Page 6

INNHOLD

90

13. Slik tanker du skikkelig

32. Magma kan gi mengder med

17. Satser på norsk produksjon

IDDP har boret verdens varmeste geotermiske forskningsbrønn – helt ned i glohet vulkansk stein.

Preem AB og Biozin AS har inngått en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge.

FLOM/HYDROLOGI

Lagring av drivstoff må gjøres på riktig måte.

av biodrivstoff

GEOTEKNISK

geotermisk energi

41. Biologisk mangfold kan dempe de negative effektene av klimaendringene

23. Kalibreringsfri og tilt-

«Klimaresiliens» er et begrep som har vært lite brukt i norsk byplanlegging. Men masteroppgaven om temaet har vekket stor oppmerksomhet.

Leica Geosystems har kommet med GS18 T, en kalibreringsfri tilt-kompenserende GNSS-antenne som ikke påvirkes av magnetisk forstyrrelser.

46. – Våtere klima krever

nytenkning i byene

27. Utvikler instrument for å måle

Kombinasjonen økt urbanisering og mer flom krever nye vannveier i fremtidens byer.

kompenserende GNSS

avstand til grunnfjell

Rolf Haugen ville bore etter jordvarme, men fant det problematisk å beregne hvor mye løsmasse det er før man treffer fast berg.

6

JANUAR 2018

VANN/AVLØP

53. Manglende oppfølging av overflatevann MEF-leder Julie Margrethe Brodtkorb er skuffet over myndighetenes manglende oppfølging av overflatevann.

63. Ny guide gir bedre VAforvaltning Norconsult har i samarbeid med Sintef, NTNU og bransjen utarbeidet DIVA-guiden som skal gi bedre VA-forvaltning.

69. Eksklusivt intervju med

Diane d’Arras: Verdens mektigste vannkvinne

President Diane d›Arras er en tungvekter innen verdens vannmiljø, og leder verdens største nettverk for vannprofesjoner.

Profile for VALUE PUBLISHING

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no