Page 135

– VI HAR TESTET UT ETT KONTRAKTSOMRÅDE FOR DE NYE DRIFTSKONTRAKTENE, OG DET HAR AVGJORT GITT MERSMAK. ERFARINGENE ER AT VI HAR FÅTT EN GOD TILNÆRMING TIL UTFØRING AV OPPGAVENE, OG ARBEIDSFORMEN TROR JEG PASSER BRA OGSÅ FOR ENTREPRENØRENE. JØRN WAD

KNUT OPEIDE/STATENS VEGVESEN

PROSJEKTLEDER Drift og Vedlikehold Trond Haugstad i Vegvesenet er glad for å ha testet ut den nye Driftskontrakten (i 2019 sammenslås 2-kontraktsområder til ett), og er fornøyd både med tilnærmingen de har fått til med entreprenørene, og det praktiske arbeidet de har sett gjennomført til nå.

TROND HAUGSTAD

GODE ERFARINGER – Hovedelementene i kontraktene, eller det vi kan kalle de viktigste endringene fra tidligere, er jo at de varer 8 år nå mot 5 år tidligere. Vi setter en del klare krav til entreprenørene som skal utføre jobbene, men vårt inntrykk er at også de er fornøyd med dette. En av årsakene til dette kan være at vi nå har hatt 9 måneder på å tilnærme oss kontraktene, og fått ryddet unna eventuelle uklarheter og oppfatninger i kontraktsteksten. Vi har forankret hos hverandre en felles forståelse av kontrakts- innholdet. – Dette er også en trygghet for de valgte samarbeidspartnerne, er det ikke så? – Jo, det har vi fått klare tilbakemeldinger på. Vi har jo som en del av kravsbildet at vi skal ha en utstyrspark som tilfredsstiller Euro 6 på bilparken og

Trinn 4 på anleggsmaskiner, og så videre. Derfor kan det nok hende at enkelte av entreprenørene trenger å gjøre noen investeringer på utstyrssiden, og da er det klart at det betyr en større trygghet for dem å ha 8 års avskrivning i et kontraktsforhold i stedet for 5, slår han fast. – Det er ikke surmuling blant dem som ikke blir valgt, da? – Nei, det har vi ikke fått noen tilbakemeldinger om, sier han ettertenksomt. ANNERLEDES PROSESS – Men dette betyr da kanskje at det har vært en annerledes prosess for å få kontraktene på plass enn tidligere? – Ja, innrømmer han villig. Men han er samtidig tydelig på at selv om det har vært en langt mer ressurskrevende prosess å få alle detaljene på plass, er han ganske sikker på at både Statens Vegvesen, entreprenørene og i siste instans brukerne av vegnettet vil komme til å profitere på dette arbeidet: – Vår opplevelse er at ting bedre enn i tidligere kontraktsoppstarter, har fungert fra dag 1. Vi slår fast at vi gjennom den kontrakten som nå er blitt

JANUAR 2018

135

Profile for VALUE PUBLISHING

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no