Page 1

KISKASSA KRÓNIKÁJA

2010


2010. JANUÁR Az idei év szokatlan módon indul mind a polgármesternek, mind a képviselő testület tagjainak. Az állami normatíva támogatás számainak megismerésekor 2,5 millió forint mínusszal találkozik a testület, miközben a kötelezően ellátandó feladatok nem csökkentek. Kiskassa fénykorában megért 28-35 milliós éves költségvetése idénre 20 milliósra zsugorodott. Sokszor beszéltünk arról, hogy évek óta a fő feladat falunk gazdasági süllyedésének „lassítása”. Legnagyobb gondunk a kiszolgáltatottságunk. A teljes költségvetésből az önerőnk nagyságrendileg 1 millió forint. Érezzük, hogy a falunk működtetésére felhasznált „pénz” 5%-át tesszük le mi az asztalra, 95%-át kapjuk az állami normatívák összességéből. A megemelt adóból nem érkezik a tervezett bevétel. Emellett ígéretet tettünk, hogy próbáljuk tartani a szemétszállítási díj önkormányzati finanszírozását. A közvilágítás maradjon? (Hat-hétszázezer forint évente.) Vagy minden második lámpatest legyen kikapcsoltatva? Idéntől nem alkalmaz hivatalsegédet az önkormányzat, ezzel fél millió forintot spórolunk. Továbbra is kérdés, hogy miből spóroljuk a többi még hiányzó 2 millió forintot? Az önkormányzati költségvetés is úgy működik, mint a családi kassza. Ezek ismeretében valóban embert próbálóan indul az év eleje. A közös fenntartású intézmények vezetőivel is megkezdődtek a tárgyalások a „minimum terv” elkészítéséhez, hogy a krízisnek tűnő helyzetet átvészeljük. Miért is kell átvészelni? Mert ha sikerül összeállítani a „nullás” költségvetésünket, esélyt hagyunk magunknak, hogy míg az ország több száz kis önkormányzata összeomlik és a kormány kitalálja az önkormányzatok más alapokra helyezett működését és ezzel a finanszírozást, addig mi adósság mentesen érkezünk az átalakulás pillanatához. Ugyanis ha működési hitelt veszünk fel, azt visszafizetni sosem leszünk képesek. A magoldást az hozza meg az idei évre, hogy a képviselők lemondtak a tiszteletdíjukról. Ezzel a lépéssel vagyunk csak képesek a nullás költségvetést elérni, miközben biztosítva lesz az iskola, a körjegyzőség működése és a kötelező feladatainkban is helyt tudunk állni. A jövőre nézve ez az irányvonal erősödni látszik, hogy ha egyáltalán marad önkormányzat. Ha már a jövőnél tartunk, és amennyiben marad a falunak önkormányzása, cél elkerülhetetlenül a befektetők, vállalkozások idehozása. Növelnünk kell a költségvetésünk önerejét az ideszékelt vállalkozások adójával, támogatásával. Egyben munkahelyeket teremtünk, hisz lakosaink mindennapjai kerülnek veszélybe a munkanélküliség és ezzel a pénztelenség miatt. Ha nincs jövőkép, végünk van! Népességünk a régen megszokott 350 fő helyett, ma 270 főre csökkent. Nyilván a támogatások csökkenése összhangban van a népességünk apadásával. Mindent megteszünk az idei év szűkös, de zavartalan működéséért. Szilasi Tamás Kiskassa Polgármestere


Hírek az idősek jelzőrendszeréről! A Németországi Belügyminisztérium támogatásával a Siklósi Kistérség 11 német önkormányzatának kezdeményezésével a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjával közös pályázatból nyert támogatással, megvalósult falunkban is az idősek házi jelzőrendszere. A készülékek megvásárlásában a községi önkormányzatunk is részt vett. A működtetés finanszírozását az illetékes minisztérium végezte. 2010 évre a finanszírozást olymértékben csökkentette a szaktárca, hogy összeomlott a működési háttér. A kilátástalan helyzet várható végeredménye, hogy a kiépített készülékek leszerelésre kerülnek. A biztonságot nyújtó rendszert nem fogják tudni igénybe venni a rászorultak.

Január 21-én, 78 éves korában elhunyt Kovács István. (Kiskassa, Petőfi u. 44 szám alatti lakos) „Az élet bármily nehéz és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha.”

A felnőttek is kedvet kaptak a hó kínálta játékhoz.


Ami évek óta nem változik, hogy a gyerekek örömüket lelik a hóban.

A közmunkások minden alkalommal eltakarítják a havat a közterületekről.


2010.FEBRUÁR A téli szezon a januári és a februári hónapokban is kitartónak bizonyult. Az égi áldásból az idén kaptunk bőségesen, a hólapátokat üzembe kellett helyezni. Többségünk természetes dolognak tartotta, hogy a környezetében letakarítja a havat, de voltak, aki inkább várták a jó időt (az olvadást). Ők bizonyára azt gondolták, hogy ez az önkormányzat feladata. Ez is egyfajta gondolkodás. Láttam olyan családokat, akik összefogással lapátolták az előttük lévő közutat is, hogy saját közlekedésüket megoldják. Mindezek mellett még arra is volt idejük, hogy embertársukra rámosolyogjanak, hisz ez nem kerül semmibe. Milyen eszközei is vannak az önkormányzatnak a hó eltakarításra? „Az a gazdálkodó a gépeivel, aki kitiltásra van ítélve???” „Nem könnyű a polgármester feladata!” Három évvel ezelőtt, amikor Szilasi Tamás indult polgármesternek, mindenkinek azt mondta: „nem x-et kérek, segítséget!” Hát túl nagy segítség nem adatott meg neki, még mindig hiányzik ebből a kis közösségből a társadalmi összefogás a másik ember megbecsülése. Sokan az önkormányzattól várják a „csodát”? Amit az önkormányzat, mint hivatal megtehetett, hogy a közcélú dolgozó közül egyesek állandóan figyelték a hó helyzetet és a problémás hajnalokon 4 órakor, riasztva a csapatot takarították a buszmegállót és környékét, azért, hogy a munkába indulóknak esélyük legyen eljutni a munkahelyükre. Ez a feladat nem egy reggel került elvégzésre. Az ifjabb korosztály viszont élvezte a szép hosszú és hóban bővelkedő telet. 2010. február legfontosabb önkormányzati mozzanata a költségvetés összeállítása és elfogadása. Az előkalkulációk komoly nehézségeket jelentettek, hisz a támogatások drasztikus csökkenése miatt 2.500.000.-Ft-tal kevesebbel tudjuk indítani az idei gazdasági évet. Röviden összefoglalva: a 2009 éves zárásunk jobban sikerült, mint ahogy vártuk. A beosztó gazdálkodásunk eredményezte, hogy 3,6 millió (tiszta) pénzmaradvánnyal indíthattuk az idei évünket. Minden kiadásunk fedezésére kevesebb, mint 22 millió forint jut. (Összehasonlításként: 2006-ban ez az összeg több mint 29 millió forint volt.) A kötelezően ellátandó feladatok nem változtak, sőt az inflációs változások miatt lényegesen több ráfordításból oldhatóak meg. Az önkormányzat kötelező feladataira épp elégséges a pénzügyi fedezetünk. Ez az állapot egyenlőre megnyugtatónak tűnik, de biztonsági tartalékok nélkül létezni elég veszélyes helyzet. Az országban több száz települése ellen már elindult a csődeljárás, ezzel egyenlőre nekünk még nem kell számolni. A kötelező feladatok mellett felvállaltunk kiegészítő feladatokat is, mint a szemétszállítás díjának átvállalását. A tavalyi kommunális adóemelés bevezetésekor, ígéretet tettünk, hogy amíg lehetőségünk van próbáljuk a családokat mentesíteni a szemétszállítás díjának fizetésétől. Az anyagi lehetőségeink nem engedték volna az idei díj átvállalást. A képviselők a cél érdekében lemondtak a tiszteletdíjukról, és ezáltal idén tarthatóvá vált a lakosok díjfizetési mentessége. A közös fenntartású intézményeink (körjegyzőség és az iskola, óvoda) 8,9 millió forintba kerül a részünkről. A falunkban megrendezésre kerülő programokra összesen 200.000.-Ft jut. Tudomásul kell vennünk, hogy a közösségi programokra sem jut már, tehát az eddig megszokott önkormányzati programok nagy része sem kerülhet idén megrendezésre. A szoros költségvetési lehetőségek mellett tartalékképzésről már nem tudunk gondoskodni, ami szintén sok veszélyt rejthet. Utolsó lehetőségként próbálkozunk ÖNHIKI-s pályázattal, melyen tavaly is sikerült támogatást nyerni. Amennyiben sikerülne nyerni ezen a pályázati lehetőségen, úgy ez az összeg eredményezné a 2011 évi biztonságos indulást és képezné az idei beruházási pályázatok önerejét.


Vissza van még a teendők soraiban a temető út, a falu északi és déli végén lévő rész feljavítása, a vízelvezető árokrendszer további fejlesztése és a játszótér felújítása. 2010. március 11-én Falugyűlés-közmeghallgatást tartottunk a kultúrházban. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a képviselők és a meghívott, rendőrkapitánysági vendégek létszáma meghaladta a lakossági érdeklődők számát. A közbiztonság helyzetén kívül foglalkoztunk a főutunk nagygépjármű forgalomkorlátozásának ügyével is. A gépek kitiltásáért kardoskodók elszántsága nem lankad. Az ügy per előtti egyeztetési stádiumba került. Komolyan kell vennünk a kialakult helyzetet. Az elkövetkezendő hetekben az lesz a kérdés, hogy pereskedjünk-e, vagy más megoldásokkal (tiltótáblák kihelyezésével) kerüljük-e el a jogi konfliktusokat?

Január 31-én, 72 éves korában elhunyt id. Németh László. „Búcsú nélkül mentem én el tőletek, nem búcsúztam ma is élek köztetek.”

A téli hó eltakarításnál jó szolgálatot tettek a gazdálkodók a nehézgépekkel.


2010.MÁRCIUS Az idén is megrendezésre került a Vidám Kiskassáért vetélkedő a kultúrházban. Hat fordulós kérdéssorozatból állt a megmérettetés. Szép számmal voltak résztvevők. Az activity-s feladványok mellet nagy sikere volt a karaoki versenyszámnak. A fiatalság nem tudott betelni ezzel a feladvánnyal és műsoron kívül is szívesen szerepeltek. A vetélkedő után a polgármester a hölgy résztvevőket egy szál virággal köszöntötte Nőnap alkalmából. Reméljük sikerül hagyománnyá kovácsolni ezt a vetélkedőt és minden évben megrendezésre kerül. Március ide vagy oda az időjárás még mindig nem enged. A hólapátokat még nem lehetett nagyon eltenni, mert nap mint nap szükség van rá. Bizony van, hogy egy –egy reggel arra ébredünk, hogy csak a hó eltakarítás után tudunk munkába vagy esetleg a boltba elindulni. De azért reméljük, hogy lesz tavasz is. Az április 11-re kiírt Országgyűlési választásokra nagyban folyik kis falunkban is a kampányolás. Nap, mint nap kapjuk postaládáinkba a pártoktól a szórólapokat. Csak kapkodjuk a fejünket és örülünk a sok új és jó ígéretnek. Kérdés, hogy mit lehet majd ebből valóban megvalósítani, mert az tény hogy ránk férne már egy kis jólét is. Na de majd elválik. Na nézzünk egy kis KSH adatot a mezőgazdaságunkról. 30db azaz 30 család az aki 1500 m2 vagy az fölötti kerten gazdálkodik. 27 család ennél jóval kisebb területen termeli meg magának a konyhára valót. 72 olyan család van, illetve ház ahol nem termelnek semmit. Ebbe a 72 házba beletartozik az a ház is amely esetleg lakatlan,illetve külföldi állampolgár tulajdonában van az ingatlan és csak időszakosan tartózkodik Kiskassán. Továbbá ide vannak sorolva az önkormányzati épületek, illetve a bolt és az esetleges üres telkek. Kiskassa területén a szántó 39,5 ha, konyhakert 54,471m2 területen fekszik Állatállományunk: -tehén 4 db ez egy családnál található. -kecske 11 db ez három családnál található. -disznó 44 db ez kb. 15-20 családot tesz ki, ez mindig változó. -ló 4 db ez két családnál található. -baromfi 656 db ez kb. 40-50 családot tesz ki, baromfi sincs már minden udvarban. -nyúl 51 db ez is csak egy pár családnál van, eladásra már senki nem termel. -kacsa 24 db 2-3 családnál található. -liba 4 db 1-2 családnál található. Ezek a 2010 évben mért adatok a KSH felmérése szerint. Az adatokat Pontyos Istvánné szolgáltatta a krónikának, mivelhogy az ő feladata volt a felmérés. Ez alapján kitűnik, hogy falun sem népszerű már a gazdálkodás, talán még az idősebb korosztálynál igen, de a fiatalok nem szívesen foglalkoznak a gazdálkodással. Ez talán köszönhető annak is, hogy a nagy multiknál olcsón beszerezhetők az áruk. Csak kérdés, hogy az ilyen nagyarányú munkanélküliség mellett mi az olcsó? Ha megtermelem magamnak, vagy ha megveszem a multiban? Ezt mindenki döntse el pénztárcája és hozzáállása alapján!


Vidám Kiskassáért Vetélkedő, Nőnapi köszöntéssel.

Karaokie megmérettetés a vetélkedőn.


2010. ÁPRILIS Ez év április 11-ére írta ki Sólyom László Köztársasági Elnökünk az Országgyűlési választást. Kiskassán a névjegyzékben szereplő 219 szavazóból 154-en éltek jogaikkal és járultak a szavazó urna elé. A leadott voksok alapján kitűnik, hogy a polgárok FIDESZ-KDNP jelölteket látná szívesen az ország élén. A költészet napja alkalmából Kiskassán a Tudás Koronája Könyvtárban szavalóversenyt tartottunk. Az ifjúságot igen nehéz volt rávenni erre a kultúrára. Nem igazán volt túljelentkezés. Hát hiába a számítógép világát éljük és ha valami nem virtuális, akkor a gyerekeknek az már kevésbé érdekes. De azért kár lenne elfelejteni, hogy bizony kicsiny országunkban is éltek híres emberek, melyek műveit nem árt ismerni. Azért tíz-tizenkettő gyereket sikerült becsábítani és még egy két felnőttet is. Az első helyezett Pontyos István lett, aki korához képest igen karakteres verset választott és szépen érthetően elszavalta. A második helyezett Kovács Mercédesz egy könnyebb verssel, de gyönyörű hangsúlyozással adta elő a művet. A harmadik díjazott Sár Nikolett, aki szinte még az óvodát is alig kezdte el, de csak úgy szavalta a verseket. A többi résztvevő is kapott jutalmat a részvételért. Jó kis délutánt töltöttünk el a könyvtárukban. A tánc világnapja alkalmából Müller Tímea, nagyszabású tánctalálkozót szervezett a kultúrházba. Jöttek a környező falvakból és távolabbról is, hogy bemutassák kis falunknak, hogy milyen sok oldala van a táncnak. Zsúfolásig telt a terem. Láthattunk magyar táncot, német táncot, hastáncot, latin táncot és szinte mindent, ami tánc. Igaz az idő nem igazán kedvezett a fellépőknek, de ez nem szegte kedvüket és kifulladásig ropták a táncot. Jó látni, hogy milyen sokoldalú a kultúránk. Az önkormányzati gyűlések java része még mindig a Rüdigen féle vesződésekkel telik. Kérése, hogy a nagy össztömegű gépjárműveket tiltsa ki a testület Kiskassa útjairól. Az Ő elmondása szerint a rezonancia, veszélyezteti a házak épségét, mindezek mellett nagy a porfelverés. Azt mindenkinek tudni illik, hogy Kiskassa zsák település. Tehát ezáltal nincs átmenő forgalom. A nehéz gépek, azok akik építőanyagot hoznak valamelyik lakosnak, vagy esetleg a szennyvízszippantós kocsi. A többi nehéz gépjármű a mezőgazdasági gépek, akik idénymunkáknál veszik igénybe útjainkat, betakarítás, szántás, vetés. Cserében viszont az úthasználatért rendbe teszik a falu földes útjait, amit az önkormányzatnak esélye nem lenne karbantartani megfelelően, mert nincsenek meg hozzá a gépek és eszközök. Télen letakarítják az útjainkat a hótól, amiből az idén kaptunk bőséggel. Mindezt teljesen ingyen teszik annak fejében, hogy használhatják az önkormányzati utat. Akkor mire jó ez a viszálykodás. Lakossági felmérés alapján, Kiskassa főútján 30km/ó sebességgel lehet közlekedni a közeljövőben. A kiadott kérdőívek visszaérkezése és kiértékelése után az- az eredmény jött ki, hogy a lakosok többségének ez kérése, hogy korlátozva legyen a „száguldozás”. Ugyanis zsák település lévén igen sokan (mindenki) az úton közlekedik gyalogosan. Ha lassabban kocsikázunk, talán jobban oda tudunk figyelni egymás testi épségére.


Tánctalálkozó Kiskassán a kultúrházban

Tánctalálkozó Kiskassán a kultúrházban a Tánc Világnapja alkalmából.

Szavalóverseny a Kiskassai Könyvtárban a Költészet Napja alkalmából.


2010.MÁJUS Május1-én a szabadidőparkban megrendezett majálison igen szerény számban jött össze a falu lakossága. Akik ott voltak, azok jól érezték magukat. Finom ételek készültek családi és baráti összefogásokkal. Az ételek zsűrizve lettek, a zsűrinek igen nehéz dolga volt, mert minden elkészített étel igen ízletesre sikerült. A karaokie verseny is meghozta a hozzá fűzött reményeket, felnőttek és gyerekek egyaránt szívesen bevállalták, hogy megmérettetik magukat ebben a műfajban. A kincskeresésnél is voltak ügyes és szemfüles keresgélők. Minden versenyszám valamilyen módon díjazva lett. A díjazások alkalmával ki lett osztva a megmaradt önkormányzati krumpli is, így legalább nem veszett kárba, és volt aki ennek a díjnak is örült. Belvárdgyula jóvoltából ismételten tudtunk ruhaturkálót biztosítani a lakosoknak. Belvárdgyula Önkormányzata, osztrák testvérkapcsolata által sűrűn tesz szert arra, hogy ruhát adományoznak a falujuknak. A falu vezetősége megkeresett bennünket, hogy szívesen átadná ezt a szállítmányt Kiskassának, mert ők már igen sokat kaptak, és nem igazán tartanak rá igényt, de szeretnék ha jó helyre kerülne az adomány, és ezáltal ránk gondoltak. Nagyon szépen köszönjük adományukat! A lakosok találtak kedvükre valót a bálában. Igen csapadékos idő köszöntött ránk mostanában A vízelvezető árkok megszolgálták a rájuk fordított anyagiakat. Ha valaki figyelemmel kísérte a csapadékvíz áramlását, most nem lehetett látni, hogy a kultúrház előtt hordalék gyűlt volna össze, vagy valahol ki öntött volna az árok. Lehet, hogy szerencsénk is volt, de az is lehet, hogy tényleg jól funkcionálnak az árkok. Egyedül az id. Csuka András bácsiéknál okozott némi problémát a vízlefolyás. Ugye, az mindenki számára ismeretes, hogy ott nem lett még befejezve a vízelvezetés. A falugyűlésen elhangzott, hogy az a rész még nincs kész és tervben van a folytatás. Mindig az anyagi akadály az, ami miatt csak a legégetőbb problémák vannak megoldva. Fő cél az volt, hogy lakóépület, ingatlan ne kerüljön veszélybe. De nem szabad elfeledkezni róla, hogy a vízelvezetést a hatékonyág érdekében még folytatni kell. A vízről még csak annyit, azt mondják a régi öregek, hogy a májusi eső aranyat ér. Hát lassan ez a közmondás is meghazudtolja önmagát. Ez a rengeteg csapadék nem aranyat ér, hanem kárt csinál. Állandóan esik az eső, a kertekben nem lehet csinálni semmit, a fű csak nő a víz árad. Országos szinten nagyon nagy károkat okozott ismételten az árvíz. Gyermekvédelmi támogatás igénylése: gyermekvédelmi támogatást igényelhet az a kiskassai lakos, aki állandó lakcímmel rendelkezik. Nappali tagozaton tanul a gyermeke, melyet iskolalátogatási igazolással tud igazolni. Az egy főre eső jövedelem személyre szabott, családi szorzó alapján. Ezeket az igényeket minden évben a törvény értelmében június 30-ig kell frissíteni. Ilyenkor lehet új igényeket is beadni és a régieket meghosszabbítani. Az igényeket az Újpetrei Kőrjegyzőségen lehet beadni. Aki ezt a fajta támogatást igénybe tudja venni, annak a szeptemberi iskolakezdésnél ingyen jár a tankönyv, illetve a továbbiakban az étkeztetés is.


Karaokie a majálison.

A főzőverseny zsűrizése a majálison


Turkáló a kultúrházban.


2010. JÚNIUS Polgármesteri kiszólás a lakosok felé az időjárásunk végett! Éghajlatunk, időjárásunk drasztikus változásai veszélyeztetik házainkat és pincéinket! Most végre beköszöntött a nyár és múlóban vannak a tomboló viharok és a pusztító árvizek. Épp most van szükség előrelátásunkra, hogy ne felejtsük el a kánikulát megint esős viharok, orkán erejű szelek követik. A természeti csapások kivédésére nehéz felkészülni, de bizonyos tennivalók elvégzésével csökkenthetjük a pusztítások mértékét. A vályogból épült és aláméretezett alapokon álló házaink védelméül szolgálhat a hömpölygő víz elvezetése az épületfalaktól. A kialakult víznyelők feltöltéssel való megszüntetése. A tető széleinek, ereszaljainak megerősítése, a szélcserepek rögzítése, a korhadt széldeszkák cseréje. A „megindult” falú, megrogyott melléképületek aládúcolása is segít ellenállni a szél, eső és a hó nyomásának. Kevésbé kincset, inkább veszélyt rejtenek az öreg pincék! A hírtelen áradatként ránk zúduló esőzések a pincéket is veszélyeztetik. Most a száraz időszakban lehet a pincenyakakat megerősíteni, a vízszivárgókat eltömedékelni. A pincék környezetének vízelvezetéséről is gondoskodni kell. Fontos információ, hogy a védekezés munkálatait a tulajdonosoknak kell elvégezniük. A Polgári Törvénykönyv 94§ és a 95§ egyértelműen meghatározza a felelősség kérdéseket. A házak és melléképületek állagmegóvása a tulajdonosok felelőssége. Összeomláskor, eldőléskor a másnak okozott kárt is a tulajdonosnak kell megfizetnie (akié volt az összedőlt épület). A pincék esetében, ahol a pince bejárat, a pince „nyaka” van, az a tulajdonos. Így az Ő felelőssége a veszély elhárítása a víz elvezetése, szükség szerint a pince megerősítése, aládúcolása. Felhívom a figyelmet, a magánházból, magántelekről eredő pince önkormányzati területet érint, járdát vagy az útburkolatot omlaszt be, a helyreállítás teljes költsége nem az önkormányzaté, hanem a jelzett törvény értelmében a pincebejárat-tulajdonosáé. Falunkban sok „birtok” esetében áll fent hasonló helyzet, a pincék magánterületről indulva behatolnak az önkormányzati területek alá, és erre a helyzetre való tekintettel hívjuk fel a figyelmet, hogy legyen idő a védekezés munkálatainak elvégzésére. Sok helyen tapasztalt házon belüli, szobából nyíló kút és pince felülvizsgálatáról sem szabad megfeledkeznie a tulajdonosoknak. Az értékein a lakóépületeink védelme érdekében kérem, ahol szükséges igyekezzenek az őszi – téli évszak beköszöntéig elvégezni a szükséges beavatkozásokat! Szilasi Tamás Örömhír, megint EU-s csomag! Az esélytelenek nyugalmával ismét beadásra került pályázatunk a GYEA, EUNIT élelmiszer segély megigénylésére, hisz tudtuk most igazán nem mi vagyunk a rászorultak, hanem az árvízzel sújtott országrész lakói. A média végig közvetítette a természeti katasztrófával sújtott településeket és az ott kialakult elviselhetetlen és kilátástalan helyzetet. A magyarországi kiosztásért felelős szervezet elnöke is nyilatkozott, hogy az eddig megszokott felosztás egészen átíródik, figyelembe véve a természeti csapásokat. Az országos segélykészlet döntő többsége az árvízzel sújtott megyékbe kerül. Mégis váratlanul kaptuk az e-mailt, mégiscsak nyert Kiskassa. Igaz lényegesen kisebb, csökkentett mennyiséget. 1,9 t nagyságrendben lisztet és tésztaféléket tartalmazó szállítmány érkezett. Természetesen így is köszönettel tartozunk az Európai Unió dolgozóinak, hisz az Ő jóvoltukból rakódik össze az élelmiszer támogatás. A csökkentett mennyiség szétosztásánál a tényleges rászorultságot, a bejelentettséget és az életvitelszerű itt tartózkodást vettük alapul.


Az önkormányzat összedőlt közkútja! A kultúrházunk udvarán lévő kút betonoldala és vas-drót szerkezete elöregedett és szerkezetileg oly mértékben károsodott, hogy életveszélyes állapota miatt lebontásra került. Önerővel, a közmunkához kötötten elkezdtük a kút újjáépítését. Az oldalfal földszint alatti része kitéglázott és még elfogadható állapotban van. A felújítás az utolsó még masszív téglasorra rábetonozott koszorúval kezdődött. A vasbeton koszorúra fugázott kisméretű téglaoldal kerül, egy méteres magasságig. A koszorúba rögzített acélkonzolok tartotta gerendázat tartja a tetőt és az oldalakat, végül teljesen, de mégis csak korhűen biztonságos lezárásra kerül a kút.

Június 16-án, 97 éves korában elhunyt a falu legidősebb embere, Szendrődi Sándorné, Tóth Rozália (Rozi néni). „Küzdöttél de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. A te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik.”

Lehr Gábor

Nagy Dávid

Ballagó nyolcadikos diákjaink.


Pincebeomlás a buszmegállónál.

Megérkezett az újabb EU-s csomag.


2010. JÚLIUS Az idei nyár igencsak viszontagságos. Ha meleg van az kibírhatatlan kánikulát jelent, ha hűvösebbre fordul az idő, vagy esetleg esik az eső, ami mostanában elég gyakori, akkor akár a kabátok is előkerülnek a fogasról. Mindenesetre a fűnyírózásnak jót tesz ez a sok eső, alig lehet győzni, állandóan vágni kell a füvet. Az önkormányzat közmunkásai alig végeznek az egyik helyen, már rohanni kell vissza az előzőhöz, mert akkora a gaz. Az idei hagyományteremtő Anna-napi búcsúrendezvényt a Kiskassáért Német Egyesület és a Kiskassai Német Önkormányzat rendezte a lakosoknak és az ide látogató vendégeknek. A bál szervezésével Bátorfi Csaba helyi lakos volt megbízva, aki a Harold zenekart kérte fel a zenei szolgáltatásra. A búcsú két naposra lett tervezve. Programok: 24. szombat: - 14:00 Kiállítás megnyitó a játszóházban a kiskassai gyerekek alkotásaiból. -14:30 Kézműves játszóházi foglalkozások. Íjászkodás, motoros bemutató. -17:00 Siklósi Kistérségi Német Önkormányzatok tanácskozása. -21:30 Búcsú bál. 25. vasárnap: -10:00 Mise Kiskassa műemlék jellegű templomában. Fellép: Gyermánné Vass Ágnes hegedűművész. Hohmann Anett orgona, Hohmann Emilné ének. -10:45 Koszorúzás a Malenkij robot és a II. világháborús emléktáblánál. Az I. világháborús emlékoszlopnál. -11:00 Programok a Kultúrházban, hennázás, jóslás, arab teázó. -15:00 A kulturális programok szereplőinek felvonulása Kiskassa főutcáján. -16:00 Kulturális programok megnyitója. „Kiskassáért, Kiskassa kisebbségeiért”díj átadása. -16:15 Fellép a Shamadan Törzsi hastánc Együttes és vendégei. A Shamadan hastánc csoportot Müller Tímea vezeti és tanítja a táncokat az együttes tagjainak. A programok támogatói: Baranya Megyei Német Önkormányzat. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány. Pannon Zenebaráti Kör. Az időjárás ezen a napon sem kedvezett a búcsúprogram rendezvénysorainak. Igen hideg, esős nap volt. Az esti bál sem hozta meg a hozzá fűzött reményeket. Igaz elég sokan voltak, de a hajnali fél háromra beharangozott bombariadó véget vetett a mulatságnak. A Siklósi Rendőrségnek igen gyors iramban kellett a helyszínre vágtatnia, hogy az esetleges tragédiát megakadályozza. Kiérkezésük alkalmával azonnal véget vetettek a mulatságnak, átfésülték a épületet és környékét, hál istennek kiderült, hogy vaklárma volt az egész. Valaki biztos jót szórakozott, reméljük, meglesz a méltó büntetése.


A Tudás Koronája Községi Könyvtárunk fejlesztése tovább folytatódik. Az idei évben támogatáson nyert 600.000.-Ft, felhasználása folyamatban van. Az őszi időszakban internet sugárzó egység, laptop a hozzá tartozó fénymásolós nyomtatóval, székekkel, CD-lemezek lejátszására alkalmas fülhallgatós eszközök kerülnek megvásárlásra. A könyvtár látogatása egyre csalogatóbb lesz. A jövő évben lehetőség lesz az olvasó terem bútorzatának fejlesztésére is. A könyvtártámogatás mellett sikeresen nyert az önkormányzat 2.000.000.-Ft.-ot a beadott pályázaton. Az iskola fenntartási feladataihoz kapcsolódóan létszámcsökkentési pályázaton „bértámogatást” nyert 1.200.000.-Ft. összegben. A másik nyertes pályázat az ÖNHIKI-s, melyen 800.000.-Ft-ot sikerült nyerni. Ezen összegek biztosítják az idei év biztonsági tartalékját és 2011. év biztonságos indulását az önkormányzatnak.

Július 14-én, 81 éves korában elhunyt Baranyai Istvánné, Ani Néni. „Nem integet többé elfáradt kezed, nem aggódik értünk szerető szíved.”

Schamadan Törzsi hastánc Együttes az Anna napi búcsúfesztiválon.


Márton Anikó és Otterbein Ferenc házasságkötése. Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak!

Újabb EU-s élelmiszercsomag osztás a kiskassai lakosoknak.


2010.AUGUSZTUS Augusztus 19-én megtartotta a Kiskassai testület a cikluszáró falugyűlését. Szép számmal voltak a hallgatóság sorai között. Összegzésül az átadásra váró állapot ismertetése Az év elején meghatározott szűkös költség-vetés mérőszámait sikerült tartani. Kifizetetlen számlája az önkormányzatnak nincs, felvehető hitelben nem is gondolkodtak. A fenntartási munkák sikeresen elvégzésre kerültek, a működéssel összefüggő szolgáltatói szerződések biztosak, költséghatékonyak. A jogi és kapcsolatrendszeri háttér kifogástalan, szűkösen, de biztonságosan működik a falunk. A megnyert állami támogatások, költségátvállalásokon kívül kettő nagy összegű pályázati eredmény igen kedvező pénzügyi helyzetet teremtett. A falugyűlésen ismertetett végeredmény, hogy minden kifizetés kötelezettség teljesítése után 2 2.5 millió forint többlettel tud zárni az önkormányzat a költség-vetési év végén. Ez a falugyűlés kicsit más volt, mint a megszokottak, ünnepélyesre lett tervezve. A képviselőknek a Polgármester Úr megköszönte a munkájukat és átadta a díjakat. A képviselők is megköszönték a Polgármester munkáját és szintén átadták a jól megérdemelt díjat, amely egy háromdimenziós emlékplakettből állt, amelyen Magyarország címere látható. Ezek után pörkölt és galuska várta az egybegyűlteket. A színvonalas műsorról a Fényfesztiválunkon megismert „Pálinkás Néni” Keresztúri Erika operett énekes és a Várbíró Család zongora és hegedű kíséretével gondoskodott. Jó hangulatban telt el az este. 26-án az önkormányzat szervezése alatt a Szigetvári Gyógyfürdőbe lehetett menni. A busz befogadóképessége 50 fő volt. Hamar meglett a jelentkezők száma. A buszköltség az önkormányzati kasszából lett fizetve. A belépő díjakat minden résztvevő saját magának fizette. Reggel 8 órakor volt az indulás és este 8 után a hazaérkezés. Jó hangulatban telt el ez a nap. A résztvevők másnap, sőt még egy hét múlva is nagy örömmel mesélnek az élményeikről. Ezzel is kicsit összébb kovácsolódik a közösség. Augusztus vége általában már a beiskolázásokról is szól. A beiskolázás anyagi terheinek enyhítése érdekében az önkormányzat is részt szokott vállalni, hogy könnyítse a szülők kiadási terhét. Az idei évben úgy határozta meg a testület, hogy azoknak az általános iskolásoknak, akik nem részesülnek gyermekvédelmi támogatásban teljes összegben kifizeti a tankönyvcsomagot. Hisz a gyermek védelmiseknek ingyen jár a könyv, azoknak akik ezt a támogatást nem tudták igényelni, mert a szülő eljár dolgozni és ezáltal kiesett a rászorultságból azoknak kellene megfizetni a tankönyvcsomagot. Hát akkor ne mindig a dolgozó nép legyen sújtva, nekik ez a becsületesség ára. Öt gyermekről van szó, akik az önkormányzati támogatást megkapták. Az önkormányzat a tankönyvek árát átutaltatta az iskolának. A középiskolások semmilyen anyagi támogatásban nem részesülnek, mert sajnos szegényes a költségvetés és így a nagyobb korosztályt már nem tudja támogatni.


Cikluszáró falugyűlés

A négy év munkáját ünnepléssel zártuk


2010. SZEPTEMBER

Elindult kis falunkban is az Önkormányzati választásra a kampányolás. Négy polgármester jelölt van, Kresz Ernő, Müller Tímea, Bátorfi Csaba, Balogh Zoltán. Képviselőnek nyolc ember jelöltette magát, Durant Éva, Sár Béla, Kresz Ernő, Bátorfi Csaba, Szopoliga Csaba, Cserni Zsuzsanna, Csabrák István, Mihályi Gáspár. Két polgármester jelölt Müller Tímea és Balogh Zoltán, a Kiskassai Kultúrházban bemutatkozó beszédet tartott. Az érdeklődők meghallgathatták az elképzeléseket és kérdéseket tehettek fel a falu vezetését érintő témákkal kapcsolatban. Röviden az elképzelésekről: Müller Tímea: -falu fizető képességének megőrzése -bevételek növelése -munkahely teremtés, vállalkozás ide hozatala -falusi turizmus, bio gazdálkodás -közmunkaprogam folytatása -temető út, templom állapotának megóvása -közbiztonság, polgárőrség -Ifjúsgi ház, Játszóház, Teleház, Nyugdíjas klub üzemeltetése -közösségi kultúra, búcsú -világháló, hírlevél, krónika. Balogh Zoltán: -a megkezdett munka továbbvitele -alapítvány létrehozása (polgármesteri tiszteletdíjból) -gazdasági társaságok ide hozatala -helyi adók átvizsgálása -munkahelyteremtés, munkaerő a település lakóiból -rendezési terv módosítása -pályázati lehetőségek kiaknázása -alternatív zöld energia -őstermelők, falusi turizmus -hagyományok megőrzése. Sok sikert az induló jelölteknek, reméljük az elképzelések valóra válthatók lesznek. Ráférne kis településünkre egy kis pozitív változás. A munkahelyteremtés és az elhelyezkedés lehetősége nagy segítség lenne a tartósan munkanélküliek számára. A nyugdíjas klub tagjai elbúcsúztak vezetőjüktől Csuka Andrásné Mancikától, aki úgy döntött, hogy mivel nem indul a következő önkormányzati választáson ezért a nyugdíjas klub vezetését sem vállalja tovább. Képviselőként serényen tevékenykedett ezen a feladaton. Reméljük lesz utódja, aki felvállalja az idősekkel való törődést. Szép számmal látogatták a nyugdíjasok a klubbot és vidáman töltötték ott a szombat estéjüket. A hétköznapokban pedig öröm volt hallgatni, ahogy az utcán összetalálkoztak egymással és a szombati találkozókról beszélgettek és alig várták a következő összejövetelt.


A nyugdíjas klub tagjai elbúcsúztak a vezetőjüktől Csukáné, Mancikától.

Szilasi Tamás Polgármester

Veszprémi Istvánné Alpolgármester

Kresz Ernő Képviselő

Erdei Ferenc Képviselő

Csuka Andrásné Képviselő

Kresz Ármin Képviselő

Kiskassa leköszönő képviselőtestülete


2010. OKTÓBER Az október 3-án megtartott önkormányzati választáson a 235 szavazópolgárból 144 szavazó élt a jogaival és ment el szavazni. Ez 61%-os szavazati arányt tesz ki. Erre azért annyira nem lehetünk büszkék. Nem csak az utcán kellene élni a demokrácia jogával, hanem az urnák előtt is. A szavazás eredménye: a négy polgármester jelölt közül, Balogh Zoltán nyerte el a szavazók bizalmát 109 szavazattal. Ezáltal az elkövetkezendő 4 éven keresztül Ő fogja irányítani a falunkat Kiskassa Polgármestereként. A nyolc képviselőjelölt közül: Durant Éva 91, Bátorfi Csaba 75, Csabrák István 68, Kresz Ernő 67 szavazattal nyerték el képviselőkként a szavazók bizalmát. Ők fogják képviselni 4 éven keresztül településünket. Sok sikert, egy összetartóbb faluközösséget és jó munkát kívánunk nekik!

Kiskassán az október 3-án megtartott választásokon, a Kiskassai Német Önkormányzatra is leadhatták voksukat azok, akik német nemzetiséginek vallották magukat. Ezáltal ismételten alakult kisebbségi önkormányzat is. A tagok: Matkovits Kretz Eleonóra, Kovács Anita, Kresz József, Matkovits Réka Aléna. Sok sikert és összetartást kívánunk munkájukhoz! Az időjárás nemigen kedvez sem a mezőgazdaságnak, sem az embereknek. Állandóan esik az eső, földrajzi adottságainknak köszönhetjük, hogy nálunk nem okoz nagyobb fennakadást ez a rengeteg égi áldás. A csapadék mennyisége az idén 60%-kal haladja meg a sok éves átlagot.

Október 14-én az új testület letette a hivatalos esküt.


2010. NOVEMBER Szeretném bemutatni a krónika hasábjain azokat a vállalkozókat, illetve azon családokat akik valamilyen vállalkozással foglalkoznak otthonukban, vagy Kiskassán bejegyzett telephelyen. Durant Éva és férje Alan, Kiskassa, Petőfi u. 71. -2005-ben költöztünk Kiskassára, miután lehetőségünk volt korai nyugdíjra, én, eredetileg a tősgyökeres budapesti, a Manchester-i egyetemen voltam kutató labor vezető, angol férjem Alan pedig egy statisztikai intézetnél dolgozott. Gyermekeink felnőttek, párjukkal élnek, mind a kettő ledoktorált tudós, unoka még azóta sincs. -Először a Pécs környék tetszett meg, aztán mikor házkeresőben jártuk a vidéket, a falu szép fekvése és a hosszú magas tradicionális házak. Találtunk egy internetes oldalt, Szalai Szabolcs jóvoltából, volt ott információ teleházról, játszóházról, nyugdíjasklubról... gondoltuk ez egy nagyon menő falu. -Egy jó angol barátunk hasonló helyzetben a feleségével megvásárolta a szomszéd házat, de aztán végül mégis visszakoztak, nem mertek ennyire újra vállalkozni. Úgy esett, hogy kisegítésükre, a gyors eljárás végett mi vásároltuk meg azt is. Hallottunk egy internetes szervezetről, amelyet önkéntesek keresnek fel, akik szívesen dolgoznak bio-gazdaságokban, csak szállásért és ellátásért. Szóval az első két évben sok ilyen kedves dolgozó a világ messzi tájairól segített rendbe hozni a legtöbb rendbe hozandót a két házban, és elkezdtük a vegyszer nélküli kertművelést. Erről és mindennapjainkról azóta is beszámolok angol nyelvű blogomon: www.ecohun.blogspot.com -Egy ilyen dolgozó javasolta, hogy a "szabad" házunkban nyissunk hátizsákos hostel-t, szintén internetes ügynökségeken való regisztráció által. Elintéztük a "falusi turizmus" szükséges engedélyezését, és megnyithattuk három napraforgósra értékelt idegenforgalmunkat. A kiskassaiak csodálkozva tapasztalták, hogy azóta nem csak távoli dolgozók, hanem fizető látogatók is értékelik, élvezik a kis kostolót a magyar vidéki életből, egy kis csendes pihenőt a zajos városokat járó turista rohanás közepette. Pontosan elégséges a látogatók száma a nyugdíj-kiegészítéshez, ami elősegíti útjainkat Alan apukájához Angliába, vagy gyerekeinkhez. Ha ennél többen jönnének nem is győznénk a munkát, kész szerencse, hogy Pécs európai kulturális uralkodása alatt se jöttek többen, mint azelőtt... A dolgozók és turisták által megszeretett farmocskánkon voltak kecskék, libák, baromfi, egy darabig disznók, kutyák, macskák, és a kertben nagyjából megterem a zöldség, salátaféle és egyre több gyümölcs, saját és vendégeink részére.


A két házigazda: Alan és Éva.

A hostel „logója”.


Önkormányzati hírek: November 21-én újabb EU-s élelmiszercsomag érkezett Budapestről Kiskassára a GYEA (Gyermek Étkeztetési Alapítvány) közreműködése által. A szállítmány tartalmazott kétféle lisztet, vaníliás karikát és száraztésztát. A kultúrházban került kiosztásra kilencven család számára. A lakosok örömmel fogadták az adományt, minden apró segítség jól jön a háztartásokban. Reméljük, hogy a továbbiakban is lesz lehetősége pályázni az önkormányzatnak az élelmiszercsomagra.

A november nemcsak szépet és jót tartogat számunkra, hanem rosszat is. November 21-én holtan találták otthonában Kresz Ernő képviselőt. Senki nem tudja mi történhetett, nagy valószínűséggel rosszul lett és már nem tudott segítséget hívni. Beteg és koros édesanyja nem tudott intézkedni, Rozi Nénit a kihívott mentősök és ügyeletes orvos látta el, és kórházba szállíttatta legyengült állapota végett. Rozi Néni egy héttel élte túl a fiát, ő is meghalt a kórházban.

November 21-én, 68 éves korában elhunyt Kresz Ernő, képviselő. Míg éltél szerettünk, most, hogy nem vagy velünk különös, hogy mindjárt igazabbul ismerjük jellemedet, jóságodat, becsületességedet. Hálásak lehetünk a sorsnak, hogy ismerhettünk, emléked örökké szívünkben őrizzük. Nyugodj békében!

November 29-én, 91 éves korában elhunyt Kresz Józsefné, Rozi Néni. „Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.” (Biblia, Pál levele)


2010. DECEMBER

December 5-én, 69 éves korában elhunyt Kovács József. „Váratlanul ért betegségem, elválasztott tőletek, Elbúcsúzni már nem tudtam, hát Isten veletek.”

December 7-én, 48 éves korában elhunyt Glocker József. „Ama nemes harcot megharcoltam, Az utat megfutottam, A hitet megtartottam, Mikor elfáradtam, Lelkem roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten.”

December hónapunk sem kezdődött fényesen. Mindjárt két halott, kis lélekszámú településünk nagyon megfogyatkozott az utóbbi időben. Értékes, fiatal emberek távoznak el köreinkből. Glocker József négy évig volt a Német Kisebbségi Önkormányzat képviselője, oszlopos tagja a csapatnak. Mindig mindenben lehetett rá számítani, víg kedélyű, senkit meg nem sértő ember volt. Józan gondolkodásával, szépérzékével segítette az önkormányzat munkáját. Szeretett volna tovább tevékenykedni, szépíteni kicsiny faluját, de a betegsége megakadályozta ebben. A jó Isten magához szólította, emlékét ezután szívünkben őrizzük! December 6-án az Önkormányzat a Német Kisebbségi Önkormányzat közreműködésével Mikulás ünnepséget tartott a kiskassai gyermekeknek a helyi kultúrházban. Az ünnepségre, 14 éves korig bezárólag voltak meghívva a gyerekek, akik a műsor mellett csomagot is kaptak a Mikulástól. Ez 32 gyermeket érintett. A meghívottak jól érezték magukat az ünnepségen. December 13-án Újpetre Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat meghívta a társtelepülések Polgármestereit és képviselőit az iskolába, egy közös rendezvényre. A TIOPos pályázat eredményének bemutatására került sor ezen a napon. A négy önkormányzat közösen pályázott a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastuktúra fejlesztésre 2008-ban. Ez a program 2010 év végére lett teljesen kifejlett. Az iskolai dolgozók és diákok örömmel vették birtokba az interaktív táblákat. A projektorros kivetítéssel történő szemléltetés akár földrajzból, fizikából, matekból talán jobban megragadja a diákok érdeklődését és felkelti a figyelmüket, nem tűnik olyan száraznak az anyag. Reméljük, hogy így szívesebben fognak tanulni, mint a könyvből. Szóval minden lehetőség adott, a diákoknak csak okosodni kell.


December 17-én 16 órai kezdettel nyugdíjas napot tartott az Önkormányzat a Kiskassai kultúrházban. 55 fő volt a meghívottak létszáma. Szép számmal vettek részt a nyugdíjasok az ünnepségen, ahol egy kis műsorral majd vacsorával kedveskedtek a házigazdák az időseknek. A falu legidősebb emberét, Auth Jánost tortával köszöntötte a Polgármester Úr és Képviselőtestület, ezzel gratulálva a szép korához a 88 évéhez. János Bácsi még mindig jó egészségnek örvend, igaz mindennapjait most már lánya közelében éli, aki mindenben segítségére van koros édesapjának, hogy gondtalan öreg napjai legyenek. Az időjárás ebben a hónapban igen kedvező, minimális havazás volt, ami egy hét leforgása alatt el is olvadt. A hőmérséklet napközben fagypont felett van, éjszakára néha mínusz 2-5 fok alá süllyed. A Karácsony ismét hó nélkül telt el. Talán a gyerekek örültek volna a szünidőben egy kis téli mulatságnak, de annyi hó sem volt, hogy egy hóembert építsenek. A felnőttek és az idősebb korosztály viszont nem vette zokon, hogy enyhébb a december, tavaly volt bőven részünk a hólapátolásban és a közlekedés nehézségeiben. A szilveszter viszonylag csendesen telt el kis falunkban. A gyerekek rendeztek maguknak Ó évbúcsúztatót a kultúrházban. Saját szervezésben, batyus bál jelleggel otthonról hozott zenei megoldással. Éjfélkor eldurrogtatták kis tűzijátékaikat, ami elég látványos volt, majd útra keltek, és akik még ébren voltak azoknak Boldog Új Évet kívántak.

„Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba, Nézhetünk utána nevetve vagy sírva. Sokan biz örömest búcsúznak el tőle, Azt várják, hogy különb lesz a követője. Itt állok magam is, azt óhajtom itten, Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben. A mezőkön áldást, a hazában békét, Az emberek szívében boldog egyetértést. Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk, Adjon az Úr Isten Boldog Új Esztendőt nékünk.”

A Kiskassai krónikát készítette: Veszprémi Istvánné A fényképanyagokat készítette: Veszprémi István A Kiskassai krónikát elfogadta: Balogh Zoltán, Kiskassa Polgármestere

Kiskassa, 2010. december 31.


Kresz Ernő (1941-2010)

Kresz Ernő 1941. december 24-én született, Kiskassán. Életét szülőfalujában élte le. Húsz éven keresztül állt a falu vezetés élén. 1990-1994-ig alpolgármesterként tevékenykedett, Hornung Ervin Polgármester mellett. Majd 1994-ben megpróbálkozott a polgármesterséggel, megfelelő szavazatot kapott a választóktól és a továbbiakban polgármesterként segítette a települést, két cikluson keresztül 1994-2002-ig. 2002-2010-ig egészen halála napjáig képviselőként tevékenykedett a faluvezetésben. Munkásságai: -1995-ben újra beindította a krónikaírást Kiskassán, melyet sokáig senki nem vezette. -Hullaház felújítása, villanyszerelése, halottashűtő. -Új gázcseretelep. -Szántó féle út lekövezése. -Rendezvények, Anna bál, nyugdíjas nap. -Szipl köz szilárd burkolat. -Templom állagmegóvása, vízelvezetés. -Régi iskolaépület felújítása. (önkormányzat melletti épület) -1998 újra indul polgármesternek, ahol szavazategyenlő az eredmény Matkovits Kretz Eleonórával. Az 1999-es áprilisi polgármesteri újraválasztást Kresz Ernő nyeri. -Kultúrházban vizesblokk építés. -Földgázberuházás a településen. -Az I. világháborús emléktábla felújítása. -Templomtorony helyreállítása, Kresz Ernő unokatestvére Ritter József 7000 márkás adományából. -Kiskassai faluzászló. -Újabb adomány Németországból a templom javára. -Milleniumi zászló. -Német nemzetiségi táncruha beszerzéséhez pénzadomány. -Új buszjárat beindítása (12ó 40p), önkormányzati költségből. -Kiskassai szeméttelep megszüntetése. -Ingyenes szemétszállítás, heti egy alkalommal. -Kultúrház tetőszerkezetének felújítása, festés, állagmegóvás. -Ifjúsági Centrum létrehozása. Kresz Ernő polgármesterként és képviselőként is azon tevékenykedett, hogy a lehető legjobb tudása szerint vezesse a falut. Méltán kijelenthetem, hogy a becsületesség mintapolgára volt. Soha nem tett olyan cselekedetet, mellyel a falu pénzügyi helyzetét veszélyeztette volna. Mindenkit spórolásra intett, kétes ügyekbe soha nem ment bele. Nehéz természetű, de igazságos ember volt, szerette azt a munkát, amit az önkormányzatnál végzett. Úgy gondolom, hogy halálával sokat vesztett a falu. Magam részéről örülök, hogy ismerhettem, és becsülettel dolgozhattam vele 12 éven keresztül a faluvezetésben. Sok ilyen emberre lenne szüksége a világnak. Ernő! Isten nyugosztaljon, emléked ezután szívünkben őrizzük!


szervezésével.

Mikulásünnepség a kultúrházban a Kiskassai Önkormányzat és a Német Kisebbségi Önkormányzat


Kiskassa Krónikája 2010  

Kiskassa Krónikája 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you