Page 148

HAVBRUK

MODERNE I 1939. KS1 FORESLÅR Å RESTAURERE DEN 78 ÅR GAMLE SKIPSMODELLTANKEN.

– Havbruk blir en viktigdel av senteret. Noen store merder linker på en oljeplattform, andre konsept er et skip uten bunn. Vegar Johansen

– Nå har teknologien utviklet seg raskt de siste 10 årene, blant annet på autonome fartøy og elektrisk og hydrogenbasert drift. Kanskje har verden forandret seg så mye at vi må se på infrastrukturen en gang til. Det spørs om vi ikke må vurdere Brattøra igjen. Men da må vi kanskje kutte på noe annet, tror Johansen. Norge må investere i fremtidsrettet FoU og infrastruktur for å opprettholde posisjonen som kunnskapsnasjon. Innen sjøfarteteknologi og havbruk har vi særskilte fordeler. Ocean Space Centre skal 148

JANUAR 2018

forske på havenergi, skipskonstruksjoner og havbruk. Havbruk blir en viktig del av senteret. Noen store merder linker på en oljeplattform, andre konsept er et skip uten bunn. Da skal det ligge på tvers av bølgene, ulikt det et skip vanligvis gjør i fart, sier Johansen. – Havenergi er spennende, og Ocean Space Centre skal se på hav-vind. Og jeg tror også bølgekraft blir et alternativ om noen år. Jeg er helt rolig på at vi vil ha god bruk for denne typen forskning i mange år fremover, sier Johansen. /

Profile for VALUE PUBLISHING

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no