Page 1

VALLENSBÆKNU NUMMER 3 | 8. APRIL 2014 | VALLENSBAEK.DK

03

age d e l o k s k i s u M i Tivoli

ALLE KAN GÅ MED

NYE MADHOLD I SENIORHUSET Bagsiden

CYK ELTUR FO R NYE BORGERE

GIV ET PRAJ

5

SFO’er i

FORANDRING

6

MUSIK PÅ TRAPPEN

7


INDHOLD

4

VI MODERNISERER VEJBEPLANTNINGEN

AKTIV I VALLENSBÆK

VALLENSBÆK KOMMUNE Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand tlf: 4797 4000 www.vallensbaek.dk kommune@vallensbaek.dk

VALLENSBÆK nu kommunikation@vallensbaek.dk tlf: 4797 4011 Omdeling: Post Danmark A/S Foto: Vallensbæk Kommune, Colourbox Deadline: Næste nummer udkommer den 13. maj, deadline for input til artikler/opslag er den 18. april. Deadline for input til kalenderen via www.vallensbaek. dk/kalender er den 25. april.

Svanemærke FSC mærke 2 | VALLENSBÆK NU

10-11

LÆR AT BRUGE REJSEKORTET

Fremtidens Borgerhus telefontider: Mandag-torsdag: 8.00-19.00 Fredag: 8.00-17.00 Lørdag: 10.00-15.00

NYTTIGE NUMRE

Fremtidens Borgerhus personlig betjening: Mandag-torsdag: 10.00-19.00 Fredag: 10.00-17.00 Lørdag: 10.00-15.00

Tandlægevagt: 3538 0251

Fremtidens Borgerhus åbningstider for selvbetjening: Mandag-fredag: 08.00-22.00 Lørdag-søndag: 08.00-15.00

Naturgas vagttlf: 3954 7010

Adgangskort til selvbetjening uden for tider for personlig betjening fås i Fremtidens Borgerhus. Rådhus og jobcenter telefontider: Mandag-onsdag: 8.00-15.00 Torsdag: 8.00-18.30 Fredag: 8.00-13.00 Rådhus og jobcenter åbningstider: Mandag-onsdag: 8.30-14.00 Torsdag: 8.30-18.00 Fredag: 10.00-12.00

14

Alarm: 112 Politi: 114 eller 4386 1448 Akuttelefonen: 1813 Dyrenes vagtcentral: 1812 Døgnpleje Rønnebækhus: 4373 4344 El-forsyning: Dong Energys vagttlf: 7210 2030 Spørgsmål om kloak eller kloakproblemer på tlf: 3634 3800. Uden for normal arbejdstid kan du kontakte vagten på tlf: 4043 1836. Vej og Park: 4373 2631 Vej og Park vagttlf: 2673 7225 Kommunens vandforsyning HOFOR: 3395 3395 HOFOR vagttlf: 3888 2424 Vallensbæk Strands vandforsyning: Vagttlf: 4373 7188 Varmeforsyning: Vagttlf: 2620 5015 Vallensbæk Fjernvarmeværk: 4364 6116 Vejlegårdens Fjernvarmeværk: 4373 3683


ENGAGERET I VALLENSBÆK

Winnie Mortensen er formand og instruktør i klubben Linedancing Vallensbæk. Linedance handler om livsglæde, motion og socialt samvær.

Kender du en, der er engageret i Valle nsbæk, som vi kan portræ ttere i Vallensbæ k NU? Så skriv til os på ko mmunikation@ va llensbaek.dk

Livsglæde og linedance

Rocking Chair”, ”Vine” og ”Lockstep”. Nej, det er ikke titler på amerikanske film, men navnene på nogle af de trin, man bruger i linedance. Selv om det måske lyder indviklet, så er det ikke så svært. Man skal bare gøre det samme som instruktøren. Alle kan faktisk være med fra 10-årsalderen og opefter, fortæller Winnie Mortensen fra Linedancing Vallensbæk. ”Vores medlemmer er mellem 19 og 86 år, og nogle har gået her siden klubben startede for otte år siden”, fortæller Winnie, der selv underviser på adskillige hold fordelt på fire af ugens dage. ”Og den dag, jeg ikke underviser, går jeg selv til det”, siger hun med et grin. Der er vist ingen tvivl om, at Winnie har linedance helt inde under huden. ”Jeg er gammel gymnastikinstruktør, udlært på højskole. Min datter er også gymnastikinstruktør og kom hjem en dag efter et kursus og viste mig linedance. Jeg tænkte, at det skulle vi have i Vallensbæk”, fortæller Winnie, når hun bliver spurgt til, hvordan klubben startede. Siden er det bare vokset, og klubben har i dag 80 medlemmer, hvoraf nogle går på flere hold. Der undervises på fem niveauer lige fra begynder til rutineret, så der er et hold for enhver, der skulle have lyst til at give sig i kast med linedance. I alt findes der omkring 200.000 forskellige danse inden for linedance, og Winnie sørger løbende for at finede inspiration til at udvikle sin undervisning. ”Jeg tager ud til workshops i weekenderne og ser, hvad andre foreninger danser. Vi kalder det CD-bal, selv om mange ikke bruger CD’er mere”, siger hun. Udover de åbenlyse fordele med

”Linedance giver motion – også til de små grå”, fortæller Winnie Mortensen fra Linedancing Vallensbæk.

motionen, betyder det sociale meget i klubben. ”Vi holder fester fire gange om året, og det er noget medlemmerne glæder sig meget til”, fortæller Winnie. Klubben giver også opvisninger til forskellige arrangementer i og uden for Vallensbæk, for eksempel optrådte de til Vallensbæk Kulturhavn, som var en del af Vestegnens Kulturuge.

”Og den 29. april holder vi åbent hus i festsalen på Egholmskolen i anledning af Dansens Dag. Alle er velkomne fra 10 år og opefter – det er kl. 18-20”, siger Winnie. Det er også muligt at prøve linedance selv fire søndage i juli i Vallensbæk Mose. Læs mere på klubbens hjemmeside www.linedancingvallensbek.dk.

Vores medlemmer er mellem 19 og 86 år VALLENSBÆK NU | 3


TEKNIK OG MILJØ

Vi moderniserer vejbeplantningen i Nordmarken Vallensbæk Kommune er i gang med at forbedre og modernisere vejbeplantningen i Vallensbæk Nordmark, som stammer helt tilbage fra udstykningen i 1970’erne.

Nogle steder generer buskene udsynet – det bliver nu bragt i orden

E

n stor del af træerne på Horsbred, Nørrebred og Syvhøjvænge er syge og vantrives – og er derfor nødt til at blive fældet. De resterende træer, paradisæbletræerne, har det fint nok, men nedfaldsfrugten fra disse træer giver forskellige problemer. Dels tiltrækker frugterne rotter, og dels stopper de vejbrøndene til og er til gene for fodgængere og cyklister. På selve stamvejene Horsbred, Nørrebred og Syvhøjvænge er bedene fyldt med ukrudt og selvsåede træer og bliver derfor ryddet. I stedet sår vi græs og planter træer, og der bliver væsentligt flere træer end dem, vi fælder. På hver vej planter vi over 30 nye træer, som fra starten af er 3-3,5 meters høje. De nye træer plantes i det sene efterår af hensyn til vækstsæsonen. På sidevejene til de tre stamveje har bedene det bedre, men de steder, hvor der er træer, er der samme problemer som nævnt ovenfor – nedfaldsfrugt og sygdom. Nogle steder generer buskene udsynet, hvilket er et problem i forhold til trafiksikkerheden. Det bliver nu bragt i orden. Andre steder beholder og genplanter vi nogle af buskene. Slutresultatet bliver en flot og æstetisk sammenhængende løsning.

4 | VALLENSBÆK NU

I den kommende tid • Græsklipningen er star tet op • Vi laver brolægningsarbejde, især fortovsfliser • Vi sår græs i vejbede, særligt i Vallensbæk Nordmark • Vi renser vejgrøfter og brønde på cykelstierne


TEKNIK OG MILJØ

Giv et praj om fejl og mangler

S

er du et hul i cykelstien på vej til arbejde? Eller et væltet skilt i dit nabolag? Så ”Giv et praj” til Vallensbæk Kommune, enten via funktionen ”Giv et praj” på www.vallensbaek.dk eller ved at benytte app’en ”Giv et praj”, som du kan downloade til din smartphone: til iPhone på App Store eller til Android på Google Play. Vallensbæk Kommune modtager praj om fejl og mangler på de kommunale bygninger, vejanlæg og grønne områder. Derfor kan du give kommunen et praj, hvis du for eksempel ser et hul i vejen, et ødelagt vejskilt eller en mur med graffiti.

Beskeden sendes direkte til den medarbejder i kommunen, som har det praktiske ansvar for, at fejlen eller manglen bliver udbedret så hurtigt som muligt.

Trafiksikkerhedspulje 2014

V

allensbæk Kommune har som forsøg afsat en pulje på 200.000 kr. i 2014 til at understøtte lokale initiativer til at øge trafiksikkerheden. Puljen kan søges af grundejerforeninger, boligforeninger mv. Ansøgningsfristen er den 1. maj. Ansøgningerne sendes til Center for Teknik og Klima, ctk@vallensbaek.dk.

gruppen for ansøgningen • Begrundelse for ansøgningen • Beskrivelse af projektet vedlagt skitsetegninger • Evt. budget

Ansøger bidrager med en medfinansiering på minimum 20 procent og/ eller drift-finansiering afhængigt af projektets omfang.

Center for Teknik og Klima vurderer de indkomne ansøgninger i forhold til trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger, og lægger i sine vurderinger vægt på uheldsregistrering og hastighedsmålinger. Er der registrerede uheld, eller overskrider 15 procent af bilisterne hastighedsbegrænsningen, prioriteres disse ansøgninger.

Ansøgningens indhold

Forslagene offentliggøres

Ansøgningen skal indeholde: • Oplysninger om, hvem der står bag ansøgningen • Oplysning om, hvorvidt der er inddraget eksterne parter (f.eks. andre grundejerforeninger eller kommunen i forbindelse med fornyelse af belægning mv.) • Formål med ansøgningen og mål-

Projektforslagene offentliggøres på www.vallensbaek.dk og på kommunens Facebookside til orientering og sparring med borgerne. Center for Teknik og Klima udarbejder på baggrund af vurderingen en prioritering af ansøgningerne, som i sidste ende vurderes og godkendes af Teknik- og Miljøudvalget.

Ansøger bidrager til finansiering

VALLENSBÆK NU | 5


BØRN OG SKOLE

SFO’er i forandring Til august træder skolereformen i kraft. Den indeholder bl.a. en længere skoledag, og derfor ændrer SFO’erne sig også efter sommerferien.

0. - 4. klasse SFO’en for de mindste klasser (SFO 1) udvides fra august 2014 til også at indeholde 4. klasserne. Tilbuddene bliver justeret, så der også er gode aktiviteter for de ældste af børnene, men derudover vil SFO1 fortsætte med det samme indhold som hidtil ude på de tre skoler. Åbningstider: SFO’en vil have den samme åbningstid som i dag. Se skolernes hjemmesider. Betaling: Forældrebetalingen for dette tilbud er i 2014 på 1.490 kr./md.

5. - 6. klasse Fritidstilbuddet til børnene i 5. - 6. klasserne (SFO 2) fortsætter efter sommerferien 2014 i den fælles SFO2 EgPiVa indtil udgangen af skoleåret 2014/15. Det er tidligere besluttet, at der skal oprettes et nyt fritidstilbud til elever i femte og sjette klasse i regi af Ungdomsskolen, så dette bliver der et år til at forberede og gøre klar. Åbningstider: EgPiVa vil have samme åbningstider som i dag. Betaling: 5.-6. klasses tilbuddet koster 600 kr./md. Juli måned er betalingsfri måned.

Tilmelding Både tilmelding og udmelding sker via den digitale pladsanvisning på www.vallensbaek.dk/pladsanvisning

Valg til skolebestyrelserne

D

et er nu, der skal vælges medlemmer til skolebestyrelsen ved din skole. Hvordan skal undervisningen foregå på skolen? Hvordan skal skolens mobbepolitik se ud? Hvilken type lærere har skolen brug for de næste år? Hvilke forventninger har skolen til forældredeltagelsen efter skolereformen? Det er spørgsmål som disse, skolebestyrelserne arbejder med. Skolebestyrelserne har stor indflydelse på skolens hverdag, og det er derfor vigtigt, at så mange forældre som muligt bruger deres indflydelse i forhold til, hvordan de nye bestyrelser bliver sammensat. Den 8. april bliver der afholdt informationsmøde om skolebestyrelsesvalget på kommunens tre folkeskoler. Her vil valgbestyrelsen give en orientering om de regler, der gælder for valget. Kandidaterne, der stiller op, vil blive præsenteret, og du har mulighed for at drøfte kandidatopstillingerne og evt. indlevere yderligere kandidatopstillinger. Den sidste frist for at stille op som kandidat er den 22. april kl. 12. Alle valgberettigede kan stille op. Opstilling som kandidat sker ved henvendelse til skolens leder. Hvis der mellem kandidaterne kan aftales en opstillingsrækkefølge, skal der ikke foretages afstemning, og der bliver så tale om fredsvalg. På www.vallensbaek.dk/skole og skolernes hjemmesider kan du læse mere om skolebestyrelsesvalget.

Fakta 8. april: Valgmøde 22. april: Sidste frist for at stille op som kandidat 5. maj: Alle stemmeberettigede modtager valgmateriale – med mindre der afholdes såkaldt fredsvalg 20. maj: Sidste frist for at aflevere stemmesedlen.

6 | VALLENSBÆK NU


AKTIVITETER

Fremtidens Borgerhus Som noget nyt tilbyder vi hver uge en guidet rundvisning i Fremtidens Borgerhus. I hele april måned har vi H.C. Andersen-tema i huset, og der vil være flere forskellige aktiviteter. Læs mere på www.vallensbaek.dk/fremtidensborgerhus og find os på Facebook. Musik på Trappen Et nyt koncept i Fremtidens Borgerhus er Musik på Trappen. I marts var der premiere på arrangementet, som er et nyt samarbejde mellem Fremtidens Borgerhus og Vallensbæk Musikskole. Små grupper og solister fra musikskolen optrådte under temaet filmmusik. Der vil løbende være Musik på Trappen: Tema og tidspunkt vil blive offentliggjort i kalenderen på www.vallensbaek.dk og på Facebook. Den 24. april kl. 19 kan du opleve en times Opera på Trappen. Trioen TakeAwayOpera giver en musikalsk introduktion til operaens verden, når de synger, spiller og fortæller om de største operaer fra renæssancen og frem til det 20. århundrede. Det bliver en time med romantik, galskab, saftigt begær og drama!

Digital hjælp Du kan altid få hjælp og vejledning i Fremtidens Borgerhus i at bruge de digitale muligheder. Derudover tilbyder Ældresagen PC-hjælp hver tirsdag kl. 10-12, hvor der vil være to frivillige ad gangen til stede til at hjælpe. Du kan medbringe din egen computer eller tablet, og der vil også være fire computere, som du kan sidde og arbejde ved, mens du får hjælp.

3D-kunst I Fremtidens Borgerhus har vi arbejdet med huset, lyset og kunsten for at skabe en attraktiv og inspirerende ramme. Det interaktive 3D-kunstværk for foden af amfi-trappen skifter farve, når en af sensorerne fanger din bevægelse. Det er der mange børn, der har opdaget. Kig forbi og prøv selv.

Fotoudstilling Vi får besøg af fotoklubben Fotoakrobaterne, der i hele april vil udstille fotos. Der er fernisering tirsdag den 1. april kl. 16, og om lørdagen den 19. april kan du deltage i en workshop, hvor du dels kan få info om klubbens aktiviteter og dels få tips og tricks til, hvordan du skaber skønne fotografier, betjener forskellige kameratyper og ikke mindst efterfølgende behandler billederne.

Åbent magasin Vi har åbnet magasinet, så du kan gå på opdagelse i det i husets betjeningstid. Vi ses i Fremtidens Borgerhus!

VALLENSBÆK NU | 7


Indtast dit arrangement via www.vallensbaek.dk/kalender, så kommer titel, tid og sted med i Vallensbæk NU, hvis det er indtastet inden deadline.

Hver søndag kl. 10 er der gudstjeneste. Læs mere på www.vallensbækkirke.dk

AKTIVITETSKALENDER

På www.vallensbaek.dk/kalender er der mere information om det enkelte arrangement.

08.

april

Kom til gratis informationsaften og få en bred palet af informationer, der hjælper dig til at sætte struktur på din virksomhedsopstart. 17:30 Kulturhuset Kilden, Brøndby --------------------------------------------

09.april

Aktiviteter i Seniorhuset: Læs mere på www.vallensbaek.dk/ korsagergaard --------------------------------------------

09.april

SuperBrugsen Vallensbæks årsmøde. Adgangskort hentes i kiosken i SuperBrugsen ved fremvisning af medlemskort. 18:00 Egholmskolens festsal --------------------------------------------

09.April

Ældre Sagens forårsfest Pris: 250 kr. Tilmelding på www. aeldresagen-vallensbaek.dk 18:30 Korsagergård --------------------------------------------

09.

april

Bedre Psykiatri, gratis foredrag. Mads Fabricius fortæller sin egen historie fra isoleret skizofreni-patient til at finde vejen tilbage til livet. 19:00 Kulturcenter Taastrup

8 | VALLENSBÆK NU

11.april

Ældrerådet i Vallensbæk afholder borgermøde om Rejsekortet. To medarbejdere fra Rejsekort Kundecenter giver en kort introduktion og besvarer spørgsmål. Tilmelding er nødvendigt på tlf: 3012 5514 fra kl. 9-10 senest den 10. april. 13:00 Seniorhuset Korsagergård --------------------------------------------

24.

april

Opera på Trappen (se side 7) 19:00 Fremtidens Borgerhus --------------------------------------------

27.april

Golfens Dag (se side 10) 11:00 Copenhagen Golf Center Golf Club --------------------------------------------

29.

april

Aktiviteter i Seniorhuset: Læs mere på www.vallensbaek.dk/ korsagergaard

Iværksætterkursus, der løber over fem tirsdage. Prisen er 900 kr. i alt for fem kursusgange. Tilmelding og mere information på www.ivkp.dk 17:30 Herlev Medborgerhus

--------------------------------------------

--------------------------------------------

20.april

30.april

16.

april

Ældrerådets indkøbstur går til Waves i Hundige. Bussen kører fra Nord kl. 10 og Rønnebækhus kl. 10.15. Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding til 2147 0758 eller 2835 1953 eller inger.bent@hotmail.com. --------------------------------------------

23.april

Aktiviteter i Seniorhuset: Læs mere på www.vallensbaek.dk/ korsagergaard --------------------------------------------

24.

april

Åbent hus i Center for Sundhed og forebyggelse. Den sidste torsdag i hver måned kan du komme forbi på rådhuset og få gode råd til at hjælpe din sundhed på vej. 16:00 Vallensbæk Rådhus, stueetagen

Aktiviteter i Seniorhuset: Læs mere på www.vallensbaek.dk/korsagergaard --------------------------------------------

30.april

Møde i kommunalbestyrelsen 17:30 Vallensbæk Rådhus


Scan koden og se kalenderen direkte på din smartphone.

07.

30.

maj

april

Dansens Dag: Linedancing Vallensbæk holder åbent hus. Der vil blive undervist i lette begynderdanse, så alle fra 10 år og op kan være med. Man behøver ikke dansepartner, og der vil være kaffe/te og småkager i pausen. 18:00 Egholmskolens festsal --------------------------------------------

03.maj

Grundejerforeningen Strandparkens vejloppemarked. Alle er velkomne. 10:00 Strandparksvej, Næsbyholmsvej og Søholmvej --------------------------------------------

03.-04.maj

Vallensbæk Strands loppemarked. Alle er velkomne 10:00 Hyttevænget, Hyttekrogen og Kollerupvej

Aktiviteter i Seniorhuset: Læs mere på www.vallensbaek.dk/ korsagergaard

04.maj

Standerhejsning. Vallensbæk Modelskibs Klub åbner deres 31. sæson ved at sejle med modelskibe i regnvandsbassinet ved hjørnet af Vallensbæktorvvej og Vallensbækvej. 10:00 Vallensbækvej --------------------------------------------

06.maj

Café Husk. Et tilbud for borgere med hukommelsessvækkelse eller demens og deres pårørende. Pris: 25 kr. for kaffe og brød 16:00 Højstruphave

07.

maj

Ældre Sagen: TV bag facaden. Kom og mød Kurt Strand som har 35 års erfaring som journalist. Tilmelding på www.aeldresagen-vallensbaek.dk Pris: 50,- (80,- for ikkemedlemmer) 19:30 Korsagergård --------------------------------------------

08.

maj

Inspiration for fremtiden. Temadag for kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere 12:00 Vallensbæk Idrætscenter

--------------------------------------------

03.

maj

Kapgangsstævne (se side 11) 12:00 Vallensbæk Landsby

S SESMØDE OG ÅBENT HU KOMMUNALBEST YREL . april kl. 17.30, hvor holder møde den 30 Kommunalbest yrelsen lkomne. alle interesserede er ve unallighed for at møde komm Efter mødet er der mu politikerne uformelt. olitik fra på ww w.vallensbaek.dk/p Dagsorden kan hentes n hentes på mandagen inden kan de fredagen før mødet. Fra . rådhuset i åbningstiden

VALLENSBÆK NU | 9


AKTIV I VALLENSBÆK

Vil du prøve at spille golf? Golfklubben i Vallensbæk – CGC Golf Club – har et par gode tilbud til nye medlemmer. Golf er både før børn og voksne

Lige her i Vallensbæk har du mulighed for at spille på hele tre forskellige golfbaner: en 18-hullers mesterskabsbane, en 9-hullers intermediate-bane for de let øvede og en 9-hullers skovbane for begyndere.

Prøvemedlemskab – både for juniorer og seniorer En god måde at komme i gang på er at tegne et prøvemedlemskab, hvor der indgår individuel undervisning og træning. Beløbet for prøvemedlemskabet fratrækkes i kontingentet, hvis du efterfølgende vælger fuldt medlemskab.

Juniorer spiller gratis I hele 2014 kan juniorer spille gratis på Skovbanen ifølge med et medlem eller en betalende voksen.

Golfens Dag Søndag den 27. april kl. 11 holder klubben Golfens Dag: Et åbent hus-arrangement, hvor du kan blive præsenteret for de muligheder, som klubben tilbyder. Efter demonstration af spillets forskellige faser, kan du få lov at prøve selv.

Udstyr kan lånes Til alle arrangementerne kan der stilles golfudstyr til rådighed, så det behøver du ikke at tænke på i første omgang. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til klubbens sekretariat på tlf: 4374 1122 eller info@cgcgolfclub.dk. Eller læs mere på klubbens hjemmeside www. cgcgolfclub.dk. Golfklubben i Vallensbæk holder til på Copenhagen Golf Center på Golfsvinget.

10 | VALLENSBÆK NU

Træningsredskaberne er så vidt muligt lavet af naturmaterialer og falder godt ind i landskabet.

Løb og træn langs stranden Nu kan du kombinere din løbetur i Strandparken med træning på en række udendørs redskaber, der tilsammen udgør Aktivitetsbanen.

Formålet med Aktivitetsbanen er at åbne Strandparken for endnu flere brugere, end dem vi aktuelt har. Redskaberne kan bruges som afbræk i løbetur, hvor man kan få brugt de forskellige muskelgrupper, og børn kan også bruge redskaberne til leg”, fortæller driftschef Henrik Hedegård fra Strandparken. De ti træningsredskaber er fordelt på en strækning på to kilometer, startende lige øst for havnen og videre over mod Brøndby.

Om Strandparken Strandparken ved Køge Bugt er et 7 km langt strandområde med masser af hvidt sand og rent badevand. Området drives i fællesskab af kommunerne Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve.


AKTIV I VALLENSBÆK

Kapgang i Vallensbæk landsby VI39 Kapgang afholder kapgangsstævne i Vallensbæk landsby lørdag den 3. maj. lang, så mændenes 20 km svarer til lidt over 22 omgange. Tilskuerne har derfor rig mulighed for at betragte den særegne gangart. Der opstilles kegler til afskærmning af deltagerne, men trafikken forløber som normalt, og deltagerne skal ikke krydse vejen nogen steder.

Kapgang har jubilæum i Vallensbæk

Ruten til kapgangsstævnet går forbi præstegården, Højrupgård og gadekæret. Målet er ved den røde lade.

D

er er tale om forskellige distancer for alle aldre, hvor hovedbegivenheden er 20 km for mænd, som samtidig er dansk mesterskab. Her er Andreas Nielsen fra atletikklubben ”Århus 1900” favorit til at snuppe titlen efter godt halvanden times hurtig spadseren.

VI39 Kapgangs egne deltagere går i veteranklasserne på kortere distancer. Traditionen tro er der både danske og udenlandske deltagere.

Kapgangsklubben kom til Vallensbæk og blev en afdeling af VI39 i 1989. Samtidig med, at VI39 i år fylder 75 år, har kapgangsafdelingen altså 25 års jubilæum i kommunen. Klubben har sit udspring fra sukkerfabrikken Phønix i København i slutningen af 1950’erne, og det er forklaringen på, at det årligt tilbagevendende kapgangsstævne denne gang afholdes for 58. gang. Stævnet blev tidligere afviklet i Valbyparken. Læs mere om klubben på www.vi39.dk under Kapgang.

Landsbyen rundt og rundt igen Kapgængerne skal gå på en rundstrækning, som er præcis 892 m

Er du også vild med dans?

D

anseforeningen "Step by Step" har ledige pladser til latin & standarddans. Vi er i dag ca. 8 par, der har danset fra to til otte år. I sæsonen mødes vi ca. to fredage hver måned kl. 18-20 til to timers dans. Her bliver vi undervist af særdeles kvalificeret danselærer(e) – alt sammen under mottoet smil, sved og smidige dansetrin.

Det foregår i Multisalen på Vallensbæk Skole eller festsalen på Egholmsskolen. Har man danset før er det en stor fordel - men nye dansere skal også være velkomne. Man tilmelder sig som par. Få mere at vide hos Käthe & Thomas Christensen på tlf: 2517 1166 eller thomas.dad45@gmail.com

VALLENSBÆK NU | 11


SUNDHED

Løb sommeren i møde

Hjælp din Sundhed på vej Den sidste torsdag i hver måned kl. 16-17 kan du komme forbi Vallensbæk Rådhus og få en snak om din sundhed i Center For Sundhed og Forebyggelse, hvad enten det handler om kost, motion eller sygdom. Sammen kan vi måske finde frem til et sundhedstilbud, som passer præcis til dig! Næste gang er torsdag den 24. april. I maj holder vi åbent allerede den 22. maj pga. Kristi Himmelfart. Vi glæder os til at se dig!

– du kan nå det endnu

Løbefællesskabet Løb i Vallensbæk har netop startet årets løbesæson, og tilbyder alle i Vallensbæk løbetræning, uanset løbeerfaring. Der er løbetræning på seks forskellige niveauer. Du kan sagtens nå at være med. Læs mere om træningstider og tilmelding på www.lobivallensbaek.dk eller kontakt løbetræner: Lotte Rørvig på tlf: 4373 2662.

Gratis diætistvejledning Du kan få gratis kostvejledning hos en klinisk diætist, hvis du bor i Vallensbæk Kommuner og har:

NYT HOLD Gratis diabetes -skole På Diabetes-skolen møder du et professionelt hold af undervisere, der giver dig en masse brugbar viden og gode redskaber, som kan gøre din hverdag med diabetes nemmere. Kontakt sygeplejerske Rikke Braad for yderligere information på tlf: 2446 1667. Vores næste hold starter den 24. april og varer fem torsdage kl. 16-19 i Ishøj.

• Diabetes • Forhøjet blodtryk • Forhøjet kolesterol • KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) • Utilsigtet vægttab • Kræft • Hjertekarsygdom. • Eller er gravid og overvægtig Det er muligt at modtage vejledning af diætisterne enten på Rådhuset eller i Sundhedshus Nordmarken. Vil du vide høre mere, Kontakt diætisterne: Christina Christiansen, tlf: 4797 4125, chc@vallensbaek.dk, eller Rebecca Leth-Nissen Johansen, tlf: 4797 4131, rln@vallensbaek.dk

Frivillighed og aktivt medborgerskab • Har du en idé til en frivillig aktivitet, du savner sparring på? • Mangler du hjælp til vedtægter? • Savner du overblik over frivillige foreninger i Vallensbæk? Hvis du har spørgsmål, ønsker og behov i forbindelse med frivillighed, foreninger og aktivt medborgerskab, så kontakt frivillighedskonsulent Loui Stampe Lund på tlf: 4797 4119, lsl@vallensbaek.dk. Eller mød op til åbent hus i Center for Sundhed og forebyggelse torsdag den 24. april klokken 16-17. Se også www.facebook.com/frivilligivallensbaek

12 | VALLENSBÆK NU


Gåture i roligt tempo og i godt selskab Tilbuddet er til dig, som finder det udfordrende at gå, som fx bruger rollator eller blot ønsker at gå sammen med andre i et stille og roligt tempo. Efter turen er der kaffe og socialt samvær. Der er både et gå-hold i syd og et hold i nord.

Hvor og hvornår? Syd: Hver torsdag kl. 11.00 fra Vallensbæk Rådhus ved receptionen Nord: Hver onsdag kl. 13.00 fra Sundhedshus Nordmarken, Tværbækvej, 2625 Vallensbæk Det kræver ingen tilmelding – du kan bare møde op. Ønsker du at høre mere, kan du kontakte projektkonsulent: Helena Flodin Skovgaard på hefs@vallensbaek.dk, tlf: 4797 4122

SUNDHED

”Det er nu, jeg vender og ændrer min livsstil”

Anne Textor har lige tabt sig 14,3 kg ved at spise sundere og dyrke mere motion. Kommunens sundhedstilbud har hjulpet hende i gang. 67-årige Anne Textor fra Vallensbæk fik sig et chok, da hun steg op på vægten hos lægen. Overvægtig, lød den hårde dom fra vægten. Og ”du skal ikke blive større”, sagde lægen. Tanken om at spise sundere og dyrke mere motion var allerede begyndt at spire i Anne. På det tidspunkt havde kommunes tilbud med KOL-skole gjort hende opmærksom på, hvor meget motion og kost betyder for helbredet. Også selvom hun i forvejen var god til at komme ned og svømme i Pilehaveskolens svømmehal. Men vejningen hos lægen fik stor betydning for hende. ”Det er nu, jeg vender og ændrer min livsstil”, tænkte Anne. I dag benytter Anne sig af kommunens diætistvejledning, og har siden vejningen hos lægen for 8 måneder siden svømmet en masse baner og gået 825 km i Vallensbæk. Og det betaler sig. Anne er ved at nå sit mål – at tabe sig 15 kg og blive normalvægtig. Læs hele Anne Textors historie på vallensbaek.dk Vil du også deltage i et af kommunens sundhedstilbud? Så kontakt sygeplejerske Rikke Korndal Braad på tlf: 2446 1667.

Vil du være med til at få

’Gang i Vallensbæk’? ’Gang i Vallensbæk’ er et gå-fællesskab, hvor alle kan være med. Tirsdag den 29. april holder vi til Kick-off-arrangement på Vallensbæk Rådhus kl. 18. Her vil du få mere information, og vi byder på en lille bolle samt kaffe, te og vand. Du kan også få lavet en konditionstest. Du kan gå på faste dage og faste tidspunkter, enten fra Vallensbæk Rådhus i Syd eller fra Sundheds-

NY T TILBUD

huset i Nord. I løbet af perioden kan du blive testet igen, så du kan se, om du har forbedret din kondition. Tag din nabo under armen og mød op – vi glæder os til at se dig.

Vil du vide mere? Kontakt Helena Flodin Skovgaard på hefs@vallensbaek.dk eller tlf: 4797 4122

VALLENSBÆK NU | 13


XXXXXXXXXXXXXXXUDVALGTE NYHEDER FRA VALLENSBAEK.DK OPSLAGSTAVLEN

MUSIKSKOLEDAGE I TIVOLI:

GAVL-ORKESTRET I TIVOLI Det store orkestersamarbejde imellem musikskolerne i Glostrup, Albertslund, Lyngby og Vallensbæk skal traditionen tro spille på Plænen i Tivoli igen i år. Det ca. 80 elever store orkester, som er repræsenteret med godt halvdelen fra Vallensbæk, samles fire gange i løbet af foråret, hvor den fjerde gang er en koncert på den legendariske scene i Tivoli. Tivoli summer hele denne weekend af musik med elever fra musikskoler fra hele landet, imens forlystelserne kører. GAVL-orkestret spiller på Plænen søndag den 4. maj kl. 20.10 – 20.40.

på k Kommune tuelle æ b s n e ll a V Følg esked om ak r: b få g o k o o Faceb emente er og arrang begivenhed k.com/vallensbaek o www.facebo

LÆR AT BRUGE REJSEKORTET Ældrerådet i Vallensbæk afholder borgermøde om Rejsekortet fredag, den 11. april kl. 13-15 på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121. To medarbejdere fra Rejsekort Kundecenter giver en kort introduktion til Rejsekortet og besvarer spørgsmål. Der vises, hvordan man bestiller Rejsekortet på nettet. Der er kun plads til 50 personer, og tilmelding er nødvendig på telefon 3012 5514 fra kl. 9-10 senest den 10. april.

14 | VALLENSBÆK NU


OPSLAGSTAVLEN

OPLEV DIN KOMMUNE PÅ CYKEL – RUNDTUR FOR NYE BORGERE Hop i sadlen, og lær Vallensbæk bedre at kende sammen med borgmester Henrik Rasmussen, der cykler med og er guide på turen. Hvornår: Lørdag den 24. maj kl. 9-13. Hvor: Start og slut ved Fremtidens Borgerhus, Vallensbæk Stationstorv Tilmelding: Senest den 18. maj til på www. vallensbaek.dk/cykeltur. Det er gratis at deltage, men skriv hvor mange børn og voksne, I deltager af hensyn til planlægningen. Husk: Egen cykel, tøj efter vejret og gerne cykelhjelm Arrangementet er især for Vallensbækborgere, der er flyttet til kommunen inden for de seneste år – men alle, der gerne vil lære kommunen bedre at kende, er meget velkomne. Vi starter med let morgenmad i Fremtidens Borgerhus kl. 9. Her har du også mulighed for at høre om kommunens forskellige foreninger, sportsklubber og sundhedstilbud. Kl. 10 kører vi af sted. Turen bliver på ca. 8 km i roligt tempo og bringer os rundt i Vallensbæk ad veje og stier. Vallensbæk egner sig på mange måder til at blive oplevet og nydt på cykel, da de fleste af de spændende områder som fx Vallensbæk Mose ikke umiddelbart er synlige, hvis man blot færdes i kommunen i bil. Vi slutter af i Fremtidens Borgerhus med en sandwich.

DIGITAL POST OG E-BOKS Det offentlige sender i dag mange af sine breve til borgernes og virksomhedernes digitale postkasse og fra 1. november 2014 skal alle have en digital postkasse. Det kan være breve, som har betydning for økonomi, rettigheder og forpligtigelser. Husk derfor altid at tjekke din digitale postkasse. Det er også muligt at indstille din digitale postkasse, så du modtager en almindelig mail hver gang, der kommer ny post. Læs mere om digital post på www. borger.dk. Hvad er sammenhængen mellem Digital Post på borger.dk og i e-Boks? Borger.dk og e-Boks.dk er sikre hjemmesider, hvor du tilgå din digitale post fra offentlige myndigheder og private virksomheder. Du behøver kun tjekke din digitale post et af stederne. Ligegyldigt hvilken af hjemmesiderne du logger på, får du vist den samme indbakke.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg allerede har en e-Boks? Hvis du allerede har en e-Boks anbefaler vi, at du der tilmelder dig Digital Post inden 1. november, så du allerede nu vænner dig til jævnligt at tjekke, om du har modtaget ny post. Du taster www.e-Boks.dk og klikker på Log på privat. Herefter logger du på med dit NemID, klikker på ’Tilmeld afsendere’ og vælger den grønne boks, hvor der står Digital Post. Hvis du har en e-Boks, men ikke selv tilmelder dig Digital Post inden 1. november 2014, vil du automatisk blive tilmeldt digital post fra det offentlige, og du vil derefter modtage posten i din e-Boks.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har en e-Boks? Hvis du ikke har en e-Boks, kan du tilmelde dig digital post fra det offentlige på borger.dk. Du kan også oprette en e-Boks og tilmelde dig digital post fra det offentlige der. Det er den samme indbakke du ser, hvad enten du logger på borger.dk eller e-Boks.dk. Kan jeg skrive til offentlige myndigheder både fra borger.dk og e-Boks? Ja. I e-Boks skal du blot være sikker på, at du har tilmeldt dig Digital Post.

Hvor kan jeg få hjælp? Henvend dig i Fremtidens Borgerhus, hvis du har brug for hjælp til digital post og e-boks.

VALLENSBÆK NU | 15


SENIOR

Kvinder kan også lave mad Seniorhuset Korsagergård har haft stor succes med madlavningskurser for enlige mænd på 60+. Efter sommerferien bliver der også oprettet et hold for enlige kvinder.

Ja, flere af damerne har følt sig diskrimineret, fordi der indtil videre kun har været madlavningshold for mænd”, griner underviseren Peter Lunde. Han er egentlig ”bare” almindelig bruger af seniorhuset, men meldte sig på et tidspunkt som underviser på madlavningsholdene. Det startede som et tilbud for mænd, der var blevet enlige, og som måske ikke havde været så vant til at lave mad. ”Vi har kørt tre mandehold og et hold med ægtepar, og nu vil vi så prøve at lave et rent kvindehold”, fortæller Peter Lunde. ”Det handler primært om at være sammen om at lave mad – og hygge sig samtidig. Herrerne har gerne villet lave traditionelle retter, for eksempel bøffer og stegt lever. Sådan noget, man sjældent laver alene. Jeg forestiller mig, at pigerne kunne tænke sig nogle lidt lettere retter med kylling og fisk”, siger han. Men det må jo vise sig, for deltagerne er selv med til at bestemme menuen, fortæller den entusiastiske underviser, der håber, at deltagerne efter kurset vil fortsætte med at mødes og hygge sig med at lave mad sammen. Underviseren Peter Lunde er selv ud af en madglad familie. ”Min mor var kogekone, min moster var kokkepige, og min søster var smørrebrødsjomfru. Og jeg kan bare godt lide at lave mad – jeg har lavet mad al den tid, jeg var gift og havde børn hjemme”, siger Peter, der udover madholdene også har taget initiativ til fisketure i Seniorhusets regi. ”Jeg holder meget af at fiske og af at spise fisk”, fortæller han ivrigt og kaster sig ud i en detaljeret forklaring om, hvordan man kan tilberede torskefileter som en slags sushi – rimmet fisk – og bruge det i salater. ”Det smager sindssygt godt!”, forsikrer han.

16 | VALLENSBÆK NU

Peter Lunde (i midten) har fået vakt interessen for madlavning hos seniorhusets brugere.

Seniorhuset Korsagergård Seniorhuset er et tilbud for Vallensbæk-borgere på 60 år og derover. Udover madlavningskurserne tilbydes der it-undervisning, sejlads, håndarbejde, ture, litteratur- og studiekreds, yoga, male-workshops og meget andet. Læs mere på www.vallensbaek.dk/korsagergaard eller kom forbi på Vejlegårdsvej 121.

Madhold for enlige kvinder Madlavningskurset for kvinder starter 25. september og kører i alt seks torsdage kl. 10-13. Hør mere i seniorhuset eller se hjemmesiden.

Vallensbæk NU nr. 3 april 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you