__MAIN_TEXT__

Page 1

WHAT YOU SEEK IS SEEKING YOU

Işıl Arısoy Kaya


“WHAT YOU SEEK IS SEEKING YOU”

Işıl Arısoy Kaya

Vallette Gallery Dates 03rd February 2018-24th February 2018 52 Jalan Doraisamy The Row, 54-01-01 Kuala Lumpur 50300 www.vallettegallery.com


INDEX Foreword Hidden Details Artworks Artist Presentation Curriculum Vitae Acknowledgements


FOREWORD Vallette Gallery represents spectrum of Malaysian and international artists in paintings, sculptures, photography and installation art. Currently with our own space in Malaysia, our gallery is looking forward to building a trusting and strong relationship between artists and art lovers. At our gallery we encourage creative excellence by providing the environment for communication, expertise sharing and mentoring within the community of artists. With a minimum of five exhibitions a year, the gallery works to promote artists and their incredible artworks. Vallette Gallery also aims to offer a groundbreaking forum for contemporary art, presenting works of emerging young artists or international artists whose works are rarely or never before been shown. The viewers of contemporary exhibitions have increased greatly in recent years. Therefore we work closely with a strong network of curators, art collectors and institutions from all over the world.

Vallette Gallery is no ordinary place for the display of artwork; it is a living process and relationship between the artists and the art lovers, which creates and increases the value of art. Therefore, we are hosting a solo exhibition titled ‘What you seek is seeking you by Işıl Arısoy Kaya, a Turkish multimedia artist based in Istanbul. Her series of Hidden details featuring the Turkish Islamic architecture will be showcased in Malaysia. Mr. Patrice Vallette Vallette Gallery Director


HIDDEN DETAILS If the person turns to God and surrender “I become his eyes and ears…” God says. Is this series the way of reinterpretation of already created? Or is this one of the paths of the “seeker” to reach him? The Truth maybe a yearning to the nature that we were once before. Searching for becoming “one”. “Remember!” Seventy Thousand curtains separated God from Material and sensational world. And every single human soul passes through these Seventy Thousand curtains. So the baby born crying. Because the self knows that he separated from God. “Remember, what you forgot!” It is the reflection of the yearning to going back to “Home”. The subject matter is different but the tool is art. - Işıl Arısoy Kaya


“ARADIĞIN SENİ ARIYOR”

Işıl Arısoy Kaya

Vallette Gallery Tarihler 03.02.2018-24.02.2018 52 Jalan Doraisamy The Row, 54-01-01 Kuala Lumpur 50300 www.vallettegallery.com


İÇİNDEKİLER Önsöz Gizli Detaylar Sanat Eserleri Sanatçı Sunumu Özgeçmiş Teşekkürler


ÖNSÖZ Vallette Gallery, resim, heykel, fotoğraf ve enstalasyon sanatlarıyla ilgilenen Malezyalı ve diğer uluslararası sanatçıları tanıtmaktadır. Şu an Malezya’da bulunan galerimiz, sanatçılar ve sanatseverler arasında güvene dayalı ve güçlü ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır. Galerimizde, iletişim ortamı yaratarak, deneyimlerin paylaşılmasını sağlayarak ve sanatçı topluluğu içinde danışmanlık yaparak, yaratıcılığı teşvik ediyoruz. Yılda en az beş sergi düzenleyen galerimiz, sanatçıları ve onların muazzam eserlerini tanıtmak için çalışmaktadır. Aynı zamanda, Vallette Gallery, genç sanatçıların ya da eserleri daha önce hiç veya yeterince sergilenmemiş uluslararası sanatçıların eserlerini sergileyerek, çağdaş sanat için çığır açan bir forum sunmayı amaçlamaktadır. Çağdaş sanat sergileri ziyaretçilerinin sayısı son zamanda hatırı sayılır oranda artmıştır. Dolayısıyla, biz de dünyanın dört bir yanındaki küratörlerle, sanat koleksiyoncularıyla ve kurumlarla güçlü bir ağ kurarak çalışıyoruz. Vallette Gallery, sanat eserlerinin sunulduğu olağan bir yer değildir, sanatçı ile sanat severler arasındaki yaşayan bir süreç ve ilişkidir ve böylece sanatın değerini ortaya çıkartır ve artırır. Şu an, İstanbul’da yaşayan Türk bir multimedya sanatçısı olan Işıl Arısoy Kaya’nın, ‘Aradığın Seni Arıyor’ başlıklı solo sergisine ev sahipliği yapıyoruz. Türk İslam mimarisinin baş rolde olduğu Gizli Ayrıntılar serisi Malezya’da sergilenecektir.

Patrice Vallette Vallette Gallery Yöneticisi


Gizli Detaylar... Kul Allah'a yönelip ona teslim olunca "Ben onun gözü ve kulağı olurum..." Bu seri Onun için yaratılanı yeniden yorumlamak mıdır? Yoksa arayanın yollarından biri midir? Aslında bir zamanlar sahip olduğu özelliklere yeniden dönüş özlemidir. Bir’lik arayışıdır. “Hatırlar mısın?” Yetmişbin perde, Allah’ı madde ve his dünyasından ayırır. Ve her nefs, doğmadan önce bu yetmişbin perdeden geçer. Böylece bebek ağlayarak doğar. Çünkü nefs Allah’tan ayrıldığını bilir. Unuttuğunu hatırla. Dönüşe duyulan özlemin yansımasıdır. Derdi başkadır aracı sanattır. - Işıl Arısoy Kaya


ARTWORKS

Sanat Eserleri


Alem, Universe, 2015 Inkjet on light gloss 90 x 90 cm


Berzah, Intermediate Realm, 2015 Inkjet on light gloss 90 x 90 cm


Cem MakamÄą, Cem State, 2015 Inkjet on light gloss 90 x 90 cm


Cemal Beauty, Perfection of God, 2015 Inkjet on light gloss 90 x 90 cm


İşaret, Sign, 2015 Inkjet on light gloss 90 x 90 cm


Nefes, Breath, 2015 Inkjet on light gloss 90x90cm


VaroluĹ&#x;, Existence 2015 Inkjet on light gloss 90x90cm


Veda, Farewell, 2015 Inkjet on light gloss 90x90cm


Yalan DĂźnya, Transitory Life Istanbul, 2015 Inkjet on light glass 90x90cm


Yol Gรถster, Lead the way, 2015 Inkjet on light gloss 90x90cm


ARTIST PRESENTATION & CURRICULUM VITAE


Graduated from University of Exeter in International Management. Started her art carreer by studying traditional art in 2003 with Resül Aytemur, Akademililer Sanat Gallery. In the following years, continued her art education in the atelier of Sinan Demirtaş and Gülay Semercioğlu. Supported her art education with graphic design, 3D and photography. In 2007 created her own t-shirt brand "What's Normal?". In 2012 started to create contemporary artworks under a new art style that can be called as "photography based digital art". In 2016 started to learn traditional Ottoman art; miniature in Taner Alakuş Atelier. At the moment continues her miniature education with Ismek Specialist Education Centre Her art can be defined as a new way of interpreting photography; combining different frames and colors. Part of her art carries Pop-Art samples whereas sometimes it contains more graphical aspects. Her conceptual portraits and places question the nature of the creation of art. None of her photographs are really what the viewer thinks he/she sees, with this she wants to distract viewers and invite them to interact with the artist and give the viewer the possibility to take part in a creative moment.

SOLO EXHIBITION 2018 "Are you awake?", Mixer, Istanbul, Turkey GROUP EXHIBITIONS 2017 Contemporary Istanbul Art Fair, Mixer Gallery, Istanbul 2017 “A Brilliant Idea”, Group Exhibition Teşvikiye Sanat Galerisi, curator: Mehmet Günyeli, Istanbul, Turkey


2016 “Pose”, Pg Art Gallery, Group Exhibition, curator: Merih Akoğul, Istanbul, Turkey 2016 “That Place”, Group Exhibition, Mixer, Istanbul, Turkey 2016 “Cryptic Stories”, Group Exhibition, Address Istanbul,curator: Denizhan Özer, Istanbul, Turkey 2016 “Printemps Des Artistes”, Group Exhibition, St. Pulcherie, Istanbul, Turkey 2016 "Image Still", Group Exhibition, Mixer, Istanbul, Turkey 2016 “Beyond Borders", Vallette Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia 2015 “Art Alem”,O’Art Galeri, Odeabank, Istanbul, Turkey 2015 “Art Became Fashion”, Wearable Art, Summart, Istanbul, curator: Denizhan Özer, Istanbul, Turkey 2015 Bi’ Group Exhibition, Bimisal Art & Design Gallery, Istanbul , Turkey 2014 Es Editions Opening Exhibition, Istanbul, Turkey 2014 Summart Gallery Opening Exhibition, Summart, curator: Denizhan Özer, Istanbul, Turkey 2014 ‘’ME’’, Art212, Bodrum, curator: Denizhan Özer, Bodrum, Turkey 2014 “Come if you can! #resistmyheart I Share you “, Piramit Art, İstanbul,curator: Bedri Baykam, Denizhan Özer, Istanbul, Turkey 2013 “Is there intervention?” Artist 2013, 23.International Art Fair, İstanbul, curator: Ali Şimşek, Istanbul, Turkey 2013 “7.Taschkent International Contemporary Art Bienal”, Taschkent, Uzbekhistan, curator: Kamola Akilova 2013 “Clue: Human”, Group Exhibition, Muammer Yanmaz Atelier, İstanbul, curator: Coşar Kulaksız, Istanbul, Turkey 2013 “I love you more than art”, Group Exhibition, Ekavart Galeri, İstanbul, curator: Denizhan Özer, Istanbul,Turkey 2012 New Year Sanatgezgini ,Istanbul,Turkey 2004, Group exhibition, Akademililer Art Gallery, İstanbul, Turkey


SANATÇI SUNUMU VE Özgeçmiş


University of Exeter, Uluslarası İşletme Fakültesi Yüksek Lisans Mezunudur. Sanat hayatına 2003 yılında Resül Aytemür Akademililer Sanat Galerisinde eğitim alarak başladı. Takip eden yıllarda Sinan Demirtaş-Gülay Semercioğlu atölyesinde klasik resim sanatı eğitimine devam etti. Eğitimini grafik sanatlar, 3D ve fotoğraf ile destekledi. 2007 yılında kendi t-shirt markasını “What’s Normal?” (Normal olan ne?) adıyla yarattı. 2012 yılında yeni bir sanat yolu olan “fotoğraf bazlı dijital sanat” ile çağdaş sanat alanında eserler üretmeye başladı. 2016 yılında Taner Alakuş atölyesinde Berrin Çakın Güç ile minyatür sanatı eğitimi almaya başladı. Halen ISMEK İhtisas Merkezinde minyatür öğrenimine devam etmektedir. Sanatı, farklı çerçeveleri ve renkleri bir araya getirmektedir ve fotoğrafın yeni yorumlanma şekli olarak tanımlanabilir. Zaman zaman sanatında grafik boyutlara yer verirken, bazen çalışmalarının bir kısmında Pop-Art’a da yer vermektedir. Kavramsal portreleri ve alanları, sanatın yaradılışının doğasını sorgulamaktadır. Fotoğraflarının hiçbiri, fotoğrafa bakanın o fotoğraf hakkında düşündüğü şey değildir. Sanatçı böylece fotoğrafa bakanların dikkatini dağıtmayı, onları sanatçı ile etkileşime geçirmeyi ve onların yaratıcı bir anda yer almasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kişisel Sergi 2018 Uyuyor musun?", Mixer Gallery, Istanbul Grup Sergileri 2017 Contemporary Istanbul Sanat Fuarı, Mixer Gallery, Istanbul 2017 Parlak bir Fikir», Teşvikiye Sanat Galerisi,Istanbul,küratör: Mehmet Günyeli, 2016 Poz», Pg Art Gallery, küratör: Merih Akoğul, Istanbul 2016 Orası, Mixer Gallery, Istanbul


2016 Şifreli Hikayeler, Address Istanbul, küratör: Denizhan Özer 2016 Printemps Des Artistes», St. Pulcherie, Istanbul 2016 "Imgeyle", Grup Sergi Mixer, Istanbul 2016 "Sınırların Ötesinde", Vallette Gallery, Kuala Lumpur, Malezya 2015 Art Alem»,O’Art Galeri, Odeabank, Istanbul 2015 “Sanat Moda Oldu”, Giyilebilir Sanat, Summart,Istanbul, küratör: Denizhan Özer 2015 Bi’ Karma Bimisal Art & Design Gallery, Istanbul 2014 Es Editions Açılış Sergisi, Istanbul 2014 Summart Gallery Açılış Sergisi, Summart, küratör: Denizhan Özer, Istanbul 2014 ‘’Ben’’, Art212, Bodrum, küratör: Denizhan Özer, Bodrum, 2014 “Sıkıyorsa gel! #direnkalbim Seni Paylaşıyorum“,Piramit Sanat, Istanbul küratör: Bedri Baykam, Denizhan Özer 2013 “Müdahale var mı?” Artist 2013, 23. Uluslarası Sanat Fuarı, Istanbul küratör: Ali Şimşek, Istanbul 2013 “7.Taşkent International Contemporary Art Bienal”, Taşkent, Özbekistan,, küratör: Kamola Akilova 2013 “İpucu: İnsan”, Muammer Yanmaz Atölyesi, Istanbul, küratör: Coşar Kulaksız 2013 “I love you more than art”, Ekavart Galeri, Istanbul küratör: Denizhan Özer 2012 “Yeni Yıl Sergisi”, Sanatgezgini, Istanbul


ACKNOWLEDGMENTS/TEŞEKKÜRLER Director & Curator/ Yöneticisi & Küratör Patrice Vallette Artist/ Sanatçı Işıl Arısoy Kaya Designs & Coordinator/ Tasarımcı & Koordinatör Aakanksha Marulkar


Profile for Vallette Gallery

Catalogue exhibition Isil Arisoy Kaya  

Catalogue exhibition Isil Arisoy Kaya  

Advertisement