Page 1

PARIMAD

HELJO MAND

Hes€E & wuskomnE€ee


Heljo Mand

MOmmi aabitsolr


Autor Heljo Mdnd lllustreerinud ja kujundanud Epp Marguste Toimetanud Annika Kilgi Kaane kujundanud Kalev Tomingas

U6NNNNI

PARIMAD AABITSALOOD

Tallinn, 2006 Esmatrukk TEA@ Kirjastus

Liivalaia 28 101 18 Tallinn www.tea.ee @ Heljo Mdnd ja

TEA Kirjastus lsBN 9985-71 -484-9

K6ik 6igused on kaitstud. llma autori6iguse omaniku eelneva kirjaliku loata pole lubatud uhtki selle raamatu osa paljundada ei elektroonilisel, mehaanilisel ega muul viisil.


'I'UKORD Kodukoolis 6 Vanad uued asjad 22 Ohupallitants 33 Meie oleme emad 48 N6ia 6pilased 62 Meelehea 73 Kurbusetukk 83 J6uluvalgus 94 Tegemata tegemised 100 Kdpavalukook 118 Kukesuled 130 Hoidjatddid ja hoidjaonu 142 Oige ja vale 153 Koolihaiged 167 Puhademunad 177 Kevade silmajad 188 S6lmiline pdev 201 Tdhepidu 211


KODUKOOLI' ab!" huuab Karumemm. "llm on nii varesers sadu jaabki jdrele." rndal ole sajust lugu, tema muretseb teiste as Karuema ja Karuisa vihmaga t66le pddsevad. Muretseb ja mdrkab k6ike. Praegu mdrkab ta Karuisa lipsu. "M6mmi, su lips on kurgu all viltu!" utleb ta. "Las Kati kohendab seda vdheke 6igemaks," Ent Karuisa Madis saab markuse pdrast pahaseks. "Ema, ma olen sulle mitu korda oelnud, et ma ei ole enam vdike M6mmi," pahandab ta. "Ma olen suure kooli direktor." "Ah, mis direktor sa oled!" rehmab Karumemm kdpaga. "Minule jaad ikka M6mmiks." Nuud utleb Karutaat s6na sekka. "Jah, elu on ldinud ruttu mooda, nagu oleks nina nuusanud. Nagu oleks nina nuusanud.., Alles oli meie M6mmi laps, aga nuud on saanud temast Madis, kellel on endal juba m6mmid ja needki ldhevad varsti kooli." Karutaadijutt on karvarullidele meelt mo6da. Nad tormavad oma sangilavatsilt alla ja huuavad: "Tere hommikust, ema-isa. Tere hommikust, Karumemm ja Karutaat! Kas see on t6si, et me tohime juba tdna kooli minna?" Ent Karuema Kati t6rjub tutarde r66mu minema. Ta utleb: "Te peate enne ivake ikka kasvama, kui ranitsad selga saate." "Ja natuke targemaks saama kah," torkab Karumemm. "Tulete tere hommikust soovima, aga endal silmndgu pesemata." Karvarullid on pettunud, et ei saagi tana kooli minna. Aga nende pettumus ei


-: =- -:Ja.

M6mmi-Mari sosistab M6mmi-Maile midagi k6rva ja nad tuhisevad - - r(sevad vihma kAtte. Koguvad kapapesasse sajuvett ja pesevad silmi. - ,sib M6mmi-Mai: (as me ikka tohime vihma kdes olla?" " --, ^'remm ei oelnud meile, kus me peame silmi pesema," vastab Mari. "Aga = - e e kdest kusib, miks me silmi vihma all pesime, siis sina vastad, et taht- - , ^male heameeltteha." - -ale heameelt teha?" Kas sa siis ei ole Karutaadi juttu kuulanud? Karutaat utleb ikka, et vihm :-r :: apsi suureks kasvatada. Ja Karumemm utleb jdlle, et laps peab olema -Nii et kui vihmale meeldib meie peale sadada, siis meie teeme ka ' - 3"ga1a. ja kargame edasi." = r66mu : =- ei ole M6mmi-Mail muret. ' :.- apsed kargavad ja laulavad:

r

-'

-

s+

VIHM EI TAHA MAGADA, VIHM TAHAB TAEVAST SADADA, MEILE KASVUVETT JAGADA. xAPNTAIS SULLE JA KAPATAIS MULLE, xApnTAIS HUPLEVAI D ROOMUMULLE.

MULLE MULLE JA MULLE SULLE,

vtHM ..AR

uttea:

MASTAN KARVARU LLE."

lauldud, jooksevad nad tuppa tagasi ja kusivad: =-a, kas me oleme nuud suured ja v6ime kooli minna?" :-: Karuema Kati t6rjub ka seekord tutarde r66mu minema. -= pole mitte suured, vaid ldbimd:rjad," utleb ta.

-=-


"Aga Karutaat.,l'hakkab M6mmi-Mari suurekssaamise juttu 6igustama, kuid Karuema Kati l6ikab 6igustamise pooleks ja utleb: "Ah, Karutaat ajas teile niisama karbseid pdhe." Mommitudrukud katsuvad ruttu kdpaga oma pead, kuid kummalgi eit6use peast uhtki kdrbest lendu. TAhendab, Karutaat tegi nendega nalja ja nad tormavad Karutaadiga taplema. "Ei ole ilus vdiksemaid narrida, kui vdiksemad sellest aru saa," utlevad nad. "Ma ei teinud nalja," lausub Karutaat. "Ei teinud. Vanasti oeldi ikka: mine vihma kdtte, saad suureks. Nii olen mina oma M6mmile 6elnud ja nii on minu isa oelnud mulle." Karutaat t6useb kiiktoolist pusti ja ldheb akna alla taevast uurima. Ldheb pilvedest lugema, kas vihmasajule on l6ppu loota. "Madis, kas sa oled valmis?" kusib Karuema Kati. "Meil on aeg astuma hakata." "Ui heldeke!" ehmub Karumemm. "Kes siis tuhja k6huga hommikul vdlja ldheb! Enne peab ikka linnupetet v6tma." "Ema, tanase paeva puhul ei sobi 6elda linnupete. Vihmaga ei vaata ukski lind meie poole, nii et me ei saagi linde petta," utleb Karuisa Madis. "M6mmi, jAlle sa hakkad juuksekarva l6hki ajama!" "Ema, ma ei ole M6mmi, ma olen koolidirektor!" pahandab Karuisa Madis. "Kuidas see suljdd!" le pdhe ei "Kaugemal hakkab heledamaks t6mbuma," utleb Karutaat akna juurest. "Hakkab heledamaks t6mbuma." K6ik vaatavad uhekorraga aknast vdlja. Karumemm kutsub Kati ja Madise lauda. Ta utleb:

8


Ehk annab vihm sellel ajaljdrele, kuite kohvi endale sisse loksite. Pddsete kuiva - aga minema." (arutaat ei tule veel laua taha. Tema uurib taevast edasi. Uurib, kas valgusriba - eneb v6i ei laiene. Ja kui laieneb, siis kui palju ta laieneb. M6mmi-Mari ja M6mmi','ai aga tahavad teada, mida Karuema koolis 6petab. Karu=a Opetab laulmist, aga Karuema?

Mina 6petan matemaatikat, joonistamist ja vana =-akeelt," utleb Karuema Kati ja karutudrukud

-estavad:

Vanaema keelt?" Ema ei oelnud vanaema keelt," pa=rdab Karuisa Madis. "Ta utles vana =rakeelt. See tdhendab vanaaegset " =elt, mida rddkisid meie vanaemad ja araisad." Meie oskame ilma 6ppimata vana=ra ja vanaisaga rddkida," uhkustab ','rmmi-Mari ja M6mmi-Mai lisab: Oskame jah." 'Kus tulid suurustajad vdlja!" naerab " aruema Kati. "lse puudsid peast kdrb== d. aga nemad tunnevad vanaaegset - ^l*1,,

Vihm hakkabki ule jddma,"teatab Ka-

--:aat akna juurest. "Taevaserv nAitab

--est kohast, et v6ib veel pdikesegi lahti luua." Akki hakkab Karuemal kiire. Madis, hakkame nuud minema," utleb ta. "Esimesel koolipdeval ei tohi hiline-

ta'

Hilineda ei tohi esimesel ega teisel koolipdeval. Hilineda ei tohi kunagi," vas-

'=r Karuisa Madis ja v6tab Karuema kdpavangu. Ent karutudrukud ei lase neil

-

rna. N6uavad lahkumismusi. 9


B0. unnty'aptn/<,t

PAR|MAD AABITSALOOD %anazot", mAdlu,/"

tiizr,rri,ttin fza /n/n

"iln'm'n"r uiit. arrbla.{ Aadz{

/ennud,ni//tL/,

lzt

t?ra,.

nz.t, t'uzoze/w

-

y'n'lc, la./re.(zg,,

/tctttott*

.4(*/. otu ilt/tzt' uee/ nze.leq /tztz./ztt mz.,/ilnn rn"-

gzt, rrl{ozzu-aa.iifa4rt" la.r'le/e, la./il, o/ela,J4nrcz .ilg* /tut mer nala/te'yzi,zz/e. m6'/lent Ath'1, rutr,//c, tnze*/e' A&A e/ .(1,o4"r/"n/ i.tii,r rrl{erz*-aa,iiAau" a4gz, enlh, /u.laa.Aa.7zt htTna/t'tttt tea/.t nnLa. /n4dra h'leafufonrQ /wa, {zt/. o./i, anoa. tod,u.,r"ilanwor7uv oo.l;.A..tt 9ea,1lio4/tri.t ha on aA,a.{[a, ro/,,"a/cga. 9 umznnha.h;at e' rr,. %Agrur"n to;"/t t mzizeguizn ct Tta. tiiz.. te.hzpte.natw laga,ra S* ur.t /ta/ilta,y ht//e.

lr//eu

la. /tzt, uez./ /ta.hnLz,otae,.

enazw ei o/cg,t ?ntel uiii/tett/Uo4"Lmil ,qemabt on niiiz{ /tnnlzzLttz/tha',/hdf4 /te* /tnatz..e4dn/2. naiue*tJ{a,,?,u,-J{altritr. nzil aru /ta.c4tt" /;aht

5"A

Aa.4tarnllL' lt;nu*-ll-nq /U64"r.rru,-glir,kl .A'e,ulcil rtzt 7uht"grrrru.t lang't o.xt?.{t/ uu.b."ilanmur-zztam.cttoohc; ,4o.4r*-,4nirtutl

ia. h4nn //ail,lfre4ate.-frrkatl;zt T**.rdrrgi/ta.,/(.arnrn)-|fi"e6b4

/te,t'o./y'tt /;m,e./ztt /te/z,t /woe,lz.znctSlr At,t,al"e

nziizd m,emuaa.a.e.

U{' JL6'L

icef Eesti Rahvuskomitee ,,Mdmmi parimate aabitsalugude " osttitisega to€ture UNICEFi projekti ,fliki end nruailntu", ntille ubil erivaj adustega lapsed saava d €ndo I € it t t e n € t ir i he r dt s e t

t

t

y'

"Mõmmi parimad aabitsalood"  

Autor: Heljo Mänd Valdkond: Laste ja noortekirjandus/Popid kujud

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you