Page 1

VALGA-VALKA ÜKS LINN, KAKS RIIKI VALGA-VALKA V I E N A P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S VALGA-VALKA O N E C I T Y, T W O S T A T E S


Iga koht räägib oma lugu. Tänavad ja raudteeliiprid mäletavad nendel läbitud teekondi ja ajalugu vaatab nii linnaväljakul kui vaiksematel tänavatel möödujale alati järele. Kõikide möödujate teekonnad koosnevad kohtumistest. Kokku saamistest teiste inimeste, uute lugude ja paikadega.

Valga-Valka on omalaadne paik. Ta on kaksiklinn üks linn kahes riigis. See on koht, kus omad inimesed on naabriteks ja naabrid seeläbi täiesti omad. Nii ristuvad päevast-päeva uued lood, erinevad mõtteilmad ja aegadega muutuvad tavad. Iga linn koosneb hetkedest. Iga hetk räägib oma lugu.

Katra vieta vēstī savu stāstu. Ielas un dzelzceļa gulšņi glabā atmiņas par izstaigātajiem ceļiem, vēsture ceļiniekiem allaž seko gan pilsētas laukumos, gan mazākajās ieliņās. Visu ceļa gājēju takas saistās ar tikšanos. Tā ir sastapšanās ar citiem cilvēkiem, jauniem stāstiem un vietām.

Valga-Valka ir savdabīga vieta. Tā ir dvīņu pilsēta – viena pilsēta divās valstīs. Tā ir vieta, kur robežstabu uzraksti liecina par divu valstu un tautību līdzāspastāvēšanu, vienlaikus ne šķirot un nodalot, bet vienojot un saliedējot. Tā diendienā krustojas jauni stāsti, dažādi skatupunkti un laika gaitā mainīgās paražas. Katra pilsēta sastāv no mirkļiem. Katrs mirklis vēstī savu stāstu.

Every place tells its story.

Fotod / Fotogrāfijas / Photos:

Tekstid / Teksti / Texts: Tõlked / Tulkojumi / Translations: Kujundus / Dizains / Design:

Annika Haas, Oleg Hartšenko, Dainis Jansons, Arvo Meeks / Valgamaalane, Jurijs Simonovs, Aivars Viļumsons, Raivo Behrsin, Heino Käos / Valgamaalane, Helju Keskpalu / Valgamaalane, Kunnar Rüsülainen / Valgamaalane Marion Jõepera / Velvet Marion Jõepera / Helen Kitsnik (inglise keel / angļu valoda / English), Anita Tannenberg / Ruta Kriviņa (läti keel / latviešu valoda / Latvian) Kaarel Vahtramäe / Velvet

Streets and railroad tracks remember the journeys taken on them and history always takes a glance at the passers-by both in the city square and on the quieter streets. All the paths of the passers-by are composed of meetings. Composed of encounters with other people, new stories and places.

Valga-Valka is a one of a kind place. A twin city – one city in two states. It is a place where your own people are also your neighbours and hence your neighbours have become utterly yours. Thus, new stories, different worlds of thought and traditions changing in time are intertwined from one day to another. Every city is composed of moments. Every moment is a storyteller.


V VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI VALGUS

Valgus looritab päevad uute toonidega. Katkematult mängib ta igal tunnil ilu erinevate paledega. Hahkja aokuma pehmest jumest kuni päevapaiste kirgaste värvide sulandumiseni välja.

V VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S VADUGUNIS

Vaduguns ir ceļa rādītāja, bet to veido gaismas visdažādākās nianses un krāsu toņi. Tā it kā rotaļājas, ik stundu rādot skaistuma daudzveidību un atklājot, kā rītausmas maigais pelēcīgums pārtop dienas spilgtumā.

V VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S VIBRANT LIGHT

Vibrant light shrouds the days with new hues. It plays endlessly with the diverse expressions of beauty. From the soft complexion of the dim daybreak to the blending of the vibrant colours of the day.


A VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI ALGUSED

Alguses hakkas tekkima tervik. Püsti pandi esimene kabel, asutati Cimze seminar ja avati Eesti esimene emakeelne gümnaasium. Kokku tuli Läti Ajutine Rahvusnõukogu. Siis tõmmati piir. Praeguseks on kaksiklinn tagasi alguses, ühtse ja suuremana.

A VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S AIZSĀKUMS

Aizsākumā bija veselums. Uzbūvēja pirmo kapelu, darbojās Cimzes seminārs, nodibināja pirmo igauņu ģimnāziju, sasauca Latvijas pagaidu Nacionālo padomi. Un tad... novilka robežu pa vidu iesāktajam. Bet šodien jau atkal dvīņu pilsēta ir tāda kā savos pirmsākumos vienota un liela.

A VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S AT T H E B E G I N N I N G

At the beginning, there was unitedness. The first chapel was erected, the location for the Cimze Seminary was chosen and the first gymnasium with Estonian as the teaching language was opened. The Latvian Provisional National Council was founded. After that, the line was drawn. Now, the twin city is back at its beginning, united and wise.


L VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI L I N N A PÄ E VA D

Linnapäevadel helisevad naer ja muusika, tantsivad hing ja jalad ning lehvivad lipud. Linna suurimad pidustused lasevad peomeeleolul iga kord kasvada mitmepäevaseseks rõõmujuubeliks.

L VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S LĪKSMES SVĒTKI

Līksmo sirdis, un kājas dej, smieklu šaltis mijas ar mūzikas ritmiem, plīvo karogi... Tie ir pilsētas svētki, kas sevī ierauj abpus robežupītei dzīvojošos un pāraug vairākās prieka dienās.

L VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S

L AV I S H T O W N D AY S

Laughter and bells chiming through the city, the dancing of souls and feet and the hoisting of flags comprise the Town Days. Every time the party atmosphere of the biggest celebration of the city grows into a many days long jubilee of joy.


G VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI GEOMEETRILISED D E TA I L I D

Geniaalsuse lihtsus avaldub detailides. Kujundite tekkimine sõltub tihti vaid juhustest. Just pisikesed juhuslikud detailid loovadki aja jooksul tervikliku linna.

G VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S Ģ E O M E T R I S K A S D E TA Ļ A S

Ģeniālā vienkāršība atspoguļojas detaļās. Formas bieži top nejaušā mirklī. Un tieši atsevišķas sīkas detaļas laika gaitā rada vienotas pilsētas sajūtu.

G VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S GEOMETRICAL D E TA I L S

Simplicity of genius is revealed in details. Shapes are often born by chance. In time, those small and random figures turn into the basis of the whole city.


A VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI

AJALUGU I

Aeg ja inimesed hoiavad ühiselt tallel möödanikus valmis saanud kätetööd. Praegusaeg ja minevik kohtuvad erinevates punktides läbi linna.

A VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S AT M I Ņ A S I

Atmiņu stāsti glabā vēstures līkločus, un cilvēku ziņā neaizmirst pagātnes notikumus. Tagadne un pagātne iet roku rokā visā pilsētā.

A VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S A LIVING HISTORY I

A unitedness of time and people preserves the masterpieces of the past. The present and the bygone days meet at different points all throughout the city.


V VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI

VIRGESTUSALA

Vees on avarust. Veepinnal on puhtust ja veepõhjas jõudu. Virgestusala laotub kui lai ja ilmamuutlik peegel kahe linna südamele.

V VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S VELDZE

Veldze vajadzīga gan miesai, gan garam. Ūdens plašumā veroties, mulst prāts, jo viļņojošā virsma ir viegla, gluda un skaidra, bet dzelmē slēpjas spēks. Atpūtas zonas sniegtās iespējas novērtē ikviens, tā ir kā spogulis divu pilsētu sirdī.

V VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S V I V I F I C AT I O N

Vivifying waters are wide and pure. Purity lives on the surface and strength resides in the depths. The leisure area stands as a wide and weather-sensitive mirror between the hearts of the two cities.


A VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI AA S TAA J A D

Aastaaegade vaheldumine on ainukene seaduspärasus, mis siiani püsikindlalt säilinud. Ometigi suudab nende kindel kordumine oma lõppematu arvu variatsioonidega igal korral üllatada.

A VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S A PA Ļ Š G A D S

Aizritot laikam, jāsecina, ka gadalaiku maiņa ir vienīgā likumsakarība, kas līdz šim saglabājusies nemainīga. Un tomēr to regulārā atkārtošanās ar savām bezgalīgajām variācijām nemitīgi pārsteidz.

A VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S

A CITY FOR ALL SEASONS

A change of seasons remains the only pattern which can be followed. Still, their permanent repetition with an unlimited number of variations always manages to surprise us.


L VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI LINNALOODUS

Loodus toob linna aastaaegade vaheldumise kireva jõu. Kevadine ärkamine ja suliskuubede sagimine tuletab meelde, et oleme kõik osa suuremast värviküllasest ringist.

L VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S LĪDZDALĪBA

Līdzdarbojoties dabas saudzēšanā, cilvēks saņem arī pateicību gadalaiku pārmaiņu radīto spēku. Pavasarīgās čalas un putnu spārnu radītās skaņas atgādina, ka ikviens esam daļiņa no valdzinošās, krāsām pārbagātās vides.

L VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S

LU S H C I T Y N AT U R E

Linked to the city is the exuberant force of nature witnessed in the changing seasons. The springtime awakening and the fluttering of birds is a reminder of a greater multicoloured circle we are all part of.


K VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI KABEL JA KIRIKUD

Kirikud kingivad linnale sisemise pühaduse, köites sõnatult kokku erinevate põlvkondade läbi käidud mõtted ja rajad.

K VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S KAPELA UN BAZNĪCAS

Kapela un baznīcas dāvā pilsētai iekšēju ziedošanos - bez vārdiem, tik viegliem pieskārieniem. Tās sasien kopā dažādu paaudžu izsoļotās domas un takas, atsijājot mūžīgās vērtības.

K VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S KEEPSAKES OF SACREDNESS

Keeping alive the inner sacredness of the city, the chapel and the churches silently weave together the thoughts and paths trodden by different generations.


A VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI AJALUGU II

Aeg liigub korraga mitmel kihil. Ta kulgeb otsejoones edasi, hoides endas aga hoolikalt tallel eelmiste päevade leide ja saavutusi.

A VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S AT M I Ņ A S I I

Aizgājušais atgādina par sevi, jo brāzmainajā steigā vērojami vairāki uzslāņojumi. Laiks nepielūdzami dodas uz priekšu, saglabājot sevī vakardienas atradumus un panākumus.

A VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S

A LIVING HISTORY II

As history progresses it does so on many layers. Time flows forward by carrying the discoveries and accomplishments of the vanished days in its core.


Ü VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI

ÜRITUSED

Ühised soovid toovad kokku erinevaid inimesi. Laulufestivalidest teatrietendusteni ning rockfestivalist tantsukavadeni loovad need üritused elamusi, mis inimesi tugevamalt kokku liidavad.

V VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S VIENOTĪBA

Vienādas vēlmes pulcē dažādus cilvēkus. No dziesmu festivāliem līdz teātra uzvedumiem, no rokfestivāla līdz deju programmām- pasākumi rada brīnumainus emocionālus pārdzīvojumus, kas ļaudis ciešāk vieno.

O VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S OUR EVENTS

Our every day mutual wishes bring different people into the same place. From song festivals to theatre productions and from rock festivals to dance shows these events create an experience which bring the people together.


K VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI

KÄSITÖÖ

Käsitsi meisterdatud esemed jutustavad vaikselt oma isiklikku lugu. Iga pind ja iga muster kannab edasi endaga kaasa tulnud loomislugu.

IE VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S I E D Z Ī V I N ĀTĀ S D O M A S

Iecere prasmīgu amatnieku rokās pārtop meistarīgos darinājumos, kas klusi klusītiņām vēsta savu stāstu. Katrs priekšmets un katrs raksts atstāj savas radīšanas pēdas.

N VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S

N A R R AT I V E S I N HANDICRAFT

Narratives in handicraft quietly whisper their personal stories. Every fragment and surface carries along a legend of their own creation.


S VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI SÜMBOLID LÄBI AJA

Sagedasti silme ette jäävad detailid kõnnivad inimestega tasahilju kaasa. Iga meenuv kujund hakkab tähistama tervikut. Sümboliks kujunenud tähised kõnelevad linnast nii sees- kui väljaspool kodupiire.

NA VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S N A S TA S V I E G LU M S

Nasta, kas veidojusies no diendienā redzamām detaļām un sīkumiem, nemaz nav apgrūtinoša, ja tajā saskata simbolus. Ikviena atgādinoša forma pārtop par veselu apzīmējumu. No simboliem izveidojušās zīmes stāsta par pilsētu gan tās iekšienē, gan ārpus māju robežām.

E VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S ENDURING SYMBOLS

Echoes of some often seen details walk soundlessly along with people. Every familiar shape signifies the whole. The signs which have developed into symbols tell the story of the city inside and outside its borders.


L VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI LIIPRID

Leidmise lootus ja suhtlemise igatsus viib meid tihti rändama. Raudtee on läbi aegade olnud ühenduspunktiks ja majandusarengu hoogustajaks kahe riigi vahel. Ta on väravaks Venemaale ja suunaviidaks sinna, kuhu enda jalajälgi veel kantud ei ole.

P VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S PIETURA

Pietura seko jebkuram skrējienam, braucienam, lidojumam... Cerības un ilgas allaž mudina doties ceļā. Dzelzceļš laiku laikos ir bijis vienotājs un ekonomikas attīstības veicinātājs starp divām valstīm. Tie ir vārti uz Krieviju un virzītājs uz tām tālēm, kur vēl kāja nav sperta.

C

VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S CROSSTIES

Craving for new findings and longing for communication often take us with them. Through different times, the railway has remained the connecting point and the economy enhancer between the two states. The railway is a gate to Russia and a signpost of those faraway places where our footprints have not yet been printed on the ground.


I VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI INIMESED

Inimeste tuttavaks muutunud näod ja armsaks saanud kombed kingivad väikelinnale hubase kodutunde. Siin tuntakse üksteist ära. Kasvõi naerukil näo või meeldejääva kõnnaku tõttu. Kõik on alati omad.

I VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S IEDZIMTIE

Iedzimtie vai ienācēji – šķirots netiek, jo sejas jau pazīstamas un tuvas, bet par ieradumu kļuvušās tradīcijas dāvā pilsētai omulības sajūtu. Šeit visi zina cits citu. Kaut vai pēc smaidošās sejas vai atpazīstamās gaitas. Visi vienmēr ir savējie.

I VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S I N D I V I D UA L FAC E S

Individuals with their familiar faces and habits bring out the warm cosiness of the city. In here, everyone is recognized. Either by their smile or a memorable walking style. Everyone is always at home.


N VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI NIMED

Nimed kannavad tähendust. Nad seovad kokku paiga ja keele, kahe erineva punktiiri tugevaima ühenduskoha. Ilma nimedeta ei oleks kodutunnet.

L VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S LIECĪBAS

Liecības par bijušo un esošo ietver nosaukumi. Tie saista kopā vietu un valodu, divu dažādu punktlīniju stiprāko savienojuma vietu. Bez nosaukumiem nebūtu sajūtas - jā, tās ir manas mājas.

T VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S TELLING NAMES

The meanings of places are carried by names. They connect the place to the language, the strongest meeting point of those two different dotted lines. Without the names there would be no feeling of home.


N VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI NAABRID

Naabrite vaheline suhtlus on tihe ja katkematu. Riigipiirigi saab ületada endale märkamatult. Enamus suurematest üritustest muutuvad kaksiklinnas koheselt rahvusvahelisteks ettevõtmisteks.

SETA VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S

S Ē TA S PĀ R VA R Ē Š A N A

Sēta labas kaimiņu attiecības nespēj saraut. Valsts robežu var šķērsot nemanot. Vairums dvīņu pilsētas lielāko pasākumu kļūst par starptautiskiem.

Y VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S YOKED TOGETHER

Yoked together, communication between neighbours is frequent and continuous. Even the state border can be crossed without paying heed. Most of the larger events in the twin city naturally turn into international activities.


K VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI KAASAEGSUS

Kaasaja julge konkreetsus sulandub elavana linnaellu. Uued lahendused ja vaibumatu soov muutuda ei lase linnal aeglasel sammul liikuda.

D VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S

DZĪVOTSPĒJA

Dzīvotspēja raksturīga pilsētas ritmam. Jaunu risinājumu meklējumi un nerimstošā kāre ļauties pārvērtībām pilsētai liek atsperties.

T VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S THE MODERN TIMES

The modern times, bold and straightforward, merge actively into the city life. Fresh solutions and the relentless need for change do not keep the city on a short leash.


A VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI AGAR ET TEVÕTLUS

Agaralt toimetav kaksiklinn mõtleb ja tegutseb enda piiridest laiemalt. Suur osa kohalike ettevõtete toodangust jõuab kaugemal elavate inimesteni – seda nii sisekui välisturul.

I VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S IESPĒJU IZMANTOŠANA

Iespējas izrauties robežas abās pusēs izmanto dvīņu pilsētas darboņi. Liela vietējo uzņēmēju produkcijas daļa nonāk līdz tālāk dzīvojošajiem cilvēkiem kā iekšējā, tā ārējā tirgū.

W VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S WELL-DEVELOPED ENTREPRENEURSHIP

Wonderfully active twin city thinks and acts beyond its borders. The majority of the output of the local companies reaches people living farther away - both on the domestic and non-domestic markets.


K VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI KESKLINN

Keskel on liikumist. Etteaimamatuid jällenägemisi ja oodatud sündmusi. Siin saavad kokku avarus ja eri aegadest alguse saanud mälestused.

VA VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S VARENĀ APVIENOJUMS

Varenais veidojas, kaut kam saplūstot. Pilsētā tas ir centra rosīgais ritms, neparedzētas satikšanās, gaidāmie notikumi... Te mijas plašums un visos laikos sākumu guvušās atmiņas.

O VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S ONE CENTRE

Open to constant movement, the city lives in a vibrant rhythm. There are unforeseen meetings and surprising happenings. The centre is the meeting place for the open space and the memories with their roots in different days.


S VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI

SPORT

Suve algusest kuni järgmise suve alguseni – võimalus panna proovile oma vastupidavus jääb harva kasutamata. Kaksiklinn armastab liikumist, ta innustab arengut ning hindab ühestegemise väärtust.

S VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S SPORTS

Sports no vienas vasaras sākuma līdz jaunas vasaras sākumam. Iespēja izmēģināt savu izturību reti paliek neizmantota. Dvīņu pilsētai patīk kustība, tā iedvesmo attīstību un novērtē kopā būšanas prieku.

S VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S SPORT

Such is the cycle of the year that from one summer to another the chance to put one’s endurance to the test is never left unused. The twin city loves motion, it encourages development and values the possibility to stay active together.


R VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI

RESTORANID, KOHVIKUD, TOIDUKOHAD

Reipuse taastamine, puhkus enda valitud õdusas nurgakeses ja hõrgud eined käivad väikelinnas käsikäes.

VA VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S VAKAR A OMULĪBAI

Vakars vai dienas vidus - restorānā vai kafejnīcā izraudzītais omulīgais nostūris ir īstā vieta mundruma atgūšanai, un kārdinošas maltītes ar labu noskaņojumu un dzīvesprieku dvīņu pilsētā iet roku rokā.

T VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S T H E R E S TAU R A N T S , CAFES, DINERS

The renewal of strength, leisure time spent in a cozy corner of one’s choice and savory meals come hand in hand in the twin city.


I VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI ILU

Ilu saab luua. Ilule saab osaks saada. Tehes mõlemat korraga, on iga hetk väärt endasse hoiule tõstmist.

L VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S LIETU SKAISTUMS

Lietas var radīt, piešķirt tām neatkārtojamu skaistumu. Un pats radītājs var kļūt par skaistuma daļu. Ikviens mirklis ir tā vērts, lai skaistums paceltu spārnos.

A VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S

ALLURING BEAUT Y

All the time, beauty can be created. Beauty can be taken part of. By doing both at the same time every moment becomes a value to be cherished.


I VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI

IMELIK JA ISEÄRANE

Iga koht varjab endas vastuolusid. Harjumuspäratu kokkusaamisel muutuvad tavalised paigad kütkestavalt iseäralikuks. Üks linn, kaks riiki.

S VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S SAVĀDAIS UN SAVDABĪGAIS

Savādajam un savdabīgajam satiekoties, ierastās lietas pārtop par pievilcīgām. Arī pretrunīgām. Viena pilsēta, divas valstis.

T VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S T R U LY P E C U L I A R AND STRANGE

The ambiguities hidden in everyday places are all around us. Merging of the unusual makes the regular places intriguingly special. One city, two states.


K VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI

K U LT U U R I E L U

Kultuurita seisaks õhk paigal. Mõtted, sõnad ja helid, mis väärivad esitamist, ei pea kunagi kaua järjekorras ootama.

TI VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S

TIKŠANĀS SVĒTKI

Tikšanās vienmēr ir saistītas ar konkrētām tradīcijām, tāpēc zaudēt tās nozīmētu neelpot. Domām, vārdiem un skaņām, kas liek gavilēt dvēselēm, nekad līdz skatuvei nav ilgi jāgaida.

E VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S E X C I T I N G C U LT U R E

Existence without culture would make the air stand still. Thoughts, words and sounds which deserve to be made public do not have to stand in line for long.


I VALG A-VALK A ÜKS LINN, KAKS RIIKI ILM

Isemeelne ning imeline. Rabav ning tavaline. Meeldesööbiv ning kaduv. Ilmata ei sünniks kordumatut.

S VALG A-VALK A: VIENA P I L S Ē TA , D I VA S VA L S T I S

STEIDZĪGAIS LAIKS

Steidzīgais laiks ir nepielūdzams, stūrgalvīgs un brīnumains. Pārsteidzošs un ierasts. Paliekošs un aizejošs. Bez laika nebūtu neatkārtojamā.

S VALG A-VALK A O N E C I T Y, T W O S T A T E S

S O U L F U L W E AT H E R

Singular and wonderful. Astonishing and ordinary. Memorable and ephemeral. Uniqueness would not come to life without the weather.

Valga-Valka fotoraamat  

Valga-Valka on omalaadne paik. Ta on kaksiklinn - üks linn kahes riigis. See on koht, kus omad inimesed on naabriteks ja naabrid seeläbi täi...

Valga-Valka fotoraamat  

Valga-Valka on omalaadne paik. Ta on kaksiklinn - üks linn kahes riigis. See on koht, kus omad inimesed on naabriteks ja naabrid seeläbi täi...

Advertisement