Page 35

DEEPEGS

... er et fireårig forskningsprosjekt som undersøker muligheter for utstrakt utnyttelse av høy-temperatur-systemer. Prosjektet, som ledes av HS Orka, i samarbeid med partnere fra Island, Frankrike, Tyskland, Italia og Norge, er en del av EU Horizon 2020 og har fått garantier på 20 millioner € for deltagelse i IDDP-2 brønnen på Reykjanes.

BEFARING PÅ REYKJANES MED (F.V.) HANNE WIGUM FLANKERT AV TO MEDARBEIDERE FRA STATOIL, ALBERT ALBERTSSON, ÞÓR GÍSLASON, ARI STEFÁNSSON (ALLE HS ORKA) OG CARSTEN SÖRLIE (STATOIL). FOTO: IDDP/G.Ó. FRI∂LEIFSSON

JANUAR 2018

35

Profile for VALUE PUBLISHING

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no