Page 1

Nr. 6 - 25. november 2010

Valueinvestering

Investorens vigtigste nøgletal #2

Side 1

INVESTERINGSSKOLE

Investorens vigtigste nøgletal #2 Gæld - en fjende eller en ven? I sidste udgave af Investorens Vigtigste Nøgletal kiggede vi på, hvordan et selskabs egenkapitalsforrentning påvirkede selskabets resultat. I denne sektion vil vi kigge på begrebet gæld, og hvordan det påvirker aktionærens indtjening pr. aktie. Hvad er gæld og hvorfor udsteder firmaer gæld? Et selskab kan finansiere deres forretning på tre måder; via overført overskud, via udstedelse af gæld eller via udstedelse af aktier. Hvis et selskab ikke har tilstrækkeligt overskud til at reinvestere eller ikke har tilstrækkelige pengestrømme, er det derfor nødt til at finansiere en mulig ekspansion via gæld- eller aktieudstedelse. Vi vil i denne sektion fokusere på gældsudstedelsen. Langsigtet og kortsigtet Ved en gældsudstedelse sælger selskabet deres gæld, enten i form af kortsigtet bankgæld elle langsigtet gæld. Den langsigtede gæld sker i form af virksomhedsobligationer, som den private investor har mulighed for at investere i. Den kortsigtede bankgæld skal tilbagebetales inden for et år, mens de langsigtede obligationer har en længere løbetid. Investorer vil opdage, at renterne typisk vil være lavere på den kortsigtede gæld end på den langsigtede gæld. Dette skyldes, at den langsigtede gæld er mere følsom overfor ændringer i styringsrenten, inflationen samt generelle økonomiske begivenheder, og derfor er mere risikabel.

sin hovedstol plus de løbende renter. Hvis et selskab skulle gå konkurs, har investoren, som har lånt selskabet penge i form af gæld, retten til at få en del af konkursboet før aktionæren. Derfor løber gældsinvestoren en mindre risiko end aktionæren. Bør selskaber optage gæld? Selskaber kan optage gæld for at ekspandere i et tempo, som på organisk vis ikke var mulig – dette kaldes at geare selskabet. Lad os prøve at illustrere, hvordan en gearing af et selskab påvirker aktionæren og firmaets resultat pr. aktie. Selskab A Dette selskab har valgt at finansiere deres forretning via udstedelse af 70% aktier og 30% gæld. Fordelt på 70 aktier og 30 gældsbeviser. Selskab B Dette selskab har valgt at finansiere deres forretning via udstedelse af 30% aktier og 70% gæld. Fordelt på 30 aktier og 70 gældsbeviser.

Hvilke firmaer optager typisk gæld? Når selskabet udsteder gæld, forpligter de sig til at betale investorerne løbende renter på det lånte beløb, samt det endelige beløb (hovedstolen) efter et givent antal år. På grund af de løbende rentebetalinger er selskabet nødt til at have en fornuftigt kontantbeholdning eller sunde pengestrømme, som kan imødekomme denne gældsbetaling. Man ser sjældent nye IT- eller biotechselskaber med stor gæld . De forventer ikke en løbende pengestrøm, og vil derfor ikke kunne imødekomme den løbende gældsforpligtelse. De udsteder derfor oftest aktier i opstartsfasen. Selskaber med stabile pengestrømme og forudsigelige fremtidsudsiger vil oftest optage større mængder gæld – dette ses ofte hos forsyningsselskaber eller selskaber indenfor mindre cykliske forbrugsgoder. Gæld vs. aktier Investoren, som har lånt selskabet sine penge til selskabet, ejer ikke retten til selskabets vækst (i modsætning til aktionæren), men udelukkende retten til at få tilbagebetalt http://www.valueinvestering.dk

info@valueinvestering.dk


Nr. 6 - 25. november 2010

Valueinvestering

Investorens vigtigste nøgletal #2

Side 2

INVESTERINGSSKOLE År 2007 Begge selskaber har en god forretning og tjener mange penge. De tjener akkurat samme beløb efter alle omkostninger; driftsomkostninger, personaleomkostninger, renteudgifter, skat og afskrivninger. Årets resultat bliver for begge firmaer 1.000.000 kr. Selskab A har 70 aktier – derfor bliver årets resultat pr. aktie 1.000.000 kr/70 aktier = 14.286 kr./aktie. Selskab B har 30 aktier – derfor bliver årets resultat pr. aktie 1.000.000 kr/30 aktier = 33.333 kr./aktie. Selskab A’s aktionærer har opnået et mindre godt resultat, fordi de er flere aktionærer om at dele overskuddet. Selskabs B’s aktionærer er derimod utroligt tilfredse, fordi en større del af selskab B’s overskud er skabt på baggrund af den større mængde udstedt gæld. Selskabs B’s aktionærer er derfor færre til at dele årets resultat – derfor opnår de et bedre resultat på deres aktier. År 2008 Finanskrisen har ramt de globale aktiemarkeder. Selskaber knokler med deres forretninger, og dette er også tilfældet for A og B. Dette år er knap så godt som forrige – begge selskaber taber 2.000.000 efter alle omkostninger. Selskab A har 70 aktier – derfor bliver årets resultat pr. aktie -2.000.000 kr/70 aktier = -28.571 kr./aktie.

http://www.valueinvestering.dk

Selskab B har 30 aktier – derfor bliver årets resultat pr. aktie -2.000.000 kr/30 aktier = -66.666 kr./aktie. Selskab A’s aktionærer er ikke glade for årets negative resultat på minus 28.571 kr/aktie. Selskab B’s aktionærer er grædefærdige – de har tabt hele 66.666 kr/aktie. Da selskab B tjente penge, var det en fordel at være få aktionærer – men efter det negative resultat, var der ligeledes færre skuldre til at bære tabet. Fordele og ulemper ved gearing Gearede selskaber klarer sig derfor strålende under højkonjunktur, hvor væksten er høj og selskaberne tjener mange penge. Derimod bliver de hårdere ramt under lavkonjunkturer, hvor selskabernes indtjening og vækst er nedadgående. Ligeledes vil de gearede selskaber udgøre en større konkurs risiko, hvis de ikke kan imødekomme deres tilbagebetalinger på den langsigtede gæld. Konklusionen er derfor, at der er større potentielle gevinster at hente hos gearede selskaber, men at dette samtidig medfører tilsvarende højere risiko. I næste sektion, vil vi kigge på, hvordan investoren kan analysere et selskabs gældssammensætning samt overordnede finansielle risiko. Jens Reimer Olesen jro@valueinvestering.dk

info@valueinvestering.dk


Nr. 6 - 25. november 2010

Investorens vigtigste nøgletal #2

Valueinvestering

Side 3

Modelporteføljer Valueporteføljen (Hovedporteføljen) Investerer i tre typer selskaber; store selskaber i modvind, aktier med likvide aktiver samt billige vækstaktier. I alle tilfælde skal vi kunne spotte en katalysator, som retfærdiggør en værdiforøgelse. Porteføljen indeholder: • Bolt Technology • HQ Sustainable M. Industries • China Edu. Alliance • Noble • Continucare • Transocean • Fuqi International • Western Digital Corp. Performance All-time 36,2 % 1 måned 5,0 % All-time vs. S&P 500 21,7 %

Valueporteføljen

S&P 500

Billige vækst sels.

S&P S&P 500 500

Billige vækst selskaber (Peter Lynch) Investerer i selskaber som har historisk høj vækst i indtjeningen, gode fremtidsudsigter men som markedet har overset eller prisfastsat for lavt. Porteføljen indeholder: • Asiainfo-Linkage • Fuqi International • China Edu. Alliance • HQ Sustainable M. Industries • Clicksoftware Tech • Metropolitan Hith Network • Full House Resorts Performance All-time 8,4 % 1 måned -12,1 % All-time vs. S&P 500 0,0 %

Undervurderede selskaber (Benjamin Graham) Investerer i selskaber, hvis aktiver kan købes til spotpris. I alle investeringstilfælde skal vi kunne spotte en katalysator, som retfærdiggør en værdiforøgelse. Porteføljen indeholder: • Comverse Tech. Inc. • HQ Sustainable M. Industries • Qiao Xing Uni. Res. • Trans World Entertainment • Fuqi International • Integrated Electrical Services • NeuroMetrix Inc. Performance All-time 27,0 % 1 måned 1,4 % All-time vs. S&P 500 12,2 %

http://www.valueinvestering.dk

Undervurderede s.

S&P 500

info@valueinvestering.dk

Valueinvestering #6  

Nyhedsbrev #6 fra Valueinvestering.dk. I denne uge ses der på anden del af investorens vigtigste nøgletal. For flere gratis dybdegående akti...