Национални eTwinning награди 2021г.

Page 1

Национална церемония за връчване на годишните eTwinning награди 2021г.

23 март 2022 г.


Възрастова категория 0-6 години II награда

Приказки безкрай Елица Станкова, ДГ “Дора Габе“ - Добрич

1


Възрастова категория 0-6 години I награда

Игротека@Чуднотека Севдие Алиева, ДГ „Слънце” - гр. Левски Стефка Павлова,ДГ "Знаме на мира" - Белене

2


Национален еТwinning проект Игротека@Чуднотека ДГ „Слънце”, гр. Левски

Автори на проекта: Севдие Алиева - ДГ „Слънце”, гр. Левски Стефка Павлова – ДГ „Знаме на мира”, гр. Белене Партньори от България: ДГ „Знаме на мира” гр. Белене ДГ „Слънце”, гр. Левски ДГ „Конче вихрогонче” гр. Шумен ДГ „Ален мак“ гр. Г. Оряховица

ДГ „Щастливо детство” гр. Плевен ДГ „Катя Ванчева” гр. Батак, ДГ „Пчеличка” гр. Добрич

възраст на децата участници: 3-6 години 3


❖ Сътрудничество, обмяна на опит и развиване на идеи в образователни платформи, Web-базирани ИКТ инструменти и технологии. ❖ Изграждане и развитие на позитивна, иновативна образователна среда за учене чрез ИГРАТА в дигитално-медийния свят. ❖ Въвеждане на STEM проектно-базираното обучение в ранна възраст. ❖ Създаване на колекция от разнообразни игри и успешната им интеграция в образователния процес, които да позволят на децата да развиват креативността си, критичното мислене и да постигат целеви резултати в повече компетенции. ❖ Общи дейности за изява на потенциала на децата: игри-предизвикателства, конкурси, инициативи, творчески ателиета, STАEM в партньорство с родителите. ❖ Изработване на общи продукти – електрони книги,споделени платформи и приложения, сборник с игри от семейството и учители, авторска песен, приказна история, талисмани и др. ❖ Подобряване и модернизиране на учебно-възпитателния процес и прилагане в игрови форми, интерактивни методи и дейности, награди от конкурси и инициативи, създаване на ценни общи продукти, които помогнаха за цялостното детско развитие. ❖ Изграждане на партньорство, обогатяване на педагогическия опит, общуване и доверие сред родителите и осигуряване на активното им участие в проектните дейностите. 4


5


Възрастова категория 7-11 години II награда

Culture4Kids- Beyond the Textbook Валентина Маринова, СУ „В. Левски“ - гр. Троян

6


Възрастова категория 7-11 години I награда

On the road of code Ирена Райкова, 137 СУ „Ангел Кънчев“ - София

7


8


9


10


Възрастова категория 12-15 години III награда

Save the Earth, save the future - epiSTEMe 4 Earth Гина Иванова, ОУ „Панайот Волов“ - Варна

11


Възрастова категория 12-15 години II награда

Week Week English Марина Томова, ОУ „ Христо Ботев“

12


Възрастова категория 12-15 години I награда

EUstudents in EUwonderland Айтен Кязимова, ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ - гр. Разград

13


Eu students in EU wonderland ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ гр. Разград автори: Айтен Кязимова и Антонела Гуарино партньори: България, Италия, Турция, Словения, Испания и Полша възраст на учениците: 12-15

14


Цели на проекта 1. Запознаване с богатството на европейското културно наследство. 2. Възпитаване на емпатия, чувство на загриженост и принадлежност към общото европейско пространство. 3. Провокиране любопитството към други култури, традиции и обичаи чрез участие в различни социални, артистични и културни дейности.

Дейности по проекта 

1. Създаване на Кът на Европейското културно наследство в училище.

2. Организиране на информационни кампании чрез социалните медии, плакати, флаери, брошури и срещи с културни институции за информиране на обществеността за целите на проекта и призоваване за опазване и съхранение на културното наследство.

3. Активно демократично участие на учениците чрез срещи с местните власти и организиране на съвместни събития за постигане на целите на проекта.

Постижения по проекта 1.

„ Ако бях кмет“

2.

Писма до ЮНЕСКО

3.

Представяне на националния химн и рецитиране на поетични стихотворения

4.

Кампания за набиране на средства за културна институция застрашена от разрушаване

5.

Кампания за почистване на замърсени райони около културни институции.

15


Постигнати резултати

16


Възрастова категория 16-19 години II награда

Discover Europe Елена Димитрова, Професионална гимназия по туризъм “Александър Паскалев”- гр. Хасково

17


Възрастова категория 16-19 години I награда

Scratch, Arduino ID in technical education инж. Антоанета Сендова ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ - гр. Кърджали

18


Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“ – гр. Кърджали

Scratch , Arduino ID in technical education Възраст на учениците: 16 – 19 години

България:

Турция:

инж. Антоанета Сендова - автор

Себнем Авшар - автор

инж. Татяна Димитрова

Умут Каймак

Васка Петрова 19


Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“ гр. Кърджали Основни цели: 1. Специфично професионално практическо обучение във виртуална среда при условията на ОРЕС. 2. Формиране и развитие на професионални компетенции за по-добра реализация на пазара на труда. 3. Проекто-базирано обучение, интегрирано в учебната програма и следващо точно определен план, разработен съвместно от партньорите. Основни дейности: 1. Програмиране на виртуална платка в платформите - Arduino, Tinkercad, Scratch; 2. Проектна дейност в областта на електротехниката, електрониката и градивните елементи. 3. Работа по разнообразни теми като: „Интернет безопасност“, „Code week”, „STEM“, „Arduino programming“, „Опазване на околната среда“ и други. Постижения: 1. Работа в международен екип, засилване на европейското гражданство на учениците. 2. Работа с ученици от различни етнически групи и различен социален статус. 3. Повишаване на знанията на учениците по английски език. 4. Повишаване на дигиталните компетентности. 5. Реално практическо обучение във виртуална среда. 20


Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“ гр. Кърджали

21


КАТЕГОРИЯ „Най-добър ПЪРВИ АВТОРСКИ eTwinning проект“ I награда

Пътят – приятел или враг Дори Рангелова Иванова Детска градина №1“Детелина“ - гр. Тервел

22


“Пътят- приятел или враг” ДГ 1 “Детелина” гр. Тервел Национален eTwinning проект за деца на 6 години Автори: Дори ИвановаДГ1 “Детелина” гр. Тервел Грета Георгиева – ДГ”Слънце” гр. Павликени

23


Цели: 1. Запознаване на децата с опасностите на уличното платно и способи за тяхното предотвратяване по време на движение. 2. Придобиване на умение за ориентиране в пътната обстановка и спазване правилата за безопасно движение. 3. Повишаване на компетенциите- комуникативни, социални и информационни. Дейности: 1. Онлайн игри «Открий еднаквите карти», «Свържи по двойки», Подреди пъзела»,»Открий разликите» и предизвикателства между децата. 2. Изработване на макет «Безопасният път към детската градина» и виртуална изложба с детски рисунки. 3. Онлайн срещи между участниците в проекта. Постижения: 1. Създаване на онлайн игри и пъзели. 2. Разучаване на песента «Пази се!» и изпълнението и от всички участници по време на онлайн среща. 3. Книги, изработени с детски рисунки за правилата за пътно движение, подарък за МОН и МВР. 4. Електронни книги: «Правилата за движение» и «Пътят- приятел или враг». 5. Включване на родителите в проекта. 24


Резултати от проекта: - Децата осъзнаха своите права и задължения като участници в уличното движение и подобриха уменията си за придвижване като пешеходци, станаха по-толерантни, загрижени за околните и отговорни за действията си. Подобриха се техните комуникативни, социални и информационни компетенции. -Учителите подобриха своите IT умения, методите на преподаване и общуване с децата. - Родителите станаха по-отговорни и загрижени за безопасното движение по пътищата.

25


КАТЕГОРИЯ „Най-добър КРАТКОСРОЧЕН eTwinning проект“ III награда

Олимпиадата на книгите Д-р Евгения Михова, ДГ „Братя Грим“ - гр. Шумен

26


КАТЕГОРИЯ „Най-добър КРАТКОСРОЧЕН eTwinning проект“ II награда

ДЕЦАТА, ЦВЕТЯТА, ПЧЕЛИТЕ И МЕДЪТ Евгения Ангелова, ДГ „Пчелица“ - гр. Казанлък

27


КАТЕГОРИЯ „Най-добър КРАТКОСРОЧЕН eTwinning проект“ I награда

GLOBOKIME PAUKŠTELIUS“ "LET'S CARE THE BIRDS Атанаска Петрова Тачева Детска градина „Никола Й. Вапцаров” - гр. Асеновград

28


"LET'S CARE THE BIRDS“ краткосрочен международен проект

Автори:Атанаска Тачева, ДГ,,Никола Й. Вапцаров”,България Giedra Kazlauskienė, Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“, Литва 40 Партньори от България, Полша, Литва, Латвия, Турция, Румъния Възрастова група – 3-6 години

29


Основни цели: ➢

Да запознае децата със зимуващите птици и грижите, които трянва да полагаме за тях;

➢ Да провокира интереса към природата и нейното опазване; ➢Да изработим хранилни за птици и къщички за птици;

Основни дейности: ➢Запознаване на децата със зимуващите птици и грижите за трях; ➢Изработване на хранилки и къщички за птици;

➢Изработване на речник с имената на птиците на различните езици и информация за тях;

Нашите постижения: ➢Успяхме да развием устойчив интерес на децата към природата и нейното опазване; ➢Да запознаем децата със зимуващите птици и грижите за тях; ➢Да развием артистичните заложби у децата; ➢Да създадем речник със зимуващите птици и приказка ,,Приключенията на малкото птиче’’;

30


31


КАТЕГОРИЯ „Най-добър МЕЖДУНАРОДЕН eTwinning проект“ III награда

What is the world telling us?! Мариана Дафчева, ДГ „Никола Й. Вапцаров“ - Асеновград

32


КАТЕГОРИЯ „Най-добър МЕЖДУНАРОДЕН eTwinning проект“ II награда

The BeeTwinners Милена Георгиева-Шишкова, ДГ „Осми март“ - гр. Пловдив

33


КАТЕГОРИЯ „Най-добър МЕЖДУНАРОДЕН eTwinning проект“ I награда

RECYCLE,USE LONGER (RULE) Гина Иванова ОУ „Панайот Волов“ - Варна

34


RECYCLE, USE LONGER (RULE)

ОУ „Панайот Волов“, Варна

Автори: Gina Ivanоva – България, Gulsah Usul- Турция

Държави партньори: България, Турция, Испания, Румъния, Италия

Участници - 12-14 годишни

35


RECYCLE, USE LONGER (RULE)

Нашите цели: *Привличане на вниманието към намаляващите природни ресурси и намиране на полезни и креативни начини за решаване на проблемите.* Разпознаване на отпадъците и рециклируемите материали. *Промяна на потребителските ни навици и предотвратяване на разхищаването.

Основни дейности: *Създадохме мини градини с цветя, храсти и подправки не само в партньорските училища, но и в семействата и квартала. Започнахме с проучвания и постигнахме реализиране на нашите цели. *Създадохме система за рециклиране в нашите училища и домове в търсене на полезни и креативни начини за решаване на тези проблеми съвместно. * От началото до края на нашия проект активно използвахме уеб2 инструменти и приложения за изпълнение на всички дейности и продукти. Това допринесе за развиване на ИКТ умения на участниците.

36


RECYCLE, USE LONGER (RULE) 

Основни резултати:

Възпитахме млади хора, които се отнасят с уважение към природата и околната среда и защитават света.

Развихме предприемаческите способности на учениците, уменията за вземане на решения и решаване на проблеми, за придобиване на навици, които ще използват за цял живот.

37


КАТЕГОРИЯ „Най-добър INTRASCHOOL eTwinning проект“ I награда

Нашата гимназия в 21.век Цветелена Таралова Национална финансово-стопанска гимназия (НФСГ) - София

38


Нашата гимназия в 21.век 

Национална финансово-стопанска гимназия

Автори – Цветелена Таралова и Радина Попова

Ученици – 14-19 години

39


Цели на проекта: 1. Създаване на набор от учебни материали по различни учебни предмети; 2. Обмен на идеи, добри практики и съвременни методи на обучение в гимназиален етап; 3. Създаване на eTwinning екип в училище. Дейности: 1. Създаване на образователни видеа с обяснение как да използваме дигитални инструменти; 2. Прилагане на ИКТ инструменти в учебните часове; 3. Провеждане на училищно събитие, по време на което учителите представиха проекта и платформата eTwinning. Постижения: 1. Успешно прилагане на eTwinning за увеличаване влиянието на проект по програма Еразъм+ КД1. 2. Създаден е eTwinning екип в училище. 40


Основни резултати: 1. Усъвършенстване на уменията за преподаване и учене във виртуална среда; 2. Овладяване и опит в работата с нови онлайн платформи и приложения; 3. Създаване на банка с обучителни материали по различни учебни предмети, които ще се използват и през следващите учебни години.

41


КАТЕГОРИЯ „Най-добър eTwinning проект за НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО“ III награда

Нашата първа аудиокнига Светлана Пойчева, НУ“Св.Софроний Врачански“ - гр. Враца

42


КАТЕГОРИЯ „Най-добър eTwinning проект за НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО“ II награда

Movies and Reading Камелия Рачева, 120 ОУ,,Георги Сава Раковски‘‘ - гр. София

43


КАТЕГОРИЯ „Най-добър eTwinning проект за НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО“ I награда

Can you speak my language? Мая Кюлевчиева Езикова гимназия „Иван Вазов“ - Пловдив

44


CAN YOU SPEAK MY LANGUAGE? Езикова гимназия „Иван Вазов“ Пловдив Мая Кюлевчиева Hanna Dulęba (Полша) Възраст на участниците

14 – 15

Испания Турция Гърция

45


Цели - Развиване на усета към езиците като ценност - Развиване на креативността и артистичните умения чрез кратки диалози и рецитация - Повишаване на самооценката на учениците

Дейности

Постижения

- Представяне на азбуките - Създаване на диалози на различните езици - Създаване на съвместен рецитал с откъси от значими литературни произведения

- Осъзнаване значението на собствения език - Повишени умения за работа с Web 2.0 инструменти - Повишено самочувствие за изява на непознат, неизучаван език 46


Резултати - запознанство с историята на основата на езика – различните азбуки - повишен интерес към различни от изучаваните от тях езици - докосване до образци от световната литературна съкровищница

47


КАТЕГОРИЯ „Най-добър eTwinning проект в ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2021 Медийна грамотност и дезинформация“ III награда

Mediatic Alpha Generations Стефка Павлова, ДГ „Знаме на мира“ - Белене

48


КАТЕГОРИЯ „Най-добър eTwinning проект в ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2021 Медийна грамотност и дезинформация“ II награда

Media Literacy with the SAMR Model Айтен Кязимова, ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ - гр. Разград

49


КАТЕГОРИЯ „Най-добър eTwinning проект в ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2021 Медийна грамотност и дезинформация“ I награда

On the spot Биляна Илиева СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ - Русе

50


ON THE SPOT СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ Автори на проекта Хавиер Гаскуена Биляна Илиева Държави партньори ▪ Испания ▪ Италия ▪ България Възраст на децата участници 16 – 18 години 51


Основни цели: 

Осъзнаване на идеята за медийна грамотност, защо тя е важна; придобиване на умения за разпознаване на фалшиви новини; как трябва критически да се подхожда към новините в интернет и по-специално в социалните мрежи;

Усъвършенстване на дигитални, езикови умения на учениците, умения за работа в екип;

Обмен на добри практики, идеи, ИКТ инструменти и дигитални продукти между учителите.

Основни дейности: 

Дейности за запознаване “Кой кой е?, “Мистериозните училища”, съвместни презентации за всеки регион;

Избор на лого, проучване на медийната грамотност и създаване на вестник с «добри» фалшиви новини;

Дейности по разпространение и оценка на проекта.

Постижения: 

Повишаване на мотивацията;

Изработване на креативни дигитални продутки в международни екипи;

Добре организирано и продуктивно сътрудничество между учителите.

52


Резултати Формиране на умения за: • медийна грамотност; • самостоятелно учене, критическо събиране, обобщаване и представяне на информация; Смисленото използване на ИКТ инструменти и приложения за изработване на продукти и съвместна работа.

53


Can you speak my language? Мая Кюлевчиева Езикова гимназия „Иван Вазов“ - Пловдив

eTwinning ПРОЕКТ на 2021 год.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.