Page 19

FOTO: RUSTAN OLSSON/PREEM

DRIVSTOFF FRA SKOGEN Biodrivstoff produseres av organisk materiale og kan brukes direkte eller blandet med fossilt drivstoff som bensin, diesel eller flybensin. Første generasjon biodrivstoff fremstilles ved gjæring og destillasjon eller ved uttrekk av oljer fra biologisk materiale. Typiske råvarer for dette er mais, sukkerrør, soya, raps eller palmevekster. Andre generasjon biodrivstoff utvinnes av bærekraftige råstoffkilder uten negative påvirkninger på miljøet. Råstoffet kan være biologisk restavfall fra annen produksjon eller fornybare ressurser som

tømmer og restprodukter fra skogbruk. Biozin er et andre generasjons biodrivstoff. – Fabrikken skal levere en helt ren råolje som består av 30 % biodiesel og 70 % biobensin. Kvaliteten på sluttproduktet er ekstremt bra, sier Askheim. – I produksjonen av biozin vil vi benytte en lisensiert teknologi utviklet i USA. Den gir meget høyt energiutbytte, forteller han. PISK OG GULROT Backmark tror at både pisk og gulrot er nødvendig for å få forbrukerne til å tanke grønt. Kundens bevissthet

om klimapåvirkninger er viktig, men i en tidlig fase er det også nødvendig med statlige reguleringer, sier han. I Norge kreves det i dag at det blandes inn 7 % biodrivstoff for veitransporten. Denne prosentandelen skal øke til 20 % fram mot 2020. Markedet vil være der, om Preem og Biozin får realisert fabrikken kan Norge bli en viktig eksportør av biologisk råolje. – Teknologien er til dels uprøvd. Under vurderingen av prosjektet vil vi få flere svar, få en eventuell bekreftelse på om teknologien er robust nok. Men vi har tro på at vi lykkes, det er derfor vi satser penger på dette prosjektet, sier Backmark. /

JANUAR 2018

19

Profile for VALUE PUBLISHING

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no