Page 1

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Чернівцірибоохорони № 170 від „ 28 ” жовтня 2013 р. ПЛАН заходів щодо запобігання та виявлення явищ задухи і загибелі водних біоресурсів на рибогосподарських водних об’єктах Чернівецької області в осінньо-зимовий період 2013-2014 років 1. Інспекторському складу Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернівецькій області (далі – Чернівцірибоохорона) (із залученням користувачів водних живих ресурсів та інших зацікавлених осіб і організацій, в тому числі рибалок-аматорів): 1.1. Терміном до 30.11.2013 року створити та подати перелік постів по контролю за станом водойм і водних живих ресурсів (в подальшому даний перелік може доповнюватись та оновлюватись); 1.2. Підготувати технічні засоби для руйнування крижаного покриву та здійснення аерації водойм, у випадках виявлення явищ задухи водних живих ресурсів. 2. Інспекторському складу Чернівцірибоохорони, разом з представниками Державної екологічної інспекції в Чернівецькій області та Головним управлінням держсанепідемслужби у Чернівецькій області на місцях, здійснювати періодичні перевірки якості очистки стічних вод та місць їх скиду у рибогосподарські водні об’єкти. Звернути особливу увагу на виявлення місць несанкціонованого скидання стічних вод, побутових та інших відходів. 3. Старшим рибоохоронних дільниць та оперативної групи Чернівцірибоохорони здійснювати постійний контроль за станом водних живих ресурсів, особливо в періоди зимівлі. Особливу увагу звертати на ділянки водойм, де можливе виникнення явищ задухи і загибелі риби та інших водних живих ресурсів внаслідок забруднення водойм стічними водами, побутовими та промисловими відходами та специфіки самих ділянок (особливості гідрологічного і гідрохімічного режимів та інше). При виявленні явищ задухи та загибелі риби негайно інформувати начальника Чернівцірибоохорони, інші природоохоронні установи та приймати міри щодо запобігання явищ задухи (проламування криги, аерація води та ін.). 4. Оповістити громадськість через засоби масової інформації, що у разі виявлення явищ задухи та загибелі водних живих ресурсів, слід негайно повідомляти Чернівцірибоохорону (тел./факс. (0372) 52-00-27) та інші природоохоронні органи. 5. У випадках виявлення загибелі риби та інших водних живих ресурсів інспекторському складу Чернівцірибоохорони обов’язково оформляти документи (акти) щодо загибелі водних живих ресурсів відповідно до існуючих методик та здійснювати фото- чи відеофіксацію фактів загибелі риби. Завідувач сектору іхтіології та


регулювання рибальства

Р. Беженар

Zakhodi zimuvalni jami 2013 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you