Page 1

Nr. 4 - 11. november 2010

Valueinvestering

Investorens vigtigste nøgletal #1

Side 1

INVESTERINGSSKOLE

Investorens vigtigste nøgletal #1 I en verden, hvor medierne får større og større indflydelse bliver det vigtigere at kunne skelne mellem brugbar information og overflødig information. Som investor bliver vi hver dag eksponeret for utallige finansnyheder, som ofte har meget subjektive og tvetydige undertoner. Dette bunder i, at de forskellige analytikere, banker og investeringseksperter har forskellige interesser og udgangspunkter. Hvis man ukritisk tager stilling til alle disse udmeldinger, vil man løbe rundt som en høne uden hoved. På Valueinvestering vil vi forsøge at skabe overblik over de centrale nøgletal, som investoren skal fokusere på.

Der er skrevet mange artikler og videnskabelige afhandlinger om handlende fordele og ulemper ved enten at udbetale udbytter, skyde penge i selskabet eller tilbagekøbe egne aktier. Meget research påpeger at selskaber, som udbetaler en stor del af deres overskud løbende historisk set har klaret sig bedre end selskaber, som har skudt pengene tilbage i selskabet.

Return on Equity Hvordan forrenter selskabet investorernes penge? Når en investor køber en aktie, køber han en del af selskabets egenkapital. Egenkapitalsforrentningen er defineret som selskabets resultat efter skat divideret med selskabets egenkapital. Når selskabet er i stand til at bruge deres aktiver (bygninger, patenter, teknologi) til at skabe merværdi i forhold til deres passiver (lån og aktionærernes indskudte kapital) vil deres egenkapital vokse. Når egenkapitalen vokser vil aktionærens ejerandel i selskabet blive mere værd. Dette kaldes egenkapitalsforrentningen eller Return on Equity (ROE). “Investoren bør kigge efter selskaber, som har vist stabil egenkapitalsforrentning de seneste 5 til 10 år. Ydermere bør han være opmærksom på store udsving og afvigelser i forhold til tidligere år. Som en tommelfinger regel bør den gennemsnitlige egenkapitalsforrentning være min. 14% de seneste 5 år. Dette vil sige at selskabet gennemsnitligt for hver ene krone have genereret 14 øre i form af vækst i egenkapital.” Dividend Yield & Earnings per Share Hvor mange penge tjener selskabet til investoren og bliver de udbetalt? Da investoren jo ejer en del af selskabets aktiver og egenkapital er han også berettiget til at få del i selskabets overskud. Når selskabet leverer et resultat efter skat kan de gøre tre ting med disse penge: 1. Udbetale udbytte til aktionærerne. Aktionæren får pengene i hånden med det samme. 2. Skyde pengene tilbage i selskabet. Derved vil selska bets egenkapital vokse med det givne beløb. 3. Tilbagekøbe egne aktier og tage dem ud af cirkula tion. Dette vil bevirke at der er færre aktionærer til at dele selskabets overskud. Dermed får hver ak tionær flere penge udbetalt når selskabet genererer overskud. http://www.valueinvestering.dk

“Investoren bør kigge efter selskaber som stabilt har vækstet deres indtjening pr. aktie og som konsekvent har hævet deres udbytte procent. Horisonten for dette bør være minimum fem år.” Et pragteksempel på dette er Coca-Cola. Siden deres børsnotering i 1920 har Coca-Cola udbetalt udbytte til deres aktionærer. De sidste 48 år har dette udbytte tilmed været stigende. Lige nu udbetaler Coca-Cola et udbytte på ca. 3% af aktieprisen – ca. det samme som den nuværende rente på en 10-årig statsobligation. Ydermere har Coca-Cola i løbet af de sidste år tilbagekøbt store mængder af egne aktier, hvilket indikerer, at selskabet tror på egne aktier. I næste sektion vil vi kigge på, hvordan selskabets nuværende aktiepris kan analyseres i forhold til deres indtjening og egenkapital - denne udkommer i næste uges nyhedsbrev. Jens Reimer Olesen jro@valueinvestering.dk

info@valueinvestering.dk


Nr. 4 - 11. november 2010

Investorens vigtigste nøgletal #1

Valueinvestering

Side 2

Modelporteføljer Valueporteføljen (Hovedporteføljen) Investerer i tre typer selskaber; store selskaber i modvind, aktier med likvide aktiver samt billige vækstaktier. I alle tilfælde skal vi kunne spotte en katalysator, som retfærdiggør en værdiforøgelse. Porteføljen indeholder: • Bolt Technology • HQ Sustainable M. Industries • China Edu. Alliance • Noble • Continucare • Transocean • Fuqi International • Western Digital Corp. Performance All-time 40,0 % 1 måned 12,3 % All-time vs. S&P 500 23,7 %

Valueporteføljen

S&P 500

Billige vækst sels.

S&P S&P 500 500

Billige vækst selskaber (Peter Lynch) Investerer i selskaber som har historisk høj vækst i indtjeningen, gode fremtidsudsigter men som markedet har overset eller prisfastsat for lavt. Porteføljen indeholder: • Asiainfo-Linkage • Fuqi International • China Edu. Alliance • HQ Sustainable M. Industries • Clicksoftware Tech • Metropolitan Hith Network • Full House Resorts • RINO International Performance All-time 24,4 % 1 måned 7,4 % All-time vs. S&P 500 14,3 %

Undervurderede selskaber (Benjamin Graham) Investerer i selskaber, hvis aktiver kan købes til spotpris. I alle investeringstilfælde skal vi kunne spotte en katalysator, som retfærdiggør en værdiforøgelse. Porteføljen indeholder: • Comverse Tech. Inc. • HQ Sustainable M. Industries • Qiao Xing Uni. Res. • Trans World Entertainment • Fuqi International • Integrated Electrical Services • NeuroMetrix Inc. Performance All-time 31,9 % 1 måned 8,4 % All-time vs. S&P 500 15,3 %

http://www.valueinvestering.dk

Undervurderede s.

S&P 500

info@valueinvestering.dk

Valueinvestering #4  

Nyhedsbrev #4 fra Valueinvestering.dk. I denne uge kigges der på endnu et afsnit fra aktieskolen. For flere gratis dybdegående aktieanalyser...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you