Page 1

Pagina 1:ACces 3 29/05/2011 16:34 Page 1

Numărul 5

IuNIE 2011

tIraj: 2500

zIar luNar studENţEsc

s E d I s t r I b u I E g r at u I t

Ultimele emoții pentru studenții din anii terminali La ce trebuie să fi atent la sfârșit de semestru? PAG 3

Studenții reprezentanți Noua metodă de alegere PAG 3

Festivitatea absolvirii a adus lacrimi pe fețele emoționate ale studenților din anii terminali. Pentru ei, sfârșitul acestui an universitar a însemnat totodată încheierea unui ciclu important, încununarea eforturilor din nopțile lungi ale sesiunii și răsplata

sacrificilor depuse. Îmbrăcați în tradiționalele robe, însoțiți de părinți și prieteni, ei s-au prezentat triumfători la cel ce urma să fie cel mai plăcut curs din anii studenției. Alături de noua generație de absolvenți ai Facultății de Automatică și Calcu-

latoare din cadrul UPT au stat și profesorii care, pe parcursul acestor ani le-au fost aproape atât la bine cât și la rău. Vă urăm mult noroc în continuare. Felicitări tuturor!

Procesul Bologna ne face mai mobili PAG 9

Redacția ziarului ACces

International Student Week in Timișoara În perioada 18-27 iulie 2011, Liga AC organizează festivalul International Student Week in Timișoara care va aduce în orașul de pe Bega 200 de studenți din peste 40 de țări. Cu ocazia împlinirii a 18 ani de la prima ediție, ISWinT oferă participanților

oportunitatea de a petrece 10 zile de neuitat în Timișoara, de a-și face prieteni din cele mai variate colțuri ale lumii și de a cunoaște puțin din cultura locală. Tema de anul acesta - „Celebrate Innovation. Keep Tradition” - promovează prin intermediul atelierelor de lucru des-

fășurate ideea de a aprecia inovația fără a neglija tradiția. Suntem convinși că ediția acesta va aduce un plus de multiculturalitate societății timișorene. Pentru înscrieri și mai multe detalii accesați www.iswint.ro

Interviu Emilian POPOVICI despreTimișoara, capitală culturală PAG 16


pagina 2:pagina 2 29/05/2011 16:33 Page 1

2 Numărul 5

Iunie 2011

Înaintea furtunii! 12 dascăli timișoreni premiați la Cât efort poate îndura omul? Cum e oare să îți simți carnea întărindu-se încet încet în jurul oaselor? Nu e destul să strângi din pumni, să bați în masă, și să zici că de mâine... „Voi face mai bine, de mâine mă voi schimba!” În noaptea întunecată nu se va auzi un strigăt de victorie: „Gata, știu!”, sau poate da, dar nu va fi îndeajuns...

Eroi? Vise? Idealuri? Nimic nu mai contează când îndrept privirea asupra acelui obiectiv lumesc. Eu îl obțin, iar azi va fi bine... azi va fi soare... un ultim efort, o ultimă strofocare și liniște... O oră, un minut am liniște! După care reiau ciclul, din nou turat la maxim. Cât de multe poți învăța de la o zi ploiasă când nu poți face nimic? O oră de meditație poate fi cel mai bun lucru pe care norocul ți-l poate da.

Gala Profesorului Bologna 2011

Gala Profesorului Bologna a avut 103 laureați, dintre care 12 sunt timișoreni Gala Profesorului Bologna a special, căruia îi datoarează o avut în acest an 103 de laureați, alegere crucială, o descoperire endintre care 12 sunt din Timișoara tuziastă, un dascăl care și-a pus amprenta asupra vieții lui. Cel mai A patra ediţie a Galei Profe- adesea, lucrurile autentice pe care le sorului Bologna a venit cu noutăţi purtăm cu noi sunt chiar persoanele în acest an. După București, Sibiu și speciale cu care ne înconjurăm. Timișoara a venit rândul Clujului să găzduiască evenimentul. Pentru Cine e profesorul Bologna? Orice dascăl care poate depăși prima dată, acesta s-a desfăşurat pe parcursul a două zile şi a inclus o se- granițele disciplinei pe care o predă, siune plenară, workshopuri şi de- care își învață studenții să învețe și sigur, mult aşteptata gală. În cadrul care le deschide drumuri pline de

miați; dascălii timișoreni laureați au fost în număr de 12. Printre aceștia se numără Matusz Petru, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara, Gavreliuc Alin, Universitatea de Vest Timișoara, Stanciu Antonius, Univesitatea Politehnica Timișoara și Hedrea Ciprian, Universitatea Politehnica Timișoara. Beneficile pe termen lung ale proiectului încep să se vadă: din ce în ce mai multi studenți se implică

succes. Ghidaţi de criterii bine stabilite, studenţi din toată ţara au participat la workshopuri în care au învăţat ce anume trebuie observat și care sunt aspectele ce trebuie urmărite în acest proces.

și promovează dascălii pe care îi consideră valoroși.

Nimic nu te pregătește pentru neprevăzut. În fața furtunii nu ești decât tu! Cunoștințe? nu vor conta! … Optimismul? nu va fi mereu acolo … Tot ce rămâne este intuiția, voința... În final toți vom fi testați, toți va trebui să punem la rampă tot ce am învățat, dar mai important decât atât: tot ceea ce suntem. Și când ceea ce ești va fi redus la atributele tale, vei fi onoare? vei fi cinste? vei fi admirație? oare... umilință? Ștefan SĂNĂTESCU

Etapele oricărui proiect: Entuziasm Panică Disperare Căutarea vinovaților Pedepsirea celor nevinovați Premierea celor neimplicați Acest cod QR vă îndrumă spre site-ul nostru:

acces.ligaac.ro

festivității, un tânăr din Constanţa a ţinut un discurs despre viziunea elevilor asupra profesorilor universitari, el fiind și câștigătorul concursului național de eseuri. Proiect construit pe conceptul de „învățământ centrat pe student”, Gala Profesorului Bologna premiază oamenii care aduc un plus de valoare educației din România. Fiecare dintre noi are un profesor

Deși au întâmpinat dificultăți, membrii Organizației Studenților din Universitatea Babes-Bolyai s-au ridicat la nivelul așteptărilor, organizând una dintre cele mai reușite ediții ale evenimentului marca ”Profi tari” dinTimișoara Dintre cei 412 de profesori ANOSR. Felicitări! ANOSR nominalizaţi, numai 103 au fost pre-

COLECTIVUL DE REDACŢIE ISSN 2069 - 7171 Redactor Şef: Alex DRĂGhICI Redactor Şef-Adjunct: Roxana RADU Redactori/Editori:

Adrian BLEDEA Cătălin IAPĂ Silvana FOLOGEA Ligia GAŞPAR Iulia GULEA Manuela MILLIM Laura MITRICIOIU-BUȘE Oana MOLCUȚ Valentin OROS Anca SÎRBU Virgil TĂNASE

Editori: Florin COTORANU Monica PREPELIȚĂ Tehnoredactori: horea JUDEU Ștefan SĂNĂTESCU Director de marketing: Iulia GULEA Director de distribuție: Ștefan SĂNĂTESCU Web: acces.ligaac.ro E-mail: acces@ligaac.ro Colectivul de redacție este format din membri ai Ligii AC.


Pagina 3:Pagina1 29/05/2011 16:31 Page 1

3

ACces

Numărul 5

Iunie 2011

Reprezentanții studenților Ca urmare a promulgării Legii Educației Naționale s-a modificat

și procedura de alegere a studenților reprezentanți din cadrul UPT.

Examenul de licență S-au stabilit datele pentru susținerea examenului de licență la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Astfel, în 21 iunie va avea loc examenul scris, urmând ca în datele de 27-28 iunie să se susțină prezentările proiectelor de licență.

Vă voi expune pe scurt modul de alegere prevăzut în noul regulament. Studenții consilieri, cei care reprezintă studenții din fiecare facultate, vor fi aleși de către toți studenții din facultatea respectivă prin vot universal, direct și secret. Liga studenților din fiecare facultate este responsabilă cu organizarea alegerilor dar și cu delegarea unui student consilier. Numărul studenților consilieri reprezintă 25% din conducerea unei facultăți, având drept de vot pentru orice decizie. Studenții senatori Studenții senatori, reprezentanții tuturor studenților din Universitate, sunt aleși pe facultăți în același mod ca și studenții consilieri:

Sigur te interesează!

Burse speciale și ajutoare sociale În fiecare an UPT acordă din fonduri proprii burse speciale și ajutoare sociale, ca supliment la bursele de studiu sau sociale. Listele cu studenții care beneficiază de ele sunt afișate pe site-ul www.cics.upt.ro, site-ul Centrului de Informare și Consiliere al Studenților. Pe site găsiți de asemenea și alte anunțuri de interes. Materii opționale de la Universitatea de Medicină și Farmacie de către toți studenții din facultate. În UPT avem un număr de 17 studenți senatori dintre care obligatoriu un student la masterat si un student la doctorat. Cei doi, împreună cu 3

studenți senatori din totalul de 15 sunt delegați de către COSPol – Convenția Organizațiilor Studențești din Politehnică. Cătălin IAPĂ

La ce trebuie să fii atent? Aspecte importante din regulamentul UPT de luat în seamă în această perioadă

Drepturile și obligațile tale în sesiune La toate probele de evaluare, studenţii au obligaţia de a se legitima cu carnetul de student şi de a prezenta acest carnet titularului de disciplină, în vederea consemnării notei finale, indiferent dacă aceasta este de promovare sau nu.

nota pe care a obţinut-o. În acest caz, dacă noua notă este mai mare decât prima, atunci se ia în considerare, altfel, se ignoră. Recontractările pentru mărirea notei se fac în regim fără taxă. În contextul recontractării, notele de promovare obținute de student la activitatea pe parcurs, examene parţiale, examene integrale, Nepromovarea unei discipline colocvii sau proiecte se recunosc în cadrul unui an universitar implică fără nici o condiţionare. recontractarea ei, începând din anul universitar imediat următor, în Condiții pentru sesiunea de fiecare an, până la promovare. Re- toamnă contractarea se face cu taxă punctuAu dreptul de participare la seală, pe disciplină, reprezentând o siunea de toamnă doar studenţii care cotă parte din taxa de studiu anuală la finele sesiunii 4 (programarea 2 a a regimului cu taxă, proporţională examenelor pentru probele aferente cu ponderea pe care creditele disci- disciplinelor din semestrului II ) toplinei o au în creditajul anual nomi- talizează în contul anului de studiu nal (60); pe care îl urmează minimum 30-x Disciplinele se pot recontracta credite, unde x este numărul de şi în cazul în care sunt promovate, credite aferente practicii în acel an, dar studentul nu este satisfăcut de în cazul anilor de studiu neterminali.

Începând cu anul universitar 2011-2012 studenții Universității „Politehnica” din Timișoara vor putea parcurge materii opționale sau facultative de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara în mod gratuit, ca urmare a unei decizii din cadrul Consorțiului Universitar dintre Politehnică și Medicină. În cazul materiilor opționlale, numărul de credite va fi luat în calcul la cele 60 de credite/an universitar necesare, însă pentru a putea contracta o materie opțională trebuie aprobarea facultății. Poate fi urmat orice număr de materii facultative, acestea urmând să fie menționate în foaia matricolă și suplimentul la diploma de finalizare a studiilor. Metoda de alegere a rectorului

Neîndeplinirea acestei condiţii conduce automat, mai puţin în cazurile în care se beneficiază de întreruperea studiilor, la exmatriculare. În cazul anilor terminali, toate programările probelor aferente disciplinelor din semestrul II vor fi planificate cel târziu cu două săptămâni înaintea examenului de finalizare a studiilor. Promovezi? Un an de studiu neterminal este promovat atunci când totalul creditelor obţinute prin promovarea de discipline din planul său de învăţământ este mai mare sau egal cu 40. Posibilitatea de promovare cu un deficit de până la 20 credite raportat la cele 60 credite nominale este prevăzută cu titlu de derogare. Roxana RADU

În universitățiile din România, în perioada decembrie 2011 - martie 2012, vor avea loc alegeri pentru conducerea acestora. Desemnarea Rectorului se poate face prin două metode: concurs public sau alegeri universale. În cazul concursului public va exista o echipă de 12 persoane, 6 din Universitate, 6 din afara universității care au datoria alegerii persoanei potrivite pentru această funcție. În cazul alegerilor universale, noul rector va fi desemnat prin vot secret și direct de către cadrele didactice din universitate și studenții consilieri. În data de 23 iunie 2011 va avea loc referendumul de desemnare a metodei de alegere a rectorului în Universitatea „Politehnica” din Timișoara. Au drept de vot la acest referendum cadrele didactice și de cercetare și studenții consilieri. Pentru informare vor avea loc trei dezbateri: în 2 iunie la ora 14:00 în Sala D1 din Corpul Electro, în 9 iunie ora 13:00 în sala 150 din Mecanică, iar cea de-a treia în 9 iunie ora 14:00 în sala CA1 de la Construcții. La una dintre dezbateri și-a exprimat intenția de a veni si Ministrul Educației Daniel FUNERIU.


pagina 4:pagina 2 29/05/2011 16:30 Page 1

4 Numărul 5

Iunie 2011

Taberele studențești de vară 2011

Studenții vor beneficia în această vară de tabere atât la munte, cât și la mare, prin intermediul ANST Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România- ANOSR anunță că metodologia de acordare a taberelor studențești de vară este finalizată și va fi transmisă catre universități luni, 23 mai. Până la data de 1 iunie aceasta va fi publicată pe site-ul fiecarei instituții de învățământ. Spre deosebire de anii anteriori, anul acesta taberele vor fi tematice, iar un sejur va dura 5 zile și nu 7 ca în trecut. Taberele tematice presupun ca un numar de 18-20 de ore din totalul sejurului să fie organizat sub forma training-urilor sau a sesiunilor ce vor avea una din următoarele forme: antreprenoriat, voluntariat, comunicare, leadership, public speaking, cultură organizațională, formare de formatori, formare de animatori, implicare civică, activități sanitare, sport, scufundări, alpinism, echitație. Întrucât s-au desfășurat prin intermediul Caselor de Cultură ale Studenților, până în data de 17 mai CCS-urile au desfășurat consultări cu organizațiile studențești de la nivel local pentru a decide împreună asupra tematicii de tabără. De asemenea, începând cu anul

Exprimă-te!

Sugestii și reclamații:

Idee de articol:

Nume (eventual și facultate):

Ai idei bune dar nu știi cum să le folosești? Nu le ține doar pentru tine! Noi îți dăm ocazia să-ți exprimi creativitatea! Tot ce trebuie să faci este să ne dai o idee de articol care ți-ar plăcea să fie publicat și să nu ratezi următorul număr de ACces! De asemenea, poți scrie chiar tu un articol care să apară în numărul următor al ziarului!.Trebuie doar să îl pui in cutia poștală a Ligii AC, care este situată în holul de la intrarea în corpul Electro Deoarece suntem o redacție deschisă la feedback, te rugăm să completezi formularul alăturat în cazul în care ai orice obiecție, sugestie sau nelămurire. Talonul trebuie depus în locația menționată mai sus.

Acest cod QR vă îndrumă spre site-ul www.iswint.ro

acesta, un procent din totalul locurilor în tabere va fi acordat studenților care reprezintă cazuri sociale, proveniți din medii sociale dezavantajate, din centre de plasament sau din casele de copii. Cererile tip pentru un loc în tabără se vor putea găsi la secretariatele facultăților, unde se vor depune în perioada 2-13 iunie. În data de 20 iunie se vor întruni comisii pentru soluționarea contestațiilor, iar între 22 și 24 iunie studenții eligibili pentru un loc de tabără se vor întâlni cu comisiile formate la nivelul facultăților pentru a alege una din locațiile dorite, dar și perioada aferentă. De asemenea, nu va exista bilet în format fizic, studenții prezentandu-se la locația de tabără cu buletinul și legitimația de student. Prima serie de tabere va începe in jurul datei de 15 iulie, iar în ceea ce privește locațiile, acestea sunt momentan necunoscute, licitațiile pentru ele fiind încă neefectuate. Pentru mai multe detalii accesați site-ul www.anosr.ro sursa www.anosr.ro


Pagina 5:Pagina1 29/05/2011 16:30 Page 1

5

ACces

Numărul 5

Iunie 2011

Cum să te joci sănătos Ai fi crezut vreodată că ai putea să te joci pe calculator în așa fel încât să nu îți pericliteze sănătatea sub nici o formă? Deși este o acțiune controversată din punct de vedere al sănătății, joaca virtuală poate fi abordată într-un mod responsabil astfel încât să fie plăcută și să nu dăuneze individului din punct de vedere fizic sau psihic. Abordez subiectul din mai multe puncte de vedere, primul dintre ele fiind viziunea fizică asupra gaming-ului. Este imperativ ca jucătorul să nu se rănească (în special pe termen lung), din acest motiv este indicată adoptarea unei poziții corespunzătoare.

Mâinile trebuie să fie ușor lăsate pe tastatură, sprijinite pe partea de jos a palmei, iar accesul la taste să fie făcut cu degetele cât se poate de întinse, pentru a nu fi forțată încheietura. Umerii și brațele trebuie să fie relaxate, întro poziție naturală și confortabilă. Spatele drept! … sunt cuvinte pe care le auzeam eu însumi de multe ori; într-adevăr, este esențială adoptarea unei poziții confortabile pe scaun sau, dacă este posibilă, întinderea pe o canapea, altfel se simte uzura coloanei vertebrale prea rapid. În funcție de luminozitatea ecranului, distanța pe care ar trebui să o avem de la el este de până la patru ori diagonala sa (imposibil bineînțeles), premisă suficientă pentru a intui că luminozitatea prea mare a ecranului va forța ochiul. Pe lângă acest aspect, mai avem și factorul timpului de expunere în fața monitorului care, dacă este tratat cu indiferență, ne poate obosi până în punctul în care nu ne mai putem

Revoluția fotografică! De curând, s-a produs următorul pas în arta fotografiei: cinemagraful Pentru că amintirile reprezintă o parte importantă din viața noastră, acum avem un nou mod de a le păstra vii în adevăratul sens al cuvântului: fotografiile mișcătoare. Un fotograf din New York prezintă cu ingeniozitate o nouă formă de artă grafică – fotografiile în mișcare, adică ceva între poze și videoclip realizate cu ajutorul unui programator web. Pozele sunt defapt niște GIF-uri animate, care însă aduc efecte noi în arta fotografică, potrivite pentru orice ramă foto digitală. Fiind evidențiate anumite elemente din fotografie prin mișcare, atenția cititorului este captată în totalitate de efectul straniu produs în „cinemagraphs”. Laura MITRICIOIU-BUȘE

concentra deloc. Pauzele sunt importante! Amintiți-vă mereu că o dată pe oră ar trebui să luați câte o pauză de 10 minute pentru a deconecta sistemul nostru de la contactul cu mediul virtual din fața noastră. Sper să vă fie de ajutor!

Ștefan SĂNĂTESCU

Puțin turism: minunatele saline românești Cu toții știm că România este o țară frumoasă cu multe locuri minunate, cunoscute sau mai puțin cunoscute. Vă prezentăm în continuare lumea clorurii de sodiu și minunile pe care aceasta le crează. România se poate remarca printre cele mai atractive destinaţii turistice, datorită potenţialului natural existent. Stabile în timp, cu un microclimat constant, aceste palate de sare cu aerosoli salini, ce au efecte terapeutice asupra sănătăţii, constituie locuri cu condiţii ideale pentru amenajarea de trasee turistice.

-Salina Turda (Cluj)

Salina Turda Salina Turda este probabil cea mai celebră destinaţie a turiştilor ce vizitează localitatea Turda. Această mină datează încă din perioada romanilor şi a fost unul dintre motivele pentru care localitatea sa dezvoltat vertiginos şi după retragerea romanilor din Dacia. În interiorul salinelor există comSalina Turda este compusă din: Mina plexuri moderne de sănătate ce valorifică potenţialul microclimatului specific, complexuri de recreare cu spaţii amenajate pentru desfăşurarea concursurilor sportive naţionale şi internaţionale, locuri de joacă pentru copii, locaşe de cult. Societatea Naţională a Sării a dezvoltat turismul în cinci din cele şapte saline din România, fiind de altfel şi singurul producător de sare intern. Saline cunoscute în România: -Salina Cacica (Suceava) -Salina Slănic (Bucureşti - Ploieşti) -Salina Ocna Dej (Dej) -Salina Praid (Harghita) -Salina Târgu Ocna (Bacău)

Rudolf, Mina Ghizela, Mina Terezia, Galeria Franz Josef.

stânga şi o luaţi pe drumul recent asfaltat care duce la noua intrare a Salinei Turda.

Accesul în Salina Turda Se realizează pe noua intrare din zona Durgău dată în funcţiune odată cu renovarea Salinei.Pentru a ajunge în zona Durgău trebuie să intraţi în centru iar la sensul giratoriu (cel cu "lebede") o luaţi la stânga. Dinspre Cluj, urcaţi serpentinele, iar la coama dealului viraţi la

Program de vizitare: - în perioada 1 mai - 31 octombrie: 9-15 (ultima intrare); - în perioada 1 noiembrie - 30 aprilie: 913.30 (ultima intrare); Salina Turda este deschisă de luni până duminică! Se recomandă îmbrăcăminte adecvată (pentru 10-12 grade Celsius). Este utilă o sursă de lumină mobilă cu toate că mina este iluminată integral. Preţ: În primăvara anului 2011, preţul de intrare era de 15 lei bilet întreg şi 8 lei bilet cu reducere pentru copiii de la 3 ani până la student care dovedeşte calitatea cu un act. Se fac abonamente cu plată anticipată pe minim 7 zile. În zona Durgău unde este intrarea nouă în salină, există un ştrand cu 2 lacuri sărate unde se va putea face baie. Adrian BLEDEA


Pagina 6:Pagina6 29/05/2011 16:29 Page 1

6 Numărul 5

Iunie 2011

Timișoara: 18 ani de unificare a diversității Cel mai mare festival studențesc din sud-estul Europei aduce sute de participanți internaționali în orașul nostru International Student Week in Timișoara – ISWinT - este un festival internaţional care adună în fiecare an studenţi din peste 40 de ţări ale lumii. El reprezintă, cu siguranță, cel mai longeviv şi cel mai mare proiect pe care Liga AC îl organizează.

Inovaţia este un punct de cotitură în munca noastră. Încercăm să aducem diversitate în toate activităţile pe care le pregătim, fără a ignora însă tradiţile. Munca în echipă, pe lângă faptul că dezvoltă aptitudinile participanţilor, are şi rolul de a schimba eventualele idei preconcepute în legatură cu o anumită cultură. Experienţa ISWinT-ul a început ca un vis, o idee îndrăzneaţă a pe care o putem deprinde din vasta cultură românească unor studenţi care au crezut în conceptul de unitate, mul- poate avea un rol de o valoare incomensurabilă în viaţa ticulturalitate şi prietenie între popoare. Acest vis îl împărtăşim şi noi, iar acum e şansa noastră să visăm că putem schimba mentalitățile societăţii în care trăim, aducând inovaţie prin tradiţie. Deşi aceşti termeni sunt aparent în antiteză, ei se pot îmbina armonios, promovând astfel atât Universitatea “Politehnica” cât şi oraşul Timişoara. Cei 18 ani de tradiţie şi experienţă ne-au ajutat să transmitem din generaţie în generaţie un concept care ne impulsionează ca în fiecare an să creăm un eveniment cât mai bun. Studenţii au ocazia să cunoască tradiţiile româneşti pe care le vom face astfel cunoscute peste hotare, să lege noi prietenii şi totodată să îşi descopere noi aptitudini.

ce urmeză studenţiei. Astfel putem porni în viaţă cu un bagaj plin nu doar de cunoştinţe, ci şi de experienţe, sentimente şi amintiri. Nici pentru organizatori, nici pentru participanți nu este un simplu proiect: pentru ei ISWinT înseamnă muncă, distracție, prietenie, curiozitate, oboseală, adrenalină. Oana MOLCUȚ

Atenție distribuită - Prichindel Vânătoare de comori Studenții de la Liga AC au demarat un nou proiect pentru studenții din țară umanitar desfășurat în 28 mai, cu ocazia Zilei Copilului O problemă care ni se comunică întotdeauna atunci când e vorba de copii este faptul că jucăriile pe care reușim să le strângem pentru ei trebuie să fie un simbol al atenției noastre, dar să nu ne limităm doar la atât. Alături de aceste mici atenții, trebuie să vină și grija noastră pentru ei, să le arătăm că ne pasă. Astfel, „Prichindel” nu rămâne un proiect desfășurat doar când ne așteptăm să ningă. Ascultând de sfatul celor care ne-au fost alături, rugămintea celor pe care i-am vizitat, precum și părerea oamenilor implicați în proiect, echipa s-a mobilizat pentru organi-

zarea unui eveniment deschis pe 28 Mai la Muzeul Satului. Programul a orbitat în jurul activităților inte-ractive, educative și formative. Am reușit să le oferim o zi de distracție combinată cu o ocazie inedită de a lăsa ceva în urmă: un joc cu o morală semnificativă, o experiență în plus, poate o lecție despre voluntariat. Din nou ne-am afiliat unei „sărbători” - 1 iunie, care a adus laolaltă multe activități de genul celei pe care am organizat-o... dar așa reușim încet, încet să ieșim din cotidian și să privim lumea în care trăim dintr-o altă perspectivă...

Studenții din organizațiile membre ANOSR au petrecut un weekend de neuitat in Timișoara

În weekend-ul 13-15 mai, Liga AC a organizat un proiect de mare anvergură care a adunat studenți din toată țara - Comoara Ligii AC.

brăcaţi în alb cu comori la piept și iați ajutat cu informații, înseamnă că ați participat și voi la concurs. 9 ore de mers pe jos, minim 23 de kilometri pe echipă, soare puternic, probe la aproape fiecare punct cu inAcest concurs constă în echipe diciu și multă, multă distracție. Văzând cât de bine primit este formate din membri ANOSR ce vin la Timișoara pentru a avea o expe- proiectul, Liga AC își propune să îl

Ștefan SĂNĂTESCU

rienţă unică: să lege prietenii şi să cunoască oraşul de pe Bega. Acest proiect a fost la a 4-a ediţie, bucurându-se de un număr tot mai mare de participanţi. Anul acesta s-au înscris 60 de participanţi, dintre care aproximativ 45 erau persoane din afara Timişoarei. Dacă aţi văzut oameni îm-

extindă și pentru bobocii de la AC, să realizeze o competiție ce va face studentul nou să cunoască Timișoara și să îl informeze prin probe de drepturile și obligațiile studentului din Politehnică. Virgil TĂNASE


Pagina 7:Pagina1 29/05/2011 16:29 Page 1

7

ACces

Numărul 5

Iunie 2011

Viața studențească în Danemarca (2)

Continuarea mărturiei daneze începută în numărul trecut al ziarului ACces 4. Cum îți duci traiul săptămânal? Timpul îți va demonstra că nu există o sursă mai bună de bani decât cei câștigați pe mâini proprii în Danemarca. Nu m-am dat cu capul de pereți pentru a mă angaja, dar este destul de greu să găsești ceva plătit bine dacă nu vorbești daneza. Deci, primele șase luni am fost neangajat așa că pot descrie o săptămână din această perioadă. Zilele de iarnă sunt identice. Ai parte de puține activități dacă nu ai bani de consum, iar dacă ești angajat nu ai timp să îți consumi banii. Dimineața la orice oră te trezești, afară este întuneric și te gândești „Mmmm, cred că trebuie să mai dorm”. Realizez oricum că am responsabilități față de școală și mă gândesc la drumul spre școală prin zăpada proaspătă și gerul nordic ce îți suflă pe sub piele „Mmmm, cred că trebuie să mai dorm”. Mă gândesc fugitiv că pot lua autobuzul, dar dacă mai ajung la timp voi avea oare și loc să intru în el „Zzzz....”. Cu ceva întârziere mă prezint la ore, iar profesorul (care este mereu la timp) nu mă mai bagă în seamă pe mine și cei ce mă urmează. În clasă erau deja prezenți cinci colegi (toți danezi). Dacă vrei să calci un danez pe nervi programează o întâlnire și întârzie la ea. Acum sunt sigur că, de fapt vikingii și celții s-au războit pentru că cei din urmă au întârziat la ceaiul de la ora cinci. Fie, odată ajuns la curs mă așez la masă și îmi scot laptopul și fac ceea ce face toată lumea în fiecare zi. Într-o conferință recentă pe internet mi-am întrebat un coleg „Ce cursuri avem mâine?”, iar acesta îmi răspunde „Ca în fiecare zi: Skype, Messenger si Facebook”. Într-adevăr în cele patru-șase ore de cursuri toate ecranele colegilor înfloresc în texte pe Facebook. Foarte interesant de menționat fenomenul orei 12 când e pauză de prânz. Dacă s-a făcut ora 12 fix profesorul se oprește în mijlocul ideii și pleacă să mănânce. Când se întâmplă ca dânsul să nu fie atent la cât este timpul, colegii mei danezi se ridică în timp ce el încă vorbește și ies de la cursuri fără nicio replică. Pe la ora 2-3 dupamiaza mă îndrept spre casă, puțin mai deștept și foarte flămând. Odată ajuns deschid frigiderul din bucătăria comună și înjur tare ca să mă audă vecinii. Cineva îmi mâncase din nou mâncarea. Îmi prepar ceva să îmi potolesc foamea după care caut în buzunare după bani și țigări. Negăsind nici una încep să bat din ușă în ușă în căutarea vreunui samaritean. Mă îndrept spre camera mea și după caz mă apuc de teme sau pierd timpul pe internet. În apropierea orei nouă seara, cineva îmi

bate în ușă. Îmi răspunde la zâmbet cu „Doar dacă ai chef azi că e frig afară”. Desigur că aprob fiind și în interesul meu așa că ne luăm plase și ghiozdane și plecăm spre magazine. De obicei mergem la cele mai cunoscute și destinate studenților (Aldi, Bilka, Netto). Odată ajunși ne asigurăm că angajații sunt plecați, după care ne vedem de drum spre pubele. Eu caut în cea cu pâini, iar prietenul meu găsește niște fructe în alta cu alimente asortate. Ne umplem ghiozdanele de cele necesare și alimente la care nu le găsim vreo utilitate și plecăm înapoi spre cămine. Odată ajunși le spălam ambalajele și umplem frigiderul cu gândul „Oare hoțul ce se aprovizionează de la mine știe originea alimentelor?”. După încă puțin timp irosit îmi pun ceasul și mă culc sperând că voi avea ambiția de a mă trezi următoarea zi la timp. Așa mi se prezintă o zi de rutină în Danemarca. E foarte frig aici. Trei seturi de haine, căciulă, mănuși, fular, bocanci și șoc foarte mare când prin fața ta trece un danez în budigăi și trening care face jogging. În privința felului meu de alimentare îmi este destul de greu să mă fac înțeles. Cu câteva luni înainte de a ajunge în Danemarca îmi întreb bunul meu prieten ce studia deja aici dacă o duce bine din punct de vedere financiar. Mi-a răspuns că nu mai are de multă vreme bani. „Atunci cum cumperi mâncare?” îl întreb eu. „Caut în gunoaie”, îmi răspunse el simplu lăsându-mă total nedumerit de situația lui. Odată ajuns am fost inițiat în acest obicei. Alimentele sunt expirate de o zi, maxim două. Cele ce ne interesează sunt aruncate încă în ambalaj. Afară este mereu un ger potrivit menținerii lor în condiții proaspete. După noroc putem găsi: mere, banane, portocale, pâine, crochete, lapte, carne de pui, vită și porc, prăjituri, ciocolată, etc. Aceste magazine le aruncă când se apropie data expirări pentru a nu risca niște amenzi foarte mari. Spre exemplu în cazul portocalelor, dacă una s-a stricat, toate celelalte cu ea din ambalaj sunt aruncate. Într-una din „expedițiile” mele am fost surprinși de o tânără daneză. Am avut remușcări în timp ce ea se apropia, până ce ne întrebase „A rămas ceva și pentru mine?”. Foarte surprins o întreb de ce o daneză, cu traiul lor de viață, nu se alimentează direct de la magazin, la care ea îmi răspunde „Dacă știi că poți intra pe gratis la un spectacol prin spate, stai să te mai cauți de bani să intri prin față?”. De multe ori în drum spre pubelă am întâlnit alte grupuri de tineri plecând cu plase pline și spunândumi „Mai găsești fructe și pâine”. Maga-

zinele știu că studenții practică asta, iar uneori aliniază alimentele ce sunt în condiții foarte bune în afara pubelelor. Legea nu le permite o generozitate mai oficială. Cândva, în anii trecuți, Germania și Danemarca trimiteau aceste alimente firmelor de caritate din România, iar ele erau distribuite săracilor însă legile noi implementate în interesul sănătății nu mai permit acest lucru. După mândrie fiecare își alege otrava, fie aceasta mâncarea ușor deteriorată din pubelă sau tăria clasei înalte sociale. Într-o zi când inițiasem și eu o persoană în scormonirea pubelelor mi s-a pus o întrebare destul de comică, dar brutal de bună „Și în România cauți în pubele?”. În România patronii magazinelor își scot marfa expirată și și-o păstrează în interese personale sau, se ignoră legea înspre interesele săracilor. În Danemarca acești patroni au un venit ce le asigură un trai ușor de viață deci acestor alimente le este uitat potențialul lor. Fără a mai converti valoarea monetară, este destul de știut că 3000 de coroane îți asigură chiria într-o cameră de apartament de condiții destul de bune. Am lucrat întro firmă ca „janitor” în ultima lună și miam făcut un venit substanțial cu care îmi pot asigura un trai normal, însă m-aș simți ca și cum mi-aș răsfăța viața fără vreun câștig adevărat dacă aș renunța la viața de scormonitor de pubelă. Într-o țară ca Danemarca unde boom-ul economic creează o piaţă enormă de consum vor exista mereu aceste alimente irosite. În toate școlile daneze sunt predate într-un fel sau altul valorile eco-friendly, iar glumele printre cei ce scormonesc e că noi le întărim idealul acolo unde pe ei mândria îi oprește.

experiențe, situații le veți avea cu cei străini. Un prieten psiholog îmi spunea că „Păsările încăpățânate ce nu își părăsesc cuibul suferă imediat de un mare retar în viață”. Curios l-am întrebat care este retarul la care el îmi spuse: „Nu vor învăța niciodată să zboare”. Dacă psihologia nu convinge cititorul atunci poate va lua biologia în considerare care demonstrează că o cuplare între persoane de sânge (cod genetic) cât mai diferit sporește crearea unui individ cât mai sănătos pe când incestul creează un alt retar. Probabil că din comoditate această idee de studiu în străinătate este un lucru fantastic, dar cazurile de mai sus doar demonstrează că este în firea omului să călătorească cât mai departe de originile sale și din experiența proprie recomand și eu asta din plin. De fapt nu pot spune prea bine, dacă recomand Danemarca. Un interviu despre această temă în sine strică în mare parte din magie pentru că marile frumuseți ale vieții mele au avut loc din cauza marilor surprize ale vieții daneze. Spre exemplu, danezii nu prea fac oameni de zăpadă pentru că ziua este prea scurtă iarna și nimeni nu le poate zări măiestria, așa că în schimb adună vreo 30 de bulgări în forma unui dom și aprind o lumânare în el. De asemenea în drum spre lucru era să cad de pe bicicletă când în stânga mea am zărit un pom decorat din trunchi până în vârful crengilor cu suzete. Am oprit de îndată un danez să întreb care este scopul pomului. Aparent danezii își aduc bebelușii la o anumită vârstă în fața acestor copaci și le pun suzeta în copac. Explicația e că pentru binele copilului acesta este nevoit să vadă și să înțeleagă că a venit un moment în viața lui în care viciul lui s-a terminat și că nu este un caz special, suzeta alăturându-se celorlalte. De necrezut câtă împortanță dau acestor mici gesturi cărora nici nu le puteam concepe valoarea până în acel moment. La fel ca acesta există multe obiceiuri și tradiții foarte plăcute de descoperit. Sper că am dat de înțeles „pe scurt” cum decurge admiterea și situația studen-

5. Ce spui, ai făcut o alegere bună? Recomanzi plecatul la studii în străinătate și pentru cititori? Dacă am făcut o alegere bună? Ocolind puțin răspunsul, de fapt orice decizie este ca intrarea într-o relație nouă: ai mari așteptări și totuși nu poți să nu te gândești cum ar fi fost dacă erai cu persoana x sau y. Sunt sigur că sunt încă multe surprize plăcute pe care mi le poate oferi viața aici. Fiecare zi este o provocare dar, la fel în fiecare noapte te simți învingător că ai dus-o la capăt pe mâini proprii. Studenții din străinătate se ajută mereu între ei, deși, cei noi veniți au intenția de a se alătura doar grupurilor din propria nație. Nu faceți această greșeală pentru că cele mai interesante persoane, tului danez. interviu realizat de Virgil TĂNASE


Pagina 8:pagina 2 29/05/2011 16:29 Page 1

8 Numărul 5

Iunie 2011

Ce determină un antivirus să fie bun? Soluțiile disponibile pe piața de IT sunt de o diversitate covârșitoare Ceea ce a început ca o activitate bazată pe curiozitate și pasiune pentru domeniu, s-a transformat încet încet într-o afacere de amploare... Da, vorbesc despre creerea de viruși virtuali. În paralel cu aceasta, la distanță nu prea îndepărtată, este situată dezvoltarea programelor antivirus.

care trăiesc într-un mediu solicitant au nevoie de viteză, dar și de un consum mic de resurse a sistemului lor, motive pentru care un antivirus de top are în componența sa o structură optimizată pentru viteză. Portabilitatea este de asemenea un factor important: să lucreze pe un sistem de operare, dar să fie adaptat pentru o eventuala modificare în cadrul lui. Spațiul mic ocupat ar putea să fie uneori esențial utilizatorului. Un program bun este și un program usor de folosit, cu explicații adecvate și elemente grafice sugestive dar și utile în același timp. Nu în ultimul rând, prețul contează. Fiind un factor determinant de multe ori, rămâne la latitudinea cumpărătorului să ia o decizie bazată pe raportul calitate - preț cel mai convenabil.

Începem prin a defini termenii: un virus este un program care infectează un alt program modificându-i structura și comportamentul astfel încât să producă un rezultat, de obicei, dăunător. Antivirusul în schimb, are rolul de a scana și de a depista aceste modificări produse în sistem, iar astfel blochează accesul acelui program sau îl „vindecă” singur. În primul rând, un antivirus bun este unul care poate recunoaște foarte multe tipuri de amenințări pentru a le trata, dar trebuie să și țină pasul cu Cum să îți iei un antivirus bun? virușii. Cu cât echipa de dezvoltare descoperă și găsește mai repede o semnătură a unui virus, cu Studiază piața și cauta-l pe cel potrivit nevoilor atât sunt mai protejați utilizatorii antivirusului dez- tale. voltat de către aceștia. Ștefan SĂNĂTESCU Performanța e mereu o problemă, iar oamenii

Atac la Windows: Ubuntu 11.04 cu o nouă interfaţă! 28 aprilie a marcat un punct de hotar în lumea open-source

Canonical a lansat ultima versiune de Ubuntu cu nume de cod Natty Narwhal şi ne-a anunțat că „se va da” la Windows.

Ubuntu a învățat din experiența Android, care este și el tot un Linux la origine, și a decis că pe lângă stabilitate, securitate și compatibilitate hardware, care sunt deja verificate pe Ubuntu, a venit vremea ca și interfața să intre în calcul și să ajute Linux să intre în concurență și să prezinte o opțiune serioasă față de Windows. Gerry Car, de la Canonical, a afirmat cât se poate de clar că această versiune are ca scop principal să lupte cu Windows, iar planul lor de marketing va marșa exact în această direcție. Ubuntu 11.04 a învățat multe de la tablete și smartphone-uri, dar completează facilitățile lor cu avantajele implicite ale unui sistem de operare pentru desktop. În plus, multe facilități legate de social networking sunt integrate perfect. Sistemul de multitasking, o caracteristică standard a desktop-urilor, e gândit să te ajute atunci când lucrezi într-o aplicație, dar și primești un mesaj chat, un email sau apare o altfel de întrerupere similară. Interfața Unity, care a fost deja testată pe varianta de Ubuntu destinată netbook-urilor, e intuitivă și simplă, cu o manieră de abordare similară interfețelor de pe smartphone-uri. Ubuntu One ofera 2Gb de stocare de tip Cloud, adică online, distribuită, și vine în plus cu posibilitatea de a partaja și de a face streaming de fișiere media între desktop și deviceuri Android sau iPhone. Ubuntu 11.04 (nume de cod Natty Narwhal) este disponibil și pentru teste direct online, într-un

cloud storage oferit prin intermediul Amazon, așa că îl puteți testa înainte. Iar cei care au un calculator mai vechi cu resurse hardware mai slabe ar putea să fie foarte multumiți de faptul că într-o perioadă în care Microsoft se pregătește să anuleze orice suport pentru Windows XP, apare un Linux cu o intefață grafică decentă care poate rula mult mai bine pe un hardware mai vechi. Ubuntu 11.04 vine și cu iTouch, o librărie avansată care are integrare până la nivelul kernelului, care transformă intefața Ubuntu într-un instrument de lucru mult mai util pentru cei care au ecrane tactile, preferabil multi-gesture. uTouch a fost inclus încă de la Ubuntu 10.10 și suportă o serie destul de lungă de gesturi multiple. Mai mult, un grup francez de dezvoltatori lucrează la o tehnologie denumită GINN, care permite interpretarea inteligentă a gesturilor de pe interfețele touch și transformarea acestora într-o serie de acțiuni relevante pentru aplicațiile și sistemele care nu suportă nativ funcțiile de touch. Dezvoltatorii deja lucrează la 11.10, aka Oneiric Ocelot, care va fi lansat în Octombrie. Alex LAZARCIUC

Apple - o pasăre phoenix modernă Povestea gigantului IT din California

Apple este acum a doua cea mai valoroasă firmă din Statele Unite și cel mai valoros brand. Actualmente produce aparatură electronică de consum public, calculatoare și software. Firma este renumită pentru calculatoarele Macintosh sau Mac-uri, iPod-ul, iPhone-ul și multe altele. Este una dintre cele mai

scufunde încet. Modele multe și scumpe cu diferențe tehnice mici între ele au cam disipat simplicitatea produselor Apple și au făcut vânzările să scadă. Lipsa inovațiilor au făcut ca Apple sa fie în 1997 aproape de faliment. Însă, după o schimbare de conducere a revenit Steve Jobs prin achiziționarea firmei sale, NeXT,

mari firme din lume și cea mai valoroasă firmă de tehnologie înaltă din lume, depășind Microsoft. Dar cum a ajuns aici? Care este secretul ascensiunii Apple? Odată cu 1976, în California, firma a început prin doi prieteni cu orientări către industria tehnologiilor înalte: Steve Jobs și Steve Wozniak. Dintre cei doi, Wozniak se ocupă de latura tehnică, iar Jobs se ocupă de marketing. Totul a început când Jobs a convins o firma să achiziționeze 30 de calculatoare pe care Wozniak urma apoi să le asambleze. Apple I a fost primul produs, unul foarte simplu, din lemn ce părea a fi construit ca și hobby. Tot ce aveai nevoie era o tastatură și un televizor. Fiecare produs costa aproximativ 500 $ și venea gata asamblat. În 1977, Apple introducea modelul Apple II cu un design foarte apropriat de cel al calculatoarelor de astăzi, acesta fiind primul model produs cu un procesor Motorola. Acest model a fost un mare succes, firma ajungând în 1984 să facă o reclamă pentru Superbowl pentru primul din seria celei mai cunoscute mărci Apple: Macintosh. Acesta avea un GUI foarte dezvoltat, orientat pe ferestre cum este actualul Windows. În 1985, Steve Jobs pleacă de la Apple, iar firma avea să se

de la care urma să preia Mac OS/X, sistemul de operare actual din Mac-uri. Imediat după ce se întoarce, Jobs devine din nou CEO-ul firmei și pornește renașterea Apple prin iMac. Acesta avea toate componentele integrate în monitorul CRT. Modelul a fost un mare succes, vânzând aproape un milion de exemplare după primele 6 luni, iar în 2001 Apple dă lovitura cu iPod, produs ce se vinde și astăzi în nenumărate variante, de la el pornind și ideea pentru iPhone. Succesul iPod-ului se concretizează în 2003 când lansează iTunes, un magazin online de muzică pentru iPod. Acesta a ajuns să fie cel mai folosit magazin de descărcat muzică, având peste 5 miliarde de descărcări în Iunie 2008. În 2007, Apple renunță la procesoarele Motorola, trecând pe Intel, iar în 2009 Wall Street Journal a anunțat că Apple își construiește o echipă de ingineri pentru a-și crea propria linie de microprocesoare. Succesul Apple deja este evident. Este pretutindeni. În 2010 și-a depășit până și rivalii de moarte, Microsoft. Totuși, problemele de sănătate ale lui Steve Jobs sunt evidente și rămâne de văzut cum va continua compania pe viitor. Virgil TĂNASE


Pagina 9:Pagina1 29/05/2011 16:28 Page 1

9

ACces

Numărul 5

Iunie 2011

Studiile masterale - care le este rostul? În ultima perioadă au devenit la fel de populare ca și studiile de licență, însă care este situația lor? Aproape fiecare absolvent de facultate va urma studii de master, principalul motiv fiind diploma obținută și speranța că aceasta îl va face mai „angajabil”. Această situație nu este însă cea mai fericită dintr-o serie de motive. Totul începe cu percepția universităților românești care au încropit o mulțime de mastere din fostele studii post-universitare. Desigur, nu este cazul fiecărui program, existând și studii masterale gândite deștept și care sunt într-adevăr folositoare. Urmează reacția proaspătului absolvent de studii de licență care are deja o diplomă în mână; de multe ori aceasta nu îl ajută prea mult și atunci apelează la „salvarea” masterului - încă doi ani de școală care îl vor duce la încă o diplomă. Și mai rămân ideile unor manageri (nu foarte inspirați) care vor să vadă diplome multe în aplicația unui absolvent. Luând elementele pe rând, universitățile sunt încântate de perspectiva unei multitudini de programe de studii masterale pentru că astfel vin niște bani în plus în buget și anumiți profesori pot să își adauge cursuri în curriculum. O astfel

de abordare este total ineficientă luând în calcul esența educației și a învățământului superior. Excepție fac acele programe care sunt gândite pornind de la nevoile identificate în domeniu și care au un curriculum cu adevărat util; însă din păcate acestea reprezintă un procentaj mic. Absolventul vrea, în prea multe cazuri, să facă un master pentru a-și îmbogăți colecția de diplome și astfel are un comportament total neproductiv, venind la facultate doar când trebuie - de regulă la predat proiecte sau examene. Deci, urmarea celor doi ani de studii nu au cu adevărat o semnificație, ci doar un rezultat pe hârtie. Ce ar trebui să faci la master? Ca să revin la întrebarea din titlu, DA, masterul are un rost chiar important. El ar trebui să introducă studenții în cercetare, dar și să îi specializeze într-o arie mai restrânsă a domeniului de studiu. Aceste deziderate pot fi însă obținute doar dacă există un interes atât din partea studenților, cât și din cea a universității. Aceasta trebuie să ofere programe de master coerente și bine gândite, nu unele de umplutură care nu duc la o finalitate

clară și utilă absolvenților. Studenții trebuie, la rândul lor, să nu privească masterul ca pe o perioadă de timp în care obțin o diplomă și atât. De exemplu, urmarea unui program masteral la zi în timpul exercitării unui job full-time este o situație pe cât de paradoxală, pe atât de comună. Alegerea pe care trebuie să o facă un tânăr absolvent este deci, una complexă cu multe aspecte. Este bine ca acesta să

aleagă din acele mastere care au substanță și este la fel de necesar ca acesta să urmeze conștiincios programul de studii. Opțiuni sunt atât în România, cât și în afară țării - Europa sau nu. Esențial este ca absolventul să aibă o imagine clară asupra motivației urmării masterului și asupra finalității acestuia. Valentin OROS

Procesul Bologna ne face mai mobili Studiile în cotutelă și programele de mobilitate studențească ne ajută să obținem mai multe din viața noastră de studenți Fiecare student are posibilitatea să tând cel mai cunoscut program de mobilîși lărgească orizonturile universitare, ități studențești în Europa. Ei bine, avanfie că este vorba de aspecte academice, tajele pe care le obții alegând să participi culturale sau legate de distracție. la un asemenea program sunt multe și diverse: din punct de vedere academic, ai Despre mobilitate s-a mai discutat în șansa de a studia în alte medii care îți vor numere trecute ale ziarului, și anume de- expune practici diferite de predare sau de spre programul Erasmus, acesta reprezen- învățare. La nivel recreațional, este de la

o caracteristică importantă este că programul este dezvoltat în comun de instituțiile participante și astfel există o recunoaștere completă și mult mai facilă a studiilor din fiecare universitate. Astfel, studenții se pot bucura de un avantaj mare, anume acela al stimulării intelectuale prin descoperirea subiectelor de studiu în conPrograme de mobilități Pe lângă programul Erasmus mai ex- texte diverse, cât și dezvoltarea de metode istă o serie de alte asemenea acțiuni, noi de gândire sau de învățare. printre care se numără: Erasmus Mundus, Tempus, Edulink, Jean Monnet sau Alfa. Pentru detalii specifice legate de fiecare dintre acestea vă recomandăm călduros să mergeți la Departamentul de Relații Internaționale din UPT situat în clădirea rectoratului. Mobilitățile studențești au o strânsă legătură şi cu studiile în cotutelă. Probabil Programul Erasmus Mundus oferă o vă întrebați ce înseamnă acestea: studiile în cotutelă (joint degrees) reprezintă pro- serie întreagă de astfel de programe de grame academice prin care studenții obțin studii în cotutelă, dezvoltate de consorții diploma de finalizare a studiilor de la universitare europene. Detalii puteți toate universitățile implicate în program. obține tot la Departamentul de Relații InAcest proces presupune ca aceștia să ternaționale. Merită să accesați astfel de studieze o perioadă importantă de timp în posibilități! fiecare instituţie, spre deosebire de programele de mobilități care se desfășoară Valentin OROS pe durate mai mici de timp. De asemenea, sine înțeles că, participând la un schimb academic, vei vedea o grămadă de locuri, vei cunoaște o mulțime de oameni și vei întâlni variate obiceiuri. Iar toate acestea îți vor dezvolta o perspectivă multiculturală asupra lumii.


Pagina 10:pagina 2 29/05/2011 16:28 Page 1

10 Numărul 5

Iunie 2011

Evenimente curente Luni, 30 Mai Cuib d’Arte, ora 21: „Stend Ap Comedi„ cu Pituțu Miercuri, 1 Iunie Librăria Cărturești, ora 19: Proiecții de filme spaniole Joi, 2 Iunie Teatrul de vară (Parcul Rozelor): Goran Bregovic la Timișoara Sămbătă, 4 Iunie Asociația Culturală Noua Acropolă, ora 18:30: „I Ching - cartea schimbărilor și a devenirii”

Adriana Lecouvreur O nouă premieră pe scena Operei din Timișoara Ediția a XXXV-a a Festivalului Internațional „Timișoara Muzicală”, desfășurată în perioada 29 aprilie - 29 mai, aduce în fața publicului premiera operei „Adriana Lecouvreur” a compozitorului Francesco Cilea. Destinul tragic al faimoasei cântărețe a fost muza mai multor compozitori din secolele XIX și XX, dar nici una din creațiile acestora, numite sugestiv „Adriana

Luni, 6 Iunie Sala Capitol, ora 20: Al Di Meola la Timișoara Marți, 7 Iunie Sala Ernst Neuman (str. Mărăști nr. 10), ora 18: „Timișoara frumoasa mea verde” Joi, 9 Iunie Sala Capitol, ora 19: Concert Tradițional Cvartet Vineri, 10 Iunie Teatrul German de Stat Timișoara, ora 19: „Don Carlos” de Friedrich Schiller Sâmbătă, 11 Iunie Teatrul German de Stat Timișoara, ora 19: „Don Carlos” de Friedrich Schiller sursa www.evive.ro

Lecouvreur”, nu a rămas în repertoriul teatrelor lirice. Mai mult succes a avut însă opera lui Ciela care, prin modul inedit de abordare și perspectiva originală asupra vieții marei artiste, a câștigat un renume mondial și s-a situat lângă operele clasice italiene. Opera, alcătuită din patru acte, prezintă problematica unui triunghi amoros în care actrița Adriana Lecouvreur și Prințesa de Bouillon încearcă să cucerească inima lui Maurizio, elegantul Conte de Saxonia. Planurile malefice și comploturile prințesei de Bouillion zdrobesc sufletul frumoasei și încrezătoarei actrițe. Buchetul de violete dăruit cu atâta dragoste de Adriana contelui, înainte de spectacol, este cea din urmă armă a răzbunării prințesei, care își atinge în final scopul. Sărutând petalele ofilite primite într-un colet ce se presupunea a fi din partea lui Maurizio, actrița este otrăvită de necruțătoarea prințesă și se stinge în brațele celui pe care l-a iubit. Marea tragediană Adriana Lecouvreur trăieşte ultima scenă – cea a morţii sale. Roxana RADU

Metode de relaxare Ești student, treci printr-o perioadă grea și stesantă, plină de examene și proiecte? Dacă da, încearca să te relaxezi cu una din metodele propuse de mine! Relaxarea are două componente: una musculară și alta psihică, dar între cele două există o legatură directă și reciprocă. Vei reuși să te relaxezi numai dacă vei face apel mai puțin la voință și mai mult la imaginație, lăsând de o parte lumea „reală” ce te înconjoară. Cea mai simplă metodă de relaxare care dă rezultate imediate, dar pe termen scurt este: 5 secunde inspirație, 5 secunde expirație și 5 secunde apnee, lipsa respiraței. O altă metodă de relaxare și meditație este cea a norului. Te întinzi pe spate, închizi ochii și îți imaginezi că un nor alb și pufos îți pătrunde prin nări, ajunge în plămâni, unde aspiră toate toxinele și energiile negative din organism și te încarcă de energie pozitivă. Apoi

vizualizează cum norul ajunge la inima și apoi circulă prin tot organismul eliberându-l de tensiuni. În final, norul revine în plămâni și iese din nou prin nări, însă acum este un nor gri care își ia zborul de lângă tine, iar tu rămai relaxat și binedispus. Respirația abdominală este specifică bebelușilor, însă deși este curios, ajută la relaxare. Pune mâna dreaptă pe burtă și cea stângă pe piept. Respiră adânc și lent lăsând aerul să pătrundă în abdomen. În timp ce respiri, mâna stângă nu trebuie mișcată de pe piept, iar pe cea dreaptă încercă să o urmărești în timp ce urcă și coboară pe măsură ce expiri și inspiri. Repetă acest exercițiu timp de 10 minute, apoi încearcă să stai încă 10 minute întins în pat tot cu ochii închiși și să îți imaginezi că te afli lângă o apă limpede, concentrându-te pe netezimea ei timp de încă 5 minute. Este adevărat că fiecare persoană reacționează la stres într-un

stil propriu. În viața de zi cu zi, în prezent, nimeni nu scapă de stres, deci trebuie să știm cum să ne confruntăm cu astfel de situații și să nu le lăsăm să ne afecteze prea mult.

Metodele de relaxare sunt eficiente în momentul în care sunt practicate cu regularitate, și deși par amuzante, ele dau rezultate surprinzătoare. Ligia GAȘPAR


Pagina 11:Pagina1 29/05/2011 16:27 Page 1

11

ACces

Numărul 5

Iunie 2011

Studentul politehnist ca specie Prin student înțelegem o sau oferind alte servicii (dusul specie în continuă dezvoltare, care gunoiului). își crează un habitat prin propriile capacități intelectuale, organiza- Procurarea hranei torice și prin multă ingeniozitate. Studentul are părinți iubitori, care la intervale de o săptămână, El trăiește singur sau cu un grup maxim două îi trimit hrană. În caz de amici din aceeași specie, într-o contrar, încearcă să iși realizeze sinlocuință sau cămin. Își proiectează gur mâncarea și organizează astfel activitățile de zi cu zi având ca scop ședințe de gătit cu alte persoane. În depunerea unui efort minim, pentru situații extreme însă, studentul resatisfacerea plăcerii îndelungate de a curge la măsuri drastice: își cumpără shaorma, kebab, pleșcăviță, gogoși, lenevi. Cu toate acestea, există situații cartofi prăjiți, etc. Ziua de primit mâncare de la extreme când trebuie să reacționeze pentru că latura lui umană îl trezește părinți este împărțită în două părți principale. Prima este reprezentată la realitate. de așteptarea pachetului, de lungirea ochilor după tren, de nenumăratele Spălatul vaselor Varianta feminină, conștientă de drumuri până la frigider doar pentru menirea sa, își spală vasele după a constata că este gol sau de somn fiecare masă sau la un interval scurt îndelungat pentru a uita că este muritor de foame. de timp după aceasta. Cea de-a doua perioadă Varianta masculină așteaptă să se depună în chiuvetă un turn de cuprinde cărarea unui bagaj de peste porțelan, pe care câteodată îl rezolvă 10 kilograme, așezarea (îndesarea) spărgându-l, sau se apucă conștiin- unui volum mare de provizii culinare cios de treabă, după ce iși dă seama într-un spațiu minuscul și mâncarea că nu mai are unde așeza alte vase, unei cantități mari de hrană pentru a nu mai are în ce mânca sau atunci suplimenta deficitul din perioada de când intră în bucătărie, îl întâmpină timp anterioară. un parfum înțepător. De asemenea, mai există o opți- Spălatul și călcatul hainelor După ce Adam și Eva au păcăune: vase de unică folosință, ușor de procurat, de utilizat și confortabile tuit destul încât să fie nevoie să descopere hainele, o problemă din punct de vedere financiar. Pentru că omul este o ființă socia- esențială pe care studentul a întâmpbilă, pot exista și înțelegeri: studen- inat-o este spălarea acestora. Pentru tul poate pune pe altcineva să îi spele că un student nu este niciodată abvasele, folosind un sistem de rotație solut singur în orașul în care s-a

mutat, el merge la rude sau la prieteni cu plăsuțele de haine. Trebuie însă menționat că nu va aduce niciodată cu el detergent sau balsam pentru că uită. Umil, el va promite că se va revanșa, însă e convins că aceasta nu se va întâmpla vreodată. Călcatul reprezintă altă activitate pe care studentul nu o agreează, însă câteodată are mustrări de conștiință și își dă seama de necesitatea unei astfel de acțiuni. O soluție salvatoare este prezentă încă din stadiul de spălare al hainelor: dacă acestea nu sunt stoarse în întregime, ci doar scuturate și întinse la uscat, probabilitatea de a purta o haină șifonată este semnificativ redusă. Modul de viață al studentului este influențat deopotrivă de canti-

tatea de informații pe care acesta o absoarbe în timpul facultății. Pentru că el a plecat de acasă să învețe, iar acest lucru îi ocupă majoritatea timpului, studentul nu este în totalitate capabil să se îngrijească de datoriile lumești . Laura MITRICIOIU-BUSE

Cum să faci praf gândacii...

Iată, venim din nou în ajutorul studenților cu o oază de cunoștințe privind una dintre cele mai vechi arte ale lumii - eradicarea gândacilor (în cele mai inventive moduri posibile). Astfel, la cererea explicită și unanimă a studenților din lung și lat (nu ne credeți pe cuvânt), am pus la punct o bază de date care include unele dintre cele mai nonconformiste metode de a strivi orice are cel puțin 6 picioare (neincluzând piese de mobilier). Noi considerăm meșteșugul acesta ca fiind o călătorie, în special una de cunoaștere, atât a sinelui, cât și a gândacului - dușmanul care este, în medie, mai aproape de noi decât orice prieten. • Începem cu veșnicul aruncător de flăcări, compus în mod rezonabil dintr-o sursă continuă de foc și o

sursă (preferabil gazoasă) de alcool, blemă, 10 grame de ceva dulce sau o deși benzina sau alt conbustibil este sursă difuză de lumină în mijlocul la fel de bun, dar poate unui cerc de scotch sau nu la fel de agreat de înălbitor face minuni. către dragele noastre sisteme de alarmă anti• Am omis faptul că incendiu. unora poate le plac microcontrolerele. Cu o • Din studii îndeluncapsulă de dimensiuni gate, adversarii noștri mari, alimentată la multipezi par a 95% din maximul perreacționa la lumină, mis înainte de a exdeci dacă se strâng vreploda, programat să odată în camera voastră scoată maxim de tensiîn semn de protest, une pe porturile pare și înainte de a vă gândi la minim de tensiune pe aprinderea luminii și porturile impare, cu un dispersarea lor, luați o pereche de led luminând ușor deasupra lui, în ochelari infra-roșu (sau cameră de timp ce e întors cu susul în jos, poate filmat aferentă) și o paletă de fi clasificat ca o soluție validă de suprimare a gândacilor... în condițimuște... nu veți regreta. ile în care se și aerisește camera din • Nu aveți timp? Vă presează activi- când în când. tatea pentru a putea savura victoria Ștefan SĂNĂTESCU împotriva insectelor? Nici o pro-

Cum iau studenții masa? O întrebare veche de generații întregi își are acum răspuns... După studii îndelungate efectuate cu maxim de eficiență pe aproximativ 75% din studenți, la nivel național, iată ce am descoperit despre acțiunea (uneori supranumit „ritualul”) de luare a mesei. O echipă de experți care a fost alocată analizei acestui studiu a împărțit acțiunea în două mari etape: 1. Etapa contemplativă 00.00 secunde - Recunoașterea nevoii de a mânca; 00.56 secunde - Răspunderea la întrebarea fatidică „Mi- e foame?”; 15.90 secunde - Răspuns: „nu știu”; 16.03 secunde - „Ba da... mi-e foame”; 16.04 secunde - „Oare ce am de mâncare în frigider?”; 19.43 secunde - Return -1; 20.00 secunde - Luarea inițiativei de a mânca în oraș (alocată dinamic pe adresa de memorie 0x45FF); 20.34 secunde - Suprimarea inițiativei 0x45FF, cod de întrerupere 0305A; 22.89 secunde - Primire telefon de la prieteni: „Ne este foame; dacă aducem de mâncare, gătim împreună?”; 30.00 secunde - Încheiere discuție, trecere către etapa pregătitoare: „return 1”.

2. Etapa pregătitoare: 30.89 secunde - Ștergere zone de memorie 0x1FFF 0x2FFF; 30.89 secunde - Alocare zone de memorie 0x1FFF 0x2FFF pentru inventar; 59.99 secunde - Ieșire din loop infinit alocare inventar, cod „Trebuie să cumpăr o furculiță!”; 60.01 secunde - Suprimare cod anterior, cod 0305A (flag de întrerupere încă activ); 60.34 secunde - Intrare în rutină de tratare a întreruperii „Merg la vecin și îmi iau tot ce îmi trebuie”; 190.23 secunde - Ieșire din rutină de tratare, return 0; 190.24 secunde - return -1; 193.03 secunde - alocare masă, scaune, tacâmuri conform zonei de memorie 0x1FFF - 0x2FF0; 203.62 secunde - execuție instrucțiuni NOP pe zona de memorie rămasă; 289.28 secunde - „return 0”. Anexă Informativă: • Acțiunea de cercetare a portmoneului generează o întrerupere de tip 0305A; • Zona de memorie 0x1FFF - 0x2FFF este alocată de majoritatea sistemelor de operare studențești pentru informațiile de bază dedicate ultimului examen; • În sistemul arhitectural studențesc, traducerea valorilor de returnare -1, 0, 1 este: „Nu sunt pregătit”, „Sunt pregătit” respectiv „E O.K. bă”. Să aveți o săptămână ușoară... Ștefan SĂNĂTESCU


Pagina 12:pagina 2 29/05/2011 16:27 Page 1

12 Numărul 5

Iunie 2011

Statul la soare: pro și contra

De ce să faci mişcare?

Activitatea fizică implică, în egală măsură, consum şi acumulare de energie. Ambele situaţii sunt la fel de Sigur că, odată cu sosirea verii şi totodată a vacanţei, Aceste creme se aleg în funcţie de fototipul pielii, iar necesare unei vieţi sănătoase. În plus, activitatea fizîţi doreşti să te bronzezi şi să ai o piele ciocolatie, fru- pentru zonele sensibile (ex. faţă, piept) se alege o cremă ică este cea care îţi încarcă bateriile şi compensează moasă, dar... și ai auzit multe despre efectul periculos cu protecţie mai mare. lipsa de energie. al razelor solare. Toţi suntem conştienţi că exerciţiul fizic este vital pentru a fi sănătoşi. Cu toate acestea, găsim tot felul de motive pentru care nu ne facem timp zilnic pentru mişcare. Însă pentru a avea mai multă energie, pentru a ne simţi mai bine în propriul corp, pentru a fi mai plini de viaţă şi mai veseli, avem nevoie de mişcare fizică.

Ce este adevărat și ce nu? Cum ne putem proteja? Din punct de vedere dermatologic, există un ansamblu de trăsături legate de culoarea naturală a părului și culoarea tenului care permit definirea sensibilităţii individuale a pielii la soare. Astfel există 5 fototipuri:

1 - persoane cu păr şi piele foarte deschisă la culoare (ei nu ar trebui să se expună mai deloc la soare); 2 - persoane cu ten alb, păr deschis la culoare sau roşcat (acestea se ard de la infraroşiile din razele solare, dar nu se bronzează deloc); 3 - persoane blonde cu ten şi ochi de culoare deschisă (se ard întotdeauna la orice expunere la soare, cât de mică, şi se bronzează cu mare dificultate); 4 - persoane blonde cu ten mai închis şi persoanele șatene cu ten măsliniu; 5 - persoane brunete cu ten închis la culoare. Cele 2 fototipuri din urmă au o piele care se bronzează uşor şi nu se ard decât la UV foarte puternice. Medicii dermatologi recomandă folosirea cremelor de protecţie solară atunci când ne expunem la UV.

Soarele este important atât pentru starea psihică (motiv pentru care vara se înregistrează cele mai puţine cazuri de depresie) cât şi pentru corp deoarece sub efectul razelor se stimulează producerea vitaminei D, implicată direct în fixarea calciului în oase. Există însă şi dezavantaje datorită expunerii la soare: insolaţie, arsuri, deshidraterea pielii sau îmbătrânirea prematură a pielii. Însă, dacă ne protejăm suficient, aceste efecte nu vor apărea. În afară de cremă protectoare este recomandat să mai folosim şi ochelari de soare, umbrelă sau pălărie. În timpul orelor după-amiezii, expunerea la radiaţii solare ar trebui să fie cât mai mică. Ai mai multe posibilităţi de a evita problemele decât de a le cauza. Când este cel mai bine să te bronzezi? Ce filtru protector aplici pe piele înainte de a te expune la soare? Cum te poți feri de arsurile solare şi de insolaţie? Sperăm că articolul nostru îți răspunde la aceste întrebări și îți va fi de ajutor. Oana MOLCUȚ

Rețeta lunii: pâine de banane

Iată încă o „delicatesă” expusă în stilul consacrat al diagramelor de timp pe care le iubim atât de mult...

Iată câteva motive pentru care merită să faci mişcare: - energie fizică; - reduce starea de anxietate şi depresie, diminuează stresul şi pesimismul; - favorizează energia emoţională pozitivă şi optimismul; - creşte capacitatea de reacţie, îmbunătăţeşte starea generală de atenţie şi tonusul psihic; - o viaţă de cuplu mai fericită şi sănătoasă; - creşterea puterii sistemului imunitar; - îmbunătăţeşte sănătatea inimii, reduce riscul de a face diabet sau de a avea probleme cu tensiunea, reglează nivelul colesterolului, menţine tonusul muscular, îmbunătăţeşte postura şi echlibrul, ameliorează funcţia respiratorie; - ţine sub control greutatea ajutându-te să ai un corp de invidiat; - dezvoltă încrederea în sine; - compensează lipsa altor satisfacţii şi nevoi (ex. plăcerea de a mânca ciocolată). Faci destulă mișcare? Dacă nu, acum este momentul să te apuci! 30 de minute pe zi şi vei avea o formă fizică de invidiat şi un corp de admirat. Oana MOLCUȚ


Pagina 13:Pagina1 29/05/2011 16:26 Page 1

13

ACces

Numărul 5

Iunie 2011

Baschet - final de sezon Timişoara câştigă seria şi termină sezonul pe locul 11. Deşi rezultatele de la finalul sezonului regulat dădeau oarecare şanse în această etapă harghitenilor, întâlnirea de azi a arătat din nou superioritatea “leilor din Banat” care au reuşit să îşi adjudece şi cel de al 3 lea meci cu scorul de 93-97.

Remarcaţi: Miercurea Ciuc: C. Hannah 25 de puncte, E.Tucker 24 de puncte şi Y. Coleman 15 puncte BC Timişoara: M. Pesic 35 de puncte, R. Dzambic 21 de puncte şi N. Markovic 20 de puncte. Adrian BLEDEA

Campionat de baschet Liga AC organizează în perioada 6 - 10 iunie, la Baza Sportivă 2, un Campionat de Baschet pentru studenții din Universitatea “Politehnica” din Timişoara. Competiţia va fi deshisă tuturor studenţilor din Universitate. Scopul nostru este de a da ocazia studenţilor noştri să facă cât mai multă mişcare posibilă,

pentru că după cum ştim, mişcarea este sănătoasă. Echipele vor fi mixte şi formate din 5 persoane pe teren plus 4 rezerve, iar taxa de participare va fi de 50 RON/echipă. Înscrierile se vor face la sediul Ligii AC începând cu data de 30 mai. Vă aşteptăm! Alex DADU

Fotbal: Atât de aproape...

F.C. Timișoara a fost atât de aproape să aducă primul titlu în Banat, dar acum trebuie să se mulțumească cu preliminariile Champions League. Etapa XXVII Poli Timişoara nu mai este invincibilă. Echipa noastră a pierdut pentru prima dată în actualul campionat, la limită: 2-3, în faţa celor de la Rapid Bucureşti. Timişoara era, înaintea partidei din Giuleşti, singura echipă care nu pierduse în campionat, bănăţenii scăpând cu bine după mai multe dispute în care au egalat pe final. Povestea nu a mai ţinut însa şi împotriva Rapidului. Golurile învingătorilor au fost marcate de Bozovici '11, Roman '33 şi Pancu '60. Pentru FC Timişoara au înscris Zicu '19 şi Alexa '85. Etapa XXVIII Timişoara a pierdut două puncte importante în lupta pentru titlu. FC Timişoara n-a fost în stare astăzi să treacă de nou-promovata FCM Târgu Mureş, echipă pregătită de Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor al bănăţenilor. Timişoara venea după prima înfrângere din acest sezon. Etapa trecută, echipa lui Dusan Uhrin a capotat în Giuleşti. Timişoara lui Duşan Uhrin a dominat jocul, dar n-a reuşit să învingă. Portarul Balauru a fost eroul mureşenilor. El a făcut minuni între buturi, inclusiv la penalty-ul executat de Zicu în minutul 92! Etapa XXIX Timişorenii au făcut un pas important spre titlu la Mediaş, unde au condus cu 2-0 la pauză, prin golurile jucătorilor cu profil defensiv - Alexa şi Ignijatevic. Ardelenii au redus din handicap prin veteranul Claudiu Niculescu. "Şepcile roşii" nu mai pierduseră de şase meciuri în Liga I, însă timişorenii au arătat că alcătuiesc o formaţie redutabilă. În urma victoriei, bănăţenii au urcat pe primul loc în clasament, cu două puncte peste Oţelul Galaţi (un meci în minus) şi FC Vaslui, care a învins o altă Universitate (cea din Craiova). Etapa XXX FC Timişoara a abordat

partida cu FC Braşov la victorie, pentru a reveni pe prima poziţie a clasamentului. Bănăţenii au câstigat, scor 2-0, partida cu FC Braşov, Bourceanu(35') şi Goga (62') au adus victoria alb-violeţilor.

avut două ocazii mari, ambele irosite de Rusescu, iar Timişoara a dat lovitura de graţie prin Andrei Zăgrean, care a stabilit scorul final al partidei.

Etapa XXXI Bănăţenii au ratat şansa de a scoate formaţia moldoveană din cursa pentru titlu, în timp ce remiza îi menţine pe moldoveni pe locul trei, la două puncte distanţă de liderul FC Timişoara. Timişoara a luat în calcul şi o remiză în derby-ul de clasament cu Vasluiul. Bănăţenii s-au apărat bine, au ieşit periculos pe contraatac şi şi-au îndeplinit în cele din urmă scopul: au plecat neînvinşi.

nala campionatului cu echipa gălățeană cu scorul de 2-1. În acest moment, din punct de vedere matematic, Oțelu Galați este campioana României în 2011. Gazdele au început mai bine și au deschis scorul prin Liviu Antal, în minutul 15. Mijlocașul a punctat cu o lovitură de cap din șase metri, după un corner executat de Gabriel Viglianti, profitând de o ieșire total eronată a portarului timișorean Pedro Taborda, care era accidentat. "Violeții" au ieșit cu altă față de la cabine și, la un minut de la ratarea lui Srdjan Luchin, Ianis Zicu a readus egalitatea pe tabela de marcaj, trimițând în poarta din apropiere, după lovitura de cap a lui Ghionea ('52). "Oțelarii" au accelerat din nou și au marcat golul victoriei și cel decisiv pentru cucerirea tilului prin Marius Pena, în minutul 71, la capătul unui contraatac tăios purtat pe axa Antal - Buș . Adrian BLEDEA

Etapa XXXII Poli îşi continuă cursa către titlu rămânând la doar 1 punct în spatele Galaţiului. FC Timişoara a învins echipa ialomiţeană cu 3-1, scorul a fost deschis rapid de Magera, după un penalty scos de Zicu, iar după 20 de minute scorul deja lua proporţii. Lovitura de cap a lui Cisovsky a modificat tabela de marcaj, dar fundaşul lui Poli şi-a anulat practic reuşita cu un autogol stupid cu care l-a bătut pe Taborda. La scorul de 2-1, Unirea a

Etapa XXXIII Poli Timișoara pierde fi-


Pagina 14:pagina 2 29/05/2011 16:34 Page 1

14 Numărul 5

Iunie 2011

Movie review: Thor Book review: Brave new world O privire în ansamblu asupra unei noi producții marca „Marvel”: povestea zeului viking al tunetului Zilele trecute, câțiva prieteni mi-au propus să mergem la cinema să vedem „Thor”, care din câte spuneau, promite a fi un film bun. În clipa următoare am deschis calculatorul și am dat un search pe Youtube pentru a vedea și eu trailer-ul. Pe moment mi s-a părut a fi un film la care dacă voi merge, sigur mă voi plictisi, dar totuși nu regret că am dat banii pe bilet. Bazat pe acțiunea din ben-

zile desenate create în 1962 de către Stan Lee, Larry Lieber și Jack Kirby, inspirate la rândul lor din mitologia nordică și din scrierile shakespeariene, „Thor”, este o combinație între legendele nordice, câte ceva din „Tron” și un strop de western. Filmul îl are ca protagonist pe Chris Hemsworth, o alegere bună din punct de vedere estetic: înalt, chipeș, abdomen perfect, blond cu ochii albaștri. Hemsworth joacă rolul lui Thor, fiul lui Odin, un războinic căruia datorită actelor sale de vitejie, tatăl său decide să îi cedeze tronul. În ziua ceremoniei, regatul Asgard este atacat de către Giganții de Gheață, iar Thor, impulsiv de fel, decide să le plătească cu aceeași monedă. Acest act de inconștiență din partea lui Thor duce la izolarea acestuia pe Pământ,

unde o întâlnește pe Jane (Natalie Portman), un astrofizician care urmărește schimbările provocate de conexiunea dintre cele două lumi. În timp ce el este foarte ocupat încercând să se adapteze la viața de pe Pământ, fratele său Loki (Tom Hiddleston) plănuiește să își omoare tatăl și să devină rege. Efectele vizuale sunt destul de spectaculoase, astfel încât te pot ține lipit de scaun timp de două ore.

Alegerea distribuției a fost destul de reușită, Chris Hemsworth interpretându-l foarte bine pe Thor, reușind să redea forța, frumusețea și aroganța acestuia, Anthony Hopkins este regele Odin, Tom Hiddleston face un rol bun interpretându-l pe Loki, iar Natalie Portman a intrat foarte bine în pielea cercetătoarei complet dedicată proiectului ei. Povești cu eroi au existat mereu, iar în vremuri demult uitate când admiram acești eroi, eram mereu pasionați de izbânda lor și modul unic de a-și spune povestea de a făuri un destin. Cine știe, poate acest film va transcende barierele timpului cât se desfășoară în fața ochilor noștri. Silvana FOLOGEA

Minunata lume nouă - o viziune în viitor, demnă de luat în seamă Deși la sfârșitul secolului al XIX-lea literatura abundă de utopii, viziunea optimistă asupra viitorului se schimbă brusc la începutul secolului XX, odată cu apariția mai multor distopii.

Una dintre aceste distopii, care a avut un impact răsunător la momentul apariției și care este considerată a fi una din cele mai importante scrieri ștințifico-fantastice ale ultimului secol, este „Minunata lume nouă” a lui Aldous Huxley. Acțiunea are loc în Londra anului 2540 și prezintă o societate considerată a fi perfectă, în care viața individului este programată înainte ca acesta să se nască. Inclusiv nașterea este una controlată și produsă artificial, astfel încât fiecare persoană să aibă anumite trăsături de caracter pentru a ocupa diferite poziții în societate. Sistemul... În această societate controlată de tehnologie, în care orice formă de solitudine este considerată neortodoxă, libertatea umană și individualitatea devin incompatibile cu modul de viață impus. Astfel, singurele locuri nelaterate, amplasate în zonele

care nu reprezentau interes economic, sunt considerate a fi rezervații ale sălbaticilor și locuri de distracție pentru persoanele „civilizate”. Bernard, om neadaptat Bernard, personajul în jurul căruia se desfășoară acțiunea romanului, este un neadaptat al societății. Deși a fost programat să facă parte din casta superioară, el este mult mai mic de înălțime, caracteristică tipică castelor inferioare și astfel, dezvoltă un complex de inferioritate. În timpul unei excursii către o rezervație a sălbaticilor, Bernard

descoperă un secret care dă peste cap toată concepția sa asupra lumii în care trăiește și care stârnește multe controverse în societatea considerată a fi civilizată. Finalul romanului este unul șocant și total imprevizibil și are rolul de a întări ideile autorului referitoare la dominația tehnologică și la efectele neplăcute pe care aceasta le poate avea. În concluzie, romanul este unul care merită a fi citit și pe care vil recomand cu căldură . Alex DRĂGHICI

Manufactura - unde bei cafeaua și cumperi cana Bar și fabrică în același loc - o idee inovativă, o găsiți aproape de facultate De mult auzisem de un loc unde totul este cumpărabil. Cumpărabil? Ce înseamnă asta? Adică, dacă merg și beau o cafea, pot să iau ceașca acasă? Se pare că da. Poți să iei ceașca, poți să iei chiar mai mult: un scaun, chiar și o masă. Localul l-am descoperit printr-un drum parcurs fără transport în comun de la gară și mi-am propus să îl investighez. Cum cobori treptele, te izbește o atmosferă de cărămidă, de pub, specifică multor alte baruri; serios acum, la câte baruri cu pereți de cărămidă am văzut, îmi vine să cred că doar vederea unei cărămide te poate influența acum să ceri o bere. Mesele și scaunele sunt din lemn, se vede că sunt „manufacturate”. Aspectul general al locului este unul plăcut, este un beci ok.

Prețurile nu sunt mari, iar afișele multe de pe peretele stâng de la intrare arată activitățile multe de aici. În fiecare weekend este ceva și, dacă îți este lene să mergi până după electro pe mal, poți să găsești și pe blogul lor programul și evenimentele ce urmează. Mai am un sfat, pentru cei

ce nu suportă vara din cauza caniculei și a soarelui puternic, faptul că este un beci face Manufactura din loc fabricat în loc răcoros, iar cu o limonadă răcoritoare lângă tine, nimic nu poate fi mai relaxant. Virgil TĂNASE


pagina 15:Layout 1 29/05/2011 16:25 Page 1

ACces

Numărul 5

Iunie 2011

Cum se face…? Nodul simplu sau nodul clasic de cravată Pasul 5: Ajustarea nodului de cravată se face trăgând de reprezintă cel mai des întâlnit și cel mai simplu de făcut nod la cravată. Se face și se desface foarte ușor. Nodul simplu se potrivește la marea majoritatea cravatelor și la majoritatea gulerelor de cămașă. În continuare vom învăța împreună cum să facem cel mai simplu nod la cravată. Pasul 1: Se înfășoară cravata în jurul gulerului și se ține cu partea lată în stânga. La acest pas se ajustează lungimea cravatei. Este recomandat ca lungimea cozii (partea îngustă a cravatei) să fie de 1,5 - 2 ori mai scurtă decât lungimea feței (partea lată a cravatei). Se trece fața cravatei peste coadă, așa cum se vede în imagine. În acest moment, fața cravatei se află în partea dreaptă, iar coada în jos. Pasul 2: Se trece fața cravatei pe sub coadă, înfășurânduse în jurul acesteia, precum am arătat în imaginea alăturată. În acest moment, fața cravatei se află în stânga. Pasul 3: Nodul la cravată se continuă cu înfășurarea feței cravatei peste coadă, prin partea din fața, până când ajunge din nou în dreapta. În acest moment, fața cravatei se trece prin spațiul dintre cravată și guler (cercul din jurul gâtului), așa cum se vede în imaginea alăturată. După acest pas, fața cravatei rămâne în sus. Pasul 4: Se coboară fața cravatei prin nodul făcut la pasul anterior, prin înfășurea feței în jurul cozii, precum am ilustrat în imaginea alăturată. Cravata se trage în jos în întregime. Atenție la aspectul nodului.

coadă și de aripi (părțile care întră sub guler). Când se face un nod de cravată simplu, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • Nodul trebuie să se îmbine bine cu gulerul cămășii. Nu trebuie să fie ascuns, dar nici să nu iasă foarte mult în evidență. • Cravata (partea mai lată) trebuie să ajungă la jumătatea centurii. O cravată prea lunga sau prea scurtă nu este deloc aspectoasă.

HOROSCOP Berbec

De acum totul stă în mâinile tale. Zilele vor fi așa cum vrei tu. Ești predispus(ă) către muncă şi seriozitate în tot ce faci, dar şi către o mai mare închidere sufletească. Această tendinţă îți poate afecta serios buna dispoziţie.

Taur Diminețile încep neobişnuit... cu griji şi un oarecare pesimism legat de viitor. Motivul principal al acestei tristeţi e faptul că unele dorinţe trebuie amânate, limitate sau modificate.

Gemeni

Vine o perioadă în care trebuie să fii mai prudent(ă) în legatură cu resursele financiare. Cei din jurul tău se vor simți insipirați de atitudinea calmă și senină pe care ai adoptat-o.

Rac Simţi foarte clar tensiunea ce se apropie pe plan profesional. Avantajul e că tu ai posibilitatea de a folosi acea tensiune într-un mod constructiv. Prietenii te vor invidia la maxim.

Leu S-ar putea să apară multe probleme de rezolvat în următoarea perioadă, fie acasă, fie la școală. Vitalitatea nu este la cote prea înalte. Ai grija la orele de somn și la alimentație.

Fecioară Prietenii și familia se vor bucura de prezența ta pentru că acum ai mai mult timp liber. Faci eforturi semnificative ca aceștia să se simtă bine în prezența ta. Nu uita să te distrezi la maxim și să te bucuri de aceste momente.

Balanță Ar fi benefic să începi să-ti faci planuri... până nu îți fac alții. Doar tu știi ce e mai bine pentru tine. Fă puțină ordine, citește o carte sau plimbă- te cu bicicleta. Profită de vremea însorită.

Scorpion Vei avea parte de o perioadă plină de întâlniri. Pregătiți-vă din timp cu un plan sau încearcă sa găsești resursele de care ai nevoie pentru a nu întâmpina obstacole.

Săgetator

SUDOKU

Se simte în aer un soi de pretenţii. Prea multe chiar. Visezi la multe lucruri, dar banii nu sunt suficienţi. Mintea poate zbura oriunde, daca îi permiți. Ai grijă, îți faci rău cu mâna ta.

Să râdem!

Culmea șovăielii: Să ezit, să nu ezit... Culmea cruzimii: Să-ți omori timpul. Culmea melancoliei: Să cazi pe gânduri și să-ți spargi capul. Culmea înotului: Cu o mână să înoți, cu cealaltă să dai din picioare. Culmea orei exacte: Să pui ceasul după radio și să-l uiți acolo. Culmea aniversării: să împlinești 18 primăveri în toiul iernii! Culmea zgârceniei: Să-ți faci cărți de vizită și să nu dai și la alții. Culmea discriminării: morții cu morții, viii cu viii. Culmea matematici: să fi singur și să te simți în plus. Culmea economiei: Să latri tu în curte și să faci economie de câine

Capricorn Ești ceva mai grijuliu(e) faţă de propria persoană şi mai atent (ă) chiar şi la gândurile care nu vă fac bine. Această atitudine îți oferă mai multă stăpânire de sine şi te ajută să te coordonezi mai bine.

Vărsător Cauți să îți recapeţi echilibrul şi asta înseamnă să acorzi mai multă atenţie propriei persoane, să te eliberezi de grijile obişnuite. Se recomandă orice preocupări artistice care pot aduce bucurie în suflet.

Pești S-ar putea să te bucure faptul că în jurul tau nu e prea multă lume. Simţi nevoia de a te izola, pentru a-ți limpezi gândurile. Treaba asta cu “cei mai buni prieteni” nu e deloc ușoară. Iulia GULEA


Pagina 16:pagina 2 29/05/2011 16:24 Page 1

16 Numărul 5

Iunie 2011

Timișoara, capitală culturală în 2020? Interviu cu domnul Emilian Popovici

Proiectul Timișoara - Capitală Culturală Europeană în 2020 este unul foarte ofertant și benefic pentru noi toți, un proiect ce se bazează pe dezvoltare și progres. Pentru a susține acest proiect este nevoie și de îmbunătățirea calității vieții în orașul de pe Bega. Pentru a afla mai multe despre cum ne pregătim pentru a deveni capitală culturală europeană, am discutat cu domnul Emilian Damian Popovici, șef al Catedrei de Epidemiologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Timișoara și membru al Rotary Club Timișoara. ACces: Știm că sunteți implicat în mai multe proiecte ce vizează dezvoltarea Timișoarei, proiecte ce reprezintă pași importanți pentru atingerea visului de capitală culturală europeană în 2020. Ce ne puteți spune despre aceste proiecte? Emilian Popovici: Este vorba de două proiecte, „Timișoara, inima mea” și „Timișoara, oraș sănătos” care au ca scop

îmbunătățirea calităţii vieţii timișorenilor și ridicarea standardelor ce privesc sănătatea publică, sub toate aspectele ei, prin colaborarea tuturor cetăţenilor şi a instituţiilor ce au atribuții în această direcție și care doresc acest lucru. „Timișoara, inima mea” este proiectul Parteneriatului Rotary-Lions (care sunt cluburi de sevicii în folosul comunității), unic în Europa cel puțin, care își propune o serie de acțiuni ce se vor desfășura mulți ani de acum încolo și care au ca scop o viață mai bună derulată într-un mediu mai favorabil pentru timișoreni. Dintre aceste proiecte, cel mai recent lansat este „Mișcarea de la ora 7”, care își propune să mobilizeze oamenii către sport. În parcul din spatele Catedralei au fost marcate piste de alergare unde suntem așteptați să facem mișcare în aer liber. În fiecare seară, începând cu ora 19:00, acolo este prezent cel puțin un medic de la Clinica de prevenție cardiovasculară care dă oamenilor lămuriri referitoare la activitatea fizică de care au nevoie în funcție de vârstă, sfaturi nutriționale, informații despre sport, mișcare, recuperare. Cel de-al doilea proiect „Timișoara oraş sănătos” este în stadiul de prezentare şi popularizare, dar care de îndată după demararea propriu-zisă, va continua de asemenea o perioadă lungă de timp şi va fi preluat ani la rând de diverse organizaţii şi sponsori care se vor regăsi în tematicile derulate şi care în mod aparent paradoxal vor avea de câştigat, în final având în acest fel o situaţie win-win în care cei mai mari câştigători vor fi timişorenii. Avem spre exemplu firme în Timişoara care poluează mediul şi care pentru a compensa această latură negativă, dar din ne-

fericire inerentă activităţii lor, vor trebui pe lângă locurile de muncă pe care le oferă, să se implice în viaţa socială, demonstrându-şi în acest fel bunele intenţii. Implicarea se poate face prin sponsorizare şi derularea unor acţiuni de susținere în educaţie-învăţământ, diverse servicii sociale şi, de ce nu, chiar în serviciile de sănătate. Reţeaua Healthy Cities (Oraşe Sănătoase) în care dorim integrarea Timişoarei, cuprinde în prezent 1200 de oraşe din 30 de ţări din Europa cu mențiunea că până în prezent nici un

tive, construind astfel capacităţi de dezvoltare. De asemenea se pune accent pe rezolvarea inechităţilor legate de sănătate şi sărăcie urbană, pe nevoile grupurilor vulnerabile, pe determinanţii sociali, economici şi de mediu ai stării de sănătate, stimulând o conducere locală participativă în care cetăţenii să devină unii dintre „actorii” principali. Trebuie să conştientizăm faptul că serviciile de îngrijiri de sănătate, indiferent de nivelul de dezvoltare tehnică, influenţează starea de sănătate cu maxim 20%, ceilalţi determi-

oraş din România nu se află printre acestea, încercări fiind făcute dar fără succes în Cluj şi Bucureşti. Fundaţia Healthy Cities aparține Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, având un rol de asistență şi sprijin a proiectelor de îmbunătăţire a calității vieţii în diverse oraşe din Europa şi alte zone din lume şi un rol de favorizare a accesului la informaţii şi resurse.

nanţi ai stării de sănătate fiind condiţiile de viaţă şi de muncă, educaţia, şomajul, locuinţa şi factorii legaţi de stilul de viaţă care împreună influenţează starea de sănătate în procent de 80%.

ACces: Cum aţi descrie un „oraş sănătos”? E.P: Un oraş care, în mod continuu, creează şi îmbunătăţeşte mediul fizic şi social, care creşte resursele comunitare, astfel încât cetăţenii să se sprijine mutual în vederea îndeplinirii tuturor funcţiilor vieţii şi în dezvoltarea lor la un potenţial maxim. Acel oraş care a atins un anumit grad de conştientizare legată de sănătate şi care acţionează pentru îmbunătăţirea stării de sănătate. Acest lucru este definit de un proces continuu în primul rând şi doar în plan secund de rezultate.

ACces: Suntem studenţi şi ne adresăm studenţilor. Care a fost cel mai frumos moment de pe băncile facultăţii? E.P: Cred că a fost atunci când, în anii terminali, am luat nota 10 la examenul de Medicină Legală şi când am venit acasă tata mi-a oferit o maşină Dacia. Tata a fost profesor universitar şi nu avea maşină, iar atunci mi-a cumpărat-o mie, ca răsplată a rezultatelor obţinute pe parcursul anilor de facultate.

ACces: Care erau temerile studentului Emilian POPOVICI? E.P: Îmi era teamă de ziua când voi fi singur în faţa pacienţilor şi de momentul în care voi fi responsabil de viaţa lor. Dar, după ce am terminat facultatea şi stagiatura, am ajuns într-o localitate cu peste ACces: Ce implică implementarea 6000 de locuitori şi am făcut faţă cu succes problemelor, în ciuda condițiilor viunui proiect „Oraș sănătos”? E.P: În primul rând angajează con- trege din acele vremuri. Medicina pentru ducerea locală şi centrală în dezvoltarea mine este mai mult decât o profesie. unui proces de implicare politică, necesită Interviu realizat de schimbări instituţionale şi planificare bazată pe parteneriate şi proiecte inova- Roxana RADU și Alex LAZARCIUC

ACces nr.5  
ACces nr.5  

Numarul 5 - iunie al ziarului studentesc din UPT

Advertisement