Page 1

1


Honored English speaking members, We’re delighted that you’re interested in applying, however, our lazy nomination committee didn’t have time to make an English copy of this guide. Do your best to read through the guide in Swedish and contact a committee or board member if you run into translation trouble.

Ärade medlem!

Lots of love, /KG Bitch Crew

Elevkårens verksamhetsår lider mot sitt slut och ett nytt ska ta sin början. Många spännande saker skymtar över horisonten. Kandidaturer skall inlämnas, kampanjer skall hållas, debatter skall debatteras och till slut, i mars, skall valblanketterna fyllas med 19 olika namn. Dessa 19 personer kommer få äran att leda Kungsholmens Gymnasiums Elevkårs ädla arv vidare. På de följande sidorna kan du läsa mer om vad som söks hos de olika förtroendevalda. Förhoppningsvis hittar just du en position som du brinner för, som du vill axla, så som Frodo axlade ringens börda. Vi vill att ni medlemmar ska bära vidare Elevkåren mot nya stordåd och det gör ni alla bäst genom att engagera er. Det är fett, lovar. Var inte rädda för valberedningen. Glöm inte att vi en gång var i era skor. Vi är ljuva och väna, så tveka inte att fråga oss om alla livets frågor, dag som natt. Men vi finns framför allt här för att hjälpa er medlemmar att utveckla Elevkåren. Det gör vi bäst genom att få din kandidatur. Efter att din skriftliga kandidatur har kommit oss till handa, kommer du kallas till en pratstund med oss i valberedningen. Vi kommer lyssna på vad du har att säga om dig själv och om Kungsholmen. Roliga historier är endast av begränsad nytta här, men kan distrahera oss tillfälligt. Det som du bör ha med dig in i rummet är en hjärna sprängfylld med tankar om vad som skiljer dig från mängden, vilka egenskaper som du har som gör dig till den bästa för just den posten du söker. Motivation är en av dina bästa vänner här. Den kommer du långt med. Vi gillar en själ som brinner för något, det är värt sin vikt i guld. Hoppas vi ses snart, under mer intima omständigheter.

Puss //KG Bitch Crew AKA ”Revisorerna tillika valberedning / The Nomination Committee”

2


Innehållsförteckning Intro

2

Vilka är vi?

4

Tidslinje

4

Så funkar det

5

Kravprofiler:

6 6

Ordförande

6

Vice ordförande

7

Skattmästare

8

Operativ Chef

9

Sekreterare

10

Marknadsföringsansvarig

11

3 Ledamöter

12

Sociala Utskottets Ordförande

13

Påverkansutskottets Ordförande

14

Föreningsutskottets Ordförande

15

Serviceutskottets Ordförande

16

Läroverksfejdsrepresentant

17

5 Revisorer tillika valberedare

18

Så kan din kandidatur se ut

20

Kontaktuppgifter

20

FAQ

21

3


Vilka är vi? Vi hjälper ER Valberedningen valdes av Årsmötet ’13 för att representera er medlemmar inför valet av en ny ledning för vår fina Elevkår. Tanken med valberedningen är att du när valblanketten ska fyllas i ska ha en bättre uppfattning om vad kandidater har att erbjuda just dig. Du måste inte springa runt skolan och jaga upp varje person som vill bli vald och tjata om en massa frågor. Vi gör det åt dig. Med vår erfarenhet av vad som krävs och noggrannhet i undersökningen av alla kandidater lovar vi att förslaget på Årsmötet är trovärdigt.

Du bestämmer Som sagt. Valberedningen finns till för att göra det enkelt för dig. Men det finns säkert andra kandidater som du känner eller är intresserad av. Ta därför tid att jämföra och värdera och gör ett medvetet val. Men minns att vi som bereder valet tar med allt från gruppdynamik till individuella kvalitéer med i beräkningen.

Tidslinje

4


Så funkar det: Steg 1: Hitta ditt öde. Det finns 13 olika sorters uppdrag och totalt 19 platser i Elevkårens ledning som ska fyllas på Årsmötet. Spana in hierarkimodellen, läs kravprofiler och prata med någon i årets styrelse för att ta reda på hur det är. När du hittar ett uppdrag som passar dig är det bara att RUN FOR IT!

OBS: LvF-representantEN och Revisorer saknas i bilden.

Steg 2: Skriv en

kandidatur

Bra! Eftersom du har bestämt vad du vill göra är det egentligen bara att få ned varför du vill det på papper. För att du ska kallas på intervju med valberedningen måste du lämna in ett personligt brev som motiverar din kandidatur och berättar vad som gör dig unik. Det ska vara max ett A4 men vi är snela, blir det knas i marginalen är det lugnt. Tillsammans med ditt personliga brev kan du gärna bifoga ett CV med relevanta meriter. Det kan dessutom bli ett + i kanten om du har en bra referens!

Steg 3: Sök rådgivning och skicka. Som Hannah Montana skulle säga: Nobody’s Perfect. För att förbättra din skriftliga kandidatur ett snäpp till, be någon att kolla igenom den. Du kanske får reda på något nytt om dig själv som är värt att lyfta! Du skickar din kompletta kandidatur till:

valberedningen@studentunionkg.com

Steg 4: Gå på intervju Du kanske har hört att Valberedningen är läskig? Lugn, intervjun kan inte bli mer friendly än Oscar Theblins blick som möter din. När du har skickat din kandidatur får du inom kort en intervjutid. Den lär krocka med en lektion that’s life. Ibland är KG-livet så hemskt att man måste missa en

Steg 5:

lektion.

Vänta.

Det är nu du ska bita på naglarna tills

Kom gärna förberedd med tankar om dig själv. Du ska sköta snacket, vi ställer bara frågorna.

du bara har salivdränkta stumpar kvar. Den 1 mars hör vi av oss till alla kandidater med besked och vi offentliggör även vårt förslag på en ny ledning för Elevkåren 14/15

5


Ordförande Arbetsbeskrivning: Elevkårens ordförande har ett övergripande ansvar över allt som händer i organisationen. Som ordförande ska du vara den som känner organisationen bäst genom att vara involverad och uppdaterad om allt som händer. Samtidigt ska du hålla ett helhetsperspektiv och du sätter verksamheten i en långsiktig kontext. Du leder på så sätt det visionerande arbetet och har en avgörande roll i vilken riktning Elevkåren ska röra sig i. Med alla aktiva i ryggen kan du bygga Elevkårens framtid. Som ordförande leder du även arbetet inom styrelsen och det verkställande utskottet som består av dig själv, vice ordförande, operativ chef samt skattmästaren. Det är din uppgift att se till att alla förtroendevalda har allt de behöver för att kunna växa och utföra bästa möjliga arbete. Ordförande lägger också mycket tid på diplomati och representation. Du ska representera, synliggöra och skapa ett förtroende för kåren gentemot föräldrar, medlemmar, skolledningen, politiker, media, paraplyorganisationen Sveriges Elevkårer och företag. Hur du agerar som person kommer ha stor betydelse för hur Elevkåren framstår i medlemmarnas och externa parters ögon, så du behöver vara en god förebild. Eftersom du sitter på den tyngsta förtroendevalda posten tar du även ansvar för fel som sker i alla Elevkårens led och instanser. Vill du lägga ner mycket tid på att leda, blicka framåt och stärka medlemmarnas samt externa parters förtroende för Elevkåren så är ordförande rollen för dig.

Efterfrågade kvalitéer:      

Ledaregenskaper Förtroendeingivande personlighet God kännedom om Elevkåren Lyhördhet Organisationsanalytiskt sinne God mötesteknik

Det är meriterande om du:    

Har Har Har Har

erfarenhet från chefs- eller ledarpositioner deltagit i och drivit Elevkårens verksamhet från olika perspektiv varit aktiv i föreningar eller projekt utanför Elevkåren en god förståelse för elevrörelsens och ungdomars roll i samhället

6


Vice ordförande Arbetsbeskrivning: Vice ordförande definieras ofta som ansvarig för internkommunikationen inom styrelsen eller interndemokratisk ledare, och medan en ordförande har ett vidare perspektiv och koll på organisationen i stort fokuserar en vice ordförande på styrelsen framför allt annat. I praktiken kan det här innebära arbetsuppgifter som att planera styrelsens arbete och göra ledamöter bekväma i sina arbetsuppgifter. I samråd med ordföranden bör vice ordförande även skriva dagordningar till styrelsemöten och på förhand diskutera eventuella ställningstaganden och diskussioner för att effektivisera styrelsearbetet. För detta krävs en god självdistans och perspektiv som kan komplettera och diversifiera ordförandes. Men framför allt innebär vice ordförandens fokus på styrelsen att se till att alla styrelseledamöter mår bra, att alla känner sig hörda och sedda, och att arbetsbördan är jämnt fördelad. Formellt sett är vice ordföranden även ställföreträdande ordförande, vilket innebär att en tar över ordföranderollen om den person som innehar posten avgår. Det kan däremot också innebära att en tillfälligt tar över ordförandens åtaganden om personen själv inte har möjlighet att genomföra dem.

Om du gillar att planera, är duktig på att agera diplomat och kan ge nyanserad analys av gruppdynamik och beslut kommer posten vice ordförande passa dig perfekt.

Efterfrågade kvalitéer:     

Öppen och kommunikativ Visionerande Kort- och långsiktig planeringsförmåga Sund självkritik God personkännedom

Det är meriterande om du:    

Har deltagit i olika gruppkonstellationer inom Elevkåren och dess verksamhet Är van vid att agera bollplank Har erfarenhet av att planera och reflektera kring individers och gruppers insatser Har varit aktiv i föreningar eller projekt utanför Elevkåren

7


Skattmästare Arbetsbeskrivning: Elevkårens skattmästare hanterar och ansvarar för organisationens ekonomi samt deltar i det verkställande utskottets arbete. Som skattmästare har du kontroll över alla olika konton som kåren hanterar, du har regelbunden kontakt med kårens bank. Skattmästaren är en del av det verkställande utskottet tillsammans med vice ordförande, operativ chef och ordförande vilket betyder att skattmästaren är med och bereder styrelsens arbete och lägger fram långsiktiga strategier tillsammans med verkställande utskottet. Personen förväntas kunna bidra med ett ekonomiskt perspektiv och konsekvensanalytiskt tänkande kring hur organisationsförändringar påverkar det finansiella läget. Skattmästaren bli också ansvarig för att Elevkåren sköter god bokföring och ansvarar även för budgeten som kommer styra spelrummet för resten av Elevkårens funktioner. Som skattmästare har du också kontinuerlig kontakt med de respektive utskottens ekonomiansvarige för att samordna parterna. Du kommer speciellt att behöva ha bra kontakt med Serviceutskottet som hjälper Elevkåren att öka sin omsättning.

Är du en realist, sjukt noggrann samtidigt som du vill vara med och visionera långssiktigt så är skattmästare din plats i organisationen!

Efterfrågade kvalitéer:      

Realist Noggrannhet Excel-kunskap Långsiktighet God organisationsöverblick Visionerande förmåga

Det är meriterande om du:   

Är van vid bokförings- och budgeteringssystem Har erfarenhet från pengahantering Har varit en aktiv part i någon av Elevkårens instanser

8


Operativ chef Arbetsbeskrivning: Operativ Chef (OC) är en vital funktion då du är den som får Elevkårens hjul att snurra. Du är sammankallande för utskottsordföranden, samordnar deras verksamhet och för deras talan i möten med styrelsen. Du är länken mellan styrelsen och utskotten, länken mellan den operativa verksamheten och den visionerande instansen: du håller igång elevkåren, lite likt en personalchef. I övergången från att flytta utskotten från styrelsen till utanför, i en egen utförande del av elevkåren blir OCs roll mer övergripande och viktigare än tidigare. OC är sammankallande av utskottsordförandena och utskottens länk till styrelsen. OC ska alltid ha god koll på utskottens verksamhet och detta upprätthålls genom kontinuerliga, gemensamma möten med utskottens ordföranden. OC ska även hjälpa utskottsordförande med att sätta upp rimliga målsättningar och fokusområden i arbetet. Om det uppstår problem eller finns glapp i något av utskotten är det OC som vägleder utskottsordförande till att göra rätt insatser. OC kommer även att ha ett delat rekryteringsansvar med utskottsordföranden när staber ska tillsättas. Operativ Chef ska alltid närvara på styrelsens möten och har där förslagsrätt men ej rösträtt. OC blir på så sätt styrelsens främsta informationskanal om hur Elevkåren fungerar och utvecklas. Dessutom får den Operativa Chefen i uppgift att verkställa styrelsens önskemål i Elevkårens verksamhet. Utskottsordföranden kan genom Operativ Chef yrka på styrelsens möten och detta sker i största möjliga mån skriftligen. Operativ Chefs huvudsakliga uppdrag är att föra utskottens talan i styrelsen samt ge utskottsordförandena en naturlig mötesplats.

En operativ chef bör vara tillgänglig och kommunikativ, noggrann och samordnande samt saklig och opartisk.

Efterfrågade kvalitéer:      

Noggrannhet Ledaregenskaper God kommunikationsförmåga Tydlighet Hjälpsamhet Målstyrt tänkande

Det är meriterande om du:    

Har erfarenhet från utskotts- eller styrelseposter i Elevkåren Har haft en koordinerande funktion i större projekt eller organisationer. Tidigare har arbetat i sammanhang med starkt målfokus Har varit aktiv i föreningar eller projekt utanför Elevkåren

9


Sekreterare Arbetsbeskrivning: Ett av Elevkårens viktigaste mål är att sträva efter en ökad transparens och den som möjliggör detta är Sekreteraren. Sekreteraren har det stora ansvaret att se till att allt som sägs på styrelsemöten, ledningsmöten och utskottsmöten sparas och offentliggörs. Sekreteraren för protokoll vid styrelsens sammanträden och tar emot protokoll från de andra möten som sker. Detta sammanställs sedan så att samtliga medlemmar enkelt kan gå tillbaka och se vad som har hänt. Sekreteraren ska även se till att dokumentation i specifika fall når viktiga parter, såsom revisorerna och skolledningen. Vidare är det essentiellt att sekreteraren får en bra överblick över all dokumentation och kommer på logiska system som är lätta att navigera igenom. Sekreteraren bör även kunna komma med kreativa lösningar på hur styrelsens och Elevkårens material kan göras mer tillgängligt och intressant för medlemmarna. Är du organiserad, med känsla för logik och duktig på att hålla många olika saker i huvudet samtidigt kommer den här posten passa dig.

Efterfrågade kvalitéer:   

Strukturerad och disciplinerad Inlyssnande Balans mellan detalj och överblick

Det är meriterande om du:  

Har erfarenhet av protokollföring Har erfarenhet av att använda Dropbox, Skydrive, Google Drive eller liknande

10


Marknadsföringsansvarig Arbetsbeskrivning:

Marknadsföringsansvariges stabmedlemmar förväntas:  Sköta sina ansvarsområden  Genomföra tilldelade delegeringar/de delegeringar de tagit på sig  Närvara vid stabmöten  Ha kontinuerlig kontakt med ordföranden för det utskott vars PR en är ansvarig för  Finnas tillgänglig för att hjälpa till med arbetsuppgifter utanför de ordinarie vid behov

Marknadsföringsansvarig ansvarar för att se till att elevkårens verksamhet syns och når ut till medlemmarna. Därför ska personen i ifråga producera marknadsföring i form av affischer, filmer, banderoller, event och dylikt för att marknadsföra elevkårens evenemang. Det arbetet inkluderar även att fota, redigera, printa och sätta upp affischer i skolan.

Marknadsföringsansvarig leder även en stab, och medlemmarna har varsitt ansvarsområde – varsitt utskott – där de står för produktionen av marknadsföring. Personen som innehar denna post ska också hålla en god kontakt med Operativ chef och de respektive utskotten för att göra marknadsföringen balanserad och enhetlig. Tillsammans med Operativ Chef kommer även Marknadsföringsansvarig att rekrytera de kompetenser som är nödvändiga för att staben ska fungera, så en förmåga att motivera grafiska talanger att hjälpa PR-staben blir avgörande. För att göra marknadsföringen enhetlig ska marknadsföringsansvarig även hålla god balans i PR:en generellt sett och se till att samma språk och ton används på sociala media såsom Facebook, Twitter och Instagram. Alla sociala media bör även uppdateras och utvecklas kontinuerligt, och till detta räknas även hemsidan. Målet med marknadsföringsarbetet ska alltid vara att fånga medlemmarnas intresse för att kunna synliggöra elevkårens verksamhet, därför uppmuntras kreativt tänkande och nya idéer som kan göra kårens marknadsföring ännu bättre.

Efterfrågade kvalitéer:     

Kreativitet Strategiskt tänkande kring varumärkesstärkande insatser Målgruppsanalytiskt tänkande Intresseväckande skrivförmåga Foto-, film-, design- och andra grafiska talanger

Det är meriterande om du:    

Har erfarenhet av Photoshop eller andra redigeringsprogram Har arbetat med marknadsföring i eller utanför Elevkåren Är bekväm med tvåspråkig kommunikation Vid intervju kan uppvisa grafiskt material som du har tagit fram

11


Ledamot – 3 platser öppna Arbetsbeskrivning: Som ledamot i elevkårsstyrelsen ska du, med organisationens bästa i åtanke, aktivt påverka och visionera. Du kommer ha stor frihet att kunna förverkliga idéer och genomföra projekt som inte ligger på något av utskottens bord. Ledamöter bör även vara flexibla och finnas till förfogande för att kunna agera bollplank och erbjuda hjälp till andra förtroendevalda om så behövs. Om du gillar att tycka och tänka, och har många idéer på hur organisationen skulle kunna bli utvecklas samt kompetens inom många olika områden är ledamot rätt post för dig. För att kunna diversifiera Elevkårens perspektiv bör du också kunna sätta dig in i olika målgruppers sätt att tänka kring beslut och på så sätt indirekt representera skolans breda intressen. Exempel på arbetsuppgifter:       

Huvudansvarig för internationella utbyten Representera Elevkåren vid speciella tillfällen Ta fram introduktionsguiden till nya medlemmar Ansvarig för medlemsvärvning Medlemsvård Studiebesök Ta fram rapporter/driva sakpolitik

Efterfrågade kvalitéer:     

Visionerande förmåga Idépruta Självständighet Organisationsanalytiskt sinne Aktiv i diskussioner

Det är meriterande om du:   

Har varit en aktiv part i någon av Elevkårens instanser Har erfarenhet från styrelseuppdrag i organisationer förutom Elevkåren Har en god uppfattning om Elevkårens roll i samhället och skolpolitiken

12


Sociala Utskottets ordförande Arbetsbeskrivning: Sociala Utskottets Ordförande ska överse och organisera kårens sociala verksamhet. Den består framförallt av evenemang, och som ordförande ska man både ansvara för traditionsevenemang såsom Karnevalen och Insparksfesten såväl som att skapa nya genom medlemmar. Social verksamhet är det medlemsvärde som upplevs starkast för många medlemmar, därför är det viktigt att ordförande för detta utskott har ett öppet sinne för vad medlemmarna vill ha.

Utskottets stabmedlemmar förväntas:  Sköta sina ansvarsområden  Genomföra tilldelade delegeringar/de delegeringar de tagit på sig  Närvara vid stabmöten  Avrapportera från pågående utskottsarbete/ha kontinuerlig kontakt med utskottets ordförande  Finnas tillgänglig för att hjälpa till med arbetsuppgifter utanför de ordinarie vid behov

Exempel från Verksamhetsplan:  Insparksfest  Karnevalen  Slutskivan  Smiska Fisk!  Kryssningen  Gubbrunchen  Killergame  Vinterfestivalen  Medlemsinitiativ  Öppna utskottsmöten 

Som ordförande för sociala utskottet kommer du att hantera flera projekt samtidigt och koordinera olika kommittéer så att deras verksamhet och marknadsföring inte krockar. Du ställs inför utmaningar med lokaler, material och logistik som kräver en snabb problemlösningsförmåga och god riskanalys. Dina huvudsakliga uppgifter kommer gå ut på att delegera, följa upp och vägleda utskottet i dess arbete snarare än rent genomförande. Det är därför viktigt att du kan se saker ur ett större perspektiv samtidigt som du visar prov på god kunskap inom projektplanering och projektledning. En stab rekryteras av utskottsordföranden och ska utföra majoriteten av det operativa samt visionerande arbetet för den sociala verksamheten. Staben ska även uppmärksamma och på ett standardiserat sätt lyfta medlems idéer till faktiska event.

Efterfrågade kvalitéer:      

Ledaregenskaper Medlemsfokus Projektplaneringsförmåga Bra på att ge och ta direktiv Tydlig i kommunikation Riskanalytisk förmåga

Det är meriterande om du:   

Har deltagit i projektgrupper eller kommittéer i eller utanför Elevkåren Har erfarenhet av att leda grupper med ett uttalat mål Har erfarenhet av professionell kontakt med externa parter

13


Påverkansutskottets ordförande Arbetsbeskrivning: Påverkansarbetet i Elevkåren bygger på att organisationens medlemmar får en megafon som kan skapa förändring. Påverkansutskottets ordförandes uppgift är att koordinera och delegera ut de insatser som ska göras för att fånga upp medlemmarnas åsikter och göra dem hörda. Du och din stab ska sänka tröskeln för medlemmar att säga ifrån när det finns problem och göra det enkelt att kontakta Elevkåren om elevfackliga och akademiska ärenden. Ni ska även arbeta aktivt med opinionsbildning och lobbying för att stärka medlemmarnas röst. Ordförandes uppgift blir främst att motivera och vägleda staben i deras arbete för att optimera gruppens förmåga att nå ut och påverka. Personen som innehar denna post ska även se till att utskottets budget och verksamhetsplan följs.

Utskottets stabmedlemmar förväntas:  Sköta sina ansvarsområden  Genomföra tilldelade delegeringar/de delegeringar de tagit på sig  Närvara vid stabmöten  Avrapportera från pågående utskottsarbete/ha kontinuerlig kontakt med utskottets ordförande  Finnas tillgänglig för att hjälpa till med arbetsuppgifter utanför de ordinarie vid behov

Exempel från Verksamhetsplan:  Kritiskt granska skolan och elevers chans till demokrati  Skapa möjligheter för enskilda elever att vända sig till utskottet vid behov  Driva Elevkårens Elevmentorskap  Främja elevers akademiska och elevfackliga intressen (med andra ord: ta tillvara på elevers engagemang och åsikter och se till så att varje elevs åsikt tas upp)

Påverkansutskottets ordförande ska sköta kontinuerlig kommunikation med kårens Operativa chef för att bibehålla kontakt med styrelsen, och förväntas närvara och avrapportera om utskottets verksamhet vid möten med ledningsgruppen. Påverkansutskottets ordförande ansvarar även för att information om vad som diskuterats på dessa möten når stabmedlemmarna.

Efterfrågade kvalitéer:      

Kreativitet Målmedvetenhet och envishet Ledaregenskaper Kan stärka gruppers självförtroende Övertygande personlighet Bra på att ge och ta direktiv

Det är meriterande om du:   

Har arbetat med innovativa former av påverkansarbete förut Är van vid att bedriva opinions- och lobbyingarbete Har god kunskap om elevers rättigheter

14


Föreningsutskottets ordförande Arbetsbeskrivning: Föreningsutskottets ordförande ska leda ett utskott bestående av motiverade stabmedlemmar, och tillsammans ska dessa utveckla de 40 föreningar som finns på skolan. Ordföranden förväntas även hålla regelbundna möten med sin stab och med UBA (United Boards of Associations). UBA är ett utmärkt forum för föreningarna att hitta gemensamma intressen och frågor att jobba med, och Föreningsutskottets ordförande ska tillsammans med sin stab medla mellan föreningar och se till att samarbeten kan äga rum. Personen som sitter på denna post bör även på andra sätt än genom UBA-möten hålla sig uppdaterad när det gäller föreningsverksamheten.

Utskottets stabmedlemmar förväntas:  Sköta sina ansvarsområden  Genomföra tilldelade delegeringar/de delegeringar de tagit på sig  Närvara vid stabmöten  Avrapportera från pågående utskottsarbete/ha kontinuerlig kontakt med utskottets ordförande  Finnas tillgänglig för att hjälpa till med arbetsuppgifter utanför de ordinarie vid behov

Exempel från Verksamhetsplan:  Föreningsmässan  Summer Festival  Regelbundna UBA-möten  Hjälpa medlemmar att starta nya föreningar  Underhålla föreningsrummet  Övrig verksamhet som hjälper föreningarna i sin utveckling

För att stärka föreningarnas ställning på skolan ska ordföranden representera dessa på regelbundna möten med skolledningen. Föreningsutskottet bör även, under ledning av ordföranden, arrangera evenemang med fokus på föreningarna. Vidare ska Föreningsutskottets ordförande se till att staben sköter hantering av nya föreningar, bidragsansökningar och att Föreningsrummet hålls i gott skick. Tillsammans med staben ska även Föreningsutskottets ordförande utveckla incitamentsstrukturer för föreningsengagemang på skolan och på så sätt förenkla det spontana elevinitiativet.

Efterfrågade kvalitéer:     

God föreningskunskap Ledaregenskaper Förmåga att se problemtrender och allmänna behov Social förmåga och networking skills Bra på att ge och ta direktiv

Det är meriterande om du:   

Har varit aktiv inom en eller flera elevföreningar på Kungsholmen Har haft en rådgivande funktion i grupper eller organisationer Har erfarenhet av att initiera och etablera samarbeten

15


Serviceutskottets ordförande Arbetsbeskrivning:

Utskottets stabmedlemmar förväntas:  Sköta sina ansvarsområden  Genomföra tilldelade delegeringar/de delegeringar de tagit på sig  Närvara vid stabmöten  Avrapportera från pågående utskottsarbete/ha kontinuerlig kontakt med utskottets ordförande  Finnas tillgänglig för att hjälpa till med arbetsuppgifter utanför de ordinarie vid behov

Serviceutskottet ska jobba aktivt för att främja kårmedlemmarnas ekonomiska intressen, under ledning av en utskottsordförande. Denne ska med hjälp av Operativ chef välja en stab, och sedan vägleda dem och se till att tilldelade delegeringar utförs. Personen som innehar denna post förväntas även hålla regelbundna stabmöten samt närvara på möten med ledningsgruppen. Eftersom serviceutskottet inte har funnits under föregående verksamhetsår kommer utskottsordförande också att lägga ned mycket arbete på att skapa en jämn arbetsfördelning med relevanta roller som befästs under hela verksamhetsåret. För att kunna tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt bör utskottet även hålla i öppna möten för att fånga in idéer och engagemang. Utskottet ska även ansvara för framtagning och försäljning av skolklädeskollektion, utprovningen och utdelningen av studentmössor samt den årliga studentfotograferingen tillsammans med de andra läroverken. Serviceutskottet ska också sträva efter att fixa rabatter på lokala caféer, restauranger och butiker till kårmedlemmar, samt fixa sponsorer till evenemang Elevkåren anordnar. Tillsammans med Skattmästaren bör man även undersöka vilka möjligheter det finns att öka Elevkårens externa finansiering och omsättning. Slutligen bör Serviceutskottets ordförande, tillsammans med sin stab, stärka medlemmar vad gäller arbetsliv och karriärmöjligheter.

Efterfrågade kvalitéer:      

Ledaregenskaper Bra på att utforma en välarbetande grupp Förhandlingsstyrka Kreativitet Professionellt bemötande Vinst

Det är meriterande om du:   

Är van vid att förhandla eller ha möten med företag eller andra externa parter Har lett och utformat grupper med spridda arbetsuppgifter Har varit en aktiv part i någon av Elevkårens instanser

16


Läroverksfejdsrepresentanten Arbetsbeskrivning: Läroverksfejdsrepresentanten ska hjälpa till med att se till att Läroverksfejden genomförs, och i det arbetet se till att representera Kungsholmens vilja och röst på bästa sätt i styrelsen för tävlingen. Detta görs genom att sitta i LVF-styrelsen och närvara samt aktivt delta i regelbundna styrelsemöten tillsammans med en representant från varje läroverk. Eftersom Kungsholmens Gymnasiums inflytande över hur Läroverksfejden ser ut går genom dig bör du kunna stå upp för din elevkårs intressen samtidigt som du har projektets bästa i åtanke. Som det enorma projekt som Läroverksfejden är handlar ditt ansvar mer om att hitta och koordinera kompetenser snarare än att ha dem alla själv. Du ska därför vara bekväm med att leda och sammansvetsa grupper av väldigt olika typer samt få dessa införstådda med arbetssätt och deadlines som måste följas. Arbetet i Läroverksfejdsstyrelsen innefattar att planera hela Läroverksfejden i detalj från grunden, att hålla god kontakt med elevkårsstyrelsen samt skolledning. Andra arbetsuppgifter det här förtroendeuppdraget innebär är att sammanställa och skapa viktiga styrdokument för Läroverksfejden tillsammans med dess styrelse samt att skapa en projektgrupp som ska bestå av fyra personer från Kungsholmen som kommer samarbeta med projektgrupperna från de andra läroverken. Är du bra på att leda, organisera och har storslagna idéer på hur Läroverksfejden kan bli ännu bättre är det här rätt förtroendeuppdrag för dig.

Efterfrågade kvalitéer:    

En brinnande Kungsholmsanda Förhandlingsförmåga Projektledning och projektplanering Förmåga att möta och sätta deadlines

Det är meriterande om du:   

Har varit aktiv i en uttagningskommitté, projektgrupp, funktionärsgrupp eller liknande under Läroverksfejden. Har erfarenhet från att projektleda större evenemang Tidigare har arbetat i sammanhang med starkt målfokus

17


Revisor tillika valberedare - 5 platser öppna Arbetsbeskrivning revisor: Elevkåren finns till för sina medlemmar och ska alltid agera i deras intressen. Intressepolisen i Elevkårens fall är revisorerna, som alltid ser till att Elevkårens ledning gör det som gynnar medlemmarna bäst. Som revisor ska du granska Elevkårens finanser, verksamhet och se till att man inte bryter mot stadgan eller årsmötesbeslut. För detta krävs att du kan sätta dig in i hur organisationen fungerar och vilka beslut som tas. Som revisor för du en löpande dialog med både styrelsen och den operativa staben för att få en bättre insyn och ge feedback på hur verksamhet bedrivs. Slutligen skriver du tillsammans med resten av revisionen en revisionsberättelse som ska redovisas på årsmötet. I denna sammanfattar du ert arbete under året, hur ni har granskat styrelsen och vad ni har kommit fram till har varit bra och mindre bra. I extremfall har du som revisor även rätt att kalla till extrainsatt årsmöte för att uppdaga problem som ledningen har gjort.

Arbetsbeskrivning valberedare: Som valberedare är det din uppgift att ta reda på vilka individer som kan lyfta organisationen till nästa nivå under kommande verksamhetsår. Du ska hålla dig uppdaterad om vilken utveckling Elevkåren behöver och vilka egenskaper som behövs på vilka uppdrag. Du kommer att planera en valberedningskampanj, bedriva intervjuer och överlägga med övriga ledamöter i valberedningen för att på Årsmötet föreslå en ny ledning.

Efterfrågade kvalitéer:      

Analytiskt sinne Kritiskt tänkande Noggrannhet God personkännedom Planeringsförmåga Strategiskt tänkande kring varumärkesstärkande insatser

Det är meriterande om du:    

Har Har Har Har

varit aktiv i Elevkårens ledning varit engagerad i föreningar utanför Elevkåren erfarenhet av valberedningsarbete erfarenhet av pengahantering och bokföring

18


SĂ–K. - Du Har allt att vinna Och inget att fĂśrlora

19


Så Kan din kandidatur se ut:

Meriter med kort beskrivning

Personligt brev med kontaktuppgifter

Referenser

Våra kontaktuppgifter: IDA (nedre högra hörnet):

070-758 76 86

Oscar (övre högra hörnet):

076-187 74 38

Klas (nedre vänstra hörnet):

073-926 91 53

Axel (övre vänstra hörnet):

axel.e.thorn@gmail.com

Valberedningens E-mail: valberedningen@studentunionkg.com

20


FAQ Varför ska jag söka till Kungsholmens Gymnasiums elevkårsledning? Att sitta i en elevkårsstyrelse är spännande, intressant och roligt. Att sitta i KUNGSHOLMENS elevkårsstyrelse är en erfarenhet du aldrig kommer att glömma, och vid många tillfällen i ditt framtida liv ha nytta av.

När senast söker jag? Vad ska min kandidatur innehålla? Du skickar in din kandidatur till VB, senast klockan 23.59 den 16 februari. Den ska innehålla ett personligt brev i vilket du skriftligen redogör för vilken post du kandiderar till samt varför du är lämpad för den rollen. Du skickar också med ett CV samt dina kontaktuppgifter.

Behöver jag förbereda mig för intervjun? Det är lämpligt att du förbereder dig inför intervjun för att på bästa sätt lyfta fram dina allra främsta egenskaper. VB kan givetvis varken kontrollera eller uppmana dig att göra så. Däremot blir det tydligt för VB när du inte är det. Vid intervjutillfället kommer du också att fotograferas under relativt proffsiga omständigheter (ha rena kläder).

Hur blir jag VB:s förslag? Hur kampanjar jag? Du ökar dina avsevärt dina chanser att bli valberedningens förslag genom att lyfta fram de egenskaper som eftersöks i din kandidatur. Läs på om vilka egenskaper som är relevanta för den post du söker, och koppla det till dina erfarenheter. Däremot handlar din kampanj inte om att imponera på oss, utan om att göra dig synlig och attraktiv för medlemmarna. Kom ihåg att om din motståndare bedriver en fet kampanj betyder det inte nödvändigtvis att den är bättre i ledningsarbetet än du.

Vad händer om jag missar min intervju? Boka en ny tid med valberedningen, fort. Annars är dina chanser att bli valberedningens förslag mycket små.

Vad innebär det att bli VB:s förslag? Medlemmarna som röstar på årsmötet är givetvis de som avgör vem som kommer att sitta i styrelsen, men att vara VB:s förslag innebär att du har den starkaste kandidaturen enligt VB. Eftersom vi består av ett antal personer med stor erfarenhet av elevkårsarbete väger det stödet tungt för många av medlemmarna när de fyller i röstsedeln. Dessutom kommer VB att plädera för dig på årsmötet.

Vad händer om jag blir vald? Grattis! Du har nu ett intensivt år framför dig. Men frukta inte, den avgående styrelsen finns där för att assistera dig under en överlämningsperiod, som pågår ett par veckor. Kämpa hårt, och valberedningen önskar dig lycka till!

21


22

Kompendium långt  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you