Page 1

ÖSTERBYBRUK

www.vallonbruken.nu


Det var en gång… Redan under medeltiden bedrevs järnhantering i trakterna av Österbybruk. Under Gustav Vasas tid på 1500-talet tillverkades krigsmateriel med hjälp av tyska experter. Kronan arrenderade ut bruket år 1627 till handelsmännen Welam De Besche och Louis De Geer. De värvade hit skickliga smeder och andra yrkesmän från Vallonien och produktionen övergick till stångjärnstillverkning. 1643 köpte Louis De Geer Österbybruk, Lövsta och Gimo. Järnmalmen från Dannemora

gruvor var av mycket god kvalitet och stångjärnet från Österbybruk och andra bruk i Uppland betalades med de högsta priserna på världsmarknaden under flera århundraden. I Österbybruk fortsatte metallindustrin att utvecklas under slutet av 1800-talet och ett nytt industriområde byggdes upp norr om den gamla bruksmiljön.

Vallonsmedjan och herrgården. Akvarell av Elias Martin 1790-talet.

Once upon a time…

Es war ­einmal…

Iron was produced near Österbybruk as early as the middle ages. During the reign of King Gustav Vasa in the 16th century, war material was produced with the aid of German experts. The merchant Louis De Geer took over production in 1627, hired skilled smiths and other workers from Walloonia in present Belgium, and started production of bar iron made using high quality iron ore from the Dannemora Mines. The finished product from Österby and other bruks in the region fetched very high prices on the world market for several centuries. The metal industry in Österbybruk continued to develop during the end of the 19th century.

Bereits im Mittelalter betrieb man Eisenverarbeitung in der Gegend von Österbybruk. Im 15. Jahrhundert, unter König Gustav Vasa, wurde mit Hilfe deutscher Experten Kriegsmaterial hergestellt. Der Kaufmann Louis De Geer übernahm den Betrieb 1627 und warb geschickte Schmiede und andere Fachleute aus Wallonien an. Die Produktion ging zur Scmiedeeisenfertigung über. Das Eisenerz aus den Bergwerken von Dannemora war von sehr guter Qualität, wodurch das Schmiedeeisen aus Österbybruk und anderen Eisenhütten Upplands über einige Jahrhunderte mit den höchsten Preisen auf den Weltmärkten bezahlt wurde. Am Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich die Metallindustrie in Österbybruk weiter.


Dagens Österbybruk är ett modernt samhälle med affärscentrum, skolor, sim- och sporthall, äldreboende, många småföretagare och ett levande föreningsliv. Intill Stordammen ligger en välbesökt campingplats och en badplats med bryggor och hopptorn. I en av herrgårdens flyglar ligger Wärdshuset Gammel Tammen med både mat och logi. I den andra flygeln finns en kyrka. Vallonsmedjan kan visas i drift. Två keramiker finns på herrgårdsområdet och i vagn- och brandmuseet visas herrskapsekipage, brandutrustning mm från flera sekler. I klensmedjan hålls smideskurser i samarbete med Brukssmederna. I Sadelmakarlängan finns en utställningslokal och försäljning av hantverksprodukter. På området finns också ett orangeri med växter till försäljning.

Wärdshuset Gammel Tammen.

Skönt i solen vid Stordammen.

Louis De Geer (1587-1652). Den svenska industrins fader.

Vallonsmedja och kolhus.

Österbybruk today

Das heutige Österbybruk

is a modern community with shops, schools, a sports arena, and many small companies and associations. Next to the lake Stordammen is a campground with a bathing area. The hotel and restaurant Gammel Tammen is located next to the manor house. The former stables house a pottery, a carriage and firefighting museum, and a smithy which holds courses in blacksmithing.

ist eine moderne Gemeinschaft mit Geschäften, Schulen, einer Sporthalle, vielen kleinen Betrieben und Vereinen. Am Stordammen befindet sich ein Campingplatz mit Badestrand. Beim Gut ein Wirtshaus Gammel Tammen, welches Essen und Übernachtungen für private Besucher anbietet. In der Stallung findet man eine Keramikwerkstatt, ein Wagen, -und Feuermuseum und eine Kleinschmiede, wo Besucher einen Schmiedekurs belegen können.


Besök i historien Under 1700-talet bytte herrgårdsområdet skepnad. Den första herrgården, en träbyggnad från tidigt 1600-tal, revs och det s k Stenhuset uppfördes för att bli bostad till brukspatron Antoine De Geer. Brukskyrkan på andra sidan gården stod färdig ungefär samtidigt och invigdes 1735. Familjen Grill köpte bruket 1758 och man började bygga den stora herrgården på 1760-talet.

Då anlades också parken med sina lindalléer efter ritningar av Carl Hårleman. Byggandet pågick i flera omgångar fram till 1780-talet. Arkitekter var murarmästare Elias Kessler och i slutskedet Eric Palmstedt. År 1802 tog Per Adolf Tamm (Gammel Tammen) över driften och släkten Tamm ägde bruket fram till 1916.

Österbybruks herrgård från parksidan. Mitt på fasaden finns det Grillska släktvapnet i form av en trana.

Ein Besuch in der Geschichte Während des 17. Jahrhunderts wurde das Gut umgebaut. Das ursprüngliche Gut aus dem frühen 16. Jahrhundert wurde abgerissen und das so genannte Steinhaus als Residenz für den Besitzer Antoine De Geer errichtet. Zur gleichen Zeit wurde auf der anderen Parkseite die Kirche fertig und im Jahre 1735 eingeweiht. Die Familie Grill erwarb das Gut 1758 und begann den Bau des großen Gutshauses 1760. Architekt war der Maurermeister Elias Kessler und im Schlussabschnitt um 1780 Eric Palmstedt. Im Jahre 1802 übernahm Per Adolf Tamm ( Gammel Tammen ) und seine Familie den Besitz bis zum Jahre 1916.

A visit in history During the 18th century the manor area changed appearance. The first manor from the early 17th century was dismantled and a new stone structure, “Stenhuset,” was erected as the residence of the owner Antoine De Geer. Around the same time the church opposite the main building was completed and was inaugurated in 1735. The Grill family acquired Österby bruk in 1758 and started construction of the large manorhouse during the 1760’s. Architects were the master bricklayer Elias Kessler and later around 1780 Erik Palmstedt. In 1802 Per Adolf Tamm (Gammel Tammen) took over. The bruk remained in the Tamm family until 1916.


Forna tiders vardagsliv Österbybruk var ett samhälle som i storlek var fullt jämförbart med dåtidens småstäder. Arbetet vid herrgården och brukskontoret, stall, park och köksträdgård, krävde pålitligt tjänstefolk. I vallonsmedjorna fanns de skickliga smederna som arbetade tretimmarsskift från söndag kväll till lördag mitt på dagen. Hamrarnas dunkande hördes som en ständig puls i bruket. Mjölnare,

snickare, hovslagare och sadelmakare är några exempel på de hantverkare som behövdes. Vid bostäderna längs de raka bruksgatorna fick kvinnorna ta hand om hem, barn, de egna djuren och odlingarna. Smedshustrun skulle förse mannen med mat i smedjan flera gånger per dag. Bönder från omlandet skötte transporterna till och från bruket med sina hästforor.

På väg till vallon­ smedjan med mat. Österbybruks järnstämpel.

Life in the old days

Der Alltag einstiger Tage

Österbybruk was a community comparable to small towns of that time. The work at the manorhouse and the offices demanded reliable labour. The skilled workers in the smithies worked in 3-hour shifts from Sunday evening to Saturday noon. Millers, carpenters and farriers are some of the trades that were in demand. In the worker’s houses along the village streets, women took care of their home, children, their own animals and the crops. Farmers from outside the village brought in goods by horse and carriage.

Österbybruk war eine Gemeinschaft, vergleichbar mit heutigen Kleinstädten. Die Arbeiten Auf dem Gut und in den Schreibstuben erforderte zuverlässige Angestellte. In den Schmieden wurde in 3 Stunden – Schichten von Sonntagabend bis Samstagmittag gearbeitet. Müller, Tischler und Hufschmiede sind nur einige Beispiele für Handwerker die es damals bedarf. In den Wohnungen der Gutsgassen versorgten Frauen Heim und Kind, umsorgten Tiere und Pflanzten Gemüse an. Bauern von Höfen außerhalb des Gutes besorgten mit ihren Fuhrwerken den Transport.

Smedsbostad för två familjer.


Österbybruks herrgårdsområde


i

Österbybruks stångjärnsstämpel Stångjärnsstämpeln var brukets varumärke och borgade för hög och jämn kvalitet. The bar iron stamp was the trademark of the Bruks and guaranteed a high and consistent quality.


Konst genom tiderna Under 1700-talet började familjen Grill skapa den konstsamling som i mitten av 1800-talet räknades till en av de största i landet. I Österbysamlingen har verk av t ex Elias Martin och Snyders ingått liksom också Alexander Roslins välkända ”Damen med slöjan”. Under åren 1917-1932 bodde konstnären Bruno

Liljefors med sin familj på herrgården. Han inredde en ateljé åt sig i brygghuset i parken. Byggnaden renoverades 1984 till utställningslokal och där visas bl a en permanent samling med stengods av paret Erich och Ingrid Triller. Också i Ånghammaren pågår olika utställningar varje sommar.

Bruno Liljefors ateljé i herrgårdsparken.

Trillers stengods.

Utställning i Ånghammaren.

Visual arts through the ages

Kunst im Laufe der Zeit

During the 18th century the Grill family started the art collection which eventually became one of the largest in the country. The Österby collection once included works of Roslin and Snyders, among others. From 1917 to 1932 the Swedish artist Bruno Liljefors resided with his family in the manor house. He had a studio in the old brewery in the park. Now the studio houses a collection of stonewarepottery by Erich and Ingrid Triller. The Ånghammaren building is another place where exhibitions are held during the summer.

Während des 17. Jahrhunderts erschuf die Familie Grill eine der größten Kunstsammlungen des Landes. Die Österbysammlung enthält Werke von unter anderem Roslin und Snyders. Von 1917 bis 1932 wohnte der Künstler Bruno Liljefors mit seiner Familie auf dem Gut. Er richtete sich ein Atelier in der Waschküche im Park. Das Gutshaus und Ånghammaren sind Plätze an denen Wiederkehrende Ausstellungen stattfinden.


Vackert… Spännande…

Orangeriet med köksträdgård.

Intill parken ligger orangeriet med köksträdgård. I orangeriet odlades förr exklusiva växter som apelsiner, ananas, kaffe och myrten. Orangeriet har fått nya fönster och rustats invändigt. Sedan några år tillbaka odlas kryddor, blommor och grönsaker i trädgården igen. Ta en titt, dofta och njut! Inne på herrgården spökar det! Många är historierna om de som bodde här förr och ibland kommer de på besök igen… Följ med på en spökvandring in i de stora salarna och ner i de djupa källarvalven – om du törs!

Beautiful… exciting… Next to the park is the orangery and vegetable garden. The orangery used to boast such exotic plants as oranges, pineapple, coffee and myrtle. The building has recently been renovated and now spices, flowers and vegetables are grown here again, Have a look, smell the flowers and enjoy! There are ghosts in the manor house! Many stories exist about the people who used to live here, and sometimes, they come back to visit...

Schön... Spannend... Neben dem Park befindet sich die Orangerie mit dem Gemüsegarten. In der Orangerie wurden früher exklusive Gewächse wie Apfelsinenbäume, Ananasbäume, Kaffeepflanzen und Myrte gezüchtet. Vor kurzem wurde die Orangerie mit neuen Fensterrahmen und Scheiben versehen und inwendig instand gesetzt. Vor einigen Jahren begann man wieder mit der Bepflanzung des Gartens mit Kräutern, Blumen und Gemüse. Schauen, duften und genießen Sie. Auf dem Gut spukt es. Es handelt sich um Geschichten früherer Bewohner die bis in die heutige Zeit manchmal zu Besuch kommen.

Herrgårdsspöket


Något för alla sinnen Vandra i parken och orangeriträdgården. Lyssna på guider som berättar om livet och arbetet förr i vallonsmedjan, smedsbostaden och runt herrgården. Besök hantverksbutiker och se de praktfulla vagnarna i stallängan och se utställningar som växlar från år till år. Dofta och smaka på god mat vid Wärdshuset Gammel Tammens bord eller ta en skön promenad längs med Kärleksstigen och en av bruksgatorna når man badplatsen som inbjuder till ett svalkande dopp i Stordammen.

Wärdshuset Gammel Tammen.

Something for all senses Explore the park and the orangery garden. Visit the old Walloon smithy, a couple of times during the summer you can see the waterwheels running. Enjoy exquiste crafts and see our exhibitions. Have a bite to eat at Wärdhuset Gammel Tammen. After a pleasant stroll along the old village streets, you will reach the Stordammen lake where you can take a refreshing swim.

Stallbackens keramikverkstad.

Fridfullt vid Herrgårdsdammen.

Etwas für alle Sinne Wandere durch den Park und die Orangerie. Entdecke das einstige Leben in der Wallonenschmiede und auf dem Gut. Sehe und empfinde wunderbare Handwerks-kunst und besuche Ausstellungen. Dufte und schmecke das gute Essen im Wirtshaus Gammel Tammen oder genieße eine Tasse Kaffee mit selbstgebackenem Brot und Kuchen im Cafe. Nach einem Spaziergang entlang der Gutsstrassen gelangt man zum Badeplatz, wo man zu einem verlockenden und erfrischenden kurzen Bad im Stordammen eingeladen wird.


Stanna några dagar I Österbybruk finns flera olika möjligheter till boende. Wärdshuset Gammel Tammen erbjuder logi i vackra rum intill herrgården. Vid campingplatsen finns förutom plats för tält och husvagnar också stugor att hyra. Omgivningarna passar bra för cykelturer och vill man fotvandra så passerar Upplandsleden genom bruket. Kom gärna till något av de evenemang som anordnas varje år t ex midsommarfirande, Vallonbruksveckan, teater och Eldfesten. Vallonsmedjan visas i drift flera gånger varje sommar och under sommarmånaderna är det flera visningar dagligen i herrgårdsområdet. Spökvandringar ordnas för både barn och vuxna. Se hemsidan eller ring oss för information om öppettider. Kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Vallonsmedjan

Stay a while Österby bruk offers several lodging possibilities. The inn Wärdshuset Gammel Tammen offers beautiful rooms overlooking the manorhouse. The campground accomodates tents and caravans and also offers cabins for rent. The surroundings are good for bicycle trips, and if you are interested in hiking, the Upplandsleden trail passes right through the village. Enjoy annual events such as the Midsummer celebrations and the Fire festival. Please contact us for information about opening hours, see last page for phone, website and email.

Verweilen Sie ein paar Tage In Österbybruk gibt es viele Möglichkeiten der Übernachtung. Das Wirtshaus Gammel Tammen bietet Logie in hübschen Zimmern mitten im Gut an. Auf dem Campingplatz können Sie ihre Zelte oder Wohnwagen aufstellen oder eine Hütte anmieten. Umgebung lädt zu Fahrradtouren ein. Für Wanderer bietet sich der Upplandsleden an, welcher durch das Gut führt. Wir laden Sie gerne zu Ereignissen wie zum, Mitsommerfeierlichkeiten, Theateraufführungen oder dem Feuerfest ein.


Information:

Bokning grupp- och paketresor:

Vallonbruk i Uppland Telefon: 0295 - 202 20 E-post: kansli@vallonbruken.nu www.vallonbruken.nu Stiftelsen Österbybruks herrgård Box 46, 748 21 Österbybruk e-post: osterbybruk@telia.com Telefon: 0295 - 200 72

Boka Uppland Telefon: 0295 - 203 00 E-post: info@bokauppland.com www.bokauppland.com Bruksmiljö

Foto: Sture Hogmark, Kalbar, Eva Wrede Illustration: Leif Högström | Tryck: Tierps Tryckeri AB 2016

Profile for Vallonbruk i Uppland

Österbybruksfolder ny  

Österbybruksfolder ny  

Advertisement