Page 1

SĖKMĖS GARANTAS – PAŽANGIAUSIŲ NAUJOVIŲ ĮDIEGIMAS „Mūsų užsakovės – Norvegijos, Danijos, Vokietijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, kompanijos“, – sako Albertas Kazys Navickas „Lietuvos švyturio“ žurnalistui Alfredui DOMINAUSKUI. UAB „Kauno energetikos remontas“ už AB „Mažeikių nafta“ katilų- utilizatorių KU-125 šildymo paviršių blokų gamybą ir montavimą 2007 metais Lietuvos pramoninkų konfederacijos vienuoliktą kartą organizuotame konkurse „Lietuvos metų gaminys“ pelnė aukso medalį. Be to, konfederacijos 2007 metų konkurse „Sėkmingai dirbanti įmonė“ bendrovė taip pat pripažinta nugalėtoja. Beje, šie garbingi apdovanojimai jau ne pirmi – prieš dvejus metus šiai įmonei, vadovaujamai generalinio direktoriaus Alberto Kazio Navicko, aukso medalis buvo įteiktas už „Pėsčiųjų viaduką per Kauno miesto šiaurinį aplinkkelį“. O 2006 metais geriausiu gaminiu tapo „16 MW galingumo biokuro kūrykla („verdančio sluoksnio“ pakura)“. Kvalifikuoti specialistai ir kompetencija

18 2008 2

Šiandien sunku būtų surasti energetinius įrenginius turinčią įmonę Lietuvoje, kur neteko dirbti UAB „Kauno energetikos remontas“ specialistams. Viena didžiausių energetinių įrenginių remonto, modernizavimo, montavimo, diagnostikos, atsarginių detalių ir įvairių metalo konstrukcijų gamybos bei projektavimo bendrovių Lietuvoje UAB „Kauno energetikos remontas“ paslaugas teikia elektrinėms, pramonės įmonėms, statybos organizacijoms, laivų remonto įmonėms ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Bendrovės atliekamus darbus vykdo kvalifikuoti specialistai, įmonė turi reikiamą įrangą, leidimus, atestatus, sertifikatus bei licencijas, naujausias technologijas. Sėkminga įmonės veikla ir plėtra užtikrinama nuolat kontroliuojant gamybą ir kartu keliant darbuotojų kvalifikaciją bei gerinant darbo sąlygas. Nuo įmonės įkūrimo pradžios UAB „Kauno energetikos remontas“

specialistai dirbo Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Danijoje, Indijoje, Irake, Norvegijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane, kitose šalyse. Toks įmonės pripažinimas ne vien tarp mūsų šalies, bet ir tarp užsienio specialistų, taip pat daugybė bendrovei suteiktų apdovanojimų liudija apie UAB „Kauno energetikos remonto“ specialistų kompetenciją bei nuolatinį tobulėjimą. Įvairus bendrovės teikiamų paslaugų spektras, nuolatinė naujų sprendimų paieška ir taikymas, per ilgą laiką sukaupta patirtis leidžia užsakovams pasiūlyti jų poreikius ir lūkesčius tenkinančią aukštą teikiamų paslaugų bei gaminių kokybę. Energetika – sudėtinga ir atsakinga veiklos sritis, reikalaujanti ne tik specifinių žinių, bet ir atsidavimo profesijai, todėl daugelis įmonėje dirbančių specialistų yra ne tik savo srities profesionalai, bet ir patriotai, nepabūgę sudėtingų permainų, reorganizacijų, sugebantys koja kojon žengti su nuolat besikeičiančiais šiuolaikiniais techniniais bei technologiniais reikalavimais. Nepaisant rinkos dinamikos diktuojamų reikalavimų, bendrovės gamybos apimtys auga. Įmonės specialistams teko darbuotis energetinių objektų statybos, jų energetinių

įrenginių remonto, modernizavimo, montavimo, atsarginių detalių bei statybinių metalo konstrukcijų gamybos, laboratorijų paslaugų ir kitose srityse. Šiuos darbus vykdė UAB „Kauno energetikos remonto“ katilų, turbinų, elektros įrenginių bei mechaninio cechų specialistai. Kaip svarbiausius ir labiausiai dėmesio vertus pastarojo periodo darbus įmonės specialistai įvardija AB Lietuvos elektrinė (Elektrėnuose) atliekamą 5, 6, 7 ir 8 energetinių blokų rekonstrukciją; filtrų montavimo darbus kenksmingų priemaišų šalinimui iš dūmų; AB „Lietuvos energija“ skirstyklų ir transformatorinių pastočių rekonstravimą; VĮ Ignalinos atominės elektrinės šuntinio reaktoriaus montavimą; UAB „Vilniaus energija“ katilų, turbinų, generatorių ir jų pagalbinių įrenginių rekonstrukciją, montavimą, remontą, atsarginių detalių gamybą; Kauno termofikacinės elektrinės katilų, turbinų, generatorių modernizavimą, remontą, atsarginių detalių gamybą; Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės turbinų, generatorių remontą ir atsarginių detalių gamybą; AB „Mažeikių nafta“ katilų, turbinų, generatorių modernizavimą, montavimą, remontą ir atsarginių detalių gamybą; statybinių


bei pramonės įmonėse. Tarp jų – AB Lietuvos elektrinė, Kruonio HAE, Kauno HE, AB „Mažeikių nafta“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Cosmica“, UAB „Enerstena“, VĮ „Visagino energija“,“ UAB “Kauno TE”, Alytaus mašinų gamykla „Astra“ ir kt. Bendrovės suvirinimo skyriaus specialistai rengia suvirinimo aprašus, technologijas, koordinuoja visos įmonės suvirinimo darbus ir

organizuoja suvirinimo personalo rengimą Suvirinimo centre. Per metus parengta ir sertifikuota pagal standarto LST EN 287-1 reikalavimus 115 suvirintojų, iš jų 83 kitoms įmonėms, parengti suvirinimo priežiūros meistrai ir išduoti pažymėjimai 90 žmonių, iš jų 79 kitoms įmonėms. Tai žymus indėlis į visos Lietuvos energetikos įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. Ateitis – techninės bazės stiprinimas

1945 m. įkurta įmonė šiandien visuotinai pripažįstama kaip viena pajėgiausių ir patikimiausių Lietuvos įmonių, užtikrinanti Lietuvos energetikos ūkio darbo stabilumą. Ilgainiui įmonė plėtėsi, didėjo darbų apimtys, daugėjo darbuotojų, išugdyta aukštos kvalifikacijos šios srities specialistų karta. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įmonė sėkmingai tęsia darbą šiuolaikinės rinkos sąlygomis. Kiekvienais metais įmonė įsisavina

naujos produkcijos gamybą pritaikydama pažangias, šiuolaikines technologijas ir įrangą. Žvelgiant į ateitį, daugiausia dėmesio bendrovėje sutelkta į techninės bazės stiprinimą – ketinama įsigyti naujausias technologijas ir įrenginius, modernizuoti turimus įrenginius bei rekonstruoti statinius. Be turimos automatizuotos

suvirinimo linijos, planuojama 2008 m. pirmame ketvirtyje įsigyti kompiuteriu valdomas automatines vamzdžių lankstymo stakles. Jos labai našios ir šiuo metu bendrovei itin reikalingos. Šios staklės leis žymiai sumažinti vamzdžių lankstymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų skaičių. Tačiau energetikos įmonės specialistai kaip didžiausią šių staklių pranašumą įvardija jų tikslumą. Dar viena investicija, numatyta 2008 techninės vystymo plane, tai metalo pjaustymo staklės, kurių valdymas visiškai automatizuotas − jos dirba pagal parengtą kompiuterinę programą. Jos labai našios, ne tik leis taupyti darbo jėgos išteklius, medžiagas, bet ir pastebimai paspartins darbą. Bendrovės specialistai dalyvauja remontuojant elektrines, toliau tobulina technologijas, specializuojasi įvairios galios turbinų, katilų, transformatorių, generatorių, elektros variklių, kitų elektrotechninių įrenginių remonto srityje. Bendradarbiaudama su šalies mokslo bei mokymo įstaigomis, bendrovė tapo aktyvi Lietuvos energetinio ūkio modernizavimo dalyvė, galinti laiku ir kokybiškai atlikti jai pavestus darbus ir užduotis. Bendrovė nuolat dalyvauja Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Lietuvos bioenergetikos ir energijos taupymo asociacijos, Nacionalinės elektros energetikos asociacijos, Statybos industrijos asociacijos, Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijos, Vokietijos suvirintojų asociacijos (vok. Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahrene. V. – DVS), Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (AHK) veikloje. – UAB „Kauno energetikos remontas” – pajėgi ir solidi partnerė, – patikina ilgametis įmonės vadovas Albertas Kazys Navickas. – Tai užtikrina įdiegta ir sėkmingai veikianti integruota vadybos sistema, apimanti Kokybės, Aplinkos apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas pagal tarptautinių standartų ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 reikalavimus.

19 2008 2

Užs. 0806

metalo konstrukcijų gamybą UAB „Vėtrūna“, AB „Panevėžio statybos trestas“ ir kitoms statybinėms organizacijoms. Įmonės laboratorijos atlieka metalo konstrukcijų, taip pat vamzdynų metalo ir jų suvirintų sujungimų kontrolę ardomaisiais ir neardomaisiais metodais, galios transformatorių kompleksinę diagnostiką, elektros ūkio termografinius tyrimus, elektros variklių elektrinius bandymus. Per 2006–2007 m. darbai buvo vykdomi įvairiuose energetiniuose objektuose

Kauno energetikos remontas 2008  

Kauno energetikos remontas 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you