GSF Årsbok 2021

Page 1

1872

Årsbok 2021


– SOLID, SÄKER OCH SPORTIG ”Det är verkligen något speciellt med båtar tillverkade i den här delen av Finland. Jag antar att det är den österbottniska naturen, hantverksskickligheten och kreativiteten hos designers och hantverkare som förklarar produktens styrka. Vi är mycket stolta över den solida och pålitliga SARGO-båten.” Thomas Sarin, VD, Sarins Båtar Oy Ab

Sarins Båtar Sarins Båtar Oy Ab, 67900 Karleby, Finland, info@sargoboats.fi, www.sargoboats.fi


1872

Gamlakarleby Segelförening r.f. Stiftad år 1872 Medlemsantal 402 Besöksadress: Mustakari Mustakarivägen 20 67300 Karleby Tel: 020 780 8940 (restaurangen) Postadress: GSF c/o Jan Störling Sjukhusgatan 11a bst 50 67100 Karleby www.mustakari.fi info.mustakari@gmail.com Facebook: Gamlakarleby Segelförening r.f. Pärmbild: Österbottens Tidning/ Jonas Brunnström

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 3


VÄLKOMNA TILL MUSTAKARI! Gamlakarleby Segelförening fyller 149 år detta år och är Finlands fjärde till äldsta segelförening. Detta betyder naturligtvis att GSF ser fram emot föreningens 150års jubileum - år 2022. Föreningens verksamhet har genom åren varit livlig och detta år ser inte ut att bli något undantag. GSF r.f. driver verksamhet på bred front med sikte på framtiden, junior-, tävlings-, skolnings-, gästhamns- och hamnverksamhet samt annan verksamhet - mycket sådant som inte direkt syns utåt men som är fundamental för det som utgör GSF r.f. på Mustakari t.ex. att upprätthålla GSF:s ikoniska huvudbyggnad. Större delen av verksamheten sköts, inte överraskande av en dedikerad tät grupp av medlemmar som redan en lång tid har sett till att all verksamhet är på en hög nivå – ett stort tack till dessa medlemmar! Juniorverksamheten jobbar framåt med en treårig strategi som bas. Utvecklingsplanen antogs 2019 och innehåller steg för steg utveckling av juniorverksamheten bl.a. kan nämnas anskaffning av flera Zoom 8 jollar för juniorer som vuxit ur optimist-jollarna – möjliggör också att det blir lediga optimistjollar för de yngre juniorerna. Detaljplanering och förverkling av en ny ramp med tillhörande splitterny brygga för att juniorerna själv kan sjösätta jollarna, är på slutrakan för detta år. Alla nya och nuvarande juniorer - ni är mycket välkomna att pröva på segling och båtliv! Till detta finns det ypperliga möjligheter med bl.a. en nybörjar kurs samt veckoträningar för alla juniorer. Ett veckosluts läger finns också på ritbordet. Tävlingsseglarna – våra skickligaste och kunnigaste medlemmar har för inkommande sommar att förvänta sig FM för

4 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

Oslojollar, rankingtävlingar för Haj-båtar och naturligtvis veckoseglingarna. Utvecklingsplaner för hamnen på Mustakari har inte saknats varken nu eller tidigare, GSF lanserade redan ett antal år sedan en omfattande plan för utveckling av hamnen eller rättare sagt hamnarna. I detta skede då intresset för båtsporten, både för segel- och motorbåtar ökar är det ett naturligt steg för GSF att se över och besluta i vilken ordning planerna kan förverkligas. Investeringarna i juniorverksamheten nämndes tidigare och förverkligas i år. Gästhamnen bör ses över med det snaraste, men fokuseringen på litet längre sikt är att öka båtplatserna. Att öka båtplatser i större skala, med bibehållen ekonomi är möjligt, men endast genom noggrann planering och med förverkling - en bit i taget. Jag ser fram emot ett aktivt år på alla fronter! Till sist vill jag tacka GSF:s medlemmar och samarbetspartners och önska er alla njutningsfulla stunder på Mustakari och tillsammans med båtsporten. GSF och Mustakari har något att ge en och var som trivs vid havet!

Torbjörn Witting Kommodor


TERVETULOA MUSTALLEKARILLE! Gamlakarleby Segelförening täyttää tänä vuonna 149 vuotta ja on siten Suomen neljänneksi vanhin purjehdusyhdistys. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että GSF suunnittelee yhdistyksen 150-vuotisjuhlaa - vuonna 2022. Yhdistyksen toiminta on ollut vilkasta vuosien varrella, eikä tämä vuosi näytä olevan poikkeus. GSF ry harjoittaa toimintaansa laajalla rintamalla tähdäten tulevaisuuteen, mainittakoon juniori-, kilpailu-, koulutus-, vierasvenesatama- ja satamatoiminta ja myös muita aktiviteettejä - monet sellaiset, jotka eivät ole suoraan näkyvissä ulkopuolelle, mutta ovat perustavanlaatuisia GSF ry:n toiminnalle Mustakarilla, esim. GSF:n ikonisen päärakennuksen ylläpitämistä. Suurinta osaa toimintaa hoitaa, ei yllättäen omistautunut kiinteä ryhmä jäseniä, jotka ovat jo pitkään varmistaneet että kaikki toiminta on korkealla tasolla - suuri kiitos näille jäsenille! Junioritoiminta viedään eteenpäin kolmen vuoden strategian pohjalta. Kehityssuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2019, ja se sisältää junioritoiminnan vaiheittaisen kehittämisen, mukaan lukien uusien Zoom 8 -jollien hankkiminen optimisteista ulos kasvaneille junioreille – vapauttaa siten myös optimistijollia nuoremmille junioreille. Uusi jollaluiska ja siihen liittyvän tuliterän laiturin suunnittelu ja toteuttaminen on loppusuoralla. Parannus tehdään mm. jotta juniorit voivat itsenäisesti laskea ja nostaa jollat vedestä. Kaikki uudet ja nykyiset juniorit - olette erittäin tervetulleita kokeilemaan purjehdusta ja veneilyä! Tälle on erinomaiset puitteet, tarjolla on aloittelijakursseja sekä junioreille suunnatut viikkoharjoitukset. Viikonloppuleiri on myös piirustuspöydällä. Kilpailupurjehtijoilla – seuran taitavimmilla ja asiantuntevimmilla jäsenillämme on ensi kesänä odotettavissa Oslon jollien

SM:t, Hai veneiden ranking-kilpailuja ja luonnollisesti viikkopurjehdukset. Kehittämissuunnitelmia Mustakarin sataman kehittämiseksi ei ole puuttunut nyt eikä aikaisemmin. GSF käynnisti useita vuosia sitten kattavan suunnitelman sataman tai pikemminkin satamien kehittämiseksi. Vaiheessa, missä kiinnostus veneilyyn, sekä purje- että eri tyyppisiin moottoriveneisiin kasvaa, on luonnollista että GSF tarkistaa tehtyjä suunnitelmia ja päättää niiden toteuttamisjärjestyksestä. Investoinnit junioritoimintaan mainittiin aiemmin ja toteutuvat tänä vuonna. Vierassataman päivittäminen on myös ajankohtaista, mutta pidemmän aikavälin painopiste on laituripaikkojen vaiheittaisessa lisäämisessä. Venepaikkojen lisääminen isommassa mittakaavassa, talous huomioiden on mahdollista, mutta vain huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella – palanen kerrallaan. Odotan innolla monipuolista ja aktiivista vuotta! Lopuksi haluan kiittää GSF: n jäseniä ja yhteistyökumppaneita ja toivottaa kaikille nautinnollisia hetkiä Mustakarilla ja veneilyn parissa. GSF: llä ja Mustakarilla on jotain annettavaa jokaiselle merellä ja meren läheisyydessä viihtyvälle!

Torbjörn Witting Kommodori

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 5


En hälsning från Vicekommodoren De flesta känner mig redan, men för er som inte ännu gör det så är mitt namn Ilkka Mäki och jag är en tvättäkta kokkolabo. I ett par år har jag haft ansvar för junioroch utbildningsverksamheten och sedan i år är jag föreningens vicekommodor. Havet har alltid varit en viktig del av mitt liv. I barndomen tillbringade jag alla somrar på vår sommarstuga på Trullön och som tonåring höll jag på med nätfiske i nästan tio år. Småningom blev jag intresserad av långfärdssegling och via jobbet har jag kommit i kontakt med båttillverkning. En kort period hann jag också tävlingssegla, men efter att jag skaffat en motorbåt blev det igen aktuellt med längre båtresor. Nu har jag en segelbåt och under semesterveckorna är det långfärdssegling som gäller. Jag har följt med båtliv från olika synvinklar i flera år och jag har kommit fram till att man alltid kan och bör lära sig nya saker. En del lär sig bäst praktiskt och andra lär sig med hjälp av kurser och böcker. Vi behöver alla dessa olika inlärningssätt och vi behöver stöda inlärning och utbildning i vår förening. Nu finns det ett konkret behov av utbildning och det är den nya sjötrafiklagen. Den nya lagen innebär att kraven för att ansöka om det internationella förarbrevet för fritidsbåtar har preciserats. Endast föreningar och organisationer som granskats av Traficom har rätt att bevilja förarbrevet och de certifikat som behövs. SBF är en sådan aktör och i vår deltar tre av våra utbildare i SBF:s förbundsutbildarskolning. Det betyder att GSF också i framtiden kan ordna kurser som når upp till de krav SBF ställer. De nya kraven innebär att det blir märkbart mera teoriundervisning jämfört med de kurser GSF tidigare har ordnat. Eftersom det för en enskild båtförening skulle vara för utmanande med en så stor ökning av teoriundervisning kommer kurserna att ordnas på vintern i samarbete med

6 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

andra båt- och segelföreningar i Karleby. Vi kommer att spjälka upp teoriundervisningen så att också mer erfarna båtförare kan delta i vissa utbildningskvällar enligt behov och intresse. Den praktiska delen av utbildningen genomförs på sommaren. Om man sedan tidigare har erfarenhet av att hantera en båt behöver man inte delta i den praktiska delen. En livskraftig förening behöver medlemmar i alla åldrar. Genom att förbättra utbudet av kurser vill vi sänka tröskeln så att nya medlemmar har möjlighet att bekanta sig med denna fina hobby. Vi vill fortsätta satsa på barn och unga och därför kommer vi i juni igen att ordna en nybörjarkurs för barn. Så länge skolornas sommarlov pågår ordnas också träningar för de längre hunna juniorerna en gång i veckan. Minna Savela har varit ansvarig tränare för juniorerna i två år och under den tiden har juniorerna utvecklats mycket. I och med att hon flyttar så fortsätter Jalmari Ahola, som själv varit junior i föreningen, som ansvarig tränare i sommar. Allt tyder på en fortsatt god utveckling för juniorverksamheten. Mera information om juniorverksamheten och anmälningar hittar man på föreningens hemsida.

Ilkka Mäki Vicekommodor Ordförande för Juniornämnden och Utbildningskommittén


Varakommodorin tervehdys Aika monelle teistä olenkin jo tuttu entuudestaan. Ilkka Mäki, 45 vuotias paljasjalkainen Kokkolalainen. Olen vastannut nyt joitakin vuosia juniori- ja koulustustoiminnasta ja nyt toimin myös varakommodorina. Meri on aina ollut vahvasti läsnä minun elämässä. Kaikki lapsuuden kesät vietin mökillä Trullevissa ja noin kymmenen vuotta lapsena ja teininä kului verkkokalastuksessa. Sen jälkeen kuvioihin tuli matkapurjehdus ja työt laivatekniikan parissa. Hieman kilpapurjehdusta väliin ja taas matkaveneilyn pariin, mutta tällä kertaa moottoriveneellä. Nyt alla on taas matkapurjevene ja sillä reissatessa meneekin kaikki kesälomat. Vuosien aikana olen katsonut veneilyä monelta suunnalta ja sen olen oppinut, että aina voi ja tulisi oppia uutta. Osa meistä oppii parhaiten itse tekemällä ja toiset kursseilla tai kirjoja lukemalla. Kaikkia näitä tarvitaan ja myös meidän seuran tulee tukea oppimista. Tähän on nyt myös entistä konkreettisempi tarve uuden vesiliikennelain myötä. Yksi meitä koskettava muutos on täsmennetyt vaatimukset kun haetaan kansainvälistä huviveneenkuljettajan pätevyyskirjaa. Traficom myöntää lupakirjan ja vain Traficomin auditoimat veneily- ja koulutusjärjestöt voivat tarjota tarvittavat todistukset lupakirjan hankkimiseksi. SPV on yksi näistä auditoiduista tahoista ja tänä keväänä kolme meidän kouluttajaa on SPV:n kouluttajakurssilla jotta myös GSF jatkossa pystyy järjestämään kursseja jotka täyttävät SPV:n vaatimukset. Verrattuna kursseihin mitä GSF on aikaisemmin pitänyt, tulee teorian määrä lisääntymään huomattavasti. Tarkoitus onkin järjestää ne talvisin yhteistyössä muiden Kokkolan alueen seurojen kesken, sillä yhdelle seuralle kattavan teoriaopetuksen järjestäminen olisi turhan iso ponnistus. Pyrimme pilkkomaan teoriaopetuksen osiin niin, että myös ko-

keneemmat veneilijät voisivat osallistua niihin koulutusiltoihin jotka kiinnostavat. Itse kurssit sisältävät myös käytännön opetusta mikä tapahtuu kesäisin. Käytännön opetukseen ei tietenkään tarvitse osallistua jos veneen käsittelystä on jo riittävä aikaisempi kokemus. Elinvoimainen seura tarvitsee kaikenikäisiä jäseniä. Koulutustarjontaa kehittämällä pyrimme madaltamaan uusien jäsenien mahdollisuutta aloittaa tämä hieno harrastus. Toinen tärkeä osa-alue on lapset ja nuoret. Tulemme jälleen tänä kesänä pitämään lasten alkeiskurssin kesäkuussa. Lisäksi viikoittaiset harjoitukset junioreille pyörivät koulujen kesälomien ajan. Minna Savela toimi kaksi vuotta junioreiden vastuuvalmentajana ja meidän juniorit ovatkin kehittyneet hienosti sinä aikana. Minna muuttaa pois Kokkolasta, mutta onneksemme seuran oma kasvatti Jalmari Ahola ottaa valmennusvastuun kesäksi 2021. Näin ollen kaikki edellytykset positiivisen kehityksen jatkumiselle löytyy. Lisätietoa juniorivalmennuksesta ja ilmoittautumiskaavakkeet löytyvät seuran nettisivuilta.

Ilkka Mäki Varakommodori Juniorilautakunnan & Koulutus-komitean puheenjohtaja

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 7


Styrelsen 2021 - Johtokunta 2021

Nedre raden från vänster / Eturivi vasemmalta Carl-Gustav Wiklund, Peter Storbacka, Torbjörn Witting, Maria Indola Övre raden från vänster/ Ylärivi vasemmalta Mikael Bergroth, Antti Pihlajamäki, Jan Störling, Ilkka Mäki, Kim Nyberg

Styrelse 2021 med kontaktuppgifter - Hallitus 2021 yhteystietoineen Kommodor / Kommodori Torbjörn Witting 040 5119595 torbjorn.witting(at)icloud.com

Seglingschef / Purjehduspäällikkö Carl-Gustav Wiklund 040 546 8599 cgawiklund[at]gmail.com

Vicekommodor / Varakommodori Juniornämndens & Utbildningskommitténs ordförande Ilkka Mäki 040 504 0117 ilkka.maki2011[at]gmail.com

Hamnkapten / Klubbmästare Satamakapteeni / Klubimestari Mikael Bergroth 0400 280 675 mikael.bergroth[at]oikeus.fi

Sekreterare / Sihteeri Skattmästare / Rahastonhoitaja Jan Störling 0400 568415 janstorling(at)gmail.com

Intendent / Intendentti Antti Pihlajamäki 0500 661 897 a.pihlajamaki71[at]gmail.com

8 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

Suppleant / Varajäsen Maria Indola maria.indola[at]gmail.com Suppleant / Varajäsen Peter Storbacka 0400-560 787 peter.storbacka@nsa.fi Suppleant / Varajäsen Kim Nyberg 050 67 790 kim.nyberg[at]anvianet.fi


Nämnder 2021 / Jaostot 2021 Seglingsnämnd / Purjehdusjaosto Carl-Gustav Wiklund ordförande /puheenjohtaja Tom Björndahl Jukka Polso

Besiktningsnämnd / Katsastusjaosto Jussi Ruissalo ordförande / puheenjohtaja Kim Nyberg Andreas Kortell

Mätningsnämnd / Mittausjaosto Esko Hyyppä ordförande / puheenjohtaja Bo-Erik Vikström Tom Björndahl

Utfärdshamnsnämnd Retkisatamajaosto Antti Pihlajamäki ordförande / puheenjohtaja Jan Lindell Jussi Ruissalo Johan Nyberg

Prisnämnd / Palkintojaosto Kjell Slotte ordförande / puheenjohtaja Carl-Gustav Wiklund Juniornämnd / Juniorijaosto Ilkka Mäki ordförande / puheenjohtaja Anton Lukkarinen Maria Indola Jalmari Ahola Hamn-nämnd / Satamjaosto Mikael Bergroth hamnkapten / satamakapteeni Antti Pihlajamäki Kim Nyberg Tor-Erik Tuomisalo Jan Lindell

Ekonominämnd / Talousjaosto Jan Störling skattmästare / rahastonhoitaja Antti Pihlajamäki intendent Klubbmästare / Klubimestari Mikael Bergroth Tom Björndahl viceklubbmästare / varaklubimestari Utbildningsnämnd / Koulutusjaosto Ilkka Mäki ordförande / puheenjohtaja Johan Nyberg Antti Pihlajamäki Carl-Gustav Wiklund

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 9


Oslojollen Oslojollen - en trygg och lättseglad 2-mansbåt som mycket väl lämpar sig för våra grunda och stenrika vatten tack vare metallcenterbordet som är en svängköl och med det i en axel upphängda metallroderbladet, som också viks upp vid eventuell grundstötning likt kölen. Riggen med fock och storsegel är välanpassad till det smäckra, klinkbyggda skrovet som redan i blygsamma vindar ger båten en angenäm hastighet. Segelarean i den klassiska, ursprungligen öppna träjollen, är 7,5 kvadratmeter. Båten konstruerades av normannen Erling L.Kristofersen under åren 1936-37. Under årens lopp och speciellt mellan 1946-72 är det många GSF-juniorer som inlett sin seglingskarriär i en Oslojolle. Flottiljen på den tiden bestod såväl av privatägda båtar som av jollar i föreningens ägo. Varje GSF-båt fick årligen sin egen skeppare som ansvarade för jollens skötsel och aktiva användning för både tävlingsdeltagande och fritidssegling. Efterfrågan var på den tiden större än utbudet och därmed hade man inga problem med att hitta någon gast bland intresserade ynglingar som

10 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

samlade sig på bryggorna vid Mustakari inför veckoseglingarna. Startskottet för juniorernas veckosegling gick sommartid på måndagkväll klockan sex. Härutöver deltog juniorerna också i veckoseglingarna för samtliga klasser. Varannan vecka stod GSF som arrangör för de s.k. onsdagsseglingarna medan KP, likaledes varannan vecka, sköt sina startskott på torsdagkväll. Ett omtyckt inslag i det årliga programmet blev deltagandet i grannföreningen SSJ:s regattor eller årskappseglingar. Till och från Jakobstad ville man i allmänhet segla. Vid stiltje tog konvojbåten hela flottiljen på släp. Vid fyllda 18 år var junior- och Oslojolletiden förbi och för många en oförglömlig era i minnenas bok. Då nya båtklasser sedermera introducerades försvann Oslojollen så gott som helt ur föreningens register. Under 1990- och 2000-talet har klassen upplevt en renässans på orten. Dels har enstaka gamla Oslojollar tagits i bruk och dels har man byggt en del nya såväl trä- som glasfiberbåtar. Oslojollen i glasfiber har kommit till 1964 (Sverre Westermoen ). Det första exemplaret kom till GSF flera år senare då Ingmar ”Imma” Björndahl


och Sten Sandström 2007 tog fram pluggen till en en öppen version av glasfiberskrovet. Båten är i stort sett identisk med den klassiska trävarianten. Trämasten har ersatts med aluminium dito samt är segelytan 9 kvadratmeter. Den nyaste varianten (2020) fås även med självlänsande sittbrunn. -ChrW

Oslojolle i glasfiberutförande

Tekniska data: Besättning LOA Bredd

2 man 5,50 m 1,55

Djupgående : - skrov 200 mm - sänkt centerbord 700 Segelarea 7,5 m2 (klassisk) 9,0 m2 (glasfiber)

Klassisk Oslojolle i trä

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 11


2.4 mR Open Nordic Championship 2020 Nordiska Mästerskapet i 2.4mR arrangerades 20 - 23 augusti 2020 under utmanande förhållanden av Coronapandemin. På fredag och lördag arrangerades tre starter/dag och på söndagen två. Av slutpoängen räknades sämsta resultatet bort. Totalt tolv båtar deltog i mästerskapet. Förutom finländska båtar deltog endast en båt från Sverige. Vindförhållanden vara hårda i synnerhet på lördag och söndag. Marko Dahlberg från N i Tammerfors, ansedd

12 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

som en av världens bästa hårdvindsseglare, visade också nu prov på sitt kunnande. Bland åtta starter segrade han i fem. Andra blev Markos föreningskompis Rikard Bjurström och tredje Pauli Immonen från TPS Åbo. Vår svenska gäst Pekka Seitola från Gävle blev nionde. Bästa GSF:are var Fabian Björndahl femte och Bobi Casén sjunde. Carl-Gustav ”Dutta” Wiklund Seglingschef


Delivering smart material technologies Miksi ihmiset valitsevat tietyn tuotteen toisen sijaan? Koska kaikki tuotteet ovat ainutlaatuisia. Jokainen komponentti vaikuttaa osaltaan siihen, miten ihmiset kokevat ja näkevät tuotteen. Uusien teknologioiden ansiosta voidaan suunnitella kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Bang & Bonsomer on ollut innovaattori jo 90 vuoden ajan. Osaamisemme avulla kehitetään tuotteita, jotka parantavat elämänlaatuamme myös seuraavalla vuosisadalla. Me uskomme älykkääseen materiaaliteknologiaan. Entä sinä?

Ota yhteyttä:

composites@bangbonsomer.com mob: +358 40 082 49 55

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 13


Toimintakertomus GSF junioritoiminnasta kesällä 2020 Koronapandemiasta johtuen emme viime kesästä poiketen päässeet järjestämään uusille junioreille kursseja, vaan kesän treenit järjestettiin edellisen vuoden innokkaille. Suunnitelmana olisi ollut järjestää rinnakkain sekä alkeis- että jatkotoimintaa sekä molempien ryhmien yhteisiä treenejä. Mukana toiminnassa olivat aktiivisesti myös lasten vanhemmat, jotka olivat korvaamattomia apuja ylimääräisinä käsi- ja silmäpareina. Heidän ansiostaan saimme treenit vedettyä myös näin yhden varsinaisen valmentajan voimin. Toivon mukaan tulevaisuudessa saamme taitavia junioreja valmennusavuksi taas uusille pikkupurjehtijoille! Kesän aikana toimintaan osallistui viisi edelliskesän alkeiskurssille osallistunutta junioria. Kesäkauden alku siirtyi pandemiatilanteen vuoksi kesäkuun lopulle, jolloin pidimme perjantaista sunnuntaihin (26.-29.6.) kestävän kertauskurssin. Kesä jatkui heinäkuussa keskiviikkotreenein, johon saimme joka viikko reippaita purjehtijoita. Kesän viimeiset treenit pidimme keskiviikkona 12. elokuuta. Ensimmäinen purjehduskesä kului veneen perushallinnan opetteluun, ja tärkeintä olikin, että peruskäännökset tulevat selkärangasta. Edelliskesänä veneen käsittelyssä harjaantuneiden juniorien kanssa pääsimme jo harjoit14 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

telemaan startteja ja luovimista. Tavoitteena olisi, että tulevana kesänä näiden perustaitojen hallintaa pääsisi syventämään, sillä näiden osaaminen on avainasemassa purjehtimisen ilon löytymisen kannalta! Kunhan perusteet ovat hallussa, pieni sisäallas alkaa käydä ahtaaksi ja nuorten purjehtijoiden olisi tärkeää päästä kokeilemaan purjehdustaitojaan myös avomerellä. Myös kilpailutoimintaa olisi hyvä kehittää ja numeroida veneet ja niiden osat, jotta lapset pääsevät huolehtimaan itse omasta veneestään ja sen osista, mikä opettaa heille vastuuta ja mahdolliset puutteet huomataan helpommin. Kiitos kuluneista kahdesta kesästä, Kokkolassa on nyt monta innokasta ja taitavaa nuorta purjehtijaa!

Kevätterveisin, Minna Savela Vastuuvalmentaja 2019-2020


Junioripurjehduksen iloja kaudella 2020 Vain minä ja vene meressä kaksin, kun tuuli puhaltaa ja hiljalleen liikun eteenpäin. En keskity muuhun, kuin tuuleen, köysiin ja ohjaukseen. Kaiken sen meren keskeltä löytyi silti ystäviä ja tärkeitä sellaisia. Kesällä keskiviikkoisin yhdessä purjehdittiin, naurettiin, uitiin tai oltiin pesusieni sotaa, kun tuulta ei löytynyt. Vene joogaa joskus kokeiltiin tai tehtiin retki vastarannalle hakemaan jäätelöt. Tekemistä aina kuitenkin löytyi. Kaverit tekivät purjehduksesta kivaa. Suuressa osassa olivat kuitenkin valmentajat ja aktiiviset vanhemmat, jotka olivat aina auttamassa. Vaikka olen ollut merellä ja purjeveneissä koko elämäni, aina oppii uutta.

Harjoitan vesillä muitakin arkipäivän taitoja huomaamattakin, kuten kärsivällisyyttä, kannustamista, oppimisen iloa ja paljon muuta. Oppiminen tekee purjehduksesta minulle tärkeää. Viime kesänä purjehdin Optimisti-jollalla ja Zoom-jollalla. Olen jo suunnitellut itselleni purjehduksen kannalta tulevaisuutta. Olen hyvin kilpailuhenkinen ja toivon ensi kaudella pääseväni ensimmäisiin oikeisiin kisoihin. Sillä paras tapa oppia purjehtimaan ja nauttimaan kisaamisesta on kisaaminen. Toivon, että ensi kausi olisi yhtä hyvä ellei parempikin. Elsa-Marella Luoto

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 15


Juniorkurs 2021 Sommarens juniorkurs arrangeras under veckorna 24 och 25. Kursen omfattar totalt ca. 15 timmar som fördelas på tre vardagskvällar och en lördag eftermiddag enligt följande:

försäkringsvillkor kräver medlemskap i föreningen. Förbundet SBF:s gruppolycksfallsförsäkring träder i kraft följande arbetsdag efter betalningen.

1. 2. 3. 4.

Juniorcoachning 2021

Onsdag 16.6 kl. 17 – 20 Fredag 18.6 kl. 17 – 20 Lördag 19.6 kl. 12 – 18 (Söndag 20.6 reservdag) Måndag 21.6 kl. 17 – 20

Som kurshandledare verkar Jalmari Ahola, Maria Indola, Anton Lukkarinen och Ilkka Mäki. Junioren bör vara simkunnig och ha med sig egen flytväst (inte räddningsväst eller uppblåsbar s.k. ”automatväst”). Ifall junioren inte har egen flytväst, finns GFS:s västar att låna. Klä er enligt vädret och kom ihåg, att på försommaren är havsvattnet fortfarande kallt och på havet är vinden mycket kallare än inne i stan. Det är också bra att ha med sig reservkläder, handduk, egen dricksflaska och solglasögon ifall solen skiner. Ibland är det svårt att titta på ett vitt segel i klart väder utan solglasögon. Kursavgiften är 50 €. Förutom undervisningen inkluderar kursavgiften också GSF-medlemskap för 2021. Kursanmälan sker via e-post till adressen ilkka.maki2011(at)gmail.com. Anmälan tas emot till slutet av Maj eller tills kursen är fullbokad. (12 st. kursplatser). Kursavgiften faktureras då kursen har säkerställts. Föreningens 16 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

Sommaren 2021 kommer det också att ordnas veckovis seglingsträningar för gamla juniorer. Juniorer som är medlemmar i GSF och redan klarar sig i optimistjolle på egen hand i normala förhållanden, kan ansöka om coachning. Ansökan om coachning via e-post till jalmariahola(at)hotmail. com. Ansökningstiden pågår till slutet av Maj. I coachningen övas grunderna i tävlingssegling och syftet är också att arrangera en lekfull tävling i slutet av säsongen. Coachningen börjar vecka 23 (9.6). Träningar på onsdagar 17:30 – 20:00, med undantag av juniorkursen 16.6. Totalt arrangeras 8 träningspass. Priset på coachning för hela sommaren är 50 €. Välkommen ombord!


Juniorikurssi 2021 Kesän juniorikurssi järjestetään viikolla 24 ja 25. Kurssin kesto on noin 15 tuntia ja se jakautuu kolmelle arki-illalle sekä lauantaille seuraavasti: 1. 2. 3. 4.

Keskiviikko 16.6 klo 17 – 20 Perjantai 18.6 klo 17 – 20 Lauantai 19.6 klo 12 – 18 (Sunnuntai 20.6 varapäivä) Maanantai 21.6 klo 17 – 20

Kurssilla ohjaajina toimii Jalmari Ahola, Maria Indola, Anton Lukkarinen ja Ilkka Mäki. Lapsen tulee olla uimataitoinen ja hänellä tulisi olla mukana omat kelluntaliivit (ei pelastus- tai paukkuliivi). Mikäli omia liivejä ei ole, niin seuralta on mahdollista lainata liivejä. Pukeutukaa sään mukaan ja muistakaa, että alkukesästä merivesi on vielä viileää, joten merellä on usein kylmempää kuin kaupungissa. Mukaan rantaan on myös syytä ottaa varavaatteet, pyyhe, oma juomapullo ja lisäksi aurinkolasit, mikäli ilma on aurinkoinen. Valkoista purjetta on joskus hankalaa katsoa kirkkaalla säällä ilman aurinkolaseja. Kurssin hinta on 50 euroa. Kurssimaksuun kuuluu opetuksen lisäksi myös GSF:n jäsenyys vuodelle 2021. Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse Ilkka Mäelle (ilkka.maki2011(at) gmail.com) toukokuun loppuun mennessä. Mukaan otetaan korkeintaan 12 lasta. Kurssimaksu laskutetaan, kun kurssin järjestäminen varmistuu. Seuran vakuutusehdot edellyttävät seuran jäsenyyttä. Liiton SPV:n ryhmätapaturmavakuutus tulee voima-

an maksua seuraavasta arkipäivästä alkaen. Junioreiden valmennus 2021 Kesällä 2021 tullaan järjestämään myös viikoittaista purjehdusvalmennusta vanhoille junioreille. Valmennukseen voivat hakea juniorit, jotka ovat GSF:n jäseniä ja pärjäävät jo yksin optimistijollalla normaaleissa olosuhteissa. Valmennukseen haetaan lähettämällä sähköpostia Jalmari Aholalle (jalmariahola(at)hotmail. com) toukokuun loppuun mennessä. Valmennuksessa tullaan harjoittelemaan kilpapurjehduksen perusteita ja tarkoitus on myös järjestää loppukaudesta leikkimielisen kilpailun. Valmennus alkaa viikolla 23 (9.6). Harjoitukset ovat aina keskiviikkoisin klo 17:30-20:00 ja harjoituskertoja on kahdeksan. Keskiviikkona 16.6 ei ole valmennusta juniorikurssin takia. Koko kesän valmennuksen hinta on 50 euroa. Tervetuloa mukaan!

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 17


VENETANKKAUSASEMA Mustakari

BRÄNSLESTATION FÖR BÅTAR

18 • Gamlakarleby Segelförening r.f.


Katsastus 2021 KATSASTUSTARRAN VÄRI VUODELLE 2021 ON MUSTA Muistutuksena myös suositus tarran oikeasta sijoituspaikasta eli tarra tulee kiinnittää veneen paapuurin ylärakenteisiin niin, että se on hyvin näkyvissä. Seurakohtaisia tarroja ei hyväksytä ainoana tarrana.

VUODEN 2021 KATSASTUKSEN TEEMA

Tämän vuoden teemana on veneen sähköjärjestelmät ja erityisesti kytkentäkaavioiden laatiminen ja ajan tasalle saattaminen. Kytkentäkaaviosta on mainittu tarkemmin uudistetussa sähköjärjestelmät-osassa.

KATSASTUSSÄÄNTÖJEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄT -OSA UUDISTETTU Sähköjärjestelmän turvallisuus ja moitteeton toiminta on tärkeää vesillä. Tämän saavuttamiseksi sähköjärjestelmäosuutta on päivitetty ottaen huomioon sähköturvallisuuslaki (2016/1135), veneiden pienoisjännitejärjestelmää koskeva standardi (EN ISO 10133:2017), veneiden pienjännitejärjestelmää koskeva standardi (EN ISO 13297:2018) ja sähkötyöturvallisuusstandardi (SFS 6002:2015+A1:2018). Lähtökohtaisesti tehdasvalmisteisen uuden veneen sähköjärjestelmä on nykään valmistushetken vaatimusten mukainen ja se täyttää olennaiset turvallisuusvaatimukset: suojauksen sähköiskulta ja tulipalolta sekä moitteettoman toiminnan kaikissa merellisissä olosuhteissa. Katsastuksessa todetaan sähköjärjestelmän nykytilanne. Se voi olla alkuperäinen, korjattu tai laajennettu. Tärkeää on yhdessä veneen omistajan kanssa todeta, onko sähköjärjestelmä sähköalan ammattilaisen jäljiltä vai maallikon itse tekemä. Pienoisjänniteasennuksia (esim. 12 VDC, 24 VDC) saa osaava ja asiaan hyvin perehtynyt veneilijä tehdä itse, mutta pienjänniteasennukset (esim. 230 VAC, 400 VAC, maasähkö, generaattori) on teetettävä veneeseen sähköurakoitsijalla, joka suorittaa niille käyttöönottotarkastuksen ja antaa veneen haltijalle tarkastuspöytäkirjan.

VENEEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN PIIRIKAAVIO Veneen sähköjen tärkein dokumentti on ajan tasalla pidetty piirikaavio. Se antaa selkeyttä ja varmuutta siihen, että veneen sähköasiat ovat kunnossa. Piirikaavio on myös erittäin hyödyllinen vikatilanteita selvitettäessä ja korjattaessa tai sähköjärjestelmää laajennettaessa. Piirikaaviota edellyttää sähköturvallisuuslaki, joten siihen ei sovelleta siirtymäaikaa. VAATIMUKSET SÄHKÖLAITTEIDEN LUOTTAVUUDEN JA TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI Sähköjärjestelmien ja -kaapelointien katsastusvaatimuksia on täsmennetty ja erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että keskeiset sähköiset hätäilmoitus- ja navigointijärjestelmät ovat vikasietoisia ja ne voidaan pitää käyttökunnossa myös pääsähkölähteen vikaantuessa tukeutumalla varasähkölähteeseen. Uudet vaatimukset tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen vuonna 2023, johon asti niitä suositellaan. Hätäviestintään käytettäville kiinteästi asennetuille radiolaitteille (VHF/DSC ja MF/HF/DSC) niiden ollessa pääasiallinen hätäilmoitusväline (vaihtoehto A) vaaditan katsastusluokassa 1 varasähkölähdejärjestelyä, jolla radio saadaan toimimaan pääsähkölähteen lakatessa toimimasta. Keskeisille sähköisille navigointilaitteille vaaditaan varasähkölähdejärjestelyä katsastusluokassa 1. Gamlakarleby Järjestelyä suositellaan myös katsastusluokkaan 2. Vaatimuksen tavoitteenaSegelförening on, että sen avullar.f. navigointilaitteet saadaan toimimaan pääsähkölähteen lakatessa toimimasta.

• 19


voidaan pitää käyttökunnossa myös pääsähkölähteen vikaantuessa tukeutumalla varasähkölähteeseen. Uudet vaatimukset tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen vuonna 2023, johon asti niitä suositellaan. Hätäviestintään käytettäville kiinteästi asennetuille radiolaitteille (VHF/DSC ja MF/HF/DSC) niiden ollessa pääasiallinen hätäilmoitusväline (vaihtoehto A) vaaditan katsastusluokassa 1 varasähkölähdejärjestelyä, jolla radio saadaan toimimaan pääsähkölähteen lakatessa toimimasta. Keskeisille sähköisille navigointilaitteille vaaditaan varasähkölähdejärjestelyä katsastusluokassa 1. Järjestelyä suositellaan myös katsastusluokkaan 2. Vaatimuksen tavoitteena on, että sen avulla navigointilaitteet saadaan toimimaan pääsähkölähteen lakatessa toimimasta. Vaatimukset sähkölaitteiden vikasietoisuudelle: Erilliset käynnistys- ja käyttöakustot tai kaksoisakkujärjestelmä Varasähkölähdejärjestely hätäviestintään käytettäville kiinteästi asennetuille radiolaitteille (VHF/DSC ja MF/HF/DSC) niiden ollessa pääasiallinen hätäilmoitusväline (vaihtoehto A) Varasähköjärjestely keskeisille sähköisille navigointilaitteistoille

1 -luokka

2 -luokka

3 -luokka

Vaaditaan Vaaditaan

Vaaditaan Suositellaan

Suositellaan -

Vaaditaan

Suositellaan

-

Veneen päälliköitä pyydetään tekemään omatarkastus, ennen katsastusta. Runkokatsastus tulee tehdä ennen vesillelaskua. GSF Katsastajat 2021 Jussi Ruissalo 044-3266732 / jussi.ruissalo@anvianet.fi Kim Nyberg Andreas Kortell Katsastuspäivät Mustakari 7.6.2021, klo 17.00-20.00 Öja 14.6.2021, klo 18.00-20.00 Mustakari 21.6.2021, klo 17.00-20.00

Kotimaista tehoa pölynsidontaan TETRA Chemicalsin tuottama CC road ® sitoo pölyn tehokkaasti ja pitkäaikaisesti säästäen monta kallista sorakuormaa. CC road ® soveltuu erinomaisesti esimerkiksi sorateiden, katujen, raviratojen sekä piha-alueiden pölynsidontaan. www.tetrachemicals.fi

20 • Gamlakarleby Segelförening r.f.


Seglingsprogram - Purjehdusohjelma 2021 Maj / Toukokuu Fre/Pe 1.5 Flagghissning / Lipunnosto Juni / Kesäkuu To 3.6 Torsdagssegling / Torstaipurjehdus KP Ti 8.6 Veckosegling / Viikkopurjehdus GSF Lö/La 12.6 Våröppen / Kevätavoin GSF/KP (3 starter/lähtöä) Ti 15.6 Veckosegling / Viikkopurjehdus GSF Lö-Sö/La-Su 19-20.6 Stadsmästerskap (Om lö 4 starter, är tillräckligt) Kaupunginmestaruus (Jos la 4 lähtöä se riittää) To 24.6 Torsdagssegling / Torstaipurjehdus KP Juli / Heinäkuu To 1.7 Torsdagssegling / Torstaipurjehdus KP Ti 3.7 Årssegling / Vuosipurjehdus KP + Hai ranking Lö/La 4.7 Årssegling / Vuosipurjehdus GSF + Hai ranking Sö/Su 7.7 Veckosegling / Viikkopurjehdus GSF To-Sö/To-Su 15-18.7 Haj FM Uleåborg / Hai SM Oulu Lö-Sö/La-Su 24-25.7 Oslojolle FM / Oslo-jolla SM Augusti / Elokuu Ti 3.8 Veckosegling / Viikkopurjehdus GSF To 12.8 Torsdagssegling / Torstaipurjehdus KP Ti 17.8 Veckosegling / Viikkopurjehdus GSF Lö/La 21.8 Höstöppen, 1 innestart, havsbana KP Syysavoin, 1 sisälähtö, merirata KP To 26.8 Torsdagssegling / Torstaipurjehdus KP September / Syyskuu Lö/La 4.9 Siikasafari

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 21


Hälsningar från restaurangchefen Förra sommaren hann världen förändra sig verkligen mycket och vår restaurangverksamhet på Mustakari blev kortare än normalt. Trots alla strikta begränsningar lyckades vi ha en fantastisk sommar och ett stort tack till er, medlemmarna i segelföreningen och våra övriga gäster. Att röra sig till sjöss och båtliv ökade tydligt i popularitet när utlandsresor förbjöds. De i gästhamnen övernattande gästerna förmedlade sin del av glädjen i våra arbetsdagar. Många nya mötande och bekantskap upplevdes under sommaren. Sommaren 2021 är på väg, sinnet och tankarna är verkligen hoppfulla. Vi, hela personalen på sommarrestaurang Mustakari, ser fram emot framtiden med iver. Önskan är naturligtvis en solig säsong, full av gäster och medlemmar. Här på restaurangen arbetar vi som ett enhetligt team och under sommaren blir våra medarbetare som vår egen familj. Det är trevligt och enkelt att arbeta i ett väl motiverat och energiskt team. Mustakari har ju verkat som en språngbräda för många unga sommararbetare och inspirerat dem att stanna kvar inom restaurangbranschen. Vi på Mustakari älskar god mat och det är viktigt för oss, att våra gäster upplever oförglömliga upplevelser i vår restaurang. Den bästa maten tillagas för hand och med kärlek av rena ingredienser. Av den orsaken föredrar vi säsongens råvaror av hög kvalitet från kända inhemska lokalproducenter. Vilket skulle vara ett bättre sätt, att börja en solig sommardag innan man åker ut till havs, än att njuta av en utsökt lunch på Mustakaris soliga terrass eller avsluta en varm sommarkväll, med en kall och fräsch dryck och beundra sommarens mest spektakulära solnedgångar. Ett varmt välkomnande till alla gamla och nya medlemmar på Mustakari och njuta av restaurangens rätter och den maritima atmosfären. En underbar och framgångsrik sommar till dig! Hälsningar Katja Junkkila Restaurangchef & Mustakaris leende personal

22 • Gamlakarleby Segelförening r.f.


Ravintolapäällikön tervehdys Viime kesänä maailma ehti muuttua todella paljon ja ravintolatoimintamme Mustakarilla jäi normaalia lyhyemmäksi. Kaikista tiukoista rajoituksista huolimatta onnistuttiin saamaan huikea kesä ja suuret kiitokset siitä kuuluu teille purjehdusseuran jäsenille sekä muille vieraillemme. Merellä liikkuminen ja veneily nostivat selkeästi suosiotaan, kun matkustelu ulkomaille kiellettiin. Oman ilonsa työpäiviimme toivat vierasvenesatamassa yöpyjät. Monen monia uusia kohtaamisia ja tuttavuuksia tuli kesän aikana koettua. Kesä 2021 tekee tuloaan, mieli ja ajatukset ovat todella toiveikkaat. Me koko kesäravintola Mustakarin henkilökunta odotamme innoissamme tulevaa. Toiveena tietysti aurinkoinen, vieraiden ja jäsenten täyteinen kausi. Täällä ravintolassa työskentelemme yhtenäisenä tiiminä ja kesän kuluessa työkavereista tulee kuin omaa perhettä. Hyvin motivoituneessa ja energisessä työporukassa on mukava ja helppo työskennellä. Mustakari onkin toiminut monen nuoren kesätyöntekijän ponnahduslautana ja innoittajana jäämään ravintola-alalle. Me Mustakarilla rakastamme hyvää ruokaa ja meille on tärkeää, että vieraamme kokevat unohtumattomia elämyksiä ravintolassamme. Paras ruoka on valmistettu käsin ja rakkaudella puhtaista aineksista. Siksi suosimme tutuilta kotimaisilta tuottajilta sekä lähialueilta saatavia laadukkaita sesongin raaka-aineita. Mikä olisikaan parempi tapa aloittaa aurinkoinen kesäpäivä ennen merelle lähtöä kuin nauttia herkullista lounasta Mustakarin aurinkoisella terassilla tai päättää lämmin kesäilta kylmään ja raikkaaseen juomaan, ihaillen suven upeimpia auringonlaskuja. Lämpimästi tervetuloa kaikki vanhat kuin uudet jäsenetkin Mustakarille, nauttimaan ravintolan antimista ja merellisestä tunnelmasta. Ihanaa ja myötätuulista kesää sinulle! Terveisin Katja Junkkila Ravintolapäällikkö & Mustakarin hymyilevä henkilökunta

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 23


Bli medlem i GSF

Fyll i blanke�en och ge den �ll föreningens sekreterare eller styrelsemedlem.

Liity GSF:n jäseneksi

Täytä lomake ja palauta se yhdistyksen sihteerille tai hallituksen jäsenelle.

Förnamn / Etunimi

E�ernamn / Sukunimi

Titel eller yrke / Arvo tai amma�

Födelsedatum / Syntymäaika

Adress / Osoite

Postnr och -anstalt / Pos�nro ja -toimipaikka

Telefon / Puhelin

Email / Sähköpos�osoite

Arbetsplats eller skola / Työpaikka tai koulu Mo�vering för medlemsansökan / Perustelu jäsenhakemukselle Äger båt (märke och typ) / Omistan veneen (merkki ja tyyppi)

/

2021

Sökandens underskri� / Hakijan allekirjoitus

Undertecknad (seniormedlem) som känner den sökande, föreslår honom/henne �ll medlem. Personen med föräldraansvar måste underteckna ansökan, då medlemsansökan gäller e� barn under 16 år. Allekirjoi�anut (seniorijäsen), joka tuntee hakijan, ehdo�aa häntä jäseneksi. Vanhempainvastuunkantajan on allekirjoite�ava hakemus, kun jäsenhakemus koskee alle 16-vuo�asta lasta.

/

2021

Seniorens underskri� / Seniorin allekirjoitus

 Förbud mot utgivning av uppgi�er (Gäller överlåtelse av en medlems kontaktuppgi�er �ll tredje

part i marknadsföringssy�e). / Tietojen luovutuskielto (Koskee jäsenen yhteys�etojen luovu�amista kolmannelle osapuolelle markkinoin�käy�öön).

Ansökan behandlad vid styrelsemöte. Anomus käsitelty hallituksen kokouksessa.

/

2021

Ansökan kan också sändas �ll adressen: Hakemus voidaan myös lähe�ää osoi�eeseen:

24 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

Kommodorens namnteckning. Kommodorin allekirjoitus.

Torbjörn Wi�ng

GSF C/O Jan Störling Sjukhusgatan 11 a bst 50 67100 Karleby


Medlemsavgifter 2021 Medlemsavgift Herrar

50€

Damer

50€

Juniorer

8€

Enligt nya stadgarna, som antogs på årsmötet i december 2012, ändrades begreppet Ålderman. Nya åldermän, från och med 2013, som fyller 60 år och har varit föreningens medlemmar i 30 år, befrias inte från medlemsavgiften. De medlemmar, som har blivit åldermän tidigare än 2013 är också i fortsättningen befriade från föreningens medlemsavgift. Dessa s.k. gamla åldermän kan erlägga en frivillig medlemsavgift (20 €), som går till Segling och Båtsport i Finlands (SBF). I medlemsavgifterna ingår bl.a. följande medlemsförmåner: • IF Gruppolycksfallsförsäkring • Tidningen Nautic • Rabatter i Karttakeskus näthandel karttakauppa.fi • Trossen för SBF:s medlemmar till förmånspris • Rabatt på böcker utgivna av John Nurmisen Säätiö

Inskr. avgift

Som personmedlem in en SBF- medlemsklubb har du en olycksfallsförsäkring i Skadeförsäkringsbolaget If. Försäkringen är i kraft under all verksamhet som gäller båtsport, dvs. båten och i samband med reparation och underhåll av båten. Brädsegling, kitesegling och issegling jämställs med övrig båtsport. Försäkringen är också i kraft i samband med resor som hänför sig till denna verksamhet i Finland och under tillfällig vistelse (högst tre månader) utomlands. Försäkringen är i kraft under tävlingar och träning organiserad av SBF eller av förening eller båtskola – eller då den försäkrade tränar enligt träningsprogram – och under resor som direkt hänför sig till dessa. OBS: Försäkringen gäller dock inte på oceanseglingar, motorbåtstävlingar eller träningsåk.

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 25


Säkerhetsföreskrifter på Mustakari 1. Räddningsstegar och livbojor är upphängda på synliga ställen i hamnen. Brandsläckare finns på väggen vid bränslemacken. 2. Vid nödsituationer finns en båt till förfogande. Båten (Buster) finns olåst vid Kommodorsbryggan och är försedd med GSF:s logo. 3. Vid nödsituation på natten används siren, på dagen bästa möjliga sätt. 4. Grillning och öppen eld är tillåtet endast på ställen som är utmärkta för dem. Öppen eld och grillning i båten är förbjudet.

5. Servicekörning till holmen är tillåtet. Parkera på är tillåtet för de som har köpt tillstånd. 6. Pilsvatten och annat avfall får inte pumpas i hamnbassängen. 7. För användning av el skall hamnkaptenen tillfrågas. (Avgift) 8. Vid lyftning eller sjösättning av båtar och användning av föreningens lyftkran, bör hamnkaptenen kontaktas. 9. Mera information om gästhamnen fås från restaurangen, telefon 020 780 8940.

Turvallisuusohjeet Mustakarilla 1. Pelastustikkaat ja renkaat ovat kiinnitettynä satamassa näkyvillä paikoilla. Sammutin sijaitsee polttoaineaseman seinällä. 2. Hätätilanteita varten on käytettävissä vene. Vene on kiinnitettynä ja lukitsematta Kommodorin laiturissa. Veneessä on varustettu GSF:n logolla. 3. Vaaratilanteissa yöllä annetaan sireenillä merkkiääni, päivällä parhaaksi katsomalla tavalla. 4. Grillaus ja avotulen teko on sallittua ainoastaan niitä varten merkityille ja rakennetuille paikoille. Avotulen teko ja grillaus veneissä on kielletty. 26 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

5. Huoltoajo saarelle on sallittua. Pysäköinti saarella on sallittua luvan ostaneille. 6. Pilssiveden ja jätteiden tyhjennys satama-altaaseen on kiellettyä. 7. Sähkön käytöstä on sovittava erikseen satamakapteenin kanssa (maksullinen). 8. Veneiden nostoista ja seuran nosturin käytöstä on erikseen sovittava satamakapteenin kanssa. 9. Vierassatamaa koskevia lisätietoja on saatavissa ravintolan kassalta tai puhelinnumerosta 020 780 8940.


Alarmanvisning för Hälytysohje nödsituationer hätätilanteissa Sjöräddningens Meripelastuksen 0294 1000 alarmnummer hälytysnumero Radiokommunikation

16 70

VHF-kanal VHF-DSC På inre farvatten görs alarm till allmänt nödnummer

Radioyhteydet

VHF-kanava VHF-DSC

112

Sisävesillä hälytys tehdään yleiseen hätänumeroon

1. Berätta (fartygets) namn

1. Kerro (aluksesi) nimi ja

2. Berätta exakt var olyckan

2. Kerro tarkka tapahtuma-

3. Berätta vad som har hänt

3. Kerro mitä on tapahtunut

4. Hur många människor är i

4. Montako ihmistä on

och kontaktuppgifter skett

fara, finns det skadade?

5. Berätta hurudan hjälp det

behövs

6. Avbryt inte kontakten

förrän du fått lov

yhteystiedot

paikka

vaarassa, onko loukkaantuneita?

5. Kerro mitä apua tarvitaan 6. Älä katkaise yhteyttä ennen

kuin saat luvan

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 27


Volvo Selekt – upeat takuuvaihtoautot. Volvo Selekt-vaihtoautoiksi kelpaavat vain parhaimmat, hinta-laatusuhteeltaan täydelliset yksilöt. Autot on tarkastettu sekä kunnostettu Volvo-standardien mukaan ja niihin on tehty viimeisin ohjelmistopäivitys. Saat lisäksi käyttöösi Volvo Omamekaanikkopalvelut, vähintään 12 kuukauden /30.000 km takuun ja Volvo Tiepalvelun seuraavaan huoltoon asti.

T U T U ST U VA L I KO I M A A N O S O I T T E E SS A : W W W. AU T O M A A . F I / VA I H T OAU T O T/ V O LV O - S E L E K T

VAUNUMIEHENKATU 2, KOKKOLA

AUTOMYYNTI: 020 780 7150

MA-PE 8–17 | LA 10–14

WWW.AUTOMAA.FI

Auton kauppahinnasta bonusostoksi kirjataan enintään 500 €. Muissa tuotteissa ja palveluissa Bonus kertyy ostosten koko loppusummasta.


Gamlakarleby Segelförening r.f. • 29


Meillä on laajempi horisontti.

30 • Gamlakarleby Segelförening r.f.

Vi har en bredare horisont.


op.fi/dittval

För att du ska kunna vara dig själv.

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 31


METRI LISÄÄ. Yhden lisämetrin vaikutus kilpailukyvylle on toisinaan merkittävä. Käy nettisivuillamme www.portofkokkola.fi omin silmin toteamassa miten suuri vaikutus uudella, metrin syvemmällä (14 metriä) väylällämme on laivaushintoihimme.

KOKKOLAN SATAMA OY – Kolmen Sataman Satama Puh. (06) 824 2400 satama@portofkokkola.fi www.portofkokkola.fi

32 • Gamlakarleby Segelförening r.f.


Kaikkea Pelastusliivistä laituriin. löytyy! Allt från flytvästar till bryggor. Finns!

ma-la / Må-lö 8-21 • su / sö 10-21

Halpahalli.fi 24/7

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 33


KOKKOLAN AUTOILIJAT OY • Jänismaantie 17–19, 67800 Kokkola Puh. (06) 866 0800 • Faksi (06) 866 0860 • www.kaktk.fi

Y BY OY

Kölitie 5, FIN 67900 Kokkola, Finland www.yby.fi

34 • Gamlakarleby Segelförening r.f.


Gamlakarleby Segelförening r.f. • 35


Tailor-made transportation solutions Tyllis Oy Ab +358 (0)6 83 23 400

sales@tyllis.fi www.tyllis.fi

Venemaalit ja WEST SYSTEM epoksi- ja lasikuitutuotteet. Epifanes venelakat. Mirkan venehoitotuotteet. Indolantie 5 67600 Kokkola (06) 8302334 www.nettivari.fi 36 • Gamlakarleby Segelförening r.f.


Gamlakarleby Segelförening r.f. • 37


Lahdenperäntie 5 67900 Kokkola Marine seats and upholstery

 06 7898 100

Since 1976

info@essma.fi, www.essma.fi

www.ahlskog.fi ahlskog@ahlskog-holding.fi

38 • Gamlakarleby Segelförening r.f.


Vi bryr oss om din ekonomi.

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 39


Ab KOKKO-FIBER Oy info@kokko-fiber.fi 8 (0)6 824 100 0 + 35

ww

w.hotelkokkola.

fi

Laakerit • Voimansiirto • Sähkömoottorit • Woikoski kaasut www.kentso.fi • 0400 560 260 • Kahvitie 44, 67600 Kokkola

Katso verkkokauppa www.kentso.fi

40 • Gamlakarleby Segelförening r.f.


Gamlakarleby Segelförening r.f. • 41


42 • Gamlakarleby Segelförening r.f.


SPECIALISTEN PÅ BÅTTEXTILIER VENETEKSTIILIEN ASIANTAUNTIJA

06 788 9600

www.fixafell.fi Bottenviksvägen 29, Jakobstad Pohjanlahdentie 29, Pietarsaaari

RENGASLIIKKEEN PERUSPALVELUT SAAT MEILTÄ NOPEASTI JA AIKAA VARAAMATTA

Kokkolan Rengashuoltoliike Ahertajantie 12, 67800 Kokkola Puh. 0400 364 513 / 050 3666 984 Avoinna 8.00 - 17.00

Tervetuloa!

PERHEYRITTÄMISTÄ JO VUODESTA 1960

www.dahlbacka.com • tel 06 822 3377

rkl. a. salonen oy

Herman Renlundinkatu 13, 67100 Kokkola, Puh 06 - 822 0121

rak.liike a. salonen oy KOKKOLAN RAKSAELEMENTTI OY

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 43


44 • Gamlakarleby Segelförening r.f.


Gamlakarleby Segelförening r.f. • 45


Metals for modern life

Private Banking

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa handelsbanken.fi/privatebanking tfn/puh. 010 444 3360* * 0,0835 e/samtal /puh+ 0,1209 e/minut/min

46 • Gamlakarleby Segelförening r.f.


Indolavägen 6, 67600 Karleby, Puh. 06 831 2970 email info@akkuteho.fi • www.akkuteho.fi

Asianajotoimisto Anne Mäkelä Torikatu 35 B 67100 Kokkola GSM 0400 566 295

Gamlakarleby Segelförening r.f. • 47


B O S TA D S P R O D U K T I O N A S U N T O T U O TA N T O A Unika bostäder på stadens bästa platser – Ainutlaatuisia koteja kaupungin parhailla paikoilla

Beckbrukets L ots

Naturen och havet inom räckhåll

Alla Beckbrukets Glans bostäder som blir inflyttningsklar nu till 1 maj är sålda. Byggandet av det följande tornhuset Beckbrukets Lots inleds i vår. Bostäderna säljs av både NSA Bolagen Ab och Asuntobjörndahl.

Pikiruukin Luotsi

Luonto ja meri käden ulottuvilla

Kokkolan Pikiruukkiin tänä keväänä valmistuneesta Loisteesta on kaikki asunnot myyty. Loisteen viereen rakennettavan Luotsin rakentaminen alkaa tänä keväänä. Asuntoja myyvät sekä NSA Yhtiöt Oy sekä Asuntobjörndahl.

ASUNTO OY • BO STADS AB

Pormestarinkulma Borgmästarhörnet Den idylliska neristan kallar Gamla stan Neristan i Karleby är en av vårt lands mest enhetliga och omfattande trästadsdelar som finns bevarade. Byggandet av Borgmästarhöret är i gång och bostäderna blir inflyttningsklara i höst.

Idyllinen Neristan kutsuu Kokkolan vanhakaupunki Neristan on yksi maamme yhtenäisempiä ja laajimpia säilyneitä puukaupunkeja. Pormestarinkulman rakennustyöt ovat käynnissä ja asunnot valmistuvat tänä syksynä

Bekanta er närmare med bostäderna på våra hemsidor: Tutustu lähemmin myytäviin asuntoihin kotisivuillamme:

BO BRA – MÅ BRA Tarja Huldén, 050-4096145 06-8326 000

www.nsa.fi www.asuntobjorndahl.fi

010-4402 600

ASU HYVIN – VOI HYVIN
LUXURY YACHTS AND PATROL BOATS FROM FINLAND

NS26

NS28

NS30

NS32

NS36

LINEX-BOAT OY Kasikulmantie 5 • 68300 Kälviä 020 729 0540 • linexboat@nordstar.fi www.nordstar.fi

NS42

NS49