Page 128

MASKIN En annen teknologi som i følge Musk skal få opp farten fart er å først varme opp berget med mikrobølger. En gruppe forskere ved Montanuniversität Leoben i Østerrike har funnet ut at det lar seg gjøre hvis TBM-en utstyres med kraftige strålekanoner som har en utgangsytelse på 25 kW – 25 ganger mer enn mikrobølgeovnen på kjøkkenet. I en pressemelding sier forskergruppen at byggetiden kan reduseres med opptil 50 prosent. Ved steinknusing reduseres energibehovet med ti prosent, sammenlignet med tradisjonell bryting.

– Det meste av energien går tapt i form av varme, sier professor Thomas Antretter ved Institutt for mekanikk, som leder prosjektet. Fagfolkene eksperimenterte med forskjellige pulslengder. Det viste seg at korte pulser, dvs. et slags bombardement med mikrobølger, har en høyere effekt ved samme energiforbruk enn beskytning med lange bølger. Ideen med å varme opp berget før bryting er gammel, men ny teknologi ser nå ut til å kunne kontrollere operasjonene.

– Vi søker ikke å erstatte den mekaniske fjerningsprosessen helt, det er ikke mulig. Men vi kan gjøre den lettere. Thomas Antretter

VIA EN HEISANORDNING SKAL BILENE KOMME INN I TUNNELSYSTEMET, DER DE SKAL PLASSERES PÅ SLEDER SOM FRAKTER DEM PÅ SKINNER TIL DESTINASJONEN. ILLUSTRASJON: TBC

128

JANUAR 2018

Profile for VALUE PUBLISHING

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no