Page 17

thema marktoverzicht

drijf hebben. Onzin. Dat doen we óók als we een omzet hebben van twintig miljoen of welke omvang dan ook. Het is een mentaliteit, een filosofie. Alle medewerkers, maar vooral onze collega’s op de werkvloer bepalen de kwaliteit van ons bedrijf. Wij willen onze medewerkers laten zien dat we één van hen zijn.” Het andere voordeel van de het platte organisatiemodel laat zich vangen in de relatie met de klanten van B&C Schoonmaakdiensten. Cats vraagt op dat vlak veel van zijn managers. Broer Wiebo: “Het is geen kunst langs te komen op het moment dat er een klacht is. Wij willen dat voor zijn: ontzorgen. Niet denken dat het allemaal wel loopt en dat mensen bellen als er iets is. Dan ben je al te laat.” Menno Cats wil niet zeggen dat het de enige oplossing is. Integendeel. Het is maar een voorbeeld. “Want er is niet één antwoord.” Maar dit bedoelt hij wel met creatief innoveren in tijden van economisch verval. Het platte organisatiemodel resulteert in een minimale kostenpost én een verbetering van de relaties met opdrachtgevers én de werkvloer. “Het is een mentaliteitsverandering. Een crisis vraagt om een andere werkwijze. Alleen zo creëer je uiteindelijk nieuwe kansen. Dat kan een nieuwe manier van inkopen zijn, maar ook het invoeren van een andere kostenstructuur.”

Wiebo en Menno Cats: “Nu kun en moet je mensen en functies onder de loep nemen.” bang voor hun eigen functie. Want wie weet wat de consequenties zijn van verandering voor de eigen werkplek? Ik denk dat er op dit moment veel luxe functies binnen bedrijven zijn.” Cats verhaalt over een gesprek met een klant, enkele weken geleden. Als een schier oneindige stroom water vloeiden daar de opdrachten jarenlang automatisch binnen via fax en e-mail. Maar nu moet het bedrijf zélf achter potenti-

klant pasten. Dan doe je in eerste instantie een stap achteruit, maar de relatie met die klant gaat nooit meer stuk.”

Andere tijden Het is opnieuw ‘slechts’ een voorbeeld, zeker niet de enige manier. Maar de initiatiefnemer van B&C Schoonmaakdiensten wil er nogmaals mee benadrukken dat andere tijden vragen om andere werkwijzen. Hetzelfde doen, is

‘De schoonmaakbranche is het contact met klant én de werkvloer verloren’

ele klanten aan, in plaats van andersom. “Maar hij kreeg die omslag intern niet voor elkaar. Daarom heeft hij nu mensen in moeten inhuren om verGebaande paden kooptrainingen te geven.” Een economische recessie is het ideale Terwijl juist deze tijd mogelijkheden in moment een onderneming door te het acquisitieproces herbergt, stelt Cats. lichten, stelt Cats. Afwijken van de geMaar ook dat vraagt om een andere baande paden. Maar hij constateert dat manier van denken. “Nederigheid”, veel bedrijven in de branche daar moeiverklaart Cats. “De klant bepaalt tegente mee hebben. “Nu kun en moet je woordig. Het heeft helemaal geen zin mensen en functies onder de loep nede poot stijf te houden met de gedachte men, het functioneren van je organisadat er nog tien anderen zijn. Die zijn er tie bekijken. Maar mensen durven niet niet. Dus ga de dialoog aan. Enkele weout of the box te denken. Ze zijn een ken geleden kregen wij een plotseling bepaalde werkwijze gewend. Of ze zijn verzoek tot opzegging. Dat had alles te maken met de gedwongen kostenreductie van dat beDigitaal drijf. Wij hadden het bedrijf stug aan hun contract kun» www.benc-schoonmaakdiensten.nl nen houden. Hebben we niet » www.facilicom.com/nl/gom/pages/default.aspx gedaan. We hebben met el» Op Twitter: @BenCSchoonmaak kaar het contract en het pro» nl.linkedin.com/pub/menno-cats/7/169/329 gramma aangepast, zodat de » nl.linkedin.com/pub/wiebo-cats/5b/914/9ba kosten en de werkzaamheden wél in het plaatje van de

geen optie. Cats: “Het breekt organisaties op, zodra ze nu niet flexibel zijn en durven te veranderen.” Gemiste kansen, meent hij. Met een knipoog besluit Cats: “Ik gun iedereen veel, maar onszelf net een beetje meer. Iedereen moet vooral op dezelfde manier doorgaan. Dat geeft ons nog meer de mogelijkheid ons te onderscheiden door wél verder te denken en te handelen dan de huidige, vaste kaders.” « (Advertentie)

Service Management nummer 3 maart 2013

17

Service Management 03  

Magazine about professional cleaning