Page 1

Biz Kimiz?


“Liderler değeri, değerler davranışı, davranış kültürü ve kültür ise performansı oluşturur.” Martin Zwilling

11.03.2013

© 2013 - ValuesBox

2


ValuesBox Biz Kimiz? ValuesBox, bireylerin ve organizasyonların yaratıcı potansiyellerini gerçekleştirmelerine odaklanan yenilikçi bir yönetim danışmanlık şirketidir. Neye İnanıyoruz? Her birimizin eşsiz bir misyon ve bunu gerçekleştirmek için inanılmaz bir potansiyelle dünyaya geldiğine inanıyoruz. ValuesBox olarak biz bireysel ve organizasyonel alanda, bu potansiyelin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilir faydaya dönüştürülmesinde ilham verici çözümlerimizle katkıda bulunuyoruz. Günümüzde, rekabetçi verimlilik ve etkinliğin ancak zincirin bütün halkalarının potansiyellerini tam ve birbirleriyle uyumlu kullanması ile mümkün olduğunu görüyoruz. Bu sebeple; işe hem bireyler, hem de organizasyonlar seviyesinde yaratıcı potansiyelin harekete geçirilmesiyle başlıyoruz.

11.03.2013

© 2013 - ValuesBox

3


Ne Yapıyoruz? Özel olarak tasarladığımız konseptlerle, teknoloji ve yenilikçi ürünler tasarlayıp üreten girişimciler ile şirketlere yönelik çözümler hazırlıyoruz. Sistem koçluğunun ispatlanmış ve etkin bakış açısı, danışmanlık deneyimlerimiz ve güçlü metodolojilerle harmanlayarak oluşturduğumuz çalışmalarımızı, sıradışı ve fark yaratan yaklaşımlarla sunuyoruz.

11.03.2013

© 2013 - ValuesBox

4


Değerlerimiz Aşkla üretmek, çalışmak ve hizmet etmek • İşimizi çok seviyoruz. Sizin için bu aşkla çalışıyor, üretiyor ve hizmet ediyoruz. Faydayı ve değeri sizinle birlikte oluşturmak • Sunduğumuz çözümlerde konunun uzmanları bizler olsak da, tam anlamıyla ihtiyacınızın ne olduğunu bilen de sizlersiniz. Bu nedenle; faydayı ve değeri sizin ihtiyaçlarınıza yönelik olarak sizlerle birlikte çalışarak üretiyoruz.

Söylediklerimiz ve yaptıklarımızla tutarlı olmak • Felsefemizi içselleştirmiş ve sunduğumuz çözümleri bizzat deneyimlemiş olarak size geliyoruz. Bizim daha önce yürüdüğümüz bir yolu sizin de kolaylıkla yürüyebilmeniz için rehberlik ediyoruz.

11.03.2013

© 2013 - ValuesBox

5


Hizmetlerimiz İş geliştirme danışmanlığı

Değişim yönetimi danışmanlığı

Stratejik yol haritası – yön belirleme

Şirket kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi

İş modeli geliştirme ve iyileştirme

Liderlik ve performans gelişimi

Pazara giriş modeli geliştirme

Rekabetçi verimlilik ve etkinlik

Bireysel gelişim danışmanlığı Koçluk

Mentorluk Stratejik ortaklık geliştirme

Kurum-içi girişimcilik projeleri

İnovatif proje danışmanlığı

Arama toplantıları

Yabancı şirketler için Türkiye pazarına giriş danışmanlığı

11.03.2013

Kişisel gelişim eğitimleri Atölye çalışmaları

© 2013 - ValuesBox

6


İş Geliştirme Danışmanlığı İş geliştirme danışmanlığı yeni girişimler ve mevcut şirketler içindeki yeni iş alanları oluşturulmasına yönelik hazırlanmış danışmanlık paketidir. Aşağıda açıklanmış olan alt başlıklardan oluşmaktadır.

Stratejik yol haritası – yön belirleme

• Şirketlerin bütün çalışanları ile birlikte gerçek potansiyelini ortaya koyabilmeleri için bir bütün halinde ortak bir hedef etrafında toplanmaları çok önemlidir. Stratejik yol haritası ve yön belirleme çalışmaları sırasında şirketin finansal hedeflerine uygun vizyon ve hedefler belirlenmekte ve bunların bütün organizasyona yayılan hedeflere dönüşmesi sağlanmaktadır.

İş modeli geliştirme ve iyileştirme

• Girişimcilerin ve mevcut şirketlerin yeni geliştirdikleri çözümleri için güçlü metodolojiler kullanarak iş modeli geliştirilmesi veya mevcut iş modellerinin iyileştirilmesidir.

Pazara giriş modeli geliştirme

• Yeni çözümlerin pazara başarılı olarak girebilmesi, tutunabilmesi ve rekabetçi olabilmesi için yapılan danışmanlık çalışmalarıdır.

Stratejik ortaklık geliştirme

• Girişimcilerin ve mevcut şirketlerin pazardaki konumlarını güçlendirmeleri ve yeni pazarlara girebilmeleri için gerekli olan stratejik ve uygun ortaklıkların oluşturulmasıdır.

İnovatif proje danışmanlığı

• Şirketlerin kendi içlerinde yürütmekte olduğu inovatif projelerin verimliliğini ve başarısını artırmak için yapılan metodik danışmanlık çalışmalarıdır. Gerektiğinde yeni fikirler, çözümler ve stratejik ortaklar bulunması amacıyla uluslararası inovasyon ağlarından da faydalanılmaktadır.

Yabancı şirketler için Türkiye pazarına giriş danışmanlığı

11.03.2013

• Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı şirketlerin pazara giriş strateji ve yol haritasının hazırlanması ve uygulama fazındaki proje yönetim danışmanlığıdır.

© 2013 - ValuesBox

7


Değişim Yönetimi Danışmanlığı Değişim yönetimi danışmanlığı şirketlerin pazardaki rekabet güçlerini artırmak, yeni pazarlara açılmak için gereksinim duyduğu kültürel değişim sürecinin hızlı, başarılı ve sağlıklı planlanmasını, yürütülmesini ve tamamlanmasını sağlamaya yönelik hazırlanmış danışmanlık paketidir.

Şirket kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi

•Şirketlerin günümüz pazar şartlarında sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmesi ancak güçlü, ortak ve içselleştirilmiş değerle beslenen kültüre sahip olması ile mümkündür. Yapılan sistem koçluğu destekli danışmanlık çalışmaları ile değerlerin somutlaştırılması ve buna uygun şirket kültürünün tüm çalışanlara yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

Liderlik ve performans gelişimi

•Şirketlerin gerçek potansiyellerini kullanarak sıradışı başarılar elde edebilmesi ancak yönetim kadrosunun güçlü liderlik özellikleri sergilemesi ile mümkün olmaktadır. Birebir ve toplu olarak yapılan çalışmalar ile şirket içindeki liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bunun şirket performansı üzerinde olumlu etkiler yaratması sağlanmaktadır.

Rekabetçi verimlilik ve etkinlik

•Yapılan kültür iyileştirme çalışmaları ile çalışanların günlük işgücünden çalan sorunların ve israfların temizlenmektedir. Böylece çalışanlar çok daha motive, verimli ve etkili olurlar.

Kurum-içi girişimcilik projeleri

•Kurumların içinde geliştirilen yenilikçi fikirlerin süratle faydaya dönüşmesi için verilen danışmanlık hizmetidir.

11.03.2013

Arama toplantıları

•İhtiyaç duyulan yeni fikirlerin üretilmesi, çözüm seçeneklerinin geliştirilmesi için yapılan toplantılardır. Toplantılarda kullanılan metodlar sayesinde toplantıların verimliliği ve başarısı artırılmakta, farklı fikirlerin sağlıklı bir şekilde ele alınması ve değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Atölye çalışmaları

•Verilen danışmanlık konuları ile ilgili farkındalık ve bilgi seviyelerinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalardır.

© 2013 - ValuesBox

8


Bireysel Gelişim Danışmanlığı Kurumlardan bağımsız olarak kişilerle doğrudan ve birebir yapılan danışmanlık çalışmaları ve açık eğitim hizmetleridir.

Koçluk

Mentorluk

Kişisel gelişim eğitimleri

11.03.2013

•Koçluk bireylerin yaşamlarında, işlerinde, kariyerlerinde, işyerlerinde ve organizasyonlarında sıra dışı olumlu sonuçlar elde etmelerine yardımcı olan profesyonel bir gelişim ilişkisidir. Koçluk sürecinde bireyler; öğrenimlerini derinleştirirler, performanslarını geliştirirler ve yaşam kalitelerini arttırırlar. (ICF – International Coach Federation - koçluk tanımı) •İnsanlar yaratılışları itibariyle yaratıcı, kaynak sahibi ve bütündürler. Bu tanım itibariyle koç, hizmet verdiği bireyin başarmak istediğini keşfetmek, netleştirmek ve odaklamak, benlik-keşfini desteklemek, çözümler ve stratejiler geliştirmesine yardımcı olmak ve bu sürece odaklı ve sadık kalmasını sağlamak ile sorumludur. (ICF koçluk felsefesi)

•Bireyler günlük iş yaşamında ve kariyer yollarında nasıl çözeceklerini bilemedikleri pek çok engel ve zorlukla karşılaşırlar. Mentorluk, bireylerin kendi hedef ve vizyonları doğrultusunda ilerlemeleri sırasında karşılaştıkları bu zorlukları ve engelleri kolaylıkla aşabilmeleri için bilgi ve tecrübe aktarımı yoluyla verilen destek ve danışmanlık hizmetidir. •Bireylerin kişisel gelişimleri ve farkındalıklarının artırılması amacıyla organize edilen ve kişisel ihtiyaçlara göre de tasarlanabilen herkese açık eğitimlerdir.

© 2013 - ValuesBox

9


KOÇLUK YATIRIMININ GERİ DÖNÜŞÜ (ROI) •

ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) tarafından 2009 yılında PricewaterhouseCoopers ve Association Resource Centre Inc.’e yaptırılan global koçluk müşteri araştırmasına göre: koçluk hizmeti alan kişilerin,

%90’ı kendilerine güven anlamında olumlu değişim yaşadıklarını, %85’i kişisel ve iletişim becerilerinde gelişme gösterdiklerini, %82’si iş performansı ve iş yönetiminde gelişme olduğunu, %81’i ise özel yaşam dengesi konusunda geliştiklerini belirtiyorlar.

• • • •

Aynı araştırmaya göre, koçluk almış veya alan şirketlerin, koçluğa yaptığı yatırımların geri dönüşü ortalama yüzde 700*olarak hesaplanmıştır.

*http://www.coachfederation.org/articles/index.cfm?action=view&articleID=464&sectionID=1

11.03.2013

ValuesBox © 2013

10


Özgeçmişlerimiz Deniz Yılmaz Noyan, ACC, CPCC

Ahmet Tunç Noyan

1976 yılında Ankara’da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden lisans derecesine sahiptir. Profesyonel kariyerine bilişim sektöründe başlamış, daha sonra hizmet sektörünün çeşitli alanlarında girişimci olarak yer almış ve yöneticilik sorumlulukları üstlenmiştir. 2006 senesinden itibaren kariyerine profesyonel koç, gelişim danışmanı ve eğitmen olarak devam etmektedir. Dünyanın lider koçluk eğitim kuruluşları arasında yer alan “The Coaches Training Institute” ve “Center for Right Relationships”dan ICF (International Coach Federation) onaylı birey, yönetici, organizasyon ve ilişki sistemleri koçluğu eğitimlerini tamamlamıştır. ACC (Associate Certified Coach – ICF) ve CPCC (Uluslararası Profesyonel Ko-aktif Koç) akreditasyonlarına sahip Türkiye’deki sayılı koçlardan biridir. Haftalık ekonomi dergisi Para’nın Şubat 2012 tarihli sayısında “Türkiye’nin En Etkili 50 Koçu”ndan biri olarak gösterilmiştir. Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği - ICF Türkiye’nin Ankara bölge temsilciliği görevini de yürütmektedir.

1966 yılında Ankara’da doğmuş ve Deniz Harp Okulu’nun Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Kariyerinin ilk yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda değişik gemilerde subay olarak görev yapmıştır. Deniz Kuvvetleri’nden ayrıldıktan sonra 1992 yılında bilişim sektörüne geçmiş ve farklı şirketler bünyesinde eğitmen ve danışman olarak kurumsal müşterilere hizmet vermiştir, Danışman olarak 1997 yılında katıldığı Microsoft Türkiye’de hem teknolojik alanda, hem de yönetim alanında başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş ve Genel Müdür Yardımcılığı’na kadar yükselmiştir. 2007 – 2011 yılları arasında TOFAŞ CIO görevinde bulunan Tunç Noyan, şirket bazındaki kültürel değişim projelerinde değişim liderliği rolünü üstlenmiştir. 2011 yılında katıldığı IBM Global Business Services ekibi içinde Kamu Sektörü Yöneticisi olarak Ankara’da danışmanlık ekibinin kurulması çalışmalarını yürütmüştür. Tunç Noyan, 2013 yılı başında ValuesBox’ın kurulumuna ortak olarak yenilikçi yönetim danışmanlığı alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.

11.03.2013

© 2013 - ValuesBox

11


TEŞEKKÜRLER… www.valuesbox.com info@valuesbox.com Armada İş Merkezi Eskişehir Yolu No:6 Kat:14 Söğütözü, Ankara

11.03.2013

© 2013 - ValuesBox

12

ValuesBox  

ValuesBox-Biz Kimiz?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you