Page 1




Mielieji, Medicinos mokslų komitetas (SCOME) sveikina Jus švenčių proga! Linkime gerų emocijų, kokybiško poilsio ir puikios nuotaikos, kurie pripildytų Jus energijos ir entuziazmo siekiant įgyvendinti planus 2014-aisiais metais! Tikimės, kad ir toliau noriai prisijungsite prie komiteto vykdomos veiklos dalyvaudami renginiuose ar juos organizuodami!

Valdonė Kolaitytė, Nacionalinė komiteto koordinatorė

Šis naujienlaiškis skirtas trumpai apžvelgti pusmečio veiklą, pasidžiaugti įgyvendintais renginiais bei pristatyti preliminarią kito pusmečio veiklą, kurios dalimi galite tapti ir Jūs! Ateitis nėra kuriama miegant ant knygų. Ateik, prisijunk ir kurk savo ateitį kartu su SCOME! Pagarbiai, SCOME Komanda

Deivydas Prižgintas, Vietinis komiteto koordinatorius LSMU



Atėnė Kašinskaitė, Vietinė komiteto koordinatorė VU


Taprinė pusmečio veiklų ataskaita:  Liepos 22-26d. LiMSA atstovauta WAMTE (Workshop on Access to medical training in Europe). Renginio metu vyko susitikimas ir diskusija su atstovais iš CPME, AMEE, EJD, WYDO ir kt. Taip pat buvo paruoštos rekomendacijos European Directive 2005/36/EC korekcijoms bei sukurtos mažos darbo grupės nagrinėjo medicininės praktikos prieigą ir skirtumus įvairiose Europos šalyse, studijų problemas.  Rugsėjo 4-6d. LiMSA atstovauta EMSA GA (European Medical Students‘ Association‘s General Assembly) Dalyvauta Medical Education Pillars sesijoje, susipažinta su galimybėmis įgyvendinti ir plėtoti veiklą EMSA veiklą Lietuvoje  Rugsėjo –Sausio mėnesiais iš viso įvyko : 15 komiteto susirinkimų! Susirinkimų metu buvo vykdomi mokymai narių kompetencijoms kelti, MedEdu pristatymai, aptarti renginių organizavimo klausimai, supažindinama su tarptautinėmis medicinos mokslų naujienomis bei renginiais ir galimybėmis prisijungti prie jų įgyvendinimo.  Lapkričio 14d. –„Abortai: Smerkti ar suprasti?“ – vienas iš komiteto bioetikos renginių, kurio metu tiek jaunimo asociacijų atstovai, tiek sričių specialistai turėjo galimybę pristatyti savo poziciją bei atsakyti į publikai aktualius klausimus. Renginiui sulaukus didelio pasisekimo ir esant temos aktualumui planuojama organizuoti antrąją renginio dalį!  Lapkričio 20-21 d. SCOME atstovauta „Sveikatos forume“. Šio renginio metu bendradarbiaujant su IFMSA atstovu Agostinho Sousa bei LiMSA VPE bei revizijos komisijos pirmininku paruoštos rekomendacijos Vilniaus deklaracijai, į kurias buvo atsižvelgta ir priimtos tam tikros dokumento korekcijos.  Lapkričio 23d. „TRAINING. In pursue to ideal medical education“. Renginio metu Liaison Officer for Medical Education Issues iš IFMSA, Agostinho Sousa, pristatė medicinos mokslų skirtumus, panašumus, tikslus, problemas ir asociacijas, esminius dokumentus, kurie turi įtakos medicinos mokslui visame pasaulyje ir skiriasi įvairiose šalyse. Taip pat dalyviams buvo pristatyta įvairių faktorių įtaka studijoms bei jų kokybei.  Lapkričio 28d. LiMSA SCOME tapo IFMSA PSWGs (permanent small working groups) dalimi. Užpildytos ir patvirtintos paraiškos dėl darbo Students‘ right and wellness bei Medical Education Databases grupėse.  Gruodžio 3d. Dalyvauta SCOME Online Regional Meeting (OLM). Šio susitikimo metu buvo apspręstos galimos bendradarbiavimo galimybės bei glaudesnių ryšių galimybės SCOME Europe. Pristatyta IFMSA SCOME veikla.


 Gruodžio 3d. užpildytos paraiškos ir gautas patvirtinimas dėl tapimo tarptautinių projektų „Breaking the Silence“ bei „Dying a human thing“.  Gruodžio 4d. Dalyvauta kito komiteto – SCORP renginyje – „Pie discussion“, kurio metu išsiaiškinta, jog problemos, su kuriomis susiduria tarptautiniai studentai yra labai artimos lietuvių studentų problemoms. Siekiant jas kokybiškai išspręsti nutarta, jog bendras darbas būtų efektyvi priemonė šioje situacijoje. Planuojamas bendradarbiavimas su KIMSU.  Gruodžio 5 d. Susitikta su SMD vidaus ligų būrelio pirmininke – Lina Kievišiene. Aptartas vidaus ligų diagnostikos mokomųjų filmukų parengimo planas.  Gruodžio 9d.Vyko susitikimas su Bioetikos centro vadovu – Leonardu Rinkevičiumi bei jo komanda. Pasikeista kontaktais, pristatyta SCOME veikla skirta bioetikos temoms nagrinėti. Padiskutuotos galimybės planą tobulinti bei temų įvairovė, numatytas bendradarbiavimas įgyvendinant renginius.  Gruodžio 9d. Susitikimas su SA akademiniu komitetu bei jo vadovu – Gustu Dovilčiu. Susirinkimo metu pasiūlyta idėja sukurti bendrą darbo grupę siekiant paruošti strateginį planą studentų balso užtikrinimui. Siūlymas priimtas, sprendžiama darbo pradžios data..  Gruodžio 11d. LiMSA Tarybos susirinkime atstovauta SCOME pozicija.  Gruodžio 12d. „Susitikimas su ALUMNI: Rasa Brazdeikyte“. Pasidalinta patirtimi ir patarimais su LiMSA naujokais.  Gruodžio 19d.“SCOME+SCORA Kalėdos“ renginys skirtas komitetų ryšių gerinimui bei šventinei nuotaikai sukurti.  Gruodžio 14-26d.Filmuojamas ir montuojamas mokomasis filmukas apie kritines situacijas bei kaip elgtis jose. Pirmojo filmuko tema – „Nušalimas“


Lapkričio 14 dieną vyko SCOME ir SCORA komitetų organizuotas renginys „Abortai: smerkti ar suprasti?“ LSMUL KK akių klinikos auditorijoje susirinko daug žmonių, besidominčių tema ir norinčių ją nagrinėti detaliau. Renginyje dalyvavo ir pasisakė onkoginekologijos sektoriaus vadovė Daiva Vaitkienė, ilgametė bioetikos centro vadovė Zita Liubarskienė, LiMSA NORA – Aistė Mikalauskaitė bei „Pažink save“ lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos savanoriai. Visi dalyviai atskleidė skirtingą aborto problematikos nagrinėjimą filosofiniu, moraliniu, socialiniu ir medicininiu aspektu. Po pasisakymų aktyviausi dalyviai noriai diskutavo su specialistais bei atstovais iš jaunimo asociacijų. Kadangi aborto klausimai aktualūs tiek visuomeniniame, tiek valstybiniame sektoriuje, antrojo susitikimo metu, kuris vyks vasario mėnesį, sieksime temą nagrinėti detaliau jau minėtais aspektais bei atsižvelgti į teisinę, religinę bei psichologinę aborto problematiką. SCOME komanda atliko anoniminę dalyvių apklausą. Paaiškėjo, kad apie 26% auditorijos pritaria abortų draudimui, apie 66% nepritaria draudimui, o likę 8% nuomonės šiuo klausimu neturi.


Lapkričio 23 d. Kauno miesto savivaldybėje vyko LiMSA SCOME komiteto organizuotas susitikimas su IFMSA atstovu – Agostinho Sousa (Liaison Officer for Medical Education Issues). Susitikimo tema – „Training. In pursue to ideal medical education“ buvo orientuota į Lietuvos bei užsienio medicinos studentų problemas bei galimus jų sprendimus. Mokymai truko 8 valandas. Programa buvo suskirstyta į 5 dalis kurios apėmė ne tik teorines paskaitas, bet ir gautų žinių pritaikymą atliekant praktines užduotis mažose darbo grupėse (SWG) bei pristatant idėjas kitiems dalyviams. Paskaitų metų dalyviai buvo supažindinti su IFMSA SCOME veikla, vizija, misija, tikslais ir naudingumu medicinos studijoms. Efektyviai problemų analizei buvo iškeltos diskusijos 2 perspektyvomis: 1 – apima medicinos studentų teises ir sveikatą ir 2 – orientuota į medicinos studijų kokybę Lietuvoje. Išsiaiškinus esamą situacija Lietuvoje bei aptarus švietimo sistemos trūkumus – pradėti vesti mokymai, kurių tikslas – išmokyti studentus kelti problemas ir jų galimus sprendimus tinkamai pateikti raštiškai bei žodžiu specifinėms institucijoms, kurios priima sprendimus susijusius su medicinos studijomis, jų kokybe bei studentų teisėmis. LiMSA nariai išmokyti kurti strateginį veiksmų planą, teorinė medžiaga buvo panaudota pristatant mažų darbo grupių rezultatus. Vakare svečiui buvo suteiktas trumpas turas po miestą. Siekiant darbo grupių tęstinumo problemas ir dokumentų rašymo ypatybes nagrinėsime SCOME komiteto susirinkimų metu.


Gruodžio 12 d. 18:30 jau šventiškai nusiteikę SCOMEdians LiMSA būstinėje suorganizavo susitikimą su buvusia LiMSA generaline sekretore – Rasa Brazdeikyte. Buvusi LiMSAietie šiuo metu yra gastroenterologijos rezidentė. Rasa pasidalino patirtimi bei prisiminimais LiMSAoje, kas leido suprasti, kaip asociacija atrodė anksčiau. Dabartiniai nariai papasakojo apie mūsų veiklas dabar, bei problemas, su kuriomis susiduriame. Rasa išklausiusi mūsų davė daug naudingų patarimų, kaip galėtume išspręsti esamas problemas bei pabrėžę, kad kiekvieno nario iniciatyva ir idėjos yra svarbios bei tai, kad asociacija turėtų dirbti vieningai tam, kad išvengtume „daug idėjų, 0 rankų“ situacijos ir išliktume „daug rankų vienai idėjai“. Renginys buvo smagiai pratęstas socialinio komiteto organizuojamame renginyje „Pasidalink Kalėdomis“.


Sausio 13-19 d.

II-as susitikimas su ALUMNI

Sausio 10-20 d. Sausio 13-19 d.

Bioetikos antrasis renginys Professional public speaking mokymai „Emergency cases“ filmukų filmavimas ir parengimas III-as susitikimas su ALUMNI Vilniuje ir Kaune Bioetikos renginys "Organų donorystė" „Emergency cases“ filmukų filmavimas ir parengimas IV-as susitikimas su ALUMNI VILNIUJE IR KAUNE Bioetikos renginys "Koma; klinikinė mirtis"

Sausio 18-19 d. Vasario 3-9 d. Vasario 10-16 d. Vasario 22-23 d. Kovo 17 d. Kovo 3-9 d. Kovo 17-23 d.

Gegužės 12-18 d.

EBM- Evidence Based Medicine/Įrodymais pagrįsta medicina Medical Education week

*Pateiktas planas yra preliminarus, nes nėra numatytas tikslus laikas tam tikrai veiklai arba veikla dar tik bus pristatoma ir planas atitinkamai papildomas. Su pakeitimais būsite supažindinti susirinkimų metu.


„Labas mylimas seneli! Ar toli tu dar esi? Laukiame labai visi! Daug ko per metus išmokom, Žaidėme, vaidinom, šokom! O per Kalėdas smagu Būtų surast naujų draugų

Mes čia smagūs ir geri, Daug žaislų atnešt turi!“ Taigi taip ir mes užmigom, Į sapnų karalystę pakilom. O atsikėlę radom dovanų Ir daug gerų linksmų draugų.

Scome sventinis naujienlaiskis  
Scome sventinis naujienlaiskis  
Advertisement