Page 8

LEDER

Et magasin fra VALUE PUBLISHING AS www.samferdselinfra.no

REDAKTØR OG ADM. DIR. Reza Shojaei REDAKSJSONSSJEF Tuve Glad LAYOUT LOUD AND CLEAR AS JOURNALISTER Birgitte Sofie Henriksen Eirik Iveland Gunn Iren Kleppen Knut Werner Lindeberg Alsén Thor Lynneberg ANNONSERING HENVENDELSE Medieinfo, se www.samferdselinfra.no eller send e-post til annonser@samferdselinfra.no KEY ACCOUNT MANAGER/ PROSJEKTANSVALIG Cristian Fatah cristian@samferdselinfra.no

HVOR VILT MÅ DET BLI FØR MAN TAR VA PÅ ALVOR?

KEY ACCOUNT MANAGER Ole-Vidar Jensen ole@samferdselinfra.no FOTOGRAFER Erik Burås/Studio B13 Julia Naglestad/Studio B13 COVERFOTO Julia Naglestad/Studio B13 TRYKK Printall, Estland printall@printall.ee ANSVARLIG UTGIVER VALUE PUBLISHING AS Husebybakken 28 B, 0379 Oslo Tlf. 22 93 08 93 post@valuepublishing.com www.valuepublishing.com

HØSTEN HAR VÆRT VILL OG VÅT og på nyhetene har bilder som vi forbinder med flomkatastrofer i India og andre ekstremnedbørsland, illustrert værepisoder fra vårt eget land. Vel er vi vant med mye nedbør, men med klimaforandringene og økte nedbørsmengder sliter hus og infrastruktur med å stå i mot. Fortetting i byene bidrar til at problemet øker og legger stort press på de urbane vanninfrastrukturene. Bransjen advarer igjen og igjen om utfordringene med vann og avløpssystemene, men kanskje er det som Julie Margrethe Brodtkorb, den nye ledere i MEF, sier. ”I dag er VA ingen valgvinnersak. Kanskje blir vann valgvinner dersom katastrofen inntreffer som går ut

over drikkevannet, og vedkommende får lov til å rydde opp.” Julie Brodtkorb uttaler seg om det hun mener er myndighetens manglende oppfølging av overflatevann, som du kan lese på side 53, i tillegg er hun denne utgavens profil. At den usynlige infrastrukturen trenger mer oppmerksomhet i tiden som kommer, er helt sikkert.

Redaksjonssjef Tuve Glad

Innovasjon og digitalisering

innen offentlig forvaltning, bygg/anlegg og energi For mer informasjon Besøk oss på isy.no | E-post: post@nois.no Telefon: 67 57 15 00

Informasjonssystemer

8

JANUAR 2018

Profile for VALUE PUBLISHING

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no