Page 146

HAVBRUK

OCEAN SPACE CENTRE SKAL • • • •

ADM. DIR. VEGAR JOHANSEN I SINTEF OCEAN HÅPER PÅ MODERNE FASILITETER FOR DET NYE OCEAN SPACE CENTRE.

146

JANUAR 2018

utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi. sikre tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur knyttet til høsting og forvaltning av havrommet. bidra til effektiv utnyttelse av nasjonal kompetanse og økt kunnskap gjennom samarbeid med norske og utenlandske institusjoner og virksomheter. aktivt medvirke til økt innovasjonstakt innen havromsteknologi.

Profile for VALUE PUBLISHING

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no