Page 9

t hema mark toverzicht

Schoonmaakbranche 2012

CSU stoot ISS van de troon De economische crisis bereikte nieuwe hoogtes. Concurrentie en prijsdruk namen in 2012 toe, terwijl de loonkosten ook hoger werden. De omzet van schoonmaakbedrijven daalde dan ook met 0,5 procent, zo blijkt uit onderzoek van Service Management. En passant stootte CSU ISS van de troon als grootste schoonmaakbedrijf van Nederland. Roel teR Steeg, PieteR de VRieS en YVonne KuijPeRS

H

et jaar 2012 kan omschreven worden als een turbulent jaar voor de schoonmaakbranche; de economische crisis lijkt nieuwe hoogtes te hebben bereikt, schoonmakers waren meer dan vijftig dagen in staking en de concurrentie en prijsdruk namen nog verder toe. De schoonmaakbranche staat al tijden onder druk. Het slechte economische klimaat zorgt ervoor dat bedrijven om kosten te besparen minder vaak laten schoonmaken. Er is sprake van aanhoudende werkdruk onder het schoonmaakpersoneel. Daarnaast leidt de crisis en de opkomst van het nieuwe werken (voor een deel thuis) tot minder gebruikte kantoorruimtes. Recent onderzoek van Dynamis over 2012 bevestigt dat de leegstand van kantoren steeds verder toeneemt en zal toenemen. Deze ontwikkelingen doen de schoonmaakmarkt nog verder krimpen. Deze negatieve spiraal leidt tot een zware concurrentieslag en lagere marges. In 2012 vindt een langdurige staking plaats, na ruim vijftig dagen is er overeenstemming over een nieuwe cao die geldt voor ruim 150.000 schoonmakers

voor 2013 en 2014. In deze cao gaat het onder andere om een loonkostenverhoging van ruim 5 procent in twee jaar. In de huidige tijd van recessie, met een krimpende markt en de verwachte forse bezuinigingen is dit, volgens de OSB, de beste cao van Nederland.

Autonome groei Dit jaar hebben 71 schoonmaakbedrijven deelgenomen aan het Service Management omzetonderzoek. In 2011 waren dat nog 74 bedrijven. Naast enkele bedrijven die om uiteenlopende redenen niet meewerkten, was er ook een aantal nieuwe aanmel-

Blankers, Schoonmaakbedrijf Both en Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij Lübke. Net als in 2011 nam Asito dit jaar niet deel aan ons onderzoek. Volgens door Asito zelf gepubliceerde cijfers, was het bedrijf in 2011 goed voor een omzet van bijna 209,8 miljoen euro in Nederland. De 71 deelnemende bedrijven behaalden in 2012 een gezamenlijke omzet van 1,77 miljard euro. Dit is 0,5 procent lager dan in 2011. Van ruim 64 procent van het aantal deelnemende bedrijven steeg de omzet echter. Ned Cleaning Services had in 2012 de grootste omzetstijging van bijna 67 procent. Volgens het ma-

‘Deelnemers behaalden in 2012 omzet die 0,5 procent lager lag dan die van 2011’ dingen. Eurest Services (Compass Group) had met 13,3 miljoen euro de hoogste omzet onder de nieuwkomers in de omzetlijst. Andere nieuwe deelnemende bedrijven zijn: WSC-Groep/

nagement kwam deze stijging voort uit autonome groei en efficiëntere bedrijfsvoering. Ned Cleaning slaagde er in om meer vaste klanten aan zich te binden en om tegelijkertijd meer om-

Service Management nummer 3 maart 2013

9

Service Management 03  

Magazine about professional cleaning