VSMO / Oppilaan opas lukuvuodelle 2022-2023

Page 1

OPPILAAN OPAS lukuvuodelle 2022-2023


Yhteystiedot Vakka-Suomen musiikkiopisto

https://www.facebook.com/vakkasuomenmusiikkiopisto/

https://www.youtube.com/channel/UCUX_VpXRUR0aFDWw0xrcmUA

https://instagram.com/vakkasuomenmusiikkiopisto?r=nametag

@Vakka_SuomenMO

Käyntiosoite

Kustaa Hiekan Lukutupa, Keskuskatu 8A, 23800 Laitila

Postiosoite

Laitilan kaupunki/Vakka-Suomen musiikkiopisto PL 25, 23801 Laitila

Rehtori

Jussi Kauranen p. 050 310 2998

Toimistosihteeri

Jasmin Lahti p. 044 525 6580

Toimiston aukioloajat Ma Ti-To Pe

klo 9-17 klo 9-16 klo 9-15

Musiikkiopiston nettisivut: www.laitila.fi/vsmo Musiikkiopiston Wilma-sivut: vsmo.inschool.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@laitila.fi. Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät tarkemmin musiikkiopiston nettisivuilta.


Vakka-Suomen musiikkiopiston kriisiryhmä • • • • •

Rehtori Opettajakunnan edustaja Terveydenhuollon asiantuntija Kannatusyhdistyksen puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä varahenkilö Tarvittaessa muuta henkilöstöä

MUSIIKKIOPISTOINFO Musiikkiopistolla on ollut tapana järjestää kaikille musiikkiopiston oppilaille ja heidän huoltajilleen infotilaisuus ennen lukuvuoden alkamista. Syksyn 2022 infotilaisuus järjestetään Teams-tapaamisena maanantaina 8.8.2022 klo 18:00. Tästä linkistä pääset mukaan https://urly.fi/2FX2 Tilaisuudessa asiaa opinnoista ja musiikkiopiston ajankohtaisista asioista. Tervetuloa kuulolle!

Näin musiikkiopisto-opinnot etenevät

Soitto-/lauluopinnot alkavat perusopinnoilla

Perusopintojen aikana oppilas saa -instrumenttiopetusta -osallistua mupeli alku-3 opintoihin -yhteismusisointiopetusta -konserttikasvatusopetusta

Syventävät opinnot

Syventävien opintojen aikana oppilas saa opetusta - instrumenttiinsa - musiikin hahmottamisesta - yhteismusisoinnista - konserttikasvatukseen Syventävien opintojen aikana oppilas suunnittelee, asettaa lopputyönsä sisällöt ja tavoitteet sekä päättää lopputyön toteuttamistavan yhteistyössä opettajiensa kanssa.

Todistus perusopinnoista

Päättötodistus laajan oppimäärän suorittamisesta ➔ valmiudet ammattiopintoihin


Musiikkiopistossa opiskeleminen edellyttää säännöllistä osallistumista soitto- tai laulutunneille sekä päivittäistä kotiharjoittelua. Tämän lisäksi oppilas osallistuu musiikin hahmotusaineiden tunneille ja yhteismusisointiin. Musiikkiopisto-opinnot koostuvat neljästä opintokokonaisuudesta, joita ovat instrumenttiopinnot, musiikin hahmottaminen, yhteismusisointi ja konserttikasvatus. Nämä opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista.

Soiton/laulun oppimisen kannalta on välttämätöntä harjoitella säännöllisesti kotona. Oppiminen on hidasta ja vaivalloista, mikäli viikon ainoa soitto-/lauluhetki on oma instrumenttitunti. Vanhempien tuki ja osallistuminen musiikkiharrastukseen on nuorelle ja miksei vähän varttuneemmallekin oppilaalle tärkeää! Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueella (Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa) on paljon musiikki- ja kulttuuritarjontaa, joissa käyminen on enemmän kuin toivottavaa. Musiikkiopiston omissa konserteissa käyminen kuuntelijana, silloin kun ei ole oma esiintymisvuoro, on myös suotavaa. Musiikki on esittävää säveltaidetta, jonka vuoksi säännöllinen esittäminen ja esiintyminen lukuvuosittain on musiikillisen kasvamisen kannalta oleellista. Syyslukukauden konserttikalenteri julkaistaan syyskuun alussa ja kevätlukukauden konserttikalenteri tammikuun alussa. Musiikin hahmottaminen eli meillä Mupeli kuuluu musiikkiopisto-opintoihin. Alle 7vuotiaiden instrumenttioppilaiden ryhmäopetus on oman ikäryhmän muskariopetus ja 7vuotiaat osallistuvat mupeli alku ryhmään. Muutoin mupeliryhmissä edetään opetussuunnitelman mukaisesti. Yhteismusisointiopinnoissa tuetaan oppilaan muusikkouden kasvua, vahvistetaan ja kehitetään oppilaan opiskelutaitoja sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Orkesterisoitinta soittavat osallistuvat pääsääntöisesti oman soitinryhmän orkesteritoimintaan.


Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 2021-2025 Musiikkiopiston johtokuntaa kuuluu 10 jäsentä, jotka tulevat kaikista osakaskunnista. paikkakunta

jäsen

varajäsen

Kustavi

Lehtonen Mia

Väisänen Mari

Laitila

Hautanen Jouni (vpj) Koskinen Lea Rinne Seppo

Nurminen Sauli Vähätalo Martti Rinne Joonas

Pyhäranta

Mäkimattila Maria

Roos Miikka

Taivassalo

Lahdenperä Milla

Kuusisto Jaana

Uusikaupunki

Arvonen Teemu (pj) Kuitula Pauli Polojärvi Eila

Laine Rauno Nevavuori Taru Reijonsaari-Korsman Jaana

Vehmaa

Kraatila Kaisa

Pietilä Kristiina

Johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeudella mukana on myös opettajien edustaja Leena Anto, jonka varajäsen on Marja-Liisa Santala. Laitilan kaupunginhallituksen edustajana toimii Heikki Peltola. Laitilan kaupunginhallituksen edustajalla, kaupunginjohtajalla, kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja sivistysjohtajalla on johtokunnassa läsnäolo- ja puheoikeus. Musiikkiopiston johtokunnan esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä https://urly.fi/2FXt

Vakka-Suomen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Vakka-Suomen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry on perustettu vuonna 1970 ja on tästä saakka tehnyt arvokasta työtä alueen musiikinopetuksen, Vakka-Suomen musiikkiopiston sekä sen oppilaiden hyväksi. Vakka-Suomen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry antaa vuosittain stipendejä musiikkiopiston oppilaille. Toiminnallaan yhdistys luo me-henkeä musiikkiopiston toiminnassa mukana olevien keskuuteen. Halutessasi liittyä Vakka-Suomen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n jäseneksi voit ottaa yhteyttä musiikkiopistoon tai hallituksen jäseniin. Hallituksen jäsenet toimintavuonna 2022 Lehtinen Eija, puheenjohtaja Hento Päivi Kauranen Jussi Lahti Jasmin Lehtonen Mia Lukkala Sari Santala Anna-Maria Santala Marja-Liisa

eija.lehtinen (at) lailanet.fi paivi.hento (at) yara.com jussi.kauranen (at) laitila.fi jasmin.lahti (at) laitila.fi mia.marika76 (at) gmail.com lukkalasari (at) gmail.com viivisantala (at) gmail.com marja-liisa.santala (at) laitila.fi


Lukuvuoden 2022-2023 työpäivät Syyslukukausi 15.8.2022-16.12.2022 Syysloma 17.-23.10.2022 Kevätlukukausi Talviloma Pääsiäisloma Helatorstai

9.1.2023-25.5.2023 20.-26.2.2023 7.-10.4.2023 18.5.2023

Opetusta ei järjestetä seuraavina päivinä: ti 6.12.2022 Itsenäisyyspäivä ti 31.1.2023 Opettajilla muun työn päivä ke 1.2.2023 Opettajilla muun työn päivä Musiikkiopiston oppilaat saavat opetusta lukuvuoden aikana 35 viikon ajan. Opetussuunnitelman mukaisesti oppilaiden opetukseen kuuluvat yksilöopetuksen lisäksi musiikin hahmotusaineiden opetusta, yhteismusisointia ja konserttikasvatusta. Opettajat kertovat oppilailleen ja heidän huoltajilleen lukuvuoden alussa, miten opetus jakautuu lukuvuoden eri kohtiin. Jokaisella opettajalla on oma persoonallinen tapansa toteuttaa opetusta, joten kahta samanlaista toteutustapaa ei varmasti ole. Epäselvissä tilanteissa kannattaa olla yhteydessä ensisijaisesti opettajaan ja/tai rehtoriin, jotka auttavat tilanteiden selvittämisessä. HUOM! Kaikki opetus käynnistyy ja päättyy ilmoitettuna aikana. Orkesterisoittajien tulee olla ilmoitettuna aikana soittovalmiina eli soitin soittokunnossa, nuottiteline koottuna omalla paikalla ja nuotit nuottitelineellä. Oppilastiedoissa tapahtuvista muutoksista (mm. yhteystiedot, opintojen lopettaminen jne.) ilmoitetaan aina toimistoon. Lopettamistapauksissa oppilaan huoltajan tulee ilmoittaa asiasta toimistoon, pelkkä omalle opettajalle ilmoittaminen ei riitä.

Henkilökohtaisen oppitunnin sopiminen Opettajat lähestyvät oppilaita ja heidän huoltajiaan ennen lukuvuoden alkamista. Opettajat sopivat kukin parhaaksi katsomallaan tavalla alkavan lukuvuoden henkilökohtaisen instrumenttiopetuksen ajankohdan. Opettajat laativat lukujärjestykset siten, että ne ovat valmiina torstaina 11.8.2022. Jokaisen oppilaan henkilökohtainen lukujärjestys on luettavissa Wilman työjärjestys -kohdasta.

Mupeli-opinnot Oppilaiden opetussuunnitelmaan kuuluvat perusopinnoissa Mupeli alku ja 1-3 –opinnot ja syventävissä opinnoissa syventävä ryhmä. Alle 7-vuotiaat osallistuvat ikäryhmänsä muskariryhmäopetukseen. Maikki Autio (p. 050 461 2356) opettaa Laitilan ja Uudenkaupungin ryhmät, Satu Kastell (p. 040 837 7309) vastaa Taivassalon mupeli 2-3 ja syventävän ryhmien, Isabella Warnicki (p. 050 444 9905) vastaa Taivassalon mupeli 1 ryhmän, Laura Tommola vastaa Vehmaan mupeliryhmien opetuksesta ja Iina Loponen mupeli 1&2 aikuisille ryhmän opetuksesta. Jos haluat vaihtaa Mupeli-ryhmää, ota yhteys suoraan opettajaan. Ryhmän vaihtaminen omin päin ei ole toivottua. Mupeli-ryhmien lukujärjestykset ovat Wilmassa.


Yhteismusisointi-opinnot Kevään jatkoilmoittautumisen yhteydessä tehdyt yhteismusisointiryhmävalinnat ovat luettavissa jokaisen henkilökohtaisessa Wilma-lukujärjestyksessä. Jos haluat mukaan ryhmään, ota yhteyttä opettajaasi.

Opetuspaikat Opetuspaikat lukuvuonna 2022-2023 ovat Kustavissa Kivimaan koulu, Laitilassa Kustaa Hiekan Lukutupa, Pyhärannassa Ihoden ja Rohdiasten koulut, Taivassalossa Yhtenäiskoulu, Uudessakaupungissa Raatihuone, Uudenkaupungin uusi kirkko, Demotila ja Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen sali ja Vehmaalla Vehmaan yhtenäiskoulu. Wilman opetusluokat eli huoneet on lyhennetty siten, että ensimmäinen kirjain kertoo paikkakunnan (Kustavi=K, Laitila=L, jne.), seuraavat kolme kirjainta tai numeroa kertovat tarkemmin opetushuoneen nimen. Wilman välilehdellä ”Huoneet” ovat kaikki tilat ja niistä käytetyt lyhenteet.

Mupeli-ryhmät 2022-2023 Maanantai Mupeli 1 / UKI 14:45-15:45 Mupeli 2 / UKI 15:30-16:50 Mupeli 1 / UKI 17:00-18:00

Tiistai Historia / Laitila 15:00-16:00 Syventävä / Laitila 16:10-17:40 Mupeli 1 17:45-18:45 Mupeli alku 18:50-19:35

Mupeli 2 / Vehmaa 15:05-16:05 Mupeli 1 / Vehmaa 16:05-16:50 Mupeli 3 16:50-18:05

Syventävä / Taivassalo 15:15-16:00 Mupeli 2 / Taivassalo 16:00-17:00 Mupeli 3 / Taivassalo 17:00-18.30 Mupeli 1 / Taivassalo 18:30-19:30

Keskiviikko Mupeli 3 / UKI 15:00-16:30 Mupeli 1 / UKI 16:40-17:40 Mupeli alku / UKI 17:45-18:30

Torstai Sävellys / Laitila 15:00-15:30 Mupeli 2 / Laitila 15:40-16:40 Mupeli 3 / Laitila 16:50-18:20 Mupeli 2 / Laitila 18:30-19:30

Perjantai Mupeli 3 / UKI 14:30-16:00 Mupeli 2 / UKI 16:10-17:10 Sovitus / UKI 17:15-18:15 Syventävä / UKI 18:15-19:45

torstai 17:15-17:45 0-3 -vuotiaat 17:45-18:30 4-6 -vuotiaat

perjantai

Lisäksi tulossa Mupeli 1&2 aikuisille. Aikataulu avoin.

Varhaisiän musiikkikasvatusryhmät KUSTAVI maanantai

tiistai

keskiviikko


LAITILA maanantai

tiistai

keskiviikko

17:10-17:55 3-4 -vuotiaat 18:00-19:00 5-6 -vuotiaat

PYHÄRANTA maanantai

UUSIKAUPUNKI maanantai 15:40-16:10 0-1 -vuotiaat 16:15-17:00 3-4 -vuotiaat 17:00-17:30 2-3 -vuotiaat 17:35-18:35 5-6 -vuotiaat

tiistai

tiistai

keskiviikko 17:15-17:45 0-3 -vuotiaat 17:45-18:30 4-6 -vuotiaat

keskiviikko 15:45-16:30 Vekaraorkesteri

torstai 16:00-16:30 0-1 -vuotiaat 16:35-17:20 Vekaraorkesteri Laitila 17:30-18:00 Soitinkarusellin 23 -vuotiaat

perjantai

torstai

perjantai

torstai

perjantai

Musiikin varhaiskasvatusta annetaan myös Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueen kuntien varhaiskasvatusyksiköissä ajalla 29.8.-16.12.2022 ja 19.1.-19.5.2023. Varhaisiän musiikkikasvattajina toimivat Satu Kastell ja Isabella Warnicki.


Yhteismusisointiryhmät 2022-2023 Kaikkiin yhteismusisointiryhmiin voi ilmoittautua myös musiikkiopiston ulkopuoliset. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti vsmo.inschool.fi -> Ilmoittaudu ryhmään. YHTEISMUSISOINTIRYHMÄT 2022-2023 ▪

Bändit • Laitila, alakouluikäisille, opettaja Marko Syrjäläinen • Laitila, yli 13-vuotiaille, opettaja Marko Syrjäläinen • Uusikaupunki, opettaja Jarno Setälä

Harmonikkaorkesteri torstaisin, opettaja Marja-Liisa Santala

Jousiorkesterit maanantaisin, opettaja Anna-Mari Autere • Kamarijouset Uusikaupunki • Vauhtijouset Laitila • Minijouset Laitila

Kamarimusiikki Taivassalo, opettajat Susanna Laasonen ja Jarno Setälä

Kitaraorkesteri, opettaja Jarno Setälä

Kuorot ja lauluyhtyeet • Lauluyhtye Amoroso, opettaja Reetta Lehtonen, Uusikaupunki • Viihdekuoro, opettaja Maikki Autio, Laitila • Renessanssin lauluyhtye, opettaja Maikki Autio, Uusikaupunki

Lyömäsoitinyhtye, opettaja Aleksi Putkinen

Pianistien yhteismusisointi, opettajat Leena Anto, Hanna Elomaa ja Elvira Kaavi

Puhallinorkesterit, opettajat Jarkko Kokki ja Aleksi Putkinen a. Junioripuhallinorkesteri, tiistai b. Nuorisopuhallinorkesteri, tiistai c. A-orkesteri, maanantai

SÄESTYKSET ▪ ▪

Hanna Elomaa Elvira Kaavi

VAPAAVALINTAISIA OPINTOJA ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Esiintymisvalmennus, opettaja Anna-Mari Autere Historia, opettaja Maikki Autio Huiluduot 3 ryhmää, opettaja Susanna Laasonen Sovitus, opettaja Maikki Autio Sävellys, opettaja Maikki Autio


Oppilaiden poissaolot Mikäli oppilas sairastuu tai muusta syystä ei pääse tunnille tai orkesteriharjoituksiin, ilmoittakaa siitä opettajalle niin aikaisin kuin mahdollista. Opettaja ei ole velvollinen siirtämään tai korvaamaan oppilaan peruuttamaa tuntia. Sairaana jäädään suosiolla kotiin paranemaan. Mikäli oppilaalle kertyy kolme poissaoloa lukukauden aikana, opettaja ottaa yhteyttä kotiin. Mikäli lukukauden aikana poissaoloja on viisi tai enemmän, opintojen etenemisestä neuvotellaan yhdessä rehtorin kanssa.

Opettajan poissaolot Opettajan ollessa pois hänelle pyritään järjestämään sijainen. Äkillisissä tapauksissa sijaista ei kuitenkaan aina onnistuta järjestämään, jolloin oppitunnit joudutaan peruuttamaan. Toimisto ilmoittaa suoraan oppilaalle/oppilaan huoltajalle oppituntien tilapäisistä muutoksista. Huomioittehan, että äkillisissä tapauksissa toimisto ei saa kertoa opettajan poissaolon syytä, jonka vuoksi viesteissä kerrotaan opettajan olevan virkavapaalla.

Tiedotus ja viestintä Musiikkiopiston tiedotus on monikanavaista. Wilma on ensisijainen tiedotuskanava, jota kannattaa seurata aktiivisesti. Jokainen oppilas saa oman tunnuksen, joka lähetetään oppilaan ensisijaiselle huoltajalle sähköpostin välityksellä. Mikäli oppilaiden huoltajille on tarve useammalle tunnukselle, niin ottakaa yhteyttä musiikkiopiston toimistoon. Wilman lisäksi Facebook, Instagram, Twitter ja YouTube ovat edelleen osa tiedotustamme. Myös lehdistö on tärkeässä roolissa, kun tiedotamme musiikkiopiston asioista. Tämän kaiken lisäksi musiikkiopiston nettisivuja pidetään ajan tasalla. Pikaiseen tiedottamiseen (esim. tuntien peruuntumiset) käytetään tekstiviestejä, jotka tulevat aina toimistosta. Varmistattehan, että yhteystietonne ovat toimistossa ajan tasalla!

Valokuvaus ja videointi Tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin musiikkiopiston oppilaat osallistuvat, voidaan valokuvata ja/tai videoida. Tätä materiaalia voidaan käyttää musiikkiopiston toimintaa esitteleviin ja markkinoiviin tarkoituksiin. Ilmoitattehan toimistoon, mikäli haluatte kieltää oppilaan kuvan/videon julkaisemisen näissä tarkoituksissa.

Säestys Musiikkiopisto tarjoaa orkesteri-instrumentti- ja lauluoppilaille säestystä. Lukuvuonna 2022-2023 säestyksestä huolehtivat oman instrumenttiopettajan lisäksi Hanna Elomaa (säestystä Laitilassa ja Uudessakaupungissa) ja Elvira Kaavi (säestystä Kustavissa ja Taivassalossa). Säestäjille tulee kiinteät säestysajat, jotka löytyvät Wilmasta. Säestysajan varaa oma instrumenttiopettaja Wilman kautta.

Soittimet Musiikkiopistolta on mahdollisuus vuokrata joitakin soittimia edullisesti. Näin oppilaan ei heti soittoharrastuksen alussa tarvitse ostaa omaa soitinta. Oppilaan tulee kuitenkin hankkia oma soitin viimeistään 3. opintovuonna.


Opetushenkilöstö 2022-2023 Opettajaviranhaltijat Anto Leena Autio Maikki Elomaa Hanna Kokki Jarkko Laasonen Susanna Ruikkala Sirke Sinisalo Teresa Tuntiopettajat Autere Anna-Mari Heino Katri

Kaavi Elvira Kastell Satu Kordelin Meeri

Kuusisto Mikko Lehtonen Reetta Loponen Iina Putkinen Aleksi Santala Marja-Liisa Setälä Jarno Takkinen Essi Tommola Laura

pianonsoitonopettaja musiikin perusteiden opettaja pianonsoitonopettaja vaskipuhallintensoitonopettaja huilunsoitonopettaja pianonsoitonopettaja viulunsoitonopettaja

viulunsoiton päätoiminen tuntiopettaja kitaransoiton tuntiopettaja vv. lukuvuoden 2022-2023 sijaisena Marko Syrjäläinen pianonsoiton tuntiopettaja varhaisiän musiikkikasvatuksen tuntiopettaja varhaisiän musiikkikasvatuksen tuntiopettaja vv. lukuvuoden 2022-2023 sijaisena Isabella Warnicki sellonsoiton tuntiopettaja laulun päätoiminen tuntiopettaja klarinetinsoiton tuntiopettaja lyömäsoitintensoiton tuntiopettaja harmonikansoiton tuntiopettaja kitaransoiton päätoiminen tuntiopettaja kirkkourkujensoiton tuntiopettaja musiikkiopiston päätoiminen tuntiopettaja

Muut oppilaan tarvitsemat välineet ja varusteet Oppilaalle on hyvä hankkia kotiharjoittelua varten nuottiteline, metronomi ja tarvittavat nuotit. Näissä hankinnoissa opettajat mielellään auttavat ja neuvovat oppilaita ja heidän huoltajiaan. Mupeli-tunneille oppilas tarvitsee mukaansa kulmakansion, nuottivihon sekä lyijykynän ja pyyhekumin. HUOM! Orkesterisoittajien tulee tuoda mukanaan oma nuottiteline sekä harjoituksiin että esiintymisiin ja konsertteihin. Orkesterien ja kuorojen esiintymisien ja konserttien esiintymisvaatetuksesta opettajat antavat tapauskohtaisesti ohjeet.

Lukukausimaksut 1.8.2022 alkaen oppilailta perittäviin maksuihin on tulossa korotuksia heinäkuun 2022 alussa tehtävällä viranhaltijapäätöksellä, kun johtokunnan päätökset tulevat lainvoimaisiksi. Tiedotamme asiasta elokuun alussa. Nettisivuiltamme löytyvät ajantasaiset tiedot niin lukukausimaksuista kuin maksujen laskuttamista koskevista periaatteista.


Vapaaoppilaspaikka Vapaaoppilaspaikka myönnetään oppilaalle, joka/jonka perhe (oppilaan ollessa alaikäinen) saa toimeentulotukea. Vapaaoppilaspaikkaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella 31.8. mennessä ja se myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Vapaaoppilaspaikan myöntämisen edellytyksenä on kunnan sosiaalitoimiston antama todistus hakijan varattomuudesta/toimeentulotukiselvitys, joka hakijan tulee toimittaa musiikkiopiston toimistoon sähköpostitse tai paperilla 31.8. mennessä. Oppilailta, joille vapaaoppilaspaikka on myönnetty, ei peritä lukukausimaksua, soitinvuokraa musiikkiopiston soittimen käytöstä eikä muita musiikkiopiston perimiä opiskeluun liittyviä maksuja. Vapaaoppilaspaikat eivät koske ryhmäopetukseen osallistuvia oppilaita eivätkä avoimella osastolla järjestettävää opetusta. Vapaaoppilaspaikat myöntää musiikkiopiston rehtori.

Jatkoilmoittautuminen lukuvuodelle 2023-2024 Oppilaiden jatkoilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle on ajalla 13.-26.3.2023. Tästä tiedotetaan lähempänä enemmän.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen Vakka-Suomen musiikkiopisto siirtyy 1.8.2022 alkaen jatkuvan ilmoittautumisen menettelyyn. Varhaisiän musiikkikasvatusryhmiin, perusopintoihin ja avoimelle osaston opintoihin hakeminen tapahtuu Vakka-Suomen musiikkiopiston sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän vsmo.inschool.fi -osoitteen kautta. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä käytettävissä olevien resurssien mukaan ja kuntaosuuksien sallimissa rajoissa. Mikäli opintoihin haluavia on enemmän kuin opetusta voidaan järjestää, jäävät viimeiseksi ilmoittautuneet varasijoille odottamaan vapautuvaa oppilaspaikkaa.

Tervetuloa Vakka-Suomen musiikkiopistoon!