Page 78

VANN/AVLØP

PÅDRIV, ET NYTT BYUTVIKLINGSPROSJEKT:

– MÅLET MED PÅDRIV-PROSJEKTET ER Å BIDRA TIL ET PARADIGMESKIFTE I MÅTEN Å JOBBE PÅ MED BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING. AMBISJONEN VÅR ER ET GRØNNERE, VARMERE OG MER SKAPENDE BYSAMFUNN, MED PLASS TIL ALLE. KNUT WERNER LINDEBERG ALSÉN

– VI HAR ETABLERT nettverket fordi vi ønsker å samle alle gode krefter som vil jobbe tverrfaglig og på nye måter, slik at vi får til en bærekraftig byutvikling. Vi ønsker oss et nettverk der det er plass til mange ulike aktører, forteller Thomas Berman og Aasmund Bunkholt i Pådriv. De to initiativtakerne forteller at Pådriv er organisert som et åpent og likeverdig partnerskap, der innbyggere, organisasjoner og entreprenører som jobber for å utvikle bærekraftige byer, kan delta. Nettverket skal operere i Hovinbyen, men registrerer allerede interesse for arbeidsmetodikken i andre byer over hele landet. Pådrivernettverket har som mål å øke graden av og hastighet på bærekraftig utvikling av byområder, ved å utvikle og løfte frem eksempler på hvordan det er mulig møte behov hos mennesker, bedrifter og miljøet – samtidig. Dette skal gjennomføres ved å hjelpe frem, utvikle og synliggjøre fyrtårnsprosjekter og demonstrasjonsområder.

HOVINBYEN, OSLO KOMMUNE

78

JANUAR 2018

PROSJEKT Pådriv eies ikke av en aktør, men drives som et åpent partnerskap hvor folk og organisasjoner deltar på ulike nivåer. Foreløpig er initiativet organisert som et prosjekt, men intensjonen er at nettverket skal bli en juridisk enhet i løpet av 2018. I dag anses partnerne å være prosjekteiere, og de er prosjektets øverste organ og velger styringsgruppen. Pådriv ønsker å ha med flere partnere.

Profile for VALUE PUBLISHING

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no