Page 1

Забавна математика Група „Детелина“ 2014 г.


1


2


3

3 + 2? = 5


4+1 ?=5


5 + ?1 = 6


4 + ?2 = 6


5 - 1? = 4


6 –1 -? =5


7 - ?1 = 6


8 - 1? = 7


4

6>5

6=6

7>6

7=7


Върху крилата на колко калинки върнала точките вълшебницата?

3

4

5


Една калинка отлетяла. Колко калинки останали?

3

4

5


Четири весели калинки играели в тревата. Една калинка отлетяла. Колко калинки останали в тревата?

4

3

2


Две весели калинки танцували в тревата. Две калинки отлетели. Колко калинки останали в тревата?

Lady bug's math  
Lady bug's math