Page 4

Společnost Kemi nachází obdobný přístup u firmy Valk Welding Úspěšné nasazení metody TIG díky dobré spolupráci

VALK MAILING

4

2008

Anton Smits jun. a Fons Smits sen. s technickým poradcem Basem van Haagenem ze společnosti Valk Welding (uprostřed).

Svařovací robotizované zařízení pracuje u společnosti Kemi již čtyři roky bez problémů. Pro svařování tenkostěnných materiálů metodou TIG je velice důležité, aby svarové spoje byly dobře a konstantně připraveny. Tolerance 10 % tloušťky tabule při tom není žádnou výjimkou. Anton Smits: „Při svařování TIG pomocí robotu jsou rozhodující především svařovací přípravky. Přitom je důležité, aby byl výrobek upnut po celé délce, a tolerance tak byly co nejvíce eliminovány. Podpora dodavatele přitom byla především v počáteční fázi velice důležitá. Právě při vývoji svařovacích přípravků je nutná dobrá vzájemná spolupráce. Tím jsme položili dobré základy. Technika je sice pro úspěch určující, ale totéž platí i pro znalosti dodavatele.“

Již třicet let spokojený zákazník Vždy nejnovější technika Společnost Kemi (Kempische Metaalwaren Industrie b.v.) byla prvním zákazníkem, kterému společnost Valk Welding dodala v únoru 1979 svařovací robot. Tímto svařovacím robotem

svařovala společnost Kemi ocelové rámy pro lešení, čímž se tehdy stala jedním z prvních subdodavatelů, kteří investovali do takovéto automatizace svařovacího procesu. Společnost již tehdy měla rovněž první NC ohýbací a děrovací stroje. Strategii investování lze vidět i dnes v současném strojním parku. Neustálým investováním do nejmodernějších technologií se ze společnosti Kemi stal všestranný dodavatel výrobků z plechu tlouštěk od 0,2 do 3 mm a délek do 4 m. Růst společnosti byl z velké části umožněn investováním do nejmodernější technologie. „Podle Antona Smitse je důležitější, co se s touto technologií dělá. Navzdory velké mnohotvárnosti ve svařovacích postupech, používáme svařovacího robota výlučně pro TIG svařování omezeného množství tenkostěnných výrobků. Proto je důležité, aby byla v pořádku základna: stroj, forma a výrobek musí být vzájemně perfektně sladěné, především u tenkého materiálu. Výrobek musí perfektně těsnit s tolerancí 10 % tloušťky tabule. Vyžaduje to i velice přesný postup při děrování a ohýbání.“ Jednoduchá koncepce, vysoká technologie Robotizovaná buňka, kterou společnost Valk Welding dodala před 4 lety, je

Poté co jeho otec koupil v roce 1978 u společnosti Valk Welding prvního svařovacího robota, se o 25 let později Anton Smits ze společnosti Kemi opět rozhodl pro společnost Valk Welding. Protože proces TIG svařování tenkostěnných výrobků vyžaduje velkou přesnost, byla nutná intenzivní spolupráce pro úspěch při aplikaci svařovacího robota. Anton Smits: „Snažíme se profilovat podle našich zákazníků jako dodavatel, který přemýšlí. Tento cit a způsob práce je vidět také u společnosti Valk Welding.“

standardní návrh H-rámu s 2 upínacími místy 3 m, vybavená standardním svařovacím robotem Panasonic VR. Anton Smits: „Protože postup svařování metodou TIG vyžaduje poměrně velkou přesnost, obsluhují svařovací robot výlučně odborníci, kteří mají přehled o parametrech, které by mohly postup narušit. Sledují svařovací proces a zároveň upínají výrobky na druhé straně.“ Údržba není téměř nutná „Protože samotný svařovací robot nevyžaduje téměř žádnou údržbu, museli jsme se dosud obrátit na společnost Valk Welding pro poskytnutí servisu jen několikrát. Většina problémů, které máme, se řeší telefonicky. A když přijede servisní technik, často ho využíváme pro zodpovězení dotazů ohledně používání a programování stroje. Programy jsme sami naprogramovali formou teach-in a přitom využíváme tipy technického poradce pana Base van Haagena ze společnosti Valk Welding. V čem vidíme v tomto případě velkou výhodu je to, že po kolizi můžeme u robota provést jednoduše kalibraci, takže programy můžeme poté dál okamžitě používat.“ www.kemi.nl

2008-02-Valk Mailing-CZ  
2008-02-Valk Mailing-CZ  

Valk Welding vyvíjí a dodává robotické svařovací systémy, které jsou určeny pro operativní výrobu malých až středně velkých sérií. Prodejem...