Kronisk Sykdom

Page 16

16

kronisksykdom.no

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA VALUE PUBLISHING

ANNONSE

Psoriasis, en ny folkesykdom? Psoriasis er en kronisk, ikke-smittsom hudsykdom som kan ha sterk innvirkning på livet til den som rammes.

Kjersti Danielsen: Stilling: Hudlege Ved Universitets sykehuset Nord-Norge. Er i 3-årig postdoktorstilling finansiert av Helse-Nord, der hun jobber med data fra Tromsøundersøkelsen relatert til psoriasis. Danielsen er i dag på et ettårig postdoktor-utenlandsopphold ved Cornell University i USA. Utdanning: Ph. D ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ved UiT, Norges Arktiske Universitet.

Hos den som har psoriasis vokser en bestemt type hudceller, kalt keratinocytter, i et altfor høyt tempo. I frisk hud har disse cellene en normal levetid på ca. en måned. I løpet av denne måneden modnes cellene langsomt, og flytter seg mot hudoverflaten hvor de til slutt dør og faller av. Ved psoriasis er det derimot en betennelsesprosess i huden, som fører til at keratinocyttene vokser for raskt og dør etter bare få dager. Hos enkelte som rammes, fører dette til nærmest konstante plager med rødflekket skjellende hud over store deler av kroppen. De fleste (70–80 %) er likevel mer beskjedent angrepet, med periodisk utslett ofte lokalisert til hodebunn, på albuer eller knær. Genetisk disposisjon Utvikling av psoriasis betinger at man har en genetisk sårbarhet for å utvikle sykdommen, men miljøfaktorer kan påvirke både når sykdommen bryter ut og det videre forløpet av plagene. Vi har imidlertid ikke full innsikt i det komplekse samspillet mellom arvelighet

og miljøet rundt oss og hvordan det kan føre til utbrudd av psoriasis. Økt forekomst Psoriasis er like vanlig hos begge kjønn. Sykdommen kan ramme alle aldersgrupper, men bryter sjelden ut før fylte 40 år. Forekomsten av psoriasis blant voksne varierer fra under 1 % til 11 % i ulike geografiske områder og etniske grupper. Den høyeste forekomsten er sett i nyere studier fra Skandinavia (1). Nye data fra Tromsøundersøkelsen viser at forekomsten av psoriasis hos voksne er fordoblet de siste 30 årene fra 5 % i 1979-1980 til 11 % i 2007–2008 (1). Alvorlige følgesykdommer Den mest kjente følgesykdommen ved psoriasis er psoriasisleddgikt, en alvorlig leddsykdom som rammer inntil 6-24 % av pasientgruppen. I tillegg er psoriasis assosiert med økt hyppighet av en rekke sykdommer, deriblant hjerteinfarkt og diabetes (4, 5).

Metabolsk syndrom Metabolsk syndrom er et samlebegrep for avvikende fettprofil i blodet (målt ved lavt godt kolesterol (HDL) og forhøyede triglyserider), økt livvidde/overvekt, høyt blodtrykk og forhøyet blodsukker. For å ha metabolsk syndrom må tre av disse fem komponentene være tilstede. Individer som oppfyller definisjonen har en doblet risiko for å utvikle hjerteinfarkt og en femdoblet risiko for å utvikle diabetes type II (7). En fersk studie basert på data fra den sjette Tromsøundersøkelsen (2007-2008) viser en betydelig høyere forekomst av metabolsk syndrom hos menn og kvinner med psoriasis, også etter justering for andre livsstilsfaktorer (8). Deltagerne fra normalbefolkningen hadde i hovedsak mild psoriasis. Menn med psoriasis viste en jevn 35 % økt risiko for metabolsk syndrom sammenlignet med menn som ikke hadde psoriasis. Overvekt var hovedkomponenten som førte til den høyere forekomsten av metabolsk syndrom hos kvinnene med psoriasis. Anbefaler screening Våre funn, som støttes av andre studier (10), indikerer at også personer med mildere form for psoriasis kan ha en økt risiko for å utvikle diabetes og hjertekarsykdom. Det anbefales derfor at psoriasispasienter jevnlig bør få kontrollert sitt blodtrykk, kolesterol og blodsukker, spesielt ved overvekt, ettersom de kan ha en økt risiko for metabolsk syndrom. |

Fordelene ved medlemskap Velkomstgave med utvalgte hudpleieprodukter Medlemsbladet Hud & Helse, fire utgaver per år Tilgang til «Min side» på www.hudportalen.no. Der kan du lese Hud & Helse i elektronisk utgave, oppdatere din medlemsinformasjon og handle en mengde varer til 15 % medlemsrabatt fra Komplett Apotek.

Din hudsykdom – vårt fokus! Psoriasis- og eksemforbundet er en landsomfattende interesseorganisasjon for personer med psoriasis og psoriasisartritt, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa (HS), kronisk urtikaria og andre hudsykdommer. Vår visjon er å være en naturlig støttespiller for god helse VI HAR ET TILBUD FOR DEG MED: Psoriasis Psoriasis er en ikke-smittsom kronisk inflammatorisk hudsykdom som vanligvis kommer til uttrykk i form av tykke skjelldannelser som dekker en sår hudoverflate. Psoriasis har flere mulige årsaker. Både arv, immunologi og miljømessige faktorer spiller en rolle. Hvem som helst kan få psoriasis, og sykdommen er like vanlig hos menn som hos kvinner. Det er anslått at 2–3 prosent av befolkningen, cirka 120 000–150 000 personer i Norge, har psoriasis. Psoriasisartritt Psoriasisartritt er en revmatisk betennelsessykdom som består av hudsykdommen psoriasis og artritt. Med artritt menes betennelse i ett eller flere ledd som karakteriseres av hevelse, smerte og nedsatt funksjon. Psoriasisartritt er den nest hyppigste leddgiktsykdommen i befolkningen,

etter revmatoid artritt. Det antas at 0,1–0,2 prosent av befolkningen får sykdommen. Studier viser at opp mot 30 prosent av de som har psoriasis utvikler psoriasisartritt. Atopisk eksem Atopisk eksem er en kronisk hudsykdom med et varierende sykdomsforløp. Forekomsten er størst blant barn, og cirka 15-20 % opplever å ha hatt atopisk eksem i varierende grad gjennom oppveksten. Ca. 1-2 % fortsetter å være plaget med atopisk eksem i voksen alder. Sykdommen begynner ofte som tørre flekker på huden. Disse utvikler seg så til rødt og kløende eksem, noen ganger med væskende blemmer. Hidradenitis Suppurativa (HS) 1 % av den norske befolkningen har HS, og ca. 8 av 10 personer med HS er kvinner. HS kalles også hidrosadenitt, og er en tabubelagt sykdom. Den arter seg i form av

15 % medlemsrabatt på en mengde varer, fri frakt til post i butikk og dørleveranse til kun 49,hos Komplett Apotek. Mer informasjon på www.komplettapotek.no/pef. 15 % rabatt på lysbehandlingsutstyr fra Scan-Med 15 % rabatt på lysbehandlingsapparatet Philips BlueControl Bli medlem via www.hudportalen.no/medlemskap

væskende og illeluktende byller på de mest følsomme stedene på kroppen. HS skyldes betennelse i den felles utførselsgangen for små hår i huden, talgkjertelinnhold og svette fra apokrine svettekjertler. Sykdommen ses ofte i armhulene, lysken, i skrittet og under brystene. Kronisk urtikaria Urtikaria er en sykdom som på norsk kalles elveblest. Elveblest viser seg som et flyktig variabelt utslett med uttalt kløe. Vablene er rosa, særlig ytterst, eller bleke, spesielt i midten. Ved kronisk urtikaria kommer det hele tiden nye vabler over en periode på 6 uker eller mer. Hyppigheten av kronisk urtikaria er ukjent, men man antar at om lag 0,5-1 % eller ca. 50 000 nordmenn er rammet. Og andre hudsykdommer… For mer informasjon gå til www.hudportalen.no