Page 153

STADIG VIKTIGERE AT TELECOMINFRASTRUKTUREN FUNGERER MOBILNETTET INNGÅR I STADIG FLERE VERDIKJEDER OG SAMFUNNSKRITISKE FUNKSJONER. DERFOR ER DET VIKTIGERE ENN NOENSINNE AT TELECOMINFRASTRUKTUREN FUNGERER I ÅRENE SOM KOMMER. GUNN IREN KLEPPE

JULIA NAGLESTAD/STUDIO B13

– VI ER BLITT et sanntidssamfunn, konstaterer Geir Løvnes, Divisjonssjef for Rejlers Telecom. Vi tar mye på sparket og er hele tiden avhengige av å hente informasjon. – Telecom generelt, og mobilstruktur spesielt, inngår i flere og flere av prosessene i samfunnet. Eksempler inkluderer betalingstjenester og innloggingstjenester med kvittering på SMS, som krever mange systemer for å fungere. Det er en stor utfordring om nettet er nede, og spesielt kritisk er det i krisesituasjoner. Ekstremværet Dagmar gjorde myndighetene oppmerksomme på viktigheten av å ha mobilinfrastrukturen oppe. Strøm finnes det gjerne lokale løsninger for, som nødaggregater på sykehus.

– Slik er det ikke med kommunikasjon. Strøm kan lagres, kommunikasjon kan ikke lagres. Hvis man har behov for kontakt, er det ingen alternativ til å få opp nettet. Det er mye viktigere i dag enn for få år siden, påpeker han. – Samfunnet i dag er avhengig av at nettet fungerer. Hvis ikke, stopper ting opp. I tillegg har folk vent seg av med å planlegge. De har ikke en Plan B. INGEN ENDE Løvnes ser ingen ende på denne utviklingen. Stadig flere verdikjeder ventes å basere seg på mobilnettet. Også IoT (Tingenes Internett) forventes i hovedsak å knyttes sammen via mobilnettet. Tidligere var tilstrekkelig kapasitet i mobilnettene en stor

utfordring. Etter hvert som nettene har blitt oppgradert til 4G, er dette nå et mindre problem. – Jevnt over er kapasiteten god og vil bare bli bedre. Så i forhold til risiko og sårbarhet, mener jeg at kapasitet er et lite problem. Utfordringen består i stedet av å sikre at nettet alltid er oppe, 100 % av tiden. Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkoms) Risikovurdering av ekomsektoren (EkomROS 2017) erkjenner de økende utfordringene ved at mobilnettet ventes å måtte «bære stadig flere og større samfunnsverdier». Samtidig forventes 5G å utgjøre et paradigmeskifte. Mulighetene er store. Nedsiden er at man blir fryktelig avhengig. Skjer det noe uforutsett som vedvarer, stopper viktige samfunnsfunksjoner opp.

JANUAR 2018

153

Profile for VALUE PUBLISHING

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no