Page 133

TUNNELVASKING Vi lager utstyret dere trenger.

Tunnelvaskere bygges på krokramme, Laxo, kontainer, direkte på kjøretøy. Størelse på tank og pumper velges etter behov. Såpesystem. Lanser i alle former og størrelser. Bø Børste opp til 2m. Arbeidsarm over førerhus eller montert på plogplate. Integrert hydraulikkaggregat. Pumpe for fylling fra elv/vann.

www.srisa.no

Sikvalandsveien 43 4342 Undheim Tlf: 51484403

Profile for VALUE PUBLISHING

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no