Page 1

Käyttöopas


f l e s r u o Y t s a c d

Löydät YouTubesta tuhansia videoita mistä

a o r B be –

u T u o Y

tahansa aihealueesta, esimerkiksi elokuvien trailerit, musiikkivideot niin viralliset kuin epä-

Mikä on YouTub

virallisetkin

e?

sekä histori-

YouTube on pilvisovellus, jota miljoonat ih-

alliset tal-

miset käyttävät videotallenteiden jakamiseen.

lenteet, kuten

Se on käyttäjälleen täysin ilmainen palvelu

suosikki artis-

ja jokainen käyttäjä on potentiaalinen si-

tiesi vanhat

sällöntuottaja. YouTube on audiovisuaalinen

tv-esiintymi-

kokemus, mikä on kaikkien ihmisten saatavil-

set menneiltä

la. Mikä parasta niin erillisiä lataamisia ei

vuosikymmenil-

tarvita, vaan katseluohjelma on upotettu itse

tä.

ohjelmaan.

YouTubesta löydät myös pätkiä tv-sarjoista

Liikkuvan kuvan vuoksi Adobe FlashPlayer kan-

tai keskusteluohjelmista ja jopa kokonaisia

nattaa kuitenkin pitää päivitettynä. Sisään-

konserttitaltiointeja eri artisteilta ympäri

kirjautuminen järjestelmään ei myöskään ole

maailmaa.

pakollista, vaan kuka tahansa voi etsiä pal-

YouTube ei ole kuitenkaan pelkkää viihdettä,

velimelta haluamiaan videoita.

vaan sitä voi käyttää myös oppimisympäristö-

YouTubessa videot on jaettu eri kategorioihin

nä. Sieltä löytyy erilaisia tutorial-vide-

kuten viihde, urheilu, musiikki ym.

oita aina Photoshopista, Indesign-oppaisiin sekä muihin käyttöohjeisiin.

2


Kiinnostaako sinua kahvakuulan oikeaoppinen

YouTube avaruudesta voit valita itsellesi

käyttö vai onko lempi ruokasi ohje hukkunut

sopivimmat ja kiinnostavimmat vaihtoehdot,

vuosien saatossa? YouTubesta löydät myös

sillä tarjolla on tuhansia ja taas tuhansia

ruokaohjevideoita ja muita vinkkejä arjen

videoita kaikkialta maailmasta. YouTube lä-

askareisiin. Edellisten lisäksi suosittelen

hes syrjäyttää muun median, sillä se tarjo-

tutustumaan myös hauskoihin lemmikkieläin

aa käyttäjilleen kymmeniä tuhansia kanavia.

videoihin.

Myös sinä voit luoda oman YouTube Channelin.

n u u k l a n e s ä ä Mitenkä p You Tuben käyttäjänä? YouTuben hyödyntäminen on helppoa jopa ensikertalaiselle. Voit aloittaa katselukokemuksesi tutustuYouTubessa

malla YouTuben ehdottamiin videoihin. Etu-

tallenteet ovat useimmiten HD- ja HQ-laa-

sivulta löytyy katsotuimmat ja suosituimmat

tuisia. Tosin tarjontaa on niin valtavis-

videot. Voit myös valita aihealueen vasem-

sa määrin, että saatat törmätä myös heikom-

man puoleisesta sivupalkista. Mikäli jokin

pilaatuisiin mobiililatauksiin tai muihin

tietty aihealue kiinnostaa sinua, niin voit

multimedia tuotoksiin kuten valokuvagalle-

kirjoittaa suoraan hakusanan ylhäällä ole-

riamaisiin flash-videoihin.

vaan hakukoneeseen (search on YouTube) ja esille tulee pudotusvalikko, jossa YouTube

YouTubesta löytyy siis niin uutta kuin van-

itse ehdottaa sinulle vaihtoehtoja.

haa. Mukavinta kuitenkin on, että useimmat videot ovat lähes reaaliajassa tallennettuja.

3


Sinun ei tarvitse valita niistä mitään, vaan

Sisäänkirjautuminen voi olla kuitenkin miele-

enteriä painamalla YouTube antaa sinulle

kästä, mikäli haluat luoda oman Channelin tai

kaikki hakusi tuottamat vaihtoehdot.

esimerkiksi kommentoida näkemiäsi videoita.

Oikealla puolella olevassa palkissa YouTube ehdottaa lisää hakuusi liittyviä videoita.

? a u t u ja ir k n ä ä is s o ko pakk

On

Sisäänkirjautumalla sinulle tarjoutuu myös mahdollisuus ladata ja tallentaa suosikki video-

Mikä ihmeen Ch

si omaan osioon, josta ne ovat aina halutessa-

annel?

si katsottavissa ilman, että joudut hakemaan ne uudelleen. Luomalla oman Channelin voit ladata

Kaikkien käyttäjien ei tarvitse edes si-

kanavallesi omia videotallenteitasi ja jakaa

säänkirjautua ohjelmaan voidakseen katsoa

sen kätevästi muiden käyttäjien kanssa. Sisään-

videoita, vaan videot ovat kaikkien saata-

kirjautuminen tapahtuu joko googletilin tunnuk-

villa.

silla tai luomalla omat tunnukset YouTube sivulla.

4


Tarvitset vain tunnussanan ja mielekkään

Ne voivat olla samankaltaisia tai vain heikosti

käyttäjänimen, josta muut käyttäjät voivat

liittyä edellisiin hakuihisi. Varmaa on, että löydät

sinut tunnistaa. Suosittelen lempinimeä

joukosta jotakin uutta ja mielenkiintoista ja ennen

oman etunimen ja sukunimen sijaan.

näkemätöntä.

Sisäänkirjautuessasi sinulle tarjoutuu siis mahdollisuus kommentoida näkemiäsi videoita. Kommentoimalla videoita usein syntyy myös keskustelua muiden käyttäjien kanssa ja saatat saada jopa henkilökohtaisesti viestiä muilta käyttäjiltä.

Tämä tekee YouTubesta omalla tavallaan sosiaalisen median, sillä käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa. Kun olet vieraillut YouTube sivulla useammin tulet

Riippuu vain itsestäsi kauanko aikaa haluat viettää

huomaamaan, että YouTube alkaa ehdottaa

tietokoneen äärellä, sillä YouTubesta eivät videot

sinulle videoita edellisten katsomiesi videoiden perusteella.

lopu katsomalla.

5


YouTube -käyttöopas lppoa ja e h n o u l i a surffa s s e d u u r a v YouTube a a. palkitseva Ohjeistus on suunnattu vasta-alkajille sekä satunnaisille käyttäjille, ja kaikille niille, jotka eivät vielä edes tiedä, mikä on You Tube. Oppaan avulla pääset alkuun käyttäjänä ja suuri seikkailusi YouTube avaruudessa voi alkaa. Oppaasta selviää myös miten saada parhaiten hyöty irti YouTube-sovelluksesta, mikäli haluat syventää kokemustasi YouTuben käyttäjänä. Innostuttuasi myös sinä voit tuottaa sisältöä YouTubeen. YouTubesta löydät tuhansia kanavia, joiden parissa viettää aikaa. YouTube on runsas viestintäväline, josta löydät niin viihdettä kuin opetusmateriaalia. Riippuu itsestäsi kauanko aikaa haluat viettää tietokoneen äärellä, varmaa on kuitenkin, että tulet

viihtymään YouTuben Parissa.

Tervetuloa YouTuben käyttäjäksi. Kanavaseikkailusi voi nyt alkaa.

youtube opas  
youtube opas  

mikä on youtube ja miten saat seikkailustasi parhaan hyödyn

Advertisement