Page 1

Новини законодавства.

Ст.2-3

№8 січень 2013

“Апостиль: що воно таке і з чим його їдять?” Ст. 12-13

Якою була жінка, яка отримала статус першої леді всього світу? Ст. 4-5

Будь справедливим і будеш щасливим! Ж.Руссо

“A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity”

Справедливість — загальне співвідношення цінностей, благ і конкретний розподіл їх між індивідами, належний порядок людського співжиття, який відповідає уявленням про сутність людини і її невід'ємні права. Проблема справедливості в її моральному смислі виникає тоді, коли індивід замислюється, чи повинен він дотримуватися вимог моралі в умовах, коли інші люди часто нехтують ними, і наскільки це справедливо.


ELSA Uzhgorod

Я вперше маю нагоду вітати Вас на сторінках нашого видання. Справа втім, що наш головний редактор втекла за кордон, тепер вона

працює в Канаді, щиро бажаємо їй успіху в роботі та у житті в цілому! Тим не менше, втрата головного редактора не означає втрату нашого «Ордеру». Як і раніше ми будемо радувати Вас свіжими новинами законодавства, цікавими статтями про відомих людей, аналізувати чинну нормативну базу та звертатись до практики як національного суду так і Європейського суду з прав людини. Крім того, Ви завжди будете в курсі ЕЛСА новин.

В цьому номері Вашій увазі пропонується дізнатись більше про першу леді світу Елеонору Рузвельт не як про політика, а як просту жінку, з усіма проблемами і клопотами життя. З даного номеру Ви дізнаєтесь в чому полягає різниця між оціночними судженнями та недостовірною інформацією. Про апостиль та консульську легалізацію документів Ви також можете дізнатись із сторінок нашого січневого номеру. Крім того, Ви дізнаєтесь про темний бік Санти. Головною

статтею номера є бачення нашої організації: “Справедливий світ, в якому шанується людська гідність та культурна самобутність”, історія про те як воно виникло на світ і які проблеми його спіткали. Читайте “Order” з насолодою! З повагою, Президент ЕЛСА Ужгород Пшеницька Галина Будьте законослухняні AND BE ALWAYS IN “Order”!

Із 1 січня 2013 року набирають чинності ряд вання роботодавців до створення нових робочих законодавчих актів. місць та працевлаштування осіб, які потребують додаткових гарантій з працевлаштування. Нада1. Податковий кодекс України в редакції ється додаткова підтримка молодим спеціалістам від 19.11.2012 р. шляхом організації стажування та стимулювання до працевлаштування у селах і селищах. Будуть Обкладаються податком на нерухомість при- розширені можливості для підвищення конкуреватні особи. Об’єктом оподаткування стануть ква- нтоспроможності громадян віком старше 45 рортири площею від 120 квадратних метрів і жит- ків. Статус безробітного можливо буде отримати лові будинки площею від 250 квадратних метрів. з першого дня реєстрації в Службі зайнятості. Право на затвердження ставки податку надано органам місцевого самоуправління. Для власників 3. Закон України «Про внесення змін до нерухомого майна в м. Києві податок встановле- статті 8 Закону України «Про збір та облік ний від 1% до 2,7% мінімальної заробітної плати єдиного внеску на загальнообов’язкове дерза 1 кв.м. жавне соціальне страхування» щодо сплати єдиного внеску» від 16.10.2012 № 5455-VI 2. Закон України «Про зайнятість населення» від 5.07.2012 № 5067-VI Закон передбачає удосконалення норм Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на заМетою даного закону є удосконалення механі- гальнообов’язкове державне соціальне страхуванзмів забезпечення державою конституційного ня», що дає можливість зменшити кількість платіправа кожної особи на працю, сприяння зайнято- жних документів, які формуються платником для сті окремим категоріям населення, зокрема моло- сплати єдиного внеску, встановлює порядок розді, та створення додаткових робочих місць. поділу єдиного внеску за видами загальнообов'язУ законі знайшли своє відображення низка кового державного соціального страхування. суттєво нових механізмів сприяння та забезпечення зайнятості. Запроваджується система стимулю4. Закон України «Про гарантії держави Стр. 2


№8

рмаційної системи відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами. 7. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» від 11.02.2010р. № 1878-VІ

стосовно виконання судових рішень» від 5.06.2012 № 4901-VI Державою гарантується виконання рішень суду щодо стягнення коштів і зобов’язання вчинити певні дії, боржником за якими є держаний орган або державне підприємство, установа, організація. Виконання таких рішень суду буде здійснюватися Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду. 5. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності обов'язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 2.10.2012р. № 5410-VІ

Державна реєстрація прав на нерухоме майно в порядку, визначеному цим Законом, здійснюється державними реєстраторами органу державної реєстрації, утвореним Міністерством юстиції України, а також нотаріусами. Нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора, має доступ до Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек. 8. Закон України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» щодо ставок за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» від 20.11.2012 N 5508-VI Законом встановлюються ставки державного мита за державну реєстрацію: права власності на нерухоме майно – у розмірі 7 нмдг; іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно – у розмірі 3 нмдг.

9. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розВідміняє обов’язкове подання витягів і випи- межування земель державної та комунальної сок із Єдиного державного реєстру юридичних власності» від 6.09.2012р. №5245-VI осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема, при вчиненні нотаріальних дій. Законом внесені зміни у Земельний кодекс України, Закони України «Про передачу об’єктів 6. Закон України «Про Державний земе- права державної та комунальної власності», «Про льний кадастр» від 7.07.2011р. № 3613-VI землеустрій», «Про оренду землі» та інші нормативні акти в частині, що стосується передачі земеЗакон установлює правові, економічні та ор- льних ділянок державної власності у комунальну ганізаційні основи діяльності у сфері Державного власність чи навпаки, а також повноважень відпоземельного кадастру – єдиної державної геоінфо- відних органів виконавчої влади чи органів місцеСтр. 3


ELSA Uzhgorod ELSA Україна з радістю і отримати визнання в Раді Єврооголошує про початок Online пи! Hate Speech Essay Competition! Тема конкурсу есе "On-line Hate Speech: right or crime?" Докладну інформацію про Legal issues in the virtual те, що саме є Hate Speech ви мо- world - Who is responsible for жете знайти у Вікіпедії http:// online hate en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech speech and what legislation Конкурс есе, який провоexists that can be applied to react, диться в кооперації з Радою Єв- counter ропи, дає шанс нашим членам or punish forms of hate speech зробити внесок для розвитку online?" Прав Людини. Крім того, це таУчасть у конкурсі есе можуть кож шанс для Вас опублікуватися приймати всі студенти-правники

Стр. 4

з країн-учасниць Ради Європи. Дедлайн - 18 березня 2013 року. Для того, щоб дізнатись більше інформації, завітайте на сайт кампанії і конкурсу есе: http://www.elsa.org/ projects/onlinehatespeech/ Або зв'яжіться з Віцепрезидентом з Наукової Діяльності ELSA Україна Яною Баллод. vpaa@elsaukraine.org


№8

Цікавитесь медичним правом? Бажаете зробити внесок до вашого резюме? Тоді поспішайте! Дедлайн участі у конкусі есе Міжнародної Фокусної Програми з медичного права 22 лютого 2013 року! Деталі на http://www.elsa-essay-competition.org/

СПОНСОРСЬКА ПІДТРИМКА ELSA UZHGOROD http://www.garciaballester.es

Стр. 5


ELSA Uzhgorod Недостовірна інформація чи оціночні судження? Стаття 10 Міжнародної Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» передбачає, що кожен має право на свободу вираження поглядів. Відповідно до ст. 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань. Ст. 2 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» передбачає свободу діяльності друкованих засобів масової інформації. Чинне законодавство не містить визначення недостовірної інформації, однак, остання зазначене у Постанові Пленуму Верховного суду України від 27.02.2009 року «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи», яка передбачає, що недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало вза-

галі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені). У п. 19 вищезгаданої постанови зазначається, що вирішуючи питання про визнання поширеної інформації недостовірною, суди повинні визначити характер такої інформації та з’ясувати, чи є вона фактичним твердженням, чи оціночним судженням. Стаття 30 Закону

України «Про інформацію» передбачає випадки звільнення від відповідальності. Так, ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду

СПОНСОРСЬКА ПІДТРИМКА ELSA UZHGOROD http://www.legalweekly.com.ua/

Стр. 6


№8

на характер використання мовно -стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Згідно академічного тлумачного словника української мови гіпербола – це стилістичний засіб навмисного перебільшення з метою посилення виразності. В основі гіперболи лежать художні перебільшення зображуваного об’єкта; алегорія – це втілення абстрактного поняття в конкретному художньому образі, вислів, що виражає абстрактне поняття через конкретний художній образ; сатира – художній прийом у творах, заснований на різкому дошкульному висміюванні пороків, хиб, негативних явищ дійсності. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому самому засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку. Якщо суб'єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на особу, яка таким чином та у такий спосіб висловила думку або оцінку, може бути покладено обов'язок відшкодувати завдану моральну шкоду. Оскільки, оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. Таким чином, відповідно до ст. 277 ЦК України не є предСтр. 7

метом судового захисту оціночні судження, думки, переконання, критична оцінка певних фактів і недоліків, які, будучи вираженням суб’єктивної думки і поглядів відповідача, не можна перевірити на предмет їх дійсності і спростувати, що відповідає попередній судовій практиці Європейського суду з прав людини при тлумаченні положень статті 10 Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права. У абзаці 4 пункту А. Практика Суду розділу «Право» рішення Європейського суду з прав людини від 29 березня 2005 року у справі «Українська пресгрупа» проти України» зазначається: «… У своїй практиці суд розрізняє факти та оціночні судження. Якщо існування фактів може бути підтверджене, правдивість оціночних суджень не підлягає доведенню. Вимога довести правдивість оціночних суджень є нездійсненною і порушує свободу висловлення думки як таку, що є фундаментальною частиною права, яке охороняється ст. 10 Міжнародної конвенції «Про захист прав людини і

основоположних свобод»…». Крім того, частина 2 пункту 16 Постанови Пленуму Верховного суду України від 27.02.2009 Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи передбачає, що суди повинні мати на увазі, що у випадку, коли особа звертається до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь із заявою, в якій міститься та чи інша інформація, і в разі, якщо цей орган компетентний перевірити таку інформацію та надати відповідь, проте в ході перевірки інформація не знайшла свого підтвердження, вказана обставина не може сама по собі бути підставою для задоволення позову, оскільки у такому випадку мала місце реалізація особою конституційного права, передбаченого статтею 40 Конституції України, а не поширення недостовірної інформації.

Автор Пшеницька Гали-


ELSA Uzhgorod

Легалізацію можна розподіОсобливості консульської лити на 2 види це апостиль та легалізації документів та про- легалізація в консульстві. ставлення апостилю. Апостиль полягає у проставлені спеціального штампу на Останніми роками збільшу- офіційних документах. Сама п ється кількість осіб, що виїжджа- собі процедура є складною і виють за кордон для різних цілей: магає досить багато часу. Але в навчання, робота, ПМЖ тощо. свою чергу, якщо документи поВ зв’язку з цим в Закарпатті іс- винні подаватися до державних нує проблема легалізації докуме- органів інших країн, то процедунтів ( чи в консульстві чи за до- ра автоматично стає спрощепомогою проставлення апости- ною. ля). Статус офіційних документів Саме по собі поняття легалі- мають такі, що: виходять від орзації, полягає у подальшій мож- гану ( посадової особи), які підливості використання необхід- коряються юрисдикції держави, них документів за теренами дер- включаючи органи прокуратужави, з якої особа виїжджає, тоб- ри, судового секретаря чи викото надає документу юридичної навця; є нотаріальними актами; є сили за кордоном. Документи, адміністративними документащо видаються на території на- ми; на документах є офіційні шої держави, можуть бути вико- написи ристані в іншій країні і навпаки, Такими документами можуть тільки у випадку їх легалізації. бути: свідоцтва про знаходженСуть її полягає у наданні підтве- ня в живих, довідки, доручення, рдження справжності підпису, рішення суду, документи про печатки, повноважень, штампу освіту, акти цивільного стану, посадової особи, якою було ви- дані про трудовий стаж. дано документ на території відАпостиль не може бути проповідної країни. ставлений на: дозволах на носінСтр. 8

ня зброї, на нормативноправових актах, які мають характер листування, на оригіналах, копіях та фотокопіях паспортних документів, військових квитків тощо. Штамп апостиля проставляється такими установами як: Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України, Міністерством юстиції та Міністерством закордонних справ. Термін, що встановлений для проставлення штампу апостиля сягає 5 робочих днів, але він може бути продовжений до 20 робочих днів. Другим видом є консульська легалізація. Консульська легалізація може здійснюватися як на території держави, що видала документ, так на території держави, де документ повинен бути використаний, або взагалі може здійснюватися на території третьої держави. Консульська легалізація як для фізичних так і для юридичних осіб повинні відбуватися у відповідних правових рамках. Легалізація для фізичних


№8

осіб відбувається тільки у випадку пред’явлення особою паспорта, чи документа, який посвідчує особу. Якщо на легалізацію в консульство здаються документи, які належать іншій особі чи є виписаними на її ім’я, то в обов’язковому порядку повинна бути надана довіреність, що підтверджена власником документа. Для юридичних осіб легалізація відбувається наступним чином: документи приймаються при супроводі листом-заявою на офіційному бланку, де повинні міститися реквізити, печатка. Вказуються перелік документів та їх мета легалізації а також дані про особу, якій надається можливість, задля представлення відповідних документів. Якщо консульство визнає за необхідне, то може вимагати надання додаткових підтверджуючих документів. Існує ряд вимог до документів, що потребують легалізації. В свою чергу, офіційним документом є той, що письмово підтверджує факти, події, які мають конкретне юридичне значення, або такий, що з ним пов’язане виникнення, зміна, припинення прав та обов’язків для фізичних та юридичних осіб. Якщо документ викладений більше ніж на одному аркуші, то вся кількість сторінок повинна бути прошита, скріплена та пронумерована підписом та печаткою. Підпис та печатка повинні бути чіткими. Вимогою також є те, що на легалізацію не приймаються документи, що є нечіткими: неможливо прочитати текст у результаті пошкодження ( повністю чи частково), документи, що написані або підписані олівцем, чи отримані через засоби факсимільного або електронного зв'язку. Існують випадки за яких легалізація документів не є потрібною. Це відбувається у зв’язку з тим, що в України є підписані міжнародні угоди про правову допомогу. У відповідності до них, документи, що видаються чи є засвідченими на території відповідних держав компетентною посадовою особою чи установою за встановленою формою і є скріплені гербовою печаткою, приймаються на території України без жодного засвідчення. В свою чергу і документи, що видані на теренах України повинні прийматися на території інших держав. До таких країн належать: Польща, Румунія, РФ, Естонія, Латвія, Литва, Білорусь та інші. Отож, Україна має ряд необхідних вимог до документів, для осіб, які з конкретним цілеспрямуванням виїжджають за межі держави. Ці вимоги в переважній більшості полягають в обов’язковому дотриманні та зазвичай розподіляються на легалізацію в консульських установах та проставлення апостилю.

Автор Ніка Гецко

Стр. 9


ELSA Uzhgorod The adoption of the ELSA Vi- that there is only so much you can sion realise in one year. The answer cane in the front of tree year oper“We all came to ational plans. I had my fingers in share a common goal” that pie as well and I suspect that the rather daft idea of calling the Fredrik Lofthagen, president of long term plan TYTP came from ELSA International 1992, about the me (I hope you guys have come adoption of the ELSA Vision and the up with something a bit more inPhilosophy Statement. spiring since?) With the planning process in For most +20 year olds, bar- place, I left my home town riers to progress will never ap- Lund (Sweden) for Brussels in pear as much more than a January 1992 where I was joined speed bump. The pace may slow by my fellow Board Members, somewhat, but your end goal is some permanently, other on a part still within reach. I am glad than I time basis. A couple of law firms only later in life learned to assess had offered up traineeships. Durwhat’s in front of me and chose ing my 10 months with the firm I battles accordingly. probably did less than 5 hours billI was elected as the Presi- able while destroying at least one dent of ELSA International at copying machine and racking up a the Autumn International significant phone bill. Our focus Council Meeting in Stockholm was clearly not on lawyering, but in 1991. I was 26 and I cherished on doing great things for ELSA the challenge and opportunity to and its members. advance the course of the organiMy first International Counsation while testing my wings as a cil Meeting as President started leader. Little did I know that the badly. I was late. After a promost daunting task awaiting me to secure support for one small sentence. Little did I know that this effort would have a profound impact on the organisation that I had just been elected to lead. The Stockholm Council Meeting was a game changer. The Board under the leadership of Patrick Oliver did not only discuss an important challenge, they actually decided to do something about it. The problem was continuity and thinking beyond your own board mandate with the understanding Стр. 10

“ELSA had a life of her own and a sole that we all felt in her spirit. But a sole craves purpose. A purpose to make a difference. A vision.” fuse apology and several days later, we were back in Brussels reviewing the plans. I felt that something was missing. Our aims were clear. In principle, our job was to offer an international experience to the membership, but we all knew that there was so much more to ELSA. Arguably the greatest experience did not come from the activities, but the meetings where they were debated and decided. We had great time doing what we did while our parents paid our ways, but for what reason? This in turns grew into a realisation that ELSA exists beyond its Boards, meetings, parties and activities. ELSA had a life of her own and a sole that we felt in her spirit. But a sole craves purpose. A purpose to make a difference. A vision. With those question in mind and a bit of management consulting aid from our sister organization AISEC, I set about the task to come up with some answers. My attempts to explain the concept of a philosophy statement and the need for it did not go down well with the Board. So started one of the most difficult yet rewarding journeys of my life. The first discussion took place in May


№8

1992 in the form of a hosting our Secretary- ed (this is pre power point – asked you parents). I general, Lenita Lindstorm. I remember the day as didn't pay attention to his sensible advice and walked if it was yesterday. We had straight into a storm. just finished our Board The first thing that Meeting. I sat at the head happened was that Vision: of the table, with the VP I accidentally preSTEP on my right, Pieransented an old draft “A just world in which there is respect for human diggelo Graziani, who sat with spelling errors, nity and cultural diversity.” next to Thesa Prisse, VP which the trainee AA and Lisa Router, VP solicitors representPurpose: Marketing. On my left I ing ELSA England had Bartek Raszkowski, & Wales were quick "To contribute to legal education, to foster mutual unVP S&C, the Treasurer, to point out. ELSA Marielle Matthee and Len- derstanding and to promote social responsibility of law Germany, albeit supstudents and young lawyers." ita. My secretary, Carmen portive, had another Romero, also attended the concern. They were Means: meeting. worried the board So here is what hapwas pushing for an pened. "Fred, we don't "Providing opportunities for law students and young international expanget it. If you are con- lawyers to learn about other cultures and legal systems sion of ELSA. Our fused about what we are in a spirit of critical dialog and scientific co-operation." ties with our US sister supposed to do, consult association had the statutes. And do you "Assisting law students and young lawyers to be inter- grown stronger and nationally minded and professionally skilled." actually know what you on top of that – A are talking about?" they just world (try - A "Encouraging law students and young lawyers to act were right to ask the quesjust Europe – no, I for the good of society" tion and my honest andidn’t think so…). swer would have been The Danes would not really, but that I firmly have none off it. believed that we needed to Most other delegado this. The rationale existed in hearts, not in minds. tions were simply trying to get their heads around The breakthrough in the debate came sooner what my fellow broad members and I were talking than I had expected. Thesa said something along about. Much debate and night time lobbying ensured. the lines of "Well if that's what you want, the vision in the end, agreement was reached, backed up by all should simply read, a just world." Nods around the delegations with ELSA Denmark as one of the most table followed by a quiet sigh of relief from me. The outspoken proponents. conversation had moved on, time to land it. As I look back to this time, 20 years ago, I am I want the vision to be short and easy memo- filled with many happy memories and a realizarable, yet substantive enough to be meaningful. tion. In those final days leading to the adoption "A just world" did not do the job for me. Something of the philosophy statement, we all came to share was missing, so I added, "what about respect for cul- in common goal ; to give purpose and direction to tural diversity" at which point Bartek stepped in and an organisation that we deeply cared for. I sincerely offered up "and human dignity". We proceeded to hope that one day, for the sake of humanity, ELSA spell out purpose and means at subsequent meeting, achieves her goal too – A just world in which there is including a summer get together in Les Diablerets respect for human dignity and cultural diversity. (Switzerland), until we finally arrived at the Autumn ICM in Narum (Belgium) to have the philosophy statement adopted. I remember Bartek cautioning me Source: Synergy magazine. Magazine of The European to prepare for a difficult discussion. He asked if I had Law Students’ Association worked on a speech and had my overhead slides sortСтр. 11


ELSA Uzhgorod Перших леді було багато, але лише одна з них удостоїлась титулу «першої леді всього світу» - Елеонора Рузвельт.

Улюблена бабуся Америки, як її ще інколи називають, була однією з найбільш шанованих людей двадцятого сторіччя і невичерпним джерелом натхнення для своїх наступниць. Із сором’язливої, незграбної дитини, якій катастрофічно не вистачало тепла та любові, Елеонора перетворилася на жінку з великою чутливістю до знедолених. Її постійна робота щодо покращення життя страждаючих, зробила її однією з найулюбленіших, і протягом декількох років, - однією з найбільш шанованих жінок її покоління. Вона народилася в НьюЙорку 11 жовтня 1884. Племінниці Тедді Рузвельта (президентреспубліканець з 1901 по 1909 р.р.) були відомі всі плюси багатства і слави. Її мати, незрівнянно гарна жінка, була у відчаї, що її донька Елеонара не є привабливою, одного разу вона сказала: Стр. 12

“Ми кличемо її “Бабусею”, вона смішна дівчинка”. До самої доньки мати якось звернулася з такими словами: “Ти не можеш хизуватися своєю привабливістю, тому тобі потрібно “брати” манерами”. Коли Елеонорі виповнилося вісім, її мати померла від дифтерії, через рік після смерті матері молодший брат Елеонори також помер. Батько не витримав такої кількості втрат і в 10 років дівчинка залишилась круглою сиротою. Її біограф Доріс Кірнс Гудвін зазначав, що пережиті в дитинстві багаточисленні нещастя зробили Елеонор на все життя жертвою депресій, вселили в неї почуття невпевненості та комплекс неповноцінності. Невідомо як би склалася доля Елеонори, якби її бабуся не відправила в пансіон “Елленсвуд” в Англії. Саме там дівчинка знайшла материнську любов, яку їй подарувала господарка пансіонату. Повернувшись до Нью-Йорку, Елеонор почала викладати танці та фізкультуру дітям емігрантів.

“Я завжди була готова дати пояснення, але ніколи не вибачалась, якщо робила те, що вважала правильним” Згодом, майбутня перша леді, зустріла свого далекого родича Франкліна Рузвельта. Його зацікавила дівчина з щирими манерами, нетиповими для того часу. Мати Франкліна була категорично проти весілля, тому всілякими способами намагалася його “зірвати”. Не дивлячись на всі перешкоди, молода пара побра-

лася в 1905 році. Сара, мати Франкліна, заборонила Елеонорі займатись громадською діяльністю, так як вона могла занести бактерії, шкідливі для здоров’я дітей. В той час як Елеонора дивилась за дітьми, Франклін закладав фундамент своєї стрімкої політичної кар’єри. В 1916 році він був обраний до сенату НьюЙорка та отримав посаду міністра військово-морського флоту. Через раптову хворобу чоловіка Елеонора почала більш активно займатись громадською діяльністю. Вона була, в буквальному розуміння, очима і вухами чоловіка, представляла його на заходах та потім звітувала про хід справ. 1928 рік став для сім’ї Рузвельт знаменним: Франклін став губернатором штату Нью-Йорк, Елеонора познайомилась із журналісткою Лорін Хікок. Вони провели багато часу разом під час передвиборчої агітації та виявили, що в них багато спільного. Привязаність, любов та підтримка—все це Елеонор знайшла в Лорін. А в 1933 році, коли Франклін став президентом, платонічна любов жінок переросла у фізичну. Лорін звільнила першу леді від сексуальних комплексів. В березні 1934 року Елеонор і Лорін провели деякий час в заміському будиночку першої леді. Повернувшись в Білий дім, Елеонора написала: “Я розклала у вітальні твої фотографії і тепер весь час дивлюся на них. Я не можу поцілувати тебе, тому цілую їх, бажаючи тобі доброго ранку та доброї ночі.” Лорін порадила Елеонор змінити традиційну роль першої леді, яка почала писати хроніку свого щоденного життя в Білому домі, чимало газет друкували їх в


№8

рубриці “Мій день”. “Ти навчила мене більшому, ніж знала сама—писала Елеонора подрузі, - Ти зробила мене справжньою особистістю, адже я так хотіла бути гідною тебе. . .” Їх відносини стали більш важливими для Елеонори, коли пішов другий рік перебування Франкліна на посаді президента. У Білому домі в нього з’явилась коханка, Міссі ЛеХанд, з якою його бачили частіше ніж з дружиною. Тоді Елеонора поселила Лорін в Білому домі. Нетрадиційні відносини першої леді викликали цікавість суспільства та викликали чимало пліток. Проте зв’язки Елеонори серед жінокжурналісток надали можливість

переконати громадську спільноту в тому, що плітки розповсюджують політичні опоненти Рузвельта.

“Силу, сміливість та впевненість набувають тоді, коли дивляться страху прямо у вічі. Треба робити те, чого, здавалося б, ви зробити не зможете.”

ла «тиху революцію» у Білому Домі. У 1940-х роках вона стала одним із засновників громадської організації Freedom House та брала учать у створенні ООН. Після смерті Франкліна Рузвельт, президент Гаррі Трумен призначив Елеонору Рузвельт делегатом в Асамблеї ООН. З 1945 по 1951 рік вона очолювала Комісію Організації Об'єднаних Націй з прав людини та Комітет із захисту прав жінок при Адміністрації Джона Кеннеді. І це в той час, коли найвища посада, на яку могла розраховувати жінка, була посада секретар. У 1950-х роках Елеонора Рузвельт як і раніше знаходилась у сфері політики, була одним з лідерів ліберальної фракції Демократичної партії. У 1961 році на прохання президента Джона Кеннеді вона знову стала одним з представників США на п'ятнадцятій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Померла Елеонора Рузвельт 7 листопада 1962 року в НьюЙорку.

По мірі зростання впливу та слави Елеонори, вона перестала бути залежною від подругижурналістки, та в її житті почали з’являтись інші жінки. Хоча Лорін продовжувала жити в Білому домі, з Елеонор вони бачились набагато рідше. Їх роман завершився, але спільно розпочата справа продовжувала жити. Дружина Франкліна Рузвельта використовувала статус «першої леді» для Але, можливо, головне допропаганди ідей сягнення Елеонори Рузвельт руху за громадян- полягало в тому, що вона сфоські права. Її актив- рмувала нове уявлення про на громадська діяльність викликала “Great minds discuss гостру критику зі сторони політичideas, average minds них опонентів Рузdiscuss events, small вельта, які вважали minds discuss її поведінку просто скандальною. Здаpeople.” валось, Елеонора Рузвельт розпочаАвтор Пшеницька Галина

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА тел. 0501581242 Стр. 13


ELSA Uzhgorod

Санта Клаус -… злочинець?!

У період зимових свят основним героєм, без якого не може бути й мови про новорічний настрій чи відчуття свята є Дід Мороз, чи як тепер його модно називати – Санта Клаус… Діти і навіть дорослі, хай вони в цьому і не зізнаються, вважають його покровителем Нового року, який здатен виконати всі їхні найзаповітніші мрії та потаємні бажання. Він живе в Лапландії і щороку у Новорічну ніч дарує дітям і дорослим чудо та казку, розносячи по світу щастя для кожного. Чудовий Санта, який про всіх пам’ятає та дбає … Чи такий він уже й чудовий? Стр. 14

Ральф Уолдо Емерсон казав : «Хороша людина не повинна дуже чітко дотримуватися законів». Хоча ця думка і є цікавою з точки зору філософії та моралі, проте вона точно суперечить думці юристів, які завжди повинні спостерігати/наглядати за дотриманням норм права, та карати тих, хто його порушує, не дивлячись на суб’єктів правопорушення. Отож, кожного року Санта Клаус сідає у свої чарівні сани і з самої Лапландії везе подарунки, які цілий рік готували його помічники – ельфи. Поки дітки міцно сплять у своїх ліжечках, він кладе подарунки під ялинку, і кожен отримає що заслужив. Санта ж бо знає! Він спостерігав за Вами цілий рік… Приємна казочка, чи не так?! У тому й справа, що не так. Це не просто казка! це цілий набір порушених прав людини і громадянина, передбачених Конституцією України, а також перелік злочинів, чітко зазначених в Кримінальному кодексі. Отож, давайте по порядку… Подарунки Санта Клаус везе нам з Лапландії. А як тоді на рахунок правил міжнародних

польотів?! Навряд чи в оленів є ліцензії пілотів чи дозволи на виконання польотів. Згідно ст.334 Кримінального кодексу України вліт в Україну або виліт з України без відповідного дозволу, а також недодержання зазначених у дозволі маршрутів, місць посадки, повітряних трас, коридорів або ешелонів тягне за собою кримінальну відповідальність і карається позбавленням волі до п’яти років. Враховуючи кількість жителів планети Земля, обсяг подарунків та їхню різноманітність, ми спокійно можемо говорити про такий злочин як контрабанда, за якого Санта також може поплатитися свободою. Щоб сильно не лякати Санту Кримінальним кодексом, бо навіть звучить страшно, можемо поглянути у Конституцію. Так от, стаття 30 гарантує кожному право на недоторканність житла, яке Санта Клаус кожного року впевнено порушує. Стаття 32 забезпечує кожному з нас право на приватність : «Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди». З огляду на те, що Санта цілий рік за нами спостерігає і записує всіх до свого великого Білого чи Чорного списку, то він прямо порушує ваше право. Так і знайте, що згідно Конституції, ви маєте повне право ознайомитися з усіма даними, які в Нього знаходяться за всі роки вашого життя, якщо звичайно не побоїтеся… А ще згадайте той факт, що ви кожного року отримували


№8

різні подарунки. Ви завжди сумнівалися у тому чи все-все бачив Санта, коли ваша молодша сестра отримувала цілу коробку цукерок, а ви всього лише плитку шоколаду і в’язані шкарпетки… Це Санта обмежував ваше право на рівність, яке в Конституції, до речі, передбачено статтею 24. І головне, ви колись задумувались про долю бідних ельфів?! Оленів давайте вже оминемо, а то вони самі собою дивні

тварини. Ельфи цілий рік працюють для того, щоб цей дід з білою бородою здійснив одного вечора навколосвітню подорож, напився молока і наївся смачних печеньок, і при тому, він – герой, а бідні ельфи - батраки без відпустки і жодних премій! І це називається свято… А як свобода, рівність і справедливість?! От і готове вам повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень.

Але в будь-яком разі, щоб не підказувала Вам Ваша юридична інтуїція, раз у році, дозвольте собі забути про норми права і просто повірте у казку. Санта про Вас не забуде… P.S. А якщо забуде, сміливо звертайтесь до міліції. Вашу заяву обов’язково зареєструють.

Автор Катерина Керецман

YOU don't have enough money to learn English, but You want to know it? Welcome to our club! We are waiting for You! Once or twice a week we will meet and just speak English. You will be excited, of course, learning English with us! More information http://vk.com/elsauzenglish EVERYTHING IS IN YOUR HANDS!!! Стр. 15


ELSA Uzhgorod

ELSA (The European Law Students' Association) — це міжнародна, незалежна, неполітична та неприбуткова організація, що об'єднує студенів-правників та молодих юристів, що зацікавлені в науковому та особистому вдосконаленні. Організація надає ідеальну базу для розвитку їхніх навиків, здобуття нових знань і спілкування з студентами права та юристами з усієї Європи. Сьогодні вона є однією з найбільших незалежних студентських організацій і представлена у більш ніж 200 правничих факультетах в 42 країнах Європи, членами якої є 30 000 студентів та молодих юристів. Через своєю діяльність та співпрацю з міжнародною спільнотою ELSA отримала спеціальний статус в кількох міжнародних організаціях: Спеціальний консультативний статус у Економічній і Соціальній Раді (ООН ЕКОСОР); Консультативний статус категорії «С» в ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО); Консультативний статус Комісії ООН з міжнародного торгового права (ЮНСІТРАЛ); Статус учасника у Раді Європі; Статус спостерігача у Всесвітній організації інтелектуальної власності; Договір про співпрацю з Комісаром ООН з прав біженців; Бенефіціарій грантів Європейської Комісії.

http://vk.com/elsauzhhorod http://vk.com/elsa_uzhgorod http://www.elsa-uz.tk

Ордер Випуск №8  

Друковане видання МГО "ЕЛСА Ужгород"