Page 1

Juni 2013

NK 2013 Jaarprijs Drijfvermogen Jubileum, Semaine du Golfe, renovatie, kajuitvalken, historie en veel verslagen


Valkenklasse Juni 2013

1


Het Valkennieuws is een uitgave van de VALKENKLASSE ORGANISATIE (VAKO) Opgericht 14 april 1967 Contributie 30 euro per jaar, inclusief Valkennieuws

bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissarissen West Noord a.i. Toerzeilen PR en Media a.i. Technisch Advies Redactie Site-operators

Site Omslagontwerp Foto’s Ere-leden

Hette van der Zwaag Tel: 06-27189023 e-mail: voorzitter@valkenklasse.nl Mark van Leeuwen Tel: 06-4973 7983. Trompstraat 69, 2518 BM 's-Gravenhage e-mail: secretaris@valkenklasse.nl Lex Keller Tel: 071-501 28 39 email penningmeester@valkenklasse.nl Eric Bos Tel: 06-43 246 061 e-mail: commissariswest@valkenklasse.nl Gert-Jan de Roo Tel: 06-53443020 e-mail: commissarisnoord@valkenklasse.nl Gert-Jan de Roo Tel: 06-53443020 e-mail: toerzeilen@valkenklasse.nl Hero Hettinga Tel: 06-10 016 871 e-mail: webmaster@valkenklasse.nl Rogier Groeneveld Tel: 06-18 845 932 e-mail: tac@valkenklasse.nl Henry van Haagen Tel: 010-45 16 243 e-mail: redactie@valkenklasse.nl Hero Hettinga Tel: 06-10 016 871 e-mail: webmaster@valkenklasse.nl Frank Havik Tel: 06-53646453 / 0517-234839 e-mail administrator@valkenklasse.nl www.valkenklasse.nl Martin van der Laan Eize Hoekstra, Rogier Groeneveldt, Jan de Kreek, KWVL, Gert-Jan de Roo, Jan Spijkerman en Bernhard IJskes P.S. Albers, J. Duits, H. Maarleveld, P. van Riet, J.H. de Wilde, P. van der Zwaag

Op 17 juni 2013 staan

2

inhoud Bestuursnieuws  Jaarprijs 2013  Drijfvermogen  Meetbrief verlopen?  Jubileumboek commissie  Toertocht Kaag?  Valkennieuws publicatieschema  Aankondigingen  NK reglement Verslagen  Sneek opening  Voorkaag  Gouwe Ouwe  Semaine du Golfe 2013  Valk OptuyghdagKE Langweer  Talenten sprinten in Langweer En verder  Vederlichte berichten van de 704  Bootinrichting valk 844  Kajuit valkennieuws  Renovatie Valk 759 en Valk785  Gespot Valk 43  Aanbod Valk 58  Bruynzeelplaatjes

157 leden geregistreerd op de website

Ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Vlaardingen onder nummer 40386292. Bankrekeningnummer ING: 1435673, t.n.v. Penningmeester Valkenklasse Organisatie te Hoogmade. Overname artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie. Zonodig kan de redactie ingezonden artikelen inkorten. Artikelen die de Valkenklasse Organisatie belangen direct of indirect schaden, kunnen geweigerd worden. Valkenklasse Juni 2013


Valkenklasse Juni 2013

3


Beste Valkenvrienden Op het moment dat ik dit schrijf begint eindelijk de zomer een klein beetje te ontwaken. Je ziet dat een stad als Amsterdam helemaal opbloeit en dat de sloepjes onder het zeil vandaan komen. Heerlijk om te zien dat het bij veel mensen begint te kriebelen door het mooie weer. Hopelijk ook voor de valkenzeilers onder ons, want de deelname bij de afgelopen wedstrijden was nog niet geweldig. Op de Gouwe Ouwe na dan, maar toen was het ook mooi weer. Met de Kleine Sneekweek en KE Langweer was het vooral koud en veel wind, maar door de gastvrijheid van de familie Mulder konden de deelnemers weer lekker opwarmen tijdens een warme hap. En dat is bijzonder te noemen dit jaar, omdat meneer Mulder afgelopen winter nog in het ziekenhuis heeft gelegen vanwege onderkoeling (27 graden!!). Gelukkig is hij weer helemaal hersteld! Maar we kijken ook verder dan dit jaar. Vanuit onder ander de ALV is het signaal gekomen dat er behoefte is om te weten waar de kampioenschappen de komende jaren worden verzeild.

4

Valkenklasse Juni 2013

De commissaris west en commissaris noord (ad interim) zijn hier inmiddels mee bezig. En natuurlijk het jubileum volgend jaar. De jubileumboek-commissie is druk bezig met het samenstellen van de jubileumuitgave. Verderop in dit valkennieuws wordt hier meer over verteld, maar het beloofd een fantastische uitgave te worden! Tevens is er een lustrumcommissie in het leven geroepen bestaande uit ‘oude’ en nieuwe talenten voor het organiseren van lustrumevenement(en). De eerste ideeën liggen al op tafel! Ondertussen heeft de commissaris Toerzeilen (Gert Jan de Roo) een Valken Optuygdag georganiseerd in Grou. Dit was een doorslaand succes waarbij een kleine 10 valken op afgekomen zijn. Erg leuk om te zien. Én in september wordt weer de prachtige Princenhoftocht georganiseerd. Ik hoop jullie allen te zien op het water bij de komende evenementen! Hette van der Zwaag


Valkenklasse Juni 2013

5


Kopij, foto’s en die 5de plek

Ooit hebben we met elkaar afgesproken een ‘stukkie’ te schrijven als we een 5de plek behalen. Het is immers goed om elkaar te informeren met de idee dat er niet bij zijn geweest het gevoel geeft iets gemist te hebben.Met schrijven kunnen we anderen stimuleren een volgende keer mee te doen. We willen toch allemaal grotere startvelden? Verder is het essentieel voor de pr naar lezers buiten de klasse.‘De valkenklasse leeft, er gebeurt veel, het is er gezellig ... daar zou ik misschien ook wel bij willen zeilen’. Niet iedereen is een geboren schrijver, maar schrijven is geen ‘straf’.Het is leuk voor anderen als ze jouw beleving in jouw stijl lezen.Je moet er misschien wel een beetje moeite voor doen, maar daar wil een redacteur graag bij helpen. Als er vragen zijn bel me even op 010 4516243 of stuur een mailtje naar hvanhaagen@planet.nl ? Alle kopij en foto’s die gerelateerd zijn aan het zeilen in een valk zijn welkom. Verder zoeken we ook artikelen over:  Oud hout/ historie  Tactiek/ techniek/ tuigage/  Jeugd in de valk  Materiaalkeuze  Portret nieuw lid  Hoe gaat het met .....?

Ingezonden stukken

Door leden ingezonden artikelen in het Valkennieuws worden op persoonlijke titel geschreven.Hiervoor neemt het bestuur geen verantwoording.

6

Valkenklasse Juni 2013


Jaarprijs 2013, opzet en tussenstand na vier evenementen Nog een kort overzicht van de opzet van de nieuwe jaarprijs, inclusief de suggestie die werd gedaan op de ALV. De jaarprijs bestaat uit een tiental evenementen die afwisselend in Noord en West worden gevaren, daarmee wordt deelname aan die evenementen gestimuleerd, evenals meer uitwisseling tussen de regio’s. Het NK wordt hier bewust niet in opgenomen. Deelname aan het NK hoeft niet echt gestimuleerd te worden en anders heeft de Nederlands Kampioen een wel heel grote kans ook automatisch de jaarprijs te winnen. De jaarprijs moet juist de status van ‘die andere hoofdprijs’ krijgen: voor degene die op veel wedstrijden het beste heeft gezeild, door het hele seizoen.  Voor de puntentelling wordt het “omgekeerde Bonus Point Systeem” gehanteerd: 1e: aantal deelnemers + 7; 2e: a.d. + 4; 3e: a.d. + 1.3; 4e: a.d. – 1; 5e: a.d. – 3; 6e: a.d. – 4.7; 7e: a.d. – 6; vervolgens elke plaats een punt minder dan de vorige.  Het aantal deelnemers per evenement is het aantal boten dat tenminste één wedstrijd van dat evenement heeft gevaren.  De klassering wordt bijgehouden per bootnummer (om de administratie simpel te houden).  Bij evenementen met een A- en een B-klasse, worden de uitslagen van beide klassen als aparte evenementen meegeteld.  Bij een gelijk aantal punten in de eindklassering van de jaarprijs geldt, net als in een wedstrijdserie, het laatste resultaat. Dat wil zeggen: het laatste evenement waarin tenminste één van de gelijk geëindigden meegevaren heeft.  De uitreiking van de jaarprijs vindt plaats direct na afloop van het laatste evenement.

94 51,3 47,6 45,3 39,3 34 32 28 27 23 22,3 21 20 20 19,3 18 17,3 15 14

3

17 5

20 8

6

10 11 9,3

9 10 13 17,3 15

12 13 28 10 9 22,3 11 20

5

14

Stand Zeilnummer 20 15 20 725 20 612 23 14 23 845 25 13 26 168 27 29 27 804 27 525 30 342 31 308 31 426 33 545 34 272 34 281 36 783 36 689 38 569 38 814 38 674

Eindtotaal

25 18 16,3 15

4: summerregatta Braassem

23 11,3

3: KE Langweer

Eindtotaal

25 9 13,3 15 19,3 22 11

2: Gouwe Ouwe

4: summerregatta Braassem

21 13 18 15,3

1: Openingwedstrijden Sneek

3: KE Langweer

Jaarprijs 2013 Evenementen tussenstand

2: Gouwe Ouwe

Stand Zeilnummer 1 753 2 704 3 844 4 584 5 498 6 809 7 745 8 356 9 76 10 791 11 412 12 241 13 817 13 757 15 799 16 839 17 45 18 801 19 467

Evenementen 1: Openingwedstrijden Sneek

Jaarprijs 2013 tussenstand

2

2 4

8

12 12 12 11 11 9 8 7 7 7 6 5 5 4 3 3 2 2 1 1 1

8 12 7 4

3

4 7 6

8 7 7 6

1

6 5 5 4 3 3 2 2 1 1 1

Valkenklasse Juni 2013

7


Deugdelijke montage van drijfvermogen Komend NK zal er wederom gecontroleerd worden op de aanwezigheid van voldoende drijfvermogen. Drijflichamen met een minimaal resulterende opwaartse kracht van 3000 N (is ongeveer gelijk aan een volume van 300 liter) moeten tijdens de wedstrijd op deugdelijke wijze in de boot zijn bevestigd. Van het aangebrachte drijfvermogen dient ²/3 deel in het voorste deel van het schip voor spant 5 en 1/3 deel in het achterste deel van het schip achter spant 5 te zijn geplaatst

Onder een deugdelijke montage verstaan we dat de drijflichamen op geen enkele wijze verwijderd kunnen worden zonder iets los te maken. Bij luchtzakken moet dit ook gelden als ze maar voor 80% gevuld zijn. (de klassecontroleur kan dat testen!). Het is lastig voor te schrijven hoe het moet; vooral je gezond verstand gebruiken bij het vastmaken.

< Een voorbeeld van hoe het niet moet: luchtzakken tegen de onderzijde van het dek met uitstekende spijkers. (in ons eigen Talentenjacht). Daarnaast was er onvoldoende drijfvermogen aanwezig.

Beter is het om luchtzakken naar beneden toe vast te maken. Let wel op; als één van de zakken leeg raakt, kunnen beide wegdrijven. >

Wat vast drijfvermogen aan boord is aan te raden.

<Deze luchtzakken zitten muurvast, zolang ze vol blijven.... 8

Valkenklasse Juni 2013


Meetbrief verlopen? Zoals u waarschijnlijk wel weet komt er bij wedstrijdzeilen het nodige kijken. Allereerst dient u in het bezit te zijn van een geldige meetbrief, daarnaast dient de Valk te voldoen aan de huidige klassevoorschriften. Het Watersportverbond brengt jaarlijks kosten in rekening voor het verlengen van uw meetbrief en u ontvangt als meetbriefhouder een startlicentie die u desgevraagd aan het organiserend wedstrijdcomitĂŠ dient te tonen. Met ingang van dit seizoen dient ook de bemanning een licentie te kopen. Als u in bezit bent van een Valk waarvan de meetbrief langer dan 3 jaar verlopen is, dient u de Valk opnieuw te laten meten. Niet onoverkomelijk hoor maar er zijn natuurlijk wel weer kosten aan verbonden. Reden te meer om uw meetbrief altijd jaarlijks te verlengen! Kortom, er zijn nogal wat drempels die u moet passeren voordat u aan de startlijn kunt verschijnen. Misschien heeft u vroeger wel wedstrijden gezeild maar het kan ook zijn dat u dat nog nooit gedaan heeft maar u zou toch wel 'ns willen ervaren hoe dat nu gaat, wedstrijd zeilen in de Valk.

Uw meetbrief is echter verlopen en u ziet op tegen al de rompslomp om de boot zover te krijgen. Wellicht is uw Valk ook niet de modernste meer maar bent u nog niet van plan veel geld te gaan investeren in modernisering. Daar hebben wij een oplossing voor bedacht ! Op een aantal evenementen die niet onder het Watersportverbond vallen zijn Valken zonder geldige meetbrief wat de VAKO betreft van harte welkom om mee te varen. Allereerst op het Klasse-evenement in Grou op 6 en 7 juli en ook bij de wedstrijdgroep van de Princenhoftocht die op 22 september in Grou gevaren wordt zijn Valken zonder geldige meetbrief van harte welkom. Van harte hopen wij dat dit ertoe leidt dat geĂŻnteresseerden besluiten om eens een wedstrijdje te proberen. Voor meer informatie neemt u gerust contact met mij op : Gert-Jan de Roo, toerzeilen@valkenklasse.nl Tel.06-53443020

Valkenklasse Juni 2013

9


Toertocht op de Kaag? Zoals u wellicht weet, wordt er jaarlijks een Lange Afstands wedstrijd gevaren op de Kaag. Dit jaar is dat op 29 september. De Toercommissie onderzoekt of er belangstelling is om dezelfde tocht niet als wedstrijd maar als toertocht te varen, 5 minuten achter het wedstrijdveld aan, met minder haast en zonder spinnaker. Aan de finish volgt er dan een gezellige borrel en maaltijd met de wedstrijdgroep in de Kaag SociĂŤteit. Wij hebben nog niet in kaart welke Valken er op de Kaag en omstreken als toerzeiler rondvaren en roepen u op dat aan de Toercommissie kenbaar te maken. Ook voor u zouden wij graag activiteiten organiseren en u meer bij de Valkenklasse betrekken, we zijn immers allen Valkenzeilers! Ook als u van verder weg komt en interesse hebt om me te varen horen wij dat graag.

De Toercommissie bestaat uit : Gert-Jan de Roo, Margot-Knegtering-Breuning, Jetze Sipma en Douwe Oberman. toerzeilen@valkenklasse.nl Wij willen graag weten hoe wij de communicatie met hen kunnen verbeteren en op hun wensen kunnen inspelen. Er is tevens een behoorlijke lijst van 87 meetbriefhouders die geen VAKO lid zijn waarmee momenteel geen communicatie is, ook met hen zal ik proberen contact op te bouwen. Met deze taken is er voorlopig genoeg werk aan de Valkenwinkel Graag roep ik iedere Valkzeiler op deel te nemen aan onze gezellige (toer)evenementen en ook andere Valkenzeilers hierop te wijzen. Iedereen is van harte welkom ! Met zeilersgroet, namens de gehele Toercommissie, Gert-Jan de Roo (Valk 629) Tel. 06-53443020 toerzeilen@valkenklasse.nl , www.valkenkringgrou.nl en www.valkenklasse.nl

Valkennieuws publicatie schema augustus, oktober en december 2013 Nr.4 juliaugustus

deadline 6 augustus

bezorging 20 augustus

Nr.5 september -oktober Nr.6 nov-dec.

15 oktober

31 oktober

inhoudsuggesties Bestuursmededelingen Aankondigingen Merke Grou Princenhoftocht Grou Nakaag Sluiting Sneek Bestuursmededelingen

10 december

31 december

Bestuursmededelingen Nieuwe Talenten 2014

10

Valkenklasse Juni 2013

Tussenstand Jaarprijs NK programma LA Kaag Snert Vinkeveen Herfst KWS Herfst Kralingen

verslagen/uitslagen

Jaarverslag Talenten

Eindstand Jaarprijs verslagen/uitslagen

Tussenstand Jaarprijs verslagen/uitslagen


Aankondigingen

Details staan op de website van de VAKO, www.valkenklasse.nl

West

6 – 7 juli Vrijbuiter weekend GWV de Vrijbuiter Loosdrecht dagelijks 2 wedstrijden Aanvang 10:00 uur Inschrijfgeld: € 36,-Kamperen en campers aanmelden bij Vrijbuiter Zat avond BBQ. Kosten € 13,-- p.p. 11 t/m 14 juli Kaagweek 2013 (jaarprijs) KWV de Kaag dagelijks 2 wedstrijden Aanvang wedstrijden 10 uur, zondag 1 wedstrijd Inschrijfgeld: 4 dagen € 60,--; weekend € 50,-SUPER evenement Takelen bij KWV de Kaag In Warmond, dagelijks ontbijt op sociëteit van 8 uur, elke avond muzikale omlijsting op Kaagweekplein 20 – 21 juli Loosdrechtweek Stichting Comité Loosdrechtweek zaterdag 3 wedstrijden, zondag 2 Inschrijfgeld: €35,-WSV Het Witte Huis, Nieuw Loosdrechtsedijk 242a,Loosdrecht. 16 – 18 augustus Alkmaar Open (jaarprijs) Comité Alkmaardermeer ,Akersloot, ARZV 16e 3 wedstrrijden aanvang 11:00 uur 17e 10:00 uur 3 sprint wedstrijden, in de middag 2 x normale wedstrijd 18e 10:30 uur 2 wedstrijden Inschrijfgeld: €40,ARZV te Akersloot, Klaas Hoornlaan 1 Clubhuis de Roef open vanaf 08:30 Elk jaar een mooi evenement met veel Valken En een goede voorbereiding op de NK.

Noord

29 - 30 juni Zomerwedstrijden Sneekermeer K.W.S. Sneek Takelen € 12,50, vrijdag 18.00-20.30 uur, zaterdag 08.30-11.00 uur en na afloop van het evenement. Tel 06-81402252. Zaterdag 1e start 11.00 uur. 2 wedstrijden op zaterdag en 2 op zondag. Inschrijfgeld: € 20,25 voor de hele serie (leden van de KWS betalen geen inschrijfgeld, wel de administratiekosten à € 6,00 bij te late inschrijving) Inschrijven en uitgebreide info over takelen, kamperen, en startschema op de site van de K.W.S. : www.sneekweek.nl 6-7 juli Klassenevenement Grou (jaarprijs) K.W.V. Oostergoo Zaterdag 1e start 11.00 uur. Zondag 1e start 10.00 uur. 3 wedstrijden op zaterdag en 3 op zondag. Inschrijfgeld € 20,- voor de hele serie. Zaterdagavond Valken BBQ bij Hotel Oostergoo, € 19,50 p.p. Takelen bij Jachtwerf Albert Wester, Valken kunnen daar blijven liggen. Inschrijven via VAKO , www.valkenklasse.nl 3 t/m 8 augustus Sneekweek (jaarprijs) Organisatie : K.W.Sneek Takelen € 12,50, vrijdag 18.00-20.30 uur, zaterdag 08.30-11.00 uur en na afloop van het evenement. Tel 06-81402252. Inschrijfgeld € 20,25 per dag Inschrijven en uitgebreide info over takelen, kamperen, en startschema op de site van de K.W.S. : www.sneekweek.nl

Valkenklasse Juni 2013

11


Aanloop naar het jubileum 75 jaar Valk, 1939-2014 is begonnen ! Hier is het dan, het officiële logo van het jubileumjaar 75 jaar Valk, ontworpen door Jacques van Schie. Het logo zal prijken op de website en alle uitingen en aankondigingen van de VAKO die te maken hebben met het Lustrumjaar. Ondertussen is de Jubileumboek-commissie druk in de weer met het samenstellen van de Jubileum-uitgave. Ook wordt gewerkt aan het vastleggen van bewegende beelden van zeilende Valken en de zeilers. Daartoe hadden wij op 20 april diverse oud-Valkenzeilers uitgenodigd. Met name die zeilers die er al vanaf de 40-er en 50-er jaren bij waren. Wij prezen ons gelukkig dat wij 15 Valk- “veteranen” bij elkaar hebben kunnen brengen. Helaas konden door omstandigheden dhr. en mevrouw R. Mulder , mevr. C. BreuningMulder en dhr. F. Zandstra niet aanwezig zijn. Wel hebben wij nog een Skype verbinding tot stand kunnen brengen tussen de Friese veteranen en mevr. Breuning-Mulder in Sneek. Mevrouw D. van Busschbach-Bruynzeel (dochter van Cees Bruynzeel) was ook bij deze bijeenkomst aanwezig en heeft haar verhaal voor de camera kunnen vertellen, een bijzonder moment. De reunie was namelijk niet alleen bedoeld om elkaar weer eens te ontmoeten maar met name omdat wij die dag de zeilverhalen en herinneringen van de veteranen op film wilden vastleggen. In overleg werd gekozen om de aanwezigen te verdelen in kleine groepjes van zeilers die in een zelfde tijdperk met elkaar optrokken. Zij werden door Hugo Maarleveld geinterviewd. Terwijl de interviews werden afgenomen in de Ledenzaal voeren Lex Keller en Peter van Riet voortdurend langs de Kaag-societeit , heel toepasselijk in Valk 75, die speciaal voor de gelegenheid was opgetuigd en "ingevlogen". Zij werden vergezeld door de 14 van Mark van Leeuwen en Esther Sijbranda en John de Vries met zijn Valk 146. Er stond een stevige wind dus de Valken planeerden voortdurend langs. De veteranen genoten hier zichtbaar van. Die middag leverde diverse prachtige verhalen op 12

Valkenklasse Juni 2013

waarvan wij u de details nog even onthouden want dat is natuurlijk bestemd voor ons 75 jarig bestaan.In grote lijnen kwam het wel op neer dat wij vele herinneringen vastlegden die doorregen waren met warme gevoelens voor het zeilen in die jaren. Het vervoer van de ene wedstrijdserie naar de volgende gebeurde doorgaans zeilend, in een sleep of aan dek van de boot die Valken en -zeilers tussen Amsterdam en Lemmer overbracht. De zeilers in die tijd sliepen meestal in hun Valk of in een tent, het toerzeilen en het wedstrijdzeilen lagen in die tijd heel dicht bij elkaar en men kwam elkaar overal weer tegen. Saamhorigheid, vriendschap en gezelligheid waren ongekend, vooral de oorlogsjaren brachten bizarre verhalen naar boven.Diverse huwelijken ontstonden ook binnen diverse “Valken-families” hetgeen tot het doorgeven van het Valkengevoel op kinderen en kleinkinderen leidde. Graag bedanken wij in het bijzonder Ivo Kasbergen (cineast en geluidsman) en Wilma van Dormalen met echtgenoot Epco voor hun ondersteuning die dag. Wilma is verantwoordelijk voor de eindredactie van onze Jubileumuitgave en onze steun en toeverlaat in de tot stand komst hiervan. Wij houden u op de hoogte van de verdere plannen die in de loop van dit jaar samen met de Lustrum-commissie worden uitgewerkt. De Jubileumboek-commissie

v.l.n.r. : H.Verdonk, J.de Wilde, mevr .A.van Buren, dhr. en mevr. P.Tas, dhr. en mevr. C.Lichtenauer, mevr. D.van Busschbach-Bruynzeel, H.Vis, D. ‘t Hooft, P.van Buren, dhr. en mevr.C.Vroege, B.Staartjes, mevr. Th.KraanRijkelijkhuizen


Nederlands Kampioenschap Valkenklasse 2013 Aankondiging voor het Nederlands KampioenschapIn de Valkenklasse georganiseerd door Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude in samenwerking met het Watersportverbon van 29 augustus tot en met 1 september 2013 op de Vinkeveense Plassen ___________________________________________________________________________ 1. DE REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013-2016. 1.2 Het ‘ Reglement voor Kampioenschappen Zeilen en Windsurfen’ is van toepassing. 1.3 Reserve. 1.4 Reserve. 1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.(Reserve) 1.6 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet in het bezit zijn van de vereiste licentie(s). 2

RECLAME Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de Organiserende Autoriteit.

3 3.1 3.2

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de Valkenklasse Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via de website van de klassenorganisatie en deze dient samen met het vereiste inschrijfgeld ontvangen te zijn vóór 20 augustus 2013 23.59 uur. Daarna betalen deelnemers € 15,= extra Indien noodzakelijk is een bemanningslicentie aan te schaffen bij de informatiebalie

3.3 4. 4.1 4.2

INSCHRIJFGELD Het vereiste inschrijfgeld is € 50,-- per deelnemende Valk Andere te betalen bedragen; zie website Diner vrijdag 30 augustus Diner zaterdag 31 augustus Lunches en diverse broodjes zijn verkrijgbaar

5.

KWALIFICATIES Het NK is geldig vanaf minimaal 20 inschrijvingen

6. 6.1 6.2 6.3

PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN Registratie: Donderdag 29 augustus van 16.00 uur Meting en controles: Donderdag 29 augustus van 14.00 tot 20.00 uur Data en aantal van de wedstrijden: Vrijdag 30 augustus 3 wedstrijden Zaterdag 31 augustus 4 wedstrijden Zondag 1 september 2 wedstrijden Reserve

6.4

Valkenklasse Juni 2013

13


Nederlands Kampioenschap Valkenklasse 2013 6.5

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is op Vrijdag 30 augustus 10.55 uur Zaterdag 31 augustus 09.25 uur Zondag 1 september 09.55 uur

Vrijdag Zaterdag Zondag

1e start 11:00 9:30 10:00

2e start

3e start

4e start

Laatste starttijd na pauze aansluitend 19:00 aansluitend na pauze aansluitend 19:00 aansluitend 14:30

7

METING Iedere boot moet in het bezit zijn van een geldige meetbrief, deze kan gecontroleerd worden via www.knwv.nl

8

WEDSTRIJDBEPALINGEN De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 16.00 uur op donderdag 29 augustus bij de informatiebalie in het clubschip van de WVA

9 9.1 9.2 . 10

LOCATIE Aanhangsel A toont de plaats van de wedstrijdgebieden. Aanhangsel B toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild. BANEN De te zeilen baan is als volgt; Op en Neer baan. Zie Aanhangsel C Er wordt naar gestreefd om een wedstrijd tussen de 45 en 60 minuten te laten duren

11 STRAFSYSTEEM 11.1 Reserve 11.2 Beslissingen van het protestcomitĂŠ zijn bindend zoals voorzien in regel 70.5. Het Watersportverbond heeft hier conform regel 70.5 (a) en de bepaling van het Watersportverbond toestemming voor verleend. 12 SCOREN 12.1 Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken. 12.2 (a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores. (b) Wanneer 5 tot en met 9 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 13

HULPSCHEPEN Hulpschepen moeten kenbaar zijn door een oranje vlag

14

LIGPLAATSEN Boten moeten op de hun toegewezen plaats in de haven liggen.

14

Valkenklasse Juni 2013


Nederlands Kampioenschap Valkenklasse 2013 15

BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomitĂŠ.

16.

Reserve

17.

RADIOCOMMUNICATIE Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons. De marifoon wordt alleen gebruikt voor veiligheidscommunicatie.

18

PRIJZEN De verantwoordelijke persoon van de winnende boot verkrijgt de titel Nederlands Kampioen en ontvangt de bijbehorende medaille(s) en de Blauwe Kampioenswimpel van het Watersportverbond. Voor de tweede plaats zijn zilveren medailles beschikbaar en bronzen voor de derde plaats.Verder zullen er prijzen worden uitgereikt aan elk bemanningslid van de als eerste, tot en met vijfde geĂŤindigde boot in een serie.

Valkenklasse Juni 2013

15


Nederlands Kampioenschap Valkenklasse 2013 19.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiĂŤle schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

20.

VERZEKERING Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

21

OVERIGE INFORMATIE Voor overige informatie kan contact op worden genomen met klassenorganisatie

Aanhangsel A: De plaats van de haven

16

Valkenklasse Juni 2013


Nederlands Kampioenschap Valkenklasse 2013 Aanhangsel B: De plaats van de wedstrijdgebieden

Aanhangsel C: De baan

Valkenklasse Juni 2013

17


18

Valkenklasse Juni 2013


Sneek opening Na een periode van vele maanden wachten was het weer zover. De Openingswedstrijden in Sneek zijn voor ons traditioneel echte openingswedstrijden. We zien elkaar niet zoveel in de winter; Joep woonachtig in Groningen en ondergete-kende in Leiden. Een beetje mailcontact over de nieuwe wedstrijdkalender, maar daar blijft het ook bij. Voor 7.00 uur al onderweg, heerlijk rustig via de Afsluitdijk naar Sneek, kopje koffie, radio met weersverwachtingen, best relaxt. Ik ben meestal iets eerder dan mijn broer, woon tenslotte ook verder weg en geniet dan al van alle gerungel bij de kraan. Druk, zenuwachtig, nonchalant. Eigenlijk herken je de klasse door het gedrag van de schippers met hun bemanning. Zo zijn die vlotte jongens en meisjes van de Ynglings een heel ander slag dan bijvoorbeeld de Pampus- of de Valkenzeilers. Een beetje vergelijkbaar met de baas en zijn hondje. Als we elkaar na enkele maanden weer ontmoeten bij de kraan in Sneek doen we gematigd enthousiast, hoewel een fikse omhelzing best op z'n plaats zou zijn, maar ja zo zijn wij. Joep heeft ook van die vaste voorspelbare opmerkingen. Standaard zegt hij ook altijd:"en jungske, good getraind?" Jullie begrijpen het al, zodra we elkaar treffen is onze voertaal Limburgs. Het kriebelt wel al een poosje om weer te zeilen, voor mij zeker want sinds kort ben ik zelfs in het bezit van een heus Bemanningspasje van het Watersportverbond. Het typische geluid van de kraan in Sneek brengt ons weer in vervoering, het zakboekje van de kraanmachinist die vraagt om de naam van de boot (heeft ie niet) en steevast blauwe Valk opschrijft. Natuurlijk vooruit betalen. Takelen, trailer weg, veel tegenliggers die verkeerd rijden op de parkeerplaats. Plaats maken bij de kraan, mast zetten oh ja, dan komt ook weer zo'n vaste uitspraak: " ut volgende wat mot gebeure is unne nuje mas, unne holle mas " want dat kreng is iedere keer toch weer zwaar.

Daarna volgen een aantal routinehandelingen, controles enz. en dan zijn we klaar voor de strijd. Dit keer met een nieuwe genua. Een van de moeilijkste dingen van het bemannen vind ik het bepalen wat ik aan zal trekken. Mij is gebleken dat de stuurman altijd in de luwte zit van zijn bemanning, zeker bij aan de windse koersen en de waterkering op het dek helemaal niet helpt tegen het buizen. In de luwte van de haven voelt het al lekker maar zodra je op het water zit is dat wel anders. Te warm, te koud, alles met ‘te’ is niet goed hoewel ‘tevreden’ aardig in de richting komt. Advies voor mijn kleding hoef ik niet te vragen, dat kan ik beter zelf bepalen, maar eenmaal gekozen blijft gekozen. Die keuze was zaterdag ook niet zo simpel. Het waaide flink en het had 's nachts nog gevroren. Uiteraard was het water ook nog behoorlijk fris. Dan maar dik gekleed, lekkere fleecemuts met opdruk aai pet en goed ingepakt. Het bleek een goede keuze. De eerste wedstrijd hebben we goed gezeild, beetje onwennig nog, maar dat was ook logisch na de winterstop. Het waaide flink hard, daarbij forse vlagen en zelfs enge windschiftingen onder de wal van Terhorne. De eerste bodysplash van dit seizoen heb ik al gehad in de nabijheid van een omgeslagen Valk en eentje die bijna volgde. Het was aanpoten geblazen. Zelden heb ik zo'n koude handen gehad. Met een zesde plaats waren we best tevreden.

Valkenklasse Juni 2013

19


Sneek opening Na de lunch met een lekker warm kroketje moesten we weer aan de bak. Direct na de start dacht Joep het even over een andere boeg te gooien, want die Flitsjes gingen daar zo goed. Overstag en achter het wedstrijdveld langs, over stuurboord de andere hoek in. Een gewaagde actie die uitliep op de laatste plaats bij de eerste boei. Wie niet waagt, wie niet wint. Dan maar in de aanval en dat leidde toch nog tot een achtste plek. Een goede strijd met een behoorlijk resultaat. Terug aan de wal was het best aangenaam, lauw zonnetje, blikje bier en het vooruitzicht van een lekkere maaltijd bij een Mexicaan. Het koelde vervolgens snel af en bijna traditiegetrouw heb ik met nachtvorst in mijn knusse tentje gelegen en heerlijk geslapen.

We stoomden op en hebben denk ik optimaal gebruik gemaakt van het laatste vlaagje wind op het laatste rak voor de finish waar we zeker nog profijt hadden van onze spinaker. Een mooie zesde plaats in de wacht gesleept. Dat was ook het laatste vlaagje van de hele zondag want daarna is de vierde wedstrijd helaas afgelast vanwege gebrek aan wind. Vijfde overall, tevreden over het eerste weekend. Dat smaakt naar meer dus volgende kans in Langweer. Hub Sillen, bemanning Valk 757 (blauw en zonder naam)

Zondag was een heel ander verhaal. Onderlijk losser, voorlijk minder strak, Cunninghamhole beetje gevierd. Er was sprake van een zeer lichte bries. We moesten nog vaart maken om op tijd bij het startschip te komen. Gelukkig werd de start korte tijd uitgesteld waardoor iedereen inmiddels klaar lag. Na de start dwarrelden alle boten over het meer en zag je grote verschillen tussen de lucky ones en de losers. Hoewel het een grote gamble was, zag je toch dat bijvoorbeeld een strakke lange koers op het voor de winds rak, met rust aan boord en zonder overbodig gijpen No Zeilno Naam wel z'n vruchten afwierp. hette van der zwaag, amsterdam, johan

20

1

753

2

45

3

698

4

498

5

801

6 7 8 9

Punten

1

2

3

4

5

5,0 weissenbach menno huisman, anna paulowna, marcel van der 8,0 kooi piet van der zwaag, joure, andre fokkema 13,0

(3)

1

2

1

1

1

2

(3)

2

3

2

3

(6)

4

4

15,0

6

(11)

1

6

2

18,0

4

5

(7)

3

6

799 704

freark zandstra, sneek, runo jansen oebele kooistra, oudega, hylke kooistra, marije kooistra henk nauta, sneek, henk kok m.v.regeer, delft, r. bosland

24,0 26,0

7 5

(12) 6

4 (9)

5 8

8 7

725 584

eddie griepsma, drachten, bouwe schroor eric jongepier, uitgeest, tim jongepier

28,0 30,0

8 12

8 4

(dnf) 5

7 5 (ocs) 9

10 760 11 342

koos timmenga, onnen ronald de vries, bolsward, wichard altena

35,0 38,0

9 11

9 7

8 (12)

9 10

12 497 13 845

b.k. wijbrandi, leek, f.a wijbrandi, w.e wijbrandi ronald van asselt, kaag, tony ran

48,0 53,0

10 10 (dnc) 13

11 10

(dnc) dnc 13 dnc

14 260 15 426 16 810

fred de wolff, arnhem, bram munnik annet de boer, lemmer, irene de boer jacob dopstra, marum, rikke dopstra

54,0 58,0 68,0

(dnc) 14 dnc 13 (dnc) dnf (dnc) dnc dnc

Valkenklasse Juni 2013

12 11 dnc

(12) 10

11 dnf dnc


Voorkaag Op 27 en 28 april werd de Voorkaag verzeild, met ruim 10 ingeschreven Valken. Het water was koud, de bomen nog kaal, maar de zon maakte veel goed. Op zaterdag stond er een wisselende 4 Bft; goed zeilbaar weer. Jacques en Sipko hadden er direct de vaart goed in en wisten de nieuwe wedstrijdbanen foutloos te volgen, gevolgd door Mark en Frank in de 817 en Peter en Sandra in de 13. ‘s Middags was de volgorde Peter, Mark en Rogier. We vielen met onze neus in de boter, want zaterdagmiddag was de officiële opening van de vernieuwde Kaagsociëteit. Een nieuwe inrichting van een nieuwe uitbater en een groter terras dat voor de gelegenheid werd bestookt door een DJ. Zondag begon met drie uur uitstel in afwachting van wind. Dat legde ondergetekenden geen windeieren, maar na 1 ronde min 50 meter de eerste plaats succesvol verdedigd te hebben, lukte het de 809 toch met een vlaag onderlangs te glippen. Jacques moet maar eens vertellen hoe hij dat doet. Rogier en Agnes volgden kort daarop.

Zondagmiddag waren we getuige van een mooi eerbetoon aan Regenboogzeiler Henk Noppen, die zijn 50-jarig jubileum in de klasse kon vieren met 24 andere bogen. Bij de laatste start bleven die achter de startlijn en volgden op het 4-minutensein van de volgende klasse, zodat Regenboog 35 in een soort ‘Noppenjacht’ het veld fier mocht aanvoeren. Leuk om te zien. Bij de Valken werd ons deze voorsprong niet gegund en was de volgorde aan de finish bijna die van de einduitslag. Daarin werden Jacques en Sipko soeverein eerste, Mark en Frank met een even constante serie tweede, en eindigden Peter, Sandra (zaterdag) en Lex (zondag) met evenveel punten als Rogier en Agnes verrassend op de derde plaats. Tijdens de borrel achteraf bleken de tafels het bier goed te kunnen houden en was het weer mooi genoeg voor een spontane prijsuitreiking buiten in de zon. Mark en Esther, Valk 14

Uitslag Valk Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd NoZeilno Naam Punten 1 2 3 4 1 809 Jacques van Schie 3,0 1 (4) 1 1 2 817 Mark Van Rhijn 6,0 2 2 (5) 2 3 13 Lex Keller 9,0 4 1 (8) 4 4 839 Rogier 9,0 (6) 3 3 3 5 14 M.P.van Leeuwen 17,0 7 (8) 2 8 6 745 Frans Bakker 17,0 (8) 6 4 7 7 465 Bert van der Velden 20,0 3 7 (dns) 10 8 845 Ronald van Asselt 20,0 9 5 (10) 6 9 680 Jan Mulder 24,0 (dnc) dnc 6 5 10 395 Arnoud Meihuizen 27,0 5 9 (dns) dns 11 15 Joost Aapkes 27,0 10 10 7 (dsq) 12 814 John van Ruiten 29,0 (11) 11 9 9

Valkenklasse Juni 2013

21


Voorkaag Het weekend van 27 en 28 april, de dagen waarop de Voorkaag plaatsvond, zal, om velerlei redenen de geschiedenis ingaan. Ten eerste omdat, onder overweldigende belangstelling, de Kaagsociëteit feestelijk “heropend werd. Iedereen die het nog niet ervaren had weet het nu vrijwel zeker: de vereniging krijgt onder het nieuwe Horecamanagement van de Brasseriegroep een tweede leven. (Meer daarover elders in dit blad). Verder was het het weekend van Henk Noppen: voor het 50ste jaar aan de helmstok van zijn regenboog, de 35, en dit keer met zijn twee kleinzoons als bemanning. De collega’s in de klasse maakten er een feestje van, niet alleen door met 25 boten aan de start te komen, maar ook door een speciaal programma er omheen te bouwen. In de tweede wedstrijd voer Henk zelfs geruime tijd op kop van het veld maar kon die positie niet tot aan het eind vasthouden. Binnen de bogen een aantal opvallende zaken: De 17 heet gelukkig nog steeds “Maas”, maar is wel in Van Drunenpaars gespoten. Ook de 22 heeft deze winter een metamorfose ondergaan en de 120 ziet er ook professioneler uit dan vorig jaar. Guus Bijlard stuurde de 45 en liet zien hoe ijzeren doorzettingsvermogen na een ramp tot bijna volledig herstel kan leiden. Kees Barnhard liep keihard aan de grond, maar deed gelukkig, na een voor hem niet zo leuke winter, weer mee. Er werden in alle klassen vier wedstrijden gevaren bij een windje van gemiddeld drie, hoewel op zondagochtend eerst een paar uur op de wind gewacht moest worden. Er werden weer eens nieuwe banen uitgetest en daar verschilden de meningen hier en daar over. Met een beetje sleutelen komen we er wel uit. Bij de Pampussen verscheen Joost Houweling, nu met de 105 , aan de start en voer alle wedstrijden ruim voor de andere deelnemers uit. Het was jammer dat bij de zestienkwadraten een aantal ingeschreven boten niet iedere wedstrijd meedeed. Twaalf Valken was ook geen slechte opkomst. Was het vorig jaar de 845 van Ronald van Asselt die de show stal door de schitterende manier waarop de boot was gespoten en gedecoreerd, nu stal de 814 22

Valkenklasse Juni 2013

van John van Ruiten de show en naar verluidt heeft ook de boot van John Hoogenboom een uiterlijke refit ondergaan. Die hopen we dus ook snel weer aan de start te zien. Dit alles liet Jacques van Schie onberoerd . Hij was met de Zwarte Doos gewoon de beste. Dertien twaalfvoetsjollen kwamen op het water en de winnaar werd de oudste van alle deelnemers, Fred Udo, weliswaar met gelijk puntenaantal als Reinhard Schroeder, maar, na toepassing van de regels bij een tie, werd hij tweede. Bij de Regenbogen ging de overwinning naar het Kampioensteam van Peter Peet op de voet gevolgd door de 140 van Eric, Robert en Frank. O ja, Hessel van der Zee voer het beste in de zestienkwadraten. Tom Erik hield tenslotte de prijsuitreiking op het zonovergoten, vernieuwde en uitgebreide terras. Het seizoen is mooi begonnen. Wim van’t Hoogerhuys


Het wonder van Kralingen Zaterdag 4 mei was het weer tijd om de Gouwe Ouwe te zeilen. Vorig jaar had ik (Eric trouwens ook) kennis gemaakt met deze plas, ik moet bekennen dat Kralingen en ik toen geen beste vrienden zijn geworden. Heel veel zin om dit jaar weer de windwakken, start, winddraaiingen en bizarre twist mee te maken had ik eerlijk gezegd niet. Vol goede moed gingen Eric en ik vroeg in de ochtend op weg, wie weet zou het dit jaar gewoon een keurig stabiel windje 3 zijn. Zoals wel bekend gebruikt men op Kralingen altijd een vaste startlijn, maakt niet uit hoe de wind staat. Vorig jaar hadden we geluk dat we min of meer in de wind konden starten, dit jaar is het echter een start met spie en al. Er stond aardig wat wind, hoewel dit op Kralingen vooral betekent dat er onder de wal weinig te beleven viel en midden op de plas hard doorgewerkt moest worden. Onze eerste start was verre van optimaal, omdat wij niet hadden meegekregen dat wij van klasse 2 naar klasse 1 waren gegaan kwamen we rijkelijk laat over de lijn. Onder spie aangekomen bij de eerste boei waren de vriendelijke verzoeken om ruimte niet van de lucht. Hette en Johan (in de 753) pakten als vroeg in de wedstrijd de leiding en gaven dit niet meer weg. De strijd om plek twee was spannend tussen Jacques van Schie, Freark Zandstra en Franks Bakker. Jacques pakte uiteindelijk de 2e plek, Freark werd 3e en Frans pakte een knappe 4e plek. En toen de tweede wedstrijdâ&#x20AC;Ś de start was weer onder spie. Helaas hadden we een dramatisch start waardoor we ons naar voren moesten vechten. Dit lukte gelukkig ook, eenmaal op de 2e plek (achter Hette) met achter ons Jacques van Schie en Freark liep het helemaal uit de klauwen Veel van jullie zullen de foto al gezien hebben van valk 584 op zâ&#x20AC;&#x2122;n kant. Onze spie zat namelijk in de tis waardoor Eric wat langer dan gebruikelijk op het voordek te vinden was.. Freak achter ons had zijn spie wel vol en stuurde vrij hoog over ons heen. Oerstom probeerde ik hard op te sturen om hem op te vangen (veel en veel en veel te laat), gevolg; spie klapt vol en de boot

liep uit het roer. Wonder boven wonder zijn we niet volledig omgeslagen (of misschien ook wel). De boot kwam weer rechtop te liggen en we hebben de wedstrijd nog uit kunnen zeilen. De tweede wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Hette, Freark volgde op een 2e plaats en Jacques van Schie eindigde als 3e. Zondag waren er nog twee wedstrijden te verzeilen, de eerste wedstrijd kwamen we als eerst over de lijn maar zaten veel te dicht bij de kant en hier stond geen wind. Gevolg is dat we als laatst bij de eerste boei aankwamen. Gesproken over deze eerste boei, hier was het een enorm druk doordat er ongeveer acht boten boord aan boord lagen. Hette kon met een mooi gangetje echter net voor de massa de boei rond en was verdwenen. Tijdens deze wedstrijd gebeurde er enorm veel in het veld, door het zachte windje in combinatie met enorme windschiften gebeurden er de vreemdste dingen. Beste voorbeeld hiervan was Fred Schaaf die in de 3e wedstrijd een 16e plek moest laten noteren. Jacques van Schie liet (net als vorig jaar) zien zich helemaal thuis te voelen op Kralingen door vlak voor de lijn de eerste plaats van Hette over te nemen. Op een mooie derde plek van Hugo van Maarleveld te vinden. De laatste wedstrijd werd onder een zacht windje gewonnen door Hette, Fred Schaaf haalde eerherstel door een tweede plaats te noteren. Freark maakte zijn constante serie compleet met een derde plaats. Al met al was het weer een enorm enerverend evenement met als verdiende winnaar Hette van der Zwaag en Johan Weissenbach gevolgd door Jacques van Schie. We hebben natte voeten gehaald en elke wedstrijd was er tot het eind niets beslist. Fan zal ik nooit worden van Kralingen, wel hadden we mooi weer en een mooi veld Valken. Kortom, een geslaagd evenement! Tim Jongepier Valk 584 Valkenklasse Juni 2013

23


Het wonder van Kralingen

lk

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Zeilnummer 753 809 498 76 584 844 612 745 241 704 168 14 525 791 545 281 15 674 526

Naam schipper Punten Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Hette van der Zwaag, Johan Weissenbach 5 1 1 2 1 Jacques van Schie, ? 10 2 3 1 4 Freark Zandstra, Runo Jansen 13 3 2 5 3 Hugo Maarleveld, Foeke Brouwer 21 5 7 3 6 Tim Jongepier, Eric Jongepier 27 7 6 6 8 Fred Schaaf, Klaas van der Spek 28 6 4 16 2 Philip Waalewijn, Norbert Dieleman 34 8 10 9 7 Frans Bakker, Arjan Stoffels 39 4 8 14 13 Mark Nauta, Hero Hettinga 42 dns 5 7 10 Madelien Regeer, Rutger Bosland 46 9 dnf 12 5 Guido Almekinders, Mathieu Almekinders 49 11 12 10 16 M. van Leeuwen, Esther Sijbranda 50 14 9 18 9 John v/d Wal, Rutger v/d Wal 50 13 11 15 11 Rik van Vliet, Bas Pauw 53 10 dnf 11 12 Ronald Vos, Stevan v/d Pad 56 12 dnf 4 dns Jaco de Hoog, Bart Muller 56 15 13 13 15 Joost Aapkes, Carlijn Kramer 59 dnf 14 8 17 Henry van Haagen, Willem Peeters 67 16 dnf 17 14 Jaap Bakker, Bert van Dam 80 dns dns dns dns

â&#x20AC;&#x2DC;Skippybal is voldoende?â&#x20AC;&#x2122; 24

Valkenklasse Juni 2013


Gouwe Ouwe in beeld met dank aan Jan de Kreek

Valkenklasse Juni 2013

25


Gouwe Ouwe in beeld met dank aan Jan de Kreek

26

Valkenklasse Juni 2013


La Semaine du Golfe 2013 Zeilen in de Golfe du Morbihan, Zuid Bretagne, bij Vannes, tussen 5 en 12 mei. Een idee dat Richard opdeed na het lezen van een enthousiasmerend artikel over de Semaine du Golfe 2011 in het tijdschrift WoodenBoat. Na de uitnodiging in de digitale Valken Update maart 2013 met de mededeling dat Nederland hoofdgastland zou zijn, heeft Richard zijn vaste zeilmaat voor de Kaagweek Sjoerd gebeld om samen op avontuur te gaan. Ongeveer 1000 km rijden vanuit Leiden, onbekende omgeving, onbekend water, 1200 boten verdeeld over 10 flottieljes, flottielje 7 dat ging wedstrijdzeilen, heel enthousiaste reacties bij de aanmelding vanuit Frankrijk, geen andere deelnemende Valken ondanks een oproep, kortom: een avontuur. Vertrek op zondagmorgen met mooi weer uit Leiden en Sjoerd met tent om 9 uur ’s in Zierikzee opgehaald. Aankomst om 8 uur ’s avonds op de camping in Arradon. Alleen nog maar puf om de tent op te zetten. Toch nog even het totaal uitgestorven dorpje ingelopen en een restaurantje gevonden. Hartige crêpes gegeten met een biertje, dat het laatste bleek te zijn. Dat zou ons de komende dagen vaker overkomen. Die Fransen zijn meer ingesteld op wijn.

Op maandag op zoek naar een goede waterkaart, een kraan, een Volvo-garage en een servicepunt voor aanhangwagens/trailers. De kraan in Vannes kost ongeveer € 60 per keer en de kraan in Larmor Baden (steevast door Sjoerd verhaspelt tot ‘Barmor Laden’, ons grapje en niet echt op prijs gesteld door de locals) was gratis. Toch eerst naar Vannes, om het tijdens de heenreis gemolesteerde neus-wieltje te vervangen (was snel gevonden) en naar een Volvo-garage (voor het dashboard-vakje dat niet meer open wilde, met Sjoerd’s zó onmisbare telefoon en Richards paspoort daarin) en naar een werf waar een kraan zou zijn. De werf is dicht, en het is niet duidelijk wanneer er iemand voor de kraan zou zijn, maar een klein winkeltje is open waar we een heel praktische en goede kaart van de Golfe kopen: zo groot als een A3 en, belangrijk!, geplastificeerd. Deze kaart blijkt de komende dagen van onschatbare waarde, met zout water geplakt op de vlonders, om continu de ondieptes te omzeilen en om te bepalen waar we ons ergens bevinden (al moeilijk genoeg) en naar toe varen. Op zondag en maandag lijkt dat nog niet nodig, maar in de rest van de week... Kortom: toch maar naar Bin La... Larmor Baden.

Valkenklasse Juni 2013

27


La Semaine du Golfe 2013 ‘s Middags staan wij in Larmor Baden in de file voor de kraan. De havenmeester komt een tikkie overspannen over. Rent de hele tijd van hot naar haar en kan ons nauwelijks te woord staan. Wat hij ons wèl gelijk duidelijk maakt, is dat we er nu wel kunnen (we staan al vrij snel onder de kraan en de vrijwilligers die er zijn helpen ons achter elkaar het water in), maar er úít zou echt niet gaan want we hebben niet gereserveerd... Ondertussen trekt de VALK (prijs voor mooiste boot NK 2007) al wel de aandacht, nog voordat wij een meter hebben gezeild! Die maandag komen wij niet verder dan de boot aan een mooring te leggen, daarna met de auto en de trailer weer terug naar de camping in Arradon. 's Avonds eten wij bij de tent couscous met iets van vlees uit blik (Sjoerd’s favoriete campingmaal). Dinsdag is het dan zover: eindelijk zeilen! 'sOchtends op de steiger van Arradon horen we van de tjottermensen uit Heeg (10 Tjotters, een Fries Jacht, een Schokker ('t Waddewief') en een Tjalkje (Gudsekop, hier zijn nog diezelfde week Franse postzegels over uitgegeven), allemaal op diepladers gekomen!) dat er 's middags zou worden verzameld op Île-d' Arz. Vanuit Arradon is dat een klein stukje, maar hoe ver dat vanuit Larmor Baden zou zijn waar de VALK lag? Het tij was opkomend en stond toevallig goed. Bij het optuigen van de boot aan de mooring verbazen we ons al over de sterke stroming langs de boot. Sjoerd maakt alvast een filmpje voor op zijn facebook. Later blijkt, dat we daar nog erg rustig lagen! Ondertussen spoelt er ook een enorme kwal langs, zeker 50 cm doorsnee op de kop. Die kwal hebben we die dag drie keer gezien: nog een keer tussen Île-aux-Moines en Île-d' Arz en nog een keer op het strand voor het restaurant in de haven van Arradon waar we 's avonds een pizza eten. Die drie punten liggen ettelijke kilometers uit elkaar. Onder zeil. Na 5 minuten zien wij het eerste stroomgat opdoemen. Dat voelt wel even spannend: een soort bergbeek, maar dan in het groot; eigenlijk een stroomversnelling van formaat dus. 28

Valkenklasse Juni 2013

Later vertelt een local ons dat deze getijde stroomversnellingen wel tot 7 knopen stroom zouden gaan, het op één na snelst stromende gebied in Europa! Het weer is dinsdag prachtig en de wind is rustig tot een goede 4. De druk (van de wind) op het roer valt volledig weg als wij eenmaal het stroomgat ingesleurd worden. Door het heftig kolkende water gaat het roer wel flink tekeer. Met flinke wind is de Golfe goed te doorkruisen (mits je rekening gehouden hebt met het tij, haha!). Uiteindelijk varen wij vrijwel om het hele Île-d' Arz heen voordat we de Tjotters terugzien: daar moeten we dus zijn. Gezellige muziek en dans aan de wal en drankjes en hapjes voor de bemanningen, de l’équipage. Ook vaart in de baai een piepklein Nederlands orgelbootje langs het zandstrandje rond: prachtig geluid.

De Nederlanders zijn hier al duidelijk aanwezig. Wij zien al veel mooie en bijzondere schepen. Na afloop terug naar Arradon, waar we de aan de steiger kunnen liggen. Uitzonderlijk, want de meeste boten liggen aan de moorings. Mooie schepen all around. Alleen niemand met een boot die ons bijhoudt. Maar ja, we zijn onze echte tegenstanders ook nog niet tegengekomen tenslotte. Die avond een pizza op het terras aan de haven van Arradon met uitzicht op de afgemeerde Tjottervloot en de kwal die ons de hele dag al achtervolgde als toetje. Het wordt wel frisser trouwens, en de weersverwachting belooft alleen maar nóg minder weer met veel meer wind en regen, hm!


La Semaine du Golfe 2013 Op woensdag onze eerste wedstrijddag met een wedstrijdbaan van Arradon naar Port Navalo, om allerlei eilandjes heen. Helaas missen wij ’s ochtends de briefing, maar zien wel een kopietje met het traject van de collega Randmeerzeilers. Bij de eerste start, met een windje 3, is al direct het enorme snelheidsverschil van de Valk met de concurrenten voor iedereen zichtbaar. Al in de eerste aan de windse klap na ca. 500m varen wij ver vooruit, eenzaam vooraan. Met als gevolg dat we zelf onze koers moeten bepalen om alle eilanden, stromingen (mee en tegen) en ondieptes heen. Hier bewijst onze plastic waterkaart op de vlonders een onmisbare dienst. De wind wakkert al aan tot een goede 4 met vlagen 5 en waar de koers het toelaat planeren we er lustig op los. Helaas leidt onze onkunde van het gebied (en het missen van de briefing!) ertoe dat wij een paar eilanden bij Larmor Baden extra omzeilen, terwijl onze concurrentie, die op dat moment op 4 á 5 kilometer achterstand ligt, de goede route met de stroom mee door enkele zeer snel stromende engtes kiest. Dan blijkt zelfs een reuze voorsprong relatief en…… te weinig. Toch zijn wij nog 4e bij de finish in de zeemonding voor Port Navalo! De westenwind begint al lekker door te zetten. In de ‘zee’haven van Port Navalo meren wij af aan de spiegel van een andere boot omdat alle moorings bezet zijn. Terwijl wij al op de wal zijn zien wij dat dit geen succes is, de VALK slingert alle kanten op en beide boten raken elkaar hevig. Na dat even aangezien te hebben gaat Richard, maar weer terug om de boot beter te leggen.

Op de wal weer vertier met muziek, hapjes en drankjes en een grote waterbak met bestuurbare traditionele modelzeilbootjes voor de kinderen. Voor ieder wat wils. En dat is gedurende de Semaine in alle Ports rondom en in de Golfe du Morbihan zo. De routes van de 10 flottieljes zijn elke dag zo gepland dat ieder flottielje een ander dorp aandoet en dat elke middag en avond weer. ’ s Middags de tweede wedstrijd met een X-boei, vrij kort voor de startlijn, in de zeemonding. Na een beetje chaotische start met veel wind en hoge golven, naast wind en stroming doet nu ook de zee deining mee, hebben we na de X-boei nog één boot voor ons. Dit is een ruimer rak en wij planeren al snel door, voor ons nooit eerder geziene, golfformaties. Om niet de flauwste te zijn planeren wij onze, op dat moment, directe concurrent onderlangs voorbij. De baan is richting Gauston, het noorden, met een keerboei bij Kerlevarec. Halverwege, al planerend en eenzaam vooraan, slaat de verveling toe en zetten wij de spinaker er maar bij. Als een dolle met Sjoerd in trapeze en relatief vlak water schieten wij vooruit. Vanaf een ca. 17 meter lang modern kajuitzeiljacht met vol tuig kijkt de bemanning ons bewonderend, met een ‘thumbs up’, na terwijl wij voorbij spuiten. Zoiets zien ze daar blijkbaar niet zo vaak.

Valkenklasse Juni 2013

29


La Semaine du Golfe 2013 Op de terugweg van de keerboei passeren wij het wedstrijdveld. Het is voor ons iets krapper dan halve wind en wij krijgen de spinaker bij deze windsterkte, rond de 5 met sterkere vlagen, niet meer goed onder controle. 'Pas de spi! Pas de spi!!' roepen de andere boten naar ons. Blijkbaar is het niet de bedoeling dat een spinaker wordt gevoerd. Was dit tijdens die door ons gemiste briefing afgesproken?? Terwijl wij eens beter om ons heen kijken, zijn wij inderdaad de enige. De balans opmakend komen wij zo op ’s ochtends een 4e plaats en ’s middags een DSQ! En dat met de veruit snelste boot van het veld. Daar worden wij niet vrolijk van. Van de andere kant is Sjoerd blij met dat extra zetje om het stoeien met de onwillige spinaker te stoppen. De wedstrijd eindigt voor ons vrij eenzaam bij finish in Larmor Baden. Geen andere boot te zien. Bij de speciaal voor l’équipage (gratis!) ingerichte borrel aan de waterkant zetten wij de havenmeester nog eens extra onder druk om de VALK die zaterdag wel te kranen. Er zit al wat meer muziek in ( en alcohol!) en hij belooft zijn maximum voor ons te doen. Daar geef ik hem snel een hand op. Die donderdag zou het nog harder gaan waaien, 5 tot 6 met vlagen naar 7 en meer. Bij de briefing horen wij dat er niet is geprotesteerd tegen onze spinaker van de vorige dag. Dus toch een verdiende eerste plaats. Later horen wij ook dat de afspraak om geen spinaker te voeren geen harde diskwalificatie in zich had, dus niet afdwingbaar.

30

Valkenklasse Juni 2013

Bovendien is er nu veel meer het idee dat degene die bij deze harde wind een spinaker durft te voeren, alle respect verdient. Dat is dan net als met het reven van de zeilen. De anderen begrijpen maar niet dat dat wij niet kunnen reven. Mijn uitleg dat wij de keuze hebben om of te zeilen of niet te zeilen (bij te harde wind), begrijpen ze ook al niet. Vervolgens begin ik mij wel af te vragen of wij die dag zonder kleerscheuren zullen eindigen. De derde start is op de stroming voor Larmor Baden waar het veld de boei bij het startschip kiest en wij de hoge boei. Meteen als een dolle ervan door, maar bij de luwte van het eerste eiland zijn de anderen, die verder achter leken, snel naast ons. Voor ons, onbekend met het vaarwater, zijn de stromingen met neren (stroom mee en tegen of juist andersom) erg moeilijk in te schatten en onze mooie kaart op de vlonders helpt ons niet echt mee. If you can’t beat them than join them! Dus de volgende paar slagen apen wij de concurrentie na terwijl wij nipt voor hen uit blijven. Vervolgens dat angstaanjagend stroomgat dwars over! Snoeiharde wind langs het eiland tegen een zeer snelle stroming in. Ongelooflijk en onbeschrijflijk wat dat met water kan doen. Woorden schieten hier echt te kort. Terwijl wij aan de wind zeilend de boot door het kolkende water heen loodsen roep ik hard tegen de wind in naar Sjoerd in de trapeze, om vooral op negen uur onder het zeil door te kijken naar de andere boten die ver wind afwaarts van ons de stroming doorkruisen.


La Semaine du Golfe 2013 Van sommigen is de romp nauwelijks meer te zien en ze gaan op in een grote witte, kolkende, golvende watermassa. Daarna weer snel afstand nemen om bij de volgende eilandronding weer bijna ingelopen te worden door de achtervolgers. Het startschip, een snelle dagkruiser met 150pk buitenboordmotor, passeert ons om als finishschip te gaan dienen. Op enig moment planeren wij achter hem aan op ruime wind zonder achterop te raken. Later vertelt de stuurman ons dat hij daar 13 knopen ten opzichte van het water vaart! Een andere boot, de nummer één van voorgaande edities, maakt tussen twee eilanden een waanzinnige omweg (Roy Heiner slag!) om vervolgens voor ons uit te komen. Nu is de maat vol en gaan wij pal achter hem varen. Voor ons zijn nog een paar eilanden te ronden en deze stuurman kent inderdaad het vaarwater als geen ander. Door ons grote snelheidspotentieel laten wij het grootzeil helemaal vieren om hen niet voorbij te lopen. Zo varen wij met hard klapperend grootzeil bij een windje 5 op 2 bootlengtes achter hen aan. Zij gebaren omstandig naar ons om toch vooral voorbij te zeilen, het liefst onderlangs natuurlijk, terwijl wij hevig ontkennend knikken dat wij dat willen.

Eerst maar eens goed om die eilandjes heen zonder dat het veld in de buurt komt. Inhalen kunnen wij tenslotte altijd nog, al is het op de finishlijn. Afijn, na het laatste eiland hebben wij ruime wind en planeren wij hard weg naar de finish bij Île-d’Arz. De voorsprong die we op dit laatste rak alsnog opbouwen is toch al snel weer 10 minuten.In de baai bij Île-d’Arz is het aan de wal weer een groot feest. ’s Middags starten wij met erg harde wind op open water. Dit keer als eerste bij de X-boei en daarna de zeilen vieren naar ruime wind en er als een speedboot vandoor. De wind neemt steeds verder in snelheid toe en zo ook de VALK. De sensatie om met die harde wind op een stuk met bijna vlak water zo hard te gaan is waanzinnig. Nog nooit zo hard geplaneerd en dat zonder spinaker! Het spinakerverbod komt ons hier zeker te hulp, want anders zouden wij toch de spinaker zetten en dan wel degelijk schade varen! Ruwe schatting van ons is dat in vergelijking met de gemeten snelheid van 24 km/uur die ochtend het hier toch echt wel meer dan 30 km/uur moet zijn. Daarna het laatste rak op een aan de windse koers en aan lager wal over behoorlijke golven stampend naar de havenmonding van Vannes. De havenmonding van Vannes is zeer langgerekt en het wordt ons niet duidelijk waar de finish is. Ongeveer een kwartier varen wij heen en weer om daarna maar het grootzeil te strijken en te wachten op de anderen. De eerste 2 boten komen samen met de RIB die de finishlijn komt leggen. Er is zo nog even hoop bij die boten dat ze voor ons eindigen over de finish. Tenslotte hebben wij ons grootzeil al gestreken. Later die middag komt de wedstrijdleider ons persoonlijk opzoeken, op de steiger in Vannes, en verzekert ons dat wij echt als eerste zijn gefinisht. Hij heeft foto’s van een dame gezien, die alle boten bij de havenmonding op volgorde van binnenkomst heeft gefotografeerd, waaruit duidelijk is dat wij de eerste zijn. Hij verontschuldigt zich uitgebreid dat er voor ons niet tijdig een finish is uitgelegd. De harde wind die middag had de wedstrijdleiding parten gespeeld. Valkenklasse Juni 2013

31


La Semaine du Golfe 2013 Na de finish varen wij allen in optocht de zeer lange vaarweg naar de kop van de haven in het stadscentrum van Vannes. Langs de kanten en op de open bruggen staan ongekend veel mensen ons te bekijken en toe te wuiven. Na de harde wind van die middag voelt dit een beetje als een helden intocht. Ja, wij zijn weer als eerste geëindigd! ’s Avonds in Vannes is een enorme mensenmassa aanwezig op de feestelijkheden met Les Pays Bas als centrale thema. De Hydrograaf, de ‘pakjesboot van Sinterklaas’, is het pronkstuk. Op de kant is veel te doen met oud-Hollandse ijszeilers, haringroken, houten platbodem opknappen, etc. Je kunt het zo gek niet noemen of die Hollanders hebben het aangerukt. Voor ons als l’équipage is er een extra feestelijk samenzijn met volop gratis drank en eten. Later die avond op de boot van onze grootste concurrent borrelen wij verder terwijl vlak voor ons in het donker de tjotters een spiegelgevecht houden. De laatste wedstrijddag, vrijdag, belooft het zo’n zwaar weer te worden dat de wedstrijdleiding op het laatste moment de wedstrijdbaan verandert.

roer-foutstand bij harde wind en toch vooraan 32

Valkenklasse Juni 2013

De wedstrijdleider vertelt ons later dat de centrale commissie van de Semaine du Golfe hem dit, die ochtend vlak voor de wedstrijd, gebiedt. Als wij bij het startschip ons melden voor de wedstrijd wenkt hij ons en krijgen wij een gewijzigde route. In plaats van in één keer met de stroom mee en zware wind tegen helemaal naar de zeemonding bij Port Navalo te varen, zal de ochtendeditie slechts tot de haven van Îleaux-Moines gaan. Ook zoveel mogelijk van de anderen worden met een RIB op het water individueel hiervoor benaderd. Dit kost zoveel tijd dat bij deze start alle klassen tegelijk starten. Dat zullen wij weten ook. Bij de startlijn is het zo druk dat de start 3 keer wordt overgedaan. Het is ook niet makkelijk om met de stroom mee en tegen de wind in te starten. Even stilliggen voor de startlijn is er niet bij. Bij de laatste poging zijn wij bewust achter het veld aan gestart, want het is ons iets te gortig met de vele zwaar gebouwde werkboten te dicht op ons sigarenkistje. Na de eerste 2 aan de windse klappen hebben wij de concurrentie weer te pakken en na een half uurtje tegen de wind in stampen gaan wij met ruim 3 minuten voorsprong over de finish. Na een te korte lunch op het water hebben wij een vergelijkbare start als die ochtend, alleen is hier de stroming veel sterker. Niet overal langs de startlijn mee maar ook tegen. Dat levert weer vreemde taferelen op voor de startlijn met evenzovele valse starts. Bij de laatste start lijken bij het contraschip minder boten te zijn, maar de stroming is hier tegen en door ongelukkig manoeuvreren van omstanders wordt de VALK bijna gekraakt op het contraschip. Ons roer raakt de ankerketting en staat vervolgens 45 graden omhoog. Er zit niets anders op dan de verdere wedstrijd de VALK met 2 handen aan de helmstok te sturen, want er is geen mogelijkheid het roer recht te zetten. Nogmaals moeten wij van achterop het veld passeren, wat na een paar klappen aan de wind prima lukt. De golven zijn behoorlijk en de VALK krijgt het zwaar te verduren.


La Semaine du Golfe 2013 De route gaat richting Port Navalo en dan noordwaarts naar Auray bij Goustan. Bij het laatste stroomgat krijgen wij niet alleen de wind tegen maar ook de stroming. Het tij is inmiddels gekenterd. Een vreemd gevoel om met windkracht 5 aan de wind zeilend geen meter vooruit te komen ten opzichte van de wal. Dan is het zaak heel goed te kijken waar de stroming in de doorgang iets minder sterk is en daar je voordeel te pakken. Na een paar keer heen en weer zijn wij om Île Longue heen, uit het stroomgat. Daarna tussen Le grande Mouton, een kanjer van een merkteken op een klein eilandje dat bij hoog water helemaal onder water verdwijnt, en Petit Veïzit door naar een ruimere planeerkoers naar het noorden. Na de boei bij Kerlevarec wordt het vaarwater smaller en smaller terwijl wij enkele dorpen passeren en de oevers hoger en meer begroeid zijn. Een heel andere omgeving en door de bochten in de rivier d’Auray elke keer verrassend. De wind dwarrelt meer en is soms helemaal weg of tegen. Dit is echter geen probleem want wij hebben de stroom mee en dobberen langzaam in een verstilde omgeving richting finish, die wij nog lang niet kunnen zien. Wat een verschil met het kolkende water en harde wind waar we nog geen kwartier geleden door heen worstelden.

Op dit stuk passeert ons het startschip en wij wisselen nog wat aardigheden met elkaar uit. Verder is er een enkele andere lokale boot en eigenlijk zijn wij hier alleen. Althans zo voelt het echt. Vlak voor een hoge brug bij Auray passeren wij als eerste de zojuist klaargelegde finish en dobberen wij verder onder de brug door op de stroming naar een mooring. Hier is de rivier zo smal dat de moorings allemaal op een lijn in de lengte richting van de rivier liggen. Het is hier stil en mooi. Een bijna middeleeuws aandoend dorpsgezicht verwelkomt ons. Nog voordat wij kunnen aanleggen komen twee oude mannetjes in een piepklein bootje ons vertellen waar dat het beste kan. Allemaal rustig en zeer vriendelijk. Na het aftuigen en onder het dekzeil leggen van de VALK komt het kleine bootje ons halen. Inmiddels zijn de eerste achtervolgers gearriveerd met voor de eerste een half uur achterstand op ons. Omdat wij zo vroeg zijn bekijken wij het stadje eens goed op zoek naar eten, want het is dan zo’n 9 uur nadat wij voor het laatst hebben gegeten. Die middag was de lunchpauze namelijk zó kort dat iedereen in de boten bleef en meegebracht eten opat. Helaas voor ons want wij hadden gerekend op een lunch aan de wal, zoals de vorige dagen. Op het water hielp de adrenaline ons met het hongerprobleem, maar uitrustend op de wal voelt dat echt anders. Uiteindelijk na een paar uur wachten is het dan zover. De feestelijke samenkomst voor de l’équipage met gratis drank en eten opent. Als hongerige wolven, wij zijn toch niet de enigen die geen lunch hebben gehad, vallen wij aan. Daarna bestellen wij nog bij een feesttentje een avondmaaltijd. Nou ja,………. Richard kiest Andouille. Dit is een worst van verschillende delen van het maagdarmsysteem van varken, wat de worst een typerende smaak geeft die niet door iedereen als aangenaam wordt ervaren (met dank aan Wikipedia). Daarmee is Richard het dus helemaal eens.

Valkenklasse Juni 2013

33


La Semaine du Golfe 2013 Op zaterdagmorgen varen wij de VALK met het uitgaande tij en een zeer kalm windje terug zuidwaarts, rivier af, richting Port Navalo en via dezelfde route als de vorige middag, maar dan omgekeerd, naar Larmor Baden. Rustig planeren wij langs de boei bij Kerlevarec en Le Grande Huernic waar de wind op open water een goeie 4 is, tot het stroomgat bij Île Longue. Hier is bij het uitgaande tij de stroom hard tegen, maar nu met een flinke 5 in de rug die om dit eiland blaast, planeren wij als wilden op vrijwel vlak water stroomopwaarts, langzaam voortgang boekend ten opzichte van de oever. Door de sterke stroming tegen kunnen wij zo lekker lang planeren. Om het eiland heen uit de stroming in de luwte en langzaam door naar de haven van Larmor Baden. In gedachte zijn wij de hele week bezig geweest of, waar en hoe wij de VALK uit het water zouden krijgen. De kraan van Larmor Baden lijkt ons de beste kans en wij willen graag de havenmeester ongelijk bewijzen door de VALK hier wél uit het water te kranen. Rond 2 uur ’s middags leggen wij de boot aan een mooring zo dicht mogelijk bij de kraan. Van hier is het ca. 75 m met een lichte stroming mee naar de kraan. Minder goed nieuws is de natuurstenen wal bij de kraan, die bij het nu laagwater hoog boven het water uittorent en bovendien op lager wal ligt. En dat met windkracht 4. Vlug de kant op en de trailer van de camping in Arradon naar de kraan van Larmor Baden brengen. Wij lopen naar het kleine stadcentrum om te kijken of daar misschien een bus vertrekt. Dan wordt Richard bijna omvergereden door een bus.

34

Valkenklasse Juni 2013

Toevallig staan wij ook nog bij de halte en de buschauffeur blijkt rechtstreeks naar Arradon te gaan. Hoe vaak vertrekt deze bus naar Arradon?, vraagt Sjoerd aan een passagier. Nou die avond om zes uur weer. Wat een mazzel voor ons! In Arradon snel in de Hypermarchee wat eten halen, de trailer achter de Volvo koppelen en terug naar Larmor Baden. Nu is het grote wachten aangebroken want het moet eerst hoogwater worden om te kranen. Kranen start om 5 uur, is ons verteld. Omdat wij zo vroeg zijn kunnen wij de trailer als vierde plaatsen bij de kraan. De uren daarna wordt het steeds drukker en dringender en stijgt het water onder de kraan. De wind gaat helaas niet liggen en Richard gaat alvast de VALK in orde maken terwijl Sjoerd op de wal onze vierde plek bewaakt. Onder de kraan gaan meer boten liggen en vanuit de VALK bij de mooring ziet Richard zijn kans schoon om de VALK zonder zeil op de stroming op de laatste ligplaats in de hoek van de natuurstenenwal te loodsen. Een hachelijk situatie die Sjoerd redt door de toegeworpen achterlijn in een keer te pakken en de boot af te remmen met nog minder dan een meter voor de boeg te gaan. Wij hebben geluk en schuiven een plaatsje op en kranen als derde. Met vijf, zes man lukt het ons in de harde wind om de VALK niet op de natuurstenenwal te laten stuiteren en veilig op de trailer te plaatsen. Hulde voor de plaatselijke kraancrew en wij doneren (kraan was gratis) dan ook een ruim bedrag aan de kraan.


La Semaine du Golfe 2013 Nu snel de boot wegklaar maken, naar de camping in Arradon, omkleden en de auto in naar de pont in Port Blanc voor de oversteek naar Îleaux-Moines. Hier is om 6 uur de prijsuitreiking (geweest). Het is 8 uur als wij aankomen en treffen bij Pub Cap Horn de wedstrijdleider Marc Burban nog net aan. Hij is net zo blij ons te zien als wij hem. Nu kan hij tenminste onze éérste prijzen uitreiken. Bij het genot van meerdere borrels bij de bar ondergaan wij een zeer persoonlijke prijsuitreiking en complimenteert hij ons uitgebreid met ons sportieve wedstrijdgedrag en correcte houding naar hem en zijn wedstrijdcommissie. Onder andere dat wij bij de start elke keer ons aanmelden bij hem op het startschip heeft indruk gemaakt. Hij vertelt dat hij als wedstrijdleider ook verantwoordelijk is voor onze veiligheid en dat dat de afgelopen dagen voor hem en zijn crew behoorlijk spannend is geweest met de harde wind en het grote wedstrijdveld.

op doordat continu bekende zeilers van de afgelopen dagen, de VALK komen bewonderen en maar niet geloven dat de Quadrifoglio echt 50 jaar oud is. Al met al heeft Sjoerd de tent alleen opgeruimd terwijl Richard mooie praatjes houdt vanaf de VALK. Ditmaal rijden wij de route langs Rennes en Le Havre en rijden over de spectaculaire Pont de Normandie. Jammer genoeg gaan ook de Fransen na een lang Hemelvaartweekend naar huis en zijn wij pas vlak voor middernacht in Zierikzee om Sjoerd en de tent af te zetten en is Richard om half twee in Leiden. Sjoerd vertelt dagen later dat hij nog op een deinend vlak staat en weken later vertellen zij elkaar dat de Semaine du Golfe 2013 niet uit het hoofd is te krijgen. Zó intensief, mooi en verrassend. Een onvergetelijk ervaring met één belofte: wij gaan terug! (als was het maar voor dat rondje Île-auxMoines……)

Even later schuift ook zijn stuurman van het startschip aan, die er volgens Sjoerd als een walrus uitziet. Wij drinken nog een paar borrels en Marc vertelt dat een rondje Île-aux-Moines varen tot een recordpoging is uitgegroeid. De barman van Pub Cap Horn staat dan op de steiger voor de bar en klokt de boten bij vertrek en aankomst. Omdat hij ’s zomers zo druk is, gebeurt dit op 2 dagen per jaar. Het record staat op 1 uur en 15 minuten op naam van een Guépard zeilboot. Dit is de populaire lokale wedstrijdboot die wij de afgelopen dagen al vlak na de start achter ons hadden. Dat kunnen wij dus veel sneller en wij beloven ter plekke dat wij snel terugkomen met de VALK om een sneller record te vestigen. Na al die eerste plaatsen durven wij dat wel aan! Daarna gaan wij met Marc en zijn crew terwijl in de feesttent een jazz bandje speelt. Langzaam keert in die late avond, met een fantastisch gevoel over de voorbij week, de rust terug in onze ledematen.

VALK 501, Quadrifoglio Richard Bormans en Sjoerd Ennenga

Valkenklasse Juni 2013

35


Optuyghdag

Op Bevrijdingsdag werd met schitterend weer door 9 glimmende Valken en hun goed gemutste bemanningen , verzameld bij het Theehuis aan het Pikmeer voor de start van het nieuwe zeilseizoen.Aanwezig waren de Kajuitvalk "Meeuw", 70, 156, 253, 290, 421, 629, 651 en de 654.Na begroeting en koffie bleken de Valkzeilers te popelen om te gaan zeilen, we zijn als groep naar Eernewoude gezeild en hebben heerlijk op het terras van Hotel Princenhof van de lunch genoten. Vervolgens kruisend door de Folkertssleat weer terug richting Grou. Een deel van de groep heeft na het aftuigen nog lekker na-geborreld in het avondzonnetje op het terras van Hotel Oostergoo waarbij de bitterballen gretig aftrek vonden. Opvallend was het aantal vaders met dochter of zoon en dat is precies een van de doelstellingen die wij voor ogen hebben : het enthousiasme en gevoel voor de Valk overbrengen op de volgende generatie. Onze volgende activiteit is de Princenhoftocht op zondag 22 september. Inmiddels zijn er al 25 aanmeldingen, komt u ook ?

36

Valkenklasse Juni 2013


KE Langweer: Erwtensoep en warme chocomel ……….. Zaterdag de 25e mei op weg naar Langweer staat de windvaan op de brug in het Tjeukemeer er strak bij. De weersvoorspellingen voor het weekend gaan uit van harde, stormachtige wind met regen. Goed voorbereid (Hylke en Marcel hebben vrijdagavond al veel voorbereidend werk gedaan) vertrekken we om 10 uur richting het startgebied. Op het water aangekomen de windmeter er eerst maar eens bij. Windkracht 5/6 Beaufort, dus wordt het straks hard werken voor de zeilers. De opkomst is wat aan de magere kant, 16 valken zullen vandaag aan de start verschijnen. Het is elk jaar weer een mooi weekend en met deze harde wind zullen de valken straks zeker planerend over het meer ketsen. Ik hoorde vandaag (zondag) op het startschip al de meest enthousiaste planeer-kreten. Op het moment dat het water je broekspijpen inspuit en er bij je kraag weer uit komt is dat een enorm kikkend gevoel. Ik zou op dat moment graag willen ruilen met de zeilers. De eerste start van het weekend eindigt in een algemene terugroep. Iedereen moet nog even wennen aan de harde wind en de omstandigheden. .

De eerste wedstrijd is met een twee-ronder precies na 30 minuten beëindigd. Dat is ook de bedoeling omdat we vandaag 6 en morgen 4 sprintwedstrijden zullen houden. Vaak starten, korte wedstrijden en dus niet twee uur lang achter elkaar aan op het meer rond varen om uiteindelijk op dezelfde plek te eindigen waar je een uur daarvoor ook al in het veld lag. Onderstaand een overzicht van de diverse tijden Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Starttijd 11:05:00 11:50:00 12:35:00 15:00:00 15:30:00 16:15:00 11:00:00 11:30:00 12:00:00 12:30:00

Eerste F 11:35:30 12:19:22 12:55:07 15:19:45 16:00:46 16:44:49 11:18:04 11:48:02 12:17:18 12:47:23

Laatste F 11:39:21 12:23:21 12:58:57 15:22:13 16:03:53 16:48:50 11:19:54 11:49:30 12:19:53 12:49:46

Gezeild 0:30:30 0:29:22 0:20:07 0:19:45 0:30:46 0:29:49 0:18:04 0:18:02 0:17:18 0:17:23

Gefinishd 0:03:51 0:03:59 0:03:50 0:02:28 0:03:07 0:04:01 0:01:50 0:01:28 0:02:35 0:02:23

De temperatuur is met een graad of 10 koud. De weersvoorspellingen hebben het zelfs over vorst aan de grond in de nacht! Met een zeilbroek en een warme jas kunnen we de wind een beetje buiten ons lijf houden. Tussen de middag hadden we eigenlijk best Erwtensoep kunnen eten. Zaterdag net iets voor 17:00 uur zijn we klaar met de 6e wedstrijd. Wonder boven wonder is het wel helemaal droog gebleven dus daar zijn we wel blij mee. Er is geen (noemenswaardige) schade gevaren en dat is bij deze wind en omstandigheden ook eigenlijk wel fijn. Niemand zit te wachten op een kapotte valk. Na het opruimen van de boeien en het verwerken van de uitslagen vertrekken we richting “De Wijde Blick”, de prachtige woning van de Familie Mulder die vanuit de woonkamer een prachtig uitzicht heeft over de Langweerder Wielen. Elk jaar zijn we hier te gast en ook dit jaar is de verzorging weer dik voor elkaar. Het is gezellig druk en iedereen kletst met iedereen. Valkenklasse Juni 2013

37


KE Langweer: Erwtensoep en warme chocomel ……….. De zus van mijnheer Mulder met partner is vandaag ook aanwezig (89 jaar) en zijn hebben vandaag met een enorm grote verrekijker vanuit de woonkamer onze zeilerei nauwkeurig in de gaten gehouden. We praten wat over Valk 15 die destijds door de vader van Reinhard Mulder was aangeschaft. De huidige 15 voer vandaag in de wedstrijden mee, maar lijkt niet meer op de Valk van weleer aldus Reinhard. Mooi om die verhalen van vroeger te horen en ook mooi dat het huis waar Reinhard en zijn zus zijn opgegroeid nog steeds in de familie zijn. Moe maar voldaan vertrek ik later richting huis. Zondagmorgen waait het nog net iets harder dan gisteren, althans de windvlagen zijn wat heftiger. Hylke –de wedstrijdleider- neemt een goed besluit door de geplande start van 10:00 uur met een uur uit te stellen. De verwachting is dat de zware windvlagen wat zullen afnemen en later zal ook blijken dat de voorstellingen goed klopten. Een aantal Valkzeilers besluiten er mee op te houden, dus zullen we vandaag met 10 valken het weekend afsluiten. Gezien de harde wind varen we vandaag (4 wedstrijden te gaan) alléén maar een-ronders, dat wil zeggen starten en opkruisen naar de bovenboei, voor de wind richting de poort en dan opnieuw opkruisen naar dezelfde bovenboei om vervolgens via de spreidboei in dikke plané – en als het effe kan met de spinaker omhoog- langs de finishboot te scheuren.

38

Valkenklasse Juni 2013

Wij proberen dan al hotsend en klotsend –door de hoge golven van de planerende Valken- de finishvolgorde te noteren. Enfin, dat lukt ook allemaal en met één bui regen is de zondag toch ook weer een prachtige zeildag geworden. Tussen de bedrijven door hebben we op het startschip een mini koffiepauze waarbij, gezien het koude weer, warme chocomel ook wel een goed idee zou zijn geweest. Vandaag gaat ook alles goed en er wordt wederom zonder schade gevaren. Na het opruimen van de spullen en het verwerken van de uitslagen volgt de prijsuitreiking. De 753 met Hette van der Zwaag wordt Eerste, de 498 met Freark Zandstra Tweede en de 45 met Menno Huisman wordt Derde in het algemeen klassement. Vanaf het Startschip door Jan Spijkerman


KE Langweer……..

Valkenklasse Juni 2013

39


KE Langweer: Valk 839, beste resultaat afgezet tegen de kilo's... De weersvoorspellingen voor het weekend van 25 en 26 mei in Langweer logen er niet om hoewel de voorspellingen ook per dag wijzigden. Windkracht 5 tot 6, regen en een graad of tien. Voor ons aanleiding om voor het eerst van ons leven een appartementje te huren bij Broertjes, in plaats van te gaan kamperen (respect voor de echte bikkels, zoals de familie Bakker, die weer voltallig aanwezig waren). Een wijs besluit, dat huisje, zo bleek: behalve door kou en regen werden zij in de nacht ook nog geplaagd door een jankende kat die niet van ophouden wist (en uiteindelijk in de tent bij Madelien en Rutger een droog en warm plekje vond). Ondanks alle voorspellingen lagen er zaterdagochtend 16 valken aan de start. Langweer staat voor veel sprintwedstrijden; 6 op zaterdag en 4 op zondag. We voeren een op en neer baan met een gate ter plaatse van de benedenboei en als klap op de vuurpijl in de laatste ronde een gijpboeitje met de gebruikelijke spectaculaire finish in plané (zaterdag meestal net zonder spi, maar zondag met!). Wij hadden leuke strijd met de 704 die het Talentenjacht hebben ingeruild voor een eigen boot en daar inmiddels al heel aardig mee overweg kunnen, ze eindigenden de dag zelfs met een tweede plaats. Het waaide hard maar het was goed te doen. Doordat de wind min of meer in de breedte van de plas stond vielen de golven mee. De startlijnen lagen er telkens goed in; slechts twee keer moest de start over. Complimenten aan het wedstrijdcomité. 's Avonds waren we als vanouds weer van harte welkom bij de familie Mulder. Vanwege het weer werden we dit jaar niet in de prachtige tuin ontvangen, maar was het eten binnen. Toen we aan meneer Mulder te kennen gaven dat we (als architect en bouwhistorica) het zo leuk vonden om het huis ook een keer van binnen te zien, kregen we spontaan een rondleiding: van de zolder (ideaal voor het opslaan van heel veel zeilspullen) tot de kluis van het notariskantoor in de kelder. 40

Valkenklasse Juni 2013

Mooi verhaal zijn de raampjes in de badkamer. Meneer Mulder senior had hier een twistpunt met de architect: de muur was al gemetseld maar de raampjes zaten te hoog, naar de mening van de heer Mulder. Als hij zich 's morgen stond te scheren wilde hij namelijk graag naar buiten over het water uit kunnen kijken.... Eigenhandig schijnt hij de muur tot het juiste niveau te hebben afgebroken. Op andere plekken heeft de architect wel rekening gehouden met de omgeving, vanuit het huis heb je een prachtig uitzicht over het water. Zoals Jan Spijkerman schrijft in zijn verslag van het weekend: met een grote verrekijker worden vanuit de woonkamer de wedstrijden op het water nauwlettend in de gaten gehouden. Zondag zou het nog net een paar knopen harder waaien, althans in de vlagen. Voor een aantal zeilers was dat aanleiding om het na zaterdag voor gezien te houden, zodat we uiteindelijk een veld overhielden van 10 bootjes. De start werd met een uur uitgesteld; de verwachting was dat de zwaarste vlagen zouden afnemen en dat klopte ook. Hoewel het nog steeds hard werken was. Door het wedstrijdcomité werd besloten tot één-ronders, dus wij voeren 4 wedstrijdjes van telkens hooguit 17 tot 18 minuten. We begonnen de eerste wedstrijd met de mast ver achterover en de genua 'op het derde oog', maar die trim bleek toch een beetje lafjes wat resulteerde in te weinig hoogte. Ondanks de afhakers leverde dit ons een tiende plek op. Tussen de twee wedstrijden kroop Agnes snel even naar voren het dek op om de genua terug te zetten naar het 'tweede oog'. De iets mindere masthelling bleek een goeie keuze. Verder had Molenaar de langere latten in ons grootzeil gezet (het was daar toch voor reparatie). We hebben het idee dat zelfs in dit ruim 3 jaar oude zeil het achterlijk inderdaad beter blijft staan. Dit lijkt te resulteren in minder hoogteverlies als in een vlaag geloosd moet worden wat niet te vermijden is met maar 68kg aan de haak.


KE Langweer: Valk 839, beste resultaat afgezet tegen de kilo's... Hette en Johan mochten als winnaar de 2,5 liter Valkenbitter in ontvangst nemen met maar liefst 7 ééntjes op de lijst, gevolgd door Freark en Runo en als derde eindigde Menno en Gerrit met één van Menno's 'trimkleuters' aan boord (nummer '48kg', meenden wij). De Kooistra's ,vawege de wind ook met de hele famillie in de boot, namen de vierde plek voor hun rekening. Daarachter kwamen wij met verreweg het beste resultaat afgezet tegen de kilo's vlees aan boord (sinds Koen Schenk ooit bijna met een blauw oog uit de boot is gemept, durven we geen 3e man meer mee te nemen....). Met slechts twee punten verschil zaten Madelien en Rutger ons op de hielen op hun beurt weer met één puntje gevolgd door het duo 'Henk en Henk' in de 799. Kortom een super weekend: de boten die de zondag voortijdig afdropen zouden we willen aanraden volgende keer toch eerst even op de plas te gaan kijken! Het wedstrijdcomité bedankt voor 10 superwedstrijden en een serie spectaculaire foto’s! Agnes en Rogier Valk 839

Valkenklasse Juni 2013

41


Talenten sprinten in Langweer Nadat we een goed nachtje hadden geslapen en de avond voor ons vertrek de boot hadden voorbereid, vertrokken we klokslag zeven uur vanuit Vinkeveen voor de sprintwedstrijden in Langweer. De weersvoorspellingen waren voor dit komend weekend bar en bar slecht, maar deze bleek gelukkig mee te vallen. Alleen zaterdagavond wat regen en in de loop van de zondag kwam zelfs de zon nog even door (met name bij het takelen en de prijsuitreiking..). Wel bleek de wind goed stevig te zijn, wat op zondag zelfs leidde tot een uurtje uitstel. Tot zover de voorspellingen, op naar het zeilavontuur. Er stonden zes sprintwedstrijden op programma voor de zaterdag die telkens ongeveer een half uurtje duurde. Op onze vraag waarom dit â&#x20AC;&#x2DC;sprintenâ&#x20AC;&#x2122; alleen bij dit evenement werd toegepast was het antwoord duidelijk, met meer klassen in een veld is het niet weg te schieten door het comitĂŠ. Met de ochtendwedstrijden hadden we wat moeite met de wind en de bijbehorende trim. Ook maakte we steeds wat foutjes bij de boei en het hijsen van de spi, wat ons na het slagveld op het kruisrak steeds weer na beneden duwde in het veld. Tijdens de lunch snel wat dingetjes verandert met de hoop dat het in de middag wat beter ging. De aanpassingen bleken wel wat geholpen te hebben, voor ons gevoel in ieder geval, zodat we aan de wind wat beter liepen. De resultaten geven helaas dit verband niet helemaal weer, ook dit kwam door nog net wat teveel dingen die net even misgingen. Moe, maar niet helemaal voldaan gingen we uiteindelijk het water af, gebrand om morgen een betere reeks resultaten neer te zetten.

42

Valkenklasse Juni 2013

Eenmaal van het water af hebben we snel ons beste pak aangetrokken om goed voor de dag te komen bij de familie Mulder. Door het weer was de borrel en het diner in het huis, maar dat mocht de pret niet drukken. Een en al gezelligheid en warmte van de familie Mulder zorgden voor een top sfeer en toen de regen met bakken uit de hemel kwam waren wij ook erg blij dat we niet buiten onder een tent stonden. De biertjes en de chinees smaakten lekker en rond half 10 zijn we toch nog even richting de kroeg gegaan om met de lokale drumband het een en ander te nuttigen. Rond middernacht toch maar onze tent opgezocht om uitgerust op te staan want de voorspelling beloofden vlagen van 25 knopen. Na een heerlijke nachtrust stonden we op tijd omdat de eerste start al om 10 uur zou zijn. Meteen merkten we dat het behoorlijke waaide. De vlagen waren behoorlijk pittig, resulterend in een uur uitstel. Toen we een uur later dan gepland de plas op voeren was het echt prima te doen. Helaas zorgde de wat hardere wind en wat lage temperaturen voor eind Mei voor een aantal afhakers. Vol goede moed startten we deze dag. De vier wedstrijden zouden allemaal achter elkaar gevaren worden zodat we rond drie uur de prijsuitreiking kon plaatsvinden en iedereen voor het avondeten weer thuis wedstrijd. De vier wedstrijden verliepen niet allemaal vlekkeloos, maar we hebben nu ook met deze stevige wind gevaren en dusdanig veel geleerd dat we de wat mindere klassering voor lief nemen. Uiteindelijk worden we 11de van de 17 deelnemers maar daarbij wel de kanttekening dat een aantal valken zondag niet hebben gevaren. Ook zijn we erachter gekomen dat we toch een klein aantal dingetjes van de boot niet helemaal gaan zoals wij willen en we daardoor nog niet de juiste routines hebben ingesleten. Voor onze volgende wedstrijden, de Braassem Summer Regatta, gaan we toch een middagje klussen. We kijken uit naar 8-9 juni! Talenten 2013 Rik van Vliet en Bas Pauw


Valkenklasse

Zin om een zeilseizoen Valk te zeilen in een top wedstrijdschip? Ben je een fervente zeil(st)er en wil je wedstrijdzeilen op hoog niveau? Dan is het Talentenjacht van de Valkenklasse Organisatie de oplossing! De Valkenklasse blijft op jacht naar Zeil Talenten. Een enthousiast zeilteam mag gedurende één seizoen met het Talentenjacht zeilen en neemt deel aan wedstrijden. De Valk 791 is een snel schip voorzien van de modernste tuigage en inrichting. Voor 2013 is een team geselecteerd, voor 2014 kunt u zich altijd melden! Wedstrijdzeilen in de Valk betekent op hoog niveau sportief zeilen in grote velden met geroutineerde zeilers. De spinnaker, de trapeze, het snelle en wendbare karakter, ook bij licht weer, en de extreme planeer snelheid bij harde wind maken de Valk tot een van de snelste boten onder de eenheidsklassen. Naast het zeilen in de Valk op een hoog niveau vind je ook veel gezelligheid in de Valkenklasse.

Je kunt in aanmerking komen voor het zeilen in een volledig wedstrijdklaar schip gedurende een zeilseizoen als  je ervaring hebt in het wedstrijdzeilen  je zelf geen mogelijkheid hebt om in een schip te gaan varen;  je bereid bent als team een eigen bijdrage van 500,- euro te betalen, die je retour ontvangt bij aanschaf van een eigen Valk binnen 2 jaar na het Talentenseizoen. Natuurlijk verwachten wij ook dat je verslagen schrijft van je ervaringen! Heb je interesse? Stuur dan een e-mail met je C.V. naar commissariswest@valkenklasse.nl Voor nadere informatie kun je ook bellen met Eric Bos 06-43 246 061 www.valkenklasse.nl

Sponsoren van het Talentenjacht

Valkenklasse Juni 2013

43


Vederlichte berichten van de 704 Panne in West; planeren in Noord Het zeilseizoen is in volle gang en wij hebben al 4 evenementen gevaren met onze eigen boot. Oftewel, tijd voor een kleine update. Het feest is dit jaar begonnen in Sneek bij de Openingwedstrijden. Het is het hele voorjaar erg koud geweest en ook het weekend in Sneek wordt er nachtvorst voorspeld. Dit doet ons besluiten om pas zaterdagochtend naar het hoge noorden af te reizen. Het optuigen van de boot kost nog wel redelijk wat tijd, maar gelukkig lijkt uiteindelijk alles goed te zitten. We dachten rustig te kunnen beginnen met een voorspelde 8 knopen; maar het blijkt een stuk harder te waaien. De eerste dag varen we twee heerlijke wedstrijden waarbij we 3e en 7e worden. Aangezien zowel Eddie als Henk omslaan, zijn wij blij dat verder alles heel is gebleven. We zetten ons tentje op en brengen de avond door met een potje klaverjassen met de nieuwe talenten. Het is verdomd koud en we gaan maar vroeg naar bed. Na een verkleumde nacht is het de volgende ochtend wel mooi weer. Gelukkig staat er wel wat wind in tegenstelling tot de voorspellingen. We varen eerst een 7e plaats. Daarna valt de wind helemaal weg en wordt het verder afgeblazen.

44

Valkenklasse Juni 2013

Het tweede evenement dat we bezoeken is de Gouwe Ouwe; lekker dichtbij! Net als vorig jaar is het ook nu weer top geregeld op de WSVR. De boot ligt zo te water en we drinken een lekker kopje koffie in het clubhuis. De windrichting is zo dat bij de vaste startlijn het ruime wind starten wordt; spannend. De eerste wedstrijd zijn we goed van start. Helaas knapt halverwege de dyneema trapezedraad en ligt Rutger te water. Hij heeft gelukkig de schoot nog vast en klimt snel weer aan boord. We verliezen wel wat en eindigen uiteindelijk in de middenmoot op een 9e plek. 's Middags zitten we er weer goed bij in het eerste rak. Nadat we de gijpboei ronden, schiet het onderblok van de vertraging van de zijstag los. Gelukkig komt de mast niet naar beneden en kunnen we met behulp van de rescue veilig aan land komen. Het is te repareren, maar we besluiten om eerst de wedstrijd af te kijken. Geen slechte beslissing aangezien het er spectaculair aan toe gaat. We zien een boot omslaan, maar zien niet welke. De wal-crew van Frans Bakker gewapend met een verrekijker weet ons direct te vertellen dat het de jongens in het Talentenjacht zijn. Ze zinken als een baksteen... Toch te weinig drijfvermogen.


Vederlichte berichten van de 704 De rescue brengt ze terug naar de haven met behulp van de kraan en een dompelpomp krijgen we de boot weer boven water. Een aardige doop voor de boys. Na een ritje naar huis voor het benodigde gereedschap weet Rutger de boot provisorisch weer in orde te maken. We genieten van een erg gezellige avond in het clubhuis en na genoeg drankjes zoeken we ons luchtbedje op.De volgende dag blijft gelukkig wel alles heel. De tweede wedstrijd maken we een paar erg mooie klappen in het kruisrak en ronden we als eerste de bovenboei. Dit weten we tijdens de draaiwindenloterij van Kralingen niet vast te houden. We lopen zelfs nog even vast. Uiteindelijk slepen we er wel een vijfde plek uit. Vervolgens moeten we helaas nog wel de protestkamer in vanwege een akkefietje bij een boei, maar ook dat wordt uiteindelijk elegant afgehandeld. Het Hemelvaartweekend reizen we opnieuw af naar Sneek. We verheugen ons op een lang weekend vakantiegevoel. Op donderdag staat er maar 1 wedstrijd op het programma, waarbij we lekker varen en een 5e plek bereiken. We zetten ons tentje op, koken een hapje eten, genieten van een kop thee en de laatste zon bij de heren van der Zwaag sr en jr aan boord en sluiten de avond gedenkwaardig af met Hette en Bouwe in het Foarunder. De volgende ochtend worden we toch een tikje brak wakker. De schapen komen je om de oren waaien en de wedstrijden worden voorlopig uitgesteld. Wij draaien ons nog een keertje om. Als er om 12 uur nog steeds niet gestart wordt, besluiten we in Sneek op zoek te gaan naar wat spulletjes om de zijstag toch wat beter te bevestigen. Eenmaal terug op het starteiland blijkt dat er helemaal niet meer gestart gaat worden en kan Rutger op z'n gemak de eerste reparatie aan onze eigen boot verrichten. 's Avonds genieten we van een potje klaverjassen aan boord van de Bella Donna. Zaterdag waait â&#x20AC;&#x2DC;t ook nog wel pittig, maar kan er gelukkig we gevaren worden. We gaan supergoed van start en liggen zelfs best een tijd eerste. Maar in de Poelen lijken we te verdwalen en komt de een na de ander ons weer voorbij.

Op het reach-rakje terug naar boei 5 halen we onderlangs planerend wel weer een paar boten in. We noteren die dag een 6e en 9e plek. Op zondag worden wederom 2 wedstrijden gevaren. Met behoorlijk wat spierpijn van de eerdere dagen in de armen varen we twee keer in de middenmoot. Al met al een 7e plek zijn we niet ontevreden mee.Vorig weekend vonden de sprintwedstrijden in Langweer plaats. Vorig jaar vonden we dit echt een topevenement, dus we verheugen ons er echt op. Vrijdagavond rijden we al naar Friesland toe en slapen we in ons tentje. Zaterdagochtend splits ik met onze nieuwe splitsnaalden de nieuwe dyneema trapeze op de juiste lengte vast. Nu maar hopen dat het sterk genoeg is. Zaterdag staan er 6 wedstrijden op het programma, fantastisch! We genieten van het heerlijke zeilweer. Het resulteert in een tussenklassement waarbij we zondag strijd zullen moeten leveren met Henk Nauta en Rogier en Agnes. Zaterdagavond is er een lekker diner bij de familie Mulder in huis. We krijgen het oude roer van valk 15 te zien: pure nostalgie. Ik bewonder de 5 elfstedenkruisjes van meneer Mulder. Gelukkig is hij, na een ernstige onderkoeling van een schaatspartij afgelopen winter, wel van de partij. We sluiten de avond af in de plaatselijke kroeg. De volgende ochtend wordt gekozen voor een uur uitstel om de hardste vlagen te laten overwaaien. Een aantal valkzeilers houdt het hierdoor helaas voor gezien. Om 11 uur gaan we alsnog van start om vervolgens nog 4 prachtige wedstrijden te kunnen varen. We weten niet wat de boot te eten heeft gekregen, maar hij loopt als een tierelier. Vooral op het laatste rak spuiten we vol in planĂŠ naar de finish, fantastisch. Mede door een ocs van Henk, belanden we overall op een 6e plek. Kortom, we hebben een goede start van het seizoen achter de rug. We zijn erg tevreden over onze eigen boot, die we steeds beter leren kennen. Onze volgende wedstrijden zijn die op de Braassem en in Grou. Graag tot dan, groeten Rutger en Madelien Valkenklasse Juni 2013

45


Rectificatie Techniek in de 844: Trimlijnen

(weggevallen tekst in het meinummer) Voor het wegwerksysteem heb ik Harken 16mm kogelgelagerd blokjes gebruikt, dat is dan wel een investering, maar mijn ervaring met ongelagerde blokjes is dat die door vuil en oxidatie zeer snel vast komen te zitten en dan functioneert het hele spul ook niet echt geweldig meer. De meeste elastieken zijn 4 mm, behalve voor de wanten en genuaverstelling waar 6mm voor gebruikt is, omdat hier meer lijn ui te voorschijn komt. Fred Schaaf

46

Valkenklasse Juni 2013


Het Kajuitvalkennieuws

Valkenklasse Juni 2013

47


Het Kajuitvalkennieuws Daarna volgde het opnieuw aanbrengen van de naam in retroletters op de romp. Het ceremonieel van de eigendomsoverdracht werd uiteraard afgerond met het heffen van een glaasje Valkenbitter op de nieuwe toekomst van de Wiekslag op de Friese wateren.Daarna reisde ik met de Valk op de trailer af naar Grou en volgde de tewaterlating bij Jachtwerf Albert Wester. De buitenboordmotor bleek het prima te doen, althans, nadat ik het brandstofkraantje had opengezet.... De "Ophaeldag" van de "Wiekslag" Zeven mei was het dan zover, de Kajuitvalk "Wiekslag" zou overgebracht worden van Uitgeest naar Grou. De eigenaar was al weken voor de overdracht druk bezig de laatste hand te leggen aan een verse lakbeurt van het dek maar niet alleen dat, ook de romp en het kajuitdak kregen weer 2 fraaie lagen roomwitte verf. Met een zeegroen onderwaterschip, een zwarte waterlijn en een goudkleurige sierbies is het een zeer fraai geheel geworden. Het is heel bijzonder dat iemand die met enige pijn in zijn hart besluit afscheid te nemen van zijn wel heel bijzondere Valk , ook nog van harte bereid is het schip pico bello geschilderd en gelakt af te leveren. Naar zijn eigen woorden was hij (en ben ik nu) slechts de "custodian" van dit varend erfgoed en vond hij het zijn taak dit op deze manier te doen. Het stond in ieder geval garant voor het ontstaan van een nieuwe Valken-vriendschap. We hebben ons voorgenomen nog regelmatig samen te gaan zeilen en ook zal hij de Princenhoftocht aan boord van de "Wiekslag" mee beleven. De zonovergoten dag begon met het ophalen van de geleende trailer in Grou en vervolgens ging het via de Afsluitdijk richting Alkmaardermeer. Daar om een uur of elf aangekomen stond de Wiekslag op de stallingstrailer onder de kraan en werd deze vlot overgezet op de andere trailer. Voor de gelegenheid van de overdracht was niet alleen scheidende eigenaar aanwezig maar waren ook enkele bevriende Valkenzeilers ter plekke die de helpende hand boden. 48

Valkenklasse Juni 2013

Rustig tuften we naar het schiphuis en daar vond de "Wiekslag" zijn nieuwe â&#x20AC;&#x153;hangplekâ&#x20AC;? , hangend aan en liggend op de balken. Daarna volgde helaas een zeer koude meimaand waardoor er van varen maar niets kwam maar inmiddels zijn met Douwe en Jetze van de VKG de eerste slagen met de Wiekslag gemaakt. Dat is ook vastgelegd in een filmpje. Kijk daarvoor op de Kajuitvalk-pagina. http://valkenkringgrou.nl/Kajuitvalk.html Met dank aan Roelof Wester voor het ter beschikking stellen van de trailer en Bernhard IJskes voor de fotoreportage. Gert-Jan de Roo


Renovatienieuws

Valk 759 Vorig jaar verscheen er een Valk te koop op Marktplaats, de 759 uit 1977. Het bleek een schip te zijn van particuliere bouw, gebouwd door Tinus de Boer, hij bouwde deze samen met de 758 (=Meester Prikkebeen). Jetze Sipma kocht de 759 met de bedoeling deze in 2013 op te gaan knappen. Dat werd wel wat veel want inmiddels stonden er ook de 733 en de 785 in een rijtje te wachten op een face lift dus er moest er toch maar een weg. Bevriende Grouster Jan Kooistra, die ook al de Bruynzeelvalk 110 “Boppeslach” van Jetze overnam en prachtig renoveerde, besloot nog zo’n project aan te gaan. Jan bevaart met zijn vrouw Maaike een knus motorschip en samen genieten ze enorm van het zeilen van hun Valk 110 . Daarnaast zijn zij bekende gezichten van de wedstrijdleiding der KWS in Sneek. Jan’s garage is de laatste tijd een mini Valkenjachtwerf en gaat er vol overgave tegen aan.

Het resultaat mag er zijn, de 759 had eigenlijk voornamelijk achterstallig onderhoud, verder was het een klokgave Valk. De romp ging deze winter allereerst geheel kaal, is nu (heel gewaagd maar fraai) cerise kleurig, het blanke houtwerk is weer als nieuw en blinkt er met 6 laklagen flink op los. De naam van de 759 is nu Wynbrekker (Windbreker) en dat is duidelijk te lezen. Echter ….. Jan en Maaike kunnen maar in 1 Valk tegelijk varen. Kortom: de 759 is nu te koop, degene die deze Valk aanschaft krijgt een prachtig schip met jarenlang zorgeloos vaarplezier zonder onderhoud op de loer. Jan Kooistra : 06-2214365 , jankooistra@hetnet.nl De 759 is op 5 juni her-meten en goedgekeurd ! Zie de foto’s met het resultaat van hard werk:

Valkenklasse Juni 2013

49


Renovatienieuws

Valk 785 Bij “Jachtwerf Sipma” in Heerenveen is het ook dit jaar weer “partytime”. Dat Jetze Sipma een projectje niet uit de weg gaat moge bekend zijn. Na recente renovaties van de 290 en de 266 zit hij momenteel in de wat hogere zeilnummers. Op dit moment staat bij hem in de partytent de Valk 785. Een Valk uit 1980, een fraai schip, gebouwd door Wester , toen nog Jachtwerf “de Polle”. De bedoeling is deze valk voor eigen gebruik te houden. Ook dit schip is geheel gaaf en zal met deze facial scrub er weer als nieuw uitzien.

50

Valkenklasse Juni 2013

Een klein luikje boven de kim aan SB zit er inmiddels in, daar was een klein slecht stukje hechthout. Dankzij een nieuw stukje hechthout en epoxy zal dat straks onzichtbaar gerepareerd zijn. Jetze is flink aan de gang want er moet uiteindelijk ook nog gezeild worden, daar doen we het tenslotte allemaal voor! Met een beetje geluk gaat de 785 voor de bouwvak weer naar het schiphuis en kan Jetze weer zeilen, dan komt de Valk 733 vervolgens in de partytent. De nieuwe naam wordt PLEX (een verwijzing naar perplex en multiplex) . Wordt vervolgd! Hier de vorderingen vanuit de partytent :


Gespot: Valk bnr. 43 SurPrise Soms kom je ze zomaar tegen, Valken die in geen jaren in beeld zijn geweest. De 43 van KrommenieĂŤr Bouke Waringa is zo'n boot. Twee jaar geleden aangekocht en inmiddels deels gerestaureerd. Diverse spanten en een deel van de bodem werden vorig jaar al vervangen en voor de komende winter staat opnieuw een bodemdeel op het programma. De Waringa's zijn geen onbekenden in de Valk. Waringa Sr. bemande in de 84 bij Jan Aafjes en broer Erik zeilde als fokkenist bij Fokke Jansma op de 62, bij Kik van Swol op de 93 en bij Tom Muller op de 577. En nu dus bouwnummer 43. Is in het verleden wel gemeten geweest, maar het CB-inslag op een van de wrangen ligt verborgen onder een dikke laag lak. Zodra dat verwijderd is, wordt bekend wat het eigenlijke zeilnummer is. Dan is het ook gemakkelijker na te gaan waar en door wie de SurPrise voorheen gevaren werd.

De 43 heeft z'n thuishaven bij de ZWVU in Uitgeest aan het Alkmaardermeer, maar het ligt in de bedoeling deel te nemen aan de Princenhoftocht, later dit jaar. In de tussentijd wordt er naast het zeilen het nodige aan de Valk versleuteld; daarnaast is Bouke natuurlijk benieuwd naar de historie van zijn schip. Wie het weet, mag het zeggen! Bernhard IJskes (bernhard@hetnet.nl)

Valkenklasse Juni 2013

51


Aanvulling archief Tijdens de Beurs Klassieke Schepen in Enkhuizen raakte ik in gesprek met de heer Schreppers, die jarenlang een Valk heeft gehad. Hij wilde de klasseorganisatie graag een map overhandigen, die ik dit voorjaar heb opgehaald. Het is een ordner van zeker 10 cm dik met alle technische artikelen en verslagen vanaf de jaren â&#x20AC;&#x2122;80. Heel compleet, zeer interessant en tevens een mooi overzicht van de verschillende technische discussies die er in de jaren zijn gevoerd (en soms opnieuw worden gevoerd). Middels deze weg onze hartelijke dank voor deze map. Als er een lid is met archivarische ervaring, zou ik graag eens willen nadenken hoe we zaken zoals deze, naast goed opbergen, ook beschikbaar kunnen maken voor geĂŻnteresseerden. Mark van Leeuwen, secretaris@valkenklasse.nl

52

Valkenklasse Juni 2013

Nostalgie


Valk 58

Onlangs werd ik gebeld door een uiterst vriendelijke heer die van ons gehoord had en mijn hulp vroeg bij het verkopen van zijn Bruynzeelvalk nr. 58. De Valk bleek het bouwnummer 85 te hebben, precies het omgekeerde nummer grappig genoeg. De Valk ligt in Breukelen, aan de 5e plas van de Loosdrechtse Plassen dus ik besloot meteen die dag maar even te gaan kijken en nam de camera mee. De eigenaar bleek de Valk al een jaar of 10 te bezitten en daarvoor waren er ook diverse eigenaren geweest, het hele Verbondsarchief was aanwezig, de 58 had in 1948 voor het eerst een meetbrief gehad. Kennelijk is dat nummer al in 1940 voor deze Valk gereserveerd, dat is best een bijzondere constatering. Er is enige tijd in wedstrijd gezeild maar waarschijnlijk alleen in de jaren 40 en begin 50 want er heeft zelfs nooit trapeze op gezeten ! De eerste naam van dit scheepje was “Arendsjong” , daarna werd het “Kobbeflecht” en nu heet de Valk “Gijs”. De Valk wil hij verkopen omdat hij wat op leeftijd raakt en het allemaal niet zo soepel meer gaat maar hij zoekt wel een echte liefhebber.

Wat ik daar aantrof was zeker uniek te noemen. Deze oude dame is een Greta Garbo zonder botox : De Valk bezit nog alle maar dan ook echte alle originele onderdelen en is nog precies zoals zij werd afgeleverd in 1940. Het beslag, de giek-ring, de korvijn-nagelbank, de vallen, het dek, vlonders, kastplankjes, vlondertjes : alles keurig genummerd door Bruynzeel met nr. 85 en alles in nette staat. Het onderwaterschip is in de epoxy gezet en de Valk heeft vorig jaar nieuwe teakhouten stootlijsten gekregen, dat zijn de enige moderne aanpassingen. Een dergelijk schip verdient een nieuwe eigenaar die haar in deze originele staat houdt en haar als Varend Erfgoed gaat varen op de traditionele wijze. Ik heb dan ook al wat mensen getipt waarvan ik weet dat zij dat kunnen waarderen en er is al een gegadigde. Op het moment van schrijven weet ik nog niet of die koop tot stand komt. Hopelijk wel want dan zou de Valk 58 naar Grou komen en in ons rijtje schiphuizen ligplaats krijgen , inmiddels hebben we dat maar het “Bruynzeelpaviljoen” gedoopt. Gert-Jan de Roo, Commissaris Toerzeilen

Valkenklasse Juni 2013

53


Oud Hout over Bruynzeel bouwplaatjes Onlangs werd ik gebeld: "ik heb een origineel Bruynzeel bouwplaatje voor je liggen, het inslagnummer is 98…"! Nou dacht ik, prachtig nummer maar 98 hoort bij Valk 37 Semper Fi, dus dat gaat een interessant onderzoek worden. Het blijkt inderdaad om een origineel te gaan waar het inslaggedeelte is uitgehaald en opnieuw is ingezet met nummer 98 als inslag. Wat is dan het oorspronkelijke nummer geweest??? Bekend is dat het uit de in 1971 gemeten Bruynzeel Valk 684 Dauntless afkomstig is. Deze Valk is alweer een paar jaar geleden gesloopt. De 684 heeft op het meetformulier géén bouwnummer staan en dat wordt altijd vermeld wanneer er een spantinslag of bouwplaatje aanwezig is. Kennelijk was dus ook het bouwplaatje niet meer aanwezig. De toenmalige eigenaar, dhr. Hellman, was in diezelfde periode ook eigenaar van Valk 9 (bnr. 11). Deze boot heeft wel inslagen maar… geen plaatje! De kans is dus aanwezig dat deze indertijd verwisseld zijn. Conclusie zou dan ook kunnen zijn dat dit het verdwenen plaatje van bouwnummer 11 betreft.

Om nog een optie bij dit nummer te onderzoeken, bekijken we ook het dossier van Valk 98 nog even. Deze boot heeft bnr. 165 en was in 1941 van Ricus van de Stadt. Die zeilt dit schip maar heel kort en vaart vervolgens tot 1945 in Valk 99 (bnr. 166). De 98 heet in de laatst bekende periode van 1969 tot 1972 Sam-Sam en is daarna uit beeld geraakt. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat ook hier geen inslagen en bouwplaatje meer in hebben gezeten en er dus een "donor" voor is gezocht. Wellicht is deze Valk dus nummerloos verkocht aan dhr. Hellman, die de Valk heeft laten meten als 684. In 1941 wordt, evenals het gietijzer voor de kiel, het metaal van een mindere kwaliteit. U zult nu denken, is dat bij dit onderzoek dan van belang? Jazeker! Aan de hand van het blanke metaal op de voor- en achterzijde is de kwaliteit van de legering te onderscheiden als een in 1940 of 1941 vervaardigd plaatje. Bij het voorzichtig schoonmaken komt er naast het blauw een fraaie koperen kleur naar voren, wat betekent dat dit plaatje uit 1940 stamt. De bouwplaatjes uit 1941 zijn van een beduidend mindere kwaliteit. Terugkomend op bovenstaande kunnen we dus uitsluiten dat het hier om bnr. 165 gaat en de kans dus zéér aannemelijk is, dat de oorspronkelijke inslag 11 moet zijn geweest! Bernhard IJskes

54

Valkenklasse Juni 2013


Wedstrijdkalender 2013 Datum Maand Evenement Jaarprijs 6 7 Juli KE grou (Oostergoo) V 6 7 Juli Vrijbuiter Loosdrecht 11 14 Juli Kaagweek V 20 21 Juli Loosdrechtweek 3 8 Augustus Sneekweek V 16 18 Augustus Alkmaar open V 30 1 Augustus NK Valken Vinkeveen 7 8 September Merke wedstrijden Grou (frisia) 22 September Princenhoftocht VKGrou 21 22 September Nakaag 28 29 September Sluitingswedstrijden Sneek V 28 29 September Lange afstandwedstrijd Kaag 5 6 Oktober Snertcup Vinkeveen V 2 3 November Herfst wedstrijden WSVR Kralingen * Voor data zijn wij afhankelijk van de informatie welke organiserende verenigingen verschaffen, hierdoor kan het zijn dat er nog mutaties volgen.

Valkenklasse Juni 2013

55


56

Valkenklasse Juni 2013


ophangsystemen en trolleys voor: beeldschermen en digiborden, van klein tot groot formaat

ErgoXS

Feithspark 5

9356 BX Tolbert

www.ergoxs.com

Tel: 0594 â&#x20AC;&#x201C; 554 005

info@ergoxs.com


Valkennieuws 2013 02 mei-juni  

Alles over het NK-Vinkeveen, de jaarprijzen, een verslag van Semaine du Golfe en meerrrr....

Valkennieuws 2013 02 mei-juni  

Alles over het NK-Vinkeveen, de jaarprijzen, een verslag van Semaine du Golfe en meerrrr....

Advertisement