Page 23

column

Rondpompen of perspectief bieden?

G

emeenten zitten in een moeilijk positie. Er komt minder geld van het rijk en je kunt je burgers ook niet eindeloos belasten. De zorg voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt komt steeds meer bij gemeenten te liggen. Gemeenten zijn vaak aandeelhouder bij sociale werkvoorziening. Voor de sociale werkvoorziening komt ook minder geld be-

terstand aan het werk. Dus dat is wel weer positief. In de praktijk blijkt dat het voor schoonmakers niet meevalt om ander passend werk te vinden. Traditioneel zijn thuiszorg en detailhandel de sectoren waar schoonmakers een andere baan vinden. Die sectoren krimpen echter ook in. De schoonmakers gaan dus de WW in. Ze krijgen voor een bepaalde periode een WW-

‘Er is een verplichting om social return in aanbestedingen mee te nemen’ schikbaar. Daarnaast is er de verplichting om social return in aanbestedingen mee te nemen. In de aanbesteding wordt dan ook opgenomen dat minimaal een bepaald percentage mensen met een achterstand aan het werk moeten worden gezet. Daarmee lijkt het mes aan twee kanten te snijden: mensen met een achterstand krijgen werk en de kosten voor de schoonmaak nemen af. Op papier stroomt er elk jaar ook een behoorlijke groep met een achterstand uit.

Schaduwkant Dat lijkt positief. Echter, deze verandering heeft ook een schaduwkant. De schoonmakers die vaak al jaren bij een gemeente werken, raken hun werk kwijt. Dezelfde schoonmakers zijn ook burgers van dezelfde gemeente. Er wordt dus één groep burgers feitelijk ingeruild voor een andere groep. Nu help je wel weer mensen met een ach-

uitkering. Die WW-uitkering hoeft niet door de gemeente betaald te worden, dus kostentechnisch pakt dat nog enigszins voordelig uit. Maar na de WW valt men terug in de bijstand die wél door de gemeente wordt betaald. Men is dan zelf iemand geworden met een achterstand. Dat lijkt vervelend, maar de situatie valt mee. Immers, bij de volgende aanbesteding heb je weer kans op werk. Je kunt dan vanuit een achterstand aan het werk.

Dezelfde namen

tract van een half jaar. Daarna wordt je contract niet verlengd en neemt het schoonmaakbedrijf weer nieuwe mensen met een achterstand in dienst. Je gaat weer een poosje de WW in en na een jaar behoor je zelf weer tot de doelgroep en heb je weer kans op twee keer een half jaar contract. Kortom: je wordt rondgepompt. Voor gemeenten is het nadeel dat er geen structurele oplossing komt voor de groep mensen met achterstand. Het zijn alleen elk jaar andere namen. Als CNV vinden we dat de inzet moet zijn om mensen structureel aan werk te helpen. Daar hoort meer bij dan alleen een jaarcontract. Ontwikkeling van mensen moet centraal staan. Wij zijn voor het feit dat in aanbestedingen wordt afgesproken dat bij verloop de lege plekken worden opgevuld door mensen met een achterstand. Daar hoort direct een programma bij van opleidingen en coaching on the job zodat er werkelijk kansen ontstaan op structureel werk. De schoonmaak als opstapbranche staat ons aan. De schoonmaak als rondpompbranche niet.

Jan Kampherbeek is vakbondsbestuurder Voor de schoonmaakbedrijven lijkt dat bij het CNV. dan ook weer positief. Ze voldoen aan de verplichting om mensen met een achterstand aan Digitaal het werk te helpen en krijgen zelf mensen met erva» nl.linkedin.com/pub/jan-kampherbeek/27/989/577 ring. Voor de mensen zelf » Op Twitter: @JanCNV is het echter wel een pro» Reageren? bleem. Je krijgt namelijk j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl weer twee keer een con-

Service Management nummer 3 maart 2013

23

Service Management 03  

Magazine about professional cleaning

Advertisement