Page 1

Norge

Guide til grønne indkøb i Valby

anke – for alles Miljøskyld og klima i din indkøbskurv

-når og miljømærker. Så sparer du både dig selv og vendige skadelige stoffer ved produktionen, og når elv og n, og når ten s lokalt producerede varer, så mindskes transporten ens frugt og grønt og mindre kød - så nedsættes er nsporten or snet med når du handler - plastikposen forurener sættes d ud – tilbered kun den mængde du har brug for or dagen efter orurener eller gå når du handler, og skån dit lokalmiljø for rug for dk i ”Klima på Menuen” på www.miljoeogsundhed.dk miljø for

eret Opdat on versi 2014

gt - uden at lide afsavn ndhed.dk r køb længere. Returner fejlkøb. Vælg med omhu, og dine brugte ting til genbrug. Sorter dit affald og køb ehu, måde kan du gøreSå dinsparer miljøbelastning mindre. og og miljømærker. du både dig selv og

06/05/09 11.02

anke – for alles skyld

ald og køb vendige skadelige stoffer ved produktionen, og når mation indre.

06/05/09 11.02

okalt producerede varer, så mindskes transporten ens frugt og grønt og mindre kød - så nedsættes

k mager.dk

snet med når du handler - plastikposen forurener d ud – tilbered kun den mængde du har brug for dagen efter eller gå når du handler, og skån dit lokalmiljø for ”Klima på Menuen” på www.miljoeogsundhed.dk

06/05/09 11.02


Økologimærker Økologimærker garanterer dig mad produceret uden sprøjtemidler, gensplejsning, kunstgødning og kunstige farve- og sødemidler til gavn for din sundhed, vores grundvand og naturen omkring os.

anmark

Danmark Danmark Danmark

olland/ skland

Bra miljöval Sverige

Holland/ Tyskland Norge Norge Holland/ Tyskland

EU Danmark

EU

EU

EUEU

Internationalt

Sverige

Internationalt

Holland/Internationalt Frankrig Tyskland

Norge

Norge

Internationalt Internationalt Norge

Norge

Miljømærker

Danmark EUEU Miljømærker findes på mange forskellige varegrupper. De garanterer, at produktet er blandt Danmark de mindst miljøbelastende inden for den pågældende varekategori. De stiller samtidig krav til sundhed og kvalitet.

Holland/ Internationalt Norge Holland/ Internationalt Norge Tyskland Tyskland nemærket Blomstmærket miljöval Svanemærket Blomstmærket Svanemærket Norden Blomsten EU BraBra Miljöval SverigeBra miljöval Norden Svanemærket EU Blomstmærket Sverige EU Sverige Bra miljöval BraNorden miljöval Svanemærket Blomstmærket Norden EU Sverige Norden EU Sverige

Mærker til plejeprodukter

Mærkerne garanterer dig plejeprodukter, der indeholder økologiske og/eller naturlige ingredienser. Mærkerne stiller krav til miljø og sundhed, men er ikke allergimærker. . Danmark EU Danmark Svanemærket Svanen Norden Svanemærket Holland/ Norden Tyskland

Holland/ Tyskland

EU Blomstmærket EcoCert EU Blomstmærket Internationalt EU

Internationalt

BDIH

Bra miljöval Sverige Bra miljöval Norge Sverige

Norge

Bra miljöva Sverige


Holland/ Tyskland

Internationalt

Norge

• Undgå at smide mad ud – tilbered kun den mængde du har brug for • Køb så vidt muligt lokalt producerede varer, så mindskes transporten eller brug resterne dagen efter • Spis mere af årstidens frugt og grønt og mindre kød - så nedsættes • Tag cyklen, bussen eller gå når du handler, og skån dit lokalmiljø for CO2–udledningen biltrafik • Tag dit eget indkøbsnet med når du handler - plastikposen forurener Læs flere anbefalinger i ”Klima på Menuen” på www.miljoeogsundhed.dk • Undgå at smide mad ud – tilbered kun den mængde du har brug for

Tekstilmærker

GOTS stiller krav til miljø, sundhed og sociale forhold, herunder at mindst 95% af tekstilfibrene Danmark EU Svanen og Blomsten stiller skal være certificeret økologisk i hht. EUs forordning 834/2007. krav til miljø. Svanen og blomsten stiller krav til, at 10% af fibrene skal være økologiske. Tiltro til tekstiler- mærket stiller ikke krav til miljø. Det er et sundhedsmærke der sikrer, at indhold af farlig kemi er minimeret i det færdige produkt.

• Tag dit eget indkøbsnet med når du handler - plastikposen forurener Gode råd CO2–udledningen

Gode råd Køb varer med økologi- og miljømærker. Så sparer du både dig selv og omgivelserne for unødvendige skadelige stoffer ved produktionen, og når • Køb så vidt muligt lokalt producerede varer, så mindskes transporten • Spis mere af årstidens frugt og grønt og mindre kød - så nedsættes du bruger dem. Holland/ Tyskland

Internationalt

Norge

du bruger dem. Vælg med omtanke – for alles skyld Svanemærket Svanen Norden

Blomstmærket Tiltro EU til tekstiler

Bra miljöval Sverige

Køb varer med økologi- og miljømærker. Så sparer du både dig selv og omgivelserne for unødvendige skadelige stoffer ved produktionen, og når GOTS

Blomsten EU

Mærker til elektronik

Vælg med omtanke – for alles skyld

TCO, Svanen og Blomsten stiller krav til miljø, energiforbrug og sundhed. Energy Star garanterer produkter med lavt energiforbrug.

TCO

Svanemærket Svanen Norden

Blomsten EUBlomstmærket Energy Star EU

Bra miljöval Sverige

Andre mærker Fairtrade sikrer bønder og plantagearbejdere i udviklingslande rimelige forhold. Mærket stiller også i nogen grad krav om miljøbeskyttelse.

al

Fairtrade

PEFC og FSC sikrer, at der i produktionen af træ er taget hensyn til miljø, bæredygtighed og biodiversitet. FSC stiller desuden krav til arbejdere og lokalbefolkningens vilkår og rettigheder.

©

FSC

PEFC MSC garanterer dig fisk, der er indfanget efter metoder, der så vidt muligt bevarer havets økosystem.

MSC


Vælg omtanke – for skyld eller brugmed resterne dagen- efter Sænk forbruget uden at alles lide afsavn Køb varer med økologiog miljømærker. Så sparer du både selv og • Tag cyklen, bussen eller gå når du handler, og skån dit lokalmiljø for Køb kvalitet, det holder længere. Returner fejlkøb. Vælg meddig omhu, og omgivelserne forSend unødvendige skadelige vedSorter produktionen, biltrafik smid mindre ud. dine brugte ting til stoffer genbrug. dit affald og og når køb du bruger dem. Køb varer med økologiog miljømærker. sparer du både dig selv og Læs flere anbefalinger i ”Klima Menuen” på selv genbrug. På denne mådepå kan duSå gøre dinwww.miljoeogsundhed.dk miljøbelastning mindre. omgivelserne for unødvendige skadelige stoffer ved produktionen, og når Gode • Køb varer med råd økologiog miljømærker. Så sparer du både dig selv og dine Få mere information du bruger dem. • Køb så vidt muligt lokalt producerede varer, så mindskes transporten omgivelser for det unødvendige skadelige stoffer fejlkøb. Vælg med omhu, og Miljøpunkt Amager Køb kvalitet, holder længere. Returner • Spis mere af årstidens frugt og grønt og mindre kød - så nedsættes smidKvarterhuset mindre ud. Send dine brugte ting til genbrug. Sorter dit affald og køb Jemtelandsgade 3, 2. sal CO2–udledningen • selv Køb så vidt muligt lokalt producerede varer, så mindskes transporten genbrug. På denne måde kan du gøre din miljøbelastning mindre. 2300 København S • Tag dit eget indkøbsnet med når du handler - plastikposen forurener Vælg med omtanke – for alles skyld • Spis mere af årstidens frugt og grønt og mindre kød - så nedsættes 82 32 58 10 • Undgå at smide mad ud – tilbered kun den mængde du har brug for Vælg med omta Køb vidt muligt og lokalt, så minimeres transporten af varerne Køb dansk varer med økologiog miljømærker. Så sparer du både dig selv og COså2www.miljopunkt-amager.dk –udledningen ælg •med omtanke –omtanke for alles skyld eller med brug resterne dagen efter Vælg – for alles skyld Køb varer med økologiMail:center@miljopunkt-amager.dk omgivelserne for unødvendige skadelige stoffer ved produktionen, og n • Spis mere af årstidens frugt og grønt, og spis mindre kød. Så lettes • Tag dit eget indkøbsnet med når du handler - plastikposen forurener Miljøpunkt Amager varer med økologiog Vælg miljømærker. Så omtanke sparer du både–dig selvalles og • Tag cyklen, bussen eller gå når du handler, og skån dit lokalmiljø for med for skyld omgivelserne for unødv bruger dem. og miljømærker. Så sparer du både Køb varerdumed økologidig selv og Kvarterhuset • CO2-regnskabet Undgå at smide mad ud – tilbered kun den mængde du har brug for givelserne for unødvendige stoffer ved produktionen, og når biltrafikKøb skadelige varer økologiogminimer miljømærker. Så både du brugerdudem. omgivelserne unødvendige skadelige stofferbrugen ved produktionen, og nårdig se Jemtelandsgade 3, 2.for sal • Brug dit eget indkøbsnet nårmed du handler, og afsparer plastikposer eller brug resterne dagen efter bruger dem. Læs flere anbefalinger i ”Klima på Menuen” på www.miljoeogsundhed.dk råd for unødvendige skadelige stoffer ved produktionen du brugerGode dem. 2300 København Somgivelserne •• Tag cyklen, bussen eller gå på indkøb, og skån dit lokalmiljø Gode for biltrafik Tag cyklen, bussen eller gå når du handler, og skån dit lokalmiljø for råd du bruger dem. Køb så vidt muligt lokalt producerede varer, så mindskes transport 82 32Sænk 58 10 • forbruget - uden at lide afsavn ode råd biltrafik Gode • rådSpis mere af årstidens frugt og grønt og mindre kød - så nedsættes www.miljopunkt-amager.dk • Køb så vidt muligt l Læs flere iholder ”Klima på Menuen” på fejlkøb. www.miljoeogsundhed.dk Købanbefalinger kvalitet,Gode det–udledningen længere. Returner Vælg med omhu, og Køb så vidt muligt lokalt producerede varer, så mindskes transporten råd Mail:center@miljopunkt-amager.dk CO

Vælg med omtanke – for alles skyld Vælg med omtanke Sænk forbruget - uden at lide afsavn Gode råd Klimaråd når du handler Få mere information Danmark

EU

Forbrug mindre – genbrug mere Sænk forbruget - uden at lide afsavn

• Spis mere af årstide • Køb så vidt muligt lokalt producerede varer, så mindskes transporten 2 smid mindre ud. Send dine brugte ting til genbrug. Sorter dit og køb Spis mere af årstidens frugt og grønt og mindre kød - så nedsættes • • Tag dit eget indkøbsnet med når du handler - plastikposen forurene CO2affald –udledningen • Spis mere af årstidens frugt og grønt og mindre kød - så nedsættes Køb så vidt muligt lokalt producerede varer, så mindskes tran selv genbrug. På denne måde kan du gøre din miljøbelastning mindre. • Køb kvalitet, længere CO2–udledningen • holder • Tag dit eget indkøb CO2der –udledningen • Undgå at smide mad ud – tilbered kun den mængde du har brug fo Spis mere af årstidens frugt og grønt og mindre kød - så neds Tag dit eget indkøbsnet med når du handler - plastikposen forurener •Køb Returner eller resterne dagen efter kvalitet, det holder længere. Returner fejlkøb. Vælg med og • omhu, Undgå at smide mad • fejlkøb CObrug –udledningen 2 Få Tag dit eget indkøbsnet med når du handler - plastikposen forurener mere information Undgå at smide mad ud – tilbered kun den mængde du har brug for Tag cyklen, bussen eller gå når du handler, og skån dit lokalmiljø fo •smid Sendmindre dine brugte ting til ogting købtil selv genbrugog ud.• Amager Send dine brugte genbrug. Sorter dit projekter affaldbrug og køb eller d • Undgå at smide mad ud – tilbered kun den mængde du har brug for • Tag dit eget indkøbsnet med når du handler - plastikposen fo Miljøpunkt er genbrug støttet af Københavns kommune laver miljø og resterne -kamMiljøpunkt Amager eller•selv brug resterne dagen efter biltrafik • udgives Tag cyklen, bussen Byt genbrug. dine aflagte ting tilUndgå at smide mad ud – tilbered kun den mængde du har b noget andet på et lokalt byttemarked pagner i Sundby, Ørestad ogdagen Islands Brygge. Miljø imiljøbelastning din indkøbskurv også i Valby, eller brug resterne efter På denne måde kan du gøre din mindre. • Kvarterhuset Tag cyklen, bussen eller gå når du handler, og skån dit lokalmiljø for Læs anbefalinger i ”Klima Menuen” på www.miljoeogsundhed.d Østerbro, Bispebjerg og Brønshøj-Husum. 2010 biltrafik • • SorterVanløse, dit Tag cyklen, bussen eller gå når du handler, og skån dit lokalmiljø for affald, såflere værdifulde ikkepågår til spilde resterne dagen efter Jemtelandsgade 3,eller 2. salbrugressourcer biltrafik Læs flere anbefalinger i biltrafik • Tag cyklen, bussen eller gå når du handler, og skån dit lokalm 2300 København S Sænk forbruget uden at lide afsavn flere anbefalinger ”Klima på Menuen” på www.miljoeogsundhed.dk Læs flere anbefalinger 82 32 58i 10 biltrafiki ”Klima på Menuen” på www.miljoeogsundhed.dk Miljøpunkt Amager Køb kvalitet, det holder længere. Returner fejlkøb. med omhu, og Sænk forbruget guide_til_indkob_a6_2009_v5.indd 1 www.miljopunkt-amager.dk Læs flere anbefalinger i ”Klima på Menuen” påVælg www.miljoeogsun Kvarterhuset smid mindre ud. Send dine brugte ting til genbrug. Sorter ditdet affald og Mail:center@miljopunkt-amager.dk Sænk forbruget uden at lide afsavn Køb kvalitet, holder Jemtelandsgade 3, 2. sal • Køb kun den mad du har brug selv genbrug. Påfor denne måde kanmed du og gøre dinmiljø miljøbelastning mindre. Miljøpunkt Amager støttet af Københavns kommune laver projekter og -kamkvalitet, det holder længere. Returner fejlkøb. Vælg omhu, og 2300 København S er smid mindre ud. Send d Køb kvalitet, det holder længere. Returner fejlkøb. Vælg med omhu, og • Opbevar maden korrekt i Sundby, og Islands Brygge.ting Miljø din udgives også i Valby, d mindre Send dineØrestad brugte ting til genbrug. Sorter ditindkøbskurv affald og køb 82pagner 32ud. 58smid 10 selv genbrug. På denne mindre ud. kvalitet, Send dine brugte tili genbrug. Sorter dit affald og køb Køb det holder længere. Returner fejlkøb. Vælg med omh Køb varer med økologi•www.miljopunkt-amager.dk Tilbered kun den du du kaninformation spise Fåmad mere Vanløse, Østerbro, Bispebjerg og Brønshøj-Husum. 2010 genbrug. Påselv denne måde kan gøre dinkan miljøbelastning mindre. genbrug. På denne måde du gøre din miljøbelastning smid mindre ud. Send dine brugte ting tilomgivelserne genbrug.mindre. Sorter affa for dit unødv

Få mere information Undgå madspild

ænk forbruget - uden at lide afsavn med omta Sænk forbruget - uden at Vælg lide afsavn

•Mail:center@miljopunkt-amager.dk Gem madrester,Miljøpunkt frys det Amager ned eller tag det med i madpakken Få mere inform selv genbrug. På denne måde kan du gøre miljøbelastning mi Kvarterhuset du din bruger dem. mere information Få mere information Miljøpunkt Amager Jemtelandsgade 3, 2. sal Kvarterhuset 1 øpunktguide_til_indkob_a6_2009_v5.indd AmagerMiljøpunkt2300 Amager FåKøbenhavn mereS information Få mere information Gode råd 3, 2. sal Jemtelandsgade terhuset Kvarterhuset 82 32 58 10

sharing

Kailow Graphic 2014

Miljøpunkt Amager København S elandsgade 3,Jemtelandsgade 2. sal www.miljopunkt-amager.dk 3, 2. sal • 2300 Valby Lokaludvalg | Valgårdsvej 4-8 | 2500 Valby | 20 33 71 10Køb så vidt muligt l Kvarterhuset 82 32 58 10 0 København S2300 København S Mail:center@miljopunkt-amager.dk • Spis mere af årstide www.valbylokaludvalg.kk.dk | valbylokaludvalg@okf.kk.dk www.miljopunkt-amager.dk 2 58 10 82 32 58 10 Jemtelandsgade 3, 2. sal Miljøpunkt Amager er støttet af SKøbenhavns kommune og laver Mail:center@miljopunkt-am miljø og -kamCOprojekter –udledningen 2300 København 2 w.miljopunkt-amager.dk www.miljopunkt-amager.dk pagner i Sundby, Ørestad og Islands Brygge. Miljø i din indkøbskurv udgives også i Valby, 82 32 58 10 • Tag dit eget indkøbs Mail:center@miljopunkt-amager.dk :center@miljopunkt-amager.dk Vanløse, Østerbro, Bispebjerg og Brønshøj-Husum. 2010 www.miljopunkt-amager.dk • Undgå at smide mad Mail:center@miljopunkt-amager.dk

eller brug resterne d • Tag cyklen, bussen

copenhagen 2014 guide_til_indkob_a6_2009_v5.indd 1 Miljøpunkt Amager er støttet af Københavns kommune og laver miljøprojekter og -kambiltrafik pagner i Sundby, Ørestad og Islands Brygge. Miljø i din indkøbskurv udgives også i Valby, Læs flere anbefalinger i Vanløse, Østerbro, Bispebjerg og Brønshøj-Husum. 2010

Guide til grønne indkøb i Valby  
Guide til grønne indkøb i Valby  
Advertisement