Page 1

MIDTJYLLAND VÆKSTER


– Sådan arbejder vi sammen for vækst i Midtjylland

I MIDTJYLLAND ARBEJDER VI SAMMEN FOR VÆKST I Midtjylland har vi et fælles mål: at sikre velfærd og vækst i hele regionen. Derfor arbejder vi sammen om at skabe de bedste rammer for, at vores virksomheder skal trives og udvikle sig. Det samarbejde kalder vi imidt – fordi vi mødes om og arbejder hårdt på at gøre det til et attraktivt sted for os, der bor i midten af Danmark.

deres vækstambitioner. Uanset, om virksomheden er stor og veletableret eller lille og ny. Og uanset branche og beliggenhed i regionen. Vi taler rigtig meget om vækst i imidt. Og det gør vi, fordi det er vores fornemmeste opgave at sikre denne. Heldigvis lader vi det i al beskedenhed ikke blive ved talen - for den kan vi ikke leve af.

Vi har godt 14.500 virksomheder i regionen, og de er grundlaget for vækst og velfærd i Midtjylland. Derfor er det af højeste prioritet for os i de 19 kommuner, at vores virksomheder har de rette muligheder for at indfri deres vækstpotentiale. Det skaber flere jobs, som er fundamentet for den velstand, vi kan leve af alle sammen.

Her har vi samlet en række eksempler på, at det lykkes os at samarbejde om at skabe vækst i imidt blandt andet illustreret ved 19 dygtige og arbejdsomme vækstvirksomheder.

Vi har etableret vækstuniverset imidt. Det består af alle de offentlige aktører, der arbejder for og med vækst i den midtjyske region, dvs. den lokale erhvervsservice ude i de enkelte kommuner, vores regionale Væksthus samt et stort netværk af regionale og landsdækkende aktører.

Jan Petersen, Formand for Kommunernes Kontaktråd

Velkommen til imidt-avisen!

Det er en stærk platform, hvor vi i samarbejde kan hjælpe de midtjyske virksomheder med at få hjælp og sparring til at afklare og realisere

50% af de midtjysk

ere ia. kr. m t m 3 , 1 å Vækst p g på toårigt sig nin i omsæt

e Gazeller er vejledt af imid t

ere io. kr. m t m 0 3 4 å sig Vækst p ten på toårigt r o p s i ek

00 flere

ed 8 Vækst m årigt sigt

jobs på t

o

Jan Petersen Formand, KKR


VI KALDER DET IMIDT-EFFEKTEN – OG DET VIRKER! Det tør vi godt sige, for de midtjyske virksomheder klarer sig godt. Rigtig godt. Det kan vi blandt andet konstatere ud fra Børsens Gazelle-kåring i efteråret, hvor det kom frem, at Midtjylland er den eneste region med en stigning i antallet af Gazelle-virksomheder. Vi har 379 seje og ambitiøse Gazeller i Midtjylland – og halvdelen af dem er blevet vejledt af imidt. 1 ud af 3 har fået specialiseret rådgivning gennem et forløb hos Væksthus Midtjylland, og en femtedel har fået medfinansiering fra et af de regionale programmer, som Væksthus Midtjylland er operatør på. Det er resultater, der er til at tage og føle på! Den fælles indsats for regional vækst virker altså - det kan vi godt konstatere. Tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at vejledte virksomheder hos Væksthus Midtjylland på toårigt sigt har haft en vækst på 16,2% i beskæftigelsen, 14,9% i omsætningen og 20,5 % i eksporten – det svarer til knap 800 flere jobs, kr. 1,3 mia. mere i omsætning og kr. 430 mio. mere i eksport på to år*.

Vi er stolte over, at de midtjyske virksomheder i den grad beviser, at de både kan og vil noget. Og vi er glade for, at vi kan hjælpe dem med at udleve deres vækstambitioner. Et stærkt, midtjysk iværksætter- og virksomhedsmiljø er starten på en positiv udvikling: Det fremmer mulighederne for at skabe flere arbejdspladser og højere økonomisk aktivitet til gavn for både virksomhederne selv, for kommunerne, for regionen og for Danmark som helhed. Det kalder vi imidt-effekten. Og det virker! God læselyst, Søren Olesen, Bestyrelsesformand, Væksthus Midtjylland Erik Krarup, Direktør, Væksthus Midtjylland *Kilde: Erhvervsstyrelsen National aftale for væksthusene 2014. Opgørelse af resultatmål; Marts 2015

Midtjylland er de n eneste region med tilvæ kst af Gazeller

30% af de m idtjyske Gaze har fået spe cialiseret væ ller kstvejledning hos Væksthus M idtjylland

Erik Krarup Søren Olesen

Bestyrelsesformand, Væksthus Midtjylland

Direktør, Væksthus Midtjylland


– Sådan arbejder vi sammen for vækst i Midtjylland

4


EN ATTRAKTIV OG BÆREDYGTIG VÆKSTREGION Hvert år investerer Regionsrådet og Vækstforum Midtjylland omkring kr. 115 mio. i regionale erhvervsudviklingsprogrammer, og dertil kommer et lignende beløb fra EU. Vores opgave er at udvikle programmer, der gør virksomhederne stærke og konkurrencedygtige og genererer størst mulig vækst og flest mulige arbejdspladser. En væsentlig del af den opgave løses gennem imidt, som denne avis handler om. På de følgende sider kan du møde 19 virksomheder, der på hver sin måde har draget nytte af de regionale virksomhedsprogrammer. Hvad enten de har fået hjælp til organisering, ledelse, teknologiudvikling, kapital, internationalisering eller noget helt sjette, har mødet med det regionale erhvervsfremmesystem styrket dem. Deres fortællinger er spændende læsning, og de flugter helt med en effektmåling, som Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora står bag. Den konkluderer, at Vækstforums erhvervsfremmeindsats i Midtjylland skaber tusindvis af nye arbejdspladser og betydelig meromsætning i virksomhederne. Et superflot resultat, som vi kan være stolte over i Midtjylland. Virksomhederne fordeler sig rigtig pænt i alle regionens kommuner, hvor deres fremgang skaber værdi for mange andre end dem selv. Regionsrådet og vækstforum har vedtaget den ny fælles strategi for vækst og udvikling i Region Midtjylland 2015-2025. Den præciserer, at vi skal arbejde for at gøre vores sammenhængende erhvervsfremme- og innovationssystem endnu bedre. Det skal fortsat være motor for væksten i de midtjyske små og mellemstore virksomheder på tværs af brancher og geografi. Men det skal samtidig styrke indsatsen i forhold til de fire fokusområder Fødevarer, Energi/klima, Smart industri samt Kreative erhverv/ikt/turisme. Her har Region Midtjylland en styrkeposition i forhold til de øvrige regioner i Danmark og et potentiale for at skabe vækst – regionalt, nationalt og internationalt. Det er den vej, vi vil gå for at realisere vores vision om Midtjylland som en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Bent Hansen, Formand for Vækstforum for Region Midtjylland, Formand for Regionsrådet i Region Midtjylland

5


– Sådan arbejder vi sammen for vækst i Midtjylland

HVORDAN KAN VI  

HJÆLPE DIG? Det spørgsmål findes der mange svar på. For dine behov er ikke de samme, som din nabo-virksomheds. Og dine mål i dag er ikke de samme, som de er til næste år. Heldigvis. Det simple svar lyder dog: vi kan hjælpe. Og hos imidt er der én indgang til vækst for din virksomhed uanset ståsted. Hvor den leder hen, finder vi ud af sammen. Derfor yder vi vejledning inden for de seks specialer, som fremgår af nedenstående figur. Og inden for hvert område har vi ansat en række specialister, som har den fornødne uddannelse og erfaring samt det rette netværk til at vejlede dig sikkert mod målet.

Vækst og udvikling kræver penge, det er ikke nogen hemmelighed. Vi giver dig derfor et overblik over dine muligheder for at finde den nødvendige kapital og sikre, at du bruger tiden på de smarteste og mest effektive løsningsmodeller.

Målrettet ledelse og kompetenceudvikling er en af forudsætningerne for vækst. Vi sparrer med dig om begge dele, ligesom vi klæder virksomheden på til at vokse, så hele organisationen kan følge med, når i vækster.

KAPITAL & FINANSIERING

STKORTLÆGNIN K VÆ

G

SALG & MARKEDSFØRING

INDLEDENDE VEJLEDNING G

TEKNOLOGI & PRODUKTUDVIKLING Bruger I den rigtige teknologi i din virksomhed? Måske kan jeres produkter, delkomponenter eller services udvikles, og hvis de kan, hvordan skal I så forholde jer med hensyn til eventuelle patenter og nye varemærker? Det er nogle af de spørgsmål, vi kan hjælpe dig med at finde svar på.

6

NY VIRKSOMHED

KORTLÆGN KST IN VÆ

Selv ikke de allerbedste produkter sælger sig selv. Du skal vide, hvem din målgruppe er, hvordan du kommer i kontakt med dem og endeligt, hvordan den kontakt bliver til et køb. Vi kender de relevante salgs- og markedsføringsredskaber og hjælper dig med at prioritere dem, så der kommer vækst ud af det.

ORGANISATION & LEDELSE

Hvis du overvejer at blive iværksætter, eller allerede har taget det første spadestik, kan vi gennemgå din forretningsidé og hjælpe dig med at skabe en bæredygtig forretningsmodel. Vi hjælper dig med at vurdere, hvor meget kapital du har brug for, og kan klæde dig på til at kontakte långivere eller investorer.

EKSPORT & INTERNATIONALISERING Vækst kender ingen grænser. Din næste kunde kan lige så godt sidde i Hong Kong som i Holstebro. Derfor vil vi gerne inspirere dig til at tænke globalt og hjælpe dig med at forberede dit indtog på nye markeder.


LOKAL VEJLEDNING VÆKSTKORTLÆGNING Vi danner os et overblik over din virksomheds mål og udfordringer. Du får kompetent vejledning og sparring.

Vi tilbyder en række træningsforløb. Du får vækstkompetencer, netværk og vækstredskaber.

VÆKSTCAMPS

Vi hjælper dig med at prioritere for at realisere dit vækstpotentiale. Du får en konkret handleplan og specialiseret vækstvejledning.

VÆKSTINVESTERING

Til de særligt vækstpotentielle tilbyder vi at investere i din virksomhed. Du får medfinansiering til ekstern vækstrådgivning

VI ARBEJDER SERIØST MED VÆKST I MIDTJYLLAND I imidt tager vi udgangspunkt i din virksomhed. Det vil sige virksomhedens nuværende ståsted og virksomhedens mål for fremtiden. Derfor starter vi altid med en indledende vejledning for at få det fulde overblik. På den måde kan vi sammen identificere og prioritere de vækstredskaber, der passer til din virksomhed og finde ud af, om, og i så fald hvordan, vi kan hjælpe dig videre. Hvis du har vækstambitioner, kan vi tilbyde dig en særlig vækstkortlægning af din virksomhed: Har du de rigtige produkter? Den mest hensigtsmæssige proces? En målrettet markedsføring? Ved hjælp af disse spørgsmål finder vi frem til, hvordan du skal prioritere for at realisere dit vækstpotentiale.

Vi ved, at vækst også er et håndværk, som kræver praktisk træning. Derfor har vi tilrettelagt en række særlige forløb for virksomhedsejere, som vi kalder vækstcamps. Her får du både fyldt på vækstkompetencerne, i vækst-værktøjskassen og får et nyt og værdifuldt erfaringsnetværk. Har din virksomhed et særligt stort vækstpotentiale, investerer vi i ekstern rådgivning sammen med dig – for eksempel fra kapitalformidlere, eksportkonsulenter, it-eksperter, kommunikationsbureauer eller noget helt femte. De 19 virksomheder, der fortæller deres væksthistorie på de følgende sider, er alle blevet vejledt af imidt til at indfri deres vækstpotentiale.

7


– 19 virksomheders vækstfortællinger

SkatePro i Favrskov

FULD FART PÅ VÆKSTEN I SKATEPRO Af Lotte Winkler, journalist

SkatePro er kåret som Europas anden bedste e-handelsvirksomhed og har åbnet sin første fysiske butik i København. Flere butikker er på vej i udlandet. SkatePro kalder sig selv for en idealistisk skate-shop. Kun rulleskøjter, boards og løbehjul af bedste kvalitet kommer til salg i online-butikken, og god service og personlig rådgivning er højt prioriteret. Det kan kunderne lide. I Skandinavien har SkatePro for længst placeret sig som førende online butik for skater-fans, og kunder fra bl.a. Spanien, Tyskland, Holland og Polen strømmer til. Siden Jakob Høy Biegel startede virksomheden i 1996 som studerende og glad skater med et varelager under sin seng, er opsætningen kun vokset. Især siden 2003, hvor han sagde sit it-job op og koncentrerede sig 100 procent om, hvad der indtil da havde været en hobby-virksomhed.

”Mange af vores ansatte er selv skatere og er gode til at forklare, hvad produkterne kan, og hvordan de kan sammensættes for at matche kundens behov”, siger han.

SkatePro i Søften forhandler skaterudstyr over nettet til både slutbrugere og forhandlere. Jakob Høy Biegel stiftede virksomheden i 1996 og fik Carsten Schmidt ind som partner i 2010. Dengang var de syv, og nu er over 80 på lønningslisten. SkatePro ruller nu flag-ship stores i Danmark og udlandet.

Desuden har SkatePro fingeren på pulsen og er flere gange lykkedes med at spotte en trend før konkurrenter. ”Blandt andet var vi meget tidligt ude med at forhandle løbehjul, som jo siden er blevet et kæmpe marked”, fortæller Carsten Schmidt. Nu har virksomheden vedtaget en strategi, der skal styrke brandet gennem flag-ship stores i større byer. I foråret 2015 åbnede SkatePro en butik i København, og i 2016 følger også fysiske butikker i Tyskland og Sverige.

Nu er SkatePro for femte år i træk udnævnt som Gazelle-virksomhed og er en af Danmarks hurtigst voksende virksomheder. Desuden er SkatePro kåret som Danmarksmester i e-handel for derefter at vinde sølv i European E-commerce Awards 2015, der blev uddelt i Barcelona. ”Den pris er vi utroligt glade for”, siger Carsten Schmidt, der siden 2010 har været medejer af SkatePro. Dengang var de syv – nu er de omkring 80 på lønningslisten.

”Vi er blevet så stort et navn, at flere af vores kunder efterspørger en butik, hvor de kan møde os”, siger Carsten Schmidt.

Han forklarer den eksplosive vækst som en kombination af effektiv logistik, et stærkt it-system og især et kundefokus ud over det sædvanlige.

”Vores investering i konsulenten er allerede tjent hjem”, fortæller Carsten Schmidt, der er godt tilfreds med samarbejdet.

Websitet og de fysiske butikker henvender sig direkte til slutbrugerne. Men SkatePro sælger også gennem forhandlere. Bl.a. i Rusland. Her er salget på kort tid mere end fordoblet, da en russisk konsulent – delvist finansieret af imidt – har åbnet døre til flere russiske forhandlere.

Nils Borring

Borgmester i Favrskov Vi har brug for velfungerende virksomheder, der med deres idérigdom og forretningsmæssige evner bidrager til omsætning og eksport, hvilket er afgørende for vores velfærdssamfund. Favrskov er blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i landet, men vi ved, at successen ikke kommer af sig selv. Vi arbejder hele tiden for at forbedre virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og udvikling. Vi vil fortsat lytte til erhvervslivets behov og fokusere vores service på det, der giver størst værdi. Samtidigt vil vi styrke samarbejdet om at forbedre de overordnede rammevilkår for erhvervslivet, f.eks. udvidelse af E45 og etableringen af en ny motorvej mellem Aarhus og Viborg. Sammen skaber vi vækst og udvikling.

8

SkatePro

Favrskov Kommune


Nilan i Hedensted

EU-KRAV GIVER RYGVIND TIL NILAN

Nilan Administrerende direktør Torben Andersen startede Nilan for 41 år siden i en garage, og i dag beskæftiger virksomheden omkring 150 medarbejdere i Hedensted og Esbjerg og ejer datterselskaber i Tyskland, Sverige og Norge. Kerneprodukterne er varmepumper og ventilationssystemer med bl.a. høj energieffektivitet.

Af Lotte Winkler, journalist

Nye energi-krav fra EU giver Nilan store konkurrencefordele på markedet for varmepumper og ventilationsløsninger. Kunderne står nærmest i kø. Nilan i Hedensted har så meget gang i hjulene, at virksomheden arbejder på at øge produktionskapaciteten for at kunne følge med ordrerne. Siden juli har virksomheden, der udvikler og producerer energivenlige ventilations- og varmepumpeløsninger, haft forrygende travlt. Omsætningen ligger 20 procent over budgettet, og produktchef Jan Poulsen forventer ikke, at tempoet ændrer sig foreløbigt. En kraftig medvind blæser nemlig fra EU, der i september strammede kravene til energiforbruget i varmepumper og ventilationsanlæg under de såkaldte Ecodesignkrav. Nu skal produkterne leve op til en A++ mærkning og frem med 2019 bliver kravene yderligere strammet til A+++. ”Vores produkter lever allerede op til 2019-kravene. Faktisk er nogle af vores varmepumper så effektive, at de kunne få mærket A+++++. Så selvom vi ikke er de billigste på markedet, har vi meget konkurrencedygtige produkter”, forklarer Jan Poulsen.

Samtidig er Nilan fleksibel. Større bygherrer kan få produkterne tilpasset særlige ønsker om design eller indretning. For eksempel har Nilan leveret special-producerede anlæg til store boligbyggerier med 600 lejligheder. ”Vores fleksiblitet er en stor styrke i forhold til mange udenlandske konkurrenter, der hellere leverer standardprodukter. Og så er der bare kommet rigtig meget gang i byggeriet. Det er tæt på, at kunderne står i kø ved døren”, siger Jan Poulsen. Det mærkes også på hjemmemarkedet for enfamilie-huse, hvor Nilan er førende med en markedsandel på ca. 80 procent. Nilan beskæftiger ca. 150 medarbejdere inkl. en afdeling i Esbjerg og er i øjeblikket på jagt efter flere kvalificerede medarbejdere. Der er hårdt brug for ekstra hænder. Især i produktionen, der gennemgik en større LEAN-proces for få år siden, og som via imidt har fået opdateret sin it-styring. Samtidig har den 41-årige virksomhed datterselskaber i Tyskland, Norge og Sverige samt store forhandlere i bl.a. England, Irland, Østrig, Finland, Italien og Østeuropa.

Hedensted Kommune

Kirsten Terkilsen Borgmester i Hedensted

”Omkring 45 procent af vores produktion går til eksport, og med de nye EUkrav om energieffektivitet vil vi også se stor stigning i vores salg i udlandet. Vi har simpelthen de rigtige produkter – kvaliteten er høj, og energikravene er mere end opfyldt”, siger Jan Poulsen. Det skrappe, danske byggereglement har en stor del af æren for Nilans produktudvikling, der giver udenlandske konkurrenter kamp til stregen. Kravene har tvunget virksomheden til løbende forbedringer, og nu lønner anstrengelserne sig. ”Ved at vælge vores produkter har bygherrer energisikret deres projekter langt ud i fremtiden”, siger Jan Poulsen.

I Hedensted Kommune er vi glade for samarbejdet med erhvervslivet. Vi har en god og tæt dialog med virksomhederne, og vi gør vores bedste for at hjælpe med at løse de udfordringer, virksomhederne ind imellem har. Det gør vi bl.a. ved at være gode til at formidle kontakten til de rette eksperter set ift. den enkelte udfordring. Vi er en stærk erhvervskommune, som har gennemført flere tiltag for at styrke erhvervslivet. Her vil jeg godt nævne Dansk Produktions Univers, som er rigtigt gode til at rådgive virksomheder. Vi vil fortsat arbejde på, at forbedre det gode samarbejde endnu mere, så vi kan sikre vækst for både virksomheder og kommunen.

9


– 19 vækstfortællinger fra Midtjylland

Midtjysk Albyg i Aulum

STØRRE AMBITIONER GIVER STØRRE ORDRER Af Marianne Gregersen, journalist

Midtjysk Albyg

I 2015 fordoblede Midtjysk Albyg næsten deres årsomsætning. En vækststrategi fyrer op under forretningen, og virksomheden byder på langt større erhvervsbyggerier og vinder. Der var 20 medarbejdere i Midtjysk Albyg, da direktør Frants Sørensen købte virksomheden for otte år siden. I dag er de 35, for det går derudad med at opføre erhvervsbyggerier og boliger bl.a. lavenergihuse. Midtjysk Albyg løser både små og store byggeopgaver i hele landet og er begyndt at tænke endnu større, og imidt har en finger med i spillet. I mødelokalet på virksomheden i Aulum mellem Herning og Holstebro hænger plancher på væggen med virksomhedens vækststrategi. ”Plancherne holder fokus på, hvor vi skal hen, og hvad vores mål er. Og så kan jeg altid pege på planchen og minde mine projektledere og sælgere om, at de selv har været med til at fastsætte de ambitiøse mål”, siger direktør Frants Sørensen med et smil. Strategien er blevet til i samarbejde med en konsulent. Og Frants Sørensen glæder sig over, at den allerede har bidraget til, at virksomheden er vokset. Et led i strategien er, at virksomheden byder på langt større projekter, og Midtjysk Albyg har vundet de første to. ”To gange sidste år slog vi vores egen omsætningsrekord ved at vinde byggerier for over 30 mio. kr.”, fortæller Frants Sørensen, der netop har været til byggemøde på det ene store projekt i Sønderborg. Det andet er et erhvervsbyggeri i Hammel. Erhvervsbyggeri er kerneområdet i virksomheden. Men Midtjysk Albyg

10

Midtjysk Albyg i Aulum med 35 medarbejdere er startet i 1978 og blev for otte år siden overtaget af direktør Frants Sørensen. Dengang opførte Midtjysk Albyg udelukkende erhvervsbyggeri. I dag er private, der ønsker at købe et spritnyt hus, en voksende kundegruppe.

satser benhårdt på et nyt forretningsområde, som er opførelse af huse til private. Og det er også i fremgang. ”Vi bygger nye huse med individuelle løsninger, og det er et voksende marked. Lige nu skal vi i gang med fire huse i Silkeborg i samarbejde med en lokal arkitekt, og to dobbelthuse i Sunds er også på trapperne”, siger Frants Sørensen. Ifølge direktøren spiller imidt en rolle for virksomhedens vækst. ”Vi har stor glæde af imidt og kontakter dem gerne, da de har et kæmpe netværk. Det gjorde jeg f.eks. også, da vi skulle udvikle vores lavenergihuse, for sparring giver altid noget”, fortæller han.

Herning Kommune

Forrige år deltog han i en udbytterig basecamp med andre direktører med titlen ”Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller”. ”Det var ligesom at være til eksamen. På den gode måde, for jeg blev virkelig udfordret i den måde, jeg har drevet virksomhed på, og det var sundt”, fortæller han. Bagefter fik han et forløb med en konsulent med det formål at lægge en konkret vækststrategi på baggrund af de mange nye input og overvejelser. Resultatet hænger nu i mødelokalet. ”Det har været en rigtig god proces, og det blev startskuddet til, at vi i virksomheden satser på nye forretningsområder og tænker større”, siger Frants Sørensen.

LARS KRARUP

Borgmester i Herning De seneste år er Herning-området for mange blevet synonym med nogle af Danmarks bedste rammevilkår for erhvervslivet. Herning Kommune placerer sig i toppen, hver gang Dansk Industri måler på det lokale erhvervsklima rundt omkring i landet. I Herning Kommune ser vi os som erhvervslivets samarbejdspartner. Vi forsøger altid at finde løsninger, hvis en virksomhed ønsker at etablere sig på Herning-egnen. Hurtige, kvalificerede tilbagemeldinger, når erhvervslivet henvender sig til kommunen, har topprioritet. Samtidig dyrker vi det frugtbare samarbejde med en række aktører i kommunen. Også når det gælder innovation og uddannelse, er Herning rig på muligheder. Herning-egnen ligger i hjertet af produktions-Danmark. Det betyder, at også industrien er en karrierevej for de unge. Det forsøger vi som kommune at understøtte.


Farmlog i Holstebro

Farmlog Minkavler Margit Skovbjerg i Vinderup var i 2015 nomineret til prisen som Årets Kvindelige Iværksætter og Årets Guldkantspris. Hun har afviklet flere af sine virksomheder for at satse 100 procent på at rådgive andre minkavlere om optimering af driften ved hjælp af hendes app Farmlog. Hun har også ansat en konsulent, der giver avlerne teknisk support.

DET HANDLER OM AT GØRE EN FORSKEL Af Lotte Winkler, journalist

Margit Skovbjerg var i 2015 nomineret til to iværksætterpriser for sin app Farmlog, der både kan forbedre indtjeningen hos minkavlerne og dyrenes velfærd. Version II af app’en er på vej. Som minkavler har Margit Skovbjerg savnet et værktøj til at samle data om medicin, foderforbrug og dødelighed hos sine mink på en smart og enkel måde. Overblikket skal hun bruge til at optimere sin forretning og sikre, at dyrene har det bedst muligt. ”Jeg tænkte, der findes apps til så meget – hvorfor ikke også til minkavlere?” fortæller hun. Sådan opstod ideen til app’en Farmlog, som hun lancerede sidste år. En brugervenlig app, hvor minkavlere kan indtaste daglige data og få et billede af udviklingen i bedriften. Nu er Margit Skovbjerg i gang med at udvikle version II af Farmlog, som også rummer data om minkenes vægt.

Samarbejdet med programmører har været svært. Og dyrt. Og manglende juridiske aftaler og projektledelse har spændt ben. ”Mit liv som iværksætter ville have været meget lettere, hvis jeg havde opdaget imidt noget tidligere”, siger Margit Skovbjerg. Langt inde i projektet tog Margit Skovbjerg imod en invitation til en kop kaffe på det lokale erhvervskontor, og en ny verden af muligheder åbnede sig for hende. Hun er dybt taknemmelig. ”imidt har virkelig boostet min forretning med vejledning og ved at sætte mig i kontakt med mennesker, der har hjulpet mig videre. Bl.a. en konsulent, som jeg nu samarbejder med om version II”, fortæller hun. Omkring 160 danske minkavlere bruger i dag Farmlog, og Margit Skovbjerg vil gerne have den ud til alle 1.500 avlere. Ikke for at tjene penge, men fordi Farmlog kan gavne branchen – og dyrene.

”Desuden er Farmlog oversat til norsk og undervejs på hollandsk”, fortæller hun om sit produkt, der også er blevet en eksportvare.

”Hvis jeg bare var ude på at tjene mere, kunne jeg udvide med endnu en minkfarm. Det er ikke penge, der driver mig, men muligheden for at gøre en forskel i branchen”, siger hun.

Margit Skovbjerg var nomineret til prisen som Årets Kvindelige Iværksætter samt Årets Guldkantspris i 2015. Men vejen frem til en velfungerende app har været drøj.

Derfor har Margit Skovbjerg afviklet en del af sine forretninger for at tage ud som optimerings-konsulent til minkavlere. Og selvfølgelig har hun Farmlog med i tasken.

Hun lægger ikke skjul på, at Farmlog er den hidtil største udfordring, hun har kastet sig ud i. Den slår både hendes erfaringer som ejer af en minkfarm, et vikarbureau og et firma, der sælger udstyr til minkavlere.

”Minkavlere er ikke it-mindede og uden tradition for at bruge data til at udvikle driften. Men når de forstår, at det kan betale sig, er de klar”, siger hun.

H.C. ØSTERBY

Borgmester i Holstebro Vi når rigtig langt gennem dialog med virksomhederne – en tilgang som både den lokale erhvervsservice, embedsfolk og politikere arbejder med. Alle ønsker som udgangspunkt at hjælpe virksomhedernes vækstplaner og fremdrift.

Holstebro Kommune

For os er væksten garant for udvikling af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår. Og sammen med erhvervslivet har vi et klart fokus på at sikre næste generation af arbejdskraft i virksomhederne. Egnens produktions- og fødevarevirksomheder danner grundlag og behov for udvikling af højteknologiske løsninger og bæredygtige tiltag. Det ser vi fx med Maabjerg Energy Concept, hvor ønsket om en ny vækstmotor får flere til at trække på samme hammel.

11


– 19 virksomheders vækstfortællinger

NAGA i Horsens

NAGA I HORSENS ÅBNER SHOWROOM I SYDAFRIKA

Horsens Kommune

Af Marianne Gregersen, journalist

Efter en vellykket forretningsrejse til Sydafrika for midtjyske direktører har NAGA landet de første ordrer på et nyt eksportmarked. imidt har hjulpet med at bane vejen, siger direktør Allan Petersen. Glastavler i 20 farver og verdenskort fra NAGA i Horsens pryder væggene i 11 lande bl.a. Frankrig, Italien og Malaysia. Det går så strygende, at NAGA har været Gazelle-virksomhed både i 2013 og 2014. Indenfor et par år pryder produkterne vægge i endnu flere lande. Ikke mindst i Sydafrika, hvis det står til direktør Allan Petersen og hans hustru Anne-Kari Fischer. De driver NAGA sammen og er i fuld gang på det sydafrikanske marked med assistance fra imidt. ”Uden imidt havde vi aldrig tænkt på Sydafrika, men det er et land med stort potentiale for NAGA. Vi har fået åbnet øjnene for et helt nyt marked med mange muligheder, siger Allan Petersen.

produkter”, siger Allan Petersen. Siden er der etableret et samarbejde med forhandleren, ligesom NAGA har benyttet sig af det netværk, de fik under besøget. For tre måneder siden var Anne-Kari Fischer tilbage i Sydafrika for at åbne et showroom i en bydel i Cape Town. Og for godt en måned siden fløj Allan Petersen samme vej og forhandlede en aftale med en distributør. Da Allan Petersen og Anne-Kari Fischer købte NAGA for otte år siden, var virksomheden med deres ord ”på vågeblus”. De nye ejere besluttede at satse fuldt ud på tavler af glas frem for hessian og kork og på at få produceret i Kina og Polen i stedet for i Danmark. Siden er det gået fremad hos NAGA. Undervejs har de flere gange benyttet sig af imidts tilbud. ”Vi har bl.a. haft stor glæde af rådgivning og tilskud til eksport”, siger Allan Petersen.

Sammen med 10 andre virksomhedsejere var han og Anne-Kari Fischer sidste år deltagere på en business mission til Sydafrika.

De gode erfaringer fik parret til straks at slå til, da de fik mulighed for at tage med til Sydafrika og udforske et helt nyt marked.

”Det var en meget vellykket forretningsrejse, hvor imidt havde skabt kontakt med potentielle kunder og samarbejdspartnere. Vi fik bl.a. kontakt til en forhandler, som sælger danske mærker på sin webshop, og hun var meget begejstret for vores

NAGA eksporterer i dag 40 procent. En stigning på 10 procent på et par år. Men målet er at komme op på 70 procent. ”Vores entré på det sydafrikanske marked vil hjælpe os med at nå det

NAGA Da Allan Petersen sammen med sin hustru Anne-Kari Fischer overtog NAGA for otte år siden, besluttede de at satse på glastavler, ligesom virksomheden sælger kontorartikler til store kunders private labels. Også bestyrelsesformand Jan Mygdam er medejer af den 38 år gamle virksomhed i Horsens, som har ni medarbejdere.

12

mål. Det vil vokse hastigt de kommende år, siger Allan Petersen. Samtidig er NAGA i fuld gang med at forsøge at få foden indenfor på det tyske marked. Og en henvendelse fra Indonesien tikkede ind i går, så direktøren er fuld af fortrøstning. Målet på de 70 procent bliver nået – selvom det er ambitiøst.

Peter Sørensen Borgmester i Horsens

Horsens Kommune er blandt de kommuner i landet med den højeste befolkningstilvækst og har siden 2010 også oplevet vækst i antallet af private arbejdspladser. Den gode udvikling er båret af en mangeårig satsning på branding af kommunen som en oplevelses- og kulturkommune. I Horsens Kommune har vi igennem mange år haft tradition for at løfte i flok og det seneste initiativ vi er lykkedes med, er HORSENS ALLIANCEN, hvor vi har skabt synlige resultater sammen med erhvervslivet. Antallet af Horsens-borgere som er langvarigt ledige og forsikrede dagpengemodtagere er reduceret hurtigere end landsgennemsnittet. Denne udvikling vil vi fortsat arbejde for at sikre.


Biosym i Ikast

BIOSYM UDVIDER MED EGET PAKKERI Af Lotte Winkler, journalist

Med eget pakkeri er Biosym klar til at tage hul på et nyt kapitel i virksomhedens historie. Målet er mere eksport, større indtjening og ekspansion i Ikast. Kosttilskud som fiskeolier, magnesium og vitaminer fra Biosym går som varmt brød i helsekostbutikker samt i Matas-butikker og på apoteker. Den snart 30-årige virksomhed har etableret sig som et stærkt brand på det danske marked med over 30 forskellige produkter. Nu vil Biosym også være stærk på eksportmarkederne, og virksomheden har derfor lagt en ambitiøs udviklingsstrategi, der skal føre til vækst og ekspansion. Første skridt er etablering af eget pakkeri hjemme i Ikast. ”Vi sælger allerede til flere europæiske lande, og vi har datterselskaber i Tyskland og Sverige. Men vi kunne sælge langt mere, hvis vores levering bliver mere fleksibel”, fortæller administrerende direktør Kenn Øhlenschlæger.

Biosym Biosym i Ikast har igennem 30 år produceret kosttilskud og er et stærkt brand på hjemmemarkedet. Stifter og ejer Kim Nielsen sidder i bestyrelsen og udvikler fortsat produkter, mens den daglige ledelse er i hænderne på direktør Kenn Øhlenschlæger. Virksomheden har 15 medarbejdere og to datterselskaber i Sverige og Tyskland.

valg af pakkelinje, oplæring i at bruge den og indretning af pakkelokalet, så det lever op til Fødevarestyrelsens krav.

Biosym, der altid har brugt underleverandører til både produktion og pakning. Han har derfor taget en stor beslutning om at købe sin egen pakkelinje. Med den kan virksomheden hurtigt selv sende ekstra leverancer, hvis kunder løber tør for Biosym-produkter. Især til udlandet, hvor leverancer skal være forsynet med etiketter på det pågældende sprog.

Det har været en omfattende proces, og Biosym er glad for konsulentens indsats. For investeringen handler også om at skabe et solidt grundlag for virksomhedens vækstplaner.

”På den måde kan vi give kunderne en langt bedre service, levere hurtigere og sælge mere. Og vi kan forbedre vores likviditet, da dækningsbidraget på produkterne bliver højere, når vi klarer pakningen selv”, forklarer Kenn Øhlenschlæger.

Eget pakkeri kræver ekstra kvadratmeter til at rumme lager, emballager og måske også flere forskellige pakkelinjer. Og flere medarbejdere. Sandsynligvis en fordobling fra de nuværende 15 medarbejdere til 30 i alt.

Biosym er ekspert i kosttilskud og ikke pakke-maskiner, og derfor har virksomheden bedt imidt om hjælp til at finansiere en dygtig konsulent, der både har rådgivet virksomheden om

Ikast-Brande Kommune

”Vi overvejer at købe en grund ved motorvejen og bygge en hal til Biosym der, for med tiden får vi brug for mere plads”, siger Kenn Øhlenschlæger.

”Der er 304 apoteker i Danmark, men over 21.000 i Tyskland. Mulighederne for at øge vores eksport alene til Tyskland er enorme”, siger Kenn Øhlenschlæger, der glæder til at få pakkelinjen i fulde omdrejninger.

Carsten Kissmeyer Borgmester i Ikast-Brande

I Ikast-Brande Kommune har vi stort fokus på at skabe de rette rammebetingelser for vores virksomheder, så virksomhederne kan koncentrere sig om det, der er vigtigst for dem, nemlig at skabe vækst og udvikling. Vi indgår i en tæt dialog med virksomhederne for at sikre hurtig sagsbehandling, vi arbejder for at sikre kvalificeret arbejdskraft, og vi sørger for, at den fysiske planlægning er i top. Vækst - i form af større indtjening og flere medarbejdere - i vores virksomheder er vigtig for os som kommune. Det giver arbejde til vores borgere og skattekroner i kommunekassen. Vækst er forudsætningen for kommunens velfærd.

13


– 19 virksomheders vækstfortællinger

Thyborøn Havn i Lemvig

EKSPORTFREMSTØD TIL ENGLAND STYRKER SAMARBEJDET

Lemvig Kommune

Af Marianne Gregersen, journalist

Ni virksomheder fra klynge omkring Thyborøn Havn har deltaget i eksport-forløb finansieret af imidt. På en studietur til Grimsby i England mødte de potentielle kunder og samarbejdspartnere. For en lille virksomhed er det et stort skridt at kaste sig ud i eksport. Men i en klynge af virksomheder er det lettere, og derfor har imidt og Offshoreenergy.dk arrangeret et eksportfremstød for nordvestjyske virksomheder. Målet var at undersøge mulighederne for at eksportere til offshore-sektoren på den anden side af Nordsøen. I februar 2015 var ni virksomheder på studietur for at udforske, om det er en god idé at etablere et fælles kontor i Grimsby eller et andet sted i England for at løbe gang i eksport til det engelske marked. En enkelt virksomhed fik straks ordrer med hjem. Men ellers var kufferterne fulde af inspiration, indblik og ny viden. At imidt er med til at finansiere eksport-forløbet har stor betydning for små virksomheder, mener klyngekoordinator Finn Kjelstrup, North Sea Offshore Service Group. Klyngen består af 30 virksomheder tilknyttet Thyborøn Havn. ”Som lille virksomhed kan det være svært at få råd til at tage til udlandet for at blive klogere på eksport-mulighederne. Uden pengene fra imidt ville nogle af virksomhederne ikke komme af sted for at undersøge et nyt marked”, siger han.

14

Selvom kun en enkelt virksomhed kom hjem med en ordre, er pengene givet godt ud, mener klyngekoordinatoren. ”Det kan blive til flere ordrer, ligesom forløbet giver grundlag for et bedre og tættere samarbejde mellem virksomhederne, fordi de bliver en del af hinandens netværk. Mindre virksomheder skal samarbejde for at vækste, og det kommer alle til gavn, hvis en virksomhed i klyngen vokser”, påpeger han. Havnen i Grimsby har en nøgleposition i forbindelse med installation og service af hav-vindmøller i Nordsøen. Og sådan et knudepunkt arbejder klyngen for, at Thyborøn Havn bliver for danske virksomheder, der beskæftiger sig med hav-vindmøller i Nordsøen. ”Virksomhederne fik et spændende indblik i, hvad det kan udarte sig til i Thyborøn Havn”, fortæller Finn Kjelstrup. Thyborøn Havn er i vækst og har haft rekord-overskud de sidste to år, og det samme ventes i år. Havnen oplever på ingen måde stilstand og tilbagegang. Siden den blev selvstyrende i 2001, er der investeret 276 mio. kr., og det giver pote. Også for de virksomheder, som er med i klyngen. ”Vi oplever det mest optimistiske klima i mange år. Både fiskerierhverv og serviceerhverv har vind i sejlene”, siger havnedirektør Jesper Holt Jensen.

ERIK FLYVHOLM Borgmester i Lemvig

Den største havn på Vestkysten i region Midtjylland er Thyborøn havn, der ligger i Lemvig Kommune. Med et topmoderne fiskeri, driftig service, gods og offshore virksomheder udgør Thyborøn havn et naturligt kraftcenter for hele den vestlige del af regionen. Lemvig Kommune er Danmarks førende i produktion af vindenergi på land. Nu forventer vi snart at se en etablering af de første kystnære vindmølleparker til havs tæt på Thyborøn Havn. Vesterhav Nord er den direkte årsag til at vi sammen i regionen, kommune og havnen har etableret en stærk serviceklynge, North Sea Offshore Service Group, med i dag over 30 virksomheder fra store dele af regionen. Dertil kommer, at vores kommune med baggrund i den store fødevareproduktion fra landbruget er førende inden for biogasproduktion. Også omkring grus og ral forventes Thyborøn Havn at spille en central som en af regionens vigtige transportknudepunkter, hvor mængderne forventes at vokse markant de kommende år.

Thyborøn Havn Ni virksomheder fra Nordvestjylland var i februar på studietur til Grimsby i England som led i et eksport-forløb. De er en del af klyngesamarbejdet North Sea Offshore Service Group, som består af 30 virksomheder tilknyttet Thyborøn Havn.


Grenå Spåntagning i Norddjurs

MASKINFABRIKKEN SPRINGER SOM EN GAZELLE

Grenå Spåntagning Claus Hyldahl startede Grenå Spåntagning i 2007, og de 17 medarbejdere producerer bl.a. komponenter i aluminium til olieindustrien og drejer og fræser i materialer som f.eks. rustfrit stål, messing og plast til en bred vifte af brancher. Læs mere på http://www.grenaa-spaantagning.dk/

Af Marianne Gregersen, journalist

Tre år i træk er Grenå Spåntagning udnævnt til Gazelle-virksomhed. De flotte vækstrater har udfordret direktør Claus Hyldahl, men via imidt har han fået en mentor og redskaber til at styre væksten. Og det rykker. Maskinerne på Grenå Spåntagning spytter komponenter ud i højt tempo, og der er fart over feltet i virksomheden. På kun otte år har Claus Hyldahl banket en succesrig virksomhed op, som for tredje år i træk er udnævnt til Gazelle. Året før finanskrisen sagde han sit gode job hos Terma op og startede som selvstændig. Han fik hurtigt gode opgaver som underleverandør og behov for at ansætte en mand mere. I løbet af få år var de 15 ansatte og senere oppe på 30. Grenå Spåntagning har bl.a. produceret komponenter til olieindustrien og solgt dem i op til 80.000 eksemplarer. Men branchen kører ikke længere som smurt i olie, og det kan mærkes i virksomheden på Norddjurs. ”På grund af nedgang i olieindustrien har jeg været i gang med at opsøge nye kunder og desværre været nødt til

at afskedige knap 10 medarbejdere”, fortæller Claus Hyldahl. Samtidig har han oplevet, at det er yderst krævende at styre en virksomhed i rivende vækst. Da der var 30 ansatte, tjente virksomheden ikke mere, end da der var 10. Og det har indimellem været vanskeligt at følge med. Claus Hyldahl har manglet redskaber til at styre væksten, og nu har han fået dem med hjælp fra imidt. Han har blandt andet taget imod 20 timers gratis rådgivning, en basecamp med andre virksomheder med fokus på salg, ligesom han har fået en erfaren erhvervsmand som mentor. Og det rykker. ”Jeg kan høste af min mentors enorme erfaring. I starten kom han i virksomheden hver 14. dag, og nu er det en gang om måneden. Han gør det frivilligt, og det er jeg meget glad for. Vi har bl.a. gennemgået alt fra tilbudsgivning til vilkår for salg og levering”, siger Claus Hyldahl. At have en mentor er ligesom at have en bestyrelse, mener han. ”Han følger op på nøgletal sammen med mig og giver mig opgaver fra gang til gang,

Norddjurs Kommune

Jan Petersen

Borgmester i Norddjurs

så jeg er nødt til at bruge tid på ledelsesopgaver, som ellers er svært i en travl hverdag. Jeg er blevet langt mere skarp på, hvordan jeg bruger min tid”. Resultatet er, at Claus Hyldahl bl.a. har udarbejdet en vækststrategi og en jobbeskrivelse for ham selv og hans nøglemedarbejdere. Han fremhæver, at det betyder meget for hans virksomhed, at han kom i kontakt med imidt i starten af 2015. ”Fremadrettet vil jeg bruge min tid anderledes, og jeg har fået bedre overblik og skabt tid til ledelse ved at overlade mere ansvar til min værkfører. Jeg har store forventninger til, at det kommer til at gå endnu bedre i virksomheden”, siger direktøren for den springende Gazelle.

I Norddjurs er vores erhvervsmæssige styrke inden for især industri, produktion og underleverandør-virksomheder. Det er vores profil, og vi er glade og stolte over vores erhvervsstruktur, hvor vi har topmoderne og innovative virksomheder med veluddannede, dygtige og loyale medarbejdere. De er skarpe på innovation og har et globalt udsyn, så virksomhederne udvikler, i både op- og nedgange. Vi skal fortsat producere og skabe arbejdspladser også i fremtiden, og i Norddjurs oplever vi heldigvis vækst i arbejdspladser. Vores vækstpotentiale er endnu ikke fuldt realiseret, og det skal vi gøre i partnerskab med vores erhvervsliv til gavn for hele det østjyske vækstcenter.

15


– Sådan arbejder vi sammen for vækst i Midtjylland

Det er svært at orientere sig i det enorme landskab af eksperter, men imidt har et kæmpe netværk og kender altid nogen med de kompetencer, vi har brug for. For en relativt ny virksomhed som dukaPC er det afgørende. Grundlægger og bestyrelsesformand Erik Hougaard, dukaPC, Favrskov. Årets Digitale Gazelle i Midtjylland

Jeg er specielt glad for den sparring, jeg fik forud for, at vi fik et Advisory Board, og at imidt altid har tid til en snak. Direktør Malene Stub Selmer, PrimusMotor, Ry

HAR VÆRET I KONTAKT MED HALVDELEN AF DE 379 MIDTJYSKE GAZELLER

Vi kunne nok godt have klaret det selv, men det ville have varet dobbelt så lang tid, og tid er ofte den begrænsende ressource i en virksomhed med 45 ansatte. Chief operating officer Claus M. Larsen, Lin-ka Maskinfabrik, Ringkøbing

Projektleder Henrik Felding, Kingo Karlsen A/S, Silkeborg

Som nystartet virksomhed fik vi en god mentor via imidt, der har åbnet mange døre for os. Sammen med ham blev vi hurtigt skarpe på vores koncept, og det gav en form for selvtillid, der var vigtig som iværksætter. Partner Jonas Vognsen, IT Minds, Aarhus

16

Vores samarbejde med imidt kom som sendt fra himlen. Vi fik mod på at gå hurtigere og mere professionelt i gang med at opbygge en afdeling for jordrensning, fordi budgettet blev overskueligt med en bevilling til en dygtig rådgiver. Det er et godt eksempel på, at et skub udefra kan være vigtigt for en mellemstor virksomhed. Nu har vi ny viden på miljøområdet og kan modtage alle typer forurenet jord. Den nye afdeling er på et par år vokset til fem ansatte.


Med hjælp fra imidt får vi en endnu bedre webshop, der tydeligt afspejler, at vi sælger kød og kødprodukter af høj kvalitet. Jeg har klart fået mere ud af min investering, end det jeg selv har skudt ind.

De er dygtige i vores lokale imidt-kontor. De har hjulpet os med at få nogle meget interessante kontakter på det amerikanske marked og har bidraget med virkelig gode input til vores strategi.

Slagtermester Brian Flink Pedersen, Pølsemageriet, Silkeborg

Adm. direktør Henrik Holmris, Holmris A/S, Viborg

imidt har været et frisk krydderi for os. Selvom vi er en ung og nytænkende virksomhed, har vi også brug for at få tilført helt almene og grundlæggende principper om sund forretningsudvikling. Adm. direktør Christian F. Johansen, NG Zink, Horsens

Hos DAN DRYER har vi gennem årene benyttet os af imidts assistance – senest via samarbejde i ISCR-regi (Industry Smart Center Randers), hvor Randers Kommune har været primus motor. Målet har været vækst, og den netop uddelte Gazelle-pris til DAN DRYER A/S er kulminationen af hårdt målrettet arbejde. Managing director Susanne Friis Eden, DAN DRYER A/S, Randers

Det var bl.a. med hjælp fra imidt, at vi fik sporet os ind på eksport-vejen og blev klædt på til opgaven, så man må sige, at imidt har haft betydning for udviklingen i Natures Collection. Ejer, Lasse Pedersen Natures Collection, Hedensted

Jeg har stor fornøjelse af imidt. Ikke mindst af vækstkonsulenten, som er super god til at udfordre min vanetænkning. Jeg har fået hjælp til eksport bl.a. via en eksport-coach og markedsundersøgelser. Det har betydet, at vi er rigtig godt i gang og har fået endnu mere lyst til at eksportere vores sofaborde Direktør Brian Thomsen, A.C.O. Møbler, Norddjurs

imidt har været vores fødselshjælper. Både da vi etablerede virksomheden, og da vi udarbejdede vores strategi og forretningsplan. Selvom vi alle var nogle erfarne rotter, kunne imidt puffe os i en retning, som har vist sig at være rigtig for os. Adm. direktør og medejer Peter Flaskager Laursen, Core One Aps, Ikast-Brande

17


– 19 virksomheders vækstfortællinger

Olsen Wings i Odder

NYE VINGER LØFTER OMSÆTNINGEN

Odder Kommune

Af Lotte Winkler, journalist

Olsen Wings A/S i Odder har susende travlt med at sende møllevinger ud i verden. Med to nyudviklede vingetyper når virksomheden nu også det nordamerikanske marked. Politiske beslutninger om at indføre eller afskaffe statslige tilskud giver ofte turbulens i vindmøllebranchen. Enten er der fuld gang i den, eller også står markedet stille. Alligevel lykkes det Olsen Wings A/S i Odder at holde kursen stik mod vækst. ”Vi har spredt vores risici ved at gå ud på flere eksportmarkeder og ved at udvide sortimentet, så vi både udvikler og producerer vinger til mindre husstandsmøller og til mellemstore vindmøller”, forklarer direktør Troels Ette. I 2014 år skiftede Olsen Wings fokus fra hjemmemarkedet til udlandet, hvor 80 procent af omsætningen nu hentes. Ifølge bestyrelsesformand Karl Kristian Bro har imidt været en stor hjælp i processen, der har sendt omsætningen i vejret med 50 procent i 2015. Nu beskæftiger Olsen Wings 22 medarbejdere, og med en fyldt ordrebog

tyder alt på, at virksomheden får brug for yderligere 30 medarbejdere inden for tre år. Det er især to nyudviklede vingetyper til de mellemstore vindmøller, der puster til travlheden i virksomheden. Med økonomisk hjælp fra imidt har Olsen Wings købt sig til et samarbejde med eksperter i verdensklasse på DTU Risø om produktudviklingen, og resultatet er innovation på højt niveau. De nye vinger er meget lange og smalle, og kan derfor fange selv den mindste brise. Trods et areal, der er 23 procent større end almindelige vinger, er vægten den samme. Derfor kan Olsen Wings nye vinger uden problemer monteres på eksisterende møller, og effekten er 15-20 procent mere energiproduktion. ”Uden imidt ville vi have været nødt til at nøjes med en low-cost løsning, og så ville vi ikke have nået samme innovationshøjde og stået med et så godt og konkurrencedygtigt produkt, som vi har nu”, tilføjer direktør Troels Ette. Amerikanerne viste stor interesse for de nye vinger, da Olsen Wings for nylig præsenterede dem på en messe

i Canada. Troels Ette er derfor meget optimistisk, for potentialet i USA er enormt. ”På det amerikanske marked har mange møller nået en alder, hvor de trænger til en modernisering med bl.a. nye vinger. Og det marked rammer vores nye vingetyper lige ned i”, forklarer han. Også i Canada er der gode muligheder for salg. Det canadiske marked er på vej op, og ifølge Troels Ette er canadierne ikke forvænte med god kvalitet. Alene af den grund kan danske vindmøller få en konkurrencefordel. ”Danmark er kendt for at levere høj kvalitet”, siger han. De nye vingetyper fra Olsen Wings har også fået opmærksomhed på det europæiske marked, og Troels Ette forventer, at efterspørgslen også vil stige her. I bl.a. Sverige, Italien og England snurrer de første vinger allerede i vinden.

UFFE JENSEN Borgmester i Odder

Det er mennesker, der skaber vækst! Derfor tænker vi også først på mennesker, når vi taler om vækst i Odder Kommune. Vi er en kommune med mange iværksættere og små virksomheder. Det er vigtigt, at vi skaber gode betingelser for vækst hos dem, og det gør vi bl.a. ved at give en god service og skabe innovative miljøer. Men det er lige så vigtigt, at menneskene bag virksomhederne trives. Derfor er det et vigtigt led i vores vækststrategi, at Odder Kommune er et attraktivt sted at bo. De mange veluddannede tilflyttere er ikke alene potentielle vækstiværksættere, men også med til at fastholde en god udvikling i hele byen og resten af erhvervslivet. Men ingenting kommer af sig selv. I Odder får erhvervslivet ekstra meget opmærksomhed. Det er en af årsagerne til, at vi scorer så højt i DI’s erhvervsklimamåling. Vi rækker ganske enkelt hånden lidt længere frem!

Olsen Wings Olsen Wings A/S har specialiseret sig i at udvikle og producere vinger til mindre og mellemstore vindmøller. Virksomheden bor i Odder og beskæftiger 22 medarbejdere.

18


Rutek i Randers

NETVÆRKSGRUPPE HAR GJORT DIREKTØR SKARPERE Af Marianne Gregersen, journalist

Deltagelse i en PLATO-gruppe blev en øjenåbner for direktør i Rutek Martin Ketil Bak. Den positive oplevelse i gruppen har fået ham til at bruge imidt flittigt siden. Tre måneder før finanskrisen købte maskiningeniør Martin Ketil Bak virksomheden Rutek A/S i Randers. Men den nybagte virksomhedsejer måtte gysende se på, mens omsætningen faldt med 45 procent det første år. Heldigvis giver han ikke op så let, og det lykkedes at holde sorte tal på bundlinjen hele vejen gennem krisen. I dag er omsætningen oppe i et helt anderledes gear, for den stiger kraftigt. Og indtjeningen er også god. Det går så stærkt, at de 17 fastansatte i produktionen i lange perioder ikke er nok. Så bliver selvstændige smede hyret ind til at hjælpe med at få ordrerne på rustfrie tanke til bl.a. pharma- og fødevareindustrien ekspederet. I starten af den nye tilværelse som virksomhedsejer kom Martin Ketil Bak med i en PLATO-gruppe under imidt og var ovenud tilfreds med gruppen. ”Jeg fik virkelig meget ud af at mødes med de andre direktører i PLATO-gruppen gennem halvandet år. Det var berigende at have så mange hjerner at vende mine overvejelser med og få luset de største fejl ud eller blive bekræftet i, at det jeg ville, var en god idé”, fortæller Martin Ketil Bak. Han nyder stadig godt af kontakten med et par af de andre fra PLATO-gruppen.

Forløbet i gruppen har gjort Martin Ketil Bak mere professionel i sin tilgang til at drive virksomhed. Ligesom gruppen har fået ham til at se værdien af at dele sin viden og erfaringer med andre. ”Som ejerleder kan man føle, at man står meget alene. Men nu ved jeg, at sparring er guld værd, og at imidt har mange gode tilbud, som kan hjælpe min virksomhed. Jeg har siden brugt imidt meget”, understreger han. Martin Ketil Bak vurderer, at imidt har spillet en væsentlig rolle i virksomhedens vækst. ”Jeg har fået værdifuld sparring og oplevet, at imidt er rigtig god til at finde personer, der passer perfekt til mig”.

Rutek Rutek i Randers er ejet af Martin Ketil Bak, som købte virksomheden i 2008, 28 år efter den blev startet. De 23 medarbejdere på Rutek producerer rustfri ståltanke til fødevareog pharma-industrien.

I dag er han i mindre udstrækning med i den daglige drift i Rutek, men vælger at bruge meget tid på udvikling af virksomheden og at tænke langt frem. Den erkendelse kom han til efter PLATO-gruppen, og i stedet har medarbejderne nu fået et stort ansvar.

Claus Omann Jensen Borgmester i Randers

Martin Ketil Bak har valgt at fokusere på kvalitet og på at kunne dokumentere den, så Rutek har gennemført to ISO-certificeringer i rap og fået betalt en del af udgifterne af imidt. Først ISO 9001 og derefter ISO 3834-2. ”Alle processer i produktionen er gået efter i sømmene, og overflødige arbejdsgange skåret væk. Nu gør vi tingene smartere. Jeg tror på, at de virksomheder, der ikke gør tingene, som de plejer, er dem, der klarer sig godt”, siger han. Og det ser ud til at holde stik hos Rutek.

Randers Kommune

Små og mellemstore virksomheder udgør rygraden i vækst og udvikling. Derfor er jeg glad for, at vi har mange af dem inden for industrien i Randers Kommune. Det er virksomheder som både har produktet, ambitioner om at vokse og udvikle sig, og har talentet -men savner måske sparring for at komme godt videre. Her spiller kommunen og Væksthuset en vigtig rolle i at pege på tendenser, inspirere og tilbyde udviklingsaktiviteter. Udvikling i én virksomhed breder sig nemlig som ringe i vandet. En egn, hvor virksomhederne udvikler sig, er attraktiv og tiltrækker nye virksomheder og iværksættere. Alle vil være en del af en vækstspiral.

19


– 19 virksomheders vækstfortællinger

Orbital i Skjern

ORBITALS GULDÆG STØRRE END VENTET Af Lotte Winkler, journalist

Orbital Orbital i Skjern udvikler styringssystemer til vindmøller. Efter lanceringen af en brugervenlig overvågning af energiproduktionen i husstandsmøller, har direktør Niels Hansen både fordoblet omsætning og antallet af medarbejdere. Og der er meget mere vækst på vej.

En snedig opfindelse giver travlhed hos Orbital, som nu kan se endnu flere muligheder for at anvende det nye produkt. Guldægget kan vise sig at være større end først antaget. Takket være Orbital i Skjern kan ejere af husstandsmøller følge energiproduktionen direkte på deres smartphone, tablet eller computer, mens vingerne snurrer. Den brugervenlige overvågning er et teknologisk guldæg for Orbital, der har udviklet løsningen i samarbejde med en dansk vindmølleproducent. For efterspørgslen efter husstandsmøller med den teknologiske finesse integreret i styresystemet er markant. ”Jeg er lige kommet hjem fra messe i Italien, hvor jeg oplevede en voldsom stor interesse for vores produkt - både fra udenlandske vindmølleproducenter og fra vores konkurrenter inden for styringssystemer”, siger direktør Niels Hansen. Siden Orbital færdigudviklede opfindelsen med hjælp fra imidt, der medfinansierede en dygtig programmør, er over 200 vindmøller rejst med den nye teknologi. Både i Danmark, England og

20

Italien, og snart får også en russer en vindmølle med Orbitals banebrydende opfindelse. Succesen har givet travlhed hos Orbital, der i øjeblikket leverer udstyr til mellem fem og ti vindmøller om ugen. Omsætningen er fordoblet, og for at kunne følge med har Niels Hansen næsten også fordoblet medarbejderskaren, der på kort tid er vokset fra syv til 12 medarbejdere. Og Orbital er slet ikke færdig med at se muligheder i det nye produkt. Ansporet af den store interesse, som også konkurrenter inden for styringssystemer har vist Orbitals løsning, vil Niels Hansen nu udvikle en variant, der er kompatibel med konkurrenters teknologi. ”Ved at kappe vores nye produkts afhængighed af vores vindmøllestyringer, bliver det muligt at koble det til andre former for styringer – også fra andre leverandører. Altså alle steder, hvor der er brug for hurtig og stabil overvågning og kontrol”, siger Niels Hansen. Orbital arbejder også på at gøre det muligt at integrere varianten i tidligere generationer af egne vind-

mølle-styringer, som gennemgår en teknologisk opdatering. Når det lykkes, vil eksisterende vindmølle-ejere også blive en målgruppe. Og så kan Orbital forberede sig på at få virkelig, virkelig travlt. ”Det er vigtigt, at vi kommer rigtigt ud til målgrupperne, som jo kan være nye for os. Vi skal gribe det rigtigt an fra starten”, siger Niels Hansen.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Derfor har Orbital indledt et samarbejde med Aarhus Universitet Herning. Syv studerende på cand.merc.-uddannelsen i Marketing og Business Innovation arbejder i øjeblikket på at udvikle en marketingstrategi for Orbitals guldæg.

Iver Enevoldsen

Borgmester i Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Kommune satser i disse år endnu hårdere på vækst end nogensinde før. Byrådet har således afsat 200 mio. kr. til nye væksttiltag i perioden 2015-2019. Vi håber dermed at skabe endnu bedre rammer for at drive virksomhed i kommunen. Med hensyn til etablering af nye virksomheder, er Initiativrigdommen stor i vores område. Vi vil gerne hjælpe alle nye iværksættere så godt undervejs som muligt. Vores lokale erhvervsråd tager sig rigtig godt af den almindelige erhvervsservice – og vi har gode erfaringer med at anvende Væksthuset, når det gælder vores vækstiværksættere.


ExamVision ExamVision på Samsø samler lupbriller til tandlæger og kirurger i 30 lande. Virksomheden er startet i 2001 af Kim Jensen og Jørgen Rønvig, der har været medejer indtil marts i år. Nu er Kim Jensen eneejer og chef for de 17 medarbejdere i Tranebjerg.

ExamVision på Samsø

LUPBRILLER FRA SAMSØ GIVER KINESERNE BAGHJUL

Samsø Kommune

Af Marianne Gregersen, journalist

ExamVision på Samsø vokser 15-20 procent i år. Et LEAN-forløb med Teknologisk Institut medfinansieret af imidt har gearet virksomheden til yderligere vækst og til at levere lupbriller til endnu flere lande. På tandlægeklinikker og operationsstuer i 30 lande er lupbriller fra ExamVision et arbejdsværktøj på linje med kirurgens kniv og tandlægens bor. Brillerne skræddersyes til den enkelte tandlæge og kirurg og kan forstørre helt op til 5,7 gange. Samtidig sikrer de en arbejdsstilling, som ikke belaster kroppen. Lupbrillerne bliver produceret på Samsø og bruges så langt væk som i Canada og Rusland. Med et skandinavisk design og høj optisk kvalitet giver de konkurrenterne fra bl.a. Kina baghjul. ”Efterspørgslen efter vores lupbriller vokser. I princippet er der ikke to, der er ens. Ligesom når man får skræddersyet et sæt tøj, er der flere målinger undervejs. Vores opmålinger klarer en optiker, som vejleder kunden”, påpeger direktør Kim Jensen.

ExamVision har været udnævnt til Gazelle-virksomhed tre gange. Senest i 2014, og direktøren forventer en vækst i virksomheden på 15-20 procent i år. Et netværk af forhandlere er spredt ud over foreløbig 30 lande.

for vi begår færre fejl og har et langt bedre flow, en hurtigere leveringstid og dermed øget kapacitet”, fortæller Kim Jensen.

”Vi har hele verden som legeplads, og det er spændende”, siger Kim Jensen, der er uddannet optiker.

Tidligere kunne det føles som om virksomheden var ved at drukne i ordrer, og der kunne være problemer med at få dem leveret hurtigt, forklarer direktøren. Sådan er det ikke længere, selvom ordrerne stadig strømmer ind.

Han startede ExamVision i 2001 sammen med Jørgen Rønvig og er nu eneejer og chef for de 17 medarbejdere i Tranebjerg på øen midt i Kattegat.

”Effekten af LEAN kunne mærkes straks. Og det kan vi stadig. Desuden kan vi let finjustere, når der er behov for det”, siger Kim Jensen

Siden virksomhedens start har Kim Jensen flere gange brugt imidt. Senest har virksomheden fået medfinansieret en LEAN konsulent fra Teknologisk Institut. Og det har for alvor givet vokseværk. Projektet blev afsluttet for mere end et år siden, men effekten varer ved.

Efter LEAN-projektet har fintunet organisation og arbejdsgange, har Kim Jensen for alvor fået smag for at komme ud på flere eksportmarkeder.

”Konsulenten fra Teknologisk Institut har hjulpet os med at trimme organisationen, så vi kan håndtere mange ordrer. Det har virkelig givet bonus,

”Nu kan vi håndtere det uden at vælte omkuld”, siger han. Direktøren har blikket rettet mod nye markeder. Ambitionen er at få lupbrillerne ud i 10 nye lande indenfor fem år, så ExamVision når ud til 40 markeder.

Marcel Meijers

Borgmester på Samsø I dagspressen får man det indtryk, at væksten i Danmark kun genereres i de fire største byer. For at skabe et Danmark i vækst må der arbejdes med vækst i hele landet, også på Samsø. Kernen til vækst er god infrastruktur. På Samsø satser vi på bedre færgefart. Vi har etableret en ny havn, stiftet et kommunalt rederi, nedsat færgetaksterne og indsat Danmarks første gasfærge. Den forbedrede infrastruktur er afgørende for at skabe vækst inden for både fødevarer og turisme. Den nye gasfærge er en del af vores grønne brand, som har tiltrukket gæster fra alle verdensdele. Vi er udstillingsvindue for dansk teknologi på globalt plan.

21


– 19 virksomheders vækstfortællinger

Wila i Silkeborg

VI ER GODE TIL AT BEDE OM HJÆLP Af Lotte Winkler, journalist

Wila A/S i Silkeborg vokser med lynets hast og omsætter efter 16 år for 100 millioner kroner om året. Et stærkt netværk er en del af succesen, mener ejerleder Lars Lauridsen, der også gerne trækker på imidt. Wila A/S i Silkeborg har aldrig haft en sælger ansat. Alligevel er maskinfabrikken, der er underleverandør af rustfrie emner, vokset med lynets hast og omsætter for 100 millioner kroner årligt. Jævnligt banker nye store kunder på. ”Vi er gode til at pleje vores relationer og får kunder gennem vores netværk. Og så gør vi vores bedste hver dag. Vores ry som dygtige håndværkere spreder sig som ringe i vandet”, siger ejerleder Lars Lauridsen om succesen. Siden 1998, hvor han og hustruen Jette tog et lån på 50.000 kr. og startede Wila som et enkeltmandsfirma med én montør, én servicevogn og bogholderi ved spisebordet, har virksomheden kun oplevet vækst. Fire gange er Wila vokset ud af sine egne rammer og har måttet bygge nyt eller bygge til. Og trods 9.000 kvm topmoderne produktionslokaler er pladsen igen ved at blive for trang for vækstvirksomheden. ”Vi er blevet så store, at den største udfordring er os selv. Derfor er vi midt i en proces med at få styr på organisationen”, siger Lars Lauridsen. Processen handler om at frigøre Lars Lauridsen fra produktionen, så han kan koncentrere sig om udvikling, nye

kunder og forretningsområder. En nyansat produktionschef og kvalitetschef er et led i den plan. ”Jeg skal lære at lede gennem andre, og det er ikke let for en ejerleder som mig, der brænder for håndværket og er vant til at være med over det hele”, siger Lars Lauridsen ærligt. Når Wila står over for udfordringer, ringer Lars Lauridsen som regel til imidt. Imidt har været en fast samarbejdspartner gennem årene og har også medfinansieret flere udviklingsforløb i Wila med ekstern konsulentrådgivning. ”En af vores styrker er, at vi er gode til at bede om hjælp. Vi kan ikke ligesom store virksomheder afsætte en masse penge til udvikling, men må bruge de tilbud, der findes. Og via imidt har vi fået rigtig god sparring”, fortæller Lars Lauridsen. Nu står Wila over for et nyt eventyr, som Lars Lauridsen har store forventninger til. Sammen med russiske ingeniører udvikler Wila en metode til at producere ioniseret vand til bl.a. svineproducenter. Meget tyder på, at det kan nedbringe mængden af antibiotika i svinebesætninger. ”Det her kan blive virkelig stort. Det er et helt nyt forretningsområde for os, som også betyder, at vi har etableret et datterselskab og for første gang skal ud og markedsføre os. Det bliver en udfordring”, siger Lars Lauridsen og tilføjer straks: ”Jeg får brug for at ringe til imidt”.

STEEN VINDUM

Borgmester i Silkeborg Vi har en ambitiøs erhvervspolitik, og hver uge besøger jeg faktisk virksomheder for at sikre mig, at kommunen lever op til virksomhedernes behov. Pt. investerer vi massivt i Silkeborg Motorvejen og den ledsagende infrastruktur, og netop nu udrulles en ny iværksætterstrategi, da iværksættere er en af de vigtigste kilder til vækst. Ligesom virksomheder er kommuner i konkurrence. Vi konkurrerer om borgere og jobs. Det er derfor afgørende at tænke i vækst for at sikre sin kommunes attraktivitet.

22

Silkeborg Kommune

Wila Wila er en vækstvirksomhed i Silkeborg. Med kun 16 år på banen som underleverandør i rustfrie emner omsætter virksomheden for 100 millioner kroner og har 60 ansatte. Virksomheden er ejet af ægteparret Jette og Lars Lauridsen.


Hounisen Hounisen Laboratorieudstyr sælger alt fra podepinde til avancerede måleapparater til sygehuse og laboratorier. Alt bliver pakket og sendt afsted fra det store lager i Stilling, hvor virksomheden byggede nyt domicil i 2013. Jan og Kathlin Hounisen Locher ejer virksomheden, som er vokset fra syv til 25 medarbejdere på få år.

Hounisen i Skanderborg

HOUNISEN VIL SÆLGE TIL PRAKTISERENDE LÆGER Af Lotte Winkler, journalist

Leverancerne glider i en lind strøm ud til sygehuse og laboratorier fra Hounisen Laboratorieudstyrs store lager ved Stilling. Og nu udvider virksomheden med salg til praktiserende læger. For to år siden voksede Hounisen Laboratorieudstyr ud af rammerne i Risskov og valgte at flytte til Stilling ved Skanderborg. På en stor grund ved motorvejen kunne familievirksomheden bygge et domicil med plads til sit kæmpe lager med alt fra kanyler til podepinde og avanceret apparatur til sygehuse og laboratorier. Samtidig fik virksomheden besøg af imidt, som ønskede tillykke med flytningen og spurgte, om der var noget, Hounisen havde brug for. Og det var der faktisk. ”Når man vokser og har ambitioner om at vokse endnu mere, får man brug for en strategi. Og selvom jeg er god til salg og til at se muligheder i markedet, så må jeg indrømme, at langsigtet strategiplanlægning ikke er min spidskompetence”, siger Jan Locher. Han ejer Hounisen Laboratorieudstyr sammen med sin hustru Kathlin

Hounisen Locher, hvis far startede virksomheden i 1973. Jan kom ind i virksomheden i 2000, og siden er virksomheden vokset fra syv medarbejdere til 25. Via imidt har en ekstern konsulent hjulpet virksomheden med at blive klar til yderligere vækst. Interne arbejdsgange er strammet op, så indkøb, lager og salg spiller smukt sammen, og leverancerne til kunderne skibes af sted hurtigt og effektivt. Ifølge Jan Locher har logistikken i Hounisen Laboratorieudstyr aldrig været stærkere. De velsmurte arbejdsgange i huset smitter også positivt af på medarbejderne. Jan Locher oplever, at han har fået mere engagerede medarbejdere, der tager et større ansvar. Og samtidig er virksomhedens omsætning vokset med 20 procent tre år i træk. I samspil med konsulenten har Hounisen Laboratorieudstyr nu lagt en ambitiøs strategi, der skal øge omsætningen endnu mere. I flere måneder har virksomheden forberedt en overbevisende præsentation af sig selv over for en ny og meget stor kundegruppe: Danmarks ca. 4.000 praktiserende læger.

Skanderborg Kommune

Første kontakt til lægerne har været positiv. Hounisen Laboratorieudstyr har deltaget i messen Lægedage i Bella Centret i København med en stand, og lægernes interesse var stor. ”Hvis de køber lige så meget, som de spurgte til vores varer på standen, så skal det nok blive godt”, siger Jan Locher, der er fuld af optimisme. Han er sikker på, at strategien vil bære frugt. Det toptrimmede samspil mellem sælgere, indkøbere og især lageret i Stilling giver virksomheden optimale muligheder for at servicere mindre kunder, der bestiller små partier. ”Vi har en laboratorie-mus i vores logo, for i forhold til vores større konkurrenter er det netop sådan vi er - små, søde og hurtige”, smiler Jan Locher.

JØRGEN GAARDE

Borgmester i Skanderborg I Skanderborg Kommune prioriterer vi den personlige dialog i forhold til samarbejdet med virksomheder. Kommunaldirektøren og jeg afvikler frokostmøder med nytilkomne virksomheder og nytiltrådte direktører, og det giver god respons. Vi tør kigge ud over den kommunale næsetip. Vi interagerer i høj grad med andre kommuner og regionen for at skabe vækst, for erhvervslivet kender ikke til kommunegrænser. Samtidig bilder vi os ikke ind, at vi har alle svarene. Derfor har vi inviteret de lokale virksomheder med ind i maskinrummet i kommunen. Vores mål er ikke servicering, men samskabelse. Og jeg tror, at det er en vigtig forklaring på, at DI har kåret erhvervsklimaet i Skanderborg Kommune til at være det tredjebedste i landet.

23


– 19 virksomheders vækstfortællinger

Hydra-Comp Hydra-Comp A/S i Skive sælger, servicerer og producerer hydrauliske produkter og løsninger. Virksomheden er ejet af Jørgen Jacobsen og Ole Thomsen og beskæftiger 30 medarbejdere. Kunderne er primært danske, men også svenske, tyske og især norske kunder lægger ordrer hos Hydra-Comp.

Hydra-Comp i Skive

HYDRA-COMP PÅ STEJL OPTUR Af Lotte Winkler, journalist

Vækstkurven er stejl i Hydra-Comp A/S, der i flere år har gjort god brug af imidts tilbud. Frem mod 2017 er målet at hente endnu flere eksportkroner hjem fra bl.a. Norge og skabe 15 nye produktionsarbejdspladser i Skive. En god idé er på 14 år vokset til en stærk virksomhed med 30 medarbejdere i Skive. Og væksten fortsætter. Inden for de næste tre år, forventer direktør Jørgen Jacobsen, at HydraComp A/S ansætter yderligere 15 medarbejdere, og at omsætningen stiger med 30 procent. - Og vi stopper ikke med at udvikle os. Når vi har nået de mål, vi har sat os for 2017, sætter vi nye mål for de næste tre år, siger Jørgen Jacobsen. Egentlig ville han slet ikke skabe en vækstvirksomhed. Da han i 2001 fik en god forretningsidé og sagde sit salgschef-job op, var tanken at skabe en enmandsvirksomhed. Men sådan skulle det ikke gå. ”Der kom flere og flere kunder, og jeg er dårlig til at sige nej”, siger Jørgen Jacobsen, der for otte år siden valgte at få en erfaren partner ind som medejer af virksomheden. Den succesrige forretningsidé handler om at gøre tingene smartere. I stedet

24

for at producere hydrauliske cylindre fra bunden, importerer virksomheden halvfabrikata fra Italien i høj kvalitet, som derefter bliver tilpasset kundernes behov. Derfor kan Hydra-Comp levere specialiserede hydrauliske løsninger både billigere og hurtigere end mange konkurrenter. Samtidig har Hydra-Comp gennem alle årene valgt at bruge mange penge på kompetente rådgivere, der har hjulpet med at udstikke vækstkursen.

Skive Kommune

”Vi er flittige kunder hos imidt”, som Jørgen Jacobsen selv udtrykker det. Allerede i 2001 tog han første kontakt til det lokale erhvervskontor i Skive for at få vejledning som iværksætter. Siden er det blevet til et årelangt parløb med imidt, der har medfinansieret flere af Hydra-Comps konsulentforløb om alt fra kvalitetssikring til strategi.

bestyrelse, er blevet ISO9001-certificeret og nu har ansat tre sælgere, der knokler på for at øge eksporten.

”Vi har flere gange overvejet, om vi skal blive ved med at bruge så mange penge på konsulenter, og hver gang bliver vi enige om, at pengene er godt givet ud. For vi kan jo se resultater”, siger Jørgen Jacobsen.

”Sammen med vores rådgivere har vi bygget organisationen op til at kunne håndtere større kunder. Derfor har vi også skruet op for ambitionerne i vores vækstplan frem mod 2017”, siger Jørgen Jacobsen.

I mange år har Hydra-Comp fulgt nøje gennemtænkte vækstplaner, som er udviklet sammen med eksterne konsulenter. Det har bl.a. betydet, at Hydra-Comp har fået en professionel

Blandt andet har Hydra-Comp sat sig som mål at femdoble eksporten især til Norge inden for tre år og ansætte yderligere 15 mand i produktionen på Bjørnevej i Skive.

PEDER CHRISTIAN KIRKEGAARD Borgmester i Skive

Skive Kommune anser det som en af sine vigtigste opgaver at servicere sine virksomheder, og skabe gode lokale rammevilkår, så de har de bedste betingelser for vækst og udvikling. En af forudsætningerne for vækst og udvikling er, at vores virksomheder kan få den arbejdskraft, de har brug for. Derfor arbejder vi med mange indsatser, for eksempel en bosætningskampagne, et unikt botilbud kaldet KIS Huset og tæt samarbejde med Aalborg Universitet. Sammen med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne skal vi sætte Skive Kommune på landkortet som et godt sted at leve og gøre karriere.


Conpleks Innovation i Struer

ROBOTTER BANER VEJEN TIL VÆKST Af Lotte Winkler, journalist

Mobile robotter er blevet kernekompetencen hos Conpleks Innovation, som er i rivende udvikling. Seks medarbejdere er blevet til 12, og lejemålet i BusinessPark Struer er udvidet. På fodboldbaner i flere kommuner vil man i år kunne se en lille robot trille roligt hen over græsset, mens den kridter baner op. Robotten hedder Intelligent One, og hardware og software er udviklet af Conpleks Innovation i samarbejde med virksomheden Intelligent Marking, der tager sig af salg og distribution. Intelligent One er bare en af flere robotter, som løfter omsætningen og skaber travlhed hos Conpleks Innovation i Struer. ”For nogle år siden deltog vi et udviklingsforløb hos imidt, og det var startskuddet til, at vi har valgt robotteknologi som den vej, vi skal gå. Ikke bare som konsulenter, men også som produktudviklere. Og vi er ret succesfulde”, siger Tom Simonsen. Han ejer Conpleks Innovation sammen med Hans Knutsson. De to ingeniører mistede jobbet på samme tid hos teleproducenten Ericsson, der lukkede sin afdeling i Struer i 2010. Sammen besluttede de sig for at udnytte mange års erfaring fra branchen til at starte for sig selv som konsulenter i telekommunikation. Med hjælp fra imidt gik der dog ikke længe, før de to iværksættere valgte at udvide forretningen med velfærdsteknologi og robotteknologi. Især robotteknologi har siden vist sig at rumme et særligt potentiale. ”Efter endnu et strategi-forløb i foråret har vi besluttet os for at koncentrere os 100 procent om robotter – ikke store produktionsrobotter, men små, selvkørende robotter. Der kan vi noget særligt”, siger Tom Simonsen. For eksempel tester Conpleks Innovation i øjeblikket en robot, der kan fodre mink i minkfarme. Og om robotteknologien kan bruges til øge sikkerheden i bl.a. større landbrugsmaskiner.

Conpleks Innovation Conpleks Innovation startede som en konsulentvirksomhed inden for telekommunikation, men i dag stammer 80 procent af omsætningen fra udvikling af mobile robotter. Ejerne Tom Simonsen og Hans Knutsson har udvidet lejemålet i BusinessPark Struer, så der er plads til den voksende medarbejderskare, der nu er oppe på 12. Og de forventer flere ansatte i fremtiden.

Som udtryk for Conpleks Innovations seriøsitet, har virksomheden valgt at ansætte to Ph.D.-studerende fra Syddansk og Aarhus universiteter. De to forskere skal gøre virksomheden klogere på software-sikkerhed og mulighederne for at genbruge software i nye projekter. ”Det er simpelthen en forudsætning inden for vores felt, at vi både besidder og udvikler ny viden”, forklarer Tom Simonsen. Og det lykkes. Conpleks Innovation har netop modtaget Patent Nords Innovationspris 2015 for at designe, udvikle og producere intelligente og ressourcebesparende produkter i samarbejde med andre virksomheder og vidensinstitutioner. Siden imidt-forløbet, hvor Conpleks Innovation udviklede en strategi for fremtiden, er medarbejderstaben fordoblet til 12. Lejemålet i BusinessPark Struer er udvidet, og nu overvejer virksomheden også muligheden for at åbne kontor i Aarhus. ”Vores mål er klart mere vækst for at styrke vores robusthed”, siger Tom Simonsen.

Struer Kommune

Mads Jakobsen Borgmester i Struer

Struer Kommune er kendetegnet ved iværksætterånd og innovation. Det udmønter sig blandt andet i, at vi har en af regionens højeste iværksætterrater. Det vil vi omsætte til vækst i virksomhederne men også i kommunen! Det lykkedes med B&O som i år fejrer 90 års jubilæum, og det er lykkedes med en lang række mindre virksomheder siden, senest Conpleks Innovation der fornylig modtog Patent Nords Innovationspris. Det betyder, at vi stadig i dag er den kommune med flest teknologiarbejdspladser i Region Midtjylland. Gennem BusinessPark Struer, den lokale erhvervsservice STARTVÆKST Struer samt konkrete erhvervsfremmetiltag understøtter vi virksomhedernes muligheder for at vækste. Med den seneste etablering af lydklyngen Acoustic Design Center er vi samtidig Danmarks bedste sted for virksomheder, der arbejder med lyd!

25


– 19 virksomheders vækstfortællinger

Excellent Systems i Syddjurs

GRØNNE LØSNINGER BOOSTER BUNDLINJEN Af Marianne Gregersen, journalist

Fra Excellent Systems sendes kørestolsramper i stort antal af sted til kommuner og kunder på den anden siden af kloden. Direktør Ole Frederiksen brænder for miljøet og er begejstret for imidt. Omsætningen vokser hos Excellent Systems, og det samme gør medarbejdertallet. Væksten afspejler, at bæredygtighed er en god forretning, og det fryder direktør Ole Frederiksen, som har arvet omtanken for miljøet fra sin far, der selv var virksomhedsejer.

Virksomheden har ikke noget affald fra sin produktion. Ud over det fra kantinen. Og mængden af emballage er mindsket til et minimum. Alle produkter produceres efter vugge til vugge-princippet af de 16 ansatte og købes tilbage, når kunden ikke længere har brug for dem. Derefter indgår de i nye produkter. Og det sparer penge at mindske miljøbelastningen. Mange penge, ifølge Ole Frederiksen.

Derfor var det en meget stor dag for direktøren, da han i februar i år rullede den røde løber ud og modtog daværende miljøminister Kirsten Brosbøl på virksomheden i Mørke på Djursland.

”Gennem 23 år har ønsket om at beskytte verden omkring os været en hjørnesten i Excellent Systems, og vi har oplevet, at nogle investeringer koster her og nu, men de lønner sig på sigt”, siger han.

Budskabet til ministeren var, at det giver mening at beskytte miljøet plus bonus på bundlinjen. Samtidig er det sjovt og udviklende for alle på virksomheden.

Kunderne er danske kommuner, regioner og staten, og derudover kommer de fra det meste af verden - bl.a. Kina. Og Ole Frederiksen oplever, at mange af dem efterhånden tænker grønt.

”Excellent Systems A/S er klassificeret som en AAA virksomhed og blandt de 1.500 bedst funderede virksomheder i Danmark. Det skyldes ikke mindst omtanken for miljøet, og den innovation, vores holdning fremmer”, siger Ole Frederiksen.

”Hvis produktet og prisen er i orden, vil de gerne tænke på miljøet”, fortæller han. Ole Frederiksen er en opfindsom herre og bruger flittigt imidt til sparring i forbindelse med udvikling af for-

Excellent Systems 16 medarbejdere på Excellent Systems i Mørke på Djursland producerer kørestolsramper efter vugge til vugge-princippet, for direktør Ole Frederiksen har gennem 23 år haft ønsket om at beskytte verden omkring os som en hjørnesten i virksomheden.

26

Syddjurs Kommune

retningen, ligesom han har fået medfinansiering til forskellige forløb med eksterne konsulenter med specialistviden. F.eks. et forløb med Alexandra Instituttet. ”imidt er en del af mit netværk. Hvis jeg har brug for nogen med specielle kompetencer, kan de altid hjælpe, for de kender virkelig mange”, fremhæver han. Langvarig kontakt med imidt lønner sig, er direktørens erfaring. ”Når man har kendt hinanden længe, er det lettere at samarbejde, for de kender mig og min virksomhed. Og jeg kender dem. For mig er imidt en væg at spille bold op af. Min oplevelse er, at jo bedre jeg selv er til at stille spørgsmål, jo bedre svar får jeg”.

Claus Wistoft

Borgmester i Syddjurs Vækst og velstand hænger nøje sammen. Og derfor er det vigtigt for Syddjurs Kommune at have nogle virksomheder, der kan agere som vækstfyrtårne for det øvrige erhvervsliv. I Syddjurs Kommune søger vi at ’nurse’ lokale ildsjæle og medvirker til skabelse af udviklingsmiljøer, som efter vores vurdering besidder et særligt udviklingspotentiale. Her vil jeg gerne fremhæve Ny Malt i Ebeltoft som et godt eksempel på et sådant miljø, hvor man arbejder meget innovativt ud fra en netværkstankegang. Syddjurs Kommune er meget optaget af at have et godt miljø for iværksættere, hvilket vi igennem en kommende erhvervspolitik sætter nye visioner for.


Fjeldsted Fiber i Viborg

TYVE MEDARBEJDERE MERE PÅ KNAP TO ÅR

Fjeldsted Fiber Fjeldsted Fiber blev grundlagt i 2006 som en del af Fjeldsted Group. Fjeldsted Fiber, der har hovedsæde i Viborg, installerer bredbånd hos private kunder. Inden nytår ansætter direktør Frank Fjeldsted medarbejder nummer 50 i virksomheden.

Af Marianne Gregersen, journalist

Fjeldsted Fiber er ved at drukne i ordrer, efter organisationen er trimmet med hjælp fra imidt. Omsætningen i Tyskland er omtrent firedoblet. Frank Fjeldsted oplever det, som enhver direktør drømmer om: at ordrerne vælter ind. De flyder i en lind strøm fra især det nordtyske marked til virksomheden i Viborg. For knap to år siden var der 30 ansatte i Fjeldsted Fiber til at installere bredbånd hos private kunder, og inden nytår bliver medarbejder nummer 50 ansat. Der bliver ikke bare investeret i nye ansatte, men en anseelig sum er også investeret i 10 spritnye biler. ”2015 har været et forrygende år”, konstaterer direktør Frank Fjeldsted tilfreds. Han høster nu frugterne af et vellykket forløb, som imidt har betalt halvdelen af udgifterne til.

direktøren. Organisationen er nu toptunet, og ambitiøse forretningsplaner bliver ført ud i livet. Medarbejdere er flyttet rundt bl.a. for at få kompetencer til at satse på det tyske marked. Og strategien lykkes over al forventning. ”Tyskland er et stærkt voksende marked for os, og vi har netop landet en ordre på et tocifret million-beløb. Omsætningen syd for grænsen bliver tre- eller firedoblet i år”, siger Frank Fjeldsted. Han tilføjer, at så høje vækstrater også er en udfordring. Og derfor har han valgt at fortsætte sit samarbejde med rådgiveren, som han fik tilknyttet via imidt, og selv betale alle udgifterne. Det giver rigtig god mening, vurderer han.

Forløbet kom i stand som følge af, at Frank Fjeldsted oplevede, at travlhed gav udfordringer med at bevare overblikket og have fokus på nye vækstmuligheder. Derfor kontaktede han imidt for at få sparring.

”Selvom vi er ved at drukne i ordrer, ønsker vi at fastholde vores kvalitet og en kontrolleret vækst, så den ikke ender med at vælte os omkuld. Ligesom for en sporhund handler det om at holde snuden i sporet og ikke lade sig aflede. Det er svært, når der er så meget blus på”, mener Frank Fjeldsted.

Han fik tilknyttet en rådgiver til at sætte lup på organisationen og kompetencerne hos alle ansatte inklusive

Det har givet meget at få friske rådgiver-øjne på Fjeldsted Fiber, fortæller direktøren.

”Når vi sidder i vores snævre verden, kan det være svært at hæve sig op i helikopteren, og det hjælper rådgiveren med. Samtidig sikrer vi, at den viden, han har fået om Fjeldsted Fiber, ikke går til spilde”, siger han. Næste skridt i den ambitiøse vækstplan er at få en fod ind på det polske marked, og så sent som i sidste uge kom der interesserede henvendelser fra Polen. ”Men vi må erkende, at vi ikke kan løfte et nyt marked mere nu. Først i år forsøger vi at erobre Polen”, siger Frank Fjeldsted. Måske venter et nyt vækst-eventyr forude.

Viborg Kommune

Torsten Nielsen Borgmester i Viborg

I Viborg har vi et stærkt og varieret erhvervsliv. Vi er en af landets største industrikommuner, og gennem en årrække har vi med stor succes dyrket vores styrkepositioner inden for animation og grøn teknologi. Apple har valgt at bygge verdens største datacenter her i Viborg, og det giver os en række unikke muligheder, som vi går målrettet efter at udnytte. I Viborg har vi fokus på at sikre erhvervslivet de bedst mulige vilkår for vækst via dialog og samarbejde. Lokale og regionale rammevilkår har stadig stor betydning i en global økonomi – eksempelvis står etablering af en motorvej mellem Aarhus og Viborg meget højt på vores fælles ønskeseddel.

27


– 19 virksomheders vækstfortællinger

CxD i Aarhus

IVÆRKSÆTTER FÅR MILLION-INVESTOR Af Marianne Gregersen, journalist

Det skal være en leg at lære, og børn bør være med til at skabe indhold til spil på iPaden, mener Aviaja Borup. Hun har udviklet læringsspillet Hopspots og er snart klar til at levere til landets skoler og børnehaver.

det råd at give den fuld gas med det, jeg brænder for. Og det er det bedste råd, jeg har fået”, siger Aviaja Borup.

Seks skoler tester i øjeblikket læringsspillet Hopspots, som iværksætter Aviaja Borup har udviklet i samarbejde med børn og Living IT Lab.

Idéen spirede frem, da hun for otte år siden var i gang med sit speciale på arkitektstudiet. Senere har hun lavet en Ph.d. på B&O, men med folkeskolereformen og ønsket om mere bevægelse på skoleskemaet tænkte Aviaja: Nu er det nu.

Iværksætterens ønske er at skabe mere bevægelse og leg i undervisningen. Og den idé har hun grundlagt sin virksomhed CxD på. Navnet står for Child Experience Design. Hopspots har 12 trådløse brikker, som børn kan hoppe på og spille med. Brikkerne er forbundet til en iPad, som får dem til at lyse og lave lyde. Spillet giver både bevægelse og fordybelse og udfordrer børn fra børnehave- til skolealderen. Aviaja Borup startede CxD ApS i sommeren 2014 og er allerede vokset ud af det åbne kontorlandskab på Godsbanen i Aarhus. Nu rykker hun ind i eget værksted sammen med sin første medarbejder og to praktikanter. Plus en programmør, som hun er på vej til at ansætte. Den unge iværksætter har fuld fart fremad, og CxD er en virksomhed med masser af vækst-potentiale. Aviaja Borup fremhæver gode råd fra imidt som en del af forklaringen. ”I starten var jeg lidt svævende og tænkte, at jeg kunne arbejde videre med Hopspots samtidig med, at jeg var konsulent. Men hos imidt fik jeg

Hvis hun ikke havde fulgt rådet, ville det have taget årevis at få Hopspots ud på skolerne, mener hun.

Hos imidt fik hun bevilget et forløb med andre iværksættere. Og det var lige det, hun havde brug for. ”Det var rigtig godt. Jeg revidere min idé og koblede den til iPads og gik i gang med forretningsplan og konceptudvikling for at finde ud af, om Hopspots kunne bære en virksomhed”, fortæller hun. imidt har siden bevilget en kapitalcoach til at hjælpe med at skaffe penge til at udvikle Hopspots. Sidste sommer præsenterede Aviaja sit koncept for mulige investorer, og det lykkedes at få tilført 2,1 mio. kr. fra Borean Innovation. ”I sommer fik jeg en ny investor og penge til at producere betaversioner til seks skoler, som tester Hopspots”, siger Aviaja Borup, der allerede har oplevet interesse for Hopspots fra andre skoler og børnehaver. De seks skoler hjælper med at fange børnesygdomme, før Hopspots sendes på markedet til marts. ”Og hvis jeg bliver i tvivl om noget, tager jeg fat i imidt”, understreger den initiativrige iværksætter.

Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus

CxD Iværksætter Aviaja Borup har udviklet Hopspots til børnehaver og skoler. For hende handler det om at få børn til at designe og programmere. Fem klasser fra test-skoler har netop været samlet for at dyste om hvem, der har udviklet det bedste spil til Hopspots.

28

Aarhus Kommune

Omkring en tredjedel af jobvæksten skabes af iværksættere. Derfor er det helt afgørende, at vi lykkes med at skabe et levende iværksættermiljø og de nødvendige rammevilkår for nye virksomheder, for de er et godt fundament for fremtidens vækst og udvikling – og vores velfærdssamfund. Det er Aarhus’ ambition, at byen skal ligge i top, når vi taler om muligheder for iværksættere og virksomheder. Vi er godt på vej, for der startes mere end 1.000 nye virksomheder hvert år i Aarhus.


Skal din virksomhed fortælle sin væksthistorie her? Gør som dine kollegaer og få fart på væksten i 2016

Ring til imidt på 70 15 16 18

29


– Sådan arbejder vi sammen for vækst i Midtjylland

KAPITAL INTERNATIONALISERING

MANGE VEJE FØRER TIL

VÆKST

– OG VI KENDER DE FLESTE I imidt ved vi, at virksomheder er forskellige: I har forskellige behov, forskellige mål og forskellige udfordringer. Men uanset, om du er en lille iværksætter eller en etableret SMV, og uanset hvor i regionen, du bor, så kender vi altid en vej til vækst for dig. Derfor kalder vi os et Midtjysk Vækstunivers. Et univers, der dækker alle former for erhvervsfremmende initiativer i regionen. Og som kan hjælpe dig med at afdække netop din virksomheds behov, identificere og forfølge jeres mål og imødekomme virksomhedens udfordringer. I imidt er vi derfor – i al beskedenhed – eksperter i at finde dit vækstpotentiale sammen med dig og sætte dig i gang med at realisere det. Det tør vi godt sige, for vi laver faktisk ikke andet. En central forudsætning for at kunne matche din virksomheds behov er, at vi har de relevante kompetencer til stede i vores samlede erhvervsfremmesystem. Derfor har vi gjort meget

30

ud af at sikre os, at vi har faglige eksperter ansat inden for vores seks hovedområder: Kapital og finansiering, organisation og ledelse, eksport og internationalisering, teknologi og produktudvikling, salg og markedsføring samt opstart af ny virksomhed. Derudover dækker vores medarbejdere både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt kendskab, så vi kan vejlede i alt fra kommunale betingelser til internationale forhindringer. Endeligt kan vi gennem imidt give dig adgang til et større netværk af bl.a. innovationsmiljøer, private konsulenter, forskerparker, business angels og eksport-institutioner. Kort sagt: imidt er et erhvervsfremmende system, der dækker alle vækstmuligheder i regionen. Og vi er til for at hjælpe dig.


TO FØDDER GODT PLACERET I DEN JYSKE MULD Som noget helt særligt har vi i det midtjyske valgt at stå på to, solide fødder. Vi har nemlig skabt to platforme som et centralt fundament: en kapitalplatform og en internationaliseringsplatform. De to er som noget helt unikt placeret inden for samme fysiske rammer hos Væksthus Midt-

jylland, hvor en række aktører under områderne kapitalfremskaffelse og internationalisering er samlet.

Også selvom du måtte lide af jysk beskedenhed eller hjemstavnslængsel.

Groft sagt gør det det nemmere for din virksomhed at komme tættere på pengene og tættere på udlandet.

Finansielt tjek

KAPITALPLATFORM

Som en del af vores kapitale platform, tilbyder vi et Finansielt Tjek. Det er en unik mulighed for at møde tre finansielle aktører på én gang, som alle har stor erfaring med at finde penge til virksomheder præcis som din.

Det kræver penge at vækste og videreudvikle din virksomhed. Det er ingen hemmelighed! Men hvordan skaffer du dem? Og hvor meget har du overhovedet behov for?

Du finder f.eks. Vækstfonden, Den Midtjyske Iværksætterfond, CONNECT Denmark, Business Angel Netværket VESTOR og et helt korps af kapitalcoaches, som sammen med os står klar til at hjælpe dig.

Det kan vi hjælpe dig med at afklare. Hos imidt kan vi vejlede dig i, hvordan du skaffer kapital, og hvor du finder de rigtige finansieringskilder. Så kan du bruge din tid på de smarteste og mest effektive løsningsmodeller.

Med afsæt i en vækstplan investeres der årligt i realiseringen af ca. 500 midtjyske virksomheders vækstam­bitioner. Investeringerne foretages med rådgivning fra private rådgivere, som kan tilføre den nødvendige viden, du som virksomhed måske ikke selv ligger inde med.

Vi starter altid med at se samlet på din økonomi, for det er slet ikke sikkert, at du behøver at hente pengene uden for egne mure. Men du får også adgang til vores kapitalplatform, hvor vi har samlet nogle af de vigtigste aktører på kapitalområdet.

Vi ved godt, at vækst og udvikling kræver penge. Derfor giver vi i imidt råd til vækst.

Internationaliseringstjek

INTERNATIONALISERING

Med vores Internationale platform kan vi tilbyde et internationaliseringstjek: en unik mulighed for, at du kan præsentere din virksomhed for en række kompetente eksportaktører. I dialog med disse får du råd og vejledning om din strategi for internationalisering.

Ordet er langt, men vejen til eksport behøver ikke at være det. I imidt kan vi hjælpe dig til at finde den korteste og mest effektive rute mod eksportsucces.

Det lyder af meget, og det er det også. For på den måde kan vi sikre dig de bedste betingelser for dit internationaliseringseventyr.

På den internationale platform er vi repræsenteret ved en række af de ”tunge” drenge i klassen, såsom Enterprise Europe Network, Central Denmark EU Office, Eksportrådet, Udenrigsministeriet, EksportKreditFonden (EKF), Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU), Nordisk Projekteksportfond / Nordic Environment Finance Corporation (NOPEF/NEFCO) og Region Midtjylland.

Der er meget at tænke på, når man vil prøve kræfter med udenlandske markeder: kultur, struktur, politik, lovgivning og strategisk indtræden er bare noget af den viden, der er værdifuld at have for at spare sig selv for unødigt besvær og i værste fald at forsøge forgæves. Og her kommer vi ind i billedet: for vi kan tilbyde den erfaring, du endnu ikke selv har gjort dig på dit nye marked.

31


Læs mere om, hvordan din virksomhed kan blive en midtjysk vækstfortælling på www.imidt.dk eller ring på 70 15 16 18. Vi står klar til at give dig råd til vækst.

Erhverv Randers

E R H V E R V

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Avisen udgives af imidt, en samlet betegnelse for det midtjyske erhvervsfremmesystem (www.imidt.dk). Produktionen er udarbejdet af Væksthus Midtjylland

i et samarbejde med vækstvirksomheder i region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Redaktion: Udviklingschef Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland. Udviklingskonsulent Anne Kristine Hundahl Mikkelsen, Væksthus Midtjylland. Grafisk tilrettelæggelse: Campfire & Co. Artikler: Journalist Lotte Winkler, Winkler Kommunikation. Journalist Marianne Gregersen, MG Kommunikation. Billeder: Fotograf Peter Ravnsborg, MUMILAB. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl i avisen.

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Den Europæiske Fond Den Europæiske Socialfond for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

Vi investerer investerer i din fremtid Vi

Midtjylland vækster  

Midtjylland vækster pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you