Page 50

Vakblad voor professioneel schoonmaakonderhoud

Service Management is een onafhankelijk vakblad voor professioneel schoonmaakonderhoud en is een uitgave van Vakmedianet. Vakmedianet legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. Uw gegevens kunnen door Vakmedianet of zorgvuldig geselecteerde derden worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 34e jaargang. Redactie Ronald Bruins, hoofdredacteur Dick van Zomeren, redacteur Annet van den Berg, eindredacteur Redactieadres Postbus 448, 2400 AK Alphen aan den Rijn  06 146 404 22 E-mail ronaldbruins@vakmedianet.nl Uitgever Ruud Bakker Marketing Juliëtte Lammers e-mail: juliettelammers@vakmedianet.nl

Profiteer van betrokkenheid

Schoonmaak is net als het weer: iedereen heeft er een mening over. En medewerkers die er geen mening over hebben, worden door hun collega’s wel gedwóngen een mening te hebben. Wat vind jij er nu van? In het kielzog ontstaan misverstanden. In de eerste plaats doordat een facilitair bedrijf niet communiceert over de werkzaamheden van het schoonmaakbedrijf. Wordt in plaats van drie nog maar twee keer schoongemaakt, dan zou je dat gebouwgebruikers kunnen melden. Ook om de ‘arme’ schoonmakers op de afdeling nog een kans te geven in het gesprek met een gebouwgebruiker. Als zijn baas heeft gekozen voor één keer minder schoonmaken, dan is dat zijn goed recht, maar kijk het schoonmaakbedrijf en zéker de schoonmaker er niet op aan.

Niet alles in één keer

Advertentieverkoop Bert Renkema  06 300 600 61 (bertrenkema@vakmedianet.nl) Marion Smits (marionsmits@vakmedianet.nl) Abonnementen Vragen over abonnementen kunt u richten aan klantenservice@vakmedianet.nl,  088 584 08 88. Jaarabonnement € 89,- exclusief verzendkosten en btw. Studenten betalen € 59,- per jaar, inclusief verzendkosten en btw. Losse verkoopprijs € 12,95 per nummer. Abonnementen kunnen schriftelijk tot uiterlijk drie maanden voor aanvang van een nieuw abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Op alle uitgaven van Vakmedianet zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u opvragen via redactie@vakmedianet.nl Auteursrecht voorbehouden Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Partners 3M Nederland, Diversey, Nocore, Numatic International, SCA Hygiene/Tork, SVS en Wecovi Vormgeving en DTP Cross Media Solutions - Ten Brink Druk Veldhuis Media, Raalte ISSN 0928-3021 - Copyright 2013 Service Management www.servicemanagement.nl

Misverstand twee is dat schoonmaak minstens zo lang moet duren als thuis, waar de gemiddelde Nederlander er zeker twee uur mee bezig is en soms zelfs vier uur. Met die blik kijkt de kantoorgebruiker naar de schoonmaker, die naar zijn gevoel over zijn afdeling raast. Dat kan toch niet goed zijn? Daarbij wordt gemakshalve vergeten dat de schoonmaker natuurlijk niet alles in één keer doet, maar zich concentreert op bijvoorbeeld de veelgebruikte werkplekken. Soms heeft taakspecialisatie plaatsgevonden. De een stofzuigt, de ander doet de ramen en weer een ander de werkplekken. Die specialisatie is er thuis nu eenmaal niet. Daar doet de gemiddelde Nederland alles. Of laat alles doen. De misverstanden kunnen vergroot worden door een schoonmaker die – trouwens terecht – voor zichzelf opkomt en te vuur en te zwaard zijn taak verdedigt.

Bewustwording Hoe nu om te gaan met zoveel meningen? Het begint bij bewustwording. Net als de koffie is schoonmaak één van de facilitaire diensten die de kantoorgebruiker blijkbaar het meest aan het hart gaan. Beveiliging is duidelijker een wat verder-van-het-bed-show, behalve als je je pasje bent vergeten en het terrein niet opkomt. Catering komt al dichterbij. Maar aan het kantoor zit je een hele dag vast. Weliswaar zijn er minder kantoormeters vanwege het nieuwe werken, maar die meters worden door dat flexibele concept wel intensiever gebruikt. De kantoorgebruiker ventileert dan ook nog vaker zijn mening over de schoonmaak. Al was het maar omdat hij spaarzamer het kantoor gebruikt en dus in de ontmoeting met zijn collega’s een topbeleving wil hebben. Is dat erg? Nee. Nog nooit hebben we kantoorgebruikers gehad die zo bij de schoonmaak betrokken zijn. Laat hen die mening ventileren. Schiet niet in de verdediging. Profiteer van die betrokkenheid. Zorg voor kanalen waarin zij hun ei kwijt kunnen en doe wat met de repliek. Ben aanweDigitaal zig. Ga de dialoog aan. Want ook in de 21e eeuw is » www.servicemanagement.nl de klant nog altijd koning! » Op Twitter: @ServiceManagmnt Ronald Bruins Hoofdredacteur

50

Service Management nummer 3

column

maart 2013

» www.rijksoverheid.nl/wmo » Reageren? ronaldbruins@vakmedianet.nl

Service Management 03  

Magazine about professional cleaning

Advertisement