkovergangen en overige terreininrichtingen gemaakt.

10


Ecologie in de Grond-, Weg- en Waterbouw

Nieuw ­materieel Bij projecten zoals de houtkap in de Mariapeel, hebben we onze nieuwe boomknipper ingezet. Deze wordt ­ondermeer op de hybride graafmachine gemonteerd.

Magazine Steeds vaker betrekken we ecologen bij onze werkzaamheden om te voorkomen dat onnodige schade aan flora en fauna ­toe­gebracht wordt. Een goed voorbeeld van samenwerking voor behoud van natuur was het project Mariapeel. In dit unieke stuk veengebied liggen een aantal kwetsbare plaatsen waar onder andere de das, de gladde slang en diverse salamanders huizen. Voordat we met de werkzaamheden begonnen, controleerde de ecoloog de plaatsen die bewerkt zouden gaan worden. Hij overlegde de situaties met Staatsbosbeheer en markeerde de plekken in het veld waar en wanneer bepaalde werkzaamheden uitgevoerd mochten worden. Daarmee voorkwamen we dat bijvoorbeeld bij het rooien van de boom­ stronken een das of gladde slang in de winterslaap gestoord werd. In het belang van flora en fauna en als toegevoegde waarde van onze expertise op het gebied van onderzoek, engineering en uitvoering, bieden we opdrachtgevers steeds vaker onze ecologische begeleiding aan.

Rekening houdend met ons milieu, is dit Voorjaarsmagazine de laatste uitgave die we als gedrukte versie naar al onze relaties sturen. Natuurlijk blijft u ons magazine ook in de toekomst ontvangen, maar dan in een digitale versie.

Vernieuwde website We hebben ook onze website weer ‘grondig’ aangepakt. Nog steeds in de vertrouwde huisstijlkleur en met veel informatie over ons bedrijf, onze mensen, ons materieel en onze projecten. Maar met de laatste features die de leesbaarheid (van bijvoorbeeld onze ­magazines) sterk verbeteren. Kijk maar eens op www.vanbeershoogeloon.nl.

Zo doen we dat bij Van Beers…

Vak­gebieden Van Beers Hoogeloon heeft de expertise op een groot aantal vakgebieden in eigen huis. Van ontwerp, engineering en advies tot de complete realisatie van grote en kleine en van eenvoudige tot complexe projecten.

Grond-, Weg- en Waterbouw Bouw- en woonrijp maken van woonwijken en bedrijventerreinen (inclusief vergunningsaanvragen, bodem- en explosievenonderzoek) en aanleggen van rioleringen, wegen, kunstwerken, groenvoorziening en oeverbescherming.

Milieutechniek en water- en bodemsanering Saneren van vervuilde grond en water in natuurgebieden en op toekomstige bouwplaatsen conform gecertificeerde kwaliteitssystemen.

Natuur- en cultuurtechniek

Loon- en sloopwerken

(Her-)meanderen van beken en aanleg van vispassages, vistrappen en stapelmuren en graven van vennen, vijvers en poelen.

Slopen van infrastructuur en gebouwen en hergebruiken van restmaterialen als secundaire bouwstoffen.

11


Contact

Vestigingen

Van Beers Hoogeloon BV Broekenseind 6 5528 NL Hoogeloon Postbus 1025 5528 ZG Hoogeloon

Hoogeloon Broekenseind 6

T: +31 (0)497-59 18 43 F: +31 (0)497-59 21 74 E: info@vanbeershoogeloon.nl W: www.vanbeershoogeloon.nl

Roermond (Swalmen) Rijksweg Noord 144

Volg ons op Twitter: @BeersHoogeloon

Breda Tramsingel 70

Gronsveld (bedrijventerrein Maastricht-Eijsden) Schutteboendersweg 1

Profile for van Beers Hoogeloon

Van Beers Hoogeloon - Voorjaarsmagazine 2016  

Een paar keer per jaar brengen we ons eigen magazine uit waarmee we al onze relaties informeren over nieuwe projecten. In opdracht, onderhan...

Van Beers Hoogeloon - Voorjaarsmagazine 2016  

Een paar keer per jaar brengen we ons eigen magazine uit waarmee we al onze relaties informeren over nieuwe projecten. In opdracht, onderhan...

Advertisement