Page 13

SLIK TANKER DU SKIKKELIG LAGRING AV DRIVSTOFF MÅ GJØRES PÅ RIKTIG MÅTE. DET ER MANGE KRAV OG FORSKRIFTER DER UTE, OG IKKE ALLTID LIKE LETT Å FINNE DEM. VERA TANK VISER DEG HVORDAN. THOR LYNNEBERG

VERA TANK

– MANGE er ikke kjent med gjeldende krav fra myndighetene i forbindelse med lagring av farlige stoffer. Vi har derfor laget veiledere. Vi begynte med ADR-godkjente, mobile tanker, og nå også for stasjonær lagring. Dette er nødvendig, fordi det er flere enn én forskrift å forholde seg til, sier daglig leder Knut Evant hos Vera Tank. Det kan være vanskelig å få det hele og fulle bildet, selv om du henvender deg til myndighetene og ber om svar. – Vi har selv forsøkt å få svar på hvordan vi gjør dette riktig. Kanskje er det mange som henvender seg til servicekontoret i kommunen de sogner til. Da havner du ofte ett av to steder: Enten tenker kontoret at dette er en byggesak. Det kan være riktig

nok det. Plan- og bygningsloven er i høyeste grad relevant. Eller du får tips om å ringe brannvesenet. Det er fordi de er lokal myndighet for Brann- og eksplosjonsvernloven. Men det er også forskrifter innen ADR-regelverket, som er viktig i forbindelse med flytting av stasjonære tanker. – I tillegg er det kommet en tank-forskrift, som sorterer under Miljødirektoratet. Det er egentlig den folk snakker om for tiden. Det er den ferskeste forskriften. Problemer oppstår dersom du tror du har det hele og fulle bildet bare ved å forholde deg til den. Det har du nemlig ikke. «Forskrift om montering av farlig stoff» har andre momenter i seg. Den forskriften sorterer under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

JANUAR 2018

13

Profile for VALUE PUBLISHING

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no