Page 7

pod stav. Svařovací robot se nyní z velké části ujal práce.“ DTPS model – velice rychle připraven k použití Všechny výrobky jsou navrhované a podrobně rozpracované v programu Solidworks. Z tohoto programu se generují rozpisky pro řezání plochých dílů. Pro vyhotovení programů svařování pro robota se mohou soubory SolidWorks importovat přímo do DTPS. Marco Kampert: „V počátečním stádiu je nutno ze všech výrobků vyhotovit ještě program pro svařovacího robota. Společně s Al-

Svařená nakládací lžíce společnosti Hekamp

exem Holem ze společnosti Valk Welding jsme naprogramovali první výrobky a potom jsme mohli již rychle začít sami. V současné době máme programování již v malíčku a můžeme mnoho stávajících cyklů kopírovat ze stávajícího programu a vložit do následujícího.“ Kombinace zvyšuje flexibilitu Marco Kampert: „Se vším všudy jsme koncepcí 4 pracovních stanic a externím programováním dosáhli vysokého stupně flexibility. Zatímco předchozí zařízení bylo programováno online a vyplatilo se pouze pro sériovou výrobu, můžeme nyní

V kanceláři pracovník programuje v DTPS G2, zatímco robot svařuje.

vyrábět více výrobků v malých sériích. Tím můžeme zachovávat jen omezené zásoby a svařovat robotem více výrobků, aniž bychom museli stále měnit formy. Externí programování je důležitým článkem, kterým lze současně vizualizovat celou situaci výrobku, formy a robota a simulovat celý cyklus svařování. Dále je možno z tohoto kroku plánovat i výrobu. Díky pomoci Alexe Hola jsme celý systém rychle zvládli. Že však budeme moci se zařízením tak rychle pracovat, to jsme skutečně nečekali.“ www.hekamp.nl

Přehled kompletní buňky u společnosti Hekamp.

Tento systém pro tvarové řezání profilů upoutává pozornost vysokou rychlostí obrábění a velice přesným řezáním. Přesnost tohoto systému je důsledkem vysoké technické úrovně celého návrhu. Robot je nainstalován na pevném podstavci. Tento podstavec je umístěn nad válečkovým dopravníkem. Pro zavádění materiálu má systém tvarového řezání zabudován polohovací systém měřicích válečků. Díky tomu se mohou profily vysokou rychlostí zcela automaticky polohovat pro operaci řízení.

7 VALK MAILING

Speciálně pro vyřezávání do ocelových I-, H-, U-profilů, pouzder, úhlopříček a ploché oceli vyvinula společnost Valk Welding řezací robot pro společnost Voortman z Rijssenu (Nizozemsko). Společnost Voortman vyvíjí a vyrábí vrtací a řezací systémy pro trh ocelových konstrukcí. Začleněním řezacího robotu - 6osového přístroje Panasonic TAWERS vybaveného autogenní technikou – do stávajícího sytému tvarového řezání profilů zmodernizovala společnost Voortman tento CNC systém na plně automatický stroj pro tvarové řezání profilů.

2008

Voortman začleňuje řezacího robota Valk Welding do linky tvarového řezání profilů

Řezací robot je nainstalovaný na robustní rám nad válečkovými dopravníky.

Pomocí řídicího softwaru lze načítat údaje DSTV. Ty se mohou rovněž naprogramovat 6osový robot umožňuje řezat jak do tělesa, ručně pomocí maker. tak i do příruby profilů. Robot může rovněž provádět úkosování. Podívejte se na interPrvní systém byl dodán německé netové stránky www.voortman.net (verze v společnosti Stahlbau Queck GmbH. Tato nizozemštině) na video (vyhledejte V806M). společnost dodává mimo jiné ocelové konstrukce pro architektonické ocelové stavby, průmyslové stavby, sportovní komplexy, pozemní stavby a haly. Společnost Queck hledala náhradu za svůj stávající, zastaralý vrtací a řezací systém a také za za systém tvarového řezání profilů. Nové zařízení muselo mimo jiné přinést vyšší výkon, snížení zbytkového materiálu a vyšší stupeň automatizace. fotografii: Voortman

2008-02-Valk Mailing-CZ  
2008-02-Valk Mailing-CZ  

Valk Welding vyvíjí a dodává robotické svařovací systémy, které jsou určeny pro operativní výrobu malých až středně velkých sérií. Prodejem...