Page 1

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas "Zvirbulēns" JAUNIEGUVUMU SARAKSTS 2013.gada martā 0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA 001

Изобретения / пер. с англ. Татьяны Покидаевой ; ред. Ольга Красновская. - Москва : Махаон ; Азбука-Аттикус, 2012 (Тверь : Парето-Принт). - 31, [1] с. : ил. - (Энциклопедия для умников и умниц). - Алф. указ.: [32] с. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Печатается по изд.: I Wonder Why. Zips Have Teeth.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA 159

Vitāle, Džo. Dzīves instrukcija : jums tā bija jāsaņem jau piedzimstot / Džo Vitāle ; redaktore Anda Brazauska ; Aigara Truhina vāka dizains ; [tulkojums no angļu valodas]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 198 lpp. Šī skaistā grāmata patiesībā ir instrukcija. Jums tā bija jāsaņem jau piedzimstot. Nesaņēmāt? Un tāpēc neprotat lietot brīnišķīgo dāvanu - dzīvi? Beidzot ir iespēja šo situāciju mainīt: lasiet un apgūstiet "Dzīves instrukciju". Vai arī pārliecinieties, ka visu darāt pareizi, un rodiet jaunas ierosmes vēl veiksmīgākai "dzīves lietošanai". - Oriģ. nos.: Life's Missing Instruction Manual. The Guidebook You Should Have Been Given at Birth.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA. 264 264

Дунаева, Юлия. Мифологические животные : школьный путеводитель / Юлия Дунаева. – Санкт-Петербург : Балтийская книжная компания, 2012. – 92, [2] с. : ил. – (Узнай мир). – Указ.: с. [94]. – 7.-9. kl. Дунаева, Юлия. Драконы и легенды : школьный путеводитель : для среднего и старшего школьного возраста / [текст Ю.А.Дунаевой ; ил. Т.В.Канивец ; ред.: И.Ю.Куберский (гл.), Г.А.Крылов]. – СанктПетербург : Балтийская книжная компания ; Москва : А.В.К.-Тимошка, 2010. – 94, [1] c. : ил. – (Узнай мир). – Указ.: [95] c. – 7.-9.kl. Содержание: Знакомые и загадочные ; Рептилия+икс+игрек=дракон ; Рожденный ползать-летать может! ; Дракон-повелитель воды ; Дракон пожароопасный ; Чешуйчатые стражи ; Драконы и боги ; Драконы и герои ; Дракон и герб Российской Федерации ; О драконьих зубах, языках и черепах ; Живые драконы.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES 316

316

371.1

Jāgere, Džena. Draudzības māksla : [kā atrast labus draugus] / Džena Jāgere ; no angļu val. tulk. Ingrīda Keviša ; Aijas Andžānes vāka oformē. oformē. – Rīga : SIA „Jumava, 2012 (Rēzekne : SIA „Latgales druka”). – 214, [1] lpp. – Oriģ. Nos.: When Friendship Hurts. O’Mūra, Mona. Kā novērst vardarbību skolās : rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Mona O’Mūra, Stīvenss Džeimss Mintons ; [no angļu valodas tulkojis Jānis Valbis]. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 (A/s ‘’Poligrāfists’’). – 112 lpp. : il. ; 29 cm. – Bibliogr: ([102.]-109. lpp.). . – Rād: ([110].-112. lpp.). – Rokasgrāmatā sniegti praktiski padomi, kā rīkoties pedagogiem, vecākiem un bērniem, sastopoties ar fizisko, psiholoģisko un verbālo vardarbību skolā un ārpus tās. – Oriģ. Nos.: Dealing with Bullying in Schools. Klārks, Rons. Nost ar garlaicīgām mācību stundām : jeb kā atraisīt mūsu bērnu spējas / Rons Klārks ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; Ilzes Isakas vāka noformējums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 379 lpp. Grāmata ir neordināru padomu krājums skolotājiem un vecākiem un


373.2

373.2

398.8

398.2

vienlaikus arī neparasta cilvēka dzīvesstāsts. Realizējot sapni par skolu, kurā ikvienam bērnam būtu iespēja pilnveidoties, Rons Klārks apliecinājis, cik būtiski saskatīt bērnos individualitāti un ienest mācību vidē dzīvīgumu, krāsainību un oriģinalitāti. - Oriģ.nos.: The End of Molasses Classes. Jautri mācos, ātri augu! : 70 aizraujošas nodarbības par burtiem, skaitļiem, krāsām, figūrām, mūziku un zinātni / no angļu valodas tulkojusi Dace Rudzīte ; redaktore Iveta Ikale. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 160 lpp. : il. ; 30 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Smart crazy!. Mana pirmā enciklopēdija : Larousse / no franču val. tulk.: Rūta Randere, Kristīne Skrīvele, Dace Strelēvica, Astra Šmite ; red. Dace Strelēvica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 191 lpp. : il. - 4-7 gadus veciem bērniem. - Oriģ. nos.: Ma Premiere Encyclopedie Larousse. Saturs : Cilvēks. Pilsēta. Transports. Daba. laiks. Dzīvnieki. Augi. Zeme. Visums. Latviešu tautasdziesmas un ticējumi : ziema / sakārtojusi Gundega Vaska ; mākslinieciskais noformējums: Sana Romanovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 116, [3] lpp. ; 17 cm. Bibliogr.: [119.] lpp. - Grāmatā apkopotas ziemas dziesmas, Ziemassvētku dziesmas, budēļu un čigānu dziesmas, Teņa dienas un Sveču dienas dziesmas un ticējumi. Алладин и волшебная лампа : арабские сказки / пер. с англ. Т. Зельдович, А. Турова ; худ. Д. Махашвили, Ю. Панипартова. - Москва : Махаон ; Азбука-Аттикус, 2011. - 108, [1] с. : ил. - (Волшебная страна). - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Содерж.: Алладин и волшебная лампа. Синдбад-мореход. Шут султана. Али-Баба и сорок разбойников. Летающий конь.

5 MATEMĀTIKA.DABASZINĀTNES 502

51

523

575

59

Tolla, Klaudija. Dosimies dabā! : + ceļvedis pa Latvijas dabas takām / Klaudija Tolla, Ilka Sokolovski ; no vācu val. tulkojusi Inita Dāniele. - Rīga : Jumava, 2013. - 127, [1] lpp. : il. - 1.-3.kl. - Oriģ. nos.: Raus aus dem haus. Bruksa, Felisitija. Es mācos skaitīt : grāmata ar lodziņiem / Felisitija Bruksa ; ilustrējusi Korīna Bitlere ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012 (England : Usborne Publishing Ltd.). - 14 lpp. : il. - Šī grāmata palīdzēs bērnam rotaļājoties attīstīt prasmi skaitīt un izprast sakarību starp daudzumu un skaitli, bet stāstījums par sižetiskajiem attēliem pilnveidos bērna valodu. Grāmatā ir vairāk nekā 80 atveramu lodziņu, aiz kuriem paslēpušies priekšmeti vai dzīvas būtnes, kas jāatrod, jāsaskaita un jānosauc. - Pirmsskolas vecuma bērniem, no 3 gadu vecuma. - Oriģ. nos.: Lift-the-flap. Counting book. Афонькин, Сергей. Загадки планеты Земли : школьный путеводитель / Сергей Афонькин. - Санкт-Петербург : Балтийская книжная компания, 2012. - 92, [2] с. : ил. - (Узнай мир). - Указ.: с. 110-111. - 7.-9. kl. Содержание: Беннингтонский треугольник ; Бермудский треугольник ; Верховья реки Вилюй ; Долина Смерти в Калифорнии ; Долина Смерти на Камчатке ; Жигулевские горы ; Загадки Антарктиды ; Каньон Дьявола в Аризоне ; Медведицкая гряда ; Молебская зона ; Новохоперская зона ; Озеро Лох-Несс ; Озеро Лабынкыр ; Патомский кратер ; Перевал Дятлова ; Подкаменная Тунгуска . Kalniņš, Harijs. Evolūcija vai eksperiments : dzīvās dabas dīvainības un cilvēka loma evolūcijas ceļā / Harijs Kalniņš ; mākslinieks Uldis Baltutis. Rīga : Avots, 2013. - 158, [2]lpp. : il. - Vai cilvēks tiešām uzskatāms par radības kroni, par augstāko pakāpi visam, kas uz Zemes attīstījies? Bet varbūt šāds uzskats liecina tikai par primitīvu godkāri, un cilvēks patiesībā ir vājš un lēnīgs, bieži slimo, salīdzinājumā ar dzīvniekiem būtībā ir vājdzirdīgs, vājredzīgs un ar nekādu ožu. Ja pieņemam, ka Zeme ir viens milzīgs dzīvs organisms, varbūt tās iemītnieki nemaz nedrīkst būt pati pilnība, kādu vēlamies vai iedomājamies to redzēt? Grāmatā ir daudz interesantu novērojumu un faktu par dzīvnieku uzvedību, viņu individuālajām dīvainībām - par visu, ka dzīvi uz Zemes padara tik ļoti daudzveidīgu un interesantu! Un uz šī fona autors izvirza savas versijas par to, kas ir cilvēks, kāda ir viņa loma evolūcijas lokos un griežos. Забавные Малыши / [пер. С англ. Татьяны Покидаевой ; ред. Ольга Красновская ; дизайн облож. Ольга Клявень]. – Москва : Махаон ; Азбука-Аттикус, 2012 (Тверь : ИПК Парето-Принт, ЗАО). – 31, [1] с. : цв. Ил. – (Энциклопедия для умников и умниц). – Указатель: [32] с. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Tulk. no izd.: I Wonder Why. Kangaroos Have Pouches


6 611

613.9

613.9

615.8

616.31

629

636 636 641

EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA Cilvēka ķermenis : [ķermeņa uzbūve un orgānu darbība] / izdevējs Svjatoslavs Bulackis ; sast. Olga Petrovska ; no krievu val. tulk. Maruta Kusiņa. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, [2011]. – 14 lpp. : il. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Тело человека. Saturs: Skelets. Muskuļi. Asinsrite. Elpošana. Gremošana. Izvadsistēma. Nervu sistēma. Maņu orgāni. Dzimumsistēma. Delmega, Sāra. Tikai meitenēm : pusaudžu gadi / Sāra Delmega ; māksl. Lī Vildišs ; no angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. - 96 lpp. : il. - Augt nemaz nav tik viegli, kā izskatās. Šajā grāmatā saprotamā veidā aprakstīts, kas īsti ar tevi notiks. Izlasi to no vāka līdz vākam vai arī izvēlies nodaļas, kas tevi interesē. Grāmatā ir daudz skaidrojumu, diagrammu, padomu un stāstu no dzīves, ko mums uzticējuši citi lasītāji. - 7.-9.kl. - Oriģ. nos.: Just for Girls. Krosiks, Mets. Tikai puikām : pusaudžu gadi / Mets Krosiks, Roba Deivisa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. - 96 lpp. : il. - Augt nemaz nav tik viegli, kā izskatās. Šajā grāmatā saprotamā veidā aprakstīts, kas īsti ar tevi notiks. Izlasi to no vāka līdz vākam vai arī izvēlies nodaļas, kas tevi interesē. Grāmatā ir daudz skaidrojumu, diagrammu, padomu un stāstu no dzīves, ko mums uzticējuši citi lasītāji. - 7.-9. klase. - Oriģ.nos.: Just for Boys. Ziņģīte, Inese, 1940-. Ziņģītes veselības receptes / Inese Ziņģīte ; Ginta Valdmaņa grafiskais noformējums ; fotogrāfs Roberts Blumbergs. - Rīga : SIA "J.L.V.", [2013]. - 24 lpp. - Grāmatā autore ar prieku dalās zināšanās, kas ir pamats veselībai, pozitīvai enerģijai un skaistam augumam. Mūsu zobi / sastādītājs Andrejs Stepčenoks ; Tatjanas Zvjagincevas mākslinieciskais noformējums ; redaktore Anna Frīdenberga ; mākslinieks Vadims Solncevs. - Rīga : Literārā brālība, 2013. - 31 lpp. : il. - (Pirmie soļi). - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Крылов, Григорий. Автомобили : школьный путеводитель / Григорий Крылов. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Балтийская книжная компания, 2012. – 109, [2] с. : ил. – (Узнай мир). – Указ.: с. 110-111. – Когда начинается история автомобиля? Сто лет назад? Нет, значительно раньше. В основе слова „автомобиль” лежат греческое „авто”, означающее „сам”, и латинское „мобиль”, что означает „подвижный”. Таким образом, значение этого слова – „самоходный”. Неслучайно первые автомобили в России назывались самоходными колясками. Но если самоходные коляски действительно появились лишь в прошлом веке, то история просто колясок уходит в незапамятные времена. А значит, и история автомобиля в той ее части, которая не касается двигателя, начинается во времена доисторические, когда наши далекие предки сделали одно из первых великих изобретений в истории человечества – колесо. – 7.-9. kl. Fogls, Brūss. Tavs suns : suņa saimnieka rokasgrāmata / Brūss Fogls ; no angļu val. tulk. A.Amoliņa ; D.Vorda un Dž.Bērtonas fotogr. – 2. izd. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. – 128 lpp. : il. – Alf.rād.: 125.-128.lpp. Stols, Sems. 100 kaķi, kas mainīja pasauli : patiesi stāsti par izciliem kaķiem / Sems Stols ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Putene ; redaktore Ita Ankoriņa. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. – 175, [1] lpp. : il. Neparasti ēdieni no parastiem dārzeņiem / [sastādītāja Tatjana Zvjaginceva ; redaktore Anna Frīdenberga]. – Rīga : Literārā brālība, 2012 (Informatīvā Biznesa centrs). – 71, [1] lpp. ; 21 cm. – Grāmatā tiek piedāvātas receptes, kā no visparastākajiem un uzturā bieži lietotiem dārzeņiem pašiem mājās pagatavot neparastus ēdienus. – Rādītājs ([72.] lpp.).

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS 741

745

Tomsone, Ruta. Māksla bērniem : radošo darbu grāmata : spēles, uzdevumi, kolāžas, uzlīmes, trafareti / Ruta Tomsone ; no angļu valodas tulkojusi Stella Pelše ; redaktore Elīna Vanaga. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Ķīna).). – 78, [2] lpp., [1] lp. Iel., 2 lp. Uzlīmes : krās. Il., il. ; 30 cm + 1 saloc. Lp. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: The art creativity book. – Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. 12 lieliski origami modeļi : [ilustrētas instrukcijas locīšanai soli pa solim] / no angļu val. tulk. Ingrīda Kreicberga ; red. Elīna Vanaga. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. – 36 lpp. : krās. Il. ; 28 cm + piel. – Vērīgi sekojot līdzi šajā grāmatā sniegtajām instrukcijām, ikviens spēs izveidot ne tikai klasisko origami dzērvi, bet arī citus burvīgus modeļus – dzīvniekus, kukaiņus, ziedus. Katra modeļa tapšanas gaita soli pa solim atspoguļota krāsainos attēlos un detalizētos aprakstos. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Pielikumā iekļautas 28 mākslinieciski noformētas papīra lapas


modeļu locīšanai. – Oriģ. Nos.: The book of 12 amazing origami creations. – 3 sarežģītības līmeņi – uz vāka. Saturā: Kāpurs. Taurenis. Varde. Lauva. Valzirgs. Dzērve. Delfīns. Pūķis. Pingvīns. Žirafe. Spāre. Tīteņa zieds. Kalniņa, Līva. Apsveikuma kartīte : dāvana un pārsteigums / Līva Kalniņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Andretas Strades vāka noformējums ; fotogrāfijas: Roberts Blumbergs. – Rīga : Jumava, [2013] (Rēzekne : Latgales druka). – 125, [3] lpp. : il. ; 19 cm. – L. Kalniņas grāmatā soli pa solim ir parādīts, kā izveidot interesantas kartītes dažādiem dzīves notikumiem — dzimšanas un vārda dienām, Valentīndienai, Lieldienām, kāzām, Ziemassvētkiem un citiem dzīves gadījumiem. Veidojot šo grāmatu, akcents likts uz dažādu interesantu veidu kartītēm, kā arī materiāliem, kurus bieži jau var atrast savās mājās, kā, piemēram, olu čaumalas, iepakojumu kartons un plastmasa, mandarīnu mizas un citi. Brodeka, Aijako. Papīra plastika : vizuāls ceļvedis tradicionālu un mūsdienīgu papīra meistardarbu veidošanā / Aijako Brodeka ; no angļu valodas tulkojusi Madara Bernharda ; redaktore Baiba Vītola. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. – 160 lpp. : il. – Alfab. Rād.: 158.-159. lpp. – Grāmatā sniegts visaptverošs daudzveidīgu paņēmienu apkopojums. Tajā ietverti dažādu mākslinieku darbu paraugi no visas pasaules, kā arī sniegtas norādes gan aprakstu, gan attēlu veidā. Grāmatā atrodami dažādi projekti, kas lasītāju iedvesmos pielietot jauniegūtās zināšanas praksē. – Oriģ. Nos.: The New Encyclopedia of Origami & Papercraft Techniques Vuda, Ešlija. Ceļvedis origami pasaulē : [no vienkāršiem pamatlocījumiem līdz izciliem mākslas darbiem] / Ešlija Vuda ; no angļu valodas tulkojusi Madara Bernharda ; redaktore Elīna Vanaga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. – 192 lpp. : il. ; 21 cm. – Alf. Rādītājs: 188.-191. lpp. – Oriģ. Nos.: The Origami Artist’s Bible. Saturs : Papīra veidi. Pamatlocījumi. Pamatformas. Papīra griešana. Darbarīki. Modeļi. Aploksnes un kastītes. Salvetes. Dzīvnieki un ziedi. Bērnu origami. Ziemassvētku origami. Felpsa, Izela. Tapošana : adīšana bez adatām : idejas vairāk nekā 30 viegli un ātri darināmiem rokdarbiem / Izela Felpsa ; tulkojums latviešu valodā: Vita Briže ; redaktore Elīna Kola. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. – 144 lpp. : il., tab. ; 25 cm. – Alfab. Rād.: 142.-144. lpp. – Oriģ. Nos.: Loom knitting primer. Saturs: Tapošanas piederumi. Riņķveida tapošana. Tapošana uz dēlīša. Filcēšana. Segarra, Georgina. Kad es izaugšu : rokdarbi un idejas lomu spēlēm / Georgina Segarra ; il. Bernardette Cuxart ; red. Santa Kazāka ; tulk. Linda Kalna. – Rīga : Egmont Latvija, 2013. – 96 lpp. : il. – Šī grāmata saistošā veidā iepazīstina bērnus ar dažādām profesijām. Darinot rokdarbus un spēlējot ārstus, pārdevējus, pilotus, biologus un vēl desmitiem citu lomu, bērni ne tikai gūs pirmo ieskatu par amatu daudzveidību, bet, iespējams, atklās arī savu sapņu nodarbošanos. Grāmatas teksts papildināts ar krāsainiem attēliem. Tie palīdzēs saprast, kā veikt uzdevumus un spēlēt lomu rotaļas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: When I Grow Up. Brodeka, Aijako. Papīra plastika : vizuāls ceļvedis tradicionālu un mūsdienīgu papīra meistardarbu veidošanā / Aijako Brodeka ; no angļu valodas tulkojusi Madara Bernharda ; redaktore Baiba Vītola. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. – 160 lpp. : il. – Alfab. Rād.: 158.-159. lpp. – Grāmatā sniegts visaptverošs daudzveidīgu paņēmienu apkopojums. Tajā ietverti dažādu mākslinieku darbu paraugi no visas pasaules, kā arī sniegtas norādes gan aprakstu, gan attēlu veidā. Grāmatā atrodami dažādi projekti, kas lasītāju iedvesmos pielietot jauniegūtās zināšanas praksē. – Oriģ. Nos.: The New Encyclopedia of Origami & Papercraft Techniques Горшков, Александр. Настольная книга супертамады : свадьба, юбилей, корпоративная вечеринка, выпускной вечер / Александр Горшков. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 320 с. – (Азбука праздника).

745

745

745

746

746

784

793

9

VALODNIECĪBA.VALODAS. LITERATŪRA

10 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

913(100)

Афонькин, Сергей. Удивительные места нашей планеты : школьный путеводитель / Сергей Афонькин. – Санкт-Петербург : Балтийская


913(438)

книжная компания, 2012. – 89, [5] с. : ил. – (Узнай мир). – Указ.: с. [94]. – 7.-9. kl. Polija : ceļvedis / galvenie sastādītāji: Terēza Čerņeviča-Umera, Malgožata Omilanovska, Ježijs Majevskis ; no angļu valodas tulkojuši: Guntis Kalns, Magda Riekstiņa, Agnija Švēde ; redaktores: Ilona Ruķere, Elga Rusmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. – 384 lpp. : krās. Il., kartes ; 23 cm. – (DK ceļvedis). – Alf. Rādītājs: 362.-383. lpp. – Oriģ. Nos.: Poland.

821 DAIĻLITERATŪRA B B

B

B

B B

B

B

B

B

B

B

B

Andersone, Gita. Pasaka par skudru, kas gribēja būt viena : La-sī-sim pa zil-bēm! / Gita Andersone ; Alises Landsbergas dizains ; Lauras Grīnvaldes, Lindas Ikales un Māras Alševskas fotogrāfijas ; redaktore Indra Putre. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). – 16 lpp. : il. – Pirmsskolas vecuma bērniem. Batore, Agņeška. Kaķenītes piedzīvojumi / Agneška Batore ; ilustrēsjusi Dorina Macejevska ; no poļu valodas tulkojis Jāzeps Osmanis ; red. Iluta Moldane. – Rīga : Annele, 2013. – [12] lpp. : il. – (Pasaciņas mazajiem). – Mazā Pūciņa ir ļoti ziņkārīga kaķenīte. Viņa ielien suņa būdā, uzkar kaklā zvaniņu, nogaršo graudus un grib noķert ūdens bļodā mēnesi. Bet vai izdosies?. – Pirmsskolas vecuma bērniem. Bruksa, Felisitija. Es mācos skaitīt : grāmata ar lodziņiem / Felisitija Bruksa ; ilustrējusi Korīna Bitlere ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012 (England : Usborne Publishing Ltd.). – 14 lpp. : il. – Šī grāmata palīdzēs bērnam rotaļājoties attīstīt prasmi skaitīt un izprast sakarību starp daudzumu un skaitli, bet stāstījums par sižetiskajiem attēliem pilnveidos bērna valodu. Grāmatā ir vairāk nekā 80 atveramu lodziņu, aiz kuriem paslēpušies priekšmeti vai dzīvas būtnes, kas jāatrod, jāsaskaita un jānosauc. – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Lift-the-flap. Counting book. Es un tu no galvas līdz papēžiem / teksts: Sophie Dauvois ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013 (Ķīna : Imago). – 63, [1] lpp. : krās. Il. ; 33 cm. – Rādītājs: [64.] lpp. Jānsone, Tūve. Mumins un jaunais draugs : pēc Tūves Jansones stāstu motīviem / Tūve Jānsone ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Māra Rune. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. – [27] lpp. : krās. Il. ; 26 cm. – (Muminu ielejas stāsts). – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Moomin and the new friend. – Pēc Tūves Jānsones stāstu motīviem. Jānsone, Tūve. Mumins un sniegs : pēc Tūves Jānsones stāstu motīviem / Tūve Jānsone ; redaktore Māra Rune ; tulkojums latviešu val. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). – [30] lpp. : il. – (Muminu ielejas stāsts). – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Moomin and the Winter Snow. Ko viņi ēd? : runājošā grāmatiņa / Svjatoslava Bulacka ideja ; Viktorijas Sokolovas vārdi ; māksliniece Tatjana Davidova ; atdzejojusi Aina Tenberga. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. – 8 lpp. : il. – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Lasīšanai kopā ar pieaugušajiem. Kordroja, Treisija. Es gribu mammu! / Treisija Kordroja, Elisona Edžsona ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Romanovska ; redaktore Inese Miesniece. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. – 32 lpp. : il. – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: I Want My Mummy!. Krauzere, Kitija. Ezera Annija : [stāsts] / Kitija Krauzere ; tulkojusi latviešu val. Gita Grīnberga ; redaktore Inese Zandere. – Rīga : Liels un mazs, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). – 38, [3] lpp. : krās. Il. ; 25 cm. – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Annie du lac. Kur viņi dzīvo? : runājošā grāmatiņa / Svjatoslava Bulacka ideja ; Viktorijas Sokolovas vārdi ; māksliniece Tatjana Davidova ; atdzejojis Gints Tenbergs. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. – 8 lpp. : il. – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Lasīšanai kopā ar pieaugušajiem. Makogrena, Džeraldīna. Riekstkodis : Ziemassvētku pasaka / Džeraldīna Makogrena ; māksliniece Kristīna Svornere ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Romanoviča. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Ķīna). – [20] lpp. : krās. Il. ; 27 x 27 cm. – Pirmsskolas vecuma bērniem. – „Grāmata veidota pēc pasaulslavenā baleta „Riekstkodis” motīviem”–Vāka 2. lpp. Meža grāmata : lasīšanai kopā ar pieaugušajiem / Svjatoslava Bulacka ideja ; sastādījusi Irina Jermaka ; mākslinieks Aleksejs Mosalovs. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. – 8 lpp. : lappusītes ar pārsteigumiem. – (Dzīvnieki). – Vai gribi iepazīties ar meža dzīvniekiem? Tad atver šo neparasto grāmatu! Skaisti ilustrētajās lappusēs tu gluži kā dzīvus ieraudzīsi vilku, lapsu, pūci, alni, lāci.Varēsi paklausīties arī viņu balsis!. – Pirmsskolas vecuma bērniem.


– Lasīšanai kopā ar pieaugušajiem.

B

B B

B

B

B

B

B

B

B

B

Podgurska, Anna. Peles jaunā māja / Anna Podgurska ; ilustrējusi Dorina Macejevska ; no poļu valodas tulkojis Jāzeps Osmanis ; redaktore Iluta Moldane. – Rīga : Annele, 2013. – [12] lpp. : il. – (Pasaciņas mazajiem). – Vienmēr ir prieks par kopīgi paveiktu darbiņu. Pelei Pelēķei salabot mājiņu palīdzēja draugi. Pēc talkas visi gatavojās sarīkot draudzības svētkus. – Pirmsskolas vecuma bērniem. Rācenis : pēc krievu tautas pasakas motīviem / Jevgeņija Antoņenkova ilustrācijas. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Silakrogs : Preses nams Baltic). – 32 lpp. : il. – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Репка. Rotaļīgais lauvēns : jauks piedzīvojums kopā ar lauvēnu / latviskojusi Diāna Pitrāne ; red. Santa Kazāka. – Rīga : Egmont Latvija, 2012 (Ķīna). – [22] lpp. : il. ; 25 cm. – Lauvēns nevēlas gulēt diendusu. Kamēr tētis nosnaužas, viņš nolemj pavingrināties dažādās prasmēs. Taču ne viss rotaļīgajam mazulim izdodas kā tētim… Saskaiti un atņem! : 30 rotaļīgi uzdevumi / no krievu valodas tulkojusi un atdzejojusi Ieva Tarvida ; redaktore Iveta Ikale ; idejas autors Svjatoslavs Bulackis ; māksliniece Jūlija Bandurina. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. – [16] lpp. : il. ; 28 cm. – (Spēlējies un mācies!). – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Играй в примеры. – Grāmatai klāt pievienotas kartītes uzdevumu apgūšanai. Skerijs, Ričards. Ko ļaudis augu dienu dara? / sarakstījis un ilustrējis Ričards Skerijs ; no angļu valodas tulkojusi Laura Freidenfelde. – Rīga : Jumava, 2013. – 63, [1] lpp. : il. – Amerikāņu klasiķis, vairāku bērnu grāmatu autors un iriģē tors Ričards Skerijs grāmatā nepiespiesti un brīvi iepazīstina bērnus ar dažādām profesijām, apkārtni, cilvēkiem un pasauli. – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: What Do People Do All Day?. Skvarka, Dorota. Mēness bumbiņa / Dorota Skvarka ; ilustrējusi Dorina Macejevska ; no poļu valodas tulkojis Jāzeps Osmanis ; red. Iluta Moldane. – Rīga : Annele, 2013. – [12] lpp. : il. – (Pasaciņas mazajiem). – Mēness dāvātās zvaigznītes iepriecina gan mazu, tumšzilu bumbiņu, gan vāverīti Betiju. Lai draudzenēm veicas!. – Pirmsskolas vecuma bērniem. Stronga, Belinda. Aijā, žūžū! / Belinda Stronga ; no angļu val. tulk. Iveta Ikale. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Ķīna). – [10] lpp. : il. – (Paglaudi mūs!). – Krāsainajā cieto lapu grāmatiņā jūs kopā ar mazuli varat redzēt ļoti sirsnīgus un draudzīgus tēlus, kuri apburs mazo lasītāju un ieaijās saldā miedziņā. Pie katras ilustrācijas ir pierakstīts kāds mīļš vārds. Grāmatiņa ir kā radīta mazuļa rociņām, jo jaukās ilustrācijas var ne tikai ieraudzīt, bet paglaudot arī sajust. – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Snuggles. Stronga, Belinda. Labu nakti! / Belinda Stronga ; no angļu val. tulk. Iveta Ikale. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Ķīna). – [10] lpp. : il. – (Paglaudi mūs!). – Krāsainajā cieto lapu grāmatiņā jūs kopā ar mazuli varat redzēt ļoti sirsnīgus un draudzīgus tēlus, kuri apburs mazo lasītāju un ieaijās saldā miedziņā. Pie katras ilustrācijas ir pierakstīts kāds mīļš vārds. Grāmatiņa ir kā radīta mazuļa rociņām, jo jaukās ilustrācijas var ne tikai ieraudzīt, bet paglaudot arī sajust. – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Bedtime. Tomasa, Valērija. Vinnija un pusnakts pūķis : [stāsts] / Valērijs Tomass, Korkijs Pols ; no angļu val. tulk. Ieva Strelēvica ; ilustrējis Korkijs Pols. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. – [26] lpp. : il. – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Winnie’s Midnight Dragon. Zandere, Inese, 1958-. Sapnis par Ziemassvētkiem : dzejoļi / Inese Zandere ; autores redakcijā ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis ; māksliniece Irēna Lūse. – Rīga : Liels un mazs, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). – [30] lpp. : il. ; 26 cm. – I. Zanderes Ziemassvētku sapnis sākas kūtiņā, kur brīnuma liecinieki un vēstītāji ir lopi – govs, zirgs un jērs. Ziemassvētku zvaigzne un baznīcu zvani, nosalušas rokas un skaļi neizteiktas vēlēšanās, piparkūku smarža, zīlītes sniegotos zaros un kaķa pēdas sniegā, dancojoši sniegavīri un smaržīgie kāpostzupas gari – visi šie tēli iznirst no I. Zanderes dzejoļiem. – Pirmsskolas vecuma bērniem. Zandere, Inese, 1958-. Sapnis par Ziemassvētkiem [skaņu ieraksts] / Ineses Zanderes dzejoļi ; Andreja Laukmaņa mūzika ; dzied Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas meiteņu koris ‘’Vivace’’ ; iriģē. Andra Fenhane ; dzeju runā aktrise Guna Zariņa. – Rīga : Liels un mazs, 2012. – 1 skaņu disks + Grām.: Sapnis par Ziemassvētkiem / Inese Zandere. Saturs: Govs ; Zirgs ; Jērs ; Lietiskie pierādījumi ; Saruna ; Debesis ; ‘’tik ļoti nosalušas rokas…’’ ; Mežaparks. Lūgšana zīlītes barojot ; Antonijas iela ; Sarkandaugava ; Pie ‘’Lido’’ ; Maskačkas muzikanti ; Daugavmala ; Sniegs ; Ziemassvētki manā ielā ; Jērs. Bērnu dziesmas, latviešu.


B

821-93

821.111

821.111

821.111

821.111(71)

821.111(73)

821.111(73) 821.111(73)

821.111(73)

Zirdziņš un viņa draugi : [bilžu grāmata ar tekstu] / no krievu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Iveta Ikale ; ilustrējusi Jūlija Mitčenko. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Ķīna).). – [8] lpp. : krās. Il. ; 23 x 23 cm. – (Runājošie dzīvnieki). – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Лошадкина ферма. – Nosaukums no vāka. Сказки на ночь / Disney ; пересказ. Энниари Харрис ; по мотивам сценария Мэтта Лопеса, Тима Херлихи и рассказу Мэтта Лопеса ; пер. С англ. Е. Познанской. – Москва : Эгмонт Россия Лтд., 2009. – 48 с. : ил. – Жил да был однажды… Скитер Бронсон. Он работал ремонтником в отеле, жизнь его была проста и очень ему нравилась. Однажды сестра попросила его посидеть недельку с её детьми. Скитер пришёл в ужас! Но оказалось, что сидеть с малышами гораздо интереснее, чем он думал… – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Ориг. Назв.: Bedtime Stories Movie Storybook. Andersone, Lorija Holsa. Runāt : romāns / Lorija Holsa Andersone ; no angļu valodas tulkojusi Kārina Pētersone ; redaktore Santa Brauča. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). – 198, [1] lpp. ; 20 cm. – 7.-9.kl. – Oriģ. Nos.: Speak. Grills, Bērs. Dubļi, sviedri un asaras : Bēra Grilla autobiogrāfija / Bērs Grills ; no angļu val. tulk. Linda Kalna ; red. Elga Rusmane ; Ilzes Isakas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s „Poligrāfists”). – 373 lpp., [16] lpp. iel. : krās. Il. ; 24 cm. – Rādītājs: 366.-373. lpp. - …Āfrikā lecot ar izpletni, Bērs guva smagas traumas – trijās vietās salauza muguru. Viņš nezināja, vai vēl kādreiz spēs staigāt. Tomēr jau astoņpadsmit mēnešus vēlāk, spītējot ārstu negatīvajām prognozēm, Bērs kļuva par vienu no jaunākajiem alpīnistiem, kas uzkāpuši Everestā. Tad viņam bija divdesmit trīs gadi. Tas bija tikai viņa daudzo neparasto piedzīvojumu sākums… – Oriģ. Nos.: Mud, sweat and tears : The autobiography Bear Grylls. Трэверс, Памела. Всё о Мэри Поппинс : сказочные повести / Памела Трэверс ; пер. С англ. Борис Заходер, Леонид Яхнин, Александра Борисенко, Ирина Токмакова ; вступ. Ст. Александры Борисенко ; худож. Ольга Дмитриева. – Москва : РОСМЭН, 2012. – 639 с. : ил. – 4.6.kl. – Ориг. Назв.: Mary Poppins. Содержание : Мэри Поппинс. Мэри Поппинс возвращается. Мэри Поппинс открывает дверь. С днём рождения, Мэри Поппинс. Мэри Поппинс в вишнёвом переулке. Мэри Поппинс и соседний дом. Мэри Поппинс от А до Я. Мэри Поппинс на кухне. Montgomerija, Lūsija Moda. Emīlija no „Jaunā mēness” : [stāsts] / Lūsija Moda Montgomerija ; no angļu val. tulk. Zane Rozenberga ; red. Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Rīga : a/s „Poligrāfists”). – 453, [1] lpp. : il. ; 21 cm. – (Lasītprieks!). – „Es sāku rakstīt dienasgrāmatu, kuru atļauts publicēt pēc manas nāves,” savā jaunajā kladē ieraksta pusaudze Emīlija. Jau tobrīd meitenei ir skaidrs – viņa būs slavena rakstniece, kuras jaunības dienu dienasgrāmatu vēlēsies publicēt visi. Taču ikdiena atšķiras no sapņiem… – 7.-9.kl. – Darbs sagatavots pēc 1997. gada izdevuma. Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata : [romāns ar karikatūrām] / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 217, [1]lpp. : il. - Tuvojas visu mīlētāju diena. Bet ko tas nozīmē Gregam Heflijam? Valentīndienas dejas pamatskolā sagriezušas Grega dzīvi kājām gaisā. Viņš dara, ko var, lai atrastu deju partneri, bet zēnam it nemaz neveicas. Tas, ka arī Grega labākais draugs Roulijs nevar atrast draudzeni, ir mazs mierinājums. Negaidīts notikumu pavērsiens piespēlē Gregam draudzeni. Tagad Roulijs ir liekais. Tomēr viena vakara laikā daudz kas var notikt, un nekad nevar zināt, kam uzsmaidīs laime mīlestībā... - 4.-6. klase. - Oriģ.nos.: Diary of a Wimpy Kid. The Third Wheel. 7. Trešais lieks. Lorija, Luisa. Devējs : [romāns] / Luisa Lorija ; no angļu val. tulk. Kristīne Fīrere ; red. Lolija Soma. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012 (A/s „Poligrāfists”). – 191, [1] lpp. – 7.-9.kl. – Oriģ. Nos.: The Giver. Lūisa, Džila. Debesu vanags : [romāns] / Džila Lūisa ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Dudareva ; vāka grafiskais noformējums Ivars Vimba. – Rīga : Jumava, 2012 (Rēzekne : SIA Latgales druka). – 197, [3] lpp. : il. – Grāmata, kura aizrauj, kura liek domāt par to, kas ir patiesa draudzība, kas ir uzticība un kas ir tuva cilvēka neizsīkstošs atbalsts. – Oriģ. Nos.: Sky Hank. Mārtins, Džordžs R.R. Dziesma par ledu un uguni : dižākā mūsu laikmeta sāga / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu val. tulk.: Allens Pempers, Ingus Josts ; red. Ligita Bērziņa. – Rīga : The White Book, 2012. – 539 lpp. : il. ; 24 cm. – Romāna „Zobenu vētra” pirmajā daļā lasītāju kā allaž pārsteigs karaļu spozme un zaudētāju posts, vilkači, asinis un pārdrošas seksa ainas. – Oriģ. Nos.: A Song of Ice and Fire. A Storm of Swords. Steel and Snow. 3.grām., 1.daļa. Zobenu vētra : Tērauds un sniegs.


821.111(73)

821.111(73)

821.111(73)

821.112

821.112

821.112

821.113

821.133

821.134.3

821.161 821.161

821.161

821.161

Ness, Patriks. Briesmoņcilvēki : triloģijas „Haosa spēle” 3. grāmata / Patriks Ness ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Anda Brazauska ; mākslinieks Edgars Švanks. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). – 519, [1] lpp. ; 20 cm. – (Haosa spēle ; 3. grām.). – Oriģ. Nos.: Monsters of men. Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata : ne pārāk laimīgas dzīves stāsti : [stāsts] / Reičela Renē Rasela ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s Poligrāfists). – 282 lpp. ; il. – Vidējā skolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Dork diaries. – Starptautisks bestsellers --- Uz vāka. Stīvotera, Megija. Mūžam : [triloģija] / Megija Stīvotera ; no angļu val. tulk. Ieva Kalnciema. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s „Poligrāfists”). – 335, [1] lpp. – ([Mērsifolas vilki]). – “Mūžam”, triloģijas noslēdzošā daļa, ir tik satraucoša, autores piedāvātais risinājums Greisas un Sema attiecību samezglojumiem tik negaidīts, ka lasītāji visā pasaulē, elpu aizturējuši, seko notikumiem. Kā beigsies meitenes un vilku attiecības? Un kas notiks, kad zabellas tēvs īstenos savu grandiozo medību ieceri: no helikoptera apšaut visus Mērsifolas vilkus?. – Oriģ. Nos.: Forever. [3.daļa]. Janošs. Ak, skaistā Panama : seši stāsti par tīģeri un lāci / Janošs ; [autora ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; redaktore Inese Zandere]. - [Rīga] : Liels un Mazs, 2013. - 260, [3]lpp. : il. - Mazais lācis un mazais tīģeris ir ļoti labi draugi, kas dzīvo mazā namiņā pie upes, taču bieži dodas dažādos piedzīvojumos. Viņi nebaidās ne no kā, jo abi kopā jūtas ir ļoti stipri, taču daudzi no grāmatas notikumiem pārbauda tieši viņu draudzības stiprumu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ.nos.: Ach wie Schön ist Panama. Lons, Pauls van. Šausmu autobuss : [stāsti] / Pauls van Lons ; no nēderlandiešu val. tulk. Inese Paklone ; māksl. Reinis Pētersons. - Rīga : liels un mazs, 2013. - 165, [1] lpp. : il. - (Šausmu autobuss ; 1). - Stāstos ir sastopamas gan mūsdienīgas pilsētas leģendas, gan tradicionālu nostāstu motīvi un katram pazīstamu klasisku bērnu šausmu stāstu variācijas. Autors ļauj grāmatas lasītājam būt vērotājam, kas nezaudē racionālu attieksmi un ironiju, un tomēr liek izjust emocionālu spriedzi, ļaujoties spēlei, kuras galvenais noteikums ir noteikumu pārkāpšana un iracionāls situāciju risinājums. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Uitgeverij Leopold. Пройслер, Отфрид. Маленькая Баба-Яга : [рассказ] / Отфрид Пройслер ; пер. Юрия Коринца ; ил. Ники Гольц. – Москва : Эксмо, 2012. – 85, [2] с. : ил. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Ориг. Назв.: Die kleine Hexe. Андерсен, Ханс Кристиан. Сказки / Ханс Кристиан Андерсен ; пер. С датского А. Ганзен ; худож. Надежда Илларионова. – Москва : РОСМЭН, 2012. – 64 с. : ил. – Для младшего школьного возраста. Содерж.: Дюймовочка. Русалочка. Дикие лебеди. Sampē-Gosinī. Mazā Nikolā starpbrīži : [stāsts] / Sampē-Gosinī ; Intas Geiles-Sīpolnieces tulkojums no franču val. ; redaktore Renāte Neimane ; Aijas Andžānes vāka grafiskais noformējums. – Pārstrādāts un papildināts izdevums. – Rīga : Jumava, 2013 (SIA „Latgales druka”). – 141, [3] lpp. : il. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Oriģ. Nos.: Les Recres Du Petit Nicolas. Koelju, Paulu. Akras manuskripts : [romāns] / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups ; mākslinieks Aivars Plotka. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). – 171, [1] lpp. ; 18 cm. – Oriģ. Nos.: Manuscrito eucontrado em Accra. Барто, Агния(Агния Львовна), 1906-1981. Стихи детям / Агния Барто ; художники В. Трубицын, Ю. Трубицына. – Москва : Эксмо, 2012. – 141, [2] с. : ил. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. Нестерина, Елена. Большая книга романов о любви для девочек / Елена Нестерина ; [ред.: Т.Кузнецова (отв.), Н.Высоцкая]. – Москва : Эксмо, 2008 (Ульяновск : Ульяновский Дом печати). – 378, [1] с. : ил. – (Большая книга романов о любви для девочек). – 7.-9. kl. Содерж.: Любимая девушка Тарзана. Первое слово дороже второго. Танец с Русалкой Селин, Вадим. Лучшие романы о любви для девочек / Вадим Селин. – Москва : Эксмо, 2010. – 410 с. : ил. – (Большая книга романов о любви для девочек). – 7.-9. kl. Содерж.: Морская амазонка. Расписание свиданий. Девочка-лето. Толстой, Л. Н. Рассказы и сказки / Л. Н. Толстой ; худож. В. Канивец. – Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. – 135, [3] с. : ил. – (Все лучшие сказки). – Jaunākā skolas vecuma bērniem. Содерж. : Рассказы из азбуки. Рассказы. Были. Описания. Сказки. Басни.


821.174

821.174

821.174

821.174

821.174

821.174

821.174

821.174

Ābelīte, Rasa. Vilcieniņš Tutū un viņa draugs : [pasaka jaunākā skolas vecuma bērniem] / Rasa Ābelīte ; Ievas Putniņas dizains un ilustrācijas. – Rīga : ALIS, 2012 (SIA Stimula). – 55, [1] lpp. : il. ; 25 cm. – R. Ābelīte pasakā stāsta par skaistu vilcienu sūnu zaļumā vārdā Tutū. Katrā pieturā vilcienu gaida daudz interesantu ļaužu, kas cenšas pēc iespējas ātrāk iekāpt vagonos. Daži steidzas uz darbu, daži uz skolu, citi brauc laiskoties pludmalē vai pēc darbdienas izstaigāties spirdzinošajā priežu meža gaisā jūrmalas kāpās. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. Grāvīte, Lolita. Matīss un autosports / L. Grāvīte, L. Ģībiete ; māksliniece Agija Staka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Jelgavas tiopgrāfija). - 38, [1] lpp. : il. ; 30 cm. - Eņņ-eņņ-eņņņņ! Matīss traucās kā īsts autosportists viņš sēž kartingā, brauc pa kartinga halli un viņam galvā ir īsta sacīkšu ķivere. Žiu! Žiu! Žvinnng! Matīss jūt līdzi ātrajiem Pirmās Formulas pilotiem. Brum! Brumm! Pārpildītās tribīnēs viņš vēro autokrosa sacensības Mūsas trasē. Rrrik! Krik - kik! Krak! Tehniskajā parkā Matīss uzzina, kas jaudīgajām sporta mašīnām vēderā, un iekāpj jaunajā OSCar elektromobilī. Drammm! Dramm! Drrrrrrammmmmm! Matīss ošņā riepu dūmiem pilno gaisu slavenajā Biķernieku trasē. Rrrrrīīīīī-ī-ī! Pra-pa-pa! Vuššššš! Klausās rallija auto turbīņu šņākoņā putekļu mākoņos lielceļa malā. Vurr! Vurrrr! Mācās nebaidīties no dubļiem un odiem trofireida trasē. Un pēc Rīgas Motormuzeja apmeklējuma ir pārliecināts: "Kad izaugšu liels, būšu autosportists!" Bet sacīkšu garu, autosporta vēsturi un tehniskos noslēpumus Matīsam palīdz atklāt viņa pavadonis Mehāniķis. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Laukmane, Maija, 1953-. Gaiss smaržo pēc mīlestības : stāsts / Maija Laukmane ; Ievas Nagliņas vāka mākslinieciskais noformējums. – Rīga : J.L.V., [2013] (SIA Latgales druka). – 222 lpp. – Maijas Laukmanes stāsts „Gaiss smaržo pēc mīlestības” ir literārais darbs par meitenes dzīvi skolā, attiecībām ar klasesbiedriem, mammu. Dažādām problēmām, kas izriet no nepārliecinātības par sevi, bailēm atšķirties no pārējiem un pārdzīvojumiem, ja neizdodas iejusties. Romānā tiek risinātas pusaudžiem aktuālas tēmas, taču tā varētu būt noderīga pārdomu viela arī pieaugušajiem. Nemiera, Linda. Lidojums : romāns / Linda Nemiera ; redaktore Lolija Soma ; Arņa Kilbloka vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Poligrāfists). – 283, [2] lpp. ; 21 cm. – L. Nemiera arī šajā grāmatā ir palikusi uzticīga iztēles uzburtajai fantāzijas pasaulei, tās dīvainajiem, tomēr tik cilvēciskajiem tēliem un spraigajam sižetam. Romānā lasītājs atkal tiksies ar L. Nemieras pirmās grāmatas „Vilcenes stāsts” (2010) varoņiem. Jaunā ragana Froike turpina kalpot karaļa Haroša galmā. Froike un elfu princis Hārs dodas ceļā, lai atrastu mītisko Taurīnas vienradža kausu un iedzertu no tā spēka dzērienu. – 7.-9.kl. Purpura karaļa galmā : latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāsti / mākslinieks Artūrs Bērziņš. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, [2013] (A/s Poligrāfists). – 309 lpp. – Izlasē publicēti sešpadsmit 2011. gadā notikušā literārā konkursa „Sapņu laiks” uzvarētāju stāsti. Lielākajai daļai no autoriem šī ir pirmā publikācija. Saturs: Kvarku pavēlnieks ; Cūka / Didzis Sedlenieks ; Glābiņš ; Ēšanas traucējumi / Daca Znotiņa ; Punkts pie apvāršņa ; T-persona / Ilze Eņģele ; Zemes smarža / Līga Ezera ; Kaimiņiene / Santa Brauča ; Nemiera gars / Vilis Kasims ; Ledus / Santa Senkāne ; Krātiņš / Guntis Eņģelis ; Stāsts par kādām beigām / Kristīne Zute ; Kritusī zvaigzne / Armands Skutelis ; Raiannonas turnīrs / Līga Sproģe ; Snaudas eksperts / Artūrs Dedzis ; Purpura karaļa galmā / Arnis Buka. Samauska, Ieva, 1969-. Meitene, kura mācēja visas pasaules valodas : stāsts / Ieva Samauska ; māksliniece Gita Treice ; atb. Redaktore Inguna Cepīte. – Rīga : Izdevniecība Pētergailis, [2013] (Jelgavas tipogrāfija, SIA). – 84 lpp. : il. – 1.-3. kl. Štelmahere, Vita. Piglas stāsti : piedzīvojumu sākums / Vita Štelmahere ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; Kristīnes Ramanes ilustrācijas un vāka mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Jumava. SIA „J.L.V.”, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). – 151, [1] lpp. : il. ; 20 cm. – V. Štelmaheres grāmatas galvenais varonis ir Pigla – sivēns ar četrām kājelēm, divām spožām ačtelēm, divām nelielām austiņām, mazu plakanu un mitru šņukuriņu un nelielu, toties graciozi savijušos astīti. Iepazīsieties arī ar citiem lauku sētas iemītniekiem – krupi Kraupi, kazu Kāri, ganu suni Reko, trusi Sārtaci, saimnieces mīluli kaķi Pogu un daudziem citiem. Atjautīgas situācijas, smieklīgas epizodes un vesels gads lauku sētā ļaus mazajiem lasītājiem no sirds izsmieties un ieraudzīt pasauli citādu. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. Štelmahere, Vita. Piglas jaunie draugi / Vita Štelmahere ; [Kristīnes Ramanes ilustrācijas]. - Rīga : Jumava, [2013] (Rēzekne : Latgales druka). - 158 lpp. : il. ; 20 cm. - (Piglas stāsti). - Piglas stāstu 2. grāmata. Šīs grāmatas galvenais varonis ir Pigla — sivēns ar četrām kājelēm, divām spožām ačtelēm, divām nelielām austiņām, mazu, plakanu un mitru


821.174

821.174 821.174

821.174

821.511

šņukuriņu un nelielu, toties graciozi savijušos asti. Te iepazīsieties arī ar citiem lauku sētas iemītniekiem — krupi Kraupi, kazu Kāri, ganu suni Reko, trusi Sārtaci, saimniecies mīluli kaķi Pogu un daudziem citiem. Atjautīgas situācijas, smieklīgas epizodes un vesels gads lauku sētā ļaus mazajiem lasītājiem no sirds izsmieties un ieraudzīt pasauli citādu!. Vilka, Laura, 1993-. Dana un Medaljons : [romāns] / Laura Vilka ; aut. il. ; red. Artūrs Pommers ; Māra Ābeles vāka dizains. - Rīga : Apgāds "Atēna", 2013 (Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 197, [1] lpp. - Kad dzīvē viss rit klusi un mierīgi, bet nepamet vēlme pēc kā satraucoša, pat maģiska, uzmanies, jo šī vēlēšanās var piepildīties! Tā notiek ar meiteni Danu, kurai izbrauciens zaļumos izvēršas nolaupīšanā — pusaudze tiek ievilkta līdz šim slēptā pasaulē, Apakšzemē, kur mīt dīvaini radījumi un valda pavisam citādi likumi. Izrādās, ka Danas nolaupīšana nav nejaušība un viņai paredzēta svarīga loma, jo strauji tuvojas Apakšzemes bojāeja... - 7.-9.kl. ViVo. Dimanta zobens : [romānu cikls] / ViVo ; red. Austra Gaigala. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 479, [1] lpp. 1.grām. Noljāras kristāli. Zvirgzdiņš, Juris, 1941-. Kad muzejā iespīd mēness jeb Tobiass un draugi sargā Rīgas vēsturi : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Juris Zvirgzdiņš ; redaktore Inese Zandere ; māksliniece Ingrīda Pičukāne ; fotogrāfi: Jānis Nīgals, Ilgvars Gradovskis, Kaspars Upītis. – Rīga : Liels un mazs, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). – 61, [2] lpp. : il. ; 26 cm. – J. Zvirgzdiņa grāmatā slavenais rīdzinieks, rotaļu lācītis Tobiass kādu rītu pārsteigts uzzina, ka vēl nekad nav bijis Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Viņš tūdaļ dodas turp kopā ar saviem draugiem – lāci Eliotu un sunīti Fufū. Rotaļu zvēriņi apskata senās, neparastās lietas, kas redzamas muzejā. Netīšām draugi paliek muzejā pa nakti un kļūst par Rīgas vēstures sargiem. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. Zvirgzdiņš, Juris, 1941-. Seši stāsti par ASV vēsturi / Juris Zvirgzdiņš ; mākslinieks Henrihs Vorkals ; redaktore Inguna Cepīte. – Rīga : Pētergailis, [2013]. – 63 lpp. : il. – Šajā grāmatā autors ļauj arī lasītājam iejukt raibajā pūlī starp indiāņiem, izceļotājiem no Eiropas uz Jauno pasauli, dažādiem ASV prezidentiem, ērgļiem, bruņurupučiem, suņiem, kaķiem, lāčiem un meitenēm no pasaules vēsturē pazīstamām ģimenēm, kā arī izjust Amerikas krāsas, skaņas, ļaudis, ko ilustrācijās lieliski attēlojis pazīstamais mākslinieks Henrihs Vorkals. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. Rauda, Pireta. Berts un otrā B / Pireta Rauda ; no igauņu val. tulk. Maima Grīnberga ; māksl. Mārtiņš Zutis ; red. inese Zandere. - Rīga : liels un mazs, 2013. - 141. [1] lpp. : il. - Grāmatas divdesmit stāstiņos par savu otrklasnieka dzīvi skolā un mājās vēsta astoņgadīgs zēns. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Tobias ja teine B.

Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas Jaunieguvumu saraksts  

Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas Jaunieguvumu saraksts

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you