Page 19

t hema mark toverzicht

‘Klanten snappen dat het onontkoombaar is’ Mario Wijnen, directeur Variant Schoonmaakservice “Ondanks de slechte economie vind ik dat het nog moet kunnen. We weten allemaal dat niemand zit te wachten op prijsverhogingen. Onze klanten niet, maar wij zelf ook niet. Maar willen wij kwaliteit kunnen blijven leveren, dan

moeten onze klanten realiseren dat daar bepaalde kosten aan verbonden zijn. We hebben wel geprobeerd de prijsverhoging zo laag mogelijk te houden. Dus echt alleen de minimale extra kosten door te berekenen. Ik denk dat het belangrijk is open en transparant te zijn, op het moment dat je een prijsver-

hoging doorvoert. Dat betekent aangeven hoe de nieuwe cao er uitziet en helder aantonen wat de gevolgen voor de prijzen zijn. Dat hebben we gedaan. En ik moet zeggen dat de reacties mij heel erg zijn meegevallen. Het merendeel van de klanten geeft aan dat ze snappen dat het onontkoombaar was. Zolang de verhogingen binnen het redelijke blijven en je communiceert helder, dan kan het.”

‘Aan onze kwaliteit hangt een prijskaartje’ Roger Beulen, directeur Robedo Cleaning “De stakingen en de nieuwe cao zijn vooral voortgekomen uit de wijze waarop de marktleiders jarenlang met hun personeel zijn omgegaan. Ze hebben de tarieven dusdanig verlaagd, dat de kwaliteit omlaag is gegaan en de werkdruk van het personeel omhoog. Daar zijn wij, als regionaal schoonmaakbedrijf, en de uiteindelijke de opdrachtgevers nu de dupe van. Want natuurlijk moeten wij ook de loonkosten doorberekenen in de prijzen. Aan onze kwaliteit hangt een prijskaartje. Waar weel bedrijven inschrijven op basis van prijs, doen wij dat op basis van kwaliteit. Gevolg is daardoor wel dat

onze prijsbijstelling nu niet zo drastisch is. Ten opzichte van onze concurrenten hanteerden wij immers al betere prijzen. “Wij hoeven dus niet te smijten met prijsverhogingen van 4 à 5 procent of een bijdrage te vragen van onze toeleveranciers. In twee jaar hebben wij geen prijsverhogingen hoeven door te voeren. Maar met de intrede van de nieuwe cao in juli hebben wij een lichte verhoging doorgevoerd in verband met extra loonkosten die deze cao met zich meebrengt. Vanaf begin januari is daar nog iets meer dan 1 procent bijgekomen. Eigenlijk hebben al onze klanten goed gereageerd op die boodschap. Ik heb geprobeerd alles persoonlijk te

Kees Meulmeester, eigenaar Schoonmaakbedrijf Delta “Het is nog mogelijk. Gevolg is wel dat je zoekt naar ruimtes in de marge om de prijzen te drukken. Dat kan bijvoorbeeld door marges in de schoonmaakwerkzaamheden te zoeken. Bovendien moeten we in het berekenen van de nieuwe prijzen met veel meer dan alleen een stijging van de loonkosten rekening houden. Denk aan de autokosten, pensioenafdrachten, bedrijfsmaterialen, opleidingskosten, et cetera. Ook allemaal kosten die stijgen. Een loonkostenstijging van 3,5 procent kan volgens mij op de totale prijsverho-

ging voor een derde mee worden genomen: dat is dus 1,15 procent. De tijd van prijsverhogingen van 5 tot 7 procent is echt voorbij. Ook al lees ik in december 2012 dat er sprake is van een verwachte verhoging in de markt van 4,8 procent. “De prijsverhogingen liggen de laatste 10 jaar gemiddeld tussen de 1,5 en 2,5 procent, ook bij ons. Met die 1,15 procent van de loonsverhoging blijft er dus niet heel veel speling over, zeker in ons geval. Wij betalen ons personeel immers al jaren ruim boven de cao uit. Wij hebben onze lonen gesplitst in een vast loondeel én een persoonlijke toelage voor de medewerker van 10 tot 25 procent, afhankelijk van leeftijd, aantal dienstjaren en prestaties. Dit naar aanleiding van de salariseisen die de vakbonden op een gegeven moment opstelden. Die waren in eerste instantie met een geëiste verhoging van 12 pro-

‘Lonen gesplitst in vast loondeel én persoonlijke toelage’

Roger Beulen, directeur Robedo Cleaning: “Eigenlijk hebben al onze klanten goed gereageerd.” communiceren. Dat is in ieder geval bij alle grote klanten gelukt. Ik denk dat dat ook belangrijk is geweest voor het kweken van begrip.”

cent absoluut niet reëel. In dat geval hadden we de loonkosten niet door kunnen berekenen in de prijzen.”

«

In het kort... » » » »

In medewerkers geen rek meer Slimmer inkopen Gebruik van materialen omlaag Lonen splitsen in vast en variabel deel » Klanten hebben begrip voor prijsstijging

Digitaal » www.salaris-informatie.nl, zoeken op schoonmaak » www.ras.nl » www.alclean.nl » www.deltapoets.nl » www.variantschoonmaakservice.nl » www.robedo.nl

Service Management nummer 3 maart 2013

19

Service Management 03  

Magazine about professional cleaning

Service Management 03  

Magazine about professional cleaning

Advertisement