Page 1

Udstyr og materialer til svejseindustrien

Oversigt over produkter

Valk Welding info@valkwelding.com www.valkwelding.com

M ak e s i t h ap p e n


Komplet pr


rogram af udstyr og materialer til manuel svejsning og robotsvejsning

Med svejsetråd, svejsebrændere og andet udstyr og materialer til svejsning under eget varemærke, samt svejsehjelme og sikkerhedsprodukter fra , leverer Valk Welding alt udstyr og alle materialer, der kræves til manuel svejsning og robotsvejsning. Et komplet program af kvalitetsforbrugsvarer til svejsearbejde af fremragende kvalitet. Dermed kan du købe alle dine svejseprodukter hos én leverandør, som er godkendt og kontrolleret i henhold til ISO 9001.

Valk Welding svejserobotter og forbrugsvarer i hele Europa I løbet af det sidste årti har Valk Welding i den europæiske svejseindustri fået et velkendt navn som integrator af svejserobotter og leverandør af svejsetråd og svejseudstyr. Med salg og installation af flere af 1.800 svejserobotsystemer i hel Europa og en levering på godt 700 ton massiv svejsetråd har Valk Welding udviklet sig til en totalleverandør inden for svejseområdet med store konstruktions-, monterings-, uddannelsesog distributionsfaciliteter og egne filialer i Holland, Belgien, Danmark. Frankrig og Tjekkiet.

Profitere af specialviden Med et sådant volumen har Valk Welding råd til på mange delområder at have egne produktspecialister, som kan tilbyde dig omfattende rådgivning om svejsetråd, svejsebrændere, trådfremføringssystemer, svejsehjelme, personlige værnemidler m.m.

ISO-certificeret Til procedurerne for salg af svejsetråd og svejseudstyr er Valk Welding i besiddelse af NEN-EN-ISO 9001:2000 certifikatet.

Hurtig og pålidelig Valk Welding er en dynamisk og resolut virksomhed, som kontinuerlig gør sit yderste for at yde akkurat service og en høj pålidelighed med hensyn til rettidig levering. Valk Welding leverer de fleste produkter direkte fra lager og inden for Benelux-landene inden for et døgn.


Valk Welding svejsetråd Valk Welding regnes til en af Europas største uafhængige leverandører af massiv svejsetråd. Derfor kan Valk Welding stille store krav til produktionen af svejsetråd, hvilket fører til svejsetråd af en konstant høj kvalitet. Eksempelvis er de krav, der hos Valk Welding stilles til det toleranceområde, inden for hvilket de forskellige komponenter må variere, blevet skærpet til markedets smalleste. Valk Welding garanterer endvidere, at svejsetråden i sine tromler afvikles fuldstændigt torsionsfrit. Kort sagt, et kvalitetsprodukt, som er godkendt og kontrolleret i henhold til ISO 9001, til både små og store forbrugere.

Valk Welding massiv MIG-svejsetråd

Valk Welding svejsetråd på tromler

Valk Welding massiv MIG-svejsetråd kan leveres i stål-, aluminium-, RFS- og højnikkellegerede ståltyper, både på spoler som i tromle, med forskellige diametre.

Med særligt henblik på bæredygtighed leveres Valk Welding svejsetråd på tromler, som kan genbruges 100 %. Svejsetråden er viklet på tromlerne på en sådan måde, at Valk Welding garanterer fuldstændig torsionsfri afvikling af svejsetråden. Det begrænser slitagen på kontaktspidsen, muliggør en højere gennemføringshastighed og øger nøjagtigheden af svejsetrådens positionering.

Valk Welding TIG svejsetråd i stænger Valk Welding TIG svejsetråd i stænger kan leveres med forskellige diametre i stål-, aluminium-, RFSog højnikkellegerede ståltyper. Valk Welding TIG svejsetråd i stænger er på to sider udstyret med en AWS-kodning og TIG svejsetråd i stænger leveres i en emballage af hård karton på 5 kg.

Hurtig levering Valk Welding har et europæisk distributionsnetværk, som sætter virksomheden i stand til at levere de fleste standardtyper direkte fra lager og inden for Beneluxlandene inden for et døgn.

Certificeret Samtlige Valk Welding svejsetråde har CE-mærkning og er certificerede af renommerede instanser som Technischer Überwachungsverein (TÜV), Lloyd’s Register of Shipping, Deutsche Bundesbahn (DB), Bureau Veritas og Germanischer Lloyd, og CE mark.


wire wizard trådfremføringssystemer Valk Welding leverer et komplet program Wire Wizard trådfremføringssystemer for at optimere transporten af svejsetråd frem til svejserobotterne. Disse systemer muliggør en gnidningsfri trådtransport på større afstande og kan anvendes med alle svejserobot- og svejsetrådsmærker.

Wire Wizard

the art of wire feeding

Storingsvrij draad-

Productcatalog

weld wire dispensing systems

Det omfattende produktkatalog hjælper dig trin for trin til den rigtige konfiguration. Kan bestilles ved at sende en e-mail til: info@wire-wizard.eu

Fejlfri transport fra tromlen til svejserobotten Wire Wizard programmet har en løsning til alle problemer med trådfremføring. Uanset hvilket mærke svejserobot eller svejsemaskine, du vil installere med en tromle eller spole, så finder du i Wire Wizard programmet de rigtige komponenter for at muliggøre en kvalitetsforbindelse mellem de to elementer. Programmet tilbyder komponenter til alle mærker svejseudstyr og svejsetråd.

Trådfremføring på større afstande Wire Wizard komponenterne sikrer en gnidningsfri transport af svejsetråden. Ved hjælp af pneumatisk trådfremføring er det muligt at transportere svejsetråden på en afstand på op til 30 meter eller længere.

www.wire-wizard.eu

Trådlængdeindikator

Takket være trådlængde-indikatoren (WLI- wire level indicator) kan man fra ydersiden hurtigt se, hvor meget svejsetråd der stadig er i tromlen.

konusser til alle mærker tromler

Wire wizard komponenter

Brudsikre polyethylen-konusser til alle mærker tromler (standarddesign passer på alle standardtromler). • Med rude i begge sider • Garanti på brud i hele levetiden

• fleksible trådføringssystemer • universelle lynkoblinger • konnektorer til alle svejserobotmærker • hjælpemotorer til trådgennemføring • konusser til tromler • transport- og løfteudstyr til tromler


Valk Welding svejsebrændere og sliddele Valk Welding MIG- og TIG-svejsebrændere kan leveres i gas- og vandkølet udførelse og alle gængse maskintilslutninger. Valk Welding svejsebrændere har et ergonomisk design, er fremstillet af holdbare komponenter og udmærker sig ved et godt pris-/kvalitetsforhold. Standardsvejsebrænderne til manuel svejsning og robotsvejsning kan leveres direkte fra lager inden for et døgn.

Valk Welding automatiske Valk Welding MIG/MAG-svejsebrændere svejsebrændere Valk Welding leverer vand- og gaskølede MIG/MAGsvejsebrændere under eget varemærke fra 150 til op til 800 A med gaskop, som sættes på (VWB-serie) eller gaskop, som skrues på (VWP-serie).

Valk Welding MIG- og TIG-svejsebrændere kan også leveres i en udførelse til svejseautomater. Her er brænderne udstyret med et rundt, rørformet håndgreb, som let kan klemmes på din maskine. Længden på slangerne og svejsebrænderkroppens radius udføres efter kundens specifikationer.

Valk Welding TIG-svejsebrændere

Valk Welding svejsebrændere til robotter

Valk Welding vand- og gaskølede TIG-svejsebrændere er bortset fra sliddelene fremstillet efter eget design og dermed unikke produkter. En stor fordel ved disse svejsebrændere er soliditeten af deres svejsebrænderkroppe, den dobbelte mikroafbryder, det robuste håndtag og en fejlfri slangepakke.

Valk Weldings vandkølede MIG/MAG-svejsebrændere er udviklet med særligt henblik på de svejserobotter, der er leveret af Valk Welding. Fordelen ved disse svejsebrændere er, at det ikke er nødvendigt at genkalibrere svejserobotten, når svejsebrænderen skal udskiftes. Kan leveres i tre strømstyrker og valgfrit gaskop-detekteringssystem.

Alle sliddele kan leveres direkte fra lager

Valk Welding svejsespray

Alle sliddele såsom gaskopper, styrestrømskabel, isolatorer og spiraler til Valk Welding svejsebrændere kan leveres direkte fra lager inden for et døgn.

Valk Welding anti-spratterspray reducerer fastbrænding af svejsesprøjt til svejsebrænder og arbejdsemne. Dermed sikres, at gaskopper og strømkabler er længere holdbart.

reparationsservice til svejsebrændere I tilfælde af stop, brud eller slitage står vores egen reparationsafdeling til rådighed, hvor svejsebrændere repareres og testes af Valk Weldings fagkyndige personale.


3M Speedglas svejsehjelme og sikkerhedsprodukter Valk Welding er autoriseret 3M Welding Distributor for Speedglas svejsehjelmprogrammet, AdfloTM friskluftsystemer og leverer endvidere 3M sikkerhedsprodukter. Dermed opfylder Valk Welding de største krav, som 3M stiller til sine forhandlere. For kunderne betyder det, at Valk Welding kan levere Speedglas svejsehjelme og sikkerhedsprodukter direkte fra lager og samtidigt har et stort kendskab til produkterne, således at Valk Welding fuldt ud kan rådgive sine kunder.

Speedglas svejsehjelme Speedglas har allerede i flere årtier været verdens toneangivende mærke svejsehjelme og udgør en vigtig del af det omfattende sortiment personlige værnemidler til svejsere. Speedglas er et absolut topprodukt hvad angår teknik og design!

Automatiske svejsefiltre beskytter dine øjne Speedglas svejsehjelme er udstyret med et automatisk nedblændende svejsefilter. Disse ADF’er giver vedvarende beskyttelse mod ultraviolet og infrarød stråling og skifter automatisk fra lyst til mørkt og omvendt, således at synet på arbejdsemnet altid er optimalt. Dermed opfylder Speedglas svejsehjelmene den europæiske norm EN 379.

Frisk og mobil med AdfloTM 3M tilbyder AdfloTM friskluftsystemer, udstyret med en motorenhed og et stoffilter, for at beskytte svejsere mod indånding af giftige dampe, som dannes under svejsning. Takket være disse systemer indånder svejseren frisk luft, som er fri for skadelige stofpartikler og er han ikke bundet til det sted, hvor en afsugningsenhed står. Dermed overstiger AdfloTM systemerne de strengeste EU-normer for den maksimalt tilladte mængde svejserøg.

Sikkerhedsprodukter Foruden Speedglas-programmet leverer Valk Welding også alle 3M sikkerhedsprodukter fra det omfattende sortiment af åndedræts-, høre- og øjenværn samt beskyttelse af hovedet. Disse produkter er alle af høj kvalitet og passer derfor perfekt til Valk Weldings produktsortiment.


Valk Welding udstyr og materialer Bredt produktudvalg Valk Welding leverer et omfattende program af massiv svejsetråd, svejseudstyr, sikkerhedsprodukter og trådfremføringssystemer.

Konstant høj kvalitet Ved at indkøbe store mængder hos fabrikanten, kan Valk Welding levere svejsetråd af en konstant høj kvalitet, således at svejsetrådens specifikationer både kemisk og mekanisk er optimerede inden for normen. Alle svejsetrådsmaterialer, der er leveret af Valk Welding, er certificeret for alle gængse afprøvninger og test.

Hurtig pålidelig levering Valk Welding leverer det meste svejseudstyr direkte fra lager i hel Europa, og i Benelux-landene selv inden for et døgn.

Over 50 års erfaring

Referencer Til Valk Weldings kundekreds regnes et stort antal virksomheder i bilbranchen, karrosseribygning, transport-, landbrugs- og køretøjsindustrien m.m. Nogle kendte virksomheder:

DK NL FR

CZ

Valk Welding Staalindustrieweg 15 P.O. Box 60 NL-2950 AB Alblasserdam info@valkwelding.com www.valkwelding.com Holland: Valk Welding B.V. Tel. +31 (0)78 69 170 11 Fax +31 (0)78 69 195 15 Danmark: Valk Welding DK A\S Tel. +45 6442 1201 Fax +45 6442 1202 A.H. International A\S Tel. +45 75 5011 00 Fax +45 75 5020 21 Belgien: Tel. +32 (0)3 685 14 77 Fax +32 (0)3 685 12 33 Frankrig: Valk Welding France Tel. +33 (0)3 20 10 00 39 Fax +33 (0)3 20 10 01 12 Tjekkiet: Valk Welding s.r.o. Tel. +420 596 790 198 Fax +420 596 790 199

Steenkist Communicatie - Haarlem VW/2011

I mere end 5 årtier har Valk Welding været aktiv inden for udvikling, salg, vedligeholdelse og service af produkter til svejseindustrien. Takket være denne knowhow og praktisk erfaring tilbyder Valk Welding rådgivning og support på højeste niveau inden for robot-automatisering, svejseteknik, svejseudstyr og -materialer.

DK Brochure-Consumables  

Valk Welding udvikler og leverer roboteringssystemer til svejsning, der er udviklet med henblik på fleksibel produktion i små til mellemstor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you