Vala - výroba kartáčů

Page 1


Historie firmy začíná v první půli čtyřicátých let, kdy tehdy 14letý Zdeněk Vala nastoupil do učení ke kartáčnickému mistru panu Šnajderovi do Kyjova, aby se vyučil kartáčníkem. Po válce získává vlastní živnost a stěhuje se do Holíča, kde ve skromných podmínkách začíná podnikat. Díky vlastnímu umu začíná brzy prosperovat a přijímá první zaměstnance. Bohužel doba padesátých let nepřeje malým živnostníkům a on, tak jako mnoho jiných, je uvězněn a živnost je mu znárodněna. Po uplynutí 5letého trestu nastupuje krátce pracovat mimo vyučený obor. Po naléhavém přemlouvání tajemníky města Holič nastupuje coby vedoucí zestátněné kartáčnické dílny zpět a pozvedá její úroveň. V roce 1969 zapojuje do provozovny i svého syna Zdenka (současný majitel firmy) a také díky jeho přičinění prožívá dílna období prosperity kdy zaměstnává přibližně 50 lidí. Po vzájemné dohodě zakládá syn Zdenek v roce 1982 kartáčnickou dílnu v Uherském Hradišti coby provozovnu místního podniku Komunální služby města. Zdenek Vala senior opouští město Holič v roce 1986 a pomáhá synovi vybudovat nově vzniklou dílnu v Uh. Hradišti.

Founder

Zdeněk Vala Owner

The company's history began in early 1940s when 14year-old Zdenek Vala was apprenticed to brushmaking master Šnajder who ran his workshop in Kyjov, to became a skilled brush maker. After the war he gained neccesary permits and moved in Holič, where in humble circumstances started his own business. Thanks to his skill he began soon to prosper and took his first emploee. Unfortunatelly, after the communist coup d´état the goverment in Czechoslovakia began restricting private enterprise. He was imprisoned as which others tradesman did and his business was confiscated. After five-years in jail, he was released and started to work outside of the brush industry. After much persuasion from citi officials he allowed himselve to be emploed as leader of the local brush - making workshop and soon raised its level of prosperity. The time involved he allowed his son Zdenek ( current owner of company ) to work in this brush making workshop where they stay together until the year 1982, when they then together decided to established a workshop in Uherské Hradiště.

Zdeněk Vala

This new workshop was managed by Zdenek Vala jr. as one of entreprise run by town Service center. His father left Holič in year 1986 when he retired to help his son develop workshop in Uh. Hradiště.

V květnu roku 1991 si obnovují živnost a rok nato privatizují skromné vybavení místní kartáčnické dílny. Začátkem devadesátých let se firma zaměřuje na výrobu

In 1991 , after the social changes , they obtained a trade licence and soon managed to privatize the out-ofdate equipment of workshop, upon which the new company

natěračských štětců, malířských štětek a žíněných . smetáků. Začíná investovat do moderního strojního

started to develop production of flat and radiator

vybavení, posléze v roce 1996 kupuje stávající výrobní

1996 they bought the current production area of the

objekt, který celý zrenovuje a rozšiřuje v roce 2001 o sklad hotových výrobků. Přitom pořizuje další strojní vybavení. Přelomovým byl pro firmu také rok 2014 kdy se nové vedení firmy rozhodlo zásadně investovat do

paintbrushes, ceiling brushes and brooms. In the year

Martin Vala Management Zdeněk Vala

company and expanded machinery. The year 2014 was developmentally important when the management decided with the help of EU funds to invest into paintbrush production based on progresive up-to-date line, which allows us to produce of

výstavby nového expedičního skladu a zároveň za

various synthetic filaments. We also solved the problem

přispění evropských fondů pořídit moderní automa -

problem of inconvenient capacity of our warehous. We

tickou linku na výrobu plochých štětců umožňující nám nově vyrábět štětce osazené směsí nebo čistě

have now built a new warehous building on a free area in our company,which we managed to open in January 2015.

syntetickými štětinami.


®

Štětce ploché , zárohové , kulaté Paintbrushes flat , radiator , round

3 - 12

Válečky , malířské sady , příslušenství Rollers, painting sets , accessories

13 - 19

Štětky malířské kulaté a hranaté Ceiling brushes round and square

20 - 23

Smetáky sálové, smetáčky ruční Brooms , hand - brushes

24 - 29

Košťata , kartáče silniční a ostatní Court- yard brooms , street brushes, others

30 - 33

Údaje v tabulkách - Data mentioned in tabs malířské štětky, smetáky, smetáčky a jiné kartáče ceiling brushes, brooms, hand-brushes , street brushes, others

štětce ploché, zárohové a kulaté štětce paintbrushes flat, radiator and round paintbrushes číslo EAN EAN number 8595140600194

katalog.číslo označení rozměry zděře viditelná d. catalogue number signed ferrule measures visible lenght 812 2220

2"

51 x 16 mm

číslo EAN EAN number

55 mm

8595140602549

1

katalog.číslo označení catalogue number signed 512 4010

rozměry tělesa viditelná d. body measures visible lenght

40 cm 400x55 mm

65 mm


®

štětina / pure bristle směs štětin /mixed filaments

údržba štětců Štětce se musí po práci očistit,vemte v potaz, že

štětce na vodou ředitelné barvy se nejlépe očistí

ponořením do teplé vody, na jiné je vhodné použít

ředidlo. Pak štětce řádně vytřete. Nikdy nenechávejte

štětce stát ve vodě nebo ředidle do dalšího použití.

Tips for treatment Each paitbrush deserves cleaning after usement. Water-based paints is to remove by pouring warm water. To remove other paints use thinner. Never leave paintbrush dipped in water or thinner until next using. Let him dry and beter to keep hanged.®

812 - 71 Trend

812 - 72 Euro mix

plastové držadlo, směs štětina/PBT/PET 50/25/25 % plastic handle, mix bristle/PBT/PET 50/25/25 %

plastové držadlo, směs dutý PET/kratší štětina 70/30% plastic handle, mix hollow PET/shorter bristle 70/30%

8595140604055 8595140604062

812 7130 812 7140

30 mm 40 mm

8595140604079 812 7150 50 mm 8595140604086 812 7160 60 mm 8595140604093 812 7170 70 mm 8595140604109 812 7100 100 mm

31 x 15 mm 41 x 17 mm 51 x 17 mm 61 x 17 mm 70 x 18 mm 100 x 19mm

48 mm 48 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm

8595140607667 8595140607674 8595140607681 8595140607698 8595140607704 8595140607711

812 7230 30 mm 31 x 15 mm 45 mm 812 7240 40 mm 41 x 17 mm 50 mm 812 7250 50 mm 51 x 17 mm 50 mm 812 7260 60 mm 61 x 17 mm 50 mm 812 7270 70 mm 70 x 18 mm 58 mm 812 7200 100 mm 100 x 19mm 58 mm

Osazení směsí přírodní štětina / PBT / PET 50/25/25% je navrženo pro moderní vodou ředitelné nátěry. Ideální poměr zaručuje pojmutí barvy, implementaci na povrchu a snadné údržby. Syntetická vlákna jsou tužší a odolnější proti otěru, navíc vlákna nebobtnají ve vodě. Štětina pak zaručuje pojmutí barvy a rovnoměrné nanášení.

Osazení směsí dutý polyester / štětina je vyzkoušená volba pro lazurové a akrylové barvy. Vlákna průměru 0.18 mm jsou pro lepší roztírání v konečcích roztřepená, čímž napodobují praporky přírodních štětin. Kratší štětina zaručuje štětci nasákavost barvou a jeho funkčnost při následné aplikaci nátěru.

The filament mixture of bristle / PBT / PET ratio 50/25/25% is designed for modern water-based paints. This ideal ratio provides functionality at receiving paints, impregnation paint itself at the surface and easier cleaning after the job is done. Synthetic filament adds durability and has better abrasion resistance, also it does not swell up in water. Bristle allows paints to take in colour and allows a steady application.

This paintbrush filament mixture of hollow polyester / pure bristle is designed for wood finishes, lacquer and acrylic paints. Polyester adds durability and an easier cleaning after work itself. For better functionality each thread is flagged at its ending so it imitates advantage of pure bristle. The shorter pure bristle quarantees paint absorbation while painting.

Štětce ploché

4

Paintbrushes flat


®

812-70 Euro tip

826 - 30 Profi

plastové držadlo, čistá štětina Chungking 60 % Tops plastic handle, pure bristle Chungking 60% Tops

plastové držadlo lakované, štětina Chungking 90% Tops varnished plastic handle, bristle Chungking 90% Tops

8595140607582 8595140607599 8595140607605

812 7020 812 7030 812 7040

8595140607612 8595140607629 8595140607636 8595140607643 8595140607650

812 7050 812 7060 812 7070 812 7080 812 7000

20 mm 21 x 13 mm 30 mm 31 x 15 mm 40 mm 41 x 17 mm 50 mm 51 x 17 mm 60 mm 61 x 17 mm 70 mm 70 x 18 mm 80 mm 80 x 18 mm 100mm 100x19 mm

40 mm 45 mm 45 mm 45 mm 55 mm 58 mm 60 mm 60 mm

8595140600583 8595140600590

826 3010 826 3015

1" 1½"

27 x 16 mm 40 x 17 mm

50 mm 50 mm

8595140600606 8595140600613 8595140600620 8595140600637

826 3020 826 3025 826 3030 826 3040

52 x 19 mm 2" 2 ½ " 65 x 21 mm 3" 72 x 22 mm 4 " 103 x 24 mm

58 mm 58 mm 60 mm 74 mm

Osazení štětce čistou štětinou 60% Tops je vhodné pro běžné použití. Hlavně u interierových a olejových barev, a také laků. Drsná struktura jednotlivých chlupů spolu se šupinkami a praporky zaručuje kvalitní pojmutí barvy, také její následnou aplikaci na natíraném povrchu. Ekonomická varianta štětiny 90% Tops.

Chungking 90% Tops je štětina, která pochází z horské oblasti Sichuan. Právě tato oblast je díky teplotním rozdílům ideální pro vepřovou srst. Chlupy jsou silné u kořínků s postupným roztřepením ( „praporky”) v zakončení. Procenta udávají počet chlupů uvedené viditelné délky. Nejlepší volba pro olejové a fasádní barvy.

Filament of pure white bristle Chungking 60% Tops is used for rutine painting. Exellent for oil-based paints and interior application as well as varnishes. Rough structure of each pig hair together with its roots and flags ensures quality absorbation of paint and their application afterwards. This material is commonly used for DIY market.

The bristle Chungking 90% Tops is originates from mountanious areas of Sichuan. Due to temperature differences it is this area where ideal bristle is gained. Hair is strong at its roots with tapered flags at its ending. Thanks to natural scaled surface this bristle has advantage of extra absorption paints and it is the best choise for all oil-based paints, synthetic paints,as well as paints for façades and plasters.

Štětce ploché

5

75

Paintbrushes flat


®

812 - 09 Basic

826 - 75 Praktik

plastové držadlo, směs PET/štětina 80/20% plastic handle, mix PET/ pure bristle 80/20%

dvou-komponentní držadlo, směs PET/štětina 80/20% bi-composite plastic handle, mix PET/bristle 80/20%

8595140601443 8595140601450 8595140601498 8595140601504 8595140601511 8595140601535

812 0930 30 mm 812 0940 40 mm 812 0950 50 mm 812 0960 60 mm 812 0970 70 mm 812 0999 100 mm

30 x 14 mm 40 x 14 mm 50 x 14 mm 60 x 14 mm 70 x 15 mm 100x15 mm

45 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm

8595140603607 8595140600170 8595140600187 8595140603614 8595140600194 8595140603621 8595140600200 8595140603638 8595140600217

826 812 7530 2210 812 7540 826 2215 812 7550 2220 826 812 7560 2225 826 812 2230

30 1mm " 1 ½ 40 mm" " 50 2mm ½" 602 mm 3"

30 x 13 mm 40 x 14 mm 50 x 15 mm 60 x 15 mm

50 mm 50 mm 55 mm 60 mm 55 60 mm

812 - 11 UNI - lak

826 - 19 Natur Profi

plastové držadlo, štětina Chungking 60% Tops plastic handle, pure bristle Chungking 60 % Tops

dřevěné držadlo, směs štětina/PBT/PET 50/25/25% wooden handle, mixture bristle/PBT/PET 50/25/25%

8595140601573 8595140601580 8595140601597 8595140601603 8595140601610 8595140601627 8595140601634

812 1120 20 mm 812 1130 30 mm 812 1140 40 mm 812 1150 50 mm 812 1160 60 mm 812 1170 70 mm 812 1100 100 mm

Ploché štětce

20 x 12 mm 30 x 14 mm 40 x 14 mm 50 x 14 mm 60 x 14 mm 70 x 15 mm 100x15 mm

8595140600439 826 1910 8595140600446 826 1915 8595140600453 826 1920 8595140600460 826 1925 8595140600477 826 1930 8595140600484 826 1935 8595140600491 826 1940

40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm

6

1” 1½ ” 2”

31 x 15 mm 50 mm 41 x 17 mm 50 mm 51 x 17 mm 58 mm

2½ ” 3” 3½ ” 4”

61 x 17 mm 70 x 18 mm 80 x 18 mm 100x18 mm

58 mm 60 mm 70 mm 75 mm

Paintbrushes flat


®

811 - 08 PH

811 - 10 Standard

dřevěné držadlo, plastová zděř, čistá štětina 60% Tops wooden handle, plastic ferrule, pure bristle 60% Tops

dřevěné držadlo, směs štětina/PBT/PET 50/25/25% wooden handle, mix bristle/PBT/PET 50/25/25%

8595140603669

811 0816

16

dia. 25 mm

55 mm

8595140600972 8595140600989 8595140600996

Objímka štětce je odolná proti korozi. Paintbrush ferrule i corrosion - resistant.

811 1020 811 1022 811 1024

20 22 24

dia. 32 mm dia. 35 mm dia. 38 mm

55 mm 65 mm 75 mm

811 - 11 Profi

811 - 11 Kaiser

dřevěné držadlo, štětina Chungking 90% Tops wooden handle, bristle Chungking 90% Tops

dřevěné držadlo, štětina Chungking 90% Tops wooden handle, pure bristle Chungking 90% Tops

8595140600873 8595140600880 8595140600897 8595140600903 8595140600910 8595140600927 8595140600934 8595140600941

811 1108 811 1112 811 1116 811 1120 811 1122 811 1124 811 1125 811 1126

Kulaté štětce

8 12 16 20 22 24 25 26

dia. 13 mm dia. 20 mm dia. 25 mm dia. 32 mm dia. 35 mm dia. 38 mm dia. 38 mm dia. 38 mm

40 mm 45 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 90 mm

8595140600958 8595140600965

811 1128 811 1130

28 30

dia. 41 mm dia. 41 mm

95 mm 95 mm

Vhodný na stožáry a velké plochy. Best choise for pylons and large surface.

11

Paintbrushes round®

údržba válečků Fasádní válečky se musí po práci očistit,vemte v potaz, že válečky na vodou ředitelné barvy se očistí

nejlépe ponořením do teplé vody, na jiné je vhodné

použít ředidlo. Pak válečky řádně vysušte. Nikdy

je nenechávejte odstát v ředidle do dalšího použití.

polyamid tkaný/woven

polyacryl tkaný/woven

Tips for treatment The façade roller needs to be cleaned after use. Water-based paints are to be removed by pouring warm water. To remove other paints use thinner. Never leave a façade roller dipped in thinner before next use. Let it dry and better to hang it up for storage.
®

706 - 18 Nylon 6

706 - 11 Universal MINI

polyamid, tkaný, průměr držáku 6 mm polyamid, woven, holder diametr 6 mm

polyamid,upravený, tkaný, průměr držáku 6 mm polyamid, treated, woven, holder diametr 6 mm

8595140603072

706 1810 10 cm dia. o/ 15 mm

14 mm

8595140602655

706 1110

10 cm dia. o/ 17mm

13 mm

Na polyuretany a pryskyřice. To use for polyester and epoxyd resin.

Pro nátěry malých ploch, dobrá nasákavost barvou. Applicable to paint small surfaces, super paint absorption.

706 - 08 Moltopren

706 - 17 Goldfaden

polyesterová pěna ( molitan ), průměr držáku 6 mm polyesterfoam white, holder diametr 6 mm

polyamid, tkaný, průměr držáku 6 mm polyamid, woven, holder diametr 6 mm

8595140602754 8595140602761

5 cm dia. o/ 35 mm 706 0805 706 0810 10 cm dia. o/ 35 mm

10 mm 10 mm

8595140602747

13 mm

Velmi dobrá absorbace barvy a krytí povrchu. Excelent paint absorbation and coverage capacity.

Pro běžné použití, rovné povrchy. For basic usement, fine surfaces.

Malířské válečky

706 1710 10 cm dia. o/ 15 mm

16

Paint rollers

®

Malířské štětky před prvním nátěrem několikrát promneme v ruce, čímž odstraníme případné uvolněné chlupy. Po práci je důležité vymýt štětku řádně v teplé vodě. Tím předcházíme zaschnutí zbytků použité barvy u vnitřních svazků štětin, které ničí struktury jednotlivých chlupů a prodlužujeme životnost zakoupené štětky. Některé používané barvy se mohou chovat agresivně vůči živočišným chlupům a nevratně je poškodit. Malířské štětky se také mohou poškodit po pádu na zem tím, že narazí křehkou bakelitovou částí a rozlomí se.

směs štětin / filament mixture

čistá štětina / pure bristle

With ceiling brushes it is good to rub them in your hands each time before painting to check if any filament is loose. After the job is finished, it is necessary to wash brush properly in hot water to help prevent any residues of drying paint inside the bottom of the brush which might destroy the pig bristle structure. There are some application paints which are agresive to animal hair. To use them might destroy a ceiling brush. Also be aware of dropping the brush on a floor. It might damage bakelite body and the brush may break.


®

621 - 33 Zednická - trowel brush

633 - 30 Košická brush

dřevěné těleso i držadlo, směs žíně, PET a mex. fíbru wooden body and handle, mix of horsehair/PET/Tampico

dřevěné těleso , směs žíně/fíbr/štětina 40/30/30% wooden body, mix horsehair/Tampico/bristle 40/30/30%

8595140601368

621 3305

4

dia. 80 mm

67 mm

8595140601375

160 x 65 mm

633 3005

60 mm

Štětka na hrubé zednické práce a vápnění. The brush for abusive masonry work and lime painting.

Vhodná na vápnění, případně čistění. Applicable for liming, or cleaning the cars.

611 - 31 Profi

611 - 32 Aqua

čistá štětina Chungking 90% Tops, bakelitové těleso, woden handle, bristle Chungking Tops dřevěné držadlo spure kovovým závitem, kovová60% příchytka pure bristle Chungking 90% Tops, bakelite body, wooden handle with metal thread, metal clip

směs štětina/PBT/PE 50/25/25%, plastové těleso, plastic handle, mixkovová bristle/PBT/PET plastová rukojeť, příchytka 50/25/25% filament mix bristle/PBT/PET 50/25/25%, plastic body, plastic handle, metal clip

8595140601009 8595140601016 8595140601023 8595140601030 8595140601047 8595140601054

611 3105 611 3106 611 3107 611 3108 611 3109 611 3110

Štětky malířské

5 6 7 8 9 10

dia. 120 mm dia. 120 mm dia. 135 mm dia. 135 mm dia. 135 mm dia. 135 mm

40 mm 90 95 40 mm 102 mm 108 mm 114 mm 122 mm

8595140602167 8595140603706

611 3208 611 3210

8 10

dia. 135 mm 108 mm dia. 135 mm 122 mm

Štětky mají delší životnost díky lepší oděruvzdornosti. Ceiling brush Aqua has better abrasion resistant ability. 21 7

Ceiling brushes


®

612 - 25 Štětka na lazury

612 - 15 Štětka lakovací / varnish brush

plastové těleso i držadlo, směs dutý polyester /štětina 70/30% plastic body and handle, mix Holester / shorter bristle 70/30%

plastové těleso i držadlo, osazení Krex Pinex, kov. příchytka plastic body and handle, filament Krex Pinex, metal holder

8595140602136

612 2503

3

150 x 50 mm

8595140602143

65 mm

612 1503

3

150 x 50 mm

65 mm

Štětka vhodná na ochranné nátěry dřeva. Brush applicable for protective coating of wood.

Nejlepší volba na kvalitní finální nátěr lakem. The best choice for varnishing, final coating.

613 - 17 Tapetovací / glue brush

614 - 17 Štětka fíbrová / Tampico brush

dřevěné těleso, plastové držadlo, osazení PET wooden body,plastic handle, filament PET

dřevěné těleso, mexický fíbr, plastové držadlo wooden body, Tampico filament, plastic handle

8595140601986

613 1707

170 x 70 mm

60 mm

8595140602150

170 x70 mm

60 mm

Vhodná na mořidla, vápno a dehet. Brush applicable for bate, lime or tar.

Štětka vhodná na lepidla a klihy. Applicable for adhesive and glues.

Malířské štětky

614 1707

22 7

Ceiling brushes


®

612 - 31 Standard

612 - 32 Kaiser

plastové těleso i držadlo, Chungking 90% Tops plastic body and handle, bristle Chungking 90% Tops

hliníkové těleso, dřevěné držadlo s kovovým závitem, čistá štětina Chungking 90 % Tops, kovová příchytka aluminium body, wooden handle with metal thread, pure bristle Chungking 90 %Tops, metal clip

8595140601078 8595140601085 8595140601092 8595140601108

612 3103 612 3104 612 3105 612 3106

3 4 5 6

150 x 50 mm 75 mm 160 x 65 mm 75 mm 170 x 70 mm 95 mm 180 x 80 mm 102 mm

8595140601115 8595140601122

612 3205 612 3206

5 6

180 x 80 mm 95 mm 180 x 80 mm 102 mm

612 - 33 Profi

612 - 34 Aqua

bakelitové těleso, štětina Chungking 90 % Tops bakelite body, bristle Chungking 90% Tops

plastové těleso i držadlo, směs štětina/PBT/PET 50/25/25% plastic body and handle, mix bristle/PET/PBT 50/25/25%

8595140603645

612 3303

3

175 x 75 mm

85 mm

8595140603713

612 3404

4

160 x 65 mm

75 mm

8595140601139

612 3304

4

175 x 75 mm

90 mm

8595140603720

612 3405

5

170 x 70 mm

95 mm

8595140601146

612 3305

5

175 x 75 mm

95 mm

8595140602907

612 3406

6

180 x 80 mm 102 mm

Štětky malířské

23 7

Ceiling brushes


®

Smetáky, zvláště žíněné, po zametání nenecháváme stát pracovní částí položené na zemi. Je výhodné pověsit smeták na háček (hřebík ) nebo otočit pracovní částí nahoru. Chlupy smetáku se tím šetří a smeták pak při samotném zametání déle drží požadovaný tvar.

plastové těleso lakované / plastic body varnished dřevěné těleso nelakované / unvarnished wooden body Brooms, mainly the ones made of horse hair tail, we do not leave on the floor after sweaping. It is better to hang it up. It is also possible to turn broom up side down. Horse hair is been flexible unburdened then and during following sweaping broom keeps shape longer period.

syntetické vlákno / synthetic filament čistá žíně / pure horse hair tail®

Smeták 28 cm / broom 28 cm

Smeták se závitem / broom with thread

těleso dřevěné, materiál Polymex , směs 50/50%,čistá žíně wooden body, filament Polymex, mix50/50%, pure horse hair

dřevěné těleso, kovový závit, Polymex, směs 50/50% wooden body, metal thread, Polymex, mix 50/50%

8595140601160 8595140601177 8595140601184

511 3210 Polymex 280x50 mm 60 mm 511 3211 mix 50/50% 280x50 mm 60 mm 511 3212 čistá žíně 280x50 mm 60 mm

8595140601153 8595140601191 8595140601221

511 3209 Polymex 280x50 mm 60 mm 511 3213 mix 50/50% 280x50 mm 60 mm 511 3216 mix 50/50% 300x55 mm 60 mm

Smeták 30 cm / broom 30 cm

Smeták zahradní / garden broom

dřevěné těleso, osazení směs 50/50%, čistá žíně

dřevěné těleso, kovový úchyt, osazení PET, dia.1.0mm wooden body, metal holder, filament PET, dia. 1.0mm

wooden body, filament mix 50/50%, horse hair 8595140601207 511 3214 mix 50/50 300x55 mm 60 mm 8595140601214 511 3215 horse hair 300x55 mm 60 mm

Smetáky

8595140602549 512 4010 8595140602556 512 6010 8595140602563 512 8010

26

40 cm 60 cm 80 cm

400x55 mm 600x55 mm 800x55 mm

65 mm 65 mm 65 mm

Brooms

®

533 - 53 Koště chodníkové / yard broom

533 - 53 Koště průmyslové / yard broom

těleso dřevěné, materiál PET žlutý ,průměr 0.75 mm vrtání 0.6 mm , raženo v 5ti řadách, včetně hole délky 125 cm

dřevěné těleso, materiál PET, o/ 0.9 mm, vrtání 0.85 mm

wooden body, filament PET dia.0.9 mm, drilling 0.85 mm 8595140601313 8595140601337 8595140601306 8595140601320

wooden body, filament PET,yellow colour, diametr 0.75 mm drilling 0.6 mm, 5 raw, including wooden handle 125 cm long. 8595140604024

533 5300

24 cm

240x50 mm 110 mm

533 5302 533 5304 533 5301 533 5303

25 cm 25 cm 30 cm 30 cm

250x50 mm s holí/ handle 300x50 mm s holí/ handle

110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

533 - 53 Koště PH / yard broom

281 - 60 Rohože / doormat

plastové těleso, žlutý PET, o/ vlákna 0.75 mm plastic body, yellow PET, dia. 0.75 mm

dřevěné tělesa, PA vlákno o/ 0.7 mm,kovové spojení wooden body, filament PA o / 0.7 mm, metal joint

8595140601757 533 5315

25 cm

250x40 mm 110 mm

8595140603119 281 6012

60 cm

Včetně kvalitní kovové hole délky 130 cm, italský závit. Including top quality metal handle 130 cm, italien thread.

8595140603126 281 6013

90 cm

Kartáče

60x45 cm 90x45 cm

25 mm 25 mm

Na zakázku je možno poskládat v jiné šíři, délka se nemění.

30

Brushes


®

533 - 10 Silniční / street brush

533 - 11 Silniční / street brush

těleso dřevěné, materiál PET červený, průměr 1.0 mm wooden body, filament PET, red colour, diametr 1.0 mm

dřevěné těleso, materiál PET černý, průměr 0.9 mm wooden body, filament PET, black colour, dia. 0.9 mm

8595140601863 8595140603409 8595140601887

533 1028 533 1034 533 1040

28 cm 34 cm 40 cm

280x65 mm 340x80 mm 400x65 mm

8595140607797 8595140607803 8595140607810

95 mm 95 mm 95 mm

533 1128 533 1134 533 1140

28 cm 34 cm 40 cm

280x65 mm 90 mm 340x80 mm 110 mm 400x65 mm 90 mm

421 - 10 Kartáč podlahový / floor brush

421 - 10 Kartáč podlahový / floor brush

dřevěné těleso, osazení PPN umělý kořínek wooden body, filament PPN artificial rice root

dřevěné těleso, osazení PPN umělý kořínek wooden body, filament PPN artificial rice root

8595140601344 421 1010

ruční

220x65 mm

8595140601351 421 1020

30 mm

Tvrdý dřevěný ruční kartáč na drhnutí dlažby. Hard scrubbing brush to clean the floor.

Kartáče

na hůl

180x55 mm

30 mm

Tvrdý kartáč na hůl po úklid a drhnutí dlažby. Hard brush with fitting the handle to rub the floor. 31

Brushes


®

111 - 4012 Kartáč ocelový / wire brush

111 - 40 Kartáč ocelový / wire brush

plastové držadlo, prohnutý, drát průměr 0.35 mm plastic handle, bended type , wire diametr 0.35 mm

dřevěné držadlo, prohnuté, drát průměr 0.35 mm wooden handle, bended type, wire diametr 0.35 mm

8595140603829

111 4012

4

250 x 36 mm

25 mm

8595140603836

111 4013

3řad 280 x 30 mm

25 mm

Kartáč na odstraňování rzi a hrubých nečistot. Wire brush for cleaning rust or coarse dirt.

8595140603843

111 4014

4raw 280 x 30 mm

25 mm

8595140603850

111 4015

5řad

25 mm

271 - 11 Kartáč na dehet / Tar brush

259 - 40 Štětec do benzinu / twisted

dřevěné těleso, materiál mexický fíbr wooden body, filament Tampico fibre

stočený drát, osazen čistou žíní nebo mexickým fíbrem twisted wire , filament pure horse hair or Tampico

8595140601542 271 1101 8595140601559 271 1102

22 cm 28 cm

220x65 mm 95 mm 280x65 mm 95 mm

Kartáč odolný vyšší teplotě nebo kyselinám. Brush is resistant to higher temperature or acid.

Kartáče

8595140603751

259 4010

8595140603775

259 4020

280 x 35 mm

čistá žíně / horse hair mexický fíbr / Tampico

65 mm 65 mm

Žíněný je vhodný na odstraňování špon, fíbrový na formy.

First one is applicable for waste machining, second one cleans molds.

32 7

Brushes
Possible placement of selected items on the shop display panel.

Možné umístnění části vybraného sortimentu v prodejně.


®

Poznámky

36

Notes


®

Centrum UH

Brno

Uh. Hradiště - Mařatice Sokolovská ul. 1763

Policie

Malinovského

Tesco

park .

par

king

.

nd

fla

ball

parking

foot

g in rk

Aquapark

OTMA

g kin

tic

atle

u Ka

par

ic

ar e -hoc en key a

pa

Kunovice

Billa

BUS

Hotel

GRAND

Stavex

Chedo

Mesit

Jarošov ká lovs S oko

Zlín